WP Adminify Pro v2.0.8 – Powerhouse Toolkit for WordPress Dashboard

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 201

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WP Adminify Pro giúp bạn quản lý và tổ chức bảng quản trị WordPress. Plugin Bảng điều khiển WordPress này sẽ làm đẹp khu vực quản trị của bạn và nâng cao năng suất.

Link Demo : https://wpadminify.com/

WP Adminify – WordPress Admin Dashboard Customization Toolkit – WordPress  plugin | WordPress.org

Các tính năng của WP Adminify Pro :

elementor-element elementor-element-41ffefba elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="41ffefba" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
elementor-widget-container">

elementor-heading-title elementor-size-default">Tùy chỉnh các cột quản trị mặc định

elementor-element elementor-element-2eb390bd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2eb390bd" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">

Quản lý các cột trong bài đăng, trang, loại bài đăng và phân loại trên bảng điều khiển WordPress của bạn. Cột quản trị của WP Adminify Pro cung cấp một cách để dễ dàng quản lý các cột được hiển thị trong cột trang tổng quan.

WP Adminify Pro - Powerhouse Toolkit for WordPress Dashboard

WP Adminify Pro xóa và chỉnh sửa các cột hiện có

Bạn có thể tự do loại bỏ các cột mặc định hoặc thêm các cột mới khi cần thiết. Không phải là một ý kiến ​​hay khi hiển thị tất cả các cột không cần thiết, nó có thể gây khó chịu cho một số người dùng. Cố gắng tổ chức cột của bạn bằng cách xóa hoặc thêm bằng cách sử dụng WP Adminify Pro.

WP Adminify Pro - Powerhouse Toolkit for WordPress Dashboard

Hỗ trợ tất cả các loại bài đăng

Có, WP Adminify Pro hỗ trợ tất cả các loại bài đăng. Bất kể bạn đang sử dụng chủ đề hoặc plugin nào. Bạn có thể truy cập bất kỳ loại bài đăng nào và tùy chỉnh cột của nó đúng cách.

hỗ trợ loại bài

Hỗ trợ các cột phân loại

Nếu bạn sử dụng các đơn vị phân loại như danh mục hoặc thẻ, thì bạn có thể nhận thấy cột. Nó có một số cột mặc định được gọi là Mô tả, Xỉu, Đếm. Nếu bạn muốn tùy chỉnh các cột này hoặc muốn thêm các cột mới thì bạn có thể thực hiện thông qua WP Adminify Pro.WP Adminify Pro - Powerhouse Toolkit for WordPress Dashboard

Các tính năng chính của Exclusive Admin Column

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WP Adminify Pro v2.0.8 – Powerhouse Toolkit for WordPress Dashboard nulled changelog
v2.0.7 - 27-03-2022
Fixed: Background color changed issue fixed
v2.0.6 - 27-03-2022
Fixed: Adminify Clone updated to protect SQL Query
Fixed: After Installing WP Adminify, frontend content blank issue fixed
Fixed: WooCommerce Order Number Input, Delete Button, Input Toggle button style issue fixed
Fixed: Ronded Menu Style background issue fixed
Fixed: User Info text color changed to var scss.
Fixed: CSS Color issues - Plugin Name, Description, Post Meta Field, Widget Title issue fixed.
Fixed: Logo Height issue on "New Post" Gutenberg editor. Thanks to @jim.roberts, Support URL: https://wpadminify.com/forums/topic/added-light-logo/
Updated: Dark Mode Admin Bar Search icon not showing issue fixed.
Updated: Dashboard Welcome widget style issue fixed
Updated: Folders search Input and Create Folder Input Placeholder color issue fixed
Updated: Wordfence style updated
v2.0.5 - 04-03-2022
Updated: Login Customizer - missing Templates styles for Lost Password and Register page issue fixed. Thanks a lot @Rogar for informing about the issue
Updated: Folders - Font size issue on "Create New Folder" fixed
Updated: WP Adminify Options Icons alignment issue fixed
Updated: Menu Editor Content overlap and Save Button Alignment issue fixed
Updated: Better visibility on Dark Mode Texts
Updated: Dismiss Admin Notices conflict issue with WooCommerce fixed
Updated: Admin Columns empty page issue fixed
Updated: Post Box Category UI improvements. Previously there was no border, given bordered with better UX.
Update: Security fix for Freemius SDK
Fixed: Folder Modules not working issue fixed
Fixed: Quick Menu not showing issue fixed
Fixed: Admin Pages Admin Bar issue
Fixed: Admin Pages footer quick menu issue
Fixed: Admin Pages Notice Issue
Fixed: Admin Pages Hieght Issue
Fixed: Every String can be translatable now, generated latest .pot file
Fixed: Admin Pages - Submenu page access denied issue fixed
Fixed: Admin Pages - Submenu under WooCommerce Analytics not working issue fixed.
Added: New Plugin supports on request of @Philip Levine - Simple Calendar and Smash Balloon Instagram Feed supports given
v2.0.4 - 21-02-2022
Fixed: Quick Menu not showing issue fixed
Fixed: Folder Modules not working issue fixed
v2.0.3 - 20-02-2022
Fixed: Menu Editor not working issue fixed
v2.0.2 - 20-02-2022
Fixed: Search Bar not hiding for Pro version issue fixed
Fixed: Admin bar on WordPress Core UI showing while "Disabled" Adminify UI issue fixed
Fixed: Tweaks.php warning issue fixed
Fixed: warning '_remove_visual_composer_generator' issue fixed
Fixed: WP Adminify>Widget Settings Icon alignment issue fixed
Fixed: Metabox color picker style issue fixed
Updated: Menu Editor Icon Picker script loading issue fixed. Compatability given with jQuery.
Updated: Admin Bar Logo grayscale issue fixed. Requested by @Philip
Updated: "Howdy" text option hidden for Adminify UI, text change option will show only for default UI.
Updated: Change or Remove ‘Howdy Admin’ in WordPress not working issue fixed
Updated: Dismiss Notice Updated - not translating to other language and broken UTF-8 codes encode and decoding issue fixed
Updated: Dismiss Admin Notices conflicts with WooCommerce issue fixed
Supports: Gravity Forms Supports given
Supports: Adminbar class error "Undefined variable: light_bg_color" issue fixed
v2.0.1 - 24-01-2022
Added: Setup Wizard added for easily configure full plugin settings
Added: Added New Menu "Setup Wizard"
Added: Menu Settings - Mini Mode not Folded Menu settings issue fixed
Added: Added 9 Preset Templates with Custom Color Selections like - Body Background Color, Menu Background, Menu Text Color, Admin Bar Background, Admin Bar Icon Color, Admin Bar Search Background, Admin Bar Text Color, Notification Background, Text Color, Button Background etc.
Updated: Login Customizer Module fully re-coded with Live Preview and Templates structure re-coded
Updated: Network Data Clone with Checkbox options added. Supported Clone data - Adminify Options, Sidebar Settings, Custom CSS and JS, Admin Columns Data, Saved Admin Notices, Notification Bar, Login Customizer etc.
Updated: Networks Options Clone UI updated with Dark Mode supports
Updated: Adminify Framework Updated
Updated: Enable Schedule Dark Mode "Start Time" and "End Time" updated with time picker.
Updated: Admin Pages updated Compatability with any page builder like Elementor, Brizy, Oxygen Builder, Beaver Builder etc.
Updated: Plugin Compatability for Network or Multisite and Individual Sites configuration updated
Updated: Elementor Notice toolbar partially hidden issue fixed. Thanks a lot @brian.dragutsky for informing about this.
Updated: Dismiss Admin Notices Description updated
Updated: Admin Bar SVG Icon visibility issue fixed
Updated: Sidebar Generator not working while on Gutenberg Editor issue fixed
Updated: For Network Admin Page - Dark/Light switcher not working issue fixed
Updated: Individual Multisite sites Light/Dark Switcher not working issue fixed
Updated: If "Admin Notice" enabled then WooCommerce product "wp-admin/edit.php?post_type=product", Product Import not working issue fixed
Updated: WP Adminify White Labeling can be done for "Agency or Higher" plans
Updated: Admin Bar Bottom position dropdown not working vertically issue fixed
Updated: "WP Adminify" White Label was only for "Agency". Now it'll work for Agency and Higher plans
Fixed: Admin Dashboard CSS not working issue fixed
Fixed: Admin Bar issue with WP Ultimo, Fluent Forms, Fluent CRM and few other plugins fixed
Fixed: Logo Login URL "http://1" issue fixed. Thanks a lot @Philip Levine for informing about the issue
Fixed: Fatal Error while Activation WP Adminify. Thanks to @gerold1968, Support URL: https://wordpress.org/support/topic/cannot-install-fatal-error/
Fixed: Folder Modules conflicting with Blocksy Theme issue fixed.
Fixed: PHP Deprecated: Non-static method Freemius_Api_WordPress::Test() should not be called statically in '../plugins/adminify/lib/freemius/includes/class-fs-api.php' on line 404 issue fixed
Fixed: If Adminify Activated then WooCommerce needs to click twice on "Active" Plugin and not activation issue fixed.
Fixed: If any other Plugin or Theme has Freemius then conflicting with Freemius Library and "WP Adminify" not activating with fatal error issue fixed
Fixed: Dashboard widget "Real-time Server Info" shows accurate data from Linux Server
Fixed: "Real-time Server Info" counting original Server Time
Fixed: Conflicting with Elementor Pro - "An error appears on every page of the site: Warning: array_merge(): Expected parameter 1 to be an array, null given" issue fixed
Fixed: If Admin Notice enabled then WooCommerce Products/Orders not showing issue fixed
Fixed: "Admin Bar Scroll" on Gutenberg Post Editor issue fixed.
Fixed: Publish Button Overlap on Gutenberg Post Editor issue fixed
Fixed: Settings, Yoast SEO, Brizy icons on Gutenberg Post Editor alignment and style issue fixed
v2.0.0 - 22-12-2021
Added: Module - "Adminify UI", you can completely disable Adminify UI and work on WordPress default UI.
Added: "Register" Label added on Login Customizer
Added: Default Blue Button color customization options with Background Color, Text Color, Border color options on "WP Adminify>Customize" Section
Added: Change "Howdy" text on default Admin Bar
Fixed: Menu Icon not showing issue fixed
Fixed: Conflict with "Fluent Form" issue fixed
Fixed: Conflict with "Fluent CRM" issue fixed
Fixed: Dark Mode Color Issue - Custom CSS & JS, Dashboard Widgets, Sidebar Widgets Heading background color issue fixed
Fixed: Dark Mode Color Issue - Real-time Server Info
Fixed: Activity Logs - sub heading color issue fixed
Fixed: Activity Logs - Dashboard Widget was showing 10 activities, made it latest 5 activities will show
Fixed: Logo Login URL issue fixed. Thanks a lot @Philip Levine for informing about the issue
Fixed: Yoast SEO Image stretched issue fixed
Fixed: Admin Footer Text not showing issue fixed
Fixed: "Admin Pages" Admin Bar Menu showing for Free Version issue fixed
Fixed: WP Adminify Options Dark Mode Color Picker all time set in Blue color issue fixed
Fixed: Activity Logs - Heading and Table Row Background color in Dark Mode issue fixed
Fixed: Admin Columns - Range Slider background color issue fixed
Updated: User Activities - Dashboard Widget pagination alignment and overlapping with heading issue fixed
Updated: Dashboard widget "Real-time Server Info" will show only Linux Based server
Updated: Brizy Page Builder supports for Media Library broken style
Updated: Admin Pages support for - divi, gutenberg, brizy, oxygen, elementor builder
Updated: Dark Mode - Text Color not visible issue fixed
Updated: Dark Mode - Text Color not visible issue fixed
v1.0.9 - 04-12-2021
Added: Multisite Network settings added on Network Options. Copy Options settings from one site to "All Sites" or "Specific Sites", "Exclude Sites" settings option added for Network Admin
Added: (Requested by Philip Levine) "WP Adminify" dropdown menu options hide from Admin Bar settings added "WP Adminify>Admin Bar>Hide 'WP Adminify' Menu"
Added: (Requested by Philip Levine) admin.php?page=wp-adminify-settings#tab=admin-bar -> Styles - The text color does not seem to be applying issue fixed
Added: (Requested by Drijen Shah) Oxygen Builder support given
Added: (Requested by Drijen Shah) Oxygen Builder supports Support given for Admin Pages
Fixed: Admin Columns not working on Free version issue fixed
Fixed: Admin Bar "Search Form" options settings not working issue fixed
Fixed: Admin Bar "Search Form" options settings not working issue fixed
Fixed: Admin Bar "Comments Icon" options not working issue fixed
Fixed: Admin Bar "View Website Icon" options not working issue fixed
Fixed: Admin Bar "Light/Dark Switcher" options not working issue fixed
Fixed: Renamed text "Light/Dark Button" to "Light/Dark Switcher" on "WP Adminify>Admin Bar" options settings
Fixed: If no Post Types selected then Folders Module showing error issue fixed
Fixed: Dashboard Widget "WP Memory Usage" warning on CENTOS - "SPIFileInfo::getSize() open_basedir restriction in effect" issue fixed
Fixed: Dark Mode input field not visible on "WP Adminify>Customize" issue fixed
Fixed: (Requested by Philip Levine) - "jQuery(document).ready(function(){ he Google Console says "Unexpected token '('" From the debugging I did, I believe there is an extra } on line 146 plus in issue with the jQuery call on 151" issue has been fixed
Fixed: (Solution by Philip Levine) - "The URL is adding an extra wp-admin/ and is referencing index.php instead of admin.php for Admin Notices. Thanks a lot @Philip Levine for the solution.
Fixed: WP Admin Bar "WP Adminify" broken menu url's updated for - Notification Bar, Admin Page and Login Customizer
Updated: Custom CSS and JS for Admin Area enqueued properly
Updated: Folders - Dashicons not working issue fixed
Updated: Admin Notice Text Color on Dark Mode not showing good issue fixed
Updated: Multisite Plugins menu text "Network Only" and "Network Active" visibility issue fixed
Updated: Icons not showing on Admin Pages issue fixed
Updated: Option settings "Backup" renamed "Import/Export"
Support: New Plugin support - ali2woo, Oxygen Builder, WPBackery Visual Composer, wpDataTables, GDPR Cookie Compliance (CCPA ready), Swift Performance Lite Plugins supports given
Support: Given Elementor Page Builder support for Admin Pages
v1.0.8 - 24-11-2021
Fixed: Duplicate "Notices" sub menu under Dashboard Menu issue fixed
Fixed: Admin Notices not showing on "Notices" Menu
Fixed: Broken Folder Module issue fixed
Fixed: Add plugins "Search keyword" dropdown icon arrow space issue fixed
Fixed: Fixed Gutenberg Editor stretched and Typography issue fixed
Fixed: "PHP Warning: DOMDocument::loadHTML(): Tag path invalid in Entity" warning issue fixed
Fixed: Dark/Light Logo not changing depending on modes
Fixed: If custom "Admin Footer Text" placed then whole footer informations hidden issue fixed
Fixed: Admin Pages 404 error with Elementor and not working issue fixed
Fixed: Dark Mode "New" Button Text color issue fixed
Fixed: "Author Name" not not showing on Activity Logs issue fixed
Fixed: Welcome Widgets Specific Pages not showing, it was only showing if Elementor Page Builder is Activated. This issue has been resolved
Fixed: Only "Schedule Dark Mode" Heading was showing, not showing "Enable Schedule Dark Mode" by default. It's needed to switch on "Dark Mode" to see the options. Fixed this bug also
Fixed: WooCommerce "Order, Customer, Products" items with columns not showing issue fixed.
Fixed: Menu Editor 'Hidden for Rules' dropdown selection not working properly.
Updated: Third Party Media Folders Plugin conflict notice given for - Folders, Filebird, Real Media Library Lite, Wicked Folders, Real Category Library Lite, WP Media Folders, Media Library Plus etc
Updated: Conflicting with Wicked Folders issue resolved
Updated: Folder Module Updated - If any existing Folder plugins installed then it will be automatically disabled. If you want to use WP Adminify Folders Module then you've to Deactivate or Uninstall existing Activated Folder Plugin
Updated: Horizontal Menu settings option name updated from "Menu Type" to "Menu Item Style"
Updated: WordPress Body Google fonts not working properly issue fixed
Updated: Body Background Color not working properly issue fixed
Updated: Background Color not working properly issue fixed
Updated: Admin Bar pre-loader timing reduce for better UX
Updated: By Default some Menu Icons which consists with svg icons or images aren't showing properly, this issue has been fixed
Compatibility: New Plugins Compatability given for - 1) Brizy Page Builder, 2) WordPress Page Builder – Beaver Builder, 3) Hide My WP Ghost – Security Plugin, 4) FileBird – WordPress Media Library Folders & File Manager, 5) Folders – Unlimited Folders to Organize Media Library Folder, Pages, Posts, File Manager, 5) WordPress Media Library Folders 6) WP Media folders 7) Wicked Folders 8) WordPress Real Media Library: Media Library Folder & File Manager 9) WordPress Real Category Management: Content Management in Category Folders 10) WooFunnels Aero Checkout
Warning: Deprecated: Required parameter $youtube follows optional parameter $module_name issue solved
Warning: Deprecated: Required parameter $value follows optional parameter $content issue solved
Supports: Admin Pages support given for - Elementor Page Builder, Brizy Builder, Divi Theme, Beaver Builder etc
Added: "Delete" Activity Logs button added
Added: Added message and links on "Activity Logs Page" like How long to store data for "Activity Logs". Also Options Settings added on "WP Adminify>Module Settings>Activity Logs"
v1.0.7 - 07-11-2021
Updated: Menu Editor not sorting problem fixed
Updated: Admin Columns Items not sorting issue fixed
Updated: Updated several issues on WooCommerce Dark Mode
Updated: While sorting Admin Columns items was flickering and has animation issues. We've fixed that also
Fixed: Thanks to @laficomedia. Found some bugs and we've fixed those. Support URL: https://wordpress.org/support/topic/problem-with-drag-and-drop-admin-columns/
Fixed: WooCommerce plugin activation error fixed
Fixed: WooCommerce Product menu link error issue fixed
Fixed: WooCommerce Order items duplicate issue fixed
Fixed: WooCommerce Order page text color on WooCommerce Dark Mode not visible issue fixed
Fixed: WooCommerce Product Category Admin page text color on WooCommerce Dark Mode not visible issue fixed
Fixed: WooCommerce Product Tag Admin page text color on WooCommerce Dark Mode not visible issue fixed
Added: Post Type names added on small font size on Admin Columns Taxonomy Names for better understanding about Post Type dependency category Labels
v1.0.6 - 23-10-2021
Fixed: Logincustomizer Background Images not found issue fixed
v1.0.5 - 23-10-2021
Fixed: Option Settings Color picker color not changing issue fixed
Fixed: Horizontal Menu not working issue fixed on Adminify Pro
Fixed: Dashboard Widgets not removing issue fixed
Updated: updated codebase according to request [akcl](https://wordpress.org/support/users/akcl/). Support URL: https://wordpress.org/support/topic/suspicious-injections-in-the-recent-code-updates/
v1.0.4 - 29-09-2021
Fixed: Admin Columns issue fixed
Fixed: Fixed Editor button background issue
Fixed: Fixed Google Pagespeed input button border issue
v1.0.3 - 29-08-2021
Updated: Fixed typo on plugin name
WP Adminify Pro v1.0.2 - 29-08-2021
Updated: some UI Fixings
WP Adminify Pro v1.0.1 - 29-08-2021
Updated: Version bump and WordPress 5.8.3 compatiblity
WP Adminify Pro v1.0.0 - 18-02-2021
Initial Release
Tải Miễn Phí WP Adminify Pro v2.0.8 – Powerhouse Toolkit for WordPress Dashboard :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 40K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup