XT Slick Menu Pro v1.4.7


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Slick Menu Pro là Plugin Menu Đẩy dọc đáp ứng nâng cao với chức năng đa cấp cho phép lồng ghép vô tận các yếu tố điều hướng. Tự động tích hợp với các menu wordpress hiện có của bạn.

Link Demo :https://slickmenu.net/

Các tính năng của Slick Menu Pro :

Đáp ứng đầy đủ Menu Slick hoạt động trên mọi kích thước màn hình, chỉ cần đặt điểm ngắt trên thiết bị di động và menu của bạn sẽ trở nên phản hồi bất cứ khi nào đạt đến điểm ngắt

Cấp độ không giới hạn Tạo cấp độ không giới hạn. Slick Menu sẽ chuyển đổi giữa các cấp một cách đẹp mắt. Mỗi cấp có thể có các tùy chọn riêng và ghi đè cài đặt chung.

Độ rộng cấp độ Mỗi Cấp có thể có chiều rộng khác nhau, hữu ích cho dù để hiển thị video có băng thông đầy đủ, hình ảnh hay để hiển thị nội dung phong phú thông qua các tiện ích và mã ngắn

Thư viện biểu tượng Chọn Biểu tượng cho các mục menu của bạn từ nhiều nhà cung cấp: Dashicons, Elusive, Font Awesome, Foundation, Genericons cũng như các biểu tượng hình ảnh và SVG!

Hộp tìm kiếm Dễ dàng bật hộp tìm kiếm trang web toàn cầu ở cấp menu chính và tùy chỉnh giao diện của nó theo ý thích của bạn

Hinh nên Bạn có thể dễ dàng thêm màu nền, hình ảnh, lớp phủ với các tùy chọn độ trong suốt cho từng cấp độ của mình, dẫn đến một menu hấp dẫn.

Video nền Nền video được hỗ trợ có hoặc không có âm thanh. Chỉ cần chèn ID video YouTube mà bạn chọn! Kiểm soát cài đặt bắt đầu, kết thúc, lặp lại và độ mờ của video.

Ảnh động 14 hiệu ứng xuất hiện menu sáng tạo, lựa chọn giữa các cấp độ chồng chéo hoặc bao phủ và hơn 45 hoạt ảnh có thể được chọn để tạo hoạt ảnh cho các mục menu.

Di chuyển đến phần Tính năng tuyệt vời đặc biệt cho các trang web một máy nhắn tin. Chỉ cần chèn một thẻ liên kết vào mục menu của bạn, bạn sẽ có được một thao tác cuộn mượt mà đến phần tử được cố định của mình.

Mạng xã hội

Chèn bao nhiêu mạng xã hội tùy thích, chọn màu và biểu tượng cho từng mạng từ thư viện Biểu tượng đi kèm.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download XT Slick Menu Pro v1.4.7 nulled changelog
V.1.4.7 - 28.03.2022
fix
Fixed issue with WPML language switcher when flags only are displayed
V.1.4.6 - 03.03.2022
fix
Freemius Security Fix
update
XT Framework update
V.1.4.5 - 07.02.2022
update
Cleanup code, remove GSAP library and replaced with native js.
V.1.4.4 - 05.02.2022
fix
Fixed WPML language switcher issue on front pages & mobile.
fix
Fixed Array to string conversion warning.
V.1.4.3 - 21.12.2021
fix
Fix WPML language switcher issue, not redirecting to the corresponding page. Since the menu is cached, the language URL will be the same on any loaded page. To fix this, we added a JavaScript code that will automatically correct the URL on mouseover.
V.1.4.2 - 17.12.2021
fix
Fix css conflicts in the backend with 3rd party sortable fields
fix
Fix menu item arrows hover color not following text color
enhance
Minor backend re-design
enhance
Speed up backend. Load scripts / css only on Slick Menu admin screen
support
Added russian translation
V.1.4.1 - 04.10.2021
support
Added better support for Loco Translate
V.1.4.0 - 15.09.2021
support
Fixes perspective css property causing issues with newer browser versions
V.1.3.9 - 29.06.2021
support
CodeCanyon version has been retired, and will no longer be maintained or updated. License migration required. More Info: https://xplodedthemes.com/codecanyon-license-migration/
V.1.3.8 - 21.05.2021
support
Better support for Avada theme
V.1.3.7 - 05.03.2021
fix
Fix intermittent issue between Avada theme Fusion Carousels not loading when Slick Menu is active
V.1.3.6 - 20.02.2021
fix
Fix customizer javascript errors
V.1.3.5 - 19.02.2021
fix
Disable slick menu within Avada theme page builder to avoid conflicts
V.1.3.4 - 11.02.2021
update
Added JS Events admin tab. A list of all events being fired by Slick Menus that can be used along JS API to perform actions programmatically.
V.1.3.3 - 10.02.2021
support
Better WPML support
fix
Fix font awesome conflict between v4 and v5 loaded from other plugins or themes
V.1.3.2 - 08.02.2021
fix
Fix issues with WPML menu lang switcher
fix
Minor CSS fixes
V.1.3.1 - 13.01.2021
update
Updated Freemius SDK to v2.4.1
V.1.3.0 - 11.01.2021
support
Support PHP 7.4
V.1.2.9 - 16.12.2020
support
Support WP 5.6
V.1.2.8 - 01.09.2020
fix
Minor fixes
V.1.2.7 - 14.01.2020
fix
Fixed issue with Icon Picker
V.1.2.6 - 17.12.2019
fix
Remove / replace deprecated functions
Enhance
Faster backend
V.1.2.5 - 22.11.2019
fix
Fixed issue with license validation.
V.1.2.4 - 06.11.2019
Fix
Minor fixes
V.1.2.3 - 30.10.2019
Enhance
Better caching. Save all menu caches in 1 transient instead of multiple to avoid slowing down the database
V.1.2.2 - 29.10.2019
Support
Support WordPress v5.2.4
V.1.2.1 - 24.10.2019
fix
Fixed issue caused by v1.1.9. Overflow of the menu is not scrollable on mobile devices particularly iphone.
V.1.2.0 - 21.10.2019
support
Better RTL support for the backend
V.1.1.9 - 14.10.2019
enhance
Disable page content scrolling on both mobile and desktop devices once a menu is active leaving scrolling enabled only within the menu.
V.1.1.8 - 10.09.2019
fix
Fixed issue with jQuery UI stylesheets overriding default WordPress styles in pages that are not relevant to Slick Menu.
V.1.1.7.1 - 23.08.2019
fix
Minor backend CSS fixes
V.1.1.7 - 05.06.2019
fix
Fixed issue with scroll to anchor feature.
V.1.1.6 - 29.05.2019
fix
Fixed issue: "Activate Current Menu Item on Menu Open" option not working with "Always Visible" menu on Mobile Breakpoint.
V.1.1.5 - 12.04.2019
fix
Fixed issue: "Activate Current Menu Item on Menu Open" option not working with "Always Visible" menu.
V.1.1.4 - 04.04.2019
fix
Fixed licensing issue
V.1.1.3 - 01.04.2019
new
Added new menu option to exclude loading a menu for one or multiple pages / posts. This also applies to "Always Visible" menus.
V.1.1.2 - 28.03.2019
fix
Fixed licensing issue
V.1.1.1 - 01.02.2019
fix
Fixed conflict with iThemes Security plugin
V.1.1.0 - 17.01.2019
fix
Fix deprecated functions warning
fix
Fix post updating issue after inserting a slickmenu shortcode / widget within a post / page
update
Update SCSS compiler
V.1.0.9.8 - 22.06.2018
new
Added option to set logged in user avatar as logo
V.1.0.9.7 - 16.06.2018
fix
Added Google Font API Key setting within global settings
V.1.0.9.6 - 19.05.2018
fix
Fix issue with scroll to section
fix
Fixed issue causing php warning message: "count(): Parameter must be an array"
V.1.0.9.5 - 30.03.2018
new
Added animation option to footer section
new
New Apple Menu Demo
enhance
Load modernizr using wp_enqueue_script instead of ajax
enhance
Do not close menu before loading a new page when clicking a menu item
fix
Fixed issue with svg icon color not being applied in some cases
fix
Fix issue with site crashing when using Polylang plugin (However, slick menu still cannot be translated using Polylang. Only supports WPML for now. )
V.1.0.9.4 - 26.06.2017
fix
Fixed issue with the "Activate Current Menu Item on Menu Open" option
fix
Fixed minor CSS issues
V.1.0.9.3 - 21.05.2017
new
Added global option to load Dynamic CSS Internally instead of using an external link.
new
Google fonts are now enqueued normally instead of using css @import
V.1.0.9.2 - 13.05.2017
fix
Fix issues with menus loaded on HTTPS websites
fix
Removed menu item Label Truncate option for now, unstable.
V.1.0.9.1 - 09.05.2017
new
Added menu item Label Visibility option (Show on hover / Hide on hover)
new
Added menu item Label Truncate option (Truncate to 1 to 5 lines)
fix
Fix dynamic css caching bug
fix
Minor CSS Fixes
V.1.0.9 - 09.05.2017
new
Added background pattern & overlay options to level headers and footers
new
New Extension Slick Menu - Dynamic Posts
fix
Fix menu caching bug when using Nav Menu Roles
fix
Minor CSS Fixes
support
Support PHP 5.4
V.1.0.8.2 - 25.04.2017
fix
Fixed issue with license activation caused by minor code change in earlier version
V.1.0.8.1 - 24.04.2017
fix
Minor customizer bug fixes.
fix
Fixed mobile breakpoint for always visible menu, hide by default
V.1.0.8 - 22.04.2017
new
Added option to select a page to be used as content for the Level Description.
new
Added 3 new Menu Animations (Fade In / Scale In / Scale Out)
new
Level width can now be set using %, px, vw
new
Level menu item heights can now be set using %, px, vh
new
Added Level Footer Minimum Height option
enhance
Faster Ajax Menu Build Request
enhance
Faster menu settings / customizer loading
enhance
Faster dynamic css loading
enhance
Restructure Extensions Code
update
Update Modernizr Library
fix
Fixed issue with local license being reset by it self.
fix
Fixed compatibility issue with Nav Menu Roles
fix
Lazyload Modernizr fixes issue with some themes
fix
Minor CSS Fixes
V.1.0.7 - 05.03.2017
new
Added more transforms options for menu items. (Initial State / Visible State / Hover State)
new
Added Perspective / Perspective Origin / Transition Delay & 3D Rotate option to menu items transforms section.
new
Added Box Shadow options for menu items
new
Added option to show Back link icon only
new
Added option to replace menu item with an image instead.
new
Auto hide top sticky back link on scroll
new
Enable content filters on mobile
new
Added option to override item title
fix
Fixed issue with menu item links opening in the same window while their target is set to open in a new window.
fix
Fix issue with menu to menu triggers no being triggered properly
fix
Minor CSS fixes
V.1.0.6 - 04.02.2017
new
Added option to scroll level automatically to current level item
new
Added option to show Level Scrollbars in Level General Settings
new
Added option to automatically open current menu item level once menu is open
new
Added Hamburger Trigger Label option. Label can be positioned above, below, before or after the hamburger trigger
new
Added Hamburger Trigger Visibility option. Show on All, Mobile Only or Desktop Only
fix
Fix cache issue with WPML
fix
Fixed javascript bug causing a conflict with the Beaver Page Builder
fix
Animate.css - Prefixed all animation classes to avoid conflicts with other plugins / themes
V.1.0.5.1 - 21.12.2016
new
Added new JS API function SlickMenu.openSubLevel(menu_id, menu_item_id, callback) to programatically open a menu sub level. More Info
enhance
License System now allows the same purchase code to be valid within a multisite setup.
1 License: unlimited domains, subdomains, folders as long as as it is under a multisite.
enhance
License System now allows you to revoke the license locally.
V.1.0.5 - 12.12.2016
new
Added a 12 column grid system allowing you to insert menu items in multiple columns and create a grid of menu items. See new demo (Full Screen Gallery)
new
Added the option to add images Above, Below or Behind a menu item. See new demo (Full Screen Gallery)
new
Added the option to set filters to menu item images
new
Added the option to set a different menu item height for each item
new
Added the option to have a sticky / over the content header / footer
new
Added global option to Fade In site content once Slick Menus are fully loaded
support
Added better support for Jupiter Theme
support
Added better support for BeTheme Theme
support
Added better support for Berg Theme
fix
Minor CSS Fixes
fix
License Validation Fix
fix
Fixed customizer issues on WordPress 4.7
fix
Fixed menu item icons on regular menus that are not activated as Slick Menu
V.1.0.4 - 26.10.2016
new
Level description now supports shortcodes
new
Added option to set a url to the logo. Scroll to anchor also supported.
new
Added a Flush Cache option. Note: Saving menu settings also flushes the cache.
support
Added better support for Avada Theme
support
Added better support for Kinetika Theme
support
Added better support for Tower Theme
enhance
Replaced Menu Level Title h2 tags with a regular div tags to avoid affecting SEO
enhance
Force override existing theme trigger behaviour when adding a custom trigger selector to a Slick Menu
update
Updated Modernizr Library
fix
Minor CSS Fixes
fix
Fix issue with full width revolution slider when a menu is active.
fix
Customizer: Fixed social networks color picker not working when adding a new network
V.1.0.3.4 - 29.09.2016
new
Updated translation files
new
Added mobile fallback for the Site Wrapper Videos
new
Added Content Filter option for individual menu levels
new
Added Transparent and Half Transparent Content Filters
new
Added Mobile Centered Level Option that forces everything to be centered on mobile breakpoint
new
Added W3 Total Cache and WP Super Cache support to automatically flush the cache whenever menu settings are changed.
extension
New Import / Export extension released. More Info
fix
Minor CSS Fixes
V.1.0.3.3 - 21.09.2016
fix
Fixed minor bug with the plugin updater
V.1.0.3.2 - 19.09.2016
support
Added better support for Bridge Theme
V.1.0.3.1 - 17.09.2016
support
Added better support for Yolo Naveda Theme
V.1.0.3 - 16.09.2016
new
Added option to select a different menu animation on mobile (only supported ones)
enhance
Added PHP 5.3 compatibility
enhance
Improved mobile menus performance
enhance
Merge all Google Font imports into 1 for a faster page load.
fix
Fixed menu scroll on Android devices
V.1.0.2 - 09.09.2016
fix
Fixed intermittent bug with back button on Firefox
support
Added better support for The 7 Theme
V.1.0.1 - 07.09.2016
fix
Fixed javascript event bug on Firefox
V.1.0.0 - 06.09.2016
initial
Initial Version
Tải Miễn Phí XT Slick Menu Pro v1.4.7 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup