WooCommerce Subscription Downloads v1.1.32


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Subscription Downloads cung cấp các bản tải xuống bổ sung cho người đăng ký của bạn, thông qua các sản phẩm có thể tải xuống được liệt kê trong cửa hàng của bạn.

Cung cấp các bản tải xuống bổ sung cho người đăng ký của bạn thông qua Sản phẩm có thể tải xuống được liệt kê trong cửa hàng của bạn.

Tải xuống đăng ký WooCommerce cho phép bạn cung cấp các sản phẩm có thể tải xuống cho người đăng ký của mình, đồng thời duy trì danh sách riêng lẻ cho từng sản phẩm có thể tải xuống của bạn, để chúng được bán riêng lẻ qua cửa hàng của bạn cũng như thông qua đăng ký.

Cấu hình nhanh chóng và dễ dàng

WooCommerce Subscription Downloads
Dễ dàng kết nối sản phẩm có thể tải xuống với sản phẩm đăng ký mà bạn cung cấp.

Tải xuống đăng ký WooCommerce thêm một trường mới vào các sản phẩm có thể tải xuống của bạn, trong hộp meta Dữ liệu sản phẩm . Khi bạn đã có sản phẩm đăng ký của mình, bạn có thể tìm kiếm đăng ký thông qua trường Đăng ký mới được hiển thị khi thêm sản phẩm Có thể tải xuống của bạn .

Dễ dàng cập nhật các quyền truy cập

Khi bạn cập nhật các tệp có sẵn cho một sản phẩm có thể tải xuống, người đăng ký của bạn sẽ tự động nhận được bản cập nhật.

Người đăng ký Xem

Người đăng ký của bạn có thể tìm thấy nội dung tải xuống của họ trên Tài khoản của tôi >> trang Tải xuống.

WooCommerce Subscription Downloads

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Subscription Downloads v1.1.32 nulled changelog
*** WooCommerce Subscription Downloads ***

2022-03-01 - version 1.1.32
* New - Add support for Subscriptions with WooCommerce Payments.

2020-11-30 - version 1.1.31
* Tweak - PHP 8 compatibility.

2020-10-12 - version 1.1.30
* Fix - Customer download duplicates after updating variable subscriptions on downloadable products.

2020-09-30 - version 1.1.29
* Fix - Fix error for deleted products.
* Fix - Fix download duplicates when multiple files linked to a product.

2020-08-19 - version 1.1.28
* Tweak - WordPress 5.5 compatibility.

2020-06-16 - version 1.1.27
* Fix - Switched subscriptions still grant access to downloadable files.

2020-06-10 - version 1.1.26
* Tweak - WC 4.2 compatibility.

2020-04-30 - version 1.1.25
* Tweak - WC 4.1 compatibility.

2020-04-01 - version 1.1.24
* Tweak - Remove legacy code.

2020-03-05 - version 1.1.23
* Tweak - WC tested up to 3.9.

2020-02-05 - version 1.1.22
* Fix - Use proper escape for attributes.

2020-01-15 - version 1.1.21
* Tweak - WC tested up to 3.9.

2019-11-05 - version 1.1.20
* Tweak - WC tested up to 3.8.

2019-08-08 - version 1.1.19
* Tweak - WC tested up to 3.7.

2019-04-16 - version 1.1.18
* Tweak - WC tested up to 3.6.

2018-10-09 - version 1.1.17
* Update - WC tested up to 3.5.

2018-05-23 - version 1.1.16
* Fix - Undefined index PHP notices.
* Update - WC tested up to 3.4.

2018-01-25 - version 1.1.15
* Fix - Properly tie variable subscriptions with variable products.

2018-01-12 - version 1.1.14
* Fix - Fix PHP notice for non-existing products.

2018-01-09 - version 1.1.13
* Fix - Updating subscriptions recalculates totals to be the sum of all line items.

2017-12-14 - version 1.1.12
* Fix - WC 3.3 compatibility.

2017-11-08 - version 1.1.11
* Fix - Download duplicates after adding a subscription with active users to a
simple product.

2017-08-14 - version 1.1.10
* Fix - Adding a Subscription that has deleted orders was causing fatal error.
* Fix - Improve WC 3.0 compatibility.

2017-08-03 - version 1.1.9
* Fix - When product is in draft mode, subscribers can see the downloadable product in My Account.
* Fix - Cancelled or Expired subscriptions still grant access to downloadable files.


2017-06-28 - version 1.1.8
* Fix - PHP notice when attaching subscriptions to downloadable products.

2017-05-31 - version 1.1.7
* Fix - Cannot attach a Subscription to a variation

2017-04-25 - version 1.1.6
* Fix - Downloads will now attach to Subscriptions instead of Orders
* Fix - Handle subscription status changes with respect to download availability.
* Fix - Issue with searching subscriptions returning results that don't match the criteria

2017-04-03 - version 1.1.5
* Fix - Update for WooCommerce 3.0 compatibility

2016-01-06 - version 1.1.4
* Fix - Deprecated function call to Subscription 2.0's function

2015-12-09 - version 1.1.3
* Fix - Unable to choose specific variation

2015-11-07 - version 1.1.2
* Fixed - Save subscriptions information when duplicating product.

2015-06-30 - version 1.1.1
* Fixed - Plugin initialization.

2015-02-12 - version 1.1.0
* New - Support to add downloads to specific variations of a variable subscription
* Fix - Display of the "Subscriptions" field in variation product panel
* Fix - Download link when the customer purchase a variable subscription

2015-01-29 - version 1.0.3
* Fix - Backwards compatibility

2015-01-28 - version 1.0.2
* Fix - WC 2.3 compatibility

2015-01-27 - version 1.0.1
* New - WC 2.3 compatibility (chosen -> select2).

2014-06-03 - version 1.0.0
* First Release.
Tải Miễn Phí WooCommerce Subscription Downloads v1.1.32 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup