WP Timeline NULLED 3.6 – Vertical and Horizontal timeline plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP Timeline là cách đơn giản nhất để doanh nghiệp của bạn hiển thị dòng thời gian / câu chuyện / lịch sử… Với plugin WP Timeline, bạn có thể quản lý mọi thứ từ tạo đến hiển thị dòng thời gian, bạn có thể tạo dòng thời gian với BC / Ngày AD hoặc bất kỳ ngày nào và hiển thị bất kỳ loại bài đăng, thẻ, danh mục, phân loại và dòng thời gian hiển thị ở bất kỳ đâu thông qua mã ngắn.

Nếu bạn muốn tạo các câu chuyện, dòng thời gian, lịch sử, lộ trình… thì WP Timeline là một plugin cần phải có. Được thiết kế để tạo dòng thời gian dễ dàng và không gặp rắc rối ,

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Link Demo : https://codecanyon.net/item/wp-timeline-responsive-vertical-and-horizontal-timeline-plugin/17664690

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Danh sách tính năng

 • Làm việc với bất kỳ theme nào
 • Tạo dòng thời gian với bất kỳ ngày nào (hỗ trợ ngày BC / AD)
 • Bộ chọn ngày từ năm 1000
 • Dòng thời gian đặt hàng theo ngày dòng thời gian hoặc trường đơn hàng tùy chỉnh
 • 45 bố cục đẹp nhất
 • Hỗ trợ hơn 40 hình ảnh động
 • Hỗ trợ Font Awesome 4.7 & 5.9
 • Hỗ trợ tối và sáng
 • Hiển thị nội dung đầy đủ trong hỗ trợ hộp đèn
 • Bộ chọn ngày Trường ngày tùy chỉnh để nhập bất kỳ thứ gì
 • Hoàn toàn đáp ứng và sẵn sàng cho thiết bị di động.
 • Tạo dòng thời gian không giới hạn
 • Hiển thị Dòng thời gian ở bất kỳ đâu bằng shortcode.
 • Màu dòng thời gian không giới hạn. Bạn có thể đặt màu tùy chỉnh cho tất cả hoặc từng danh mục hoặc từng dòng thời gian
 • Phông chữ tùy chỉnh , màu sắc cho tiêu đề, nội dung và siêu dữ liệu
 • Hỗ trợ danh mục, thẻ, loại bài đăng tùy chỉnh, phân loại tùy chỉnh
 • Hỗ trợ dọc và ngang
 • Dòng thời gian hỗ trợ song song
 • Dòng thời gian của bộ lọc Ajax
 • Dòng thời gian có hỗ trợ một cột
 • Dòng thời gian đẹp đẽ
 • Ajax tải thêm bài đăng
 • Hỗ trợ cuộn vô hạn
 • Điều hướng trang theo liên kết trang
 • Hỗ trợ thanh lịch sử
 • Dòng thời gian với biểu tượng tuyệt vời hoặc hỗ trợ hình ảnh
 • Hiển thị phương tiện: video, âm thanh, thư viện trên dòng thời gian
 • Chỉnh sửa nhanh và tùy chọn để đặt hàng dòng thời gian bằng hỗ trợ trường tùy chỉnh
 • Tùy chỉnh không giới hạn với phông chữ, màu sắc
 • Nhãn tính năng tùy chỉnh
 • Liên kết bên ngoài / tùy chỉnh thay vì một trang
 • Rất nhiều tham số mã ngắn
 • Hỗ trợ WPBakery
 • Hỗ trợ Elementor
 • Hỗ trợ SiteOrigin
 • Trình tạo mã ngắn dễ dàng tạo mã ngắn thay vì sử dụng mã ngắn mặc định
 • hỗ trợ RTL
 • Hộp đèn hình ảnh hỗ trợ
 • Supper cấu hình dễ dàng
 • Và nhiều hơn nữa… Hãy kiểm tra trang demo của chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP Timeline NULLED 3.6 – Vertical and Horizontal timeline plugin nulled changelog
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.5.5 - 04/05/2021
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add support latest version of Font awesome 5
- Add option to disable special social icon
- Add option to change admin date picker format
- Fix some other minor bugs
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.5.3 - 17/12/2020
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add active filter parameter
- Fix picker icon
- Fix save option
- Fix load css in shortcode
- improve lightbox
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.5.2 - 18/08/2020
---------------------------------------------------------------------------------------
- Compatible with WP 5.5
- Add set custom color per each category
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.5.1 - 30/07/2020
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add custom color for each category
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.5 - 21/04/2020
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add new 3 styles
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.4.1 - 10/02/2020
---------------------------------------------------------------------------------------
- Fix lightbox bug with Gutenberg
- Fix ajax get icon image bug
- Add date format setting instead of using WP Setting
- Fix notice
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.4 - 21/08/2019
---------------------------------------------------------------------------------------
- New backend interface
- New setting page interface
- New shortcode builder page interface
- New option to change color, font size of heading, content and meta
- New support child category in filter and select box filter on mobile
- New font awesome 5.9 picker
- New image gallery for timeline listing style
- Add new style 7 for horizontal multi items
- Improve all
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.3.3 - 02/04/2019
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add new style 6 for horizontal multi items
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.3.2 - 22/03/2019
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add full content in lightbox
- Improve horizontal v2
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.3.2 - 24/01/2019
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add full content in lightbox
- Improve horizontal v2
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.3.1 - 24/01/2019
---------------------------------------------------------------------------------------
- WP 5 Compatible
- Fix conflict select 2 js
- Fix shortcode builder show wrong option
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.3 - 26/09/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
- Support Font Awesome 5.x ( select Font Awesome version in plugin settings page)
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.2.2 - 15/09/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
- Fix shortcode page builder wrong
- Add loop infinite for horizontal layout
- Some css bug fix
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.2.1 - 01/08/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
- Fix notice
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.2 - 27/07/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add shortcode builder
- Add support Elementer page builder
- Add support SiteOrigin page builder
- Minor css bug fix
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.1 - 23/05/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add more 6 styles
- Add alignment side by side (9 styles)
- Add Ico style
- Add Page links
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.0.2 - 25/01/2018
---------------------------------------------------------------------------------------
- Fix css bug
- Fix order by timeline date wrong
- Add filter wptimeline_query
- Fix bug show view details link when set full content
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 3.0 - 28/11/2017
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add more 8 styles
- Add infinite scroll feature
- Improve performance
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.4 - 23/09/2017
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add date picker from year 1000
- Add order option by timeline
- Add number item visible in slider option
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.3 - 30/06/2017
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add Image light box
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 2.0 - 22/03/2017
---------------------------------------------------------------------------------------
- Add 3 styles for horizontal layout - Add sidebar - Minor bug fix
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.7 - 12/01/2017
---------------------------------------------------------------------------------------
Add next previous timeline,
Add option only load js & css in shortcode
Add rtl mode
Fix conflict with X theme
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.6 - 19/10/2016
---------------------------------------------------------------------------------------
- Show all items option
- Show timeline bar at bottom option
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.5 - 19/10/2016
---------------------------------------------------------------------------------------
- Update add dark style
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.1 - 11/09/2016
---------------------------------------------------------------------------------------
- Support timline custom icon image
- Add filter by category
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.0.1 -04/09/2016
---------------------------------------------------------------------------------------
- Update option to show full content
- Update document
- Bug css conflict fix
---------------------------------------------------------------------------------------
Version 1.0.0 -01/09/2016
---------------------------------------------------------------------------------------
- WP Timeline First release
Tải Miễn Phí WP Timeline NULLED 3.6 – Vertical and Horizontal timeline plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup