WP Sheet Editor Premium v2.24.17 NULLED + Extensions Bundle – Bulk Edit WooCommerce Products and Posts in a Spreadsheet


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP Sheet Editor – Bulk Edit WooCommerce Products and Posts in a Spreadsheet tạo ra một bảng tính được tạo đặc biệt cho WordPress. Chỉnh sửa hàng loạt bài đăng bằng Bảng tính.

Link Demo : https://wpsheeteditor.com/

Các tính năng của WP Sheet Editor Premium :

* Bảng tính nơi bạn có thể chỉnh sửa tất cả thông tin về bài đăng, trang và sản phẩm woocommerce của mình bao gồm tiêu đề bài đăng, nội dung bài đăng, trạng thái bài đăng, trích đoạn bài đăng, hình ảnh nổi bật, ngày xuất bản, trạng thái nhận xét, trang gốc, danh mục bài đăng và thẻ bài đăng. * Bạn có thể điều hướng trong bảng tính bằng bàn phím của mình * Bạn có thể sắp xếp bảng tính theo bất kỳ cột nào. * Bạn có thể chỉnh sửa hàng trăm bài viết mà không cần tải lại trang * Nó hoạt động trên lưu trữ được chia sẻ (bạn có thể điều chỉnh mức tiêu thụ máy chủ trên trang tùy chọn) * Các nhà phát triển có thể thêm các cột tùy chỉnh vào bảng tính bằng cách sử dụng các hành động và bộ lọc. * Tích hợp Trình tạo trang WPBakery. Mở trình chỉnh sửa trực tiếp hoặc phụ trợ ngay trên bảng tính.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP Sheet Editor Premium v2.24.17 NULLED + Extensions Bundle – Bulk Edit WooCommerce Products and Posts in a Spreadsheet nulled changelog
= V 2.24.8 - 2021-08-18 =
* CHANGE - WC Products - Minor changes
* CHANGE - CORE - Minor changes


= V 2.24.8 - 2021-07-14 =
* CHANGE - CORE - Improve the handling of special characters
* CHANGE - CORE - Improve the wpml workflows
* CHANGE - CORE - Minor changes


= V 2.24.8 - 2021-06-19 =
* CHANGE - CORE - Minor bug fixes
* FIX - WC Products - Improve the handling of custom attributes


= V 2.24.8 - 2021-06-03 =
* CHANGE - WC Products - Improve the handling of variations
* CHANGE - FORMULAS - Improve the handling of duplicates
* FIX - CORE - Improve the restrictions


= V 2.24.8 - 2021-05-19 =
* CHANGE - WC Products - Improve the handling of attributes
* CHANGE - CORE - Improve the taxonomies handling
* CHANGE - CORE - Improve currency handling
* CHANGE - ACF - Improve the compatibility
* CHANGE - FILTERS - Improve the "characters length" operators
* CHANGE - YOAST - Improve the compatibility
* CHANGE - WC Products - Improve compatibility with Polylang
* CHANGE - WC Products - Improve compatibility with WPML
* CHANGE - FORMULAS - Minor improvements


= V 2.24.8 - 2021-04-21 =
* CHANGE - IMPORT - Improve performance
* CHANGE - ACF - Improve the ACF compatibility
* CHANGE - WC Products - Improve the export
* FIX - SEARCH - Sometimes date searches don't work
* FIX - CORE - Fancy taxonomy selector doesn't work well
* FIX - FORMULAS - Small bugs
* FIX - CORE - Sometimes the tinymce editor appears empty


= V 2.24.8 - 2021-03-12 =
* CHANGE - EXPORT - Improve UI
* CHANGE - WC Products - Improve the handling of variations
* CHANGE - CORE - Productivity improvements
* FIX - WC Products - Small bug fixes
* FIX - CORE - Small bug fixes


= V 2.24.8 - 2021-02-24 =
* CHANGE - WC Products - Small automations
* CHANGE - FORMULAS - Add more dynamic placeholders
* CHANGE - CORE - Add more advanced options
* FIX - CORE - Compatibility issue with WP Frontend Admin
* FIX - ACF - Improve the saving of map columns


= V 2.24.8 - 2021-02-10 =
* NEW - CORE - Add spanish translations for latinamerica
* CHANGE - IMPORT - General Improvements
* CHANGE - WC Products - Allow to import line breaks in custom attribute values
* CHANGE - CORE - Add more advanced options
* CHANGE - WC Products - Small automations
* CHANGE - CORE - Small automations
* FIX - CORE - Add compatibility with WPSolr Pro
* FIX - ACF - Improve the saving
* FIX - CORE - Small bug fixes
* FIX - WC Products - Small fixes


= V 2.24.8 - 2020-12-19 =
* NEW - CORE - Improve the advanced settings
* NEW - COLUMNS MANAGER - General Improvements
* NEW - FORMULAS - Add more options
* CHANGE - CORE - Terms search should mention the slug
* CHANGE - ACF - Add support for more fields
* CHANGE - CORE - Remove links from usage widget
* CHANGE - WC Coupons - Prevent WC settings issue
* CHANGE - WC Products - Improve support for vendors
* CHANGE - CORE - Improve saving
* CHANGE - WC Products - Improve variations handling
* FIX - WC Products - improve support for variable subscriptions
* FIX - WC Products - Variation images are not saved correctly
* FIX - CORE - Small fixes
* FIX - WC Products - Prevent bulk edit errors


= V 2.24.8 - 2020-11-21 =
* NEW - FORMULAS - Improve handling of some columns
* CHANGE - IMPORT - Improve column mapping
* CHANGE - CORE - Add more text to the status bar
* CHANGES - WC Products - Improve the importing of images
* CHANGES - CORE - Improve handling of non-utf-8 characters
* CHANGE - FORMULAS - Improve the engine
* CHANGE - CUSTOM COLUMNS - Improve the formatting
* CHANGE - CORE - Improve handling of images
* CHANGE - CORE - Simplify license activation
* CHANGE - WPML - Improve language switching
* CHANGE - WC Products - Improve the usability
* FIX - CORE - Some columns are readonly by mistake
* FIX - CORE - Compatibility with WP Offload Media
* FIX - CORE - Edge cases with taxonomy terms
* FIX - WC Products - Error while saving download files
* FIX - CORE - Compatibility with WP Smart Import


= V 2.24.8 - 2020-10-22 =
* CHANGE - IMPORT - Improve column mapping
* CHANGE - CORE - Add more text to the status bar
* CHANGES - WC Products - Improve the importing of images
* CHANGES - CORE - Improve handling of non-utf-8 characters
* CHANGE - FORMULAS - Improve the engine
* FIX - CORE - Some columns are readonly by mistake


= V 2.24.8 - 2020-10-11 =
* CHANGE - CORE - Add support for strange url images
* CHANGE - IMPORT - Improve the mapping


= V 2.24.8 - 2020-10-07 =
* Updated to CORE v2.21.1


= V 2.21.0 - 2020-10-07 =
* NEW - IMPORT - Generate log
* CHANGE - WC Products - Add support for custom types
* CHANGE - ACF - Improve compatibility
* CHANGE - COLUMNS MANAGER - Improve formatting options
* CHANGE - WC Products - Add columns
* CHANGE - FORMULAS - Improve dates handling
* CHANGE - EXPORT - Improve the handling of images
* CHANGE - CORE - Improve handling of extensions
* CHANGE - Export - Improve column selection
* CHANGE - CORE - Add more columns
* CHANGE - CORE - Don't use wpautop when saving content
* CHANGE - IMPORT - Improve the handling of images
* CHANGE - CORE - Allow to view column keys
* FIX - CORE - Improve performance on some cells
* FIX - Import - Sometimes some columns are not mapped correctly


= V 2.21.0 - 2020-09-08 =
* CHANGE - IMPORT - Make more data formatting checks
* CHANGE - CORE - Improve the saving process
* CHANGE - CORE - Improve support for some devices
* CHANGE - CUSTOM COLUMNS - Improve the handling of weird fields
* CHANGE - WC Products - Improve the handling of linked products
* CHANGE - WC Products - Improve bulk edit of some columns
* CHANGE - FORMULAS - Small improvements
* CHANGE - CORE - Add support for modern jQuery
* CHANGE - CORE - Productivity improvements for some contextual menu actions
* CHANGE - WC Products - Small improvements for some columns
* CHANGE - IMPORT - Improve productivity
* CHANGE - CORE - Improve performance
* FIX - COLUMNS MANAGER - It deletes columns by mistake sometimes
* FIX - WC Products - Sometimes the formula doesn't edit all the selected products
* FIX - WC Products - Sometimes it changes unnecessary fields
* FIX - CORE - Sometimes sheets are not generated
* FIX - CORE - Add support for rare wp media settings
* FIX - CORE - Sometimes the media library modal doesn't let you select multiple images
* FIX - CORE - Some cells are saving with wrong encoding
* FIX - WC Products - Compatibility error with WC Bookings
* FIX - SEARCH - Post status search doesn't work sometimes


= V 2.21.0 - 2020-07-22 =
* FIX - CORE - Save popup gets stuck when the changes are saved in < 350ms
* FIX - YOAST - Some columns are not saving correctly
* FIX - FORMULAS - The replace type doesn't work sometimes
* FIX - CORE - Sometimes columns dont appear in secondary dropdowns but they appear as visible columns
* FIX - CORE - Sometimes images aren't found in the media library when using URLs
* FIX - WC Products - Timezone issue when saving sale dates.


= V 2.21.0 - 2020-06-26 =
* CHANGE - WC Products - Improve the handling of prices when creating variations
* CHANGE - ACF - Improve support
* CHANGED - COLUMNS VISIBILITY - Improve the removal process
* CHANGE - WC Products - Import - Improve the process
* CHANGE - EXPORT - Improve the handling of ghost columns
* CHANGE - CORE - Improve performance when loading +800,000 cells at once
* CHANGE - FORMULAS - Improve the builder for taxonomy terms
* CHANGE - CORE - Improve the handling of advanced settings
* CHANGE - WC Products - Improve the bulk edit of some fields
* CHANGE - WC Coupons - Improve the search
* CHANGE - ACF - Improve the handling of some fields
* CHANGE - CORE - Add shortcuts to menu
* CHANGE - CORE - Improve the handling of new fields
* FIX - WC Products - Sometimes the variation attributes aren't copied correctly
* FIX - CORE - Export doesn't complete when the current user is not administrator
* FIX - FORMULAS - The encoding was wrong sometimes making the replace not match
* FIX - ADVANCED FILTERS - Search data columns by empty value returns wrong results
* FIX - CORE - Avoided memory leaks
* FIX - FORMULAS - Bad value on checkbox
* FIX - FORMULAS - Sometimes the edit is not applied to the full list
* FIX - WPML - Sometimes changes aren't synced
* FIX - WC Products - Sometimes columns can't be enabled


= V 2.21.0 - 2020-05-20 =
* NEW - CORE - Improve the handling of external images
* NEW - FORMULAS - Improved the types of edit
* NEW - FILTERS - Improve the search
* Products el enlace de metabox variaciones que use id para búsqueda en lugar de title
* in the autocomplete dialog for tags, when we use keyboard arrows to move down the list of matching tags, there is no visual indication of which menu item is selected. This means we can't use keyboard navigation to select items – the arrow keys do work, it's just we can't see what is selected. I'm sure a simple CSS tweak would fix this. If/when you release an update to fix this, please let me know at [email protected]
* CHANGE - CORE - Improve the freezing of columns
* CHANGE - CORE - Improve the productivity while sorting columns
* CHANGE - WC Coupons - Remove duplicate columns
* CHANGE - WC Products - Improve performance of the default attributes column
* CHANGE - FORMULAS - Improve productivity for executing some edits
* CHANGE - COLUMNS MANAGER - Improve the toolbar item
* CHANGE - EXPORT - Improve the toolbar item
* FIX - WC Products - Sometimes the post type and parent columns aren't saved
* FIX - WC Products - Import - new images are not saved when using the option "skip broken images"
* FIX - WC Products - Error when copying more than 100 variations
* FIX - FORMULAS - Sometimes columns can't be copied
* FIX - COLUMNS MANAGER - If we specify column formatting manually, don't overwrite it during automatic detection
* FIX - CORE - Sometimes deleted columns also deleted similar columns by mistake
* FIX - CORE - Sometimes the save popup gets stuck
* FIX - WC Products - When converting a product into variation, the attributes are not migrated sometimes= V 2.21.0 - 2020-04-20 =
* NEW - COLUMNS MANAGER - Improve the handling of columns between users
* NEW - WC Products - Improve the handling of custom attributes
* CHANGE - Small tweak to the display of advanced settings toolbar
* CHANGE - WC Products - Keyword search by sku should allow partial matches
* CHANGE - CORE - Prevent data errors during imports
* CHANGE - WC Products - Import - Prevent attribute data errors
* CHANGE - CORE - Prevent memory issues
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - Remove the wp fields that can't be used for searching
* CHANGE - FORMULAS - Make the "duplicates" option more flexible
* CHANGE - WC Products - Create variations - Improve the context menu performance
* CHANGE - IMPORT - Prevent column name errors
* CHANGE - CORE - Prevent confusion when the loading of rows is disabled
* CHANGE - WC Products - Prevent errors when using tools with missing data
* CHANGE - COLUMNS MANAGER - Improve the productivity when managing columns
* CHANGE - CORE - Optimized performance when we have thousands of columns
* CHANGE - WC COUPONS - Facilitate the selection of coupon prefix while duplicating
* CHANGE - WC Products - Improve the selection of products for creating variations
* CHANGE - CORE - Facilitate the removal of many columns
* CHANGE - WC COUPONS - Don't duplicate some fields
* CHANGE - IMPORT - Prevent unnecessary stops
* CHANGE - WC COUPONS - Make the edition of product restrictions more flexible
* CHANGE - WC Coupons - Improve the display of usage limit columns
* FIX - WC Products - The attributes column appear as text column
* FIX - EXPORT - Fatal error when using the "decode quotes" option
* FIX - Ajax Loops - Avoid sending too many fields in a request
* FIX - WC Products - The "display variations" switch doesn't work sometimes
* FIX - FORMULAS - Fatal error when applying bulk edit on an infinitely serialized column
* FIX - CORE - Advanced settings modal doesn't save some options
* FIX - CORE - The pagination options don't appear when we are in the middle of the spreadsheet and we reach the bottom
* FIX - CORE - Bulk Edit - Empty checkboxes are ignored
* FIX - CORE - Search - Empty checkboxes are ignored
* FIX - CORE - TinyMCE popup sometimes skips rows when using the navigation
* FIX - WC Products - Sometimes the bulk edit of "product attributes" settings fails
* FIX - COLUMNS MANAGER - Sometimes some columns don't appear in the list
* FIX - COLUMNS MANAGER - Sometimes text cell have date formatting
* FIX - CORE - Non-hierarchical taxonomy terms should not have hierarchy
* FIX - CORE -Parent name is wrongly encoded sometimes
* FIX - WC Products - WPML - Sometimes variations are created and they're invisible
* FIX - CUSTOM COLUMNS - Prevent data compatibility errors
* FIX - WC Products - Searching by variation attributes is not working
* FIX - CORE - Sometimes columns can't be enabled
* FIX - WC Coupons - Expiration date wasn't saved sometimes
* FIX - WC Products - Sometimes some columns are saved but new values don't appear in the frontend
* FIX - CORE - Sometimes the columns manager can't save changes


= V 2.21.0 - 2020-03-17 =
* CHANGE - Small tweak to the display of advanced settings toolbar
* CHANGE - WC Products - Keyword search by sku should allow partial matches


= V 2.21.0 - 2020-03-16 =
* NEW - CORE - Integrate with Elementor
* NEW - ADVANCED FILTERS - Allow OR operators
* NEW - FILTERS - Allow to save searches
* NEW - COLUMNS - Improve the columns formatting
* NEW - COLUMNS VISIBILITY - Allow to save groups
* NEW - CORE - Improve the pagination
* NEW - Add support for wpml
* CHANGE - COLUMNS LOCATOR - Include field key in the search
* CHANGE - ACF - Improve the support for repeater fields
* CHANGE - ACF - Improve the detection of field group location parameters
* CHANGE - ACF - Allow to rename fields
* CHANGE - CORE - Improve the handling of full screen mode
* CHANGE - CORE - Don't delete the manually created columns when the plugin is uninstalled
* CHANGE - CORE - Improve the saving UI
* CHANGE - WC Products - Improve the experience for editing downloadable files
* CHANGE - FILTERS - Taxonomies field: If there are too many product attributes, don't show all the names
* CHANGE - CORE - Improve the support for columns with autocomplete type in the search and bulk edit tools
* CHANGE - WC Products - Improve the support for creating large numbers of variations
* CHANGE - EXPORT - Improve the support for MS Excel
* CHANGE - CORE - Allow to search by ID in all the dropdowns
* CHANGE - COLUMNS - Improve the automatic format detection
* CHANGE - CORE - Improve the advanced settings interface
* CHANGE - WC Products - Notify when rare SKU errors happen
* FIX - CUSTOM COLUMNS - Edit meta key - don't send ajax call unnecessarily
* FIX - CORE - When we open the tinymce editor and the cell has a value with line breaks, the visual editor removes the line breaks
* FIX - Posts table - The quick access button is duplicated when using multiple wpse plugins
* FIX - EXPORT - The download URL breaks when the site uses https for backend and http for frontend
* FIX - IMPORT - Columns with numbers in the names are not mapped automatically
* FIX - COLUMNS VISIBILITY - Improve the deactivation of columns to avoid edge cases where some columns were not deactivated
* FIX - WC Products - Improve the bulk edit support of the "variations enabled" column
* FIX - Columns created manually sometimes don't appear
* FIX - WC Products - Improve the process of copying variations
* FIX - FILTERS - Column locator doesn't work sometimes.
* FIX - ACF - The code for the dates columns interferes with date columns not coming from ACF
* FIX - ADVANCED FILTERS - Sometimes the searches with empty values don't work


= V 2.21.0 - 2020-02-19 =
* NEW - FORMULAS - Allow to apply same bulk edit to multiple fields at once
* NEW - FORMULAS - Allow to select individual rows with a checkbox and apply the bulk edit to those rows
* NEW - CORE - Add support for custom post statuses
* NEW - WC Products - Free - Allow to edit variation rows
* NEW - GIVEWP - Added spreadsheet for editing/viewing donations
* CHANGE - WC Coupons - FILTERS - When using the expiration date field, show a calendar to select dates easily without having to worry about the format
* CHANGE - WC Coupons - Allow to save "allow products" as IDs separated by commas
* CHANGE - WC Coupons - Allow to save "excluded products" as IDs separated by commas
* CHANGE - WC Coupons - FORMULAS - When using the expiration date field, show a calendar to select dates easily without having to worry about the format
* CHANGE - CORE - Allow to disable the cell comments
* CHANGE - CORE - Allow to save taxonomy columns using a term slug
* CHANGE - CORE - Load author cells with ajax
* CHANGE - CORE - Reduce the memory usage when loading the spreadsheet page by reducing all the unnecessary output
* CHANGE - FORMULAS - Show one text progress instead of one per batch to avoid crashing the browser when executing bulk edits with thousands of batches
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - Export - Prevent errors if they are using a high batch size
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - Export - Allow to control the export speed in the advanced settings
* CHANGE - WC Products - Lock the price columns for parent product rows to prevent confusion because the prices are stored in the variations
* CHANGE - CORE - Add cell comment to hierarchical taxonomy columns to indicate the format for child categories
* CHANGE - CORE - When we save images on any field while editing a post type, automatically attach the image to the post if the image is unattached
* CHANGE - FORMULAS - Don't show the tip about increasing speed if the bulk edit is applied on one batch
* CHANGE - CORE - Allow to save a file name in the image columns and automatically save the first image from the media library matching the name
* CHANGE - CORE - External button cells - Don't show a button when the value is empty
* CHANGE - CORE - FREE - Allow to edit custom post types with limited fields
* CHANGE - CORE - FREE - Remove formulas teaser from the toolbar and just link to it from the paragraph teaser
* CHANGE - CORE - FREE - Disable the post types teaser from the toolbar because the post types can be edited in the free version now
* CHANGE - CORE - FREE - Add a global teaser as paragraph in the header to better indicate the limitations and what's premium
* CHANGE - YOAST FREE - Add a welcome page
* CHANGE - CORE - Sort the list of spreadsheets in the form to display the available first, free extension second, and paid extensions finally
* FIX - WC Products - When we edit global attributes in separate columns, it removes the attribute position
* FIX - CUSTOM POST TYPES - Some post types added by other plugins appear locked
* FIX - CORE - When changing the post type of a post, from page to another, clear the page template meta key to prevent the "invalid page template" error thrown by wp core
* FIX - WC Products - Import - The auto mapping of csv columns is mapping only the first 9 download files and the rest are not being imported
* FIX - WC Products - Import - The auto mapping of csv columns is mapping only the first 9 attributes and the rest are not being imported
* FIX - CORE - When using multiple free plugins, sometimes the upgrade links get mixed up and one plugin shows the upgrade url of the other causing incorrect purchases
* FIX - FILTERS - The "clear all filters" option removes the display variations filter, but the button in the toolbar appears as activated
* FIX - FILTERS - When we make a search with an advanced filter, remove the filter, and make a search using the same input field, it doesn't apply the new search
* FIX - POSTS TEMPLATES - When we duplicate a serialized field, it is saved as a literal string incorrectly
* FIX - WC Products - Sometimes the "search on variations" filter wasn't added or removed when it should
* FIX - FILTERS - When we unchecked a checkbox and submit the form, it didn't remove the filter
* FIX - ACF - Repeater fields are saved correctly but the values are ignored by ACF


= V 2.21.0 - 2020-01-13 =
* NEW - CORE - Add option to "settings" menu to reset all settings
* NEW - FORMULAS - Add variable $current_value_capitalize_each_word$ and option "Capitalize each word" to the "type of edit" list
* NEW - FORMULAS - Added variable tags: $uuid$, $uniqid$, $current_value_lowercase$
* NEW - FILTERS - Add "Remove all" option to remove all active filters
* NEW - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Allow to save the export with a name and show as dropdown in the toolbar to execute with one click in the future
* NEW - CUSTOM COLUMNS - Add context menu option to rename meta key of meta columns
* NEW - CUSTOM COLUMNS - Add option to delete custom field from database (full field, including key and values)
* NEW - CORE - Allow to delete rows using the context menu and delete the selected items
* NEW - CORE - Add option to scan DB to the settings dropdown to make it easier to find
* CHANGE - WC Products - When we convert a product into a variation and the product has a status not supported by variations, automatically change it to "enabled variation"
* CHANGE - CORE - Indicate in import modal that changes are saved directly
* CHANGE - SEARCH - When we click to open the search tool and there are modified cells, notify that they should save first
* CHANGE - FORMULAS - Modify the progress text to indicate that the numbers reflect updates per batch
* CHANGE - CORE - Allow to select in the advanced settings which fields use the new serialization handler
* CHANGE - WC Products - Added support for Subscription products
* CHANGE - CORE - Performance optimizations: The "post parent" column should not load all the titles, it should be a dropdown with ajax search
* CHANGE - CORE - Performance optimizations: Limit the usage of meta keys to 2500 columns, no one needs to search/edit more than 2500 keys and sites with +10000 meta keys are super slow
* CHANGE - ADVANCED SEARCH - Performance optimizations: Limit the meta keys to 1000 options in the search dropdowns.
* CHANGE - WC Products - Performance optimizations: Limit the variation meta keys to 1000 columns
* CHANGE - CORE - Performance optimizations: When we rescan DB to find new columns, only scan once per page load
* CHANGE - CORE - Return the full SQL query as meta data of the ajax call when loading rows to help during tech support/debugging, do this only for administrator
* CHANGE - WC Products - Allow to load variation rows for products with a custom product type (i.e. registration products)
* CHANGE - FREE YOAST - Display a wp-admin notice indicating why it was deactivated automatically when using a premium plugin
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - Don't let the user continue in step 3 if they selected a column that is not being imported
* CHANGE - FORMULAS - MATH - Automatically round number to the 2 nearest decimals
* FIX - FORMULAS - When the post has orphan meta, the success message might say it updated more posts than the total causing confusion ("559 of 559 items have been processed. 606 items have been updated")
* FIX - CORE - The post modified date is not being saved when edited in the cells
* FIX - WC Products - Free version - When we edit prices, sometimes it doesn't show it on the frontend
* FIX - WC Products - Free version - Sync price, sku, and stock changes with the lookup table introduced with WC +3.6
* FIX - ADVANCED FILTERS - The "exclude keyword" option is not returning the correct posts
* FIX - WC Products - When searching by "search on variations" and leaving all the other fields empty, it doesn't return results
* FIX - WC Products - Import - Some fields appear duplicated in the dropdown for mapping the columns so they are imported through Sheet Editor CORE instead of using the WooCommerce API causing duplicate sku issues
* FIX - CORE - When we freeze a column, it freezes the wrong column
* FIX - WC Coupons - Compatibility issue with the "Ordered Variable Product Report" plugin
* FIX - CORE - Sometimes cells are misaligned


= V 2.15.4 - 2019-11-24 =
* FIX - WC Products - If variations of the same product have the same menu order, it only saves one of them
* FIX - CORE - When using a free plugin and a premium plugin, don't initialize unsupported modules when using the free spreadsheet to prevent major issues
* FIX - CORE - the gutenberg editor can't be opened when a post title contains double quotes

= V 2.15.3 - 2019-11-18 =
* CHANGE - CORE - blacklist columns with keys containing -wpfoof-
* CHANGE - ACF - Register text columns from the ACF module instead of relying on the "custom columns" module
* CHANGE - CORE - When changing the settings to load > 300 rows per page, show a notification indicating that it may overload the server
* CHANGE - CORE - Prevent errors due to high number of rows per page - If the user defines rows per page >= 100 and it fails, automatically reset to 10 and retry
* CHANGE - CORE - Add advanced option to delete attached images when we delete a post
* CHANGE - IMPORT - identify when a file is uploaded for import if we're unable to detect the csv separator and show the solution to the user
* CHANGE - CORE - When saving an external image into the media library, save the external URL and reuse the local image on future saves/imports to avoid duplicating the images on every import
* CHANGE - CUSTOM COLUMNS - Add support for serialized fields with unlimited levels deep
* CHANGE - CORE - Make the Columns Manager wider to have space for columns with long names
* CHANGE - CORE - Columns manager - When hovering over the name of disabled columns, it doesn't show the name of the column
* CHANGE - CORE - COLUMNS MANAGER - Don't show columns that can't be disabled
* CHANGE - WC Products - When a variable product is imported, automatically select a default attribute if the default is missing otherwise WC won't create the variations
* CHANGE - CORE - Updated styles of the toolbar
* CHANGE - CORE - Fix the 2 toolbars during scroll, not just the main toolbar
* CHANGE - CORE - Increased columns limit from 310 to 410 to prevent good columns from not showing up
* CHANGE - CORE - COLUMNS VISIBILITY - When we rescan, automatically increase the limit, so they can rescan until the missing column shows up
* CHANGE - CORE - Blacklist columns that contain a word with +26 characters because they usually are system/private columns that shouldn't be seen nor edited
* CHANGE - WC Products > ADVANCED FILTERS - Allow to search by variation and use advanced filters by taxonomy applied to parent products
* CHANGE - CORE - Indicate how to increase number of rows per page in the footer of the sheet
* CHANGE - CORE - Highlight row that we're editing
* FIX - CUSTOM POST TYPES - It doesn't register, save, or delete new post types
* FIX - WC Products - Disable post actions when copying/creating variations to prevent conflicts with divi-bodycommerce plugin
* FIX - ACF - When we edit fields, save the private _xx meta data with the ACF key required by ACF
* FIX - ACF - Checkbox columns aren't saving correctly
* FIX - COLUMNS VISIBILITY - When we blacklist a column, it keeps showing on the deactivated list
* FIX - WC Products - Create variations from combination of attributes - Increase limit from 50 to 200
* FIX - WC Products - php warning when calculating inventory stats when hosts disable the ORDER BY from sql queries
* FIX - WC Coupons - The "used by" column shows one user only
* FIX - CORE - Sometimes the fixed header jumps/shakes during scroll
* FIX - CORE - COLUMNS VISIBILITY - when we scroll to the right, the notification saying "column missing?" is not showing up
* FIX - WC Products - When saving variations, sometimes there are validations errors and they're not shown to the user
* FIX - WC Products - Sometimes variation images are not saving and causing it to not save other variation data
* FIX - WC Products - Search > Advanced filters - When searching on variations by attribute it returned zero results
* FIX - UNIVERSAL SHEET - Sometimes the export file has duplicate rows
* FIX - CORE - When many posts have exact same date, sometimes the database returns duplicate posts during pagination because they are sorted by date
* FIX - CORE - When saving taxonomy terms that contain + and there is a term with same name except +, the term with + is saved without +
* FIX - WC Products - "Edit Attributes" column - sometimes it doesn't save new custom attributes
* FIX - CORE - When we show 2 consecutive notifications of different type (success and info), they appear one on top of another
* FIX - WC Products - Export - The "attribute : is taxonomy" column shows the "attribute : visible" value by mistake, which breaks the attribute import


= V 2.15.1 - 2019-10-18 =
* CHANGE - CORE - Allow to define default settings for product attributes (is visible, used for variations)
* CHANGE - CORE - View Post column should use the real link for published posts
* CHANGE - CORE - Automatic column detection should take the columns limit into consideration (i.e. to avoid scanning thousands of fields if only 100 are allowed)
* CHANGE - WC Products - IMPORT - Allow to skip broken images and don't stop the import
* FIX - CORE - Factory - On rare occasions, the taxonomies sheet shows columns as a post type
* FIX - CORE - Factory - Some columns were missing because the sheet initialized twice
* FIX - FORMULAS - Allow to replace empty value with empty value
* FIX - WC PRODUCTS - Clear the cache when the column _thumbnail_id is edited
* FIX - FORMULAS - it doesn't work when editing image cells
* FIX - WC Products - Downloadable files - When editing as plain text in the cell, it saves the files with the wrong format
* FIX - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - JS error when a column name contains only numbers

= V 2.15.0 - 2019-10-01 =
* NEW - FORMULAS - Add placeholder: $random_date$
* NEW - WC Products - copy variations - Add option to copy individual variations
* NEW - WC Products - Allow editing the "download files" column as plain text
* NEW - WC Products - Allow copy pasting the "download files" column
* NEW - ACF - Add support for "file" fields
* NEW - POSTS TEMPLATES - Add "duplicate" option to the context menu to quickly duplicate rows
* NEW - CORE - Add contextual option to auto resize columns based on the content
* NEW - WC Products > Bulk Edit - Allow to activate/deactivate "is visible" for product attributes on all products at once
* NEW - WC Products > Bulk Edit - Allow to activate/deactivate "is variation" for product attributes on all products at once
* NEW - CORE - Added spanish translations
* NEW - WC Products - Add contextual menu to create variations for selected row, which opens the create variations modal and auto selects the product
* NEW - WC Products - Add contextual menu to copy variations from the selected row, which opens themodal and auto selects the product
* NEW - ACF - Add support for gallery field
* NEW - FILTERS - Add option to locate column
* NEW - CORE - Add contextual option: realign cells
* NEW - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - Add advanced setting to skip the first N rows, so we can start imports from where we left off
* NEW - WC Products - Add "All" option to the dropdown global attributes columns, which automatically selects all the options in the dropdown while saving
* NEW - WC Products - Allow to edit the parent product of variations
* NEW - WC Products - Add the "product_variation" option to the post types column to convert any product into a variation
* CHANGE - CSV Import - Optimize the reading of CSV files to use less memory and read huge files
* CHANGE - CUSTOM COLUMNS - Allow spaces and () in the automatic column names
* CHANGE - WC Products - Free - Enable columns: 'view_post', 'open_wp_editor', 'post_status', 'post_modified', 'post_date', '_length', '_height', '_width', '_weight',
* CHANGE - CORE - When saving images from external URLs, limit the download time to 4 seconds to prevent timeouts when external servers are too slow, throttle, or block our requests
* CHANGE - FORMULAS - Don't reduce the calls after every batch, do the same number of batches as initial defined because sometimes it only processed half the rows
* CHANGE - WC Products - Indicate why some cells are locked (i.e. columns for variations only or parent products only)
* CHANGE - CORE - Add links to tutorials/faqs in all the popups and pages
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - STEP 3 - Indicate that fields used for updating existing items must be imported in step 2
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - Upload csv - Detect when the file was uploaded successfully but it wasn't read, and show a notification saying that it wasn't read due to an encoding issue and ask them to verify that
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - When import fails, indicate possible solutions
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - When there is a data error and the import stops, indicate that the import was stopped and they need to correct the error and import again
* CHANGE - FORMULAS - Allow multi-line values in the bulk edits (set value, replace, etc.)
* CHANGE - CORE - Revert styles change of locked cells to experiment performance with/without the change
* Poner textos en español en el readme.txt de todos los plugins con frases comunes de búsqueda
* CHANGE - CORE - Free - make the pro columns more subtle, highlight the cell value
* CHANGE - CORE - Show "menu order" column for all post types because some post types use it for unorthodox purposes
* CHANGE - SPREADSHEET SETUP - Don't allow to save new custom post types when the custom post types module is not available
* CHANGE - CORE - Added internal cache of conversion from friendly terms to IDs to speed up imports and savings
* CHANGE - CORE - Added internal cache of conversion from file URLs to file IDs to speed up imports and savings
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - Delete old csvs when the sheet loads because the cron job doesn't run on rare server setups
* CHANGE - WC Products - When we add attributes and at least one is "allow for variations", automatically set the product as variable
* CHANGE - POSTS TEMPLATE - when duplicating posts, don't copy the post date, so the new posts have new dates
* CHANGE. UNIVERSAL SHEET. deactivate the rest api by default and add option to settings page to activate manually and add wp filter to activate programmatically
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - Add advanced option to auto retry failed batches
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Add indications at the end of the process to answer questions like download didn't start, where to find the file, when are the files deleted.
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Optimize the download of large files to use less memory and start faster
* FIX - CORE - Allow saving images with spaces in the URL on the gallery columns
* FIX - CORE - Allow saving images from the /wp-content/uploads directory
* FIX - FILTERS - Keyword search should search on post title, content, and excerpt
* FIX - CORE - When importing terms with hierarchy, don't html encode the hierarchy symbol
* FIX - CORE - Media columns - don't attempt to show preview of files that aren't images
* FIX - CUSTOM COLUMNS - Post types list doesn't show sheets created with the Factory class
* FIX - WC Products > variations - When the "variation enabled" checkbox goes from unchecked to checked, it's not saved
* FIX - COLUMNS VISIBILITY - The list of disabled columns didn't show the current name of the columns, it showed the name the columns had when they were deactivated the first time
* FIX - CORE - Image cells - Allow to save images containing portuguese characters like "ção"
* FIX - WC Products - issue during cache clean up after saving when using WC < 3.6
* FIX - FORMULAS - The text encoding was changing making some text (I.e. some quotes) not match during replacements
* FIX - WC Products - When editing variation, don't change the order of variations
* FIX - WC Products - Import - Remove the & symbol from the SKU before saving. WC returns a duplicate sku error when it's not duplicate.
* FIX - FORMULAS - When deleting thousands of rows completely, it only deletes half
* FIX - WC Products > copy variations - When saving meta data in the copied variations, unserialize to prevent double serialization from WP
* FIX - WC Products - Export - Some columns were excluded from the export, when it was a custom field used by variations
* FIX - WC Products - EXPORT - Some column headers when exporting attributes are missing because the first line of the file is not read properly
* FIX - CORE - SERIALIZED FIELDS - When the field contains a single level and subfields have integers as keys, it only shows the value of the first subfield in the cells and the other subfields appear empty
* FIX - WC Products - The internal caches of WC aren't cleared after saving, causing changes not to appear when sites use aggressive cache like wp.com
* FIX - WC Products - when we edit global attributes in their own columns and change product type from simple to variable at the same time, automatically set the attribute as "used in variation"
* FIX - WC Products > create variations > create for every combination of attributes - PHP warning
* FIX - WC Products - When we delete a product completely, we remove the parent row but we should remove the child variation rows as well
* FIX - CORE - VIEW column has wrong link when viewing custom post types as draft
* FIX - GiveWP - It crashes the site if GiveWP is not installed
* FIX. CORE. delete all traces of the plugin on uninstall= V 2.14.0 - 2019-09-06 =
Updated to CORE v2.14.0.1
* NEW - ACF - Add support for gallery field
* NEW - CORE - Add contextual option: realign cells to fix rare scenarios when cell borders don't match
* NEW - FILTERS - Add option to locate column to save time when searching for a column in the sheet.
* NEW - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - Add advanced setting to skip the first N rows, so we can start imports from where we left off
* NEW - WC Products - Add "All" option to the dropdown of global attributes columns, which automatically selects all the options in the dropdown while saving
* NEW - WC Products - Add contextual menu to copy variations from the selected row, which opens the modal and auto-selects the product
* NEW - WC Products - Add contextual menu to create variations for the selected row, which opens the create variations modal and auto-selects the product
* NEW - WC Products - Add the "product_variation" option to the post types column to convert any product into a variation
* NEW - WC Products - Allow to edit the parent product of variations
* CHANGE - CORE - Added internal cache of conversion from file URLs to file IDs to speed up imports and savings
* CHANGE - CORE - Added internal cache of conversion from friendly terms to IDs to speed up imports and savings
* CHANGE - CORE - Free - make the pro columns more subtle, highlight the cell value
* CHANGE - CORE - Show "menu order" column for all post types because some post types use it for unorthodox purposes
* CHANGE - CSV Import - Optimize the reading of CSV files to use less memory and read huge files faster
* CHANGE - POSTS TEMPLATE - when duplicating posts, don't copy the post date, so the new posts have new dates
* CHANGE - SPREADSHEET SETUP - Don't allow to save new custom post types when the custom post types module is not available
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - Delete old csvs when the sheet loads because the cron job doesn't run on rare server setups
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Add indications at the end of the process to answer questions like download didn't start, where to find the file, when are the files deleted.
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Optimize the download of large files to use less memory and start faster
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - Add an advanced option to auto-retry failed batches
* CHANGE - WC Products - Free - Enable columns: 'view_post', 'open_wp_editor', 'post_status', 'post_modified', 'post_date', '_length', '_height', '_width', '_weight',
* CHANGE - WC Products - When we add attributes and at least one is "allow for variations", automatically set the product as variable
* CHANGE. UNIVERSAL SHEET. deactivate the rest api by default and add option to settings page to activate manually to avoid compatibility issues with other REST API configurations or external apps.
* FIX - CORE - SERIALIZED FIELDS - When the field contains a single level and subfields have integers as keys, it only shows the value of the first subfield in the cells and the other subfields appear empty
* FIX - CORE - VIEW column has the wrong link when viewing custom post types as a draft
* FIX - FORMULAS - When deleting thousands of rows completely, it only deletes half
* FIX - WC Products - EXPORT - Some column headers when exporting attributes are missing because the first line of the file is not read properly
* FIX - WC Products - Export - Some columns were excluded from the export when it was a custom field used by variations
* FIX - WC Products - Import - Remove the & symbol from the SKU before saving. WC returns a duplicate SKU error when it's not duplicate.
* FIX - WC Products - The internal caches of WC aren't cleared after saving, causing changes not to appear when sites use aggressive cache like wp.com
* FIX - WC Products - When we delete a product completely, we remove the parent row but we should remove the child variation rows as well
* FIX - WC Products - when we edit global attributes in their own columns and change product type from simple to variable at the same time, automatically set the attribute as "used in variation"
* FIX - WC Products > copy variations - When saving meta data in the copied variations, unserialize to prevent double serialization from WP
* FIX - WC Products > create variations > create for every combination of attributes - PHP warning
* FIX. CORE. delete all traces of the plugin on uninstall

= V 2.13.1 - 2019-08-11 =
* CHANGE - CORE - Make the fancy taxonomy dropdown opt-in as many people prefer the old dropdown to be able to copy paste
* FIX - CUSTOM COLUMNS LITE - Sometimes meta columns were allowed but they were still locked by mistake
* FIX - CORE - Fatal error on REST API endpoints, which breaks the normal post editor
* FIX - CORE - Taxonomy terms can't be updated

= V 2.13.0 - 2019-08-08 =
* NEW - CORE - Freeze column titles at the top when scrolling down
* NEW - ADVANCED FILTERS - Add "Length >" and "Length <" operators
* NEW - ADVANCED FILTERS - Add "ends with" operator
* NEW - ADVANCED FILTERS - Add "regex" operator
* NEW - ADVANCED FILTERS - Add "starts with" operator
* NEW - CORE - Fancy multiselect dropdown with autocomplete for taxonomy columns (Added option to settings page to revert to the old type of cell)
* NEW - FILTERS - Accept custom search parameters in the wpse_custom_filters query string
* NEW - FORMULAS - Allow to append files for gallery columns
* NEW - FORMULAS - Allow to prepend files for gallery columns
* NEW - WC Products - Add "edit in spreadsheet" shortcut to the variations list in the normal product editor to quickly launch the spreadsheet editor for those specific variations
INTERNAL - CORE - Allow to disable the image cell zoom by adding ?wpse_no_zoom to the image URL
* CHANGE - Wc Products - Allow to rename the "Download files" column
* CHANGE - Wc Products - Allow to rename the "Variation description" column
* CHANGE - Wc Products - Allow to rename the "Variation enabled?" column
* CHANGE - Wc Products - Allow to rename the "Default attributes" column
* CHANGE - Bulk Edit - When a batch failed and we chose to retry, don't show the server error message
* CHANGE - CORE - Add tip about the taxonomies spreadsheets
* CHANGE - CORE - Automatically update the .pot file for all plugins during the build process for every release
* CHANGE - CORE - Cache the list of taxonomy terms used for cell dropdowns to improve speed on big sites, clear cache when a term is added or the term name, parent, or taxonomy is updated
* CHANGE - CORE - Fix the top bar when we scroll right
* CHANGE - CORE - If the page is RTL, force english as language on the sheet page because the sheet doesn't support RTL
* CHANGE - CORE - Improved the loading of rows. Loading 200 rows takes 40 seconds less.
* CHANGE - CORE - Save - When a batch failed and we chose to retry, don't show the server error message
* CHANGE - CUSTOM POST TYPES - Exclude the post types that have their own spreadsheet to prevent errors
* CHANGE - FORMULAS - After successful execution, if there aren't unsaved changes in the sheet, reload the sheet automatically to show the bulk edits
* CHANGE - FORMULAS - when the popup closes. go back to step 1
* CHANGE - IMPORT - Add an "Unselect all" option above columns mapping
* CHANGE - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - After closing the popup from a successful import, auto-reload the sheet if there aren't unsaved changes
* CHANGE - WC Products > copy variations - The progress log becomes too long
* CHANGE - YOAST - Load the primary category dropdown via ajax to make the sheet load faster
* CHANGE- CORE - Moved all the media library code to a separate spreadsheet plugin
* FIX - CORE - Clear the object cache automatically when the data source changes (i.e. when categories are added or created) to prevent issues with persistent object cache setups
* FIX - CORE - It doesn't load more rows when we scroll to the bottom
* FIX - CORE - The sheet doesn't save changes if the post IDs are too high (i.e. 999988878978)
* FIX - CORE - make it work with the classic editor plugin (our compatibility broke with the recent update of the classic editor)
* FIX - FORMULAS - When editing a taxonomy column using append/prepend, use the taxonomy term separator from the settings page
* FIX - WC Products - Bulk Edit tool doesn't show the "Default attributes" column
* FIX - WC Products - Bulk Edit tool doesn't show the "downloadable files" column
* FIX - WC Products - Bulk Edit tool doesn't show the "product attributes" column
* FIX - WC Products - When creating new rows in the spreadsheet, create it with draft status
* FIX - WC Products - When editing multiple attribute taxonomies for the same product in the cells, it only attaches to the product the last taxonomy edited
* FIX - WC Products - When publishing drafts, automatically generate the URL slug
* FIX - WC Products - When saving multiple gallery images, it saves them as URLs instead of IDs
* FIX - WC Products > copy variations - it allows to submit without accepting the "I understand..." checkbox
* FIX - CORE - It doesn't save the menu order column

= V 2.12.0 - 2019-07-01 =
* NEW - CORE - Add "share" tool to faciliate user collaboration
* NEW - CORE - Add the option to select the user roles who can access our spreadsheet.
* NEW - CORE - Added option to deactivate the data prefetch
* NEW - CORE - Allow to disable the meta data scan programmatically
* NEW - CORE - allow to rename columns using contextual menu
* NEW - CORE - Allow to rename columns using the columns visibility popup
* NEW - MEDIA - Add column showing the parent post title as readonly
* NEW - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Added option to add CSV compatibility with excel
* NEW - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - Added option to select all active columns
* NEW - WC Products - Allow to edit custom fields on variation rows
* CHANGE - CORE - When a toolbar is disabled, automatically stop rendering the related popup content
* CHANGE - MEDIA - Remove the "add new" tool
* CHANGE - USERS - If the current user can edit, the default query shouldn't have the role__in query parameter, it should load all roles
* CHANGE - WC Products - Import - Automatically map the "meta: " columns
* CHANGE - WC Products - Import - When there is an error, indicate the row that contains the error
* FIX - CORE - Disable wpautop when using gutenberg because it breaks the block markup
* FIX - FILTERS - Search by author doesn't work (the author dropdown has wrong user ids)
* FIX - FORMULAS - The column placeholders don't work for columns that use the get_value callback
* FIX - GLOBAL - Sometimes when we use the free plugin and activate the premium plugin, the license activation screen doesn't appear and the user doesn't know how to activate it
* FIX - MEDIA - fix the preview column to show the thumbnail and large image on hover
* FIX - UNIVERSAL SHEET - CSV reading - It doesn't work when "fopen(): data:// wrapper" is disabled in the server
* FIX - UNIVERSAL SHEET - Export - It fails when column headers count doesn't match the column values count in a row
* FIX - UNIVERSAL SHEET - EXPORT - It links directly to the CSV file which just displays the content instead of downloading it
* FIX - UNIVERSAL SHEET - IMPORT - CSVs that contain " can't be read
* FIX - WC Products - Export - The columns coming from the WC CORE api are duplicated starting from batch 2
* FIX - WC Products - Import - Optimize the auto mapping of columns to avoid using too much memory when we have too many columns
* FIX - WC Products - Import - Sometimes we end up with ghost products created by WC Core, auto delete them
* FIX - WC Products - Import - The "Import as meta" option in the columns mapping wasn't working
Tải Miễn Phí WP Sheet Editor Premium v2.24.17 NULLED + Extensions Bundle – Bulk Edit WooCommerce Products and Posts in a Spreadsheet :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress