WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0

WooCommerce Zapier Nulled là plugin addon của Woocommerce giúp bạn tự động kết nối trang thương mại điện tử với các ứng dụng đám mây ( Cloud Apps) của bạn như google account, Zoho, Excel….

Link Demo : https://woocommerce.com/products/woocommerce-zapier/

Other :

Woocommerce Zapier Nulled

Các tính năng của Woocommerce Zapier Nulled :

Tích hợp với hàng nghìn ứng dụng đám mây

Zapier cho phép bạn kết nối cửa hàng WooCommerce của mình để tích hợp hai chiều với hàng nghìn ứng dụng đám mây – một vài ví dụ phổ biến:

 • Trang tính : Google Trang tính, Trang tính Zoho, Excel
 • Email : Gmail, Office 365, Mailparser
 • Bán hàng & CRM : HubSpot, MailChimp, AWeber, SalesForce, Active Campaign
 • Hỗ trợ : Slack, Zendesk, Freshdesk, Help Scout
 • Kế toán : QuickBooks, Xero, Freshbooks
 • Điện thoại & SMS : Twilio, ClickSend SMS, SimpleTexting
 • Dự án : Trello, Asana, Basecamp
 • Xã hội : Twitter, Facebook, Instagram
 • Nội dung & Tệp : Google Tài liệu, Google Drive, Dropbox

Tự động hóa cửa hàng WooCommerce của bạn

Tự động hóa hai chiều cho:

 • Đơn hàng
 • Phiếu giảm giá
 • Khách hàng
 • Các sản phẩm
 • Đăng ký

Tự động hóa một cách cho:

 • Đặt chỗ

Kích hoạt bạn có thể hành động

 • Đơn hàng : đã tạo, đã xóa, đã thanh toán, đã khôi phục, trạng thái đã thay đổi, đã cập nhật
 • Phiếu thưởng : tạo, xóa, khôi phục, cập nhật
 • Khách hàng : đã tạo, đã xóa, đã cập nhật
 • Sản phẩm : tạo, xóa, khôi phục, cập nhật
 • Đặt chỗ : đã tạo, đặt hàng, thay đổi trạng thái, cập nhật, hủy bỏ, xóa, khôi phục
 • Đăng ký : đã tạo, đã xóa, không gia hạn được, được gia hạn, trạng thái đã thay đổi, đã chuyển đổi, đã cập nhật

Các hành động bạn có thể thực hiện

 • Phiếu giảm giá : tạo, tìm, cập nhật
 • Khách hàng : tạo, tìm, cập nhật
 • Đơn hàng: tạo, tìm, cập nhật
 • Sản phẩm: tạo, tìm, cập nhật
 • Đăng ký: tạo, tìm, cập nhật

Khả năng tương thích

Core WooCommerce với tất cả các loại tiền tệ WooCommerce, phương thức vận chuyển và cổng thanh toán.

Các tiện ích mở rộng được hỗ trợ :

 • Đặt chỗ trên WooCommerce
 • Đăng ký WooCommerce
 • Nhóm WooCommerce
 • WooCommerce Gravity Forms Product Add-Ons
 • Phần bổ trợ Sản phẩm WooCommerce
 • WooCommerce Checkout Field Editor
 • WooCommerce Sequential Order Numbers Pro
 • Đơn đặt hàng trước của WooCommerce
 • Trình quản lý trạng thái đơn hàng
 • Và nhiều hơn nữa

Bảo mật : dữ liệu WooCommerce của bạn luôn được gửi đến Zapier qua kết nối được mã hóa

Có thể điều chỉnh : thông báo zap có thể được lọc cho người dùng, nhóm hoặc đội cụ thể

WooCommerce Zapier Nulled Changelog:

=== WooCommerce Zapier Changelog ===

2021-05-26 - WooCommerce Zapier Nulled 2.2.0
* Full details: https://om4.io/?p=20075
* New: Added WooCommerce Bookings support. The minimum required WooCommerce Bookings WooCommerce Zapier Nulled is 1.15.35. PR #413
* Change: Marked as compatible with WooCommerce 5.3. PR #448

2021-05-11 - WooCommerce Zapier Nulled 2.1.0
* Full details: https://om4.io/?p=20063
* New: Add support for the newly released WooCommerce Subscriptions v3.1. #426, #431
* Fix: Avoid a PHP fatal error that occurs with WooCommerce Subscriptions v3.1 (which introduces a v3 subscriptions REST API endpoint). PR #425
* Fix: Ensure Subscriptions webhooks are created with the REST API v1 WooCommerce Zapier Nulled, to improve compatibility with WooCommerce Subscriptions WooCommerce Zapier Nulled 3.1. #431
* Fix: Performance Improvement: ensure resources are initialised only once (not twice). PR #411.
* Change: Remove unused REST API endpoint routes and methods. #412
* Change: Minimum required PHP WooCommerce Zapier Nulled is now 7.0. No longer supporting PHP 5.6.x. #423
* Change: Minimum required WordPress WooCommerce Zapier Nulled is 4.9.0. #423
* Change: Minimum required WooCommerce WooCommerce Zapier Nulled is 3.7.0. #213, #423
* Change: Marked as compatible with WooCommerce 5.2. PR #417, PR #428
* Change: Update documentation links to new doc.om4.io site. PR #439
* Dev: Refactor resource definitions #422

Read More


Free Download WooCommerce Zapier Nulled v2.2.0 :


Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu bản Null có virus, malware hoặc các vấn đề khác.Nếu bạn muốn phiên bản mới nhất hoặc bản SẠCH ( bản tải trực tiếp của nhà phát hành ), vui lòng liên hệ qua messenger tại đây : m.me/101324895411988

If you want the lastest version or original,please contact via messenger

Ủng hộ tôi qua MOMO

Ủng Hộ TÔi

Decryption key : m3XAebKWW0RcsbAF2jQVbXB0WmtiAsB3hH36zoCHaVw

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Download Instructions

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress