WooCommerce Split Orders v1.5.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Split Orders cung cấp cho bạn quyền xử lý và giao một phần đơn đặt hàng của khách hàng một cách riêng biệt. Bạn có thể chọn số lượng của từng mặt hàng sẽ được chia thành một đơn đặt hàng mới, được chỉ định cho cùng một khách hàng, với chi tiết giao hàng và thanh toán phù hợp.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/split-orders/

Trường hợp sử dụng cho WooCommerce Split Orders :

Với các lệnh chia nhỏ, bạn có thể đáp ứng linh hoạt trong các tình huống khác nhau với các đơn hàng, bao gồm:

  • Khi bạn có một đơn đặt hàng chỉ sẵn sàng được vận chuyển một phần hoặc có các sản phẩm được đặt hàng trước. Với plugin Chia đơn hàng , bạn không phải để khách hàng chờ đợi – hãy chia các mặt hàng bị trì hoãn thành một đơn đặt hàng mới để bạn có thể vận chuyển các sản phẩm bạn có sẵn.
  • Khi bạn sử dụng các hãng chuyển phát khác nhau cho các phần khác nhau của đơn hàng và muốn đính kèm thông tin theo dõi cho từng chuyến hàng. Chia đơn hàng để khớp các lô hàng và đính kèm thông tin theo dõi cho từng đơn hàng bằng tính năng Theo dõi lô hàng .
  • Khi khách hàng yêu cầu bạn chuyển một phần đơn hàng đến một địa chỉ khác. Chia các mục đó thành một đơn đặt hàng mới, cập nhật địa chỉ giao hàng và xử lý từng đơn đặt hàng riêng biệt.
Tất cả những gì cần làm là nhấp vào nút Hành động theo thứ tự phân tách để bắt đầu phân tách.
Chọn số lượng mỗi mặt hàng để chia cho đơn đặt hàng mới.

Có quyền phân chia các đơn đặt hàng sẽ giúp bạn luôn cập nhật được việc quản lý đơn hàng và các lô hàng. Khách hàng sẽ đánh giá cao việc nhận được giao hàng nhanh chóng đối với một phần của đơn hàng đã sẵn sàng giao hoặc có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu vận chuyển của họ.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Split Orders v1.5.1 nulled changelog
*** Split Orders Changelog ***

2022-03-01 - version 1.5.1
* Added - Add action for extending item details on dialog
* Added - Add variation ID to item details on dialog
* Changed - WC 6.2 compatibility

2021-11-22 - version 1.5.0
* Added - Add filter to prevent source order being updated
* Added - Add setting for additional meta fields to clone
* Added - Add refund support for Stripe, PayPal, Braintree and WooCommerce Payments
* Added - Add order number suffix option for Sequential Order Numbers Pro extension
* Added - Clone shipping line when splitting
* Added - Clone additional meta data: dates, payment method, transaction ID
* Fixed - PHP 8.0 compatibility
* Fixed - Fix bug adding additional address indexes
* Fixed - Fix bug in WooCommerce analytics revenue count for split orders
* Changed - Clone all line item meta
* Changed - WC 5.9 compatibility

2021-07-09 - version 1.4.0
* Added - Display product thumbnail images on splitting dialog
* Added - Add filter for changing which order screens split action is added to
* Fixed - Ensure basic compatibility with WooCommerce Subscriptions
* Fixed - Fix error preventing dialog loading if dependent product has been removed
* Fixed - Fix outdated jQuery event listener
* Fixed - Fix address search indexes for new and past splits
* Changed - WC 5.4 compatibility

2021-04-29 - version 1.3.2
* Changed - Use absolute path for autoloader
* Changed - WC 5.2 compatibility

2021-01-22 - version 1.3.1
* Added - Filter for copying line item meta
* Fixed - Remove rounding on line items to fix rounding errors
* Fixed - Use old order for customer details in email so shipping details are included
* Changed - WC 4.9 compatibility

2020-12-23 - version 1.3.0
* Added - Customer email notification for a split
* Added - Filter for default split quantity

2020-10-28 - version 1.2.0
* Added - Add support for Sequential Order Numbers Pro
* Fixed - Split _reduced_stock meta to ensure inventory maintained correctly
* Changed - WC 4.6 compatibility

2020-09-16 - version 1.1.0
* Added - Add support for decimal quantities
* Fixed - Hide split order button when creating new order
* Changed - WC 4.5 compatibility

2020-07-21 - version 1.0.0
* First Release
Tải Miễn Phí WooCommerce Split Orders v1.5.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup