WooCommerce Wholesale Prices Premium 1.27.8


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Wholesale Prices Premium cho phép bạn đưa toàn bộ hoạt động kinh doanh bán buôn của mình lên trực tuyến để bạn có thể hợp lý hóa và kiếm nhiều lợi nhuận hơn. Nó mang lại cho khách hàng bán buôn của bạn trải nghiệm đặt hàng tuyệt vời bên cạnh cửa hàng bán lẻ bình thường của bạn.

Link Demo :https://wholesalesuiteplugin.com/

WooCommerce Wholesale Prices Premium

Các tính năng của WooCommerce Wholesale Prices Premium :

VÒNG BÁN BUÔN KHÔNG GIỚI HẠN CỦA NGƯỜI DÙNG Tách biệt khách hàng bán buôn của bạn hơn nữa bằng cách giới thiệu các vai trò bán buôn tùy chỉnh bổ sung – tạo nhiều khách hàng nếu bạn cần! Tuyệt vời cho các mức độ cam kết khác nhau, phân biệt địa lý và hơn thế nữa.

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM CỦA SẢN PHẨM Hạn chế khả năng hiển thị sản phẩm đối với các vai trò người dùng bán buôn cụ thể để chỉ những người dùng có / các vai trò bán buôn được chỉ định mới có thể xem chúng. Điều này rất tiện lợi cho việc tạo ra các sản phẩm chỉ bán buôn.

Ẩn SẢN PHẨM “CHỈ BÁN LẺ” Ẩn tất cả các sản phẩm không có giá bán buôn với khách hàng bán buôn của bạn. Cũng ẩn các biến thể riêng lẻ không có giá bán buôn được xác định, nhưng hiển thị các biến thể có.

CÁC BIẾN ĐỔI “CHỈ BÁN BUÔN” Tạo các biến thể sản phẩm đặc biệt chỉ dành cho khách hàng bán buôn của bạn. Các biến thể chỉ bán buôn sẽ bị ẩn khỏi khách hàng bán lẻ của bạn.

HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM DANH MỤC SẢN PHẨM Hạn chế toàn bộ danh mục sản phẩm khỏi các vai trò người dùng bán buôn cụ thể để chỉ những người dùng có / các vai trò cụ thể mới có thể xem chúng. Điều này rất tiện lợi cho việc tạo danh mục chỉ bán buôn.

NỘI DUNG TÙY CHỈNH VAI TRÒ BÁN BUÔN Hiển thị thông báo đặc biệt hoặc nội dung tùy chỉnh chỉ dành cho người dùng bán buôn. Dễ dàng kiểm soát bằng các mã ngắn nội dung.

HIỂN THỊ HOẶC ẨN NỘI DUNG Bao gồm các mã ngắn tùy chỉnh để hiển thị hoặc ẩn nội dung dựa trên việc người dùng đã đăng nhập hay chưa tính năng có sẵn cho người dùng bán buôn.

ĐƠN HÀNG TỐI THIỂU Chỉ cấp giá bán buôn khi khách hàng bán buôn của bạn đã đạt đến tổng phụ đơn hàng tối thiểu. Được áp dụng trên toàn cầu và có thể được đặt ở các cấp độ khác nhau cho các vai trò bán buôn khác nhau.

SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG TỐI THIỂU Chỉ cấp giá bán buôn khi khách hàng bán buôn của bạn đã đạt đến số lượng mặt hàng tối thiểu trong giỏ hàng của họ. Được áp dụng trên toàn cầu và có thể được đặt ở các cấp độ khác nhau cho các vai trò bán buôn khác nhau.

SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU MỖI SẢN PHẨM Chỉ cấp giá bán buôn cho một sản phẩm riêng lẻ sau khi khách hàng bán buôn của bạn thêm số tiền bắt buộc tối thiểu vào giỏ hàng của họ. Đồng thời đặt giá trị nhỏ nhất trên bộ chọn số lượng.

CÀI ĐẶT TOÀN CẦU TRÊN MỖI NGƯỜI DÙNG Muốn một người dùng có yêu cầu tổng phụ tối thiểu khác nhau? Hoặc có thể sắp xếp khác nhau để vận chuyển? Bạn có thể ghi đè gần như mọi cài đặt bán buôn toàn cầu trên cơ sở mỗi người dùng.

SỐ LƯỢNG BƯỚC Hạn chế số lượng mà khách hàng bán buôn có thể đặt trong giỏ hàng của họ ở số lượng theo từng bước nhất định. Tuyệt vời để bán sản phẩm với số lượng đã định.

THÔNG BÁO CÒN LẠI TỐI THIỂU Các thông báo có thể nhìn thấy dễ dàng hiển thị trên giỏ hàng và thanh toán khi khách hàng bán buôn của bạn không đáp ứng một trong những hạn chế tối thiểu của bạn.

HÓA ĐƠN ĐẶT HÀNG CHO ĐẾN KHI CÓ THRESHOLD MET Theo tùy chọn, không cho phép khách hàng bán buôn đặt hàng cho đến khi đáp ứng các ngưỡng tối thiểu.

GIẢM GIÁ TOÀN CẦU Đặt giá bán buôn trên toàn cầu trong toàn bộ cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng chiết khấu phần trăm thay vì đặt giá cho mỗi sản phẩm. Sau đó, bạn có thể ghi đè từng sản phẩm nếu được yêu cầu.

GIẢM GIÁ% DANH MỤC SẢN PHẨM Đặt giá bán buôn ở cấp Danh mục sản phẩm bằng cách sử dụng chiết khấu phần trăm áp dụng cho toàn bộ danh mục thay vì đặt giá cho mỗi sản phẩm. Sau đó, bạn có thể ghi đè từng sản phẩm nếu được yêu cầu.

KHUYẾN CÁO DỰA TRÊN SỐ LƯỢNG BỔ SUNG Đặt giá bán buôn của bạn, sau đó áp dụng chiết khấu giá bán buôn khác dựa trên số lượng khách hàng bán buôn đã thêm vào giỏ hàng của họ. Có thể được áp dụng ở cấp sản phẩm, cấp danh mục hoặc toàn cầu.

GIẢI PHÓNG DỰ ĐOÁN DỰA TRÊN GIỎ HÀNG Đặt chiết khấu bổ sung cho khách hàng bán buôn của bạn dựa trên tổng phụ của giỏ hàng hiện tại. Cho phép bạn thưởng cho khách hàng cho các đơn đặt hàng lớn hơn dựa trên ngưỡng và số tiền chiết khấu mà bạn định cấu hình.

GIÁ CẢ CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH Dễ dàng thay đổi từ “Giá bán buôn” mặc định trên giao diện người dùng thành bất kỳ thuật ngữ nào bạn thích.

MÀN HÌNH HIỂN THỊ BIẾN ĐỔI Chỉ định để hiển thị các sản phẩm thay đổi với một phạm vi giá hoặc chỉ với mức giá tối thiểu.

LOẠI ĐƠN HÀNG BÁN BUÔN Thêm cột mới vào màn hình Danh sách đơn hàng của bạn để dễ dàng tách đơn hàng Bán buôn khỏi đơn hàng Bán lẻ.

MIỄN GIẢM THUẾ Miễn các vai trò bán buôn khỏi việc nộp thuế (rất tốt cho việc tuân thủ thuế của EU). Áp dụng trên toàn cầu trên tất cả các vai trò bán buôn hoặc mỗi vai trò bán buôn.

SUFFIX GIÁ BÊN NGOÀI Ghi đè hậu tố giá như được xác định trong cài đặt thuế mặc định cho khách hàng bán buôn. Điều này được hiển thị sau giá trong toàn bộ cửa hàng.

GIÁ DỰA TRÊN PERCENTAGE Tùy chọn nhập Số lượng sản phẩm Giá dựa trên phần trăm thay vì giá chính xác.

HIỂN THỊ GIÁ THUẾ ĐỘC QUYỀN / ĐỘC QUYỀN Chọn xem khách hàng bán buôn xem giá đã bao gồm hay chưa bao gồm thuế trong toàn bộ cửa hàng của bạn và kiểm soát việc hiển thị thuế của giỏ hàng / thanh toán của bạn một cách riêng biệt.

GIẢM GIÁ CĂN CỨ Tùy chọn để luôn sử dụng giá thông thường khi tính chiết khấu dựa trên% thay vì mặc định cho sản phẩm giảm giá cho các sản phẩm đang giảm giá.

THÊM TÙY CHỈNH CẢM ƠN THÔNG ĐIỆP CỦA BẠN Hiển thị thông báo cảm ơn tùy chỉnh cho khách hàng bán buôn trên màn hình Đã nhận đơn hàng sau khi đặt hàng.

VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ TRÊN TOÀN QUỐC Tùy chọn cung cấp cho tất cả khách hàng bán buôn của bạn (ở mọi vai trò) giao hàng miễn phí dựa trên phương thức giao hàng miễn phí có sẵn bất kể giá trị đơn hàng.

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN ĐỂ BÁN BUÔN BẢN ĐỒ VAI TRÒ Chỉ định chính xác các phương thức vận chuyển mà mỗi vai trò bán buôn có thể nhìn thấy và sử dụng thông qua giao diện lập bản đồ đơn giản.

TÍCH HỢP VỚI CỔNG VẬN CHUYỂN TỶ GIÁ BẢNG Sử dụng phương thức vận chuyển để tích hợp ánh xạ vai trò bán buôn với Bảng giá vận chuyển WooCommerce.

THANH TOÁN GATEWAY CHO BẢN ĐỒ VAI TRÒ BÁN BUÔN Chỉ định chính xác cổng thanh toán mà mỗi vai trò bán buôn có thể nhìn thấy và sử dụng, ngay cả khi cổng thanh toán bị vô hiệu hóa.

THANH TOÁN GATEWAY SURCHARGE Tùy chọn thêm phụ phí cho khách hàng bán buôn sử dụng một số cổng thanh toán nhất định. Tuyệt vời để thu lại chi phí giao dịch trên các đơn đặt hàng lớn.

TẮT MÃ COUPON Chọn xem khách hàng bán buôn có được phép sử dụng mã phiếu giảm giá cho đơn đặt hàng của họ hay không.

CÓ BÁO CÁO BÁN BUÔN Báo cáo bán buôn hoàn toàn mới trong phần báo cáo hiển thị doanh số bán buôn mỗi ngày, mỗi khách hàng bán buôn và mỗi sản phẩm.

CHO PHÉP BACKORDERS Luôn cho phép đặt hàng lại đối với các sản phẩm hết hàng chỉ dành cho khách hàng bán buôn của bạn.

TÍCH HỢP CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ AELIA Cho phép khách hàng bán buôn mua bằng các loại tiền tệ khác thông qua tích hợp với plugin Công cụ chuyển đổi tiền tệ phổ biến của Aelia cho WooCommerce. Tuyệt vời cho việc bán hàng quốc tế.

TÍCH HỢP SẢN PHẨM COMPOSITE Tích hợp với tiện ích mở rộng Sản phẩm tổng hợp WooCommerce phổ biến để cho phép định giá bán buôn cho các sáng tác của bạn.

TÍCH HỢP CÁC CĂN CỨ SẢN PHẨM Tích hợp với tiện ích mở rộng Gói sản phẩm WooCommerce phổ biến để cho phép định giá bán buôn trên các mặt hàng đi kèm của bạn.

TÍCH HỢP BỔ SUNG SẢN PHẨM Tích hợp với tiện ích mở rộng WooCommerce Product Addons phổ biến để cho phép bán buôn các mặt hàng bổ trợ. Tạo các nhóm tiện ích bổ sung bị hạn chế bán buôn và kiểm soát khả năng hiển thị.

HỘI NHẬP VAT EU Tích hợp với plugin WooCommerce EU VAT Number, Aelia’s EU VAT Assistant và Germanized Pro.

HÀNH ĐỘNG SỐ LƯỢNG LỚN TÙY CHỈNH Cho phép đặt số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi vai trò bán buôn trên tất cả các biến thể sản phẩm có thể thay đổi thông qua hành động hàng loạt tùy chỉnh.

BẢN DỊCH SN SÀNG Hoàn toàn tuân thủ i18n và bao gồm các tệp dịch cơ bản sẵn sàng để bạn tùy chỉnh ngôn ngữ của riêng mình. Hoặc cung cấp bản dịch bằng cách sử dụng plugin WPML tuyệt vời, chúng tôi tương thích 100%.

TÙY CHỌN CÀI ĐẶT PLUGIN Có tùy chọn để chỉ định có xóa các tùy chọn WooCommerce Giá bán buôn Premium khi gỡ cài đặt plugin hay không.

BẢN DỊCH SN SÀNG Hoàn toàn tuân thủ i18n và bao gồm các tệp dịch cơ bản sẵn sàng để bạn tùy chỉnh ngôn ngữ của riêng mình. Hoặc cung cấp bản dịch bằng cách sử dụng plugin WPML tuyệt vời, chúng tôi tương thích 100%.

TƯƠNG THÍCH NHIỀU Tương thích với WordPress Multisite. Sử dụng plugin trên tất cả các trang con của bạn khi sử dụng WordPress Multisite.

TÍCH HỢP API WOOCOMMERCE Tích hợp với API WooCommerce chính thức để cho phép bạn thay đổi chi tiết bán buôn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Wholesale Prices Premium 1.27.8 nulled changelog
Version 1.27.7

Bug Fix: Free Gift For WooCommerce Integration: Checkout page will reload itself after switching the shipping method
Bug Fix: Product Visibility: When updating the product price the wholesale exclusive variation option isn't copied to the translated language
Version 1.27.6

Bug Fix: Product Bundle issue on showing correct prices on some instances
Bug Fix: WOOCS: Incorrect wholesale prices when switch to secondary currency in product bundled that has priced individually
Bug Fix: Wholesale Role / Payment Gateway Surcharge still uses "Standard Tax Rate" even when the "Wholesale Tax Class" is set
Version 1.27.5

Bug Fix: If one of the product variants doesn't have a wholesale price, the whole variable product disappears for the wholesale customers when the Only Show Wholesale Products To Wholesale Customers, Disregard Product Category Level Wholesale Discount and Disregard Wholesale Role Level Wholesale Discount options are enabled
Version 1.27.4

Improvement: Code improvement on the function get_wholesale_price_display_suffix_filter
Bug Fix: Issues with "Wholesale Minimum Quantity" on Shop and Category Pages
Version 1.27.3

Improvement: Transfer WooCommerce > Wholesale Roles to Wholesale > Roles
Improvement: Transfer Settings > WWS License to Wholesale > License
Improvement: Allow plugin auto updates
Improvement: Optimize visibility meta codebase
Bug fix: Grouped Products Visibility issue when using Disregard Product Category/ Wholesale Role Level Discount
Version 1.27.2

Integration fix: WooCommerce Product Bundle: Wholesale Price Suffix not displaying
Integration fix: WooCommerce Multilingual: Minimum Subtotal calculation in The Other Languages
Version 1.27.1

Improvement: French Translation
Improvement: Don't auto adjust the value in Role Key field when inputting the wrong key format
Bug fix: Product Visibility issue on Shop Manager user
Integration fix: Advanced Coupons - Minimum Order Subtotal calculates the price of products from Advanced Coupon's Add Products using its wholesale price not its discounted price after the coupon is applied
Integration fix: WOOCS - Product Add-ons - WWPP Internal Server Issue when checking out
Bug fix: {price_including_tax} and {price_excluding_tax} on Wholesale Price Suffix display the regular price instead of wholesale price in Variable Product
Version 1.27

Note: If Wholesale Prices is present and active, minimum requirement is version 1.16

Feature: API: General wholesale price endpoint
Feature: API: Product category wholesale discount endpoint
Feature: API: Ability to do batch wholesale product updates
Feature: API: Compatibility with bundle and composite API
Improvement: API: Wholesale products visibility
Version 1.26.5

Improvement: Code improvements for better performance.
Version 1.26.4

Improvement: minor code improvements for performance
Version 1.26.3

Bug Fix: Wholesale Role Filter in the parent category does not work for the product in the subcategory
Bug Fix: Get PHP fatal error when deactivate WooCommerce or switch WC version
Bug Fix: Editing Product Quantity Based Wholesale Pricing after saving it in a variation won't set the wholesale role correctly
Bug Fix: Hebrew RTL Language with WP Translation - Can't Edit/Add/Delete Wholesale Roles
Version 1.26.2

Bug Fix: WWPP License page returns 404 when you have set WordPress folders in a different root folder than Site Address URL
Bug Fix: WPML: Wholesale Price is Calculated Incorrectly When Using General Percentage Discount
Bug Fix: WOOCS: The wholesale pricing based product quantity doesn't convert into secondary currency (using Fixed price type)
Bug Fix: WooCommerce Product Bundle: The Discounted Price Doesn't Show in The Single Product Page
Bug Fix: WWPP: When site language change to Francais (French), In Products page, adding wholesale role in Restrict to wholesale role, not showing after pressing Update button
Version 1.26.1

Bug Fix: WPML: When creating a translation, the translated variable meta "_variations_with_wholesale_price" still saves the main language variation ids instead of the translated variation ids
Bug Fix: API: Unable to edit wholesale role via WWPP API
Bug Fix: PHP 8 Compatibility
Bug Fix: Restricted products show in Related Products to guest users
Bug Fix: The "Save" column in the "Quantity Based Discount" table shows the incorrect calculation if the tax display is set to "Exclusive Tax"
Version 1.26

Feature: Discount based on cart subtotal price
Improvement: API: Use the filter wwp_meta_data for inserting WWPP related meta data
Improvement: French Translation for WWPP 1.25.2
Improvement: Display Percentage Column on the Quantity Discount Table
Bug Fix: WooCommerce Product Add-ons | when an add-on with a negative price is selected, it does not reduce the wholesale price of the main product
Version 1.25.2

Feature: FacetWP integration
Improvement: WWPP API Improvement
Bug Fix: Variable products show a price range that includes the price of a non-wholesale variation
Version 1.25.1

Bug Fix: Security Fixes
Version 1.25

Feature: Bundle + WWPP: Compatibility with WooCommerce Currency Switcher Plugin.
Feature: Integration: Products By Attributes & Variations for WooCommerce.
Improvement: WWPP API: Update REST base to wholesale/v1. WWP/P dedicated REST API.
Improvement: Update to new product boxes on upgrade page.
Bug Fix: Wholesale-only products are visible when called using WooCommerce Product Shortcode.
Bug Fix: Grouped Product sorted randomly when WWPP is activated.
Version 1.24.7

Bug Fix: Wholesale products not showing up when "Only Show Wholesale Products To Wholesale Customers" is enabled
Bug Fix: Non-numeric value showing for retail products when Tax is disabled
Bug Fix: Product with excluded discount rules is still considered as a wholesale product
Bug Fix: Bundled Product: The variable wholesale and variable regular product as child products showing extra wholesale price on it
Bug Fix: Bundled Product: Some wholesale user can't purchase the product and visibility issues
Version 1.24.6

Improvement: Making the third argument optional for the wc_shortcode_products_query shortcode
Bug Fix: Product Bundle JS error showing in the frontend on Chrome Dev tools
Bug Fix: The table name "wp_postmeta" is hardcoded in two WWPP files
Bug Fix: Product Bundle: Non wholesale_customer cannot purchase product bundle
Bug Fix: Product Bundle: The product bundle should be visible if one of the product has a wholesale price and the "Only Show Wholesale Products..." setting is on.
Bug Fix: Sale price is not working for variable products that have identical regular price and sale price for each variant
Version 1.24.5

Bug Fix: WooCommerce Product Bundle Integration: Wholesale price text and suffix don't appear in front end.
Bug Fix: WooCommerce Product Bundle Integration: An error in the cart page when adding a product bundle
Bug Fix: WooCommerce Product Bundle Integration: Bundled product wholesale price is tax-exempted
Bug Fix: Percentage discount is incorrect when WPML Multi-currency is disabled but WPML is setup
Bug Fix: Product with excluded discount rules is still considered as a wholesale product
Bug Fix: Wholesale products not showing up when "Only Show Wholesale Products To Wholesale Customers" is enabled
Improvement: Minor code improvements
Version 1.24.4

Feature: Introduce our own REST API for anything related to wholesale. API base wwpp/v1
Improvement: Test compatibility with WooCommerce 4.3
Version 1.24.3

Bug Fix: Wholesale roles restriction box extends beyond the boundary on small screens
Improvement: Minor code improvements
Version 1.24.2

Improvement: Test compatibility with WooCommerce 4.2
Version 1.24.1

Improvement: Test compatibility with WooCommerce 4.1
Version 1.24

Improvement: Add getting started notice that links to getting started page
Improvement: Test compatibility with WooCommerce 4
Improvement: Allow quantity field step restriction on the cart page
Improvement: Include Zip Payment method on the Wholesale Payment Gateway mapping
Improvement: Code improvements
Bug Fix: Product Category Percentage Discount can't be set below 1%
Version 1.23.9

Feature: An option to clear unused wholesale customer role meta fields from the database.
Bug Fix: Unused shippingClassName and shippingClassTermId data in wholesale roles
Bug Fix: Grouped Product issue not showing the correct price range
Bug Fix: Group product with wholesale product linked is not showing when "Only Show Wholesale Products To Wholesale Users" is enabled
Bug Fix: Product blocks - User able to add Restricted Simple product into cart in several product blocks
Bug Fix: Aelia Currency Switcher: The variable product of wholesale price isn't updated with the latest currency (product price range caching related)
Version 1.23.8

Bug Fix: Price display suffix have issues calculating wholesale price
Version 1.23.7

Improvement: Fix compatibility Issue with WooCommerce Show Single Variations by Iconic
Version 1.23.6

Improvement: Minor code improvements (Tested on upcoming WC 3.8 and WP 5.3)
Version 1.23.5

Bug Fix: WooCommere Multilingual Multi Currency conversion rate calculation sometimes have issues when using General Percentage Discount
Bug Fix: Add product visibility restrictions for WC shortcodes other than products and categories
Bug Fix: Minimum Order Requirement Notice in the cart shows incorrect wholesale price
Version 1.23.4

Bug Fix: WooCommerce Product's Shortcode with ID tag loads all product instead of the selected ones when WWPP enabled
Bug Fix: Cross and Up Sell Visibility Issue
Version 1.23.3

Bug Fix: Wholesale Products restrictions / visibility issue in WWOF
Version 1.23.2

Bug Fix: Slow Query when "Only Show Wholesale Products To Wholesale Users" is enabled on a website with a large number of products.
Bug Fix: Don't allow inputting wholesale role key with numeric only value
Version 1.23.1

Improvement: Code improvements on API code base
Version 1.23

Improvement: WooCommerce 3.7 compatibility
Improvement: Code improvements
Version 1.22

Bug Fix: Inputting 0 in Quantity Based Discount's Starting Qty setting produce JS error
Bug Fix: User role is blank on User Personal page due to role deletion
Bug Fix: Selected Variable Product don't show the Wholesale Price if the Regular Price for all of the variant is the same
Bug Fix: Changing Prices entered with tax option won't update crossed range price in variable products
Bug Fix: Placing an order as wholesale customer will show PHP Notice
Version 1.21.1

Bug Fix: Category, General and Per User Quantity Based Discount percentage is off the wholesale price when it should be on the regular price
Version 1.21

Bug Fix: Deleting a wholesale role will show undefined index in Wholesale Prices settings
Bug Fix: Restricted Subcategory is shown to unauthorized users on the Parent Category Page
Bug Fix: Duplicating variable products duplicates wwpp_product_wholesale_visibility_filter metadata in the variations
Bug Fix: WC API: Unable to delete wholesale variable product and the variations that were created via the wholesale API
Bug Fix: Wholesale role key creation can have same keys but different case which will have problem on product import/export
Bug Fix: Wholesale Roles with uppercase will not be imported/exported properly using WC Import/Export tool
Version 1.20

Bug Fix: Activating WWPP without WooCommerce produces PHP warning
Bug Fix: WC API: Unable to create product without wholesale_price property when the general/role level is set or when the product has wholesale category
Bug Fix: Variable Level Product Quantity Based Wholesale Pricing not showing the pricing table in frontend if all variations Quantity Based Wholesale Pricing are turned off
Bug Fix: Product Add-Ons: Not showing correct price for quantity based discounts in the individual product page
Bug Fix: Product Category Visibility still show restricted products when product link is visited
Version 1.19.1

Bug Fix: Product calculation issue when the wholesale discount is set in the General Discount
Bug Fix: Quantity based pricing table doesn't show prices inc tax when prices entered ex tax and incl tax is set for shop
Version 1.19

Feature: Apply wholesale price based on quantity of all variations of a variable product
Feature: New custom wc endpoint for wholesale roles
Improvement: WC API: Allow setting quantity based mapping for parent variable product
Bug Fix: Quantity Based Discount Table is not displaying correctly on single product page when wholesale price is excluding vat
Version 1.18.1

Bug Fix: WWPP API Issues on PHP version 5.6
Bug Fix: Update wholesale price tooltip description on the Product Quantity Based Wholesale Pricing option
Version 1.18

Feature: WC API : Wholesale Product Create Endpoint
Feature: WC API : Wholesale Product View Endpoint
Feature: WC API : Wholesale Product Update Endpoint
Feature: WC API : Wholesale Product Delete Endpoint
Version 1.17

Feature: Integrate with WooCommerce importer/exporter to allow import of tiered pricing data
Feature: Allow CSV import/export of WWP/P serialized data
Improvement: Move to new license manager
Bug Fix: Snippet/code to show Product results in the regular search cause error in backend search
Bug Fix: Update and improve multisite compatibility
Bug Fix: WooCommerce Product Add-Ons: Add-ons option setting is broken
Bug Fix: General Quantity Discount Table doesn't show if variation prices are the same
Bug Fix: The Wholesale Visibility Filter gets only one wholesale role when importing multiple wholesale roles
Version 1.16.8

Bug Fix: Issue with wholesale report not recording wholesale orders if wholesale customer use different email on billing address
Bug Fix: Improve codebase for filtering products in a group product to improve performance
Bug Fix: Clear all options if a clean uninstall is opted
Version 1.16.7

Improvement: Tidy up codebase
Bug Fix: WooCommerce Product Bundles: Issue with Individually Priced Products & Product Category discount
Bug Fix: Product Add-Ons: Variable product with minimum quantity setting set shows weird subtotal behavior
Bug Fix: Product Add-Ons: Unexpected token JS error for a variable that has variation with empty wholesale price
Bug Fix: Issues with using comma as decimal operator
Bug Fix: The MOQ is not applying properly on the quantity field if there are more than 30 variations
Version 1.16.6

Improvement: Updating WooCommerce 3.4.0 compatibility notice
Version 1.16.5

Improvement: WooCommerce 3.4 Compatibility
Improvement: Tidy up UI for wholesale roles admin page
Bug Fix: Variable product price range shows restricted variation price
Bug Fix: Re-initializing the product visibility meta removes the [user_role]_have_wholesale_price metadata
Version 1.16.4

Improvement: Aelia Currency Switcher for WooCommerce plugin reintegration
Improvement: Show backorder notification when Always Allow Backorders is enabled for out of stock products
Bug Fix: Per user Override Payment Gateway Surcharge will not work if the global surcharge rules are not set
Version 1.16.3

Improvement: Update WooCommerce Product Bundles plugin integration to cater newer version of the plugin
Improvement: Integrate WooCommerce Wholesale Prices Premium quantity step feature to bundle products
Bug Fix: Fix total price taxing on some bundle product configuration
Bug Fix: Restricted categories is not hidden from WC Product Categories widget
Bug Fix: Setting step value but not setting min order quantity for a variation of a variable product will cause the min and step validation on cart to trigger
Version 1.16.2

Improvement: Improvements on the update manager codebase
Version 1.16.1

Improvement: Improve Clear variable product price range cache description text
Improvement: Minor code improvements
Bug Fix: The checkout page can't load the order information when the "Prevent purchase if wholesale condition is not met" option is enabled
Bug Fix: WooCommerce Min/Max Quantities: Different steps and min values produces WC warning message on Cart and Checkout
Bug Fix: Wholesale only content shortcodes won't render other shortcodes wrapped by it
Bug Fix: License setting is disabled when WWP version not met requirement
Bug Fix: Purchasing product with managed stock produces error log
Version 1.16.0

Feature: Allow {price_including_tax} and {price_excluding_tax} tags in suffix setting
Feature: User based overrides for plugin settings
Feature: Add quantity based wholesale price percent discount on per wholesale role level
Feature: Add mode 2 for quantity based discount per wholesale role level
Feature: Add mode 2 for quantity based discount per category level
Feature: Save variable product price range for wholesale users in a transient to help speed up shop pages
Feature: Add an option to exclude certain products from the wholesale global/category pricing settings
Feature: Restrict product category visibility to wholesale roles only
Feature: Specify step of multiples to quantity allowed to be ordered for a certain wholesale product (Only for Simple and Variable products, for now at least)
Feature: Allow Hiding wholesale pricing on the product cpt listing
Feature: Ability to let admin to set tax class to be applied to wholesale customers on both product cost and shipping cost
Feature: Compatibility with WooCommerce Ship to Multiple Addresses
Improvement: Further improve speed of loading time for variable products with lots of variations
Improvement: Ability to trace which wholesale price is being applied to a product
Improvement: Major code refactor and improvements for performance, maintainability and stability
Bug Fix: Weird styling on selection box with search feature
Bug Fix: Showing min or max price instead of price range produces double colons
Bug Fix: Can't edit wholesale role in site with DB prefix
Bug Fix: Product Bundle: error on shop page
Bug Fix: Wholesale price disappears when Variable product price display setting is set to other than price range
Bug Fix: Typo in payment gateway surcharge
Bug Fix: when there are a lot of variations in a variable product, per order qty table will not be shown
Version 1.15.5

Bug Fix: Shop manager can't filter the orders on the back end
Bug Fix: Changing the payment gateway won't update the order details on check out page
Version 1.15.4

Feature: Integrate with Aelia WooCommerce EU VAT Assistant plugin
Feature: Partial integration with WooCommerce Germanized Pro plugin
Bug Fix: Searching a certain post type other than product returns not found
Bug Fix: Quantity discount table won't show currency if taxes are disabled
Bug Fix: Update link in the minimum plugin requirement notice doesn't work
Version 1.15.3

Improvement: WC 3.2 Compatibility
Improvement: Min order quantity set per variable product level is now displayed on the variable product price
Improvement: Partial integration with WooCommerce Min/Max Quantity Plugin
Improvement: Minor code improvements
Version 1.15.2

Improvement: Minor code improvements
Version 1.15.1

Bug Fix: Exclude product filters for normal WordPress searches
Version 1.15.0

Improvement: Considerably improve plugin speed and performance
Improvement: Improve codebase
Version 1.14.9

Bug Fix: The add to cart button will be stuck in processing mode when adding a product and minimum order requirement is not met and "Prevent purchase if wholesale condition is not met" option is enabled
Bug Fix: Duplicate warning messages when the "Prevent purchase if wholesale condition is not met" option is enabled
Bug Fix: The checkout page can't load the order information when the "Prevent purchase if wholesale condition is not met" option is enabled
Version 1.14.8

Improvement: Force use free shipping for wholesale customers if "Free Shipping" option is enabled. Still can be overridden by the mapping
Bug Fix: Cart notices appended if there's new messages
Bug Fix: Parent category doesn't count products in the subcategory
Bug Fix: Minor fixes
Version 1.14.7

Improvement: Add suffix overrides for both wholesale prices and regular prices viewed by a wholesale customer
Bug Fix: Wholesale price do not take effect if product have regular price of zero
Bug Fix: Re-Initialize Product Visibility Meta button doesn't work if the visibility meta exists but have empty value
Bug Fix: Slow query with WooCommerce Layered Nav widget
Bug Fix: WooCommerce EU VAT Number: Broken integration
Version 1.14.6

Bug Fix: Fix inefficient product visibility meta query when using non-default product sorting
Bug Fix: Group products were showing a php notice
Bug Fix: Restricted products showing in related products section due to new query model introduced in WC3.0
Version 1.14.5

Bug Fix: Product add-on plugin integration. The grand total price for variable product is incorrect.
Bug Fix: Product bundles plugin integration. A product with unavailable bundles shows add to cart button
Bug Fix: Product bundles plugin integration. The total price of product bundles with a variable children is not correct
Bug Fix: Product bundles plugin integration. The cart doesn't use the "Quantity Based Wholesale %" option on the category level
Bug Fix: Product bundles plugin integration. Variations won't show the price if they have the same price
Bug Fix: Wholesale Minimum Order Quantity rules persists when changing a product from simple to variable
Version 1.14.4

Improvement: Improve support for WC duplicate product feature
Improvement: Add support for "Wholesale Minimum Order Quantity" and "Restrict To Wholesale Roles" fields on the quick edit screen
Version 1.14.3

Bug Fix: Product Bundle: Per sub item pricing not reflecting wholesale price
Bug Fix: Product Bundle: Setting global or category discount makes the children product not properly discounted
Bug Fix: Discount prices table filters not properly implemented
Version 1.14.2

Bug Fix: Issues with multisite install
Bug Fix: PHP notices with composite products
Version 1.14.1

Improvement: Minor code improvements
Version 1.14.0

Feature: Add WPML support
Feature: Specify to either show price range or minimum price only for variable products
Feature: Disallow wholesale customers from making a purchase if wholesale requirements are not passed
Improvement: Add compatibility with upcoming WooCommerce version 3.0.0
Improvement: Major code refactor for effeciency , speed and maintanability
Improvement: Add new price settings tab to house all wholesale price related options
Bug Fix: PHP 7.1.1 compatibility issue
Bug Fix: DB prefix incorrect on custom prefix installs for reports
Bug Fix: Greek chars in price suffix show weird encoding when the 'Hide Original Price' option is enabled
Version 1.13.6

Bug Fix: Wholesale prices not showing properly on variable products with huge number of variations
Version 1.13.5

Improvement: Improve compatibility with upcoming WooCommerce version 2.7.0
Version 1.13.4

Improvement: Add compatibility with upcoming WooCommerce version 2.7.0
Improvement: Refactor codebase for effeciency and maintanability
Version 1.13.3

Bug Fix: Logic error on fixing slow query
Version 1.13.2

Bug Fix: Properly get pricing with or without taxing
Version 1.13.1

Improvement: Optimize plugin queries for speed and effeciency
Bug Fix: Logic error on integrating with WooCommerce Product Addons plugin
Version 1.13.0

Feature: Multi site compatibility
Feature: WooCommerce Show Single Variations plugin integration
Feature: Refactor Exclusive Variation feature (From checkbox to enhanced select box)
Feature: Wholesale report (wholesale sales per date, per wholesale customer and per product)
Improvement: Improve integration with WooCommerce Composite Products plugin
Improvement: Improve integration with WooCommerce Bundle Products plugin
Improvement: Improve integration with WooCommerce Product Add-Ons plugin
Improvement: Move data migration into cron for faster plugin activation
Improvement: Apply a wrapping CSS class name to the wholesale options on product edit screens
Improvement: Major code refactor for effeciency , speed and maintanability
Bug Fix: change 'wwof_settings_section_content' to 'wwp_settings_section_content'
Bug Fix: Various php notices on log file
Version 1.12.8

Improvement: Major code refactoring for efficiency, stability and speed
Improvement: Improve integration with Product Composites and Bundle Products plugin
Improvement: Improve description text for 'Always Use Regular Price' option
Improvement: Rename 'Plugin Settings' and 'License Settings' plugin listing action links to 'Settings' and 'License' accordingly
Bug Fix: Min order subtotal wholesale price requirement messaging is not taking into account bundles or composites scenarios properly
Bug Fix: Product count on product categories, still counting wholesale products even 'Only Show Wholesale Products To Wholesale Users' is enabled
Bug Fix: Override per wholesale price checkbox doesn't slide down on global min requirements
Bug Fix: Error notices shown in log
Bug Fix: Properly check Quantity Based Wholesale % per category level for composite and bundle products
Bug Fix: 'Hide product count on product categories?' if enabled this also hide the product count for regular customer
Version 1.12.7

Bug Fix: Check cart object if valid before using it
Version 1.12.6

Bug Fix: Check session object if valid before using it
Version 1.12.5

Bug Fix: Tax exemption is retain after log out
Bug Fix: If wholesale is tax exempted, always display tax exempted prices/wholesale prices
Bug Fix: Clear Cart On Login enabled - Previous started session didn't destroyed
Bug Fix: Restricted products show on composite product components
Bug Fix: Restricted products are shown on the widgets
Improvement: Tidy code base
Version 1.12.4

Bug Fix: Update Composite Products Integration
Version 1.12.3

Bug Fix: Cart session is having trouble being cleared fully on logout retaining some tax settings
Bug Fix: PHP error when deactivating woocommerce plugin while WooCommerce Wholesale Prices Premium plugin is active
Bug Fix: Can't search for non-product posts as logged out or wholesale user
Bug Fix: Fatal errors on cart when adding non-individual priced composite products
Bug Fix: Top Rated Products widget is showing products that should be restricted
Version 1.12.2

Bug Fix: Role based tax exemption is retained after logout
Bug Fix: Admin page test should check that not doing ajax
Bug Fix: Base price for composite products shows up even when that plugin is disabled
Bug Fix: Taxes incorrectly shown in product list for tax exempt roles when prices entered without tax
Bug Fix: Latest version of composites shows two base price fields
Bug Fix: Various error notices shown on single composite product
Version 1.12.1

Improvement: Do not force reload cart page when cart items are updated
Version 1.12.0

Feature: Option to always use the regular price when calculating % based discounts
Improvement: Allow Composite products to set a wholesale base price
Bug Fix: Plugin js files should only load on related pages
Bug Fix: JS alert mistakenly shown when deleting a review comment on the product edit screen
Bug Fix: Restricted products show up in regular WordPress search
Bug Fix: Qty value doesn't change to min when all variations have same price
Bug Fix: Quantity based discounts won't show the prices in some circumstances
Bug Fix: Notices shown when saving complex set of product add-ons
Version 1.11.1

Bug Fix: Rounding issue on wholesale prices discounted by percentage
Version 1.11.0

Feature: Quantity based tiered % discounts at the category level
Feature: Shortcode to show content only for wholesale customers
Bug Fix: PHP warning on product addons group role visibility meta on backend
Bug Fix: Product Addons integration doesn't take into account % based wholesale prices when calculating the grand total on the single product page
Bug Fix: Duplicate wholesale price shows when all variations are same regular and wholesale price
Bug Fix: Min order requirements message doesn't disappear on cart page AJAX update
Version 1.10.1

Bug Fix: WC2.6+ Fix a problem with saved payment method tokens causing a payment gateway loop when fees are mapped
Bug Fix: Deleted roles break minimum order requirements mapping setting interface
Version 1.10.0

Feature: Add option to specify whether to clear wwpp options on plugin uninstall
Feature: Product Add-ons plugin integration
Feature: Input the Product Quantity Based prices as a percentage instead of the exact prices
Bug Fix: When a default variation is invisible to wholesale customers it causes an error
Bug Fix: Disable Coupons still allows coupons to be applied if they are present before login
Bug Fix: When default variation is exclusive to wholesale only, non wholesale users gets a pop up
Bug Fix: PHP notice when saving empty MOQ on new variable products
Version 1.9.5

Improvement: Add a filter for end users to hook to override if a mapped shipping method be skipped for non-wholesale customers
Version 1.9.4

Improvement: Add support for both zoned and non-zoned shipping methods at the same time
Version 1.9.3

Bug Fix: Accessing "get_shipping_methods" function on an object that is not an instance of WC_Shipping_Zone
Version 1.9.2

Bug Fix: Change the implementation of "Override Price Suffix" option to be only applied to wholesale prices
Bug Fix: WC2.6.0: Unable to add item to cart when "Always Allow Backorders" is enabled
Bug Fix: Shipping zone and method name out of sync when zones and method names are edited on woocommerce shipping settings
Version 1.9.1

WooCommerce 2.6.0 Compatibility Fix: Wholesale shipping mapping support for Shipping Zones
The shipping mapping feature has been completely reworked to make it compatible with the new Shipping Zones features in WooCommerce 2.6.0. You will need to remove and re-add all of your existing wholesale shipping mappings as the way shipping works in WooCommerce core has changed dramatically between versions.
WooCommerce 2.6.0 Compatibility Fix: Wholesale Only variations incorrectly showing in variations drop down for non-wholesale users
Bug Fix: Warning on sprintf when checking if wholesale pricing is applicable
Version 1.9.0

Feature: Per variable product level wholesale minimum order quantity
Feature: Partial support for bundle products
Bug Fix: Restricted visibility products show up in Group Product page
Bug Fix: Composite product total price calculation notice showing to non per product pricing setup
Version 1.8.1

Bug Fix: Emergency patch for PHP 5.4 users showing fatal error
Version 1.8.0

Feature: Translation Ready
Feature: Allow setting of minimum order quantity per wholesale role on all variable product variations via custom bulk action
Improvement: Add filter for product requirement rule notification messages
Feature: Partial support for composite products
Version 1.7.4.1

Bug Fix: Archive bug on some distributions of wwpp 1.7.4
Version 1.7.4

Feature: Change thank you message on general settings from text area to editor
Bug Fix: PHP Notices printed on home page if front page is set as static page and if wp debug is turned on
Bug Fix: Category count feature adds overhead to page load time
Feature: Setting to hide category count for wholesale users
Bug Fix: Make Thank you message on general settings to be applied to wholesale users only
Bug Fix: Apply "Only Show Wholesale Products To Wholesale Users" filter to the woocommerce shortcodes that list products
Bug Fix: Centralise pre_get_posts callback to avoid logic problems with multiple product visibility queries
Version 1.7.3

Feature: Integrate with WooCommerce EU VAT Number plugin
Bug Fix: Apply product visibility filters to product cross sells and up sells
Bug Fix: Filter conflict with regular wordpress search
Bug Fix: Filter posts count on product categories
Version 1.7.2

Bug Fix: Payment gateway mapping conflict with Aelia currency switcher plugin
Version 1.7.1

Bug Fix: Quantity discount table is not calculating tax properly
Bug Fix: Can not edit prices on quantity discounts table after Aelia integration has been deactivated
Version 1.7.0

Bug Fix: Properly mark products with wholesale price if its category is later updated with a wholesale discount
Feature: Integrate to Aelia Currency Switcher Plugin
Version 1.6.4

Bug Fix: Issues on order process on non-logged in users
Bug Fix: Support comma decimal separators on quantity based discount mapping
Bug Fix: Javascript conflict with popular backup plugin UpdraftPlus
Bug Fix: Only allow letters, numbers and underscores on role key
Bug Fix: PHP warning on meta display
Bug Fix: UI fixes required for WC 2.5 & WP 4.4
Version 1.6.3

Bug Fix: Some filters do not get triggered when shop is set as home page
Bug Fix: Refrain from using static methods on instance variables
Version 1.6.2

Improvement: Extend re-initialize helper button to handle wholesale price detection meta (usually not set via external importing tools)
Bug Fix: Variations of a variable product not showing properly if "Only Show Wholesale Products To Wholesale Users" option is enabled
Version 1.6.1

Bug Fix: function array dereferencing
Version 1.6.0

Feature: Integrate MangoHour Table Rate Shipping Plus plugin to wholesale role / shipping method mapping
Feature: Product quantity based discounts
Feature: Add feature to always allow wholesale users to perform backorders
Feature: Integrate Code Canyon Table Rate Shipping plugin to wholesale role / shipping method mapping
Bug Fix: Notice printed out when mapping a payment gateway to a wholesale role if wp_debug is on
Bug Fix: Tidy up minimum order amount message when using general wholesale role discount
Bug Fix: Tidy up price displayed when using general wholesale role discount and prices are entered inclusive of tax
Version 1.5.4

Bug Fix: Tidy up wholesale price on the wholesale price requirement notice message
Version 1.5.3

Bug Fix: Fix notices printed out on shop pages when using WooCommerce Measurement Price Calculator plugin
Bug Fix: Bug fix in identifying which variations of a variable product has wholesale price
Version 1.5.2

Feature: Add feature to re-initialize visibility meta of products in the shop
Bug Fix: Bug fixes and code enhancements
Version 1.5.1

Bug Fix: Error notice showing on cart pages for non-wholesale users
Bug Fix: Clicking Hide Notice link on license notice results to white screen on some instances
Improvement: Tidy up code
Version 1.5.0

Feature: Add per wholesale role order requirements
Feature: Add per wholesale role tax exemption
Improvement: Improve failure to avail wholesale pricing notice messages
Improvement: Tidy up code base
Version 1.4.6

Feature: Add option to set whether to display product price on cart and checkout pages inclusive or exclusive of tax
Improvement: Improve "Display Prices in the Shop" option
Improvement: Tidy up codebase
Version 1.4.5

Bug Fix: Can not edit custom wholesale roles
Bug Fix: Renamed shipping method label still show original label on wholesale role shipping method mapping option
Bug Fix: Tidy up code to hide original price properly ( If option is enabled ) on wholesale order page
Bug Fix: Tidy up wholesale role shipping method mapping if table rate shipping plugin is not present
Version 1.4.4

Bug Fix: Fix minimum order quantity notice disappearing when "Hide Original Price" option is enabled
Improvement: Refactor uninstallation code to be more efficient
Bug Fix: Fix activation issues when premium plugin is installed first before the free one
Version 1.4.3

Feature: Add option to specify whether wholesale customers can use coupons or not
Bug Fix: When a Variable product have variations all having the same price, wholesale price do not show up on the front end
Improvement: Integrate into WooCommerce 2.4.x series new "Save Changes" button on the variations section of a variable product
Bug Fix: Set quantity field of a product on the front end to minimum order quantity only when there is a wholesale price set
Improvement: Improve code base for setting the value of quantity field of a product on the front end to minimum order quantity
Version 1.4.2

Bug Fix: Filter products that are displayed via WooCommerce shortcodes to only display appropriate products depending on the current user type
Bug Fix: Properly display wholesale product price on shop pages depending if taxing is enabled or not
Improvement: Refactor initialization code during activation to be more fast and efficient
Bug Fix: Per product visibility filter disappears when quick edit option is used
Bug Fix: Bank account details duplication
Feature: Allow overriding of include/exclude tax label
Improvement: Set initial product quantity on shop page based on the value set for minimum order quantity option
Improvement: Tidy up settings by separating tax related options in its own section
Version 1.4.1

Improvement: Add help tab and help resources
Bug Fix: Remove orginal price suffix if original price is hidden
Improvement: Tidy up wording for minimum order quantity notice for wholesale products
Version 1.4.0

Bug Fix: Correct visibility of restricted products on tag archives
Feature: Allow overriding price display suffix for wholesale users
Improvement: Allow hiding/showing of original product price when wholesale price is present
Improvement: Display required minimum order quantity to avail wholesale pricing for a product (if set)
Bug Fix: Properly display notice if wholesale customer fails to avail wholesale pricing
Version 1.3.2

Bug Fix: Payment gateway selection bug
Version 1.3.1

Bug Fix: Payment gateway empty mapping bug
Improvement: Tidy up label description on ( only show wholesale products to wholesale users ) option
Bug Fix: Allow adding disabled gateways to payment gateway mapping
Improvement: Tidy up label description on wholesale role / payment gateway mapping
Version 1.3.0

Feature: Wholesale only variations
Feature: Set which payment gateways are enabled per wholesale role
Improvement: On shipping method filter, for table rate shipping, you can now set what shipping zone and shipping zone method ( WooThemes Table Rate Shipping for now )
Feature: Add surcharge per payment gateway per wholesale role
Version 1.2.2

Minor Feature: Add notification if license details is not entered
Version 1.2.1

Bug Fix: Filter related products query to show appropriate products to appropriate users
Bug Fix: Rewording of product filter messages
Version 1.2.0

Feature: Allow users to have no label on wholesale prices
Feature: Set minimum order quantity per product
Feature: Add global wholesale discount per wholesale role
Feature: Show only variations of a variable product with wholesale price if option of "Only Show Wholesale Products To Wholesale Users" is enabled
Bug Fix: Fix logic error on checking minimum order price filter
Version 1.1.1

Bug Fix: Fix logic for the feature "Only Show Wholesale Products To Wholesale User"
Minor Tweak: Move free shipping option to shipping section
Version 1.1.0

Feature: Allow for including/excluding tax for wholesale prices on shop pages for wholesale users.
Feature: Allow choosing of what shipping method to use per wholesale role ( Compatible with table rate shipping method plugin ).
Feature: Allow setting of wholesale discount at product category level ( Overridable by wholesale price set per product ).
Feature: Add functionality to only display products wholesale prices to wholesale customers.
Bug Fix: Do not apply certain filters to admin users ( We do not want to hinder admins in any way ).
Version 1.0.1

Feature: Add automatic updating code
Version 1.0.0

Initial release
Tải Miễn Phí WooCommerce Wholesale Prices Premium 1.27.8 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup