WordPress Real Thumbnail Generator Pro NULLED v2.5.19


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WordPress Real Thumbnail Generator Pro  giúp bạn tạo lại các hình ảnh hiện có trong thư viện. Với plugin này, bạn có thể tạo một hình hoặc tất cả các hình hiện có trong thư viện của bạn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/wordpress-real-thumbnail-generator-bulk-regenerate-upload-folder/18937507

 

WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled

Các tính năng của WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled :

 • WordPress 5.0 đã sẵn sàng
 • Chỉ tạo lại một tập hợp các kích thước hình ảnh, điều đó có nghĩa là nếu bạn đã đăng ký một kích thước hình ảnh mới, bạn chỉ có thể tạo lại kích thước đó Điều đó có nghĩa là bạn có thể bỏ qua các kích thước hình ảnh khác.
 • Tạo lại một lần hình ảnh trong bảng thư viện phương tiện , chế độ xem lưới và tệp đính kèm
 • Tái tạo hàng loạt trong thư viện phương tiện (chế độ bảng và lưới)
 • Hoạt động tốt với các tệp PDF (yêu cầu WP 4.7+)
 • Tạo lại toàn bộ thư viện phương tiện của bạn
 • Làm việc với các hình ảnh hiện có của bạn
 • Cấu trúc tải lên tùy chỉnh cho các miếng dán hình thu nhỏ và tên tệp (bạn có thể xác định một mẫu bằng trình giữ chỗ)
 • Phát hiện kích thước hình ảnh không sử dụng (ví dụ: sau khi chuyển đổi theme) và xóa chúng
 • Có thể nhanh hơn tới 33% so với các plugin khác vì RTG sử dụng ít yêu cầu hơn để tạo lại
 • Tương thích với Revolution Slider
 • Tương thích với các thiết bị cảm ứng
 • Hỗ trợ nhiều trang
 • Hỗ trợ 6 tháng đã bao gồm
 • Cập nhật miễn phí vĩnh viễn
 • GPDR / DSGVO: Plugin không thu thập dữ liệu cá nhân!

Các ảnh chụp màn hình:

WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled changelog :

## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.10 (2021-05-25)  ### chore  * compatibility with latest antd version  * migarte loose mode to compiler assumptions  * polyfill setimmediate only if needed (CU-jh3czf)  * prettify code to new standard  * revert update of [email protected] as it does not support monorepos yet  * upgrade dependencies to latest minor version  ### ci  * move type check to validate stage  ### fix  * do not rely on install_plugins capability, instead use activate_plugins so GIT-synced WP instances work too (CU-k599a2)  ### test  * make window.fetch stubbable (CU-jh3cza)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.9 (2021-05-14)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.8 (2021-05-12)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.7 (2021-05-11)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.6 (2021-05-11)  ### chore  * **release :** publish [ci skip]  ### ci  * push plugin artifacts to GitLab Generic Packages registry (CU-hd6ef6)  ### refactor  * create wp-webpack package for WordPress packages and plugins  * introduce eslint-config package  * introduce new grunt workspaces package for monolithic usage  * introduce new package to validate composer licenses and generate disclaimer  * introduce new package to validate yarn licenses and generate disclaimer  * introduce new script to run-yarn-children commands  * move build scripts to proper backend and WP package  * move jest scripts to proper backend and WP package  * move PHP Unit bootstrap file to @devowl-wp/utils package  * move PHPUnit and Cypress scripts to @devowl-wp/utils package  * move technical doc scripts to proper WP and backend package  * move WP build process to @devowl-wp/utils  * move WP i18n scripts to @devowl-wp/utils  * move WP specific typescript config to @devowl-wp/wp-webpack package  * remove @devowl-wp/development package  * split stubs.php to individual plugins' package  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.5 (2021-03-30)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.4 (2021-03-23)  ### build  * plugin tested for WordPress 5.7 (CU-f4ydk2)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.3 (2021-03-10)  ### fix  * properly detect thumbnail size for PDFs and images  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.2 (2021-03-02)  ### fix  * respect language of newsletter subscriber to assign to correct newsletter (CU-aar8y9)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.1 (2021-02-24)  ### chore  * rename go-links to new syntax (#en621h)  ### docs  * rename test drive to sanbox (#ef26y8)  ### fix  * compatibility with GS Only PDF Preview plugin (CU-epzbcn)  # WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.5.0 (2021-02-16)  ### chore  * improve UX after user tests (CU-devznm)  ### docs  * update README to be compatible with Requires at least (CU-df2wb4)  ### feat  * improve English translation (#devznm)  * improve English translation (#devznm)  * translation into German (#devznm)  ### fix  * verify settings with error messages (CU-devznm)  * when uploading a file in Add New page a notice was thrown (CU-devznm)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.12 (2021-02-02)  ### chore  * remove limit for regenerations (CU-d6z2u6)  ### docs  * improved product description for wordpress.org (#d6z2u6)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.11 (2021-01-24)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.10 (2021-01-11)  ### build  * reduce javascript bundle size by using babel runtime correctly with webpack / babel-loader  ### chore  * **release :** publish [ci skip]  * **release :** publish [ci skip]  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.9 (2020-12-15)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.8 (2020-12-10)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.7 (2020-12-09)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.6 (2020-12-09)  ### chore  * update to cypress v6 (CU-7gmaxc)  * update to webpack v5 (CU-4akvz6)  * updates typings and min. Node.js and Yarn version (CU-9rq9c7)  * **release :** publish [ci skip]  ### fix  * automatically deactivate lite version when installing pro version (CU-5ymbqn)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.5 (2020-12-01)  ### chore  * update dependencies (CU-3cj43t)  * update major dependencies (CU-3cj43t)  * update to composer v2 (CU-4akvjg)  * update to [email protected] (CU-3cj43t)  * **release :** publish [ci skip]  ### fix  * compatibility with react-responsive-modal (CU-3cj43t)  ### refactor  * enforce explicit-member-accessibility (CU-a6w5bv)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.4 (2020-11-24)  ### fix  * compatibility with upcoming WordPress 5.6 (CU-amzjdz)  * use no-store caching for WP REST API calls to avoid issues with browsers and CloudFlare (CU-agzcrp)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.3 (2020-11-18)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.2 (2020-11-17)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.1 (2020-11-12)  ### ci  * make scripts of individual plugins available in review applications (#a2z8z1)  * release to new license server (#8wpcr1)  # WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.4.0 (2020-10-23)  ### feat  * route PATCH PaddleIncompleteOrder (#8ywfdu)  ### refactor  * use "import type" instead of "import"  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.9 (2020-10-16)  ### build  * use node modules cache more aggressively in CI (#4akvz6)  ### chore  * rename folder name (#94xp4g)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.8 (2020-10-09)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.7 (2020-10-08)  ### chore  * **release :** version bump  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.6 (2020-09-29)  ### build  * backend pot files and JSON generation conflict-resistent (#6utk9n)  ### chore  * introduce development package (#6utk9n)  * move backend files to development package (#6utk9n)  * move grunt to common package (#6utk9n)  * move packages to development package (#6utk9n)  * move some files to development package (#6utk9n)  * remove grunt task aliases (#6utk9n)  * update dependencies (#3cj43t)  * update package.json scripts for each plugin (#6utk9n)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.5 (2020-09-22)  ### fix  * import settings (#82rk4n)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.4 (2020-08-31)  ### fix  * change of software license from GPLv3 to GPLv2 due to Envato Market restrictions (#4ufx38)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.3 (2020-08-26)  ### chore  * **release :** publish [ci skip]  ### ci  * install container volume with unique name (#7gmuaa)  ### perf  * remove transients and introduce expire options for better performance (#7cqdzj)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.2 (2020-08-17)  ### ci  * prefer dist in composer install  ### fix  * delete unused wasnt executed correctly  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.1 (2020-08-11)  ### chore  * backends for monorepo introduced  # WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.3.0 (2020-07-30)  ### feat  * introduce dashboard with assistant (#68k9ny)  * WordPress 5.5 compatibility (#6gqcm8)  ### fix  * option to force new schema  * REST API notice in admin dashboard  * toggle to show only errors  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1 (2020-07-02)  ### chore  * allow to define allowed licenses in root package.json (#68jvq7)  * update dependencies (#3cj43t)  ### test  * cypress does not yet support window.fetch (#5whc2c)  # WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0 (2020-06-17)  ### chore  * added two new filters for developers RTG/Regenerate/Path and RTG/Regenerate/AbsolutePath (#5yk9nj)  * update plugin updater newsletter text (#6gfghm)  ### feat  * allow to use ID as placeholder (#5yk9at)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.6 (2020-06-12)  ### chore  * i18n update (#5ut991)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.5 (2020-05-27)  ### build  * improve plugin build with webpack parallel builds  ### ci  * use hot cache and node-gitlab-ci (#54r34g)  ### docs  * redirect user documentation to new knowledgebase (#5etfa6)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.4 (2020-05-20)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.3 (2020-05-14)  ### docs  * link to free test drive in wordpress.org description  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.2 (2020-05-14)  ### docs  * new wordpress.org assets #6jbg2r  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.1 (2020-05-12)  ### build  * cleanup temporary i18n files correctly  ### fix  * correctly enqueue dependencies (#52jf92)  # WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.1.0 (2020-04-27)  ### chore  * add hook_suffix to enqueue_scripts_and_styles function (#4ujzx0)  ### docs  * update user documentation and redirect to help.devowl.io (#6c9urq)  ### feat  * rewrite English translation and add German translation (#4aqkwf)  ### test  * add smoke tests (#4rm5ae)  * automatically retry cypress tests (#3rmp6q)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.14 (2020-04-20)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.13 (2020-04-16)  **Note:** Version bump only for package @devowl-wp/real-thumbnail-generator  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.12 (2020-04-16)  ### build  * adjust legal information for envato pro version (#46fjk9)  * move test namespaces to composer autoload-dev (#4jnk84)  * reduce bundle size by ~25% (#4jjq0u)  * scope PHP vendor dependencies (#4jnk84)  ### chore  * create real-ad package to introduce more UX after installing the plugin (#1aewyf)  * rename real-ad to real-utils (#4jpg5f)  * update to Cypress v4 (#2wee38)  ### ci  * correctly build i18n frontend files (#4jjq0u)  * run package jobs also on devops changes  ### fix  * limit bulk-regeneration in lite version to 300 images (#4akhnt)  * undefined index notice (#4gkt3j)  ### style  * reformat php codebase (#4gg05b)  ### test  * avoid session expired error in E2E tests (#3rmp6q)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.11 (2020-03-31)  ### chore  * update dependencies (#3cj43t)  * **release :** publish [ci skip]  * **release :** publish [ci skip]  * **release :** publish [ci skip]  ### ci  * use concurrency 1 in yarn disclaimer generation  ### style  * run [email protected] on all files (#3cj43t)  ### test  * configure jest setupFiles correctly with enzyme and clearMocks (#4akeab)  * generate test reports (#4cg6tp)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.10 (2020-03-13)  ### chore  * make ready for WordPress 5.4 release (#42g9wx)  ### fix  * i18n is not correctly initialized  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.9 (2020-03-05)  ### build  * chunk vendor libraries (#3wkvfe) and update [email protected] (#3wnntb)  ### chore  * update dependencies (webpack, types)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.8 (2020-02-27)  ### docs  * CHANGELOG and README  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.7 (2020-02-26)  ### fix  * compatibility running Real Media Library and Real Thumbnail Generator together (hotfix)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.6 (2020-02-26)  ### build  * add exclude-from-classmap for freemium package (#3rgyt1)  * asset is not correctly enqueued (#3rgyt1)  * migrate real-thumbnail-generator to monorepo  * prepare lite version for further usage (#3rgyt1)  ### docs  * exclude-from-classmap (#3rgyt1)  ### fix  * make more compatible with WP 5.3 (#3upazm)  * only this sizes works now as expected (#3upazm)  * thumbnails are now correctly deleted in wp-content/uploads (#3upazm)  * update urls to devowl.io (#3rgyt1)  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.5 (2019-10-07)  * fix bug with thumbnails path when using %size-identifier%  * fix bug with 503er server errors and retry regenerate again  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.4 (2019-08-21)  * add search by filename in Analyse / Regenerate tab  * fix bug with WooCommerce thumbnails and custom cropping  * improve error handling so the process does not stop when an error occurs  * improve performance by only loading images when hovering in analyse item  * improve performance by list virtualization  * improve height of opened analyse dialog  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.3 (2019-08-09)  * fix bug with page reload in "Edit attachment" page  * fix bug while error is logged when opening an attachment in the dialog  * fix bug when attachment is deleted and shows still as "Unused"  * improve regeneration list that now all items are clickable  * released lite version  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.2 (2019-03-19)  * fix bug with style/script dependencies  ## WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.1 (2019-02-21)  * the plugin is now fully compatible with Crop-Thumbnails plugin  * fix bug with Internet Explorer  * fix bug with icons  * fix bug with PDFs  # WordPress Real Thumbnail Generator Pro Nulled 2.0.0 (2019-02-15)  * complete code rewrite, same functionality with improve performance, with an eye on smooth user interface and experience  * add option to skip existing thumbnail files  * add autoupdater functionality in Plugins > "License settings"  * add checbox to select / deselect all registered thumbnail sizes  * fix bug with generation of single thumbnail sizes  * fix compatibility with Simple Matted Thumbnails  * fix compatibility with EWWW Image Optimizer  * improve performance and usability  ## 1.1.7 (2018-03-23)  * add "Regenerate" button to PDF files in list view  * fix bug with PDF thumbnails while getting "-1" prefix  ## 1.1.6 (2018-03-22)  * fix bug with PDF generation in thumbnail folders  * fix bug with deletion of old thumbnails when changing the thumbnails schema  * fix bug with deletion of empty thumbnail folders  ## 1.1.5 (2017-10-10)  * fix bug with duplicate info containers about thumbnails  ## 1.1.4 (2017-05-25)  * add option to set a chunk size for regeneration  ## 1.1.3 (2017-04-14)  * fix bug with SVG images  ## 1.1.2 (2017-03-17) #  * fix bug with AJAX Search Pro  * fix bug with Facebook hint in plugins site  ## 1.1.1 (2017-01-04)  * fix bug with failed thumbnail sizes  * fix bug with .txt upload  * fix bug with regenerating only a set of sizes  # 1.1.0 (2016-12-09)  * add ability to regenerate only specific image sizes  * fix bug with copped image sizes  ## 1.0.1 (2016-11-29)  * add the MatthiasWeb promotion dialog  # 1.0 (2016-11-10)  * initial review [/read]

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí WordPress Real Thumbnail Generator Pro NULLED v2.5.19 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress