WP JobSearch v2.0.8 – Job Board WordPress Plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP JobSearch mang đến cho bạn giải pháp đơn giản nhất để hiển thị việc làm trên bất kỳ loại trang web nào. Bạn có thể đã biết, một số Cổng thông tin việc làm thực sự lớn cung cấp tùy chọn sử dụng cơ sở dữ liệu của họ và mở rộng trang web của bạn với các thư mời làm việc. Plugin này có thể làm mọi thứ tự động, một số nhà cung cấp việc làm cũng trả hoa hồng khi bất kỳ khách truy cập nào của bạn nhấp vào liên kết việc làm.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/jobsearch-wp-job-board-wordpress-plugin/21066856

JobSearch WP Job Board WordPress Plugin JobSearch WP Job Board WordPress Plugin

Các tính năng của WP JobSearch :

 • Có thể tùy chỉnh cao
 • Giao diện quản trị mở rộng
 • Nhập demo
 • Không yêu cầu kiến ​​thức mã hóa
 • Mẫu trang
 • Sẵn sàng đáp ứng & Retina
 • Bộ sưu tập lớn các trang bên trong hữu ích
 • Chọn kích thước lưới của bạn
 • Tùy chọn bố cục đóng hộp
 • Các tùy chọn kiểu chữ mạnh mẽ
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Tương thích với WooCommerce
 • Tương thích với Plugin WPML
 • Các tùy chọn phân loại mạnh mẽ cho danh sách công việc và sơ yếu lý lịch
 • Nhiều cách giới thiệu danh sách công việc và sơ yếu lý lịch
 • Mã ngắn danh sách Danh sách
 • Mã rút gọn của Tìm kiếm danh sách
 • Mã rút gọn của Tìm kiếm nâng cao của danh sách
 • Liệt kê mã rút gọn Tìm kiếm Đơn giản
 • Mã ngắn danh sách tiếp tục
 • Tiếp tục mã rút gọn của Tìm kiếm nâng cao
 • Đăng nhập người dùng
 • Mẫu trang Bảng điều khiển dành cho Người dùng
 • Cho phép người dùng đăng nhập qua tài khoản Facebook và Google
 • Mã ngắn của Bảng định giá
 • Bảng giá so sánh mã ngắn
 • Chuyển trang mượt mà
 • Fontawsome & Flaticon
 • Biểu mẫu đăng nhập người dùng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP JobSearch v2.0.8 – Job Board WordPress Plugin nulled changelog
10th June 2022 Version 2.0.8

Fixed: In manual locations -> candidate listing filters sorting with highest count not working
Fixed: In manual locations -> employer listing filters sorting with highest count not working
Fixed: At user dashboard all applicants in load more results question/answer popup open
Fixed: At backend all applicants in load more results question/answer popup open
Fixed: Package Assign while Candidate Signup
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
01 June 2022 Version 2.0.7

Added New: Subscription menu link in dashboard separate switch added in options
Added New: Job publish date in bulk edit from backend
Fixed: Cv download issue from backend
Fixed: Apply job without login user phone field saving
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
26 May 2022 Version 2.0.6

Fixed: Candidate dashboard Job Alerts
Fixed: Job bulk edit from backend
Fixed: Job Alerts with sector not working
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
24th May 2022 Version 2.0.5

Fixed: WPML translations in candidate and employer post title/name
Fixed: Indeed Import Jobs
Fixed: Click on Resend activation email link/button popup/info box space issue
Fixed: Candidate Profile Complete email
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
10 May 2022 Version 2.0.4

Fixed: Range field slider issue in Depended fields
Fixed: Number field issue in Depended fields
Fixed: Apply job button not working in case of Quick View of job detail
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
14 April 2022 Version 2.0.3

Fixed: Account not approved message issue on recent applicants in case of email applicant
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
12 April 2022 Version 2.0.2

Added: Employer contact info display on package base in "Candidate Profile Package"
Added: Job Applicants with not approved account show message box in employer dashboard -> recent applicants
Added: Job Applicants with not approved account show message box in employer dashboard -> job applicants
Added: Job Applicants with not approved account show message box in employer dashboard -> all applicants
Added: Job Applicants with not approved account show message box in all applicants (Backend)
Fixed: Active jobs in Job Listing Shortcode
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
05 April 2022 Version 2.0.1

Fixed: Candidate listing map -> Address
Fixed: Candidate listing map -> Candidate Name Restriction
Fixed: Candidate listing map -> Profile Picture Restriction
Fixed: Candidate listing map -> Candidate Sector Restriction
Fixed: Job detail 'application deadline date' counter display
Fixed: Number of items for all category shortcode
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
29 March 2022 Version 2.0

Fixed: Candidate Phone Number Field
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
25 March 2022 Version 1.9.9

Fixed: Custom Fields
Fixed: Employer detail page cover image
Fixed: Candidate detail page cover image
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
23 March 2022 Version 1.9.8

Fixed: Favourite Job
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
22 March 2022 Version 1.9.7

Added New: Employer Website On/On&required/OFF Employer Dahshbaord Settings
Added New: Employer Founded Date On/On&required/OFF Employer Dahshbaord Settings
Added New: Job Dead Line Date in Favorite Jobs Candidate Dashboard
Added New: Keyword Search Suggestions For (job, candidate, employer) in Advance Search Element.
Fixed: Location Field Search Result in Job listing
Fixed: Location Field Search Result in Candidate listing
Fixed: Location Field Search Result in Employer listing
Fixed: Related Jobs for job detail style
Fixed: Conflict between the WP Jobsearch and Advanced Google Maps plugin
Fixed: Candidate Profile Image -> when a candidate leaves a review on a company/employer detail
Fixed: Login as a candidate -> Applying the job form -> Google captcha field Selection
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
12 March 2022 Version 1.9.6

Added New: Email Template when candidate will follow employer
Added New: ID for Job Single/Detail page
Fixed: Job Listing Element Locations Filtration when Location Setting Type: Manual
Fixed: Employer Dashboard -> Manage Jobs -> Star icon for Job as a Feature will not click able if the Price of Package Free.
Fixed: Employer Detail Page -> Related Jobs section -> Favorite Job (Heart ICON) in candidate login
Fixed: Locations filtration Loading in listing
Updated: Map can turn On/OFF completely for Job | Employer | Candidate.
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
05 March 2022 Version 1.9.5

Fixed: Dashboard -> Saved Alerts translations
Fixed: Sub-category in Job Alerts
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
02 March 2022 Version 1.9.4

Added New: Employer Founded Date Display For Employer Detail Page
Added New: Employer Founded Date ON/OFF Employer Detail Page in Jobsearch-options-> employer-settings -> employer-detail.
Fixed: Dependent Custom Fields Custom Class
Fixed: Map marker pin position not working with location change on post job without login
Fixed: JS Issue fixed on post job page
Fixed: Advance Search Location auto-fill styling
Fixed: Custom Date format in Candidate Dashboard -> My Resume -> Educations Section
Fixed: Custom Date format in Candidate Dashboard -> My Resume -> Experience Section
Fixed: Locations and Apply Job Question not working due to JS errors in Employer-dashboard -> Post a job
Fixed: Candidate Follow to Employer
Fixed: Salary decimal point -> jobsearch-options
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
15th February 2022 Version 1.9.3

Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Job Listing
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Job Detail Page
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Candidate Listing
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Candidate Detail Page
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Employer Listing
Add New: Custom CSS Class in Custom Field For Employer Detail Page
Fixed: Geolocation address in top search not working in case of mapbox.
Fixed: Employer Dashboard Form data Save auto-refresh.
Fixed: Employer Dashboard -> Subscriptions Package.
Fixed: Package Information in case of candidate restriction
Updated: Privacy, term and condition checkbox should be above the button
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
25th January 2022 Version 1.9.2

Fixed: Cover Letter Attachment in Job Apply Email Template
Fixed: Candidate Profile/Apply Package will not come in Candidate Dashboard Statistics until these enable
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
20th January 2022 Version 1.9.1

Add new: Candidate ToolTip Low Profile, Basic Profile, Professional Profile, Complete Profile
Add new: Advance Search AutoKeyword Search On/Off
Add new: Advance Search Location Radius On/Off
Add new: Advance Search Location Suggestions On/Off
Add new: Advance Search AutoFill Geo Location On/Off
Fixed: Candidate Search filter in backend admin
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
14th January 2022 Version 1.9.0

Added New: Negational able Salary On/OFF Jobsearch Options -> General Settings
Add New: Job Type Element/Shortcode for WP Jobsearch.
Fixed: Negotiation Salary on/off option added in jobsearch option
Fixed: Custom Field Enable for Jobs listing structure issue while filters
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
7th January 2022 Version 1.8.9

Updated: Candidate Advance Search for admin
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
24 December 2021 Version 1.8.8

Fixed: Employer Dashboard -> All Applicants Mobile/Responsive
Fixed: No Jobs found case, the ajax request case
Fixed: Admin user Candidate Search
Fixed: Jobs listing translation strings
Fixed: Employer details for login user case
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
1st December 2021 Version 1.8.7

Added New: Jobsearch Options -> General settings -> Decimal Separator
Updated: All Applicants back-end and frontend speed performance
Fixed: Jobsearch Options -> Candidate Restriction -> Only Applicants
Fixed: Register/login Shortcode
Fixed: PHP 8 Latest build Compatibility
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
6 November 2021 Version 1.8.6

Fixed: Custom fields -> Dependent dropdown multi select
Fixed: Profile Package -> All Applicants -> recent applicants
Updated: Custom fields -> Number fields filteration exact match
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
24 October 2021 Version 1.8.5

Fixed: PHP 8 Compatibility
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
19 October 2021 Version 1.8.4

Fixed: In Email Template Attachment file CV option On/Off
Fixed: Custom fields placeholder extra slashes issue with comma
Fixed: Custom fields dependent field not opening
Fixed: Custom fields dependent upload field value not display at detail page
Fixed: Custom fields in excel export with proper labels
Fixed: Excel export candidates the custom field for admin only are also displaying
Fixed: Locations in cadidate-dashboard
Fixed: WPML Translations
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
6 October 2021 Version 1.8.3

Fixed: Employer-dashboard-> manage-applicants-> Sort filters
Fixed: Detail page custom fields extra slashes with comma
Fixed: User Dashboard page custom fields extra slashes with comma
Fixed: Backend post update custom fields extra slashes with comma
Fixed: User Dashboard custom dependent fields upload file saving issue
Fixed: Backend post update custom dependent fields upload file saving issue
Fixed: User Dashboard custom dependent fields on change child fields not showing issue
Fixed: Backend post update custom dependent fields on change child fields not showing issue
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
24 September 2021 Version 1.8.2

Fixed: WPML Translations
Fixed: Dependent Dropdown Custom Field in Job Alerts
Fixed: Dependent Field type upload back-end, front-end
Fixed: API Locations
Updated: wp nonce security and user capability check added in job import integrations settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in add schedule job import settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in update schedule job import settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in location settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in custom fields settings save
Updated: wp nonce security and user capability check added in email templates settings save
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
16 September 2021 Version 1.8.1

Added: Google Recaptcha for Apply Job By Email Form
Fixed: Upload custom-fields file types
Fixed: Promote Profile/Featured ON/OFF for Employer/Candidate in Admin Area
Updated: All Applicants performance enhancement
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
10 September 2021 Version 1.8.0

Added: Reset button in All Applicants -> Employer Dashboard.
Added: C.V Attachment On/OFF Email templates applied job by candidate to employer
Added: Cover Letter Attachment On/OFF Email templates applied job by candidate to employer
Added: External Page added in Jobsearch-options -> job-settings -> Post a job-> Applied Job method section
Added: Jobs listing Filters By Skills
Added: Multi Sector Selection Limit Jobsearch_options -> Employer dashboard
Added: Multi Sector Selection Limit Jobsearch_options -> Candidate dashboard
Added: Multi Sector Selection Limit Jobsearch_options -> Job Settings -> Post a Job
Fixed: Admin-> All candidates -> Delete button of C.V
Fixed: Candidate Dashboard -> Resume Builder -> Education
Fixed: Post Code Required in Register Form
Fixed: Apply Job Button in for Internal Job
Fixed: Translation in Employer-dashboard -> all applicant
Fixed: WPML translations Duplicate Dashboard Menus for candidate, employer
Fixed: Apply Job Sector and location required
Fixed: Register form dropdown custom field required
Fixed: Post a new job, Job description template -> Elementor templates
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
24 August 2021 Version 1.7.9

Fixed: Advance Search ICON
Fixed: Candidate Dashboard -> My Resume -> Generate PDF Resume 0 byte Download
Fixed: Required Locations for Register Form
Fixed: Required Dependent Field For Register Form
Fixed: Required Locations for Apply Job Form
Fixed: Required Dependent Field For Apply Job Form
Fixed: Required Phone Number Field For Apply Job Form
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
14 August 2021 Version 1.7.8

Added New: Apply Job By Email Method must require login On/OFF switch in Jobsearch Options -> Jobs Settings
Added New: Excel Export Data of External Applicants in Employer Dashboard -> All Applicants
Added New: Excel Export Data of By Email Applicants in Employer Dashboard -> All Applicants
Added New: Post new job suggested skills base on multi sector
Added New: Jobs listing filters sidebar radius base
Fixed: Locations Field in Jobs Listing Advance Search
Fixed: Phone Number Required on Apply Job Form without Login condition
Updated: WP Jobsearch Plugin POT language
Updated: WP Jobsearch Plugin
10 August 2021 Version 1.7.7

Added New: CV/Resume Download Column for Admin -> All Candidates
Added New: Job Fill/Open in Employer Dashboard -> Manage Jobs
Added New: Employer Profile Link For Job Detail
Fixed: CV Download in Employer Dashboard -> All Applicants
Fixed: WPML translations
Fixed: Support related all Queries
Updated: PHP 8 Compatibility
Updated: Redux Framework
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
07 August 2021 Version 1.7.6

Added New : All Applicants WordPress Admin Dashboard Reports Export in Excel
Added New : All Applicants Employer Dashboard Reports Export in Excel
Added New : Applied Job Status to Candidates
Added New : Saved Candidates Packages In PopUp on Candidate Detail Pages
Added New : Un-Viewed Applicants in Employer Dashboard
Fixed : Job Alert Custom Fields
Fixed : WPML Redirect URL on Dashboard Page
Fixed : WPML Redirect Custom URL on Dashboard
Fixed : JobSearch Options < Locations Settings > Default Radius On Search Locations
Fixed : WooCommerce Notices after deactivate plugins with Package price in User Dashboard
Updated : Wp JobSearch Language Po File
07 July 2021 Version 1.7.5

Added: Locations in candidate filters
Added: Locations in register form
Added: Candidate Profile image On/Off
Added: Employer Profile image On/Off
Added: Default currency settings without WooCommerce in Jobsearch-Options -> General-settings
Fixed: Packages and Transaction Enable/Disable in Dashboard for Employer Account Members
Fixed: Email custom field
Fixed: Salary slider custom field
Fixed: WPML Multi translations
Fixed: Support related all Queries
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
09 June 2021 Version 1.7.4

Fixed: Security and vulnerability Fixes ON INPUTS FIELDS Candidate My Resume and other Form Fields.
Added: Candidate Redirect URL after Signup in Jobsearch-Options-> Dashboard-Settings
Added: Employer Redirect URL after Signup in Jobsearch-Options-> Dashboard-Settings
Added: Reply button for Employer in Front-end User-Dashboard-> My Emails
Added: Reply button for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Emails
Added: Auto Saving EDUCATION withot page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> EDUCATION
Added: Auto Saving EXPERIENCE without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> EXPERIENCE
Added: Auto Saving PORTFOLIO without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> PORTFOLIO
Added: Auto Saving EXPERTISE without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> EXPERTISE
Added: Auto Saving LANGUAGES without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> LANGUAGES
Added: Auto Saving HONORS & AWARDS without page refresh for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> HONORS & AWARDS
Fixed: Does not allow uploading more than 5 Portfolio Files for Candidate in Front-end User-Dashboard-> My Resumes -> PORTFOLIO
Fixed: Support related all Queries
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
18 May 2021 Version 1.7.3

Fixed: Advance search
30 April 2021 Version 1.7.2

Added: Application deadline expire job button in dashboard -> manage jobs
Added: Cover letter as an attachment in dashboard
Added: Indeed Scrapper Importer at backend
Updated: Wp JobSearch Language File POT
10 April 2021 Version 1.7.1

Fixed: Post a Job -> Application Deadline Date in translations
Fixed: Candidate Dashboard -> Experience Date in Translations
Fixed: Dashboard Menus in Translations
Fixed: Locations Import table
Fixed: All applicants minor notice
08 April 2021 Version 1.7.0

Fixed: Location manager
Fixed: Translations with WPML
Updated: Wp JobSearch Language File POT
29 March 2021 Version 1.6.9

Fixed: Jobs listing element sector repeat in filter
Fixed: Candidate single/detail notices fixed
Fixed: All queries submitted on ticket support or Skype
18 March 2021 Version 1.6.8

Added New: Candidate Apply Job Packages in Apply Popup
Added New: Employer CV/Resume packages in saved candidate Popup
Added New: All applicants fillers like rejected and short listed.
Updated: Wp JobSearch Plugin Language File POT
17 February 2021 Version 1.6.7

Added: Auto fill apply job form fields in case of user logged in.
Added: Store user information in case of External job apply URL.
Fixed: Span tag Apply Job Button
Fixed: Upload Resume Button in Candidate Dashboard -> CV Manager
Fixed: Upload Resume Button in Job detail page while Internal job condition.
13 February 2021 Version 1.6.6

Added Cover letter in Email Applicants Section
Updated WP Jobsearch language POT file
Updated Locations Editor
Fixed Jobs duplicate
05 January 2021 Version 1.6.5

Added New: Sectors ON/OFF switched in Jobsearch Options -> General Settings
Added New: Sectors single/multi Jobsearch Options -> Dashboard Settings
Added New: Job Type single/multi Jobsearch Options -> Job Post Settings
Added New: Sectors Mandatory/Required Jobsearch Options -> Candidate Settings
Added New: Sectors Mandatory/Required Jobsearch Options -> Employer Settings
Added New: Mandatory/Required Jobsearch Options -> Register Settings
Added New: Locations can be add in any language
Added New: Locations XLXS Importer added locations manager
Added New : Apply Jobs Questions on admin Side Edit Job Mod
Added NEW : Candidate can't Apply Jobs without answer the Questions posted by employer.
Fixed : Support Queries Reported By Users On Ticket System and Skype
Updated: Locations will store in database rather than JSON file
Updated: Wp JobSearch Language File POT
22 December 2020 Version 1.6.4

Fixed : Minor Bug Fixes
18 December 2020 Version 1.6.3

Added: Candidate cover image on/off option in plugin options
Added: Employer cover image on/off option in plugin options
Added: Application deadline date required option in plugin options
Added: Employer Phone number required option in plugin options
12 December 2020 Version 1.6.2

Added New : WordPress 5.6 Compatibility Must Update
Added New : Merged Promote Profile Package To Employer Profile Package
Added New : Merged Jobs Package To Employer Profile Package
Added New : Merged Featured Jobs Package To Employer Profile Package
Added New : C.V Package To Employer Profile Package
Added New : Job Deadline Data Required On/OF Options Jobs Post Setting > JobSearch Options
Added New : Employer can Change Email From Front-End Dashboard with email Availability Check
Added New : Candidate Change Email From Front-End Dashboard with email Availability Check
Added New : For Admin Back-end Images Preview
Updated : Redux Frame Work in Wp-JObSearch and Careerfy Frame Work
Update : Language File
Fixed : Locations Js Error Fixed WordPress version 5.6 Conflict
Fixed : JS Error on Post New Jobs For Skills not Working
Fixed : Jobs Count in Dashbaord
Fixed : Jobs not showing in Applied Jobs After job Expired by Employer
Fixed : Notice and Warning Fixed On Import Demo Data
09 December 2020 Version 1.6.1

Fixed : Minor Bug Fixes
17 November 2020 Version 1.6.0

Fixed : Minor Bug Fixes
08 October 2020 Version 1.5.9

New Added: Date of birth Required ON/OFF > JobSearch Options > Candidate Dashboard Settings
New Added: Phone Required ON/OFF > JobSearch Options > Candidate Dashboard Settings
New Added: Phone Required ON/OFF > JobSearch Options > Register Settings
New Added: Salary Format For Filters As per Currency Settings
New Added: Depended Custom Fields Drop Down, Check Box, Text, Video. ULR, Date, Email Text Area, Range. Upload File
New Added: Register Form Depended Custom Fields Drop Down, Check Box, Text, Video. ULR, Date, Text Area, Range. Upload File
New Added: Admin Side Form Depended Custom Fields Drop Down, Check Box, Text, Video. ULR, Date, Text Area, Range. Upload File
New Added: Apply Jobs Form Side Depended Custom Fields Drop Down, Check Box, Text, Video. ULR, Date, Text Area, Range. Upload File
Fixed : Critical PHP ERROR while activate the WP JobSearch Plugin.
Fixed : Post a job without registration.
Fixed : Saving passwords during login Cookie Extend Time Not Saved To Browser
Fixed : Company name while register not same in dashboard as adding
Updated : Wp-JobSearch Language POT File
29 August 2020 Version 1.5.8

Updated: Expiry Crons jobs should be delete from back-end, front-end
Updated: PO language of WP Jobsearch Plugin
Fixed: Jobsearch Options -> General Settings -> Salary Add More Button
Fixed: Employer Cover Image Upload in Backend
Fixed: Candidate Dashboard -> My Resume Expertiese PHP warning 5.6
Fixed: Candidate Custom Field
Fixed: WPML Skills copy translate to any othor language
Fixed: WPML Advance Search Shortcode
15 August 2020 Version 1.5.7

Added: Compatibility with WordPress 5.5
Added: Post Code Field On/OFF in Jobsearch Options => Location Settings
Added: Sort By Name in Jobs Sector
Added: Sort By Name in Jobs Types
Fixed: Location Manager in "Include Only"
24 July 2020 Version 1.5.6

Added New: Mobile Responsive Header For All header styles
Added New : Post Code For Locations MY Profile
Added New : Post Code For Employers MY Profile
Added New : Post Code For Candidates MY Profile
Added New : Post Code For Google Jobs MY Profile
Added New : Post Code For Post New Job
Fixed : Apply Job With Post Job Questions/ON
Updated: Sector Shortcode image/icons Applied For All Sectors Styles
Updated : Plugin Language File wp-jobSearch.pot
18 July 2020 Version 1.5.5

Added New: Questions/ Answer On Post New Job Employer Dashbaord
Added New : Job Search JobSettings > Aplly Job Questions Settings.
Added New: Multi FIleds For Questions Post New JOb , Check Box, Uploads, Multi CheckBox
Added New: Must Answer Questions Before Apply Job
Added New: Manage Job Applicants . View Questions Answer Added Above the Action Button
Updated:: Update For All Apply Jobs Email Email Templates With Questions Answers Shortcode
Updated : Job Details Style Employer Name To Employer Details Page Link
Fixed: Dependent Drop Down Custom fields for Candidate and Employers Register Form
Fixed: Job Type JavaScript XSS in jobs listings page
Fixed: Minor Styling Issues
Fixed: Pagination For Page Templates Jobs, Employer , Candidates
10 July 2020 Version 1.5.4

Added New: Candidate Admin Approve account email template
Added New: Employer Admin Approve account email template
Added New: For Admin Email Field add New Candidate to attach user automatically
Added New: For Admin Email Field add New Employer to attach user automatically
Added New: Disable Job added for Employer
Updated: Experience Sorting By Date My Resume Candidate Dashboard, and Candidate Details Present will be on top always
Fixed: Dependent Drop Down Custom fields for Candidate and Employers Register Form
Fixed: Chat Box Addons Mobile Screen floating
Fixed: Location Manager cross-origin request issue
Fixed: Expired jobs automatically email
Fixed: Text Area and Checkbox field Required
Fixed: Filter sidebar jobs, candidates, employers listing custom fields values chosen active
Fixed: Employer Image Placeholder Jobsearch-options->employer-settings
06 July 2020 Version 1.5.3

Fixed: Miner Fixes
04 July 2020 Version 1.5.2

Fixed : XSS attack vulnerability issues fixed in all forms input.
Fixed : Multiple dependent fields add in form issue fixed
Fixed : Job expire email send to employer cron issue fixed.
Updated : POT language file of WP Jobsearch plugin
Fixed: All support related quires
03 June 2020 Version 1.5.1

Added New: Job Imports From Ziprecruiter
Added New: Job Imports From CareerJet
Added New: Job Imports From CareerBuilder
Added New: Schedule Imports Jobs for Indeed
Added New: Schedule Imports Jobs for Ziprecruiter
Added New: Schedule Imports Jobs for CareerJet
Added New: Schedule Imports Jobs for CareerBuilder
Updated POT language file of WP Jobsearch plugin
Fixed All Support Reported Queries
09 May 2020 Version 1.5.0

Add New : Radius Search For Listing and Search Element
Added New : Login as plugin Compatibility
Added New : minimized Request For CSS and JS Files For Mapbox
Added New : Job Expiry Days For Wp All Import
Added New : Job Type FIleds For Plugin Advance Search Shortcode
Added New : Job Type Short Code for Wp Bakery Builder With 10 Styles same as sectors
Fixed : Wp Engine Cache problem with Login Session Token Expired and all other cache plugin
02 April 2020 Version 1.4.9

Added New : compatibility with WordPress 5.4
Add New : * Asterisk Mark to First Name User Dashbaord
Add New : * Asterisk Mark to Last Name User Dashbaord
Add New : * Asterisk Mark to Password User Dashbaord
Add New : * Asterisk Mark to Username User Dashbaord
Add New : * Asterisk Mark to Email User Dashbaord
Add New : * Asterisk Mark to Industry User Dashbaord
Add New : Diffrent CSS Classes To Post New job Decicrption Lable To Do Custom Styles
Fixed : Map Box Geo Location
Fixed : Email Job Apply to Candidate
Updated : Plugin : Wp JobSearch POT Language File
25 March 2020 Version 1.4.8

Added Salary On/OFF required option
Added Quick Apply Jobs listing Shortcode
Updated POT language file of WP Jobsearch plugin
Fixed All support related queries.
03 March 2020 Version 1.4.7

Added Job Sectors counts ON/OFF shortcode element
Added Employer Dashboard Manage Jobs Single job states
Added Employer Dashboard Packages More Details package values
Added post a new job package featured credits with values
Fixed Insta match email notifications ON/OFF
Updated WP Jobsearch POT file language strings
28 February 2020 Version 1.4.6

Added New : Jobs InstaMatch Settings Jobsearch Options > Jobs Post Settings
Added New : Employer Dashboard > Manage Jobs > Applicants > InstaMatch
Added New : Jobs Matched Email Notification To Candidates as soon as new job Posted
Added New : Bulk Invitation Email To InstaMatched Candidates
Updated : Languages Files wp-jobsearch.pot
Fixed : WordPress admin Tools > Health Rest Api Error Curl Error
Fixed : Jobdetail Contact Form on/off in style2,style3, style4
Fixed : Mapbox Empty Api Js Error
Fixed : Candidates No Images for Some Styles
08 February 2020 Version 1.4.5

Added New: Notification System in Jobsearch Options
Added New: Follow Switch ON/OFF For Candidate, Employer in Jobsearch Options
Added New: Notification for All header Styles
Added New: Notification for Employer Dashboard
Added New: Notification for Candidate Dashboard
Added New: Rejected notification for candidate from applied jobs
Added New: Shortlisted notification for candidate Jobs interviews
Added New: New Jobs Posted notification for from following employers
Added New: Jobs Applied from Candidate to Employer notifications
Added New: Employer all listing views follow button added
Added New: Employer all detail views follow button added
Added New: New Dashboard Tabs to following employer for candidates
Added New: Followers candidates added in employer dashboard
Added New: Embed Jobs from to another websites with embed code
Added New: Mapbox country base suggestions search.
Added New: CV upload in register form
Added New: Embeddable jobs shortcode added
Added New: Package Featured expiry date jobs edit mode for admin
Updated: Radius slider default value issue in listing search.
Updated: WP Jobsearch Plugin language PO file updated
02 January 2020 Version 1.4.4

Added: Custom menu restriction with user profile package.
Added: Candidate cover image and profile image remove from attachments and add to custom jobsearch uploads folder.
Added: Candidate date of birth changed into convert in calendar
Added: Job URL add in email templates which contain job title
Updated: Sector view all remove in listing filters
Updated: Set job status while update job as per jobsearch options setting.
Fixed: All in one package not showing in sign up AND show specific job post packge settings.
21 December 2019 Version 1.4.3

Added New : Mapbox Compatiblity
Added New : Mapbox For Jobs Front-end, Back-end
Added New : Mapbox For Candidate Front-end, Back-end
Added New : Mapbox For Employer Front-end, Back-end
Added New : Mapbox For Front-end Dashboard Candidate, Employer
Updated : New Version WooCommerce 3.8.x Compatibility
Updated : Translation Po File Wp JobSearch
Fixed : Candidate Filter Sidebar Search Result
Fixed : Candidate Front-end Dashboard Media Button Field For Description Field
Fixed : Candidate Front-end Dashboard Description Field Special Character
12 December 2019 Version 1.4.2

Added New : Apply By Email Method - already applied Job check added.
Added New : Applicants Counts Merge for Apply Job and Apply Job Email Method Counts Plus in Candidate dashboard.
Added New : Job post deadline date calendar availability according to default jobsearch options job expiry AND according to selected package job expiry.
Added New : Job Expired Tag in Admin > Jobs with red Background color for Expire Jobs,
Added New : Applicants Counts Linked to All Applicants in Admin Jobs
Added New : Applicants Counts for Job Apply By Email Method
Added New : Company Name Remove from jobs listing and detail pages - with jobsearch options switch.
Added New : Add custom links for dashboard with text area content where admin can put any content.
Added New : Apply Redirect URL thing on Apply job by email method JobSearch Options.
Updated : New Version WooCommerce 3.8.x Compatibility
Updated : Translation Po File Wp JobSearch
Updated : Translation Po File Careerfy Theme
Updated : Translation Po File Careerfy Framework Plugin
Updated : Demo Data Plugin with New Features
Fixed : JavaScript Error with Advance Search
Fixed : C.V Uploading with Browser Conflict Drag and Drop
Fixed : Location Load Issue with Api Locations Jobsearch Options
26 November 2019 Version 1.4.1

Added New : WordPress Comaptibilit Version 5.3.0
Updated : Wp-JobSearch Po file
Updated : Careerfy FrameWork Po File
Updated : Careerfy Theme POP FIle
Updated : Grammer and speel Mistaked in translations
Fixed : C.V Upload problem with Some Browsers
Fixed : User notified issues by support
19 November 2019 Version 1.4.0

Added New : IF Administrator login from frontend user redirect to wp admin dashboard.
Added New : Custom menu links added in candidate dashboard menu links.
Added New : Custom menu links added in employer dashboard menu links.
Added New : Add "Jobsearch Shortcode" for all editors at backend.
Added New : Email templates tabs.
Added New : Profile Complition percentage not complete then candidate exclude from list.
Added New : All in one package add in packages element.
Fixed : Candidate linkedin icon is not showing at detail page.
Fixed : Register button hide fix when disable "anyone can register" in general settings.
Updated : Apply by Email Method Form Settings Control From Apply Job Settings.
Updated : In post job remove user name when disable from registeration plugin options.
22 October 2019 Version 1.3.9

Added New : Negotiable salary option added in job post Salary Field.
Added New : C.V Uploaded Multi Single Apply by Email New Design Added
Added New : Register form after registration success, user account activation popup open.
Added New : After Account activation process complete successfully, redirect to user dashboard.
Updated : Pot Language Files Wp JobSearch Plugin Updated : Pot Language Files Wp JobSearch Plugin
Fixed : Sector, Type and Salary fields (required) fixed in job post.
Fixed : Support Reported Issue
Fixed : Minor Styling Issues
16 October 19 2019 Version 1.3.8

Added New : Cover letter in apply job.
Added New : Register / Login forms Seperation. to Display with Diffrent Page
Added New : Email applicants added for admin and dashboard.
Fixed : Shop Check out Style
12 October 2019 Version 1.3.7

Added New : Cover letter in Apply job.
Added New : Register / Login forms separation can use with any page.
Added New : Email applicants added for admin and dashboard.
Fixed : Location Editor, Admin and Fron-End
Fixed : Post New JOb Without Login
Improved : Keyword Search For Candidates
Improved : Keyword Search For Jobs
Improved : Keyword Search For Employer
04 Octobar 2019 Version 1.3.6

Added NEW : Locations Editor to All World Data
Added NEW : Total Number of jobs count added in Employers Admin.
Added NEW : Total Number of applied jobs count added in Candidates Admin.
Added NEW : Keyword search issue Fixed in job, candidate and employer list.
Added NEW : Add email template -> apply with email method -> to candidate as well.
Fixed : Urgent tag issue fixed
Fixed : Password issue fixed..
29 August 2019 Version 1.3.5

Added New : Email account activation check in user registration from other platforms such as apply without login or job post without login.
Added New : User Already Registered With Same User Name Already Exist Message Added on Signup.
Added New : Account Register Email Sent After Account Activation
Added New : Advance Search Jobs Listings Page Fields On/OFF Locations, Keywords, Sectors
Added New : Advance Search Candidate Listings Page Fields On/OFF Locations, Keywords, Sectors
Added New : Advance Search Employer Listings Page Fields On/OFF Locations, Keywords, Sectors
Added New : Candidate Name In Employer Job Enquire To Employer Email Template
Added New : Package Expiry Notification For Jobs Email Templates
Added New : Reply Headers For Emails Templates To Get Email Auto when Reply
Added New : Package Expiry Notification Featured Jobs Email Templates
Added New : Package Expiry Notification C.V Package Email Templates
Added New : Package Expiry Notification Candidate Package Email Templates
Added New : Not Receive Activation Email Admin Can Verify User From Admin Manually From Admin Users .
Updated : Admin Side Add New Job Posted By Employer Updated to Popup Instead of Drop Down with Search Function
Fixed : Date Calendar Translations Issue
Fixed : Minor Styling Issues
09 August 2019 Version 1.3.4

Added New : Fill Job On / OFF Hide From Listing After its Fills Manage Jobs Employer Dashboard
Added New : Don't Duplicate , Applicants, Expiry Date Fill Jobs
Added New : Company Photos On OFF Employer Dashboard and Detail Page Job Search Options
Added New : Password Length Check Week , Medium , Strong Register Settings Job-search Options
18 July 2019 Version 1.3.3

Added New : Phone number with code validation on off at josearch options.
Added New : Plugins update Notification popup close forever.
Added New : Advertisement in JObs listing filters.
Added New : Advertisement in Candidate listing filters.
Added New : Advertisement in Employer listing filters.
Added New : Advertisement in Job Detail Page.
Added New : Advertisement in Employer Detail Page.
Added New : Advertisement in Job Detail Page.
Added New : Advertisement in Candiate Detail Page.
Added New : Job posting -> Description templates. For Editor
Added New : Skills in search suggestions for candidate auto suggestion keyword search
Added New : Required Location Fileds in case of API Locations
Added New : Password length check Secure .
Added New : Add email address in job applicants (employer dashboard).
Added New : Job RePublish feature Job Search Options and Manage Jobs For Employer
Added New : Job Duplicate feature Job Search Options and Manage Jobs For Employer
Added New : Add First name / Last name in email templates where username exists.
Added New : Change the 'xxxxxxxxx' to 'Unlock to reveal name Canidate Restriction Listings '
Fixed : Dependent fields section title not appearing in detail view.
Fixed : Honor and Award check issue in profile package.
17 July 2019 Version 1.3.2

Fixed : Miner Styling Issues
Fixed : Miner Rtl Issues
24 June 2019 Version 1.3.1

Added New : Add New Email Template Applied Job By Candidate
Added New : C.V Packages Restriction for Candidate Resume and Listings
30 May 2019 Version 1.3.0

Added New : Phone Number Validation By Country Code ON/OFF JobSearch Options
Added New : Bulk Edit For Jobs Change Employer
Added New : Bulk Edit For Jobs Change Job Expiry Date
Added New : Email Details Page Settings For Contact Information
24 May 2019 Version 1.2.9

Added NEW: Profile Package System Control All Profile Filed Based on Package
Added NEW: Candidate Resume , Education , Experience sorting.
Added NEW: Radius unit in Miles and KM.
Added NEW: Rss Feed in Job listing.
Added NEW: Account members on/off option in employer.
Added NEW: Employer public profile view on/off option in dashboard.
Added NEW: Default cover photo for employer and candidate in job search options.
Added NEW: In CV package => when someone view candidate detail profile then credit will consume. Also take option for this in job search options with hint.
Added NEW: Change background color for saved candidates.
Added NEW: User profile delete option.
Added NEW: In listing filters 'Search' filter items.
Added NEW: Non logged in users can not apply Filled job.
Added NEW: Phone Field in "Job applied by candidate" email template.
Added NEW: On reject applicant email template.
Added NEW: End Date -> Present in candidate resume "Experience".
Added NEW: Skills in candidate. and change existing skills in expertise.
Added NEW: Change required skills in profile completion.
Added NEW: Sector based skills.
Added NEW: Sector Out From Jobs In Main admin Menu
Added NEW: Show total jobs, candidates or employers in menu.
Added NEW: Resume CV Package -> add option for charge credit on view candidate OR Download CV.
Added NEW: Reviews titles in job search options should be different for employers and candidates.
Added NEW: First name, last name in dashboard my Profile and Signup.
1st March 2019 Version 1.2.8

Added NEW: Email Activations Code verify approval For Employer and Candidate
Added NEW: Upload profile photo/cover photo filesize jobsearch option.
Added NEW: CV file size JobSearch Options.
Added NEW: Profile url from user dashbaord.
Added NEW: Admin Can Change URLS Name. For Jobs, Employers, Candidate.
Added NEW: Reset icon manager btn.
Added NEW: Job expire cron when job post from backend With Email Notification.
Added NEW: Custom field Search included in keyword search.
Added NEW: Job categories shortcode items random order option.
Added NEW: Dashboard menu sorting in plugin options For Candidate and Employer
Added NEW: Dashboard menu Enbale/Disable for Candidate and Employer
Added NEW: Job detail add Social sharing on/off switch.
Added NEW: Employer dashboard All hardcoded fields on/off.
Added NEW: Contact information, Email visible to public/login user/candidate,employer only Jobsearc Option.
Added NEW: Design option in section heading shortcode
Added NEW: Dependent dropdown in custom fields.
Added NEW: All Applicants tab in employer dashboard For each Job.
Added NEW: Listing Filters collapse in cookies . if open always open if close always closed
Added NEW: Apply job without login form fields (required *) options.
Added NEW: Video in custom fields.
Added NEW: URL in custom fields.
Added NEW: New location system api based complete world data with city , states, country
Added NEW: New locations API country, city not working in plugin search shortcode.
Fixed: Package not assigning from backend for employer.
Fixed: Review on detail pages need to check on/off.
1st January 2019 Version 1.2.7

Added: Application numbers should not show in "External Apply" jobs.
Added. Assign multiple candidates to job as applicants by admin
Added Country, City fields On/Off in Locations
Added: Apply external methods on/off
Added: Map on/off for job detail.
Added: Login require on/off for apply job
Added: Show jobs without or with Employer approval for job listings on/off Job search Option
Added: Email template on new user registration to admin.
Added: At job edit frontend if expired then post button text change to Republish post
Added: Featured Employers on Top Employer Listings
Added: Featured on Top of Candidate Listings
Added: Urgent Package For Employer Jobs
Added: Urgent Package Type Admin Packages
Added: Featured Package For Admin Candidates and Employer
Added: Login with XING.
Added: Jobs Sort By Employer Expired Jobs backend admin sorting.
Added: Pending count for listings jobs/cands/emps at backend for Admin
Added: Employer Contact Info Employer Details in Restricted for Not logged-in users.
Added: Show job deadline date in frontend job listings.
Added: Custom fields in job listing choose fields from short code element.
Added: Job attachments at job edit Admin.
Added: Listing filters collapse for mobile.
Added: Salary on/off separate for candidate and job.
Added: Date of Birth on/off for candidates. Job Search Options
Added: Social login should return to dashboard after login From Signup Popup
Added: Job post package selection already Purchased Packages Should not be checked if check buy new package Selected
Added: Display records on job/candidate/employer listing
Added: Location field requires separately.
Added: Latitude and Longitude on / off. Location Settings Job Search Options
Added: User Register Form required fileds with * sign For Email , Username , Etc
Added: Candidate apply email template with cand profile link.
Added: Apply login button Job Details for Not Logged in Users
Added: Add media button in job Employer. Text Editor User Dashboard
Added: Add media button in Candidate . Text Editor User Dashboard
Added: Add media button in Employer description. Text Editor User Dashboard
Added: New Custom field for document upload.
Added: Google Jobs Schema
Added: Shortlist resume remove button add and change label to save candidates.
Fixed: Location Full address off - job not submit.
Fixed: Location Map off - map help note not hide.
Fixed: Email validation correction in forms
Fixed: Twitter login Callback URL
Fixed: Location search filter Unicode characters.
Fixed: Multi select custom field in register form.
Fixed: Remove Facebook extra characters =_#_ after success login from url
12 October 2018 Version 1.2.6

Added : Woocommerce Subscription Compatibility with Packages
Added : Filters Sorting In Job Search Options For Jobs, Employers and Candidates
Added : Job Contact Form Without Login JobSearch Options
Added : Job Applicants Added Grid Style Employer Dashboard
Added : Uno Options in Applicant From Rejected Candidates
Added : Review On/OFF for Candidates and Employers
Added : Added Profile Image Delete In User Dashboard
Added : Compatibility Icons Manager with Wp Bakery Page Builder
Added : User Statics On/OFF in User Dashboard
Added : Applied Jobs on Back-end Now admin can see which jobs are applied by Candidates
Added : Assign Package to Employer From Back-end
Fixed : Featured on Top In Jobs listings Elements
Fixed : Locations Importer for All World Data
Fixed : Indeed Jobs Import Based in Keyword's
Fixed : Password Change
Fixed : Find On Map on Backend Locations with country and city name
19 August 2018 Version 1.2.5

Added : Autofill Geo Location
Added : Locations Suggestion By Google On/OFF
Added : Autocomplete Countries List For Geo Location
Added : Radius Settings ON/OFF
Added : Default Radius
Added : Maximum Radius
Added : 3 New Packages Styles For Jobs Employer, and Candidates
Added : All in One Package can use any style for Employer, Candidates, Job Packages,
Added : Featured Jobs With Job Packages
Added : Job Excerpt For Listings
Added : Total Review for Candidates
Fixed : Job Alerts With Cron Jobs
Fixed : Applications Counts, Job Detail
Fixed : Fixed Sectors Icons For Listings
Fixed : Instant Featured job while Create New Jobs
19 July 2018 Version 1.2.4

Added : Applicant For Jobs For Admin
Added : Employer Manage Jobs For Admin
Added : Search Background Color and text color in Advance Search
Added : Jobs Advertising Repeat Adds ON/OFF
Added : Email template for Apply from Email
Added : Filter Compatibility with Wpml
Added : Job Alerts Save with Wpml to any Language
Added : Counts For Pending and Approved in Admin Dashboard
Added : Sort by Date , Featured , Status , for jobs Admin Dashboard
Added : Sort by Date , Featured , Status , for Employers Admin Dashboard
Added : Sort by Date , Featured , Status , for Candidates Admin Dashboard
Added : Filter Posts Counts in Jobs Listings
Added : Filter Posts Counts in Employer Listings
Added : Filter Posts Counts in Candidate Listings
Added : New Designs WooCommerce Check Out
Added : Direct Signup for Packages to Checkout
Added : Featured job Package with Post New Job
Added : Featured Job Package with Price in Manager Jobs on Star ICON
Fixed : Email Job Jobs Detail Page
Fixed : Job Post Time
Fixed : Custom Fields Required For Signup Form Settings
Fixed : Employer Email Warning on Detail Page
Fixed : JobAlets Wp-Cron Running Always
Fixed : Job Alert Styling in User Dashboard
Fixed : YouTube video for candidate Portfolio
Fixed : Message Successfully Remove after add , Educations, Experience in Candidate Resume
Fixed : Page Speed and CPU Usage to 100% for Low Resources Hosting's
14 June 2018 Version 1.2.3

Added : Top Map Listings Jobs
Added : Top Map Listings Candidates
Added : Top Map Listings Employer
Added : Top Search Candidate
Added : Top Search Employer
Added : Salary On/Off JobSearch Options to remove from Every Where
Added : Google Address Suggestion At Location
Added : Live Search For Candidates Employers, and Jobs
Added : Advance Search in Search Element
Added : Featured On top Always on Job Listings
Fixed : Multi Filters
Version 1.2.2

Added : Candidate Contact From on/Off
Added : Employer Contact From on/Off
Added : Job Contact From on/Off
Added : Listing Restriction For candidates
Added : Applications Dead Line On/OFF
Added : Apply Job Form with Email
Added : Job Publish Date On/Off Added
Fixed : Post Jobs Button with Terms and conditions Post
Version 1.2.1

Added : Profile Delete Button For User Profiles
Added : Complete Check Boxes For Terms and Conditions
Fixed : Minor Styling issues
Version 1.2.0

Added : General Data Protection Regulation (GDPR) For EUR
Added : Registration Form Builder Added
Added : Candidate Reviews Added
Added : Bulk Approve Jobs Added for admin
Added : Bulk Approve Employers Added for Admin
Added : Bulk Approve Candidates Added for Admin
Added : All Select Menus updated to Selectize.js
Added : Publish Date For Jobs All Styles
Fixed : Menu Hamburger Fixed in responsive
Version 1.1.9

Added : Required Skills Job Search Options
Added : Profile Competition For Candidates
Added : Candidate Status For listings and Grids Styles
Added : Minimum Required skill to apply on Jobs
Added : Google Auth Base Login to ask user for google login
Added : User Nice Name Generated from Email
Updated : Facebook Api With Restrict Https options in Facebook Apps Settings call back url added
Deprecated : Demo User From Login Settings Jobs Search Options
Version 1.1.8

Added : Job Status for NON-Approved Employers Users ,Jobs Listings Remove Automatic
Added : Validation for Apply on Job Without Login
Added : Candidate dashboard -> resume tab -> Experience Start date and end date validation.
Added : Place Holder Added For Candidate , Employer , job when have no image.
Added : Multiple CV Manager add and apply job with CV upload
Added : Email Templates with Wpml Languages
Added : Packages and Transactions on/off in JobSearch options.
Added : Apply with google on Apply Job
Added : Post new Job button hide for Candidate.
Fixed : Apply with linkedin issue on job detail.
Fixed : In register popup form icon loading issue fixed.
Fixed : Featured In Jobs Listings on top for sorting
Fixed : Custom Fields Multi Select
Version 1.1.7

Added : Place Holder Images added by default for jobs,
Added : Email Templates For Employer and Candidate Contact Forms.
Updated : Facebook New Api Changed For Facebook Login
Fixed : Characters fixes for email Templates in MailBox
Fixed : Wpml in Post Name change from front End
Version 1.1.6

Added : Collapsed For Filter Added in Jobs Listings
Added : Team Members Added On/Off for Employers Dashboard in JobSearh Options
Added : Post Jobs With/Without Login Job Post Settings in Jobs Search Options
Added : Skills Added In Post New Jobs For Employers
Added : WPML Fixes Added 100% Compatible Post Jobs and Profile From Front-End
Added : Apply To External Url Added in Post Jobs Settings
Fixed : Job Category and Job Type are required Post New Jobs
Fixed : Candidates Stats in Applied and Favorite Jobs after Delete Still There,
Fixed : C.V Upload File Title to Place holder Every Where
Version 1.1.5

Added : Register form yes/no in login short code and also in plugin settings.
Added : Employer/Candidate Registration Enable/Disable JobSearch Options and User Login ShortCode
Added : Map on/off in location Settings JobSearch Option
Added : Post job Button Select Page in Theme options for post job page.
Added : Advance search ShortCode fields on/off options
Added : Applicant delete option in jobs manage. and rejected applicants moved from applicants list.
Added : Filled ajax based checkbox add in manage jobs.
Added : Default Map zoom level in plugin options. JobSaerch Options
Version 1.1.4

Added : Fixed Advertisement For other Pages
Added : Fixed Colors for Dashboard Candidate
Added : Fixed Applicants Count For Manage Jobs
Added : Fixed Delete Jobs From Applied Jobs
Version 1.1.3

Added : Advertisement included For Jobs Listings
Added : Advertisement Jobs Search Options
Added : Advertisement Employer Listings
Added : Advertisement Candidate Listings
Version 1.1.2

Added : Candidate Statics User Dashboard
Added : Locations Styles as Input Text For Filters Jobs Listings Element Page Builder
Added : Forgot Password Change Default wo to Theme Template
Added : Team Members For Employer Company Profile
Added : Jobs Attachment
Added : Search Result Page Added Job Search Options
Fixed : Categories Widgets Tag Cloud need Select Page Search Result Page Added Job Search Options
Fixed : Logo Set in Importer
Fixed : minor Styling Issue
Version 1.1.1

Added : Candidate Subscription / Packages
Added : Candidate Restricted only For Register Employer
Added : User Statics For Employer Dashboard
Added : Team Members On/Off Employers
Added : Locations Ajax Based in Filters
Added : User Redirection After Success full Registration to Account Page
Added : Bulk Actions for Applicants Manage Jobs > Employer Dashboard
Added : Number Photos and Portfolio Count for Users
Fixed : jobs Types Filters
Fixed : Sectors Count only 7 Shows
Fixed : Pagination in User Dashboard
Fixed : job Expiry Date For Admin
Version 1.1.0
Added : Applications in manage job employer dashboard
Added : Post Job In multiple currency
Added : Password field for registration form
Version 1.0.9
Added : Multiple currency for post new job
Version 1.0.8
Added : Filter Setting for shortcode candidate
Added : Filter Setting for shortcode employer
Added : Filter Setting for shortcode Jobs
Version 1.0.7
Added : Search in job listing element
Version 1.0.6
Added : Salary Fields For Jobs
Fixed : Login Registration Error
Version 1.0.5
Added : Search Bar in Job listings
Version 1.0.4
Added : Job Alerts Added
Version 1.0.3
Added : Cv Manager
Added : Validation added only employer can download cv's
Version 1.0.2
Fixed : Job expiry date
Added : Job deadline
Added : Salary field for jobs
Version 1.0.1
Added : Shortcode Builder Added
Tải Miễn Phí WP JobSearch v2.0.8 – Job Board WordPress Plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup