WPML Multilingual CMS v4.5.6 NULLED + Full Addons – The WordPress Multilingual Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WPML Nulled là Plugin wordpress giúp bạn tạo website đa ngôn ngữ. Nó có sẵn hai phiên bản là blog đa ngôn ngữ và CMS Đa Ngôn ngữ.

Link Demo : https://wpml.org/features/

Danh sách các addons:

 • AFCML
 • BuddyPress Multilingual
 • Contact From 7 Multilingual
 • GravityForms Multilingual
 • Woocommerce Multilingual
 • WPML All Import
 • WPML Mailchip for WordPress
 • WPML Media Translation
 • WPML Ninja Form
 • WPML String Translation
 • WPML Translation Management
 • WPML WPForms
 • WPML Seo Multilingual.

WPML NULLED

Các tính năng của WPML NULLED:

Một cài đặt WordPress – Đa ngôn ngữ

Có sẵn trong cả hai phiên bản Blog đa ngôn ngữ & CMS đa ngôn ngữ

WPML giúp bạn dễ dàng chạy một trang web đa ngôn ngữ với một cài đặt WordPress duy nhất. Chọn ngôn ngữ cho trang web của bạn và bắt đầu dịch nội dung.

WPML có hơn 40 ngôn ngữ. Bạn cũng có thể thêm các biến thể ngôn ngữ của riêng mình (như tiếng Pháp Canada hoặc tiếng Tây Ban Nha Mexico) bằng cách sử dụng trình soạn thảo ngôn ngữ của WPML.

Bạn có thể sắp xếp các nội dung ngôn ngữ khác nhau trong cùng một miền (trong thư mục ngôn ngữ), trong các miền phụ hoặc trong các miền hoàn toàn khác nhau.

Bản dịch mạnh mẽ

Chỉ khả dụng trong phiên bản CMS đa ngôn ngữ .

Xây dựng một trang web đa ngôn ngữ là bước đầu tiên. Thử thách bắt đầu khi khách hàng của bạn cần chạy nó. Họ sẽ yêu bạn vì đã chọn WPML!

WPML đi kèm với tính năng quản lý bản dịch hiện đại. Bạn có thể biến người dùng WordPress bình thường thành Người dịch . Người dịch chỉ có thể truy cập các công việc dịch thuật cụ thể mà Người quản lý dịch thuật giao cho họ.

Ngoài ra, bạn có thể kết nối quản lý bản dịch mạnh mẽ của WPML với dịch vụ dịch mà bạn chọn.

Thương mại điện tử đa ngôn ngữ

Chỉ khả dụng trong phiên bản CMS đa ngôn ngữ .

WPML cho phép bạn dễ dàng xây dựng và chạy các trang thương mại điện tử đa ngôn ngữ với WooCommerce (sử dụng WooCommerce Multilingual ). Được hỗ trợ đầy đủ cho các sản phẩm đơn giản và có thể thay đổi, các sản phẩm liên quan, bán hàng và khuyến mãi và mọi thứ khác mà WooCommerce cung cấp.

Chạy một trang thương mại điện tử đa ngôn ngữ với WPML rất đơn giản. WPML hiển thị cho bạn những văn bản nào cần dịch và xây dựng kho lưu trữ đã dịch hoàn chỉnh cho bạn.

Khách truy cập sẽ tận hưởng quy trình mua hàng được bản địa hóa hoàn toàn, bắt đầu với danh sách sản phẩm, thông qua giỏ hàng và thanh toán và thậm chí cả email xác nhận đã bản địa hóa.

Bản dịch cho theme và Nội dung plugin

Chỉ khả dụng trong phiên bản CMS đa ngôn ngữ .

WPML giải phóng bạn khỏi những rắc rối khi chỉnh sửa tệp PO và tải lên tệp MO. Bạn có thể dịch văn bản trong các plugin khác và trong màn hình Quản trị trực tiếp từ giao diện Dịch chuỗi .

Bạn sẽ thấy văn bản đến từ đâu cả trong mã và trong trang web và dịch ngay từ trong bảng điều khiển Quản trị viên WordPress.

Chuyên nghiệp giá cả phải chăng

Chỉ khả dụng trong phiên bản CMS đa ngôn ngữ .

Nếu bạn cần trợ giúp về dịch thuật, WPML kết nối bạn với các dịch vụ dịch thuật hàng đầu.

Dễ dàng gửi nội dung để dịch trực tiếp từ Bảng điều khiển dịch của WPML . Khi bản dịch hoàn tất, chúng sẽ xuất hiện trở lại trang web của bạn, sẵn sàng để xuất bản.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WPML Multilingual CMS v4.5.6 NULLED + Full Addons – The WordPress Multilingual Plugin nulled changelog
= WPML NULLED v4.4.10 = # Features * [wpmlcore-7769] Optionally include the flags sizes when rendering the langiuage switcher. # Fixes * [wpmlcore-8139] Fixed the first letter case of the names of the languages translations. * [wpmlcore-7918] Fixed `Set admin language as editing language` in User -> Profile for some languages like Vietnamese. * [wpmlcore-7205] Fixed missing Chinese flags on "Edit languages" page. * [wpmlcore-7158] Fixed fetching posts with 'wp_get_archives' for custom post types set to Don't Translate . * [wpmlcore-6930] Fixed rest post hooks so it doesn't add numerical terms in error. * [wpmlcore-6767] Included posts from other languages in wp_list_pages result when "Display as translated" option is set. # Compatibility * [wpmlcore-7755] Fixed issue so that CDATA is not added to style and script tags in the translation editor. * [wpmlcore-7674] [Elementor] Added support for "in child" template conditions. [read more] = WPML NULLED v4.4.9 =# Fixes * [wpmlcore-7908] Improved the fix of problem saving translated term when its slug is the same as the original term. * [wpmlcore-7877] Fixed loading of rest resources when multi-site configuration with different languages is used. * [wpmlcore-7867] Added removing of icl_string_batches and icl_translation_downloads on WPML Reset on the Troubleshooting page. * [wpmlcore-7847] Remove use of eval in languages.js. * [wpmlcore-7677] Fix problem with posts not appearing on static posts page when posts are set to be not translatable. * [wpmlcore-7610] [Avada] Fix language switcher links when fallback mode is enabled. * [wpmlcore-7590] Fix native language for Bengali. * [wpmlcore-7473] Fixeded removing some tags from translation when editing original post using Quick Edit. * [wpmlcore-7011] Remove WPML capabilities when a user's role is changed to a role that can no longer manage options. * [wpmlcore-6698] Fixed displaying attachment instead of the post when it has the same slug. * [wpmlcore-6145] Fixed invalid ID of menu item in Admin Language Switcher in Appearance > Menu. # Compatibility * [wpmlcore-7891] [Divi] Make the checkbox links in contact forms translatable. * [wpmlcore-7881] Introduced the filter hook `wpml_sync_deleted_custom_fields`. * [wpmlcore-7878] [Elementor] Fix templates not being applied by author. * [wpmlcore-7871] Fix automatic translation of links with custom permalink like /%category%/%postname%/. * [wpmlcore-7870] Fixed an issue with Enfold's Avia Builder when the post was initially edited with Gutenberg. * [wpmlcore-7798] [Divi] Make sure admin_init ran before calling get_current_screen. * [wpmlcore-7740] Fixed Language Switcher settings for Elementor themes. # Usability * [wpmlcore-6403] Fix redirect from page for posts when using directory for default language. = v4.4.7 = # Features * [wpmlcore-7775] Fixed input's styling in the Classic Editor broken in WP 5.6. * [wpmlcore-7774] Fixed copy of "Stikcy post" flag to translated post in Gutenberg. * [wpmlcore-7773] Fixed broken "Quick Edit" option when using Translation Management. # Fixes * [wpmlcore-7828] Fixed saving translation preferences for custom fields on post edit page. * [wpmlcore-7826] Added missing filtering of $_GET and $_POST data. * [wpmlcore-7823] Added filtering of values from $_GET and $_POST before saving it to cookies. * [wpmlcore-7820] Allow to save cookies for SSO without `SameSite` param when the site doesn't use SSL. * [wpmlcore-7805] Added jquery-ui-dialog dependency for js/scripts.js. * [wpmlcore-7800] Allowed admin REST requests in secondary language when this language is hidden. * [wpmlcore-7785] Fixed the notice error in `Sitepress::cpt_url_to_id_url`. * [wpmlcore-7781] Fixed incorrect translation of Slovak language in Hungarian. * [wpmlcore-7756] Fixed disappearing WPML links when editing the menu. * [wpmlcore-7749] Fixing the required parameters following optional ones. * [wpmlcore-7748] Fixed variable type in phpdoc. * [wpmlcore-7747] Fixing the required parameters following optional ones. * [wpmlcore-7745] Removed usage of `WP_PLUGIN_DIR` constant. * [wpmlcore-7744] Fixing warnings for private methods marked as final and overriden. * [wpmlcore-7739] Fixed PHP error when parsing an invalid URL. * [wpmlcore-7733] Set the default locale to pa_IN for Punjabi on new installs of WPML. * [wpmlcore-7712] Fixed translation of string on troubleshoot page. * [wpmlcore-7684] Making WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() public with throwing error. * [wpmlcore-7683] Fixing warnings about final private methods to follow php 8 standards. * [wpmlcore-7682] Fixed backward compatibility with php8 related to deprecated ReflectionParameter::getClass() method. * [wpmlcore-7681] Removed optional values from arguments that were before required. * [wpmlcore-7619] Added missing `SameSite` parameter for cookies when using `different domain per language` with automatic sing-in. * [wpmlcore-7112] Fixed redirecting to a page when it has the same slug as the visited post and a custom permalink structure is used. * [wpmlcore-6447] Fixed PHP error if domain is set to an empty string. # Compatibility * [wpmlcore-7834] Fixed PHP error when visiting the `Widgets` page with wrong widget configuration. * [wpmlcore-7825] Fixed Avada's layout section translation icons not showing with WP 5.6. * [wpmlcore-7815] Fixed PHP warning when adding nav_menu element to the template. * [wpmlcore-7782] Fixed a compatibility issue with Google Site Kit when switching the admin language to "all". * [wpmlcore-5292] Added fallback logic to use the widget instance settings instead of the global sidebar settings for the language switcher. # Usability * [wpmlcore-7844] Fixed removing media for all languages when deleting file uploaded in another month. * [wpmlcore-7796] Fixed broken styling of The WPML > Taxnomy translation in WP 5.6. # API * [wpmlcore-7729] Fixed problem getting translated post id when a custom post type has the same name as a custom taxonomy. ----------------------------------- = WPML NULLED v4.4.6 = # Fixes* [wpmlcore-7790] Fixed the issue with rewrite_rules that caused showing blog content on all pages instead of the actual content. # Compatibility * [wpmlcore-7782] Fixed a compatibility issue with Google Site Kit when switching the admin language to "all". = v4.4.5 = # Fixes * [wpmlcore-7756] Fixed disappearing WPML links when editing the menu. * [wpmlcore-7748] Fixed variable type in phpdoc. * [wpmlcore-7703] Fixed a custom XML config validation issue expecting a TEXTAREA instead of AREA. * [wpmlcore-7695] Fixed updating media duplication options for posts without attachments. * [wpmlcore-7692] Fixed the problem with missing slash char at the end of REST url. * [wpmlcore-7684] Making WPML_Absolute_Url_Persisted::__wakeup() public with throwing error. * [wpmlcore-7683] Fixing warnings about final private methods to follow php 8 standards. * [wpmlcore-7682] Fixed backward compatibility with php8 related to deprecated ReflectionParameter::getClass() method. * [wpmlcore-7681] Removed optional values from arguments that were before required. * [wpmlcore-7650] Fixed auto-translation of site links when using ATE. * [wpmlcore-7649] Fixed woocommerce my-account links for Chinese language. * [wpmlcore-7211] Fixed ingoring "Skip Language" setting on static posts page without translations. * [wpmlcore-6798] Fixed problem with `wpml_permalink` showing the wrong permalink. * [wpmlcore-6548] Fixed problem with removing custom field encoding setting via XML configuration. * [wpmlcore-6357] Allow HTML when translating terms description. * [wpmlcore-6355] Fixed problem saving translated term when its slug is the same as the original term. * [wpmlcore-5686] Fixed problem with saving the widget language. # Compatibility * [wpmlcore-7738] Fixed a compatibility issue with Google Site Kit when switching the admin language. * [wpmlcore-7719] Fixed missed Elementor revisions. * [wpmlcore-7676] Added path support to translate fields in Elementor widget data. * [wpmlcore-7672] Fixed an issue with Avada's Live editor not properly showing sections. * [wpmlcore-7635] Fixed an issue ignoring line breaks in the translation editor. * [wpmlcore-7482] Fixed Elementor "Posts" widget pagination when page translation settings is set to "Translatable - use translation if available or fallback to default language". * [wpmlcore-7342] Fixed missed endpoint translation in specific case when two similar endpoints exist. * [wpmlcore-7337] Extended the XML page builder config to support multiple `fields-in-item` occurrences. * [wpmlcore-7215] Improve the way of how the cache is generated by using only the ID. * [wpmlcore-6958] Fixed an issue with absolute link conversion when the URL contains a + sign. * [wpmlcore-6597] Fixed the Cornerstone CSS styles that were not refreshed in the translation. # Usability * [wpmlcore-7349] Restored the "Duplicate" button for display as translated post types.
Tải Miễn Phí WPML Multilingual CMS v4.5.6 NULLED + Full Addons – The WordPress Multilingual Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup