WP Grid Builder v1.6.5 + Full Addons


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP Grid Builder như tên cho thấy là một plugin WordPress giúp bạn hiển thị bố cục lưới cho các loại bài đăng, thuật ngữ phân loại hoặc người dùng. Với WPgridbuilder, bạn có thể dễ dàng truy vấn các mục. Bạn có thể thay đổi bố cục để làm cho nó phù hợp với thiết kế của bạn. Plugin có giao diện quản trị trực quan và phong cách để hỗ trợ bạn điều hướng dễ dàng.

Link Demo : https://docs.wpgridbuilder.com/

Với WP Grid Builder, bạn cũng có thể hiển thị các lưới có thể lọc cho các trang web Thương mại điện tử bằng cách sử dụng Woocoomerce và Easy Digital Downloads. Ví dụ: bạn cũng có thể tạo một loại bài đăng tùy chỉnh mới và sử dụng nó cho lưới. Như vậy, bạn có thể sử dụng nó cho các loại bài đăng tùy chỉnh.

Sử dụng Plugin WP Grid Builder

Nếu bạn đang tìm cách tạo lưới bài đăng trên các trang web WordPress thì chắc chắn có rất nhiều plugin hiện có như Dynamic.ooo, Crocoblock, Custom Skin pro, v.v. Nhưng khi nói đến lưới với tìm kiếm và bộ lọc, thì chỉ có một số plugin cho phép bạn làm điều đó. WPGridBuilder là một trong những plugin cho phép bạn sử dụng các bộ lọc hoặc các khía cạnh trong lưới của mình để người dùng có thể lọc hoặc truy vấn lưới được hiển thị.

Cách cài đặt WP Grid Builder

Đó là một bước rất nhanh chóng nếu bạn đã mua plugin này. Chỉ cần tải xuống tệp zip plugin từ tài khoản của bạn và tải nó lên các plugin WordPress của bạn như bạn thường làm đối với bất kỳ plugin WordPress cao cấp nào.

Các tính năng của Plugin trình tạo lưới WP

Có rất nhiều tính năng của plugin WP Grid Builder. Tuy nhiên, dưới đây là một số tính năng có thể quan trọng nhất đối với bạn đối với lưới của bạn.

 • Trình tạo lưới WordPress thân thiện với SEO
 • 100% đáp ứng
 • Tích hợp với Woocommerce, Easy Digital Downloads, ACF, Gutenberg, WPML, SearchWP, Relevanssi & Polylang
 • Trình tạo thẻ kéo và thả
 • Mẫu tạo sẵn cho thẻ, lưới và khía cạnh
 • Hỗ trợ RTL
 • Hỗ trợ tải chậm
 • Nhập / Xuất cho Kiểu dáng
 • 18 Tiết lộ hoạt hình
 • Bố cục lưới bao gồm nề, căn đều & tàu điện ngầm

Cách sử dụng WP Grid Builder

Rất dễ sử dụng plugin trình tạo lưới này. Dưới đây là quy trình làm việc từng bước để tạo lưới với WP Grid Builder:

 • Tạo thẻ tùy chỉnh cho lưới của bạn hoặc Sử dụng kiểu thẻ tạo sẵn
 • Tạo các khía cạnh cho lưới của bạn
 • Tạo lưới bằng cách chọn kiểu, bố cục, thẻ, hoạt ảnh, tải và tùy chỉnh phù hợp
 • Sao chép mã ngắn để sử dụng Lưới trên bất kỳ trang nào bạn muốn

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP Grid Builder v1.6.5 + Full Addons nulled changelog
v1.6.5
Release date: March 22, 2022

Added
Support for the translation of custom url in the card builder.
Updated
Flatpickr library used for date picker facet
Fixed
Issue with Relevanssi highlighting and nested queries from grid shortcodes.
Fixed
Issue with range values not properly formatted in selection facet.
Fixed
Issue with HTML entities in autocomplete results.
Fixed
Issue with date picker JS script and IE11.
v1.6.4
Release date: February 11, 2022

Updated
PHP filter wp_grid_builder/indexer/term_query_args to better translate facets.
Fixed
Issue with term query arguments when indexing taxonomy facets.
Fixed
Issue with the indexing progression in the facet settings.
Fixed
Issue with duplicates in the WooCommerce sale price card block.
Fixed
Issue with WooCommerce prices without tax in facets.
Fixed
Issue with shortcode editor button not available in some contexts.
Fixed
Display issue with select field (multiple) in the card builder.
v1.6.3
Release date: January 14, 2022

Updated
JavaScript libraries and facets assets.
Fixed
Prevent throwing exceptions with history state when origin is not the same.
Fixed
Issue with Relevanssi and custom search result snippets.
v1.6.2
Release date: December 6, 2021

Fixed
Conflict with the terms highlighted by Relevanssi in the cards.
Fixed
Conflict with SearchWP and custom WP_Query.
Fixed
Restore default post status of grids.
v1.6.1
Release date: November 24, 2021

Fixed
Issue with carousel buttons not being correctly sized if too small.
Fixed
Carousel dragging issue with Safari on IOS 15.
Fixed
Missing term order option for the sort facet.
Fixed
Wrong slug for Meta Box add-on.
v1.6.0
Release date: October 5, 2021

Added
Support for upper source with Range Slider and Date Picker facets.
Added
Support for compare type with Range Slider and Date Picker facets.
Fixed
PHP notices from WordPress 5.8 when rendering grids/facets in Gutenberg.
Fixed
Issue with WP All Import and WooCommerce products when indexing.
Fixed
Prevent items from being added to the cart when filtering.
Fixed
Issue with search template and WooCommerce ordering.
v1.5.9
Release date: July 27, 2021

Added
Support for WooCommerce taxonomy term order for facet choices.
Changed
Support for inline CSS styles for preview and fallback mode.
Fixed
Issue with ACF time picker field format used in facet choices.
Fixed
Issue with First Media Content option and mp3 format.
v1.5.8
Release date: May 24, 2021

Improved
Support for Relevanssi search based on users.
Fixed
Issue with query orderby clause on WooCommerce archive pages.
Fixed
Issue with onchange event and range slider facet.
Fixed
Issue with user email block converting email address to url.
v1.5.7
Release date: April 28, 2021

Improved
Default date in facet date picker on open (selected/current/max date).
Improved
Active/full price blocks display the price suffix set in WooCommerce.
Fixed
Issue with media player and flexible card media with Masonry layout.
Fixed
Issue with SearchWP and the media library in grid view when searching.
Fixed
Issue with output buffering when filtering custom queries or archive results.
Fixed
Issue with Selection facet not taking into accord all selected choices.
Fixed
Issue with hierarchical facets and included/excluded taxonomy terms.
Fixed
Issue with Relevanssi when filtering custom queries.
Fixed
Issue with WooCommerce order on archive pages.
Fixed
Issue with excluded facets from Apply facet.
Fixed
Conflict with Elementor lightbox script.
v1.5.6
Release date: March 15, 2021

Fixed
Conflict with search query when no post type is defined.
Fixed
Issue with choice count always displayed with autocomplete and asynchrounous combobox.
Fixed
Issue with Geolocation and Map facets showing selected values in selection facet.
v1.5.5
Release date: March 10, 2021

Added
Oxygen add-on in add-ons list (plugin dashboard).
Fixed
Issue with WooCommerce price order and the sort facet.
Fixed
Issue with the main query on index blog page.
v1.5.4
Release date: March 1, 2021

Improved
Allow to cache empty facets when not filtered.
Improved
Behaviour of facet choices in disabled state.
Improved
JSON detection in response when filtering custom content.
Improved
WhatsApp social sharing button now contains the post link.
Fixed
Issue with SearchWP and facet choices in search template.
Fixed
Issue with Google Map marker icons not clickable in some cases.
Fixed
Issue with Query Monitor plugin when filtering custom queries.
Fixed
Regression where facet IDs were incorrectly typed.
v1.5.3
Release date: February 9, 2021

Improved
Error handling (JSON response) when filtering custom or archive content.
Improved
Automatically expand children in checkbox treeview from query string.
Improved
Preload dynamic assets (CSS/JS) of facets when necessary.
Fixed
Conflict with color picker input and AMP for WP plugin.
Fixed
Non-composited animations of the range facet skeleton loader.
Fixed
Issue with Range Slider facet when min/max values are equal.
Fixed
Issue with WooCommerce variable prices and Range Slider facet.
Fixed
Issue with querySelector and HTML attribute value from buttons.
Fixed
Issue with WP filesystem when using non direct method.
Fixed
Issue with Selection facet and integers used as facet value.
v1.5.2
Release date: January 11, 2021

Added
Scroll to top option (with offset) for pagination facet.
Improved
Keywords highlight when using SearchWP as facet search engine.
Improved
Display a JS error when facets are placed inside custom content.
Updated
Flatpickr library used for date picker facet.
Fixed
Issue when sorting WooCommerce products by average rating.
Fixed
Issue with plugin/add-ons and WordPress auto-update feature.
Fixed
Issue with Per Page facet allowing to pass excessive values.
Fixed
Issue with Date Facet when single date selection is cleared on close.
Fixed
Issue with Date Facet when selected dates are outside min/max date range.
v1.5.1
Release date: December 15, 2020

Added
Option to easily filter archive pages and custom queries with facets having as grid name “wpgb-content”.
Improved
HTML caching of facets when they are present on different archive templates.
Fixed
Issue with asynchronous combobox when passing lang parameter from Polylang or WPML.
Fixed
Issue when importing .json file generated by the plugin (text/plain mime type issue).
Fixed
Issue with French translation and the number of activated licenses (plugin dashboard).
Fixed
Conflict with CSSTidy library and PHP constants.
v1.5.0
Release date: November 23, 2020

Added
Color Picker facet to visually filter by colors/images.
Added
A-Z Index facet to filter by starting letter or number.
Added
Rest API routes (for developers) to fetch and search facet choices.
Added
Compatibility with PHP 8.0.0 and WordPress 5.6.
Fixed
Issue with instant Search facet and trailing whitespaces.
Fixed
Issue when grid images have missing width and/or height.
Fixed
Issue with default combobox label not correctly translated.
Fixed
Issue when rounding image aspect ratio in grids.
Fixed
Issue with range slider and right-to-left layout.
Fixed
Issue with several selection facets with different slugs.
Fixed
Issue with rating facet and PHP 5.6.
v1.4.3
Release date: October 19, 2020

Fixed
Issue when installing add-ons from plugin dashboard.
Fixed
Wrong French translation when installing add-ons.
v1.4.2
Release date: October 19, 2020

Improved
Added taxonomy key for duplicated names in taxonomies list (props Marie Comet).
Improved
Range slider behaviour when hidden from view (tab, toggle, accordion, etc.).
Improved
Query optimization when rendering facets and searching for facet choices (asynchronous facets).
Added
wpgb-dots-page class for pagination facet.
Changed
HTML markup of range slider thumbs (thumbs are now wrapped).
Changed
CSS rules of several facets (checkbox, radio, dropdown, buttons, inputs, range).
Changed
Hook priority to enqueue grid and facets assets on the frontend.
Updated
Google Fonts available in the card builder.
Fixed
CSS transition issue when updating facet content.
Fixed
z-index issue with Dropdown and Autocomplete facets.
Fixed
Missing aria-hidden attribute on rating stars SVG icon.
Fixed
Issue with multiple select field control in the card builder.
Fixed
Issue with grid JS instance and unique identifier (on destroy).
Fixed
Issue with fixed height set on card with Masonry layout when hidden from view.
Fixed
Issue with 0 numeric value in card custom field.
Fixed
Race conditions with instant Search facet and asynchronous requests.
v1.4.1
Release date: September 11, 2020

Fixed
Issue with reset facet demo content.
Fixed
Issue with included facets to reset.
Fixed
Issue with main query and offset parameter.
v1.4.0
Release date: August 31, 2020

Added
Shadow grid principle to render facets without grids or templates in a page.
Added
Apply facet action to filter a grid on click or to redirect to a filtered page.
Added
Shortcode, widget and Gutenberg block to render templates from an ID.
Added
PHP filter wp_grid_builder/templates to register templates from an ID.
Added
PHP filter wp_grid_builder/facet/title_tag to globally change facet title tag name.
Improved
Performance for asynchronous requests of dropdown (async) and autocomplete facets.
Improved
Disabled state for reset facet button and range slider clear button.
Improved
Automatically expand children in treeview of selected items.
Improved
Automatically uncheck parent when a child is selected in hierarchical checkboxes.
Improved
Remove non existing facet choices (query string) from selection facet.
Improved
Indexing of post metadata keys when a post is not directly updated.
Updated
Flatpickr library used for date picker facet.
Fixed
Missing aria labels (min and max values) in thumbs of the range slider facet.
Fixed
Missing style of autocomplete and treeview navigation in facet stylesheet (if no grid in page).
Fixed
Issue with Child Terms option not correctly including children (grid settings).
Fixed
Issue when several templates (JavaScript instances) are present in a page.
Fixed
Issue with responsive fonts in cards with several occurrences of the same grid in a page.
Fixed
Issue with indexer when “Adjust IDs for multilingual functionality” option is enabled in WPML.
Fixed
Issue when programmatically focusing on load more button (JS preventScroll).
Fixed
Conflict with Elementor lightbox when a lightbox is set in WP Grid Builder settings.
v1.3.1
Release date: July 15, 2020

Improved
Lazy load support for gravatar in cards.
Improved
Integration with Jetpack lazy load module.
Improved
Integration with WP Rocket lazy load feature.
Fixed
Issue with WP_Query and Relevanssi PHP filter fallback.
Fixed
Issue with Safari browser and the card builder.
Fixed
Issue with CSS non valid background shorthands.
Fixed
Issue with CSS minification and properties in upper case.
Fixed
Issue with badly-formed markup of search facet button.
Fixed
Issue with localization of color picker strings (WP 5.5).
v1.3.0
Release date: June 16, 2020

Added
New autocomplete facet to show suggestions asynchronously while typing.
Added
Clear X button for search facet to easily clear field.
Added
Accessible navigation treeview for checkboxes facet.
Added
Automatically expand lists on refresh if there are selected choices.
Added
Keep facet (checkboxes, radio, buttons) toggle state while filtering.
Added
Indeterminate (partially checked) state for hierarchical checkboxes.
Updated
CSSTidy PHP library to compress and minify stylesheets.
Fixed
Deprecated PHP warnings with PHP 7.4.x.
Fixed
Ajax issue with Relevanssi when using facets with search template.
Fixed
Issue when prefiltering (PHP) with several grids/templates in a page.
Fixed
Issue when getting facet by slug with wpgb.facets.getFacet() JS method.
Fixed
JavaScript warning when deleting or cloning a block in the card builder.
Fixed
Issue with single date facet appearance on mobile devices.
Fixed
Missing french translation for clear button label of combobox.
v1.2.3
Release date: May 14, 2020

Added
New orderby option in grid settings to order by term taxonomy count.
Improved
Added version number in query string of SVG sprite (admin).
Changed
Wrong french translation in rating facet (& up => & plus).
Changed
Dragger JS helper logic (carousel) to detect dragging from angle and vector thresholds.
Fixed
Issue with WooCommerce grouped product prices.
Fixed
Missing taxonomy term settings (term colors) on certain taxonomy (e.g.: WooCommerce attributes).
Fixed
CSS issue in card builder with equal absolute positions (top, right, bottom, left) in Firefox.
Fixed
Issue with do_shortcode in Raw Content block of the card builder.
Fixed
Issue with wp_grid_builder/grid/query_args filter arguments for term and user queries.
Fixed
Issue with home SVG icons set not rendered on frontend (missing id attribute in SVG tag).
Fixed
Prevent to pre-filter main query in admin if no grids/templates are specified (wp_grid_builder/facet/query_string).
Fixed
Prevent password fields in admin settings to be autofilled by browser (Chrome).
Fixed
Minor markup issue in admin setting panels of the plugin.
Fixed
CSS animation issue on Ball Spin Fade loader type.
v1.2.2
Release date: April 14, 2020

Added
French translation of backend and frontend.
Changed
Minor changes to admin settings panels.
Changed
Minor changes to admin labels and descriptions.
Updated
Flatpickr library used for date picker facet.
Fixed
Prevent issue with multiple inlined custom JS codes.
Fixed
Issue with WPML Media plugin and attachment queries.
Fixed
Issue with Visual Composer column shortcodes in excerpt.
v1.2.1
Release date: March 25, 2020

Improved
Split styles and scripts to only load necessary assets on the frontend.
Improved
Facets scripts (date, range, select) are now loaded asynchronously on the frontend.
Improved
Render facets endpoint (onload) only queries content and fetches facet arguments.
Improved
Date and Range facet options are now handled asynchronously instead of being localized.
Improved
Range facet displays a skeleton placeholder while loading before initialization.
Improved
Use of font-variant-numeric for fluid content change in range facet.
Improved
Custom blocks are only rendered if they hold content.
Added
Option to load/unload polyfills to support Internet Explorer 11 and older browsers.
Added
Support filtering and sorting by WooCommerce featured products (available in facet custom fields).
Updated
SVG calendar icon of the date facet input.
Fixed
Issue with Gutenberg Fullscreen mode in WordPress 5.4 when resizing a grid.
Fixed
Issue with Gutenberg align class name when editing a grid rendered on load in the editor.
Fixed
Issue with read more link in card post content and excerpt.
Fixed
Issue with Gutenberg and Google Fonts loaded from cards.
Fixed
Issue with formatting input numbers in plugin settings.
Fixed
Issue with select, date, range and search facets JS instantiation when conditionally hidden (with PHP filter).
Fixed
Issue with “wp-” prefix in plugin assets folder name (to prevent issue on some servers).
v1.2.0
Release date: February 10, 2020

Improved
Accessibility with carousel keyboard navigation.
Improved
Exclude language taxonomy from taxonomy terms block of the card builder.
Added
Support for strings translation with Polylang and WPML thanks to Multilingual add-on.
Added
Support for [number] shortcode in toggle button label to display the number of hidden items (checkbox, radio, button, and hierarchy).
Added
Support for [number] shortcode in load more button to display number of remaining items.
Fixed
CSS issue with Gutenberg blocks and select/button components.
Fixed
Issue with do_shortcode in card post content.
Fixed
Issue with query string in asynchronous endpoint.
Fixed
Issue with included terms in facets.
Fixed
Issue with carousel keyboard navigation.
Fixed
Issue when indexing taxonomy terms with WPML.
v1.1.9
Release date: January 20, 2020

Improved
Dynamic stylesheets principle to decrease numbers of generated files.
Improved
Support date and number formats for ACF repeater fields and array values in card builder.
Improved
Prevent to scroll to carousel viewport when buttons or pagination dots are focused.
Fixed
Missing dependency from main plugin stylesheet in wp_enqueue_style() used by wpgb_render_template().
Fixed
Issue with non numeric attachment ID when changing object attachment with wp_grid_builder/grid/the_object PHP filter.
Fixed
Issue with missing CSS transitions in card builder from preview mode.
Fixed
Issue with default accent color in facets if unset.
Fixed
Issue with search facet and post status.
v1.1.8
Release date: January 8, 2019

Improved
Render blocks and shortcodes in card post content
Improved
Preserve scrollRestoration on first load to scroll to anchor.
Improved
Preserve hash location in query string when filtering with histroy.
Added
Draggable option to enable/disable dragging and flicking feature on carousel.
Fixed
Issue when indexing taxonomy terms from attachment post type.
Fixed
Issue with encoding facet values and special characters.
Fixed
Issue with attachment post type and custom post formats from plguin settings.
Fixed
Issue when assigning card to custom post formats.
Fixed
Added fallback to default post ID in grid settings if missing ID from pll_get_post() function.
Fixed
Missing datetime attribute in time HTML tag.
Fixed
Width issue with select combobox search holder.
Fixed
Corrected unvalid CSS property values (W3C non-compliant).
Fixed
CSS transition flicker issue while loading cards stylesheet.
v1.1.7
Release date: December 2, 2019

Fixed
Unset default touch action on range slider to prevent dragging issue on touch devices.
Fixed
Missing carousel dots and navigation buttons (prev/next) in Grid Composer.
Fixed
Missing icons for 3rd party add-ons in dashboard importer of the plugin.
Fixed
CSS conflicts with facet unordered/ordered list style.
v1.1.6
Release date: November 18, 2019

Improved
WP Media modal keep selected media when adding new ones (does not require to hold ctrl/cmd key).
Added
New set of SVG icons (home/buildings) for the card builder.
Added
New hook ‘wp_grid_builder/facet/orderby’ to change facet query ORDER BY clause.
Fixed
Rare query issue with term taxonomy ids used in meta_query.
Fixed
PHP warnings when missing custom fields in facet settings and card builder.
Fixed
JS issue when destroying range slider instance if facet is empty.
Fixed
CSS conflict with admin notices if post options if enabled.
v1.1.5
Release date: November 4, 2019

Improved
Plugin license and updater refactor to easily register add-ons.
Improved
Preserve search relevance if no order is set.
Improved
‘noresults_callback’ of wpgb_render_template() set to false prevents showing no results message.
Added
New admin submenu to download and activate add-ons.
Added
Support for the defer and async script attributes.
Added
Option to reveal WooCommerce first gallery image when hovering thumbnail.
Added
Support to sort by ACF meta key (repeaters are not supported).
Updated
Flatpickr.js library to v4.6.3.
Fixed
Facets not rendered in preview mode if grid not saved.
v1.1.1
Release date: September 12, 2019

Improved
Allow multiple facets selection in settings to reset facet(s).
Improved
Automatically translate custom field date format in cards.
Added
Gutenberg block preview examples in block inserter.
Fixed
PHP warning if missing user data when indexing.
Fixed
PHP error when saving custom field attachment.
Fixed
PHP issue with post permalink date structures.
v1.1.0
Release date: September 1, 2019

Improved
Settings API to allow plugins/add-ons to extend settings.
Improved
Increase limit for card spacings up to 999 in grid settings.
Improved
Allow multiple names (whitespace separated) in class attribute of wpgb_render_template() argument.
Changed
PHP filter name for hierarchy facet.
Fixed
Missing default Google Fonts weight (variant 400).
Fixed
Facet not been centered when placed alone in grid composer area.
Fixed
Issue with include parameter of WP_Term_Query set to [ 0 ] (WP Core bug).
Fixed
JS conflict with card preview iframe in overview page.
Fixed
JS conflict with WordPress iris script from color picker.
Fixed
JS issue with Internet Explorer 11.
Fixed
CSS issue with post per page select facet.
Fixed
PHP issue when splitting string by whitespaces for CSS classes.
Fixed
PHP typo with orderby field name for term and user sources.
v1.0.3
Release date: June 17, 2019

Added
wp_grid_builder/card/id PHP hook to change the card ID used for a post.
Added
Possibility to include or exclude term(s) for queried posts (grid settings).
Added
Possibility to set is_main_query in shortcode attribute.
Added
Notice message in card builder for blocks that natively have an action (media button, social share, etc.).
Fixed
JS issue with load more on scroll on facet refresh.
Fixed
Card media thumbnail action which happens on click.
Fixed
Card layer link issue when there isn’t any overlay/content.
Fixed
Rendering raw content in card overview panel.
Fixed
Wrong default SVG play icon in cards.
v1.0.2
Release date: May 30, 2019

Improved
Grid layout performance by changing CSS stacking context.
Added
Plugin update from subsites for multisite.
Fixed
Force refreshing plugin info to view latest plugin details on plugins page.
Fixed
JS load more issue on scroll with carousel.
Fixed
CSS flickers on grid items with Safari.
Fixed
Select dropdown position after refreshing facets.
Fixed
JS error when highlighting select item in dropdown list on facet refresh.
Fixed
PHP warning when deleting taxonomy terms if missing facets.
v1.0.1
Release date: May 23, 2019

Improved
Check ACF link field url key for custom field action link (card builder).
Changed
Warning notice for asynchronous hierarchical list for select facet.
Fixed
Prevent hierarchical list for asynchronous select facet. (Props Marie Comet)
Fixed
Missing jQuery dependancy (in some cases) in preview mode and in cards overview iframes.
Fixed
Autoplay issue with embedded iframes in grid.
Fixed
Issue with upload media button and WP Media iframe.
Fixed
Issue with post type attachment and videos not correctly fetched.
v1.0.0
Release date: May 14, 2019

Released
Public Release
Added
Plugin API to handle automatic updates
Added
Documentation for users & developers
Tải Miễn Phí WP Grid Builder v1.6.5 + Full Addons :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup