WP Hide & Security Enhancer PRO v2.3.1.8

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 của 139

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP Hide & Security Enhancer cao cấp Plugin là phải có WordPress Plugin an ninh cần được cài đặt trên tất cả các trang web WordPress. Đây là một plugin bảo mật dễ dàng và đáng tin cậy để ẩn phiên bản WordPress, ngày cập nhật cuối cùng, theme hoặc plugin đang hoạt động và nhiều hơn thế nữa. Bạn cũng có thể chọn bảng nào để ẩn và tạo trang khóa bảo mật nơi người dùng có thể nhập chuỗi ký tự cần thiết để xem chi tiết trang web của bạn trực tuyến – điều này không chỉ không làm rò rỉ phiên bản máy chủ của bạn mà còn cho bạn biết nếu ai đó đoán

Link Demo : https://www.wp-hide.com/product/wp-hide-security-enhancer-pro-upgrade-to-developer/

Các tính năng  của WP Hide & Security Enhancer PRO :

 • Url quản trị tùy chỉnh
 • Chặn Url quản trị viên mặc định
 • Chặn mọi quyền truy cập thư mục trực tiếp để ẩn hoàn toàn cấu trúc
 • Tên tệp wp-login.php tùy chỉnh
 • Chặn wp-login.php mặc định
 • Chặn wp-signup.php mặc định
 • Chặn API XML-RPC
 • Đường dẫn XML-RPC mới
 • Url theme có thể điều chỉnh
 • Url theme con mới
 • Thay đổi tên tệp kiểu theme
 • Làm sạch bất kỳ tiêu đề nào cho tệp kiểu theme
 • Bao gồm wp tùy chỉnh
 • Chặn đường dẫn wp-include mặc định
 • Chặn nội dung wp defalt
 • Url plugin tùy chỉnh
 • Thay đổi url plugin riêng lẻ
 • Chặn đường dẫn plugin mặc định
 • Url tải lên mới
 • Chặn các url tải lên mặc định
 • Gỡ bỏ phiên bản wordpress
 • Khối Meta Generator
 • Tắt biểu tượng cảm xúc và mã javascript bắt buộc
 • Xóa thẻ pingback
 • Loại bỏ wlwmanifest Meta
 • Xóa rsd_link Meta
 • Xóa wpemoji
 • Giảm thiểu Html, Css, JavaScript

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP Hide & Security Enhancer PRO v2.3.1.8 nulled changelog
2.3.1.8
Release Date – 2021-08-26
Author – Nsp Code
Hash – eac64720e88f2730d6f9252245691549d610164d

New feature – JavaScript PostProcessing with InPlace processing and inline code encoding ( base64 ) to avoid dynamic JavaScript code to be saved into cache.
New Feature – Remove JavaScript scripts ID tag using filter ( faster ) or regex (slower, if filter not catching the content )
New feature – Clean the REST API response
Compatibility with WP Meteor
2.3.1.5
Release Date – 2021-07-26
Author – Nsp Code
Hash – 408de2aec01488edede692b7115b9afd8533a723

Allow force_confirm through the url arguments instead just POST, when attempt to force the rewrites confirm
Compatibility with Bricks editor
2.3.1.2
Release Date – 2021-05-05
Author – Nsp Code
Hash – 44832bf52ffb11f806685ea1bf9bde5bdc365d73

Check if get_filesystem_method() method exists or load the filesystem files.
Allow short word as ‘vc’ for replacements to be used for Visual Composer fingerprint replacement
2.3.1
Release Date – 2021-04-26
Author – Nsp Code
Hash – 1ee7fb1ad1393059a36c093ac4258f47b6cab014

LiteSpeed Cache compatibility update
2.3
Release Date – 2021-04-24
Author – Nsp Code
Hash – d3cf59fbe6e0cc5cbe03d9e5dada7de332fe2367

Remove WP Optimize cache comment, if HTML comments Off is active.
Disable replacements on update-plugin to avoid response slug change
Updated Map Urls when WordPress deployed within a subdomain.
2.2.9.9
Release Date – 2021-04-13
Author – Nsp Code
Hash – bb51f0354776c50b2a7ad54fad7e7c6455efe1c5

Check if theme slug exists int he theme list, to avoid triggering warning message ( when broken theme )
2.2.9.8
Release Date – 2021-04-09
Author – Nsp Code
Hash – b832325a6483f22fd000ef3f08de044ca9bcbb38

When PostProcessing active, process the JavaScript assets URLs within the inline JavaScript code.
2.2.9.7
Release Date – 2021-03-26
Author – Nsp Code
Hash – a0aed74b7dd7159d959cd44671c7fcd757eaf173

Avada compatibility update
Fix attachment_url_to_postid
Use home_url() instead site_url() for recovery links to ensure the format is correct for WordPress instances using own directory
Trigger the login URL change e-mail at shutdown instead init
Update compatibility file for TranslatePress – Multilingual
Fix meta Uncaught TypeError: count(): Argument
2.2.9.3
Release Date – 2021-03-19
Author – Nsp Code
Hash – 2e5bedaefba0b7fea9cb725b0f30356225c90d44

Update compatibility file for TranslatePress – Multilingual, use trp_is_admin_link filter for admin link check
Load individual compatibility files instead scandir
2.2.9.1
Release Date – 2021-03-16
Author – Nsp Code
Hash – 92e2a6b04bde44cfa195dc94b06fd4e9110702de

Improved visual Text Replacement, ensure the replacements are not applying over URLs
2.2.9
Release Date – 2021-03-13
Author – Nsp Code
Hash – 00722d8adfe2322ee66b2495851591a9921c9379

Fix Nginx rewrite for custom JSON slug
2.2.8.9
Release Date – 2021-03-10
Author – Nsp Code
Hash – 29dda312a7d0f402978b453f5a895cbe14a75140

Avada – ignore replacements when AJAX partial refresh
2.2.8.8
Release Date – 2021-03-02
Author – Nsp Code
Hash – bd309cd54703aed96755e0573543b2e353d3e236

Compatibility update for Avada Edit Live
2.2.8.7
Release Date – 2021-03-01
Author – Nsp Code
Hash – 3c80b05a1f3168d16b20b107683655e67918db3a

Add ‘activate’ to reserved words when used for Registration > wp-activate·php to avoid conflicts with the plugin activate / de-activate
2.2.8.6
Release Date – 2021-03-01
Author – Nsp Code
Hash – 95b2f50bbb592985c44fd33313385bef41272bb7

New filter wp-hide/mod_rewrite_rules
Compatibility with TranslatePress – Multilingual – fix log-out url for custom language
Check if avada_reset_all_caches and fusion_reset_all_caches are available before calling through filters
2.2.8.4
Release Date – 2021-02-03
Author – Nsp Code
Hash – 82d2d309deefb427248b27395a36e94888893234

Wrap the nginx rewrites into double quotes
New filter wp-hide/nginx_flag_type
2.2.8.3
Release Date – 2021-01-28
Author – Nsp Code
Hash – 449456e52039dd276d884494df09370e575b8c14

Update for PHP 8 compatibility
New action wp-hide/modules_components_run/completed when components loaded and inited
Revert URLs in superglobals to ensure they are process correctly by other plugins
2.2.8.1
Release Date – 2021-01-18
Author – Nsp Code
Hash – cc9e7fd9c80e9b0498bb3734f006666633fd683f

Improved code for checking plugin active on MultiSite
Ignore plugin settings when reverse the options to prevent custom urls to break
Fix: Set custom server type using the constant WPH_SERVER_TYPE
2.2.8
Release Date – 2020-12-29
Author – Nsp Code
Hash – 7ac7090ae63f3b8e9eb917536d5d67ab780e023b

Use pre_update_option to revert urls for saved options
Remove ‘query’ filtering to avoid breaking of seriaised arrays
Allow links to be processed when using preload attribute and no type as stylesheet
2.2.7.8
Release Date – 2020-12-17
Author – Nsp Code
Hash – 9df956d9d0814a1c3d713d59814ce50bccb4072e

Allow to set a custom server type through constant WPH_SERVER_TYPE
Check if OXYGEN_VSB_Signature defined or load the oxigen functions
2.2.7.7
Release Date – 2020-12-15
Author – Nsp Code
Hash – 66d6b7a878bc3ff2d8bab6cfc091ecdc1e80cfb4

Reverting the URLs before saved into DB using ‘query’ filter instead other methods.
2.2.7.6
Release Date – 2020-12-09
Author – Nsp Code
Hash – 58a59427d4b167db605d6ef11d2f4efd0b4bfcbe

Add transient for API update check
Allow wp-hide/ob_start_callback/pre_replacements when content ‘text/xml’, ‘application/rss+xml’
CSS and JavaScript post-processing ( InPlace ) for Internet Explorer conditional blocks
2.2.7.4
Release Date – 2020-11-23
Author – Nsp Code
Hash – 29e8095f9d7ac92060ef19d33cb5be37133903d8

Oxygen editor compatibility update
2.2.7.3
Release Date – 2020-11-19
Author – Nsp Code
Hash – 1cf9e6475b5bd75611847c0e2674fb70543856bc

Update compatibility file with Oxygen editor
2.2.7.2
Release Date – 2020-11-18
Author – Nsp Code
Hash – 2fc703b763a0565a93ea316d4739a8e6cfc9a7e4

Include an ENV:REDIRECT_STATUS conditional for default wp-content block
Shield Security v10 and up compatibility fix
2.2.7
Release Date – 2020-11-10
Author – Nsp Code
Hash – 1540c5a8e8ef7bc22e5bf44849ff12c3dabb4f98

Do not remove new lines when AJAX calls
2.2.6.9
Release Date – 2020-11-02
Author – Nsp Code
Hash – 34a18688c9db66c8727b43a639050fc6fb981480

Compatibility with wePOS – Point Of Sale (POS) for WooCommerce
Add post-filtering for Oembed to allow disabling through filters
2.2.6.8
Release Date – 2020-10-12
Author – Nsp Code
Hash – 2fa86bb5e4e14e999c7582c4b2d093971a11b098

WHen force-check for Updates, ignore the transient cache update for plugin
BuddyBoss Theme – Fix redirect link if the default wp-login.php is being set to something else
Change sanitize type for custom ajax slug to allow php extension.
If “remote-file-css”, “local-no-css-file”, “ignore-local-file-css”, “local-not-found-file-css” continue the loop
Astra Pro compatibility file
2.2.6.3
Release Date – 2020-09-24
Author – Nsp Code
Hash – fa40fdb968a33494812bfe16428ebf2332540fb4

WP Rocket convert relative URLs ( .e.g ../../wp-includes/ ) to absolute URLs, to ensure new slugs are updated accordingly
Return the default JavaScript code, when stripping out comments and regex fails.
2.2.6
Release Date – 2020-09-17
Author – Nsp Code
Hash – b607889a2112f20520020d9d527c555e1803e295

Include Recovery link in Settings interface, which can be used to reset all option outside of WordPress interface.
Recovery confirmation interfaces updates.
MultiSite / Single Site setup code merge
2.2.5
Release Date – 2020-09-16
Author – Nsp Code
Hash – 6cbd4a9d1a94145020d5bb0257d5870c79657920

Compatibility file for Asset CleanUp and Asset CleanUp Pro
Update JSON REST service disable, remove the json_enabled as being deprecated, rely on rest_authentication_errors filter
2.2.4.9.4
Release Date – 2020-09-15
Author – Nsp Code
Hash – c0950c7e5dfcfbcdc90f0c3774ed40ddc93c94be

Fix: Password reset link redirect to default /wp-login.php
2.2.4.9.3
Release Date – 2020-09-11
Author – Nsp Code
Hash – 0a6cd066cade03fe775425b6afcfab4c839b6336

WooCommerce – Database update link fix
2.2.4.9.2
Release Date – 2020-09-09
Author – Nsp Code
Hash – 940c04fcce32410330b2284e5a98ebbf50665d04

Compatibility file fix for Shield Security
Remove callback for Compatibility file for Shield Security within custom login module
2.2.4.9
Release Date – 2020-09-07
Author – Nsp Code
Hash – cf969a082d0e62c6f233a4a9c01a81e7c69dad9b

Compatibility update for Thrive Architect
2.2.4.8
Release Date – 2020-09-01
Author – Nsp Code
Hash – a6af15536685d4ebb9385261579262bd4d3368ad

UTF8 decode the CSS blocks before processing to avoid wrong chars.
2.2.4.7
Release Date – 2020-08-31
Author – Nsp Code
Hash – 921e33d64d65513bff9f51cd3ccd6a9c548adba7

New filter for system reserved values wp-hide/interface/process/reserved_values
Deprecated internal wp_mail()
WP Optimize Premium compatibility
Fix: CSS PostProcessing, set to non-css any link tag with no stylesheed rel attribute
Fix: Undefined $buffer in general-meta.php
2.2.4.2
Release Date – 2020-08-05
Author – Nsp Code
Hash – 77a7b8708ba10a642c7bbb146a716cc238e03760

New functionality – Disable mouse right click
2.2.4.1
Release Date – 2020-08-03
Author – Nsp Code
Hash – c172a7c9f83da3b7a94136c41a025206d8f2a58a

New Firewall module and component
2.2.4
Release Date – 2020-08-03
Author – Nsp Code
Hash – 749fc08e6d411958da02cd39bd999729a6e33e9f

New functionality – Remove Server Signature
2.2.3.9
Release Date – 2020-08-03
Author – Nsp Code
Hash – c82bb6ad2292eeb6568760c476be539a38ba6cdb

Compatibility with WCFM – WooCommerce Frontend Manager when add product variation thumbnail
Small CSS inline regex update
2.2.3.5
Release Date – 2020-07-27
Author – Nsp Code
Hash – 6d914d1cb3351a2f956f411b9fc4cc5b28e8256a

Add auth cookie for new ajax if customised
Clear new cookies when log-out
CSS placeholders process – ensure the placeholder rel is ‘stylesheet’ or ignore it
Use site_relative_path to avoid issues when using MultiSite environment deployed within a domain subdirectory.
2.2.3.3
Release Date – 2020-07-18
Author – Nsp Code
Hash – 0e836798899873dece5e58343088bd1f5f995691

Avoid catching blocks while being wrapped into script/noscript tags, while using CSS post processing
2.2.3.2
Release Date – 2020-07-16
Author – Nsp Code
Hash – ddcc4c351112f93bb5f5bbdaabfd3c321e0739a8

Add second argument as component_id for filter ‘wph/components/force_run_on_admin’ https://www.wp-hide.com/documentation/wph-components-force_run_on_admin/
2.2.3.1
Release Date – 2020-07-16
Author – Nsp Code
Hash – e3eaa4d3afc76e9d65e19b6a2dacd1b96500165a

WooCommerce add attribute widget load fix when replacing qxshop word
2.2.3
Release Date – 2020-07-14
Author – Nsp Code
Hash – 2a324ccf7643d11d99119d981b0571ea6c4dbbab

Do not check the rewrites on plugin activate / deactivate
WP Job Manager – compatibility update
2.2.2.9
Release Date – 2020-07-10
Author – Nsp Code
Hash – 6a7376da86bf528eb67c5c86a13d78b705e09b79

Autoptimize compatibility while aggregate JavaScript and CSS, staring version 2.7.4
Update procedure for reverse urls within metadata
2.2.2.8
Release Date – 2020-07-09
Author – Nsp Code
Hash – e980b585b367b6492e6f7db3f74083706cda2e54

Swift Performance – process critical CSS fro replacements
BuddyBoss theme, remove the login redirect filter
Use regex to prevent reserved values to be used within options values
Allow a Confirm force procedure
Expanded information when confirmation fails
Improved engine for CSS processing and relative urls to absolute urls
2.2.2.5
Release Date – 2020-06-30
Author – Nsp Code
Hash – 10a885948d15479189138a7801f7a6350c611f87

Allow admin ajax to use new admin slug
Iranian translation
Fix undefined variable in general-css-combine
2.2.2.3
Release Date – 2020-06-25
Author – Nsp Code
Hash – ec16af9261a2181b12f34675b4a23bd3369e41f2

General JS Regex patter update
Updated MU Loader module for late buffering
JS comments strip option
Compatibility files rewrite
BuddyPress compatibility file update
SwiftPerformance compatibility file update
W3 Cache compatibility file update
WP Fastest Cache compatibility file update
WP Rocket compatibility file update
Update untranslated texts
Use no-protocol when loading the plugin assets to ensure they are being loaded through the domain current protocol
Ensure Map Custom Urls replaced entries are not duplicated
CSS Hero compatibility file
Fast Velocity Minify compatibility file
Hyper Cache compatibility file
LiteSpeed Cache compatibility file
WP Speed of Light compatibility file
2.2.1.7
Release Date – 2020-05-26
Author – Nsp Code
Hash – 158f8d8af00758cc9090a9239df39fb932a52029

WPEngine custom admin slug fix
Improved JSON block
WP Speed of Light – plugin compatibility
Fix undefined notice on custom urls module for Nginx
2.2.1.4
Release Date – 2020-05-20
Author – Nsp Code
Hash – 8df9e29e57a5d6b9d54cbfd2a363a93bc93b1089

Fix admin url when WordPress installed in custom directory
New filter wph/components/block_wp_cron_php/local_ips
Typo fix on XML RPC description
2.2.1.3
Release Date – 2020-05-19
Author – Nsp Code
Hash – 4d84581bfa73d40dcdab0a57f7ec81b94ecd4434

New filter wph/components/block_wp_cron_php
Small code clean-up
Use HTML special chars for register-me.php in plugin interface to avoid substitution of the word.
2.2.1.1
Release Date – 2020-05-14
Author – Nsp Code
Hash – ac175e868a7d557bfacf8934881e2eb7549829e9

New filter wp-hide/content_urls_replacement
New WPH_DEBUG constant for easier debugging
Minor code clean-up
Updated compatibility with W3 Cache, using postprocessorRequire option
Updated compatibility with WP Rocket
Fluentform compatibility updates
Add Ultimate Member compatibility file
Fixed url for superadmin dashboard within adminbar
Fixed buddyboss login redirect
e6278df1fa29606d99d8375d097a31116be237bc
Release Date – 2020-04-28
Author – Nsp Code
Hash – e6278df1fa29606d99d8375d097a31116be237bc

Version 2.1.9.1
New filter wp-hide/get_regex to allow other plugins to interact with the general regex pattern
Add admin to ignore list for words which can’t be used on the options to prevent conflicts
Add ispgateway, ovh to the list, for alternative rewrite check, as not supporting custom rewrite variables.
Ignore qxshop cookies when using the qxshop replacement.
2.1.8.4
Release Date – 2020-04-16
Author – Nsp Code
Hash – 94cc6bd5dc6fd5c24c80fce06fe3c56e6a873f82

Updated regex pattern to catch link tags which do not include a closing slash
Update the element media to ‘all’ if not being specified through tag property
Include the eigbox.net systems on the list for a different approach to identify f the rewrite applied, as custom environment variables are not allowed
Fix: Outputs all error messages when wp_filesystem not being able to write
2.1.8
Release Date – 2020-04-09
Author – Nsp Code
Hash – 4fd6e674d5d865a6fe46b050ef4b0e62aa90a423

Update WPML compatibility when using Different languages in directories, Language name added as a parameter
Fixed error when using PHP compact on mail send error
2.1.7.8
Release Date – 2020-04-08
Author – Nsp Code
Hash – 4c4b54828bffb1114c6d1ddaa556be7c3f576aa2

Check against “siteground” instead “siteground.us” text on System environment variable to match all Siteground servers, for alternative rewrite check verification
Run _modules_components_run when action plugins_loaded fires, as earlier as possible
Fix wrong variable name on _init_rewrite_default
2.1.7.6
Release Date – 2020-03-30
Author – Nsp Code
Hash – ad39b4330b408c6ec0956ef64bdd53ca7afdf8c4

Map Custom Urls for WordPress MultiSite environment
2.1.7.4
Release Date – 2020-03-24
Author – Nsp Code
Hash – 692c529e0566ba90e2e201af4a23ed23c09fd477

New functionality: CSS Processing Type: In Place
New functionality: JavaScript Processing Type: In Place
Different approach to detect write check for specific servers which doe not allow custom environment variables.
2.1.7
Release Date – 2020-03-17
Author – Nsp Code
Hash – 34571dc7d60fef35e3080e9a2cf2f06a8ce3aed7

Disabled cron cache clear
Fix CSS Combine placeholders re-indexing per original order in HTML
IIS change regex quantifier .+ to .*
IIS update rewrite marker parser
Use init action to schedule the admin change url e-mail, to allow disabling
2.1.6
Release Date – 2020-03-09
Author – Nsp Code
Hash – 64746be33b0a8b7709308d73cbec3c785c26fd8c

Update Map Custom Urls to allow relative urls, for easy export – import on sides with different domains.
Latest WooCommerce compatibility file update
Use a crc32 hash out of settings instead a random number for site_write_check variable
New functionality – Allow old URLs using format /wp-content/uploads/ will be redirected to new upload path.
Fix rewrite base for rewrite when the site deployed in a sub-directory of domain
2.1.2
Release Date – 2020-02-19
Author – Nsp Code
Hash – 0afa2a983cc94b16255f26db2e4aa9261bc025c4

Compatibility file update for Divi
Rely on $_SERVER data when confirm the rewrite for Apache, instead parsing the .htaccess file, to avoid issues when the rewrite file is located on a different place
New filter wp-hide/before_ob_start_callback
2.1.1
Release Date – 2020-02-13
Author – Nsp Code
Hash – f7ef655d3fbad9f8b4d3fc2359f899d38d27e9a4

New module – Registration
New functionality – New wp-signup·php
New functionality – Block wp-signup·php URL
New functionality – New wp-activate·php
New functionality – Block wp-activate·php
2.1
Release Date – 2020-02-13
Author – Nsp Code
Hash – b02b6b06f1e31a4d38a5204e90f14e0b01bf81c5

New functionality – Defer Combined JavaScript
Simplified rewrites for MultiSite when using Nginx, which match new sites if use subdomain set-up type
Allow multiple hosts to be specified as CDN
Do replacements within urlencoded urls
Return TRUE when checking for content type is_filterable_content_type() and there is no available Content Type header
Simplified Confirm code
Kinsta module update
WPMUDEV Hosting compatibility with Nginx
Divi Editor compatibility when using CSS & JavaScript Combine
2.0.9
Release Date – 2020-01-13
Author – Nsp Code
Hash – ae715fa33b00f92712f2a38fab4a96b16ab6c736

Nginx custom url maps and rewrite updates
Update JS Comboser compatibility file
Compatibility fix with ShortPixel Image Optimizer
2.0.5
Release Date – 2020-01-02
Author – Nsp Code
Hash – 2ecc58c5e76959037f4cdb04d389252ac41dd7b4

Update general regex to ignore font-family values which are wrapped in single/double quote
Do not combine JavaScript and CSS when Elementor elementor-preview
2.0.3
Release Date – 2019-12-30
Author – Nsp Code
Hash – 6e6538a501f328c9883a2a0e28fba03c41d732a4

Revert replacements on GET/POST/REQUET algorithm update
Compatibility with YITH WooCommerce Multi Vendor Premium
2.0
Release Date – 2019-12-10
Author – Nsp Code
Hash – e8914ebd3cf3d3b6bcaa94cad6bd08f0f209cfe0

Version tag change to 2.x
1.4.8.9.7
Release Date – 2019-12-10
Author – Nsp Code
Hash – 46d197981c81228ada545f115cec119e63026b2e

Updated Map Urls interface
Add help for Map Urls
1.4.8.9.5
Release Date – 2019-12-05
Author – Nsp Code
Hash – 95363a2d79d3e8089e889727fa6dcbca14b97e9e

Ensure the Replacements values are at least 3 char long to avoid issues with erroneously match of other words sentences
Removed unused/deprecated get_css_class_replace_exclude method
Add filter ‘wph/components/js_combine_code’ to JavaScript Combine class ( WPH_module_general_js_combine )
Fix: Plugin options save error notices
Woodmart Theme compatibility file
WP Smush compatibility file
Update Oxygen compatibility file
1.4.8.9.1
Release Date – 2019-12-02
Author – Nsp Code
Hash – ae8308254c410d56ae25c86d6e4b9cc37421c117

Compatibility update – Oxygen editor
1.4.8.9
Release Date – 2019-11-29
Author – Nsp Code
Hash – 414417c93aa6883ad17cd3bd5fd7075a748a9b12

New skin for plugin admin interfaces
Update plugin files structure
Add inline help for all options
Define WPH_URL on wp-hide-loader.php to allow components to load assets (images) on help interface
Updated language PO file
Allow single base slug for plugins e.g. all ca use same base as /modules/plugin_name
1.4.8.8.3
Release Date – 2019-11-18
Author – Nsp Code
Hash – b7f82d3f0e1ea258d4fadab9b48f925881cead06

Compatibility with Cache Enabler plugin
Defer JavaScript assets functionality
1.4.8.7.3
Release Date – 2019-10-31
Author – Nsp Code
Hash – d1a487b23fd4c6f02122b53e07f1a0029b973ad3

Allow HTML Comments clear to run on xml if option set to Yes
Fix Elementor template save
Run updater for versions prior ‘1.4.8.5’ only on admin to ensure cache is being cleared.
Update Plugin Updater class for better compatibility
New filter ‘wph/components/_init/’
Map Custom Urls update, revert mapped to default before create rewrite entry
1.4.8.5
Release Date – 2019-10-25
Author – Nsp Code
Hash – 969781e7892068370b0f9d4cf0c1b81eb729c188

Regex Processor with a high speed pattern processing.
Simplified Replacements option which replace deprecated CSS ID Replace, CSS Class Replace, JavaScript Variable Replace
1.4.8
Release Date – 2019-10-17
Author – Nsp Code
Hash – bf522df3078d9f3ef37cfcb45cbfe4e5ed6289a8

Do only url replacements on buffers with xml content type headers
Check if class exists before init, on custom line inserted in wp-config.php
Do not run css/js combine if theme customize interface
1.4.7.9.3
Release Date – 2019-10-10
Author – Nsp Code
Hash – 1e8c5f9da251e290f1d5bfd83cf722a5834f7b68

Clean-up the ‘new_theme_path’ and ‘new_style_file_path’ options before settings save, to avoid duplicate values issues if the option is not being used anymore.
Process WooCommerce order_review_fragments when CSS Combine is active
Updates through WordPress PAI improvements
Allow new wp-login slug without require the php extension
New functionality – Exclude specific classes when using global css class replacement, on CSS Class Replace
New functionality – Specify partial CSS code block to be excluded from CSS Combine
New filter wp-hide/module/general_css_variables_replace/placeholder_ignore_css to allow ignore
Improvements for regex pattern on JavaScript Combine and JS classes replacement
Fix for generated rewrite on multisite, on block other root files, when allow each site to customize the options.
Compatibility fix with WP Portfolio
Compatibility fix with JS Composer
Compatibility fix with Slider Revolution
Compatibility fix with Swift Performance Cache plugin
1.4.7.3
Release Date – 2019-09-26
Author – Nsp Code
Hash – 3f739a6a78cdd788f4adefd499e838813cfe01ff

Check if function class is defined before calling parseRequestHeaders()
CHeck if attribute ‘message’ exists on doing email message replacements
Compatibility while W3Cache JS minify and Css minify
Better description for internal cache usage on Setup interface
Css Combine – New filter wp-hide/module/general_css_combine/placeholders_process/element_content to allow pre-processing
CSS Class regex improvements
HTML Classes replacement section update and use regex for processing
Preserve IE conditionals when doing JS Combine
JS Combine – New filter wp-hide/module/general_js_combine/placeholders_process/element_content to allow pre-processing
Use [L] flag instead [END] on wp-content remapped url, to allow fallback on index.php if file not found
1.4.6.6
Release Date – 2019-09-03
Author – Nsp Code
Hash – d67aba987c223e5e67e5c260cb5e03e62312e512

Maintain default WordPress url’s when calling update_post_metadata()
Do not process any url replacement if content is an object
Catch HTML ID and CLASS tags if they include spaces ( e.g. class = “my-class” )
1.4.6.4
Release Date – 2019-09-02
Author – Nsp Code
Hash – 560f9e7998a0b6ecd8353c7c5335928c16eaedae

Fix: Return correct home path when using own directory for WordPress and hosting account use the same slug in the path.
1.4.6.3
Release Date – 2019-08-30
Author – Nsp Code
Hash – 1aaff6f1f7cdfc3ceccee4ccd886ce2c1db8aa2c

Compatibility for Plugin WP-Optimize – Clean, Compress, Cache
Attempt to re-create the rewrite data on plugin activate / de-activate for Apache environments
Fix: options save for themes which include a period ( dot ) in folder name
1.4.6
Release Date – 2019-08-26
Author – Nsp Code
Hash – 0e05f0b86a3c03033b40d92b918f50303bebb842

Fix: Uncaught Error: Call to a member function update_headers()
1.4.5
Release Date – 2019-08-22
Author – Nsp Code
Hash – 6de48139f4677cfceb4a3c3989c33165a2cc928b

Elementor widgets url replacements before being outputted.
Overwrite the default WP_Admin_Bar class loading with a custom one with the same name to prevent issues on specific plugins.
1.4.3
Release Date – 2019-08-08
Author – Nsp Code
Hash – 255ee24abf210e45e8c0a0a52219b6c48d3bc36f

New option to Use mere rewrite for Block Default on default wp-login.php
Do Replacements within Location Header, even if the content is empty
BackupBuddy download archive fix
1.4.2
Release Date – 2019-07-30
Author – Nsp Code
Hash – 5824b69b9cca07e2ab85b453525655d198bbd457

Elementor compatibility update
Yoast SEO Premium plugin compatibility update
Check if base option value e.g. module/app alrady used for another option, to prevent rewrite conflicts
Outputs licence status and expiring information if apply.
Use own Admin Bar instead to extend the default, to prevent conflicts with specific plugins eg. AAM
New filter wph/core/set_server_type, which allows to set a custom server type
Prevent cache clear on plugin update, might produce issues if fails to clear the site cache plugin data.
New filter ‘wph/components/components_run/ignore_field_id’
Improved regex for Html Comments replace, for better compatibility
1.4
Release Date – 2019-07-03
Author – Nsp Code
Hash – fe054e88135655efb90952a4a9eb7078f44025de

Append /index.php to confirm url to avoid issues on domains which use redirects
Fix: Self Rewrite set-up, use previous options list to ensure the site loads fine, until rewrite changed manually and confirmed.
Clear all caches when any plugin option changes
Outputs “No” option firs, then “Yes”
New CDN module option – Load Cache Files through CDN – When creating Cache files, mainly used when using CSS Combine and JavaScript Cobine, the cache files should be loaded through CDN.
New CDN module option – Load assets within Cache Files through CDN – When creating Cache files, mainly used when using CSS Combine and JavaScript Cobine, any assets ( images, fonts) inside cache files should be loaded through CDN.
1.3.9.2.1
Release Date – 2019-06-26
Author – Nsp Code
Hash – d7c86c8469a0bb13809b9a91c8d0eb05a7542e43

Update new login url for Kinsta servers
Yoast SEO Premium sitemap stylesheet url fix
Divi compatibility file update
Elementor clear cache when settings changed
Cache Status interface within Settings, to control the cache options and cache clear
WP_Admin_Bar node convert to array if set erroneously as object (Enfold issue)
Trigger cache clear on an y update to ensure new data set is being created
Ignore file JavaScript Combine fix, check for $element_src variable
1.3.8.11
Release Date – 2019-06-12
Author – Nsp Code
Hash – 6359c3397609da6b54f17eef20afcab1e9ee897b

Clear Fusion Builder cache when WP Hide settings changed
Ignore Autoptimize css / js processing when WP Hide Css / Jss combine are on
Avada process whole content, not just to urls updates
WP Fastest Cache process minified assets
Check for reserved options value when saving the WP Hide interface
New filter wp-hide/interface/process/reserved_values for reserverd options value
Search for matches in JSON variables for urls which does not end in a forwardslash
Sanitize replacement values for Css Class change
Css Combine link regex updates
Css Combine inline css regex updates to exclude wrapped noscript
Css Combine process CDN files as being locally
Css Combine Class regex updates to allow global replacements
Css Combine add the first style-sheet higher in header
wp-hide/module/general_js_variables_replace/placeholder_ignore_inline_js replaced wp-hide/module/general_js_combine/placeholder_ignore_inline_js
JS Combine improved regex to match script tags
JS Combine process CDN files as being locally
JS Combine use regex to retrieve the script tag content, as using DOMDocument strip specific tags with unsuspected results
JS Combine Class regex updates to allow global replacements
1.3.7.5
Release Date – 2019-05-27
Author – Nsp Code
Hash – 83a86b9cb6df7b566022570b8738c2f7c0ef68d5

Allow ‘text/csv’ and ‘application/json’ as filterable content
1.3.7.4
Release Date – 2019-05-25
Author – Nsp Code
Hash – 8798a533620c68733066069453eff56ebf32c3e2

Use html_entity_decode() when generate component id, to allow html entities to be used in title, to avoid replacement (e.g. ajax slug)
Add replacement for new ajax url if there’s the new admin slug in the url
Fix: JSON REST new path fix for single site
1.3.7.2
Release Date – 2019-05-23
Author – Nsp Code
Hash – 66e4cbe7b155f35927a675b93ecc520bc363cfef

Fix: Easy Digital Downloads module update
Add a single ajax slug replacement, mainly to be used in JavaScript code replacement
1.3.7
Release Date – 2019-05-16
Author – Nsp Code
Hash – 9cd01098dcaf422005e7c2e3e7b0053a8566be11

New functionality: Specify JavaScript code snippet, for the block to be ignored when combine
1.3.6.1
Release Date – 2019-05-14
Author – Nsp Code
Hash – 0c4dd77b74b8165d64a703b6ffe3048812879caf

WP Fastest Cache compatibility update, use new available filter
Fix: Comet Cache plugin buffer filter
Fix: Easy Digital Downloads – run session start if custom admin url
1.3.6
Release Date – 2019-05-13
Author – Nsp Code
Hash – 480e66f3d87bb28472118efcdf69ae44de87c0f6

Prevent buffering filtering for non html/css/js content
Cache clear when theme switch
Create smaller hash (crc32) which is being used within cache filenames, for current settings
Create chunks for Css and JavaScript individual assets, to be used later
Assemble a single asset file for CSS and JavaScript from cached (already processed) content if exists
Fix: Add forward-slash to new theme url, to prevent wrong replacements when child and parent theme name are similar
1.3.5.2.5
Release Date – 2019-05-08
Author – Nsp Code
Hash – 89b804411e110403fb0e05c126ecb226dcdc4968

New functionality: Remove Link Header
Check for $wp_filesystem error before attempt to write on file
WP Hummingbird compatibility update
Autoptimize plugin css/js miniffy compatibility
Elementor plugin compatibility
Interface message text update
insert_with_markers() argument after_marker fix
New filter wph/components/css_combine_code
Speed improvements for JS Combine, create a hash for not-changed code to prevent re-processing
Custom Map improvements, allow directories (global) location to be used
1.3.4
Release Date – 2019-04-16
Author – Nsp Code
Hash – 18f3955499fd2aca353ab9e243ca6995ae7553f6

Allow internal crons to run even if wp-cron.php is blocked.
Add replacement for new ajax, including the updated admin slug if changed.
Trigger flush_rewrite_rules() if code update and required.
Separate function to identify the wp-config.php file location, in case is being placed a level up compared to WordPress root
Updated insert_with_markers function for better control over inserted code into files
1.3.2.6
Release Date – 2019-04-13
Author – Nsp Code
Hash – 9e605c859b3cd81d01be56a888f72562f13343a0

Updates for compatibility on PHP 7.3.x
Hide any notices when unlink a cache file
1.3.2.5
Release Date – 2019-04-10
Author – Nsp Code
Hash – 86d4f04617bf86d0ca590fa6800525fd363ae67a

* Fix: Keep just double quote at the start of the replacements when doing JSON matches
* Fix: Run compatibility pachage for “ShortPixel Adaptive Images” only when plugin is active
1.3.2.4
Release Date – 2019-04-09
Author – Nsp Code
Hash – e010819b5c0bc3caeb728df9a245d2d741f0df19

Fix – Use local site database tables prefix instead base
1.3.2.1
Release Date – 2019-04-03
Author – Nsp Code
Hash – ca5194c89f5187465ffbcea673ee98c2b5442e3c

Fix: General Admin Bar – get user roles option
1.3.2
Release Date – 2019-04-02
Author – Nsp Code
Hash – 186620abbb64b6408fc00fa36bcd3133e124a6b1

New functionality – Remove Admin Bar
Remove Admin Bar – control for each user role
Use filter to update the admin_url if changed through settings, instead filter the urls at the buffer callback.
WP Fastest Cache – run a full buffer callback instead just urls replacements, to ensure all features trigger correctly e.g. Css/JavaScript replacement and combine,
1.3.1.4
Release Date – 2019-03-27
Author – Nsp Code
Hash – 1f6fe835ca900d240cbf7f92beb8c51fbb13dbee

Remove url protocol when creating the uploads_path variable for replacement
Removing ‘rocket_js_url’ filter when using WP Rocket to prevent replacements before the code ends
1.3.1.1
Release Date – 2019-03-20
Author – Nsp Code
Hash – 61de1f4d46e86592806e743b79190e1a285aee9f

Fix – Css classes and IDs replacement regex update to avoid catching classes with same name and use dashes e.g. class, class-one, class-two
1.3.1
Release Date – 2019-03-20
Author – Nsp Code
Hash – e651c50623546ff08be9cd0a65b20cb6b5a3440b

Check the status of server zlib.output_compression before using ob_gzhandler in output buffering
1.3
Release Date – 2019-03-20
Author – Nsp Code
Hash – 104aec8e437d4eebee084620a22b819d01dbb3dd

New component – New JSON Path
Block default wp-json
JSON-REST module adjustments
1.2.9.6
Release Date – 2019-03-19
Author – Nsp Code
Hash – 41b3ec62db2f0bab371383d18b4ceeb9c16b1497

Short pixel compatibility module adjustments to prevent applying all replacements, change only images to allow other components to catch the urls e.g. css combine
Fix – WP Rocket compatibility module, undefined get_ip()
Removed Save button within licence box when key already set
Fix – Css replacements, use \b word boundary for improved performance
1.2.9.3
Release Date – 2019-03-15
Author – Nsp Code
Hash – 1ad4e946618b77cd3690d11f6d827985cee5031d

Instructions on how to set-up on Kinsta servers
1.2.9.2
Release Date – 2019-03-11
Author – Nsp Code
Hash – d318059ff6311a9ffb9f2caf35124d84705e2389

Rewrite Confirm changed from json to a static php file, to avoid blocking for json files (e.g. Kinsta provider)
New Functionality: Remove arbitrary response headers https://www.wp-hide.com/documentation/request-headers/
Translation .po updates
1.2.9
Release Date – 2019-03-07
Author – Nsp Code
Hash – 39d9cde6e943abc9a151948dee85c08be65ca385

New module – Rewrite Author
Compatibility Fix with ShortPixel Adaptive Images
Retrieve correct media upload data when generating permalinks from a site in the network.
JS Combine Ignore fix
Disabled Cron Cache maintenance
Disable menus if licence not active
Fixed loader path if wp-content define to custom folder through wp-config.php
Use default value for radio inputs if no data set
WP Rocket cache, minify compatibility fix
1.2.8
Release Date – 2019-01-21
Author – Nsp Code
Hash – 30cf3205253f0462013922d59a4b9c3817eff049

CSS Combine exclude file
JS Combine file exclude list match fix
Use file lock when writing a cache file to ensure no other instance is writing as well
1.2.7
Release Date – 2019-01-08
Author – Nsp Code
Hash – c979ec1d62903e943cd6e52dec2fb29b7e5f855a

Compatibility with Hummingbird Pro
1.2.6
Release Date – 2018-12-28
Author – Nsp Code
Hash – 6ac81dab6a9e45bed7ed05f09189680633119767

Compatibility fix for Shield Security wp-simple-firewall
Process any ID/Class replacements within JavaScript code when using JS Combine
Allow query arguments for urls when using Rewrite – Map Custom Urls
Update for Rewrite Slash component, use a rewrite conditional to ensure the code is not trigger for POST method
1.2.5.2
Release Date – 2018-12-08
Author – Nsp Code
Hash – 2bcaaa14a3627507ebef136925090e6d289da3c8

WPEngine instructions updates to make it easier to integrate through support.
1.2.5
Release Date – 2018-12-06
Author – Nsp Code
Hash – 1c1e517d8ff3cd7955ae09710149409ff3bc74c6

Removed the upload_dir filtering as produce some issues on specific environment, possible incompatibilities will be post-processed within General compatibility module
Fix position insert on .htacces file if the file include wrong empty spaces on start
Migrate the JS into a ECMAScript 6
Compatibility structure update to include a general module
Implements textarea for Interface class to support such input component
Return the buffer on CSS Combine component if not a html page
Prevent libxml notices output when parsing a non valid html block
Force the components to run in admin, using filter wph/components/force_run_on_admin
New module option for JS Combine, specify Exclude script from JavaScript Combine
Fix: Can’t use function return value in write context, on general-text-replace module
1.2.4.1
Release Date – 2018-11-22
Author – Nsp Code
Hash – 3ed5735479ce660b4014cd2d7e8dc0f997cba938

Use a replacement map for matched urls within inline css, to avoid replacing part of urls which are similar with others
Do specific css replacements when creating a static cache file and placeholders list not completed (e.g. encounter “remote-file-css” or “local-no-css-file” which needs outputted as is)
1.2.4
Release Date – 2018-11-17
Author – Nsp Code
Hash – 92c60dc3105ed75bc872e06dec16438aaeab90c5

Use ‘upload_dir’ filter to adjust ‘url’ and ‘baseurl’
Compatibility files and folder re-structure
Exclude self from plugins list which can have slug changed
Themes DIVI – compatibility with their internal style cache
1.2.3.3
Release Date – 2018-11-14
Author – Nsp Code
Hash – bfd4ac4f868c59a8711a27247b821bcb1309c8f2

Return buffer if empty when do css and JavaScript within html replacements
Replace new lines with a space instead empty
1.2.3.2
Release Date – 2018-11-09
Author – Nsp Code
Hash – 73f1c14e47341c930badde744ada70a3752aa352

French translation thanks to Hubert Van Der Cruyssen ( helios06fr#gmail.com )
WooGlobalCart fix when using buffering callback
Sort alphabetically the plugins in Rewrite > Plugins interface
Update to regex to catch links with host domains using multiple dots
Use ‘DOCUMENT_ROOT’ instead ABSPATH when placeholders process for JS component
Update the rewrite when using MultiSIte and triggered Flush_rules() within an inner site, ensure all active plugins are processed and return appropriate rewrite code
1.2.1
Release Date – 2018-10-31
Author – Nsp Code
Hash – 250cf6d61c0cb9a2e7f07f0e82b41a14380b0dd8

Fix url replacements within concatenated javaScript while there is no variable to re-map
1.2
Release Date – 2018-10-30
Author – Nsp Code
Hash – 463198dd7131d9a4a24df1d208488e2b4ed9bd7e

CDN support when using custom urls
Fix Tip bubble show on single site options interface
1.1.9.1
Release Date – 2018-10-29
Author – Nsp Code
Hash – 94dd39b4b7cad54bf42691eb69273d6da3c756e8

Do url replacements for concatenated styles before saving to a cache file
1.1.9
Release Date – 2018-10-29
Author – Nsp Code
Hash – 34266f0dd426615e0a5771d0fbcacaedecaf7df7

Core Updater class add support for API 1.1
Return default response on ‘plugins_api’ and not current plugin check
HTML text replace moved to trigger on action ‘wp-hide/ob_start_callback/pre_replacements’
1.1.8
Release Date – 2018-10-24
Author – Nsp Code
Hash – a1a7ecb7275d1237ef7d0af1ca390ba63a3b5677

Moved the action replacement for wp_redirect_admin_locations at _init_admin_url()
Trigger the action replacement for wp_redirect_admin_locations only if new admin slug exists
e81757275eb96a1eb95b4847c8e9c78c640a1768
Release Date – 2018-10-23
Author – Nsp Code
Hash – e81757275eb96a1eb95b4847c8e9c78c640a1768

Preserve absolute paths when doing relative replacements
Flywheel hosting force Nginx environment
1.1.6
Release Date – 2018-10-11
Author – Nsp Code
Hash – d52196a0c592cbf711259b527d90b9e05f7c4165

Fixed error message when switched to another theme
Separate menu group General / CSS
New functionality – HTML/CSS Class Replace
New functionality – HTML/CSS ID Replace
New functionality – CSS combine
New functionality – CSS clean-up
New functionality – CSS Minify
Separate menu group General / JavaScript
Use Network settings when switching a theme in a site, within a MultiSite environment
Use Network settings when redirect permalinks and “Allow every site to change options” is turned off, within a MultiSite environment
On theme switch actions cleanup
Moved conflict handler to a separate class
1.1.4
Release Date – 2018-09-17
Author – Nsp Code
Hash – 52b1a23a3262195da69b4f623c36eec424394a30

WP Rocket compatibility fix for CSS Minify and JS Minify
1.1.3
Release Date – 2018-09-10
Author – Nsp Code
Hash – b4d304791ca6b7ab24b5c698f858f05b4e32ebde

Updated deprecated notice for php 7.2 and up: Function create_function() is deprecated
1.1.2
Release Date – 2018-09-06
Author – Nsp Code
Hash – 19768d1124dd647a27567f50761f886c4a56b6bd

Fix for specific php version: Can’t use method return value in write context in /wp-hide-security-enhancer-pro/include/functions.class.php
1.1.1.9
Release Date – 2018-08-24
Author – Nsp Code
Hash – 8075d644deb2b53672ad22280234a780b373ae3a

JavaScript Combine Code / JavaScript Variables Replace – run only on front side to prevent conflicts for dashboard .e.g using Gutenberg editor
Block default run-ajax.php when using Nginx and simple rewrite rules
Block default wp-admin when using Nginx and simple rewrite rules
Block default wp-login.php when using Nginx and simple rewrite rules
Block default wp-content when using Nginx and simple rewrite rules
1.1.1.8
Release Date – 2018-08-22
Author – Nsp Code
Hash – c719737e7b99069445eb48e7d209e43ae2f24e15

Fixed environment allowed_paths variable when site deployed within domain subdirectory
1.1.1.7
Release Date – 2018-08-22
Author – Nsp Code
Hash – c392958c99c33cfa3c1ca1dd83003dfddc97024e

Updated Nginx rewrite rules on single site/multisite, when using subodmain e.g. domain.com/blog/wpsite
1.1.1.6
Release Date – 2018-08-21
Author – Nsp Code
Hash – 2c9f1b08c1a89fadb68fa36dfc5ca185fcbed312

Block for simple rules on default wp-includes, plugins, uploads, wp-comments.php, xmlrpc.php
1.1.1.5
Release Date – 2018-08-18
Author – Nsp Code
Hash – ad000c6e69a3501e5b6b26764ab11c07cf68b8b1

Replaced subsequenced wp_logout() from confirmation block to avoid server 502 error on specific environments
Check the wp_remote_get() response to deal with “cURL error 60” issue on specific servers, where ssl certificate path is invalid
Updated environment path within the error when not able to write data
Remove disabled attribute for Confirm button after action completed, independently from response type
1.1.1.4
Release Date – 2018-08-09
Author – Nsp Code
Hash – 79145241a4f696192efd2e1f809f3bf4a2120b09

Run Text Replace only on front side
Language PO file update
1.1.1.3
Release Date – 2018-08-07
Author – Nsp Code
Hash – c299d31257b1aeeab82cf327d0cc682bf4fc7323

Fixed wph class load when using custom WP_CONTENT_DIR
Trigger do_cron_cache from functions
f2e19d99c2180166550c6aacd25d6de766a08fed
Release Date – 2018-07-23
Author – Nsp Code
Hash – f2e19d99c2180166550c6aacd25d6de766a08fed

Removed ABSPATH declaration check within WPH class to prevent code exit when called directly through wp-config.php or wp-load.php
1.1.1
Release Date – 2018-07-15
Author – Nsp Code
Hash – 1d70ad73bfb233713ae55fa7c882a92795e4c899

Export encode using htmlspecialchars to prevent JSON format break when using quotes in values
Use htmlspecialchars when output variables on interface to prevent wrong data / layout break
1.1
Release Date – 2018-07-12
Author – Nsp Code
Hash – 972a45d8b40b4dc3001fa91634201c8f8efc8fe4

New module “JS Variables Replace”
Use Cache for “JavaScript Combine Code”
Run Cron maintenance for clearing expired cached js files
Fixed redirect filter, to update the login url when register link
Removed unused ‘display_conditions’ property for ‘map_custom_urls’ option
1.0.9.7
Release Date – 2018-07-04
Author – Nsp Code
Hash – 69903965299417ff46b0e773cc5c356507f1af51

Add slashes for re-mapped plugin slugs to prevent conflict with similar urls
1.0.9.5
Release Date – 2018-07-02
Author – Nsp Code
Hash – 823bcf9dc2b76c6acc07ab1dee27c4fda9c6ed0b

Fixed .htaccess insert with markers, last line being cut off
When Reset remove all options wph-rewrite-manual-install, wph-errors-rewrite-to-file
Disable filters when doing Reset to prevent redirect urls changes
1.0.9.4
Release Date – 2018-06-30
Author – Nsp Code
Hash – e22494a5111b0a42ad7e92f0bb4c4770eae6e991

WPEngine server detect and use appropriate settings
Provide specific instructions with step to take for WPEngine
1.0.9.3
Release Date – 2018-06-30
Author – Nsp Code
Hash – e1c47e8707037126e1e80b0092473c9cd6caec8d

Fixed environment data when using Superadmin set-up / Individual sites set-up
Use $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’] for ‘allowed_paths’ environment setting for better compatibility
Fixed double slashes for Apache rewrite on Block Other wp files
1.0.9.2
Release Date – 2018-06-29
Author – Nsp Code
Hash – dab8115a9e729ae78b405b18419db5ae2e110702

Check ENV:REDIRECT_STATUS when blocking default wp-login.php on Apache rewrite
1.0.9
Release Date – 2018-06-28
Author – Nsp Code
Hash – 2d5ffbe5ae4f0f0ce03faed836bf22d9120552cb

New option “Generate simple Rewrite Rules for Nginx” which produce simple rewrite (Apache style) for servers which can’t handle full rewrite.
1.0.8.6
Release Date – 2018-06-27
Author – Nsp Code
Hash – 8149f46b3c34292553d422b4ec42a1c8a7b68f16

Fixed wp-admin and wp-login.php custom slugs when MultiSite and “Every site can manage options” turned off
1.0.8.5
Release Date – 2018-06-27
Author – Nsp Code
Hash – 0cf5f503f3d6aaa2f5433f39cb56ffb38ae9ff49

Fixed log-out url within wpadminbar when MultiSite active
1.0.8.3
Release Date – 2018-06-26
Author – Nsp Code
Hash – 7c7a404e19a0f1d217f100a8f1138559318800fb

If WPH not initialized do not process the buffer, return it as is instead
1.0.8.1
Release Date – 2018-06-25
Author – Nsp Code
Hash – 03c92a19492390b5aaea4e197f170608abcd642d

Changed Confirm JavaScript to plain JS instead jQuery
Moved Confirmation JavaScript to in-page in case the resource file is not being available
1.0.8
Release Date – 2018-06-22
Author – Nsp Code
Hash – d766bbfecb928e4420a8eb36f5a3c6f29936cd21

New module Map Urls to Replace arbitrary URL’s with custom ones
Updated language PO file
1.0.7.4
Release Date – 2018-06-21
Author – Nsp Code
Hash – 953c3d92e3b154518853a79723870aea3e8abace

Reset confirmation message update to better inform the admin upon the procedure to follow.
1.0.7.3
Release Date – 2018-06-18
Author – Nsp Code
Hash – ff2514469026a905eee4abb645533b649e180304

Fixed WooCommerce download link which triggered a fatal error: Call to undefined method WPH_functions::get_module_item_setting()
1.0.7.2
Release Date – 2018-06-18
Author – Nsp Code
Hash – 7a649cde043fcdcec2f7731690002a9a4d47521a

Reset does not require rewrite undo, it presume this is already done manually for Nginx or not writable .htaccess and web.config files
1.0.7.1
Release Date – 2018-06-16
Author – Nsp Code
Hash – b9a1c0b792f5072f231734d33fbe53ba12a5f4b2

Fixed get_themes() and superglobal $wp_theme_directories being Null
Restore the Theme module not being visible due to above bug
1.0.7
Release Date – 2018-06-16
Author – Nsp Code
Hash – 3c442ffbdfd6cc6652266f6c00367acfcc825ccb

Updated reset button to local JavaScript code to still run when resources are not loaded.
1.0.6.8
Release Date – 2018-06-15
Author – Nsp Code
Hash – f1d3b8b877b58c3072984295b76c4bf31d505d1e

Fix wrong variable type definition within run-ajax.php module
1.0.6.7
Release Date – 2018-06-13
Author – Nsp Code
Hash – ef4edd3c4588383eabc94d36a41289967b55dec7

WPEngine additional instructions to help with rewrite set-up
Language file update
1.0.6.6
Release Date – 2018-06-13
Author – Nsp Code
Hash – f93971a75bd9e9775c2dfb3a16df7b69f4aec0d2

New Module Option setting module_option_processing Use custom processing (interface save) if specified
New Module Option setting module_option_html_render Use html render content if specified
callback_arguments typo fix
New filter available wp-hide/ob_start_callback/text_preserve which trigger inside preserved texts loop
Text Replace module fix
1.0.6.5
Release Date – 2018-06-11
Author – Nsp Code
Hash – e29d4eca86a822835102ba38dfa760909775f707

Parse Apache Write String from server using regex instead environment variables, to prevent conflicts for variables not being available when custom .htaccess file exists within /wp-admin
c4ac71281823246e3bc4beb01c94daa5ca1aa197
Release Date – 2018-06-11
Author – Nsp Code
Hash – c4ac71281823246e3bc4beb01c94daa5ca1aa197

Strip off protocol and any www prefix for site_url and home_url to ensure accurate comparing
1.0.6.3
Release Date – 2018-06-08
Author – Nsp Code
Hash – 807ef520dd29bef59af6a211a99a0bb7f223871d

New filter wp-hide/mod_rewrite_rules for Apache and IIS rewrite rules
1.0.6.2
Release Date – 2018-06-07
Author – Nsp Code
Hash – 0752a18522619956a7fe746b6b58f2c4b3361b3d

Improved compatibility for instances when WordPress being deployed within own folder
Improved compatibility when WordPress root is within folder/folders and not domain root
b9be968aa90a712ad9ec056f6f5d7a7876b37b08
Release Date – 2018-06-05
Author – Nsp Code
Hash – b9be968aa90a712ad9ec056f6f5d7a7876b37b08

Improved wp_config update, in case the default comment is not found
7fd9b780a80928ca0e9794324cee25873d63f544
Release Date – 2018-06-05
Author – Nsp Code
Hash – 7fd9b780a80928ca0e9794324cee25873d63f544

Updated Nginx rewrite rules comments for updating the php includes lines
Updated Language PO file
Slight instructions texts improvements for easier understanding
1.0.5.3
Release Date – 2018-05-25
Author – Nsp Code
Hash – e71abc33ccf2e0d4e3f4ca354eaed3380840d472

Use full path for rewrite rules if the site home is within a domain subfolder
1.0.5.1
Release Date – 2018-05-25
Author – Nsp Code
Hash – ebfb6e3453715a893a49893ea5ff57bc67e86e89

WPML compatibility when using different domains for each language
1.0.5
Release Date – 2018-05-25
Author – Nsp Code
Hash – db8012457d19e9ac66cf2f32e5c1efc91a198ab3

Check and output admin notices if the rewrite rules are wrong or not applying
License key activate if the domain is the same as current instance and the key already assigned to it
Restart the buffering if flushed out, mainly used for footer when updating plugins and themes
Do not load the custom admin bar class if the rewrite rules does not apply
Do not filter redirect urls if the rewrite rules does not apply
Load modules only if rewrite rules are loaded
Filter out the domain port if exists for WPH_INSTANCE constant
1.0.4.8
Release Date – 2018-05-18
Author – Nsp Code
Hash – a1992bc2eaab5ac194285282bfb2e3eb137d5766

Activate the key on current site is licence is already active for domain
1.0.4.6
Release Date – 2018-05-14
Author – Nsp Code
Hash – 61c04a309c4c076e3f5c5b8bdf5e54b6db85c9c7

Set correct type for some variables which where used as different type
acc3da45a4c6c73adfd206d36f14d80c5dc1e8cb
Release Date – 2018-05-14
Author – Nsp Code
Hash – acc3da45a4c6c73adfd206d36f14d80c5dc1e8cb

Wrong variable declaration fix for $readable_rules, being set as string instead array
1.0.4.4
Release Date – 2018-05-14
Author – Nsp Code
Hash – 1b9fd60a672a87e0fac1a82d9811d29d9c2d31aa

Replaced environment variables with char – (minus) to underscore to prevent issue on servers which require only letters, numbers, and possible underscore characters.
1.0.4.3
Release Date – 2018-05-10
Author – Nsp Code
Hash – 0b05eda6d6e727903dd4eae7837b85492bbdcd7f

Fixed wp-json block for urls containing just wp-json prefix
1.0.4.2
Release Date – 2018-05-10
Author – Nsp Code
Hash – 0743ae5212e793f0c0a8d47e53da9456378ff6bb

Add textdomain to untranslated texts
Updated .po language file
1.0.4.1
Release Date – 2018-05-10
Author – Nsp Code
Hash – 1df9b6c144122672f0ba39ea0edff09808fa4d91

Load WPH_Admin_Bar class only on multisite
e765e7a15f6c444f8b971d4f70c6a946db0b72a1
Release Date – 2018-05-08
Author – Nsp Code
Hash – e765e7a15f6c444f8b971d4f70c6a946db0b72a1

Turn on buffer within mu-loader if there’s no class defined within wp-config.php
c9864e95d7c7fa14ba01aee6216c985ebb7db28c
Release Date – 2018-05-08
Author – Nsp Code
Hash – c9864e95d7c7fa14ba01aee6216c985ebb7db28c

Included instructions within Setup interface for wp-config.php file set-up
c4b87e083f900898db91c71801f5a55750061424
Release Date – 2018-05-08
Author – Nsp Code
Hash – c4b87e083f900898db91c71801f5a55750061424

Moved environment.php to Uploads instead plugin folder. Uploads is writable on most servers.
Updated environment allowed_paths to allow only styles within themes.
7614e405fbcec5e18bc7dbe8f262069887e88d95
Release Date – 2018-05-03
Author – Nsp Code
Hash – 7614e405fbcec5e18bc7dbe8f262069887e88d95

Network Dashboard output notice if wp-config data was not written
964090652ac5b60415d7f5be3842bf7e8d9cc06a
Release Date – 2018-05-03
Author – Nsp Code
Hash – 964090652ac5b60415d7f5be3842bf7e8d9cc06a

Fix: Change to filter wp-hide/ob_start_callback instead deprecated wph/ob_start_callback
Use wp-config.php loader to allow a output buffer callback on top of all other
MU Loader update
51dc5b788d68dfbf1a87cfffc869efaffd55ecc1
Release Date – 2018-04-24
Author – Nsp Code
Hash – 51dc5b788d68dfbf1a87cfffc869efaffd55ecc1

Licence Support
Admin bar links update when using MultiSite
552bf2c9a1bf9b942da72d2d212355e43dc50ce8
Release Date – 2018-04-17
Author – Nsp Code
Hash – 552bf2c9a1bf9b942da72d2d212355e43dc50ce8

Beta
6ca8318ae4a8286e688de587141d2def19c62632
Release Date – 2018-04-06
Author – Nsp Code
Hash – 6ca8318ae4a8286e688de587141d2def19c62632

Completed Nginx, tested on subdirectory and single instance
641b4e2847d8fd4be229805109307ecdaed72a0e
Release Date – 2018-04-06
Author – Nsp Code
Hash – 641b4e2847d8fd4be229805109307ecdaed72a0e

Completed Nginx, with “Every site can manage options” set to Yes
97eaf005d7b0816548c9f51d62e9b9492503d64a
Release Date – 2018-03-17
Author – Nsp Code
Hash – 97eaf005d7b0816548c9f51d62e9b9492503d64a

Update – MultiSite only admin set options
3dfa6184aba43387e24cf0dde77e6c26589d74d0
Release Date – 2018-03-17
Author – Nsp Code
Hash – 3dfa6184aba43387e24cf0dde77e6c26589d74d0

MultiSite with no individual site wp hide management
21a997d3f11ef8faceb4d51f7a827a51a6fcb811
Release Date – 2018-03-14
Author – Nsp Code
Hash – 21a997d3f11ef8faceb4d51f7a827a51a6fcb811

Updated Single Site Recovery
Updated Single site Settings Reset
2d25dafe97abf0b6491cb9aa9c9c25a959159697
Release Date – 2018-03-12
Author – Nsp Code
Hash – 2d25dafe97abf0b6491cb9aa9c9c25a959159697

SingleSite Pass
e3be60819a2ec812b441d49a78aff7a12d9cb8eb
Release Date – 2018-03-12
Author – Nsp Code
Hash – e3be60819a2ec812b441d49a78aff7a12d9cb8eb

Multisite ready, before SingleSite pass
c7927eb9d853e5e136eed403958ecff6b7d5c3a3
Release Date – 2018-03-01
Author – Nsp Code
Hash – c7927eb9d853e5e136eed403958ecff6b7d5c3a3

Further implementation for MS
2eba25c25fbbb5954d7bb98e658c5338b1603d08
Release Date – 2018-02-20
Author – Nsp Code
Hash – 2eba25c25fbbb5954d7bb98e658c5338b1603d08

– Use dafault settings from SuperAdmin Interface
98771bfc8e3c02835b31ce9de35389da566f164c
Release Date – 2017-11-22
Author – Nsp Code
Hash – 98771bfc8e3c02835b31ce9de35389da566f164c

Reset plugin starting version to 1.0
0190f1575ab7b809e68b044e16cb15128429b960
Release Date – 2017-05-03
Author – Nsp Code
Hash – 0190f1575ab7b809e68b044e16cb15128429b960

update
a9628c7daf870916a16e20657174f406581e09d0
Release Date – 2017-03-29
Author – Nsp Code
Hash – a9628c7daf870916a16e20657174f406581e09d0

Multisite branch
85b65166b53804fb074ccb9b10b1398388fe8097
Release Date – 2017-03-29
Author – Nsp Code
Hash – 85b65166b53804fb074ccb9b10b1398388fe8097

Use FS_CHMOD_FILE for $wp_filesystem->put_contents
3f9d2f9ebf8cc7de28b71b61582fe88c583138d5
Release Date – 2017-03-29
Author – Nsp Code
Hash – 3f9d2f9ebf8cc7de28b71b61582fe88c583138d5

Fixed default wp-content block
Updated compatibility with WP Fastest Cache
81dae825190ca9a6d2b4b1c9fb6de4089b49cee3
Release Date – 2017-03-29
Author – Nsp Code
Hash – 81dae825190ca9a6d2b4b1c9fb6de4089b49cee3

Fixed wp-content replacement
52fd3147fa8759be577cbcc53e8727d05951844a
Release Date – 2017-03-28
Author – Nsp Code
Hash – 52fd3147fa8759be577cbcc53e8727d05951844a

New component : Robots.txt to control the outputed data
3a0fc41f807af2947cffd8c743b46188096c61a3
Release Date – 2017-03-28
Author – Nsp Code
Hash – 3a0fc41f807af2947cffd8c743b46188096c61a3

Check if any environment variable has changed before Update static environment file

Free Download WP Hide & Security Enhancer PRO v2.3.1.8 :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress