WPNotif v2.5.0.1 NULLED – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Related Posts
1 của 93

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Wpnotif cho phép bạn gửi thông báo bằng SMS hoặc WhatsApp cho khách hàng từ trang WordPress của bạn. Plugin này cũng hoàn toàn tương thích với WooCommerce và bạn có thể thiết lập trình kích hoạt thông báo tự động cho khách hàng của mình bất cứ khi nào họ tạo đơn hàng mới hoặc bất cứ khi nào trạng thái của đơn hàng đó bị thay đổi. Quản trị viên trang web bao gồm, chủ sở hữu cửa hàng, biên tập viên, v.v. cũng có thể thiết lập tin nhắn hoặc thông báo WhatsApp cho chính họ.

WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

Cổng khác nhau cho các quốc gia khác nhau

Bạn cũng có thể thiết lập các cổng khác nhau cho các quốc gia khác nhau, điều này có thể giúp bạn tính lại chi phí SMS và đồng thời tăng khả năng gửi

Bạn có quyền chọn cổng rẻ nhất mà bạn muốn hoặc sử dụng kết hợp các cổng đó.

Mẫu SMS đa ngôn ngữ

Có khách hàng từ các quốc gia khác nhau nói các ngôn ngữ khác nhau không phải là vấn đề, bạn có thể thiết lập các mẫu SMS bằng nhiều ngôn ngữ.

Tại sao phải gửi đi gửi lại cùng một tin nhắn khi bạn có thể khiến khách hàng của mình cảm thấy đặc biệt bằng cách gửi những thông điệp khác nhau cho mọi người hoặc mọi tin nhắn tiếp theo.

Thông báo tin nhắn WhatsApp

Gửi thông báo tin nhắn WhatsApp cho khách hàng của bạn cùng với SMS hoặc nếu bạn không muốn gửi thông báo SMS thì bạn có thể tắt cài đặt đó và chỉ sử dụng Tin nhắn WhatsApp.

Phát hiện mã quốc gia thông minh

Không quan trọng trường số điện thoại di động của bạn có mã quốc gia trong đó hay không, WPNotif đủ thông minh để tìm ra nó và nếu không có thì hãy đặt mã quốc gia vào vị trí tự động

MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC CỦA WPNotif – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

 • Hỗ trợ nhiều trang
 • Hơn 20 cổng tích hợp SMS
 • Gửi SMS nhanh (Thủ công)
 • Gửi SMS từ Trang đặt hàng
 • Tuân thủ GDPR
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Hỗ trợ WooCommerce đầy đủ
 • Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng WooCommerce tự động
 • Kích hoạt thủ công SMS Trạng thái đơn đặt hàng
 • Hỗ trợ đa quốc gia

SMS GATEWAYS

 • 1s2u
 • 2Factor
 • 46elks
 • ADNSMS
 • ADP Digital
 • Africas Talking
 • Agile Telecom
 • Alfa Cell
 • Alibaba
 • Altiria
 • Amazon Pinpoint
 • Amazon SNS
 • Aruba.it
 • Bandwidth
 • Beeline
 • Branded SMS Pakistan
 • Bulk SMS
 • Bulk SMS Nigeria
 • CallFire
 • Camoo
 • CDYNE
 • Clickatell
 • Clicksend
 • Clockwork
 • CM
 • Comilio
 • Commzgate
 • CPSMS
 • D7Networks
 • Digimiles
 • Doo.ae
 • Easy Send SMS
 • Engage Spark
 • Esendex
 • eSMS
 • ExpertTexting
 • Farapayamak
 • Fortytwo
 • Foxglove Connect
 • Gateway.sa
 • GatewayAPI
 • Ghasedak
 • Green Text
 • GupShup
 • Hubtel
 • IBulkSMS
 • Infobip
 • isms
 • iSMS Indonesia
 • Jazz CMT
 • Jusibe
 • Kalyera
 • KAPSystem
 • Karix.io
 • Kavenegar
 • Kivalo Solutions
 • Labs Mobile
 • Malath
 • Max-SMS
 • Melipayamak
 • Mensatek
 • Message Media
 • Messagebird
 • Messente
 • MiM SMS
 • MNotify
 • Mobily.ws
 • Mobyt
 • Mocean SMS
 • Mogreet
 • Msegat
 • Msg91
 • Netgsm
 • Nexmo
 • NHN Toast
 • Notify.lk
 • Notify.lk
 • NowSMS
 • Ooredoo SMS
 • OpenMarket
 • OperSMS
 • Orange
 • OsonSMS
 • Payam Resan
 • Plivo
 • Primotexto
 • Proovl
 • QSMS
 • RedSMS
 • Releans
 • Route SMS
 • Routee
 • Semaphore
 • Send Hub
 • Send SMS 247
 • SendInBlue
 • SendPK
 • Serwersms.pl
 • Signalwire
 • Sinch
 • Skebby
 • Slicktext
 • SMS Aero
 • SMS Alert
 • SMS Broadcast
 • SMS Country
 • SMS Edge
 • SMS Factor
 • SMS Gateway Hub
 • SMS Global
 • SMS Idea
 • SMS MISR
 • SMS Mode
 • SMS Ninja
 • SMS.cc
 • SMS.ir
 • SMS.RU
 • SMS.to
 • SMS123
 • SMS77
 • SMSALA
 • SMSAPI
 • SMSC.ru
 • Smsc.ua
 • SMSEmpresa
 • Smshosting
 • SMSMasivos
 • Sozuri
 • SparrowSMS
 • SpeedSMS
 • Spirius
 • Spring Edge
 • Spryng
 • SureSMS
 • Swift SMS Gateway
 • TargetSMS
 • Tatango
 • Telesign
 • TeleStax
 • Telnyx
 • Text Marketer
 • TextAnywhere
 • Textlocal
 • TextMagic
 • Textplode
 • Thai Bulk SMS
 • TheSMSWorks
 • TM4B
 • TTAG Systems
 • Turkey SMS
 • Twilio
 • TxtSync
 • Tyntec
 • Unifonic
 • Unisender
 • Uwazii Mobile
 • Verimor
 • Wavecell
 • Wavy
 • Web2SMS237
 • WebSMS
 • WebSMS
 • Yunpian
 • Zipwhip

WPNotif – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Changelog :

21 July 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.5
New: SKU Shortcode
New: Individual item price shortcode for multiple items
New: Option to use WhatsApp Web or Desktop App
New: Msg91 Unicode support
New: Yith Vendor compatbility
New: DLT compatibility in Custom Gateway feature
Improved: Added taxes in vendor order total
Improved: Change the separater from : to => in DLT templates
Improved: Multivendor support in single order
Fixed: TurkeySMS gateway issue
Fixed: Send Quick SMS label translation
16 June 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.4.2
Improved: Verimor gateway integration
Improved: Msg91 line break
Improved: WhatsApp integration
Fixed: Cron crash when WooCommerce is not installed
Fixed: Shortcode warnings
18 May 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.4.1
Improved: App notification push
Improved: SMSgatewayhub integration with DLT
Fixed: Date picker conflict with woodmard
Fixed: Msg91 sender ID for countries other than India
Fixed: Checkout processing issue with labsmobile gateway
23 April 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.4
New: smsaleart.co.in gateway integration
New: hubtel.com gateway integration
New: toast.com gateway integration
New: telesign.com gateway integration
New: kavenegar.com gateway integration
New: brandedsmspakistan.com gateway integration
New: beeline.ru gateway integration
New: sms.ru gateway integration
New: routee.net gateway integration
New: web2sms237.com gateway integration
New: smsmode.com gaetway integration
New: turkeysms.com.tr gateway integration
New: sozuri.net gateway integration
New: kivalosolutions.com gateway integration
New: sms.ninja gateway integration
New: websms.com gateway integration
New: DLT compatibility with many Indian gateways
New: Android app does not request delivery report now
Improved: Integration with WCFM marketplace
Improved: Unifonic URL update
Improved: Phone number recognition
Fixed: Menu conflict with WC vendor plugin
Fixed: Issue with SMSMasivos
Fixed: WooCommerce Tax placeholder not working
Fixed: User group not working when size of user role is more than 30 characters
8 February 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.3
New: Realtime push update to android app for SMS Gateway
New: Pending Payment Notification wait time
New: User Approval (Digits Plugin) Notifications
New: Vendor Name placeholder
New: Site URL, WordPress URL, Tagline, Privacy Policy Placeholder
New: Line break allowed in newsletter
New: Variable product support in shortcode
New: Order Item support in custom placeholder
New: WooCommerce Billing Phone field support in newsletter
New: OsonSMS gateway integration
New: SMS.ir gateway integration
New: Doo.ae gaeway integration
New: Notify.lk gateway integration
New: Malath.net.sa gateway integration
Improved: Phone number support
Improved: WhatsApp Business API Gateway test
Improved: Added route option in Msg91
Improved: Sender name in orange gateway
Improved: Plugin size
Fixed: App not sending SMS in some devices
Fixed: Issues with some gateways
Fixed: Phone number input mask on admin's end
Fixed: libphonenumber issue with some plugins
21 November 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.2
New: Messagebird WhatsApp Gateway
New: Karix WhatsApp Gateway
New: Gupshup WhatsApp Gateway
Fixed: Line break not working in Newsletter WhatsApp route
03 November 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.1.2
Improved: Removed number formatting from backend
Improved: SMSGatewayhub now uses transaction route
Fixed: Tick user consent boxes by default not working
08 September 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.1.1
Improved: Option to pass number with or without country code to mobile app
Improved: Twilio WhatsApp integration
Improved: Newsletter compatbility with WC Billing Phone
Fixed: 2factor gateway issue
Fixed: MimSMS BD portal not working
Fixed: User consent causing crash when WC not installed
Fixed: Tracking placeholder crash in some sites
Fixed: # rendering with placeholder
25 May 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.1
New: Shortcode for edit phone field
New: ExpertTexting Gateway
New: Route option for contact forms
New: Message encoding option for custom gateway
Improved: Nonce verification getting failed in Newsletter subscription form in some cases
Fixed: WhatsApp Business App not opening from WPNotif App
Fixed: Custom gateway not working when post data is sent as string
Fixed: WhatsApp Business not working for Manual SMS trigger
Fixed: Custom placeholder not working for guest checkout fields
Fixed: Gravity forms admin notifications not working in rare cases
9 May 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 2.0
New: SMS/WhatsApp Newsletter
New: Mobile App
New: Send SMS from your existing Phone plan
New: 110+ New SMS Gateways
New: Multivendor/Marketplace Support (all plugins)
New: User Groups
New: Phone Subscription Form
New: New Post Notifications
New: Contact Form 7 submission notifications
New: Gravity Forms submission notifications
New: Trigger WhatsApp messages using our app
New: WC Product Low and out of stock notifications
New: Recurring newsletter
New: Option to select specific admin/user for admin notification
New: 20+ predefined placeholders
New: Option to keep consent checkbox checked by default
New: Default country code option
New: RTL support in template boxes
Improved: Performance
Improved: RTL support
Improved: Translations
Improved: SMS template box is now resizable
Fixed: On/Off switch getting translated
Fixed: Quick SMS not working for store manager
Fixed: Removed deprecated jquery API from settings
Fixed: Issues with some SMS Gateways
Fixed: Admin bar getting hidden in Frontend when WhatsApp enabled
Fixed: Linebreak not working in WhatsApp Pending messages
6 February 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications
Version 1.8
New: Clear all and delete WhatsApp Web Pending list
New: SMS triggers for guest checkout
Improved: Removed html tags in message
Improved: Zero width character issues with tracking link
Improved: Login SMS priority given to Digits phone field
Fixed: & converting to amp in url in WhatsApp Web
Fixed: Custom order status not triggering in rare conditions
Fixed: Regsitration message not working with Digits one click
Fixed: WhatsApp web getting triggered even when turned off in some cases
19 December 2019 - Version: 1.7
New: Low Stock notification
New: Out of Stock notification
Fixed: Registration message not working with Digits one click
Fixed: Custom order status notification not working in some cases
Fixed: WhatsApp Web getting triggered on manual trigger when turned off
26 November 2019 – Version: 1.6
New: Date added to WhatsApp Web Pending Messages
New: User Signup and Login notifications
New: Password change notifications
New: 8 New WordPress profile fields placeholders
New: 1 New WooCommerce shortcode
New: ibulksms SMS gateway
New: Alfa Cell SMS gateway
New: Amazon Pinpoint SMS gateway
New: SendInBlue SMS Gateway
Fixed: Frontend console warning when WhatsApp Web enabled
Fixed: Twilio manual trigger SMS not sending
Fixed: Yunpian not working
Fixed: Site background getting changed for admin
15 October 2019 – Version: 1.5.2
Improved: Loading icon when testing gateway
Improved: Translations
Fixed: Crashing when using Alphacell/Mobily.ws
Fixed: Translation issues in WP Admin panel
Fixed: Background getting changed for admin accounts
21 August 2019 – Version: 1.5.1
Improved: Dashboard menu item out of WooCommerce
Fix: Quick SMS only taking 2 characters
8 August 2019 – Version: 1.5
New: SMS gateway africastalking.com
Improved: Line break support in WhatsApp Web
Improved: MSG91 integration
Improved: Updated SMS.ru API
Fixed: Same library used by other plugin conflicts
24 July 2019 – Version: 1.4
New: Placeholder for item names and count {{wc-product-name-count}}
New: Gateway Amazon SNS
New: Gateway Ghasedak
New: Gateway Farapayamak
Fixed: Pending list not working when not in admin panel
Fixed: Placeholder list button missing from fields
Fixed: Database issue with some character set
Fixed: select2 conflict
19 July 2019 – Version: 1.3.1
Improved: WC Shipping Tracking now support shipping link
18 July 2019 – Version: 1.3
New: WhatsApp Web (Free) Integration
New: 100% GDPR compatible
Fixed: SMS option not getting turned off
2 July 2019 – Version: 1.2
New: Hooks to change message value from external function
29 June 2019 – Version: 1.1
New: Array value support in custom placeholder
New: postmeta support in custom placeholder
27 June 2019 – Version: 1.0.1
Fixed: WhatsApp API test button producing error
26 June 2019 – Version: 1.0
New: Initial Release

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download WPNotif v2.5.0.1 NULLED – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Combo Bản Quyền
×
Combo Bản Quyền
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress