WPNotif 2.6.3.7 NULLED – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Wpnotif cho phép bạn gửi thông báo bằng SMS hoặc WhatsApp cho khách hàng từ trang WordPress của bạn. Plugin này cũng hoàn toàn tương thích với WooCommerce và bạn có thể thiết lập trình kích hoạt thông báo tự động cho khách hàng của mình bất cứ khi nào họ tạo đơn hàng mới hoặc bất cứ khi nào trạng thái của đơn hàng đó bị thay đổi. Quản trị viên trang web bao gồm, chủ sở hữu cửa hàng, biên tập viên, v.v. cũng có thể thiết lập tin nhắn hoặc thông báo WhatsApp cho chính họ.

WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

Cổng khác nhau cho các quốc gia khác nhau

Bạn cũng có thể thiết lập các cổng khác nhau cho các quốc gia khác nhau, điều này có thể giúp bạn tính lại chi phí SMS và đồng thời tăng khả năng gửi

Bạn có quyền chọn cổng rẻ nhất mà bạn muốn hoặc sử dụng kết hợp các cổng đó.

Mẫu SMS đa ngôn ngữ

Có khách hàng từ các quốc gia khác nhau nói các ngôn ngữ khác nhau không phải là vấn đề, bạn có thể thiết lập các mẫu SMS bằng nhiều ngôn ngữ.

Tại sao phải gửi đi gửi lại cùng một tin nhắn khi bạn có thể khiến khách hàng của mình cảm thấy đặc biệt bằng cách gửi những thông điệp khác nhau cho mọi người hoặc mọi tin nhắn tiếp theo.

Thông báo tin nhắn WhatsApp

Gửi thông báo tin nhắn WhatsApp cho khách hàng của bạn cùng với SMS hoặc nếu bạn không muốn gửi thông báo SMS thì bạn có thể tắt cài đặt đó và chỉ sử dụng Tin nhắn WhatsApp.

Phát hiện mã quốc gia thông minh

Không quan trọng trường số điện thoại di động của bạn có mã quốc gia trong đó hay không, WPNotif đủ thông minh để tìm ra nó và nếu không có thì hãy đặt mã quốc gia vào vị trí tự động

MỘT SỐ TÍNH NĂNG KHÁC CỦA WPNotif – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications

 • Hỗ trợ nhiều trang
 • Hơn 20 cổng tích hợp SMS
 • Gửi SMS nhanh (Thủ công)
 • Gửi SMS từ Trang đặt hàng
 • Tuân thủ GDPR
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Hỗ trợ WooCommerce đầy đủ
 • Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng WooCommerce tự động
 • Kích hoạt thủ công SMS Trạng thái đơn đặt hàng
 • Hỗ trợ đa quốc gia

SMS GATEWAYS

 • 1s2u
 • 2Factor
 • 46elks
 • ADNSMS
 • ADP Digital
 • Africas Talking
 • Agile Telecom
 • Alfa Cell
 • Alibaba
 • Altiria
 • Amazon Pinpoint
 • Amazon SNS
 • Aruba.it
 • Bandwidth
 • Beeline
 • Branded SMS Pakistan
 • Bulk SMS
 • Bulk SMS Nigeria
 • CallFire
 • Camoo
 • CDYNE
 • Clickatell
 • Clicksend
 • Clockwork
 • CM
 • Comilio
 • Commzgate
 • CPSMS
 • D7Networks
 • Digimiles
 • Doo.ae
 • Easy Send SMS
 • Engage Spark
 • Esendex
 • eSMS
 • ExpertTexting
 • Farapayamak
 • Fortytwo
 • Foxglove Connect
 • Gateway.sa
 • GatewayAPI
 • Ghasedak
 • Green Text
 • GupShup
 • Hubtel
 • IBulkSMS
 • Infobip
 • isms
 • iSMS Indonesia
 • Jazz CMT
 • Jusibe
 • Kalyera
 • KAPSystem
 • Karix.io
 • Kavenegar
 • Kivalo Solutions
 • Labs Mobile
 • Malath
 • Max-SMS
 • Melipayamak
 • Mensatek
 • Message Media
 • Messagebird
 • Messente
 • MiM SMS
 • MNotify
 • Mobily.ws
 • Mobyt
 • Mocean SMS
 • Mogreet
 • Msegat
 • Msg91
 • Netgsm
 • Nexmo
 • NHN Toast
 • Notify.lk
 • Notify.lk
 • NowSMS
 • Ooredoo SMS
 • OpenMarket
 • OperSMS
 • Orange
 • OsonSMS
 • Payam Resan
 • Plivo
 • Primotexto
 • Proovl
 • QSMS
 • RedSMS
 • Releans
 • Route SMS
 • Routee
 • Semaphore
 • Send Hub
 • Send SMS 247
 • SendInBlue
 • SendPK
 • Serwersms.pl
 • Signalwire
 • Sinch
 • Skebby
 • Slicktext
 • SMS Aero
 • SMS Alert
 • SMS Broadcast
 • SMS Country
 • SMS Edge
 • SMS Factor
 • SMS Gateway Hub
 • SMS Global
 • SMS Idea
 • SMS MISR
 • SMS Mode
 • SMS Ninja
 • SMS.cc
 • SMS.ir
 • SMS.RU
 • SMS.to
 • SMS123
 • SMS77
 • SMSALA
 • SMSAPI
 • SMSC.ru
 • Smsc.ua
 • SMSEmpresa
 • Smshosting
 • SMSMasivos
 • Sozuri
 • SparrowSMS
 • SpeedSMS
 • Spirius
 • Spring Edge
 • Spryng
 • SureSMS
 • Swift SMS Gateway
 • TargetSMS
 • Tatango
 • Telesign
 • TeleStax
 • Telnyx
 • Text Marketer
 • TextAnywhere
 • Textlocal
 • TextMagic
 • Textplode
 • Thai Bulk SMS
 • TheSMSWorks
 • TM4B
 • TTAG Systems
 • Turkey SMS
 • Twilio
 • TxtSync
 • Tyntec
 • Unifonic
 • Unisender
 • Uwazii Mobile
 • Verimor
 • Wavecell
 • Wavy
 • Web2SMS237
 • WebSMS
 • WebSMS
 • Yunpian
 • Zipwhip

WPNotif – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Changelog :

21 July 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.5 New: SKU Shortcode New: Individual item price shortcode for multiple items New: Option to use WhatsApp Web or Desktop App New: Msg91 Unicode support New: Yith Vendor compatbility New: DLT compatibility in Custom Gateway feature Improved: Added taxes in vendor order total Improved: Change the separater from : to => in DLT templates Improved: Multivendor support in single order Fixed: TurkeySMS gateway issue Fixed: Send Quick SMS label translation 16 June 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.4.2 Improved: Verimor gateway integration Improved: Msg91 line break Improved: WhatsApp integration Fixed: Cron crash when WooCommerce is not installed Fixed: Shortcode warnings 18 May 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.4.1 Improved: App notification push Improved: SMSgatewayhub integration with DLT Fixed: Date picker conflict with woodmard Fixed: Msg91 sender ID for countries other than India Fixed: Checkout processing issue with labsmobile gateway 23 April 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.4 New: smsaleart.co.in gateway integration New: hubtel.com gateway integration New: toast.com gateway integration New: telesign.com gateway integration New: kavenegar.com gateway integration New: brandedsmspakistan.com gateway integration New: beeline.ru gateway integration New: sms.ru gateway integration New: routee.net gateway integration New: web2sms237.com gateway integration New: smsmode.com gaetway integration New: turkeysms.com.tr gateway integration New: sozuri.net gateway integration New: kivalosolutions.com gateway integration New: sms.ninja gateway integration New: websms.com gateway integration New: DLT compatibility with many Indian gateways New: Android app does not request delivery report now Improved: Integration with WCFM marketplace Improved: Unifonic URL update Improved: Phone number recognition Fixed: Menu conflict with WC vendor plugin Fixed: Issue with SMSMasivos Fixed: WooCommerce Tax placeholder not working Fixed: User group not working when size of user role is more than 30 characters 8 February 2021 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.3 New: Realtime push update to android app for SMS Gateway New: Pending Payment Notification wait time New: User Approval (Digits Plugin) Notifications New: Vendor Name placeholder New: Site URL, WordPress URL, Tagline, Privacy Policy Placeholder New: Line break allowed in newsletter New: Variable product support in shortcode New: Order Item support in custom placeholder New: WooCommerce Billing Phone field support in newsletter New: OsonSMS gateway integration New: SMS.ir gateway integration New: Doo.ae gaeway integration New: Notify.lk gateway integration New: Malath.net.sa gateway integration Improved: Phone number support Improved: WhatsApp Business API Gateway test Improved: Added route option in Msg91 Improved: Sender name in orange gateway Improved: Plugin size Fixed: App not sending SMS in some devices Fixed: Issues with some gateways Fixed: Phone number input mask on admin's end Fixed: libphonenumber issue with some plugins 21 November 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.2 New: Messagebird WhatsApp Gateway New: Karix WhatsApp Gateway New: Gupshup WhatsApp Gateway Fixed: Line break not working in Newsletter WhatsApp route 03 November 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.1.2 Improved: Removed number formatting from backend Improved: SMSGatewayhub now uses transaction route Fixed: Tick user consent boxes by default not working 08 September 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.1.1 Improved: Option to pass number with or without country code to mobile app Improved: Twilio WhatsApp integration Improved: Newsletter compatbility with WC Billing Phone Fixed: 2factor gateway issue Fixed: MimSMS BD portal not working Fixed: User consent causing crash when WC not installed Fixed: Tracking placeholder crash in some sites Fixed: # rendering with placeholder 25 May 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.1 New: Shortcode for edit phone field New: ExpertTexting Gateway New: Route option for contact forms New: Message encoding option for custom gateway Improved: Nonce verification getting failed in Newsletter subscription form in some cases Fixed: WhatsApp Business App not opening from WPNotif App Fixed: Custom gateway not working when post data is sent as string Fixed: WhatsApp Business not working for Manual SMS trigger Fixed: Custom placeholder not working for guest checkout fields Fixed: Gravity forms admin notifications not working in rare cases 9 May 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 2.0 New: SMS/WhatsApp Newsletter New: Mobile App New: Send SMS from your existing Phone plan New: 110+ New SMS Gateways New: Multivendor/Marketplace Support (all plugins) New: User Groups New: Phone Subscription Form New: New Post Notifications New: Contact Form 7 submission notifications New: Gravity Forms submission notifications New: Trigger WhatsApp messages using our app New: WC Product Low and out of stock notifications New: Recurring newsletter New: Option to select specific admin/user for admin notification New: 20+ predefined placeholders New: Option to keep consent checkbox checked by default New: Default country code option New: RTL support in template boxes Improved: Performance Improved: RTL support Improved: Translations Improved: SMS template box is now resizable Fixed: On/Off switch getting translated Fixed: Quick SMS not working for store manager Fixed: Removed deprecated jquery API from settings Fixed: Issues with some SMS Gateways Fixed: Admin bar getting hidden in Frontend when WhatsApp enabled Fixed: Linebreak not working in WhatsApp Pending messages 6 February 2020 - WPNotif: WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications Version 1.8 New: Clear all and delete WhatsApp Web Pending list New: SMS triggers for guest checkout Improved: Removed html tags in message Improved: Zero width character issues with tracking link Improved: Login SMS priority given to Digits phone field Fixed: & converting to amp in url in WhatsApp Web Fixed: Custom order status not triggering in rare conditions Fixed: Regsitration message not working with Digits one click Fixed: WhatsApp web getting triggered even when turned off in some cases 19 December 2019 - Version: 1.7 New: Low Stock notification New: Out of Stock notification Fixed: Registration message not working with Digits one click Fixed: Custom order status notification not working in some cases Fixed: WhatsApp Web getting triggered on manual trigger when turned off 26 November 2019 – Version: 1.6 New: Date added to WhatsApp Web Pending Messages New: User Signup and Login notifications New: Password change notifications New: 8 New WordPress profile fields placeholders New: 1 New WooCommerce shortcode New: ibulksms SMS gateway New: Alfa Cell SMS gateway New: Amazon Pinpoint SMS gateway New: SendInBlue SMS Gateway Fixed: Frontend console warning when WhatsApp Web enabled Fixed: Twilio manual trigger SMS not sending Fixed: Yunpian not working Fixed: Site background getting changed for admin 15 October 2019 – Version: 1.5.2 Improved: Loading icon when testing gateway Improved: Translations Fixed: Crashing when using Alphacell/Mobily.ws Fixed: Translation issues in WP Admin panel Fixed: Background getting changed for admin accounts 21 August 2019 – Version: 1.5.1 Improved: Dashboard menu item out of WooCommerce Fix: Quick SMS only taking 2 characters 8 August 2019 – Version: 1.5 New: SMS gateway africastalking.com Improved: Line break support in WhatsApp Web Improved: MSG91 integration Improved: Updated SMS.ru API Fixed: Same library used by other plugin conflicts 24 July 2019 – Version: 1.4 New: Placeholder for item names and count {{wc-product-name-count}} New: Gateway Amazon SNS New: Gateway Ghasedak New: Gateway Farapayamak Fixed: Pending list not working when not in admin panel Fixed: Placeholder list button missing from fields Fixed: Database issue with some character set Fixed: select2 conflict 19 July 2019 – Version: 1.3.1 Improved: WC Shipping Tracking now support shipping link 18 July 2019 – Version: 1.3 New: WhatsApp Web (Free) Integration New: 100% GDPR compatible Fixed: SMS option not getting turned off 2 July 2019 – Version: 1.2 New: Hooks to change message value from external function 29 June 2019 – Version: 1.1 New: Array value support in custom placeholder New: postmeta support in custom placeholder 27 June 2019 – Version: 1.0.1 Fixed: WhatsApp API test button producing error 26 June 2019 – Version: 1.0 New: Initial Release

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí WPNotif 2.6.3.7 NULLED – WordPress SMS & WhatsApp Message Notifications :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup