Wyzi v2.4.4 NULLED – Social Directory WordPress Theme

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 212

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Wyzi Service Business Finder WordPress Theme là một theme Thư mục Đa cửa hàng Dịch vụ & Doanh nghiệp Xã hội nâng cao, nhằm mục tiêu xây dựng một trang web vượt qua khoảng cách giữa Doanh nghiệp và Khách hàng. Bạn có thể có Chủ sở hữu danh sách (Dịch vụ hoặc Chủ doanh nghiệp) và Khách hàng. Chủ sở hữu danh sách có Trang tổng quan để quản lý Danh sách của họ từ đó. Quản trị viên cũng có thể tạo không giới hạn số lượng Danh sách và quản lý tất cả chúng từ Backend. Chủ Doanh nghiệp có thể là Công ty hoặc Người lao động chân tay hoặc Bác sĩ và Khách hàng có thể mua Sản phẩm hoặc đặt trước Dịch vụ từ Chủ doanh nghiệp.

Mỗi Chủ Doanh nghiệp / Dịch vụ có thể có Tường doanh nghiệp và đăng Trạng thái Doanh nghiệp, chia sẻ Tin tức, Cập nhật, Hình ảnh & Video của họ, quản lý Lịch đặt chỗ, quản lý Cuộc hẹn, đồng thời bán Sản phẩm & Đăng tuyển dụng. Chủ Doanh nghiệp có hồ sơ giao diện người dùng của riêng họ. Khách hàng có thể Thích & Bình luận về Trạng thái Chủ Doanh nghiệp để có sự tương tác trực tiếp giữa Doanh nghiệp & Khách hàng.

Đặt trước là một tính năng mạnh mẽ trong Wyzi, nơi mỗi chủ sở hữu Danh sách có thể có Lịch của riêng mình cho mỗi Danh sách của mình, đặt khoảng thời gian, không gian cuộc hẹn, trường tùy chỉnh, liên kết sản phẩm để khách hàng thanh toán và hơn thế nữa. Yêu cầu cuộc hẹn có thể được chấp nhận hoặc từ chối từ Trang tổng quan của chủ sở hữu. Khách hàng cũng có thể xem các cuộc hẹn đặt phòng sắp tới của họ từ Bảng điều khiển dành cho người dùng của họ.

 

 

Kiếm tiền với Wyzi

 

Trang danh sách doanh nghiệp / dịch vụ không giới hạn

Quản trị viên có thể tạo số lượng Danh sách Doanh nghiệp không giới hạn và chỉ định từng Doanh nghiệp cho Chủ Doanh nghiệp hoặc Chủ Doanh nghiệp có thể tạo Danh sách Doanh nghiệp bằng cách sử dụng Gửi trước.

Kiểm soát các biểu tượng thư mục bản đồ của bạn

Bạn có thể chỉ định cho mình Màu sắc và Biểu tượng Điểm bản đồ cho từng Danh mục để giúp khách hàng của bạn tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm nhanh hơn và dễ dàng hơn. Việc thay đổi Màu và Biểu tượng Con trỏ có thể được thực hiện bởi Quản trị viên mà không cần mã nào cả.

Mỗi Chủ Doanh nghiệp có thể tạo các Trạng thái và Bài đăng của riêng mình, có hoặc không có hình ảnh hoặc Video để hiển thị trên tường chung trang web của bạn, điều này sẽ tăng tính tương tác trên trang web của bạn.

Cửa hàng WooCommerce đa nhà cung cấp

 

Mở thời gian đóng cửa nộp hồ sơ

Mỗi Doanh nghiệp hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ có thể chỉ định thời gian mở cửa hoặc thời gian rảnh của mình trong khi tạo nội dung gửi hoặc cập nhật sau đó.

Xếp hạng danh sách nâng cao

Khách hàng có thể xếp hạng Doanh nghiệp trong một danh mục cụ thể và để lại nhận xét mô tả tỷ lệ của họ.

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Wyzi v2.4.4 NULLED – Social Directory WordPress Theme nulled changelog
Version 2.4.5 – 15 Aug 2021
– Fix – Business listing CSS changed, need to be fixed for some design issues
– Fix – Fix Product Category Filter in Single business page
– Fix – Remove preg_replace error being created in Debug on each load
– Fix – Fix Error in Theme, causing Warning in Blog Comment Form
– Fix – Fix Small Design issue in Widgets Section
– Update – Update pot
Version 2.4.4 – 10 Aug 2021
– New Feature – User Profiles, where all users can enjoy their own user Profile with Modern Look
– New Feature – Connect Comment Profile with Personal Profile + Show proper profile images
– New Feature – Add dropdown for Product Tab in Single Business page to filter products according to categories
– New Feature – New Option to Defer Parsing all JavaScript Files for fast Load Times
– New Feature – New Option to Preload Stylesheets for fast Load Times
– Enhance – Wyzi Toolkit Options page into Class for faster render and ease of adding more options in future
– Enhance – Set Transient Cache for category slider to lower query consumption on server side
– Enhance – Set Transient Cache for Categories Dropdown to lower query consumption on server side
– Enhance – Reduced number of queries of get_image to eliminate duplicate queries that has big effect on loading times especially for template 1
– Enhance – Removed CPK_WPCSV_Engine call from front end to reduce loading time TTFB as this function is purely backed
– Enhance – Main Page google map did not load sometimes as Browsers Dom firing before Jquery ready function
– Enhance – Enhance Posts Design and look
– Fix – Favorite Business Post Email not saving to ON in Toolkit Options Settings
– Fix – Location Dropdown in Wyzi Custom Search, getting an unnecessary first empty field
– Fix – Exporting a single business calendar Appointments from Backend used to export empty CSV
– Fix – Booking calendars assigned to user ID instead of email address, users can change email address without loosing calendars
– Fix – User Dashboard Style 2 Avatar fixed
– Fix – Fix Clicking Unread in user Dashboard will forward user to Inbox
– Fix – Manual Appointments in Client Dashboard should not appear
– Fix – Fix case subscription mode is on and Template 2 is used, login for non-subscribers not redirecting to user dashabord
Version 2.4.3 – 2 Feb 2021
– Security – Fix a vulnerability against XSS attacks against users opening a malicious link or page
– New Feature – New feature required fields in Business Submission form will have a red star to help users know required fields
– New Feature – Business Post CPT Name have 1 new variables to be included in URL slug %bus_name% for better URL format
– Enhance – Allow business owner to delete his own uploaded images
– Enhance – Newly created Users through Direct booking from Business Calendars are given client role instead of subscriber role
– Enhance – Remove Edit Profile from Appointments Section in Client User Dashboard as it has no usefulness
– Enhance – In case Admin chooses Mobile Menu Homepage to be same as Desktop Homepage an infinite refresh loop starts which is avoided now
– Enhance – Give Business Owner in User Dashboard Style 2 ability to specify which business an offer is related to
– Enhance – Add an option for pages with map to turn on off mouse zoom on scroll using map
– Enhance – Add ability for Business Post to choose which Business it is related to from the backend for admin to choose
– Enhance – Google maps radius incorrect opacity: looks like the circle is being drawn multiple times when Geolocation is turned on and number of businesses is above 400.
– Enhance – Generated category icons are not removed when you remove the Category Icon
– Fix – Fix small CSS in sharing in Style 1, where share button had white color and not contrasted with background
– Fix – Week Days Names Disappearing on Mobile in Custom Open Close time when Open or Close All Day is chosen
– Fix – Mobile CSS issue for Business Archive page in case Grid View is on in Template 1
– Fix – Business Finder Demo Home 5 Fix Radius Slider getting out of range inside Revolution Slider
– Fix – Show Paid Service Product in Custom Fields of booking product after disappearing in last update
– Fix – A small bug in user dashboard calendar while adding a multi day where page while still called page not udpage
– Fix – Small Translation issue in New Multiday Booking Feature
– Fix – Fix Custom CSS option stopping with Latest WordPress version
– Fix – Some CSS issue in Admin WordPress > Toolkit Options affected after WordPress 5.5
– Fix – WCMP Vendor FrontEnd Adding Products where only products assigned to a specific Vendor appear in his User Dashboard where previously Product Author was queried
– Fix – CSS Alignment in Businesses grid view in case a business has no Location
– Fix – Inbox link in dropdown menu from My Account btn not linking correctly
– Fix – Template 1 Header CSS causing social icons to look different
– Fix -All sub menu items of My Account btn where they had non-useful links
– Update – Added WooCommerce Lightbox Zooming and Slider option for single product page images
– Update – Update POT file for translation of new Text
Version 2.4.2 – 19 Aug 2020 – Urgent Update Compatibility with WordPress 5.5
– Very Important Update – Update Compatibility Fix WordPress 5.5 User Dashboard Style 2 Links change from page to udpage due to new reserved words in new WordPress update
– Very Important Update – Update Compatibility fix all .live(click Jquery events are changed to .on(click to suit latest Jquery update shipped with latest WordPress version 5.5
– New Feature – Multi-Day Booking Featured added to Wyzi Booking System
– Enhance – Subscription Packages in User Dashboard were not styled properly
– Fix – Fix progress bar line disappearance in Template one while adding a business
– Fix – The CSS Misalignment for tabs icons in single Business page is fixed
– Fix – Fix a small translation issue in Appointment from to was not translating
– Fix – Fix Avatar in Private messaging system appearing in the different user during chat among two business owners
– Fix – Fix User Account Dashboard Inbox Meter on Landing page in case the business owner is the sender
– Fix – Fix few CSS issues in Adding new Business in User Dashboard Style 2
– Fix – Fix Few CSS Issues for Mobile View of User Dashboard Style 2
– Fix – Fix Italic icons in Single Business page
– Fix – Fix add and remove btns in open close times while adding a business by business owner
– Fix – Booking Infinite loop when booking bulk appointment starting after 8 pm
– Update – Update all premium plugins
Version 2.4.1 – 20 Jun 2020
– New Feature – Add ability for admin to choose maximum number of categories a subscription level can have
– Enhance – Signing up at rating tab should redirect one to rating tab
– Enhance – Mobile Home Page is not working on cache activation
– Enhance – Make Category Slider Parent Clickable in case Admin is not using Child Categories
– Enhance – Update Location Query which speeds up Admin dashboard a lot and stop its duplicate query that used to query all locations at once
– Enhance – Cached wyz_remove_products function results using transient to lower number of repetitive queries to once per 24 hours, yet the cached results are deleted once a woo-commerce product is updated or created.
– Enhance – Sold by on The Order confirmation page, linked now to Business name instead of vendor name according too Sold By Option
– Enhance – Add specific ID for Custom Fields of Business Fields for later use
– Enhance – Remove Add new in case of a client, as clients do not add anything in User Dashboard Style 2
– Enhance – Front End Location Drop Down list Optimised for long queries for speed purposes
– Enhance – change all booked_update_timeslots hooks
– Enhance – include custom css in user dashboard
– Enhance – Allow for a business to select no location in backend
– Enhance – Remove advanced meta search from backend business search to speed up backend search
– Enhance – Include google fonts in user dashboard
– Fix – google login error
– Fix – Design of membership level submission for in user dashboard is broken
– Fix – Manual appointments js error
– Fix – font-awesome overridden by font awesome 5
– Fix – Booking appointment checkbox still shows even after disabling booking appointments
– Fix – Fix Upon updating Business if a field left empty was not updating empty
– Fix – fixed disappearing WordPress Dashboard on Wyzi Options page in WordPress Backend
– Fix – User Dashboard Style 1 Favourite tab disappeared for clients in case of subscription is ON
– Fix – Small JS error fix upon rating a business in new PHP Strict version
– Fix – Turning Booking off from Toolkit settings did not remove Appointments for clients, now fixed
– Fix – Bookable products option that did not take effect in Frontend user submission of Product
– Fix – Remove myavatar variable from pm.js in Internal messaging system that caused sometimes Send Quote not available
– Fix – Specifying Typography options in wyzi options affected Wp Admin Bar, now fixed by excluding Admin Classes
– Fix – When a business of approved bug email was not sent is fixed
– Fix – Hide orders tab option that did not hide shop tab in User Dashboard Style 1
– Fix – View Offer in user Dashboard where it was still pointing to offers Archives instead of single business offer tab
Version 2.4.0 – 29 Jan 2020
– Amazing New Feature – SubScription Checkout in User Dashabord Style 2 can be completed now inside User Dashboard
– Amazing New Feature – Front End Manual Appointments, where Business Owners can add their own Appointments that took place offline
– Amazing New Feature – Get Directions feature has been added, from Single Business Page, Users can click Get Directions
– New Feature – All signup and Login links come now from one function with code Filter ability
– New Feature – Ability for Admin to directly Add Appointment Prices from the Calendar in WP Dashboard > Appointments > Settings > Custom Time Slots
– New Feature – Admin can post on behalf of business owners on their business page from business page frontend
– New Feature – Enhance Admin can add products to sell to his own Businesses instead of Vendors only
– New Feature – New option in Membership Levels, allow or disallow for multi-category select for businesses
– Enhance – In Template 2, in case Header was an image in the Single business page instead of Map, there was no place for business title to show. This is enhanced now.
– Enhance – Appointment Price now appears directly in Appointments calendar before opening the popup
– Enhance – Allow Video Uploads Privilege to be controlled in Membership Subscription Levels
– Enhance – Update Nice Scroll Js file to get rid of JS error [Intervention] Unable to preventDefault inside passive event listener due to the target being treated as passive.
– Enhance – Optimize Speed in Backend on a very huge number of businesses, where WP Job Manager was loading all businesses on each admin page visit, now narrowed to only job page to increase the loading speed of admin pages without the need to pull all businesses on every load
– Enhance – Searching with Filters with location and radius used to be very slow because of loading all businesses and checking the radius of each one by one, now it is changed to SQL query which is much faster
– Enhance – Creating Category and map icons that caused some problems on rare cases in servers with High-Security measurements
– Enhance – Fixed problem appearing in Single Business Page caused by single-busienss-all.js file when using PHP 7.3.11 and above with Jquery $ arguments
– Enhance – Update RTL Content to fix some CSS Style Issues
– Enhance – Make Automatic Calendar Name %s Calendar to be dynamically translatable
– Enhance – Remove Blog Name from Subject upon sending an email so Admin has full control over the email subject
– Enhance – Phone number billing field to become text so plus sign can be entered by users in their profile
– Fix – Fixed a Bug that caused Custom Form Display to show extra unneeded data sometimes
– Fix – Fixed WC marketplace (3.4.3) and above Orders in vendor dashboard: Edit order status button (new feature), when clicking the dropdown does not work, so it is not possible to edit the order status to Completed order for example.
– Fix – Fixed: Booking product: when adding a product, in the vendor dashboard, the option “Booked Service Appointment” it is not visible anymore, so no bookable product can be added
– Fix – Fixed: When performing order and paying out, the checkout does not redirect to the page titles “Order received” with the order details.
– Fix – Fix a problem in Global map where logos stopped showing after the first load of Businesses Ajax request
– Fix – Horizontal Scroll when the nice scroll is activated
– Fix – Fix a JS error in Archives Map page InvalidValueError at index 0 at index 0not a LatLng or LatLngLiteral with finite coordinates
– Fix – Fix error in User Dashboard Style 2, Turning off used to turn off Adding new Jobs and not the whole Jobs Tab
– Update – Updated all Premium Plugins to the latest version
– Update – Update all Translation pot file for translation for all new features, enhances and fixes
Version 2.3.2 – 25 Sept 2019
– Fix – Fixed an issue that caused Template 2 Single business not show Map caused by scrolling variable in single business js
Version 2.3.1 – 21 Sept 2019
– Amazing New Feature – New Demo: Wyzi Doctors is now available
– Amazing New Feature – Tooltips: All Business Fields, Custom Fields, Profile Fields & Calendar fields have ToolTips to be controlled by admin
– New Feature – Signup form Dis-engage current Profile Custom Fields from Sign up form, while keeping Custom fields controlled by Admin and appearing in User Dashboard.
– New Feature – Ability to specify each User Registration field be in Sign up or Dashboard Profile
– New Feature – Added new exif_imagetype Function Availability check for server status
– New Feature – New PMPro level options to control User Dashboard Menu on/off depending on the subscription level
– New Feature – Image Dialog Uploader is enhanced with new CSS for distinctive behavior
– New Feature – Business owner can specify now private images for his own use without showing in public
– New Feature – New Header has been added in Template 2
– Enhance – Custom CSS class name for Custom fields is added on Single Business pages
– Enhance – small fix email verify redirecrt url after signing up
– Enhance – Upon Changing Password give an error message in case new password fields do not match
– Enhance – Update Job Manager Template to suit the new version in submitting Jobs from User Dashboard
– Enhance – On Subscription mode, woocommerce mode , user dashbaoprd style 2, adding woocommerce product from within the user dashboard will now show a message to go directly to the cart page
– Enhance – Recent orders, shipping, and billing addresses, edit your password” redirect to the wrong URLs in the shop page. in Dashboard style 2 is now enhanced
– Enhance – My Account Drop Down Menu now follows PMPro Subscription level options
– Enhance – added WPML compatibility code sent by WPML for Registration From labels
– Fix – Send in private inbox in being received in sent instead of inbox sometimes
– Fix – Fixed small bug when searching Business tag & category at the same time
– Fix – Mobile offer slider business details did not show fully
– Fix – Wall Small issue with new PHP version which caused repetitive Wall Posts
– Fix – Template 2, Case Image Header, fixed Favourite Button
– Fix – Users can’t reset the password on mobile devices is now fixed
– Fix – Option tree special characters saving special characters for custom CSS field like >
– Fix – Client signup mail subject bug
Tải Miễn Phí Wyzi v2.4.4 NULLED – Social Directory WordPress Theme :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup