Tải Miễn Phí WP Import Export v3.9.21 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP Import Export là một Plugin  dữ liệu trang web Import & Export dễ dàng, nhanh chóng và nâng cao.

WP Import Export cung cấp cho bạn khả năng xuất dữ liệu trang web của bạn sang nhiều định dạng tệp và bạn có thể nhập các tệp đó vào bất kỳ trang web nào của mình. Tất cả các loại Bài đăng, Trang, Loại bài đăng tùy chỉnh, Phân loại, Nhận xét và Người dùng của bạn nhập / xuất chỉ trong một cú nhấp chuột. Một cách tuyệt vời để quản lý dữ liệu Trang web WordPress giữa nhiều trang web.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/wordpress-import-export/24035782

WP Import Export WP Import Export

WP Import Export WP Import Export WP Import Export WP Import Export WP Import Export

Các tính năng chính của WP Import Export

 • Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng quá trình nhập và xuất
 • Nhập và xuất nền
 • Nhập và xuất theo lịch trình
 • Bộ lọc mạnh mẽ có sẵn để nhập và xuất
 • Ánh xạ trường kéo và thả
 • 19+ AddOns để hỗ trợ nhiều plugin
 • Hỗ trợ nhiều định dạng để nhập xuất
 • Nhập Nhật ký

Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng

 • nhập và xuất có thể là Tạm dừng, Tiếp tục và Dừng.
 • plugin hỗ trợ Tạm dừng và Tiếp tục với Nhập và xuất nền
 • bạn có thể dừng bất kỳ quá trình nhập và xuất bất kỳ lúc nào

Nhập và xuất nền

 • nhập và xuất xử lý trong nền.
 • Nhập và xuất trong nền có thể tạm dừng, tiếp tục và dừng.
 • nhiều nhập và xuất có thể được xử lý cùng một lúc.
 • nhập và xuất đơn giản có thể được chuyển đổi thành Nhập và xuất trong nền

Bộ lọc mạnh mẽ

 • bạn có thể lọc bất kỳ dữ liệu nào khi bạn xuất như id bài đăng lớn hơn 50.
 • để nhập, bộ lọc có sẵn để lọc dữ liệu tệp đã tải lên của bạn

Quản lý hiện trường

 • Để xuất, bạn có thể sắp xếp lại và chỉnh sửa các trường chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Để nhập, kéo và thả cơ sở lập bản đồ trường có sẵn.

Nhiều định dạng tệp

 • hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập và xuất cả hai
 • hỗ trợ lưu trữ zip
 • hỗ trợ định dạng csv, xls, xlsx, json, txt, ods và xml

Lập lịch nhập và xuất

 • tự động lên lịch nhập xuất
 • lập lịch trình quản lý xuất nhập khẩu
 • hỗ trợ với tính năng xuất nhập khẩu tự động trong nền

nhập Nhật ký quy trình

 • hoàn thành nhật ký quy trình có sẵn
 • từng bước nhập từng bản ghi có sẵn

19+ AddOns

 • Khả năng tương thích của plugin chính
 • Yoast SEO
 • ACF, ACF Pro
 • WPML
 • Polylang
 • WooCommerce
 • Lập lịch nhập và xuất
 • và nhiều hơn nữa

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí WP Import Export v3.9.21 NULLED nulled changelog
v 3.9.3 – August 27, 2021

- New Field : Import & Export Post Password
- Improvement : Load Export Setting Filter rule
- Improvement : Added dedicated fields for Import Image file renaming
v 3.9.2 – August 14, 2021

- Improvement : Export Filter IN & Not IN
- Improvement : BBQ Firewall Compatibility
- Fixed : Post content image Settings not saved
v 3.9.1 – August 06, 2021

- Improvement : ACF for User Import
- Improvement : Download Import Image
- Improvement : Import Data with PolyLang Addon
v 3.9.0 – July 26, 2021

- New Feature : Multiple Excel Sheet Support
- New Feature : Text file data format
- Improvement : Validate file before import
v 3.8.1 – July 15, 2021

- Improvement : Validate and escape export csv data
- Fixed : 500 Error after Import Complete
v 3.8.0 – July 12, 2021

- New Add-on : Yoast SEO Import
- New Add-on : Yoast SEO Export
- New Feature : Update Existing items Fields new section Update Price and stock in import step 5
- Fixed : Reimport Xpath not set
- Fixed : Attribute with | ( pipe ) not import properly
v 3.7.0 – June 26, 2021

- New Feature : Load Import / Export settings from history
- Improvement : Import / Export Design
- Improvement : Added notice for required data
- Fixed : Reimport file not readable error
v 3.6.1 – June 19, 2021

- Fixed : Category and tags are not auto mapped for migrate package
- Fixed : ACF Repeater field add row not working
- Fixed : Import summary not show chosen data
v 3.6.0 – June 15, 2021

- New Feature : Add Multiple User Role
- Improvement : WC Customer Import / Export
- Improvement : WC Orders Import / Export
- Improvement : Re-Import functionality
v 3.5.2 – May 14, 2021

- New Feature : Export Only Parent / Child variable Product
- New Field : Post slug for comment export
- Improvement : Delete import / Export files when delete log
- Fixed : HTML tags break on import
- Fixed : Polylang Settings are not saved
- Fixed : Export Preview pagination not working
- Fixed : WC Order import Create Empty Items
v 3.5.1 – May 06, 2021

- New Field : WC Product Variation description
- Improvement : Template Import
- Fixed : Export Filters Not working
- Fixed : Attribute Import with WPML
v 3.5.0 – April 13, 2021

- New Feature : Polylang Import Addon
- New Feature : Polylang Export Addon
- Fixed : Schedule import shortcode not work
- Fixed : Custom Field settings not apply in import
v 3.4.3 – March 28, 2021

- Fixed : Plugin add all ACF data instead of chosen
- Fixed : Plugin not allow all tags
v 3.4.2 – March 06, 2021

- New Option : SFTP and FTPS Connection type
- Fixed : uncategorized category added in all items
- Fixed : WC Order custom PHP function not apply
- Fixed : Image rename not working on Download from URL
v 3.4.1 – January 28, 2021

- Improvement : Support SVG Image format for thumbnail and gallery images
- Improvement : Upload directory writable permission
- Improvement : Increase Export Post meta limit to 1000
- Fixed : Export Extra copy option not save in template
v 3.4.0 – January 13, 2021

- New Feature : External Cron for schedule and background import export
- New Feature : Support for Excel file without header label
- Improvement : PHP 8 support
- Improvement : update phpspreadsheet package
v 3.3.7 – December 14, 2020

- Fixed : Import Image Skip when name is sequential
v 3.3.6 – November 29, 2020

- Fixed : WC Product Attributes include and exclude attribute not working
v 3.3.5 – November 08, 2020

- Improvement : Find existing product variation by post id
- Improvement : User email notification for imported user
- Fixed : Schedule import not show in manage import list
v 3.3.4 – November 01, 2020

- Improvement : Find WC Order item product variation import
- Improvement : Find existing product variation import
- Improvement : Post and except filters for import
- Fixed : ACF custom field meta not saved for import
v 3.3.3 – October 25, 2020

- Improvement : user email notification for imported user
- Improvement : Houzez – Real Estate WordPress Theme Support
v 3.3.2 – October 13, 2020

- Improvement : Display & Saving schedule
- Improvement : Download File & Images
v 3.3.1 – October 06, 2020

- Fixed : Image file name is random when image generate based on url
- Fixed : Post parent generate error
v 3.3.0 – October 01, 2020

- New Feature : GZ & TAR file support
- New Feature : Skip empty nodes on xml
- Improvement : Post & Page parent search
- Improvement : WC Order number
- Fixed : Download from url not working for some url
- Fixed : Gallery image not set
v 3.2.0 – September 19, 2020

- New Feature : Auto detect CSV delimiter
- Improvement : Download Images and files
- Fixed : Remove invalid email from scheduled mails
- Fixed : Variable not parse if not existing in file
- Fixed : Schedule Import / Export Timezone not correct
v 3.1.0 – September 06, 2020

- Improvement : Post Content inline image support
- Fixed : Import Attribute WPML section not display
- Fixed : Attribute Table not exists warning
v 3.0.2 – August 26, 2020

- Improvement : Parent Comment and existing comment search
- Improvement : Background import settings
- Fixed : exclude default WordPress post type
- Fixed : JS Error On Re import
v 3.0.1 – August 13, 2020

- New Feature : New option for add extra Product variation image to gallery
- Fixed : Direct Background import not work in last step
- Fixed : JS Error On change taxonomy
v 3.0.0 – August 04, 2020

- New Feature : Product Attribute support ACF & Taxonomy fields
- Improvement : Separate Product Reviews from comments
- Improvement : Date format auto detect
- Fixed : Order Customer Note not exported
- Fixed : Re import not map field automatically
- Fixed : Plugin gives warning if robots.txt file not exist
- Fixed : Product Enable Review not working
- Fixed : Validate Temp Folder Images
- Fixed : First Variation missing some data if parent product create based on child product
v 2.3.0 – July 26, 2020

- New Feature : Support CURL for download file
- Fixed : ACF Empty Field PHP warning
- Fixed : Product Attribute Position wrong imported
v 2.2.0 – July 18, 2020

- New Feature : Support Product Attribute Position Fields
- Improvement: New Attribute UI
- Fixed : User register date field not show date options
- Fixed : Custom Product attribute import wrong variation
- Fixed : Custom Product attribute import not updated Product variation
- Fixed : download by URL not download auto generated XML text
v 2.1.0 – July 12, 2020

- New Feature : Auto delete empty rows from csv files
- Improvement: Restrict import steps after save schedule for avoid duplication
- Fixed : do not add empty field feature not considered 0 as value
- Fixed : file not found issue on import migrate package
v 2.0.0 – July 07, 2020

- New Feature : Product Attribute Import & Export
- Added : wpie_after_update_meta action added when meta is update
- Fixed : Auto Remove XML namespace
- Fixed : Robot.txt duplicates rule
- Fixed : Fixed : WPML settings not save in template
v 1.7.0 – Jun 25, 2020

- New Feature : Support Product Attribute Label and Slug Fields
- Fixed : Default set thumbnail not checked
- Fixed : Product Sale Price Start date and end Date not localize
- Fixed : Taxonomy thumbnail not set
- Fixed : Same name attribute conflict in import and export
- Fixed : Variation duplicate when attribute have space
v 1.6.5 – Jun 18, 2020

- Improvement : Handling Invalid product
- Fixed : Product Tag Filter not working
- Fixed : Invalid image Extension generate error
v 1.6.4 – Jun 12, 2020

- Improvement : Automatically load default extension
- Fixed : Spinner are not show in some browser
- Fixed : ACF file and gallery field not import file and images
v 1.6.3 – Jun 05, 2020

- Fixed : PHP Zip library gives error when not activated
- Fixed : Schedule export send csv file instead of selected format
v 1.6.2 – May 30, 2020

- Improvement : XML namespace allowed
- Fixed : Post Search DB error
v 1.6.1 – May 23, 2020

- Improvement : Import Image Url without extension
- Improvement : Import any file with support auto generated file
v 1.6.0 – May 17, 2020

- New Feature : Shortcode allowed in import field
- New Feature : FTP, Existing File Schedule import
- Improvement : WPML Search translation
- Fixed : Comment Date can’t handle other formats
- Fixed : Comment Import not auto load Comment Author IP from template
- Fixed : WC order send mail to user on new import
- Fixed : Media image author not set when import post
- Fixed : Background import button not work in step 6
- Fixed : Image meta not imported
v 1.5.13 – May 03, 2020

- Improvement : Existing Post search by custom fields
- Improvement : Include all post status for import & Export
- Fixed : Multiple images import removed image
- Fixed : Scheduled export can’t handle no records
v 1.5.12 – April 27, 2020

- Added : Auto convert to UTF – 8 Encoding
- Improvement : Existing Image search and Image metadata Import
- Fixed : User Registration Date is wrong imported
- Fixed : Post Created Date wrong Imported.
- Fixed : ACF relationship Field data not exported
v 1.5.11 – April 21, 2020

- Fixed : Indirect URL not download file for import
- Fixed : some of Excel files in processed.
- Fixed : Image meta not imported.
v 1.5.10 – April 17, 2020

- Fixed : WC Product attribute taxonomy not created
v 1.5.9 – April 10, 2020

- Fixed : ACF Wysiwyg Editor show text instead of html
- Fixed : Schedule import/export invalid interval list
- Fixed : Schedule import from URL file not downloaded
v 1.5.8 – April 07, 2020

- Fixed : import shows null value in records
- Fixed : WC product attribute value is empty
v 1.5.7 – April 01, 2020

- Fixed : Template not show for delete and export
- Fixed : ACF php field not shown in list
v 1.5.6 – March 18, 2020

- Fixed : WC Order import date is invalid error
v 1.5.5 – March 08, 2020

- Fixed : WC Order Refund Import json error
- Fixed : Schedule export list wp_date error
- Fixed : Custom Fields double serialize error
v 1.5.4 – February 29, 2020

- Fixed : WC Order categories Filter
- Added Filter wpie_apply_post_filter for filter post data
v 1.5.3 – February 18, 2020

- Fixed : Field Mapping escape ‘&’ character
v 1.5.2 – February 07, 2020

- Fixed : WC Product Gallery Images not set
v 1.5.1 – December 24, 2019

- Fixed : User role filter not working on export user
v 1.5.0 – December 17, 2019

- New Feature : Re-import / Edit Import Facility
- New Feature : Synchronization ready
- New Feature : Extra export copy for synchronization
- New Feature : Dynamic date today, yesterday etc support
- New Feature : Scheduled export with migrate package
- Minor bug fixed
v 1.4.1 – December 06, 2019

- Added plugin related all links on plugin page
- Minor bug fixed
v 1.4.0 – November 23, 2019

- New Feature : ACF auto field mapping
- New Feature : skip empty custom fields option
- New Feature : copy exported file in temp folder for sync any export with import
- New Feature : skip empty ACF fields option
- New Feature : acf each field and sub field are in separate row
- Fixed : all taxonomy not listed in custom post field mapping section
- Fixed : flexible content & repeater dropdown are simple style
- Fixed : Remove unnecessary & duplicate ACF custom fields
- Minor bug fixed
v 1.3.0 – November 09, 2019

- New Feature : Multilevel serialization for custom fields
- Fixed : Categories & Attributes not saved in templates
- Fixed : Product data not exclude when uncheck product fields
- Fixed : Auto correct case sensitive data
- Fixed : Product variation enable in variation tab
- Minor bug fixed
v 1.2.3 – October 23, 2019

- Fixed : WC External Product URL import
v 1.2.2 – October 17, 2019

- Fixed : escape special character in templates
v 1.2.1 – October 13, 2019

- Added : URL query string support
v 1.2.0 – October 10, 2019

- Update phpspreadsheet library.
- improve performance
v 1.1.1 – October 08, 2019

- Fixed : Import WC External product 500 error
v 1.1.0 – October 02, 2019

- New Feature : Add Bulk add export Fields
- New Feature : Update Existing Import / Export Template
- Fixed : Export Field Search
- Fixed : “(Quote) and & Character Escape
- Fixed : Settings not saved on template
- Minor bug fixed
v 1.0.17 – September 25, 2019

- Fixed : Export template gives empty file
v 1.0.16 – September 19, 2019

- Fixed : Browser compatibility
- Fixed : WC Order Export internal server error
v 1.0.15 – September 11, 2019

- Fixed : robot.txt file permission Warning
- Fixed : import items image error log not generated
v 1.0.14 – September 04, 2019

- Fixed : Special character in filename
- Fixed : Duplicate template name
v 1.0.13 – August 30, 2019

- Fixed : File divided into 1000 records chunks
v 1.0.12 – August 24, 2019

- Fixed : .htaccess file update notification in non Apache server
- Improve performance
v 1.0.11 – August 12, 2019

- Improve uninstaller and add uninstall.php file
- New Filter : Add filter for WC External product URL
v 1.0.10 – July 31, 2019

- Fixed : Skip Import Items process same records every time
v 1.0.9 – July 24, 2019

- Fixed : export fields are break when “&” in string
- Change direct upload to WordPress uploads
- Change hardwritten plugin url to dynamic WordPress url
v 1.0.8 – July 22, 2019

- Remove non use variables in js
v 1.0.7 – July 21, 2019

- Replace WordPress to WP in plugin because of WordPress is Trademark
- Fixed some variable not defined in js when export processing
v 1.0.6 – July 11, 2019

- Fixed : export save template not working
v 1.0.5 – July 10, 2019

- Fixed : freezes on import file uploading
v 1.0.4 – July 9, 2019

- Fixed : plugin stops from Step#2 to Step#3
v 1.0.3 – July 5, 2019

- Fixed : File upload from url not take new file on schedule import
v 1.0.2 – July 2, 2019

- Fixed : js error when add Import Filters
v 1.0.1 – June 26, 2019

- Fixed : js error and add strict standard on WC Module
v 1.0.0 – June 25, 2019

- Initial Release
Tải Miễn Phí Tải Miễn Phí WP Import Export v3.9.21 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup