WPfomify v2.2.6 + Addons


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WPfomify tăng tỷ lệ chuyển đổi trên trang web của bạn bằng cách hiển thị doanh số bán hàng và đăng ký gần đây.

Link Demo : https://wpfomify.com/

Các tính năng WPfomify :

Dễ cài đặt

Giao diện người dùng được tư duy tốt của WPfomify giúp nó dễ dàng sử dụng và thiết lập. Bắt đầu nhanh chóng.

Tích hợp mạnh mẽ

WPfomify hoạt động với các plugin WordPress phổ biến và các dịch vụ tiếp thị qua email.

Tùy chọn thiết kế

Dễ dàng tùy chỉnh giao diện cho WPfomify để phù hợp với thương hiệu trang web của bạn.

Kích hoạt khách hàng trong thời gian thực

Hiển thị dữ liệu hoạt động của khách hàng trong thời gian thực từ trang web Thương mại điện tử hoặc LMS của bạn.

Hoạt động của Người đăng ký

Kết nối WPfomify với dịch vụ gửi thư của bạn và chia sẻ những người đang tham gia danh sách của bạn.

Đánh giá của khách hàng

Bạn có thể sử dụng WPfomify để hiển thị các đánh giá và xếp hạng của khách hàng theo kiểu thông báo đẹp mắt.

Tạo sự khẩn cấp

Việc hiển thị các ưu đãi có giới hạn thời gian có thể giúp bạn tăng chuyển đổi bằng cách tạo ra sự khẩn cấp.

Theo dõi chuyển đổi

WPfomify cung cấp các trường UTM để thêm thông số của bạn và theo dõi với Google Analytics.

Nhắm mục tiêu chi tiết

Kiểm soát hoàn toàn việc ai, khi nào và ở đâu xem các thông báo từ WPfomify.

Tài liệu mở rộng

Chúng tôi đã tạo tất cả các tài nguyên bạn cần để bắt đầu với WPfomify.

Hoàn toàn đáp ứng

WPfomify được thiết kế để hoạt động tốt trên tất cả các loại thiết bị.

Hỗ trợ đẳng cấp thế giới

Chúng tôi tự hào trong việc xây dựng các sản phẩm tuyệt vời và cung cấp hỗ trợ thân thiện.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WPfomify v2.2.6 + Addons nulled changelog
2.2.6 - March 23, 2022
Fixes
Freemius API connection issue with OceanWP theme
Missing width and height attributes on tag in the notification
WooCommerce - Updated image size
PHP error in some cases
2.2.5 - July 8, 2021
Enhancements
WooCommerce - Added support for On Hold order status
Fixes
Freemius - Invalid authorization header error on connecting API
2.2.4 - April 20, 2021
Fixes
REST API permission callback notice
2.2.3 - February 17, 2021
Fixes
WooCommerce - Showing dot when there is no last name in billing
Custom Form - Showing duplicate notifications
Custom Form - Gravatar image was loading by default
2.2.2 - November 24, 2020
Fixes
Notification - PHP error due to timezone issue with some servers
Notification - Error in other conversions due to empty user role field in User Registration
WooCommerce - Time was not getting updated using ibx_wpfomo_time_array filter
2.2.1 - September 25, 2020
Enhancement
Added an option to edit saved time in custom entries log
Fixes
Upcoming date CSV entries notifications were getting displayed
2.2.0 - September 22, 2020
New
User Registration notification
Fixes
Notifications - Not showing due to invalid UTF8 characters encoding
Notification Bar - Returning visitors condition was not working
Core - Minor JS issue
Development - Added filter ibx_wpfomo_time_array to translate or change the order of time
2.1.1.2 - May 15, 2020
Enhancement
Added time field for custom conversions
Fixes
Special characters encoding issue in notifications
Double quotes in notification template title field was not getting displayed after save
Custom Reviews - Multiple reviews were not getting saved
Notification Bar - Issue with Astra theme
2.1.1.1 - April 13, 2020
Fixes
Freemius - Notification content was not loading if Freemius data contains invalid characters
Notification Bar - Not visible sometimes
Notification Bar - Bottom positioned bar was not getting closed
Notification Bar - Hide on Mobile option was not working
Notification Bar - Content overlapping issue on responsive devices
Notification - "Someone" text was not being shown if name field contains a blank space only
Notification - Time ago HTML was being rendered as plain text
Memory limit issue
2.1.1 - December 30, 2019
Enhancements
Notification Bar - Added Fixed Countdown option
Notification Bar - Added link target option for button
Notification Bar - Added option to change expire text
Fixes
Notification Bar - Countdown digits were being hidden when time expires
Floating Button - Rendering page content
Floating Button - Shortcodes were not working after recent update
Freemius - Initial letter of last name will now be visible instead of full name
Freemius - Added missing setting for disabling product image in notification
Freemius - API connection issue
2.1.0 - November 28, 2019
New
WordPress integration (plugin and theme active installs, downloads, plugin reviews)
Envato integration
Google Reviews integration
Enhancements
Added support for GravityForms PARTIAL ENTRY Addon
Added conversion analytics for EDD and WooCommerce
Added typography toolbar for notification template field
Added Image Size option
Added Box Vertical and Horizontal padding options
Added form title in DB entry for Custom Form URL
Improved preview
Improved notification layout
Fixes
Product image was not showing for excluded emails
Close button alignment issue in notification bar
Minor JS and CSS issues
2.0.1.5 - September 3, 2019
Enhancements
LearnDash - Added logic to show notifications for all courses instead of only active ones
Core - Added option to enable or disable user image from Gravatar
Fixes
Freemius - Issue with limited Geolocation API calls
Gravity Forms - Incorrect time calculation issue
Core - Exclude emails in settings options
2.0.1.4 - May 23, 2019
Enhancements
Added logic to discard "ago" text after time value by entering hyphen "-" in "ago" translation field in setting
Freemius - Added new plan field and added preview for it
Fixes
Gravity Forms - Display label for checkbox and radio fields instead of their value
Freemius - PHP warning
Custom Form - PHP class conflict with Ultimate Recipe plugin
Core - CSV import fields were showing for other types
Core - Floating button overlapping issue on preview panel
2.0.1.3 - April 1, 2019
Fixes
Location rules were not working properly for URL based targets
2.0.1.2 - March 29, 2019
Enhancements
Enhancement: EDD - Added logic to display location in Notification
Enhancement: Freemius - Added logic to display location in Notification
Fixes
Freemius - Show notifications for all the products by default
Prevented duplicate notifications due to window load event fired by other scripts improperly
2.0.1.1 - March 22, 2019
Enhancements
Custom Form URL - Added link field
Fixes
WooCommerce - Custom URL field was showing in other conversation source
Freemius - Removed draft/in_active products from the list
Analytics - Random count was not working
Core - loader icon was showing all time
Development
Freemius - Added hook ibx_wpfomo_freemius_get_purchases_conversions to filter conversion data
2.0.1 - March 13, 2019
New
Added Custom Form URL feature
Added CSV import feature for custom conversions
Added Freemius conversion feature
Added WooCommerce Reviews feature
Added Page Analytics feature
Added Conversion Analytics feature
Enhancements
WooCommerce conversion - Added option to select multiple products
Real-time preview
Updated preview interface
2.0 - November 22, 2018
New
Revamped UI (introducing 4 easy steps to build a template)
Enhancements
No need to install separate add-on for WooCommerce, EDD, Give, Gravity Forms, LearnDash, and LifterLMS
Auto select conversion source based on installed plugin
Added 2 notification styles
Added an option to show conversion from only given days
Added an option to translate "Someone" and "ago" text in settings
Added an option to exclude some user emails to hide identity in settings
Improved notification template field
One-click to add variables in notification template
Added default settings for timing, behaviour, and design
Added font size options for notification first row and second row
Added separate meta box for Tracking fields
Template variables now support parameters
Added sub-fields support in Gravity Forms notification
Bug Fixes
Visibility targeting rules were not working properly
Timing issue with notification on page reload
Empty notification issue
LifterLMS - incorrect time issue
1.2 - February 14, 2018
New
Gravity Forms Addon
Enhancements
Added filter attribute support in notification template merge tags
Added Cache Setting option
Bug Fixes
Notification sequence issue
Notifications were not appearing when there are only 1 or 2 notifications with loop is off
Time was not showing in notification preview box in admin
WPfomify post type was appearing in nav menus
Development
Introduced a base class for third party add-on
Added hook ibx_wpfomo_save_post, will trigger on post update
Improved notification template merge tag logic, it will now support custom tags
1.1.1 - November 28, 2017
Enhancements
Renamed Fomo Bar to Notification Bar
Added top and bottom position option for Notification Bar
Added bottom left and right position option for Floating Button
Bug Fixes
Notification sequence was showing last notification instead of next on each page load
1.1 - September 27, 2017
New
Added API logic
New addons page in WP admin
Enhancements
Updated fomo bar style and added call-to-action button options
Bug Fixes
Floating Button was not showing close icon when popup is set to always visible
Floating Button popup size in responsive mode
Hide on Mobile, Hide on Desktop options were not working for Floating Button
Shadow style for fomo bar
Shadow style for notification preview
Notification image was not rendering properly in Safari
1.0.1 - September 12, 2017
Bug Fixes
Height issue of notifications
Height issue of floating button popup content
Tải Miễn Phí WPfomify v2.2.6 + Addons :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup