Table Rate Shipping for WooCommerce v4.3.2


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Table Rate Shipping for WooCommerce có khả năng thêm nhiều tỷ lệ cho một khách hàng nhất định dựa trên nhiều điều kiện do quản trị viên đặt ra. Chúng có thể bao gồm địa điểm giao hàng, tổng phụ của giỏ hàng, loại vận chuyển mặt hàng, giá cả, trọng lượng, v.v.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/table-rate-shipping-for-woocommerce/3796656

Danh sách các tính năng Table Rate Shipping for WooCommerce

 • Điều kiện và giá dựa trên các nhóm sản phẩm dựa trên:
  • Đơn hàng
  • Sản phẩm riêng lẻ
  • Mục hàng Giỏ hàng
  • Hạng vận chuyển
 • Hoạt động với WooCommerce Shipping Zones
 • Nhiều trường hợp được phép trong mỗi khu vực
 • Danh sách các điều kiện mở rộng:
  • Tổng phụ
  • Số lượng
  • Trọng lượng
  • Chiều cao
  • Chiều rộng
  • Chiều dài
  • Diện tích bề mặt
  • Âm lượng
  • Hạng vận chuyển
  • Sản phẩm
  • Danh mục
  • Phạm vi ngày
  • Ngày trong tuần
 • Nhiều điều kiện được phép trong mỗi hàng bảng
 • Nhiều tùy chọn chi phí:
  • Giá căn hộ
  • Phần trăm Tổng phụ
  • Nhân với trọng lượng, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, diện tích bề mặt, số lượng thể tích
  • Đối với mỗi x số đơn vị tiền tệ, trọng lượng, kích thước và số lượng sản phẩm
 • Nhiều Chi phí được phép trong mỗi hàng để tạo các kết hợp như:
  • Phí cố định phần trăm phụ phí xăng dầu
  • Phí cơ bản cộng với gia tăng trọng lượng bổ sung
 • Kéo ‘n Thả các hàng trong bảng để kiểm soát mức độ ưu tiên của các điều kiện và chi phí
 • Tắt Thuế vận chuyển cho mỗi trường hợp
 • Các phương pháp Tỷ lệ Bảng Giới hạn dựa trên vai trò của người dùng
 • Tính toán khối lượng theo kích thước (khối lượng nhân hoặc chia cho một số nhất định)
 • Điều kiện tổng phụ cơ sở bao gồm thuế
 • Điều kiện tổng phụ cơ sở bao gồm phiếu giảm giá
 • Làm tròn trọng số đến số nguyên tiếp theo
 • Tùy chọn ẩn phương thức này khi phương thức Giao hàng miễn phí đang hoạt động
 • Thêm văn bản mô tả bên dưới tiêu đề và giá của tùy chọn giao hàng để thêm thông tin chi tiết hơn
 • Chọn phương pháp được chọn theo mặc định
 • Ẩn các tùy chọn khác trong cùng một phương pháp khi khách hàng đủ điều kiện cho phương thức đã chọn
     

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Table Rate Shipping for WooCommerce v4.3.2 nulled changelog
4.3.2 - 2022-02-20
- Fixed: Missing 'Method Conditions' section in settings page
- Fixed: Hide 'Settings from Other Plugins' section when none are available
- Fixed: Incorrect object used as an argument in a WooCommerce filter call
- Enhanced: Additional styling changes
- Updated documentation

4.3.1 - 2022-02-18
- Fixed: Fixed PHP parsing issue experienced on certain server configurations
- Enhanced: Updated styling for Dokan dashboard shipping section (frontend)

4.3 - 2022-02-18
- REMOVED: The legacy Table Rate method has been removed in its entirety
- Added: Compatibility with Measurement Price Calculator plugin by WooCommerce
- Added: Parent Description field for each table of rates
- Added: Column to display Shipping Description on Orders page
- Enhanced: New seconday option for 'Coupon' condition checks for free shipping
- Enhanced: Changed format for data range condition to remove third party dependencies
- Enhanced: Added additional formatting checks on number fields in table of rates
- Enhanced: Various code changes to meet CodeCanyon standards and requirements
- Fixed: Dokan Vendor condition box only loading 10 vendors at a time
- Fixed: User modification by user role not showing assigned shipping methods
- Fixed: Shipping description not displaying after checkout
- Fixed: Shipping methods missing from user management page
- Fixed: Settings added by third party plugins not displaying properly
- Fixed: Formatting error tooltips hidden
- Fixed: Refactored how volume and surface area values are calculated
- Developer: Added ability to add new columns to the table of rates
- Developer: Several new filters for adjusting individual calculated values
Tải Miễn Phí Table Rate Shipping for WooCommerce v4.3.2 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup