WooCommerce Sale Flash Pro Nulled v1.2.22


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Sale Flash Pro cung cấp cho bạn các tùy chọn bổ sung để hiển thị giảm giá.

Demo : https://woocommerce.com/products/sale-flash-pro/

WooCommerce Sale Flash Pro Changelog :

*** Sale Flash Pro Changelog ***  2021-02-11 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.20 * Tweak - WC 5.0 compatibility. * Tweak - WP 5.6 compatibility.  2020-10-06 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.19 * Tweak - WC 4.5 compatibility.  2020-08-19 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.18 * Tweak - WordPress 5.5 compatibility.  2020-06-10 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.17 * Tweak - WC 4.2 compatibility.  2020-04-30 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.16 * Tweak - Remove legacy code. * Tweak - WC 4.1 compatibility.  2020-03-06 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.15 * Tweak - WC 4.0 compatibility.  2020-01-14 - WooCommerce Sale Flash Pro version 1.2.14 * Tweak - WC 3.9 compatibility.  2019-11-04 - version 1.2.13 * Tweak - WC 3.8 compatibility.  2019-08-12 - version 1.2.12 * Tweak - Minor fixes.  2019-08-08 - version 1.2.11 * Tweak - WC 3.7 compatibility.  2019-04-16 - version 1.2.10 * Tweak - WC 3.6 compatibility.  2018-09-25 - version 1.2.9 * Update - WC 3.5 compatibility.  2018-05-21 - version 1.2.8 * Update - WC 3.4 compatibility.  2017-12-14 - version 1.2.7 * Update - WC tested up to version.  2017-04-03 - version 1.2.6 * Fix - Update for WooCommerce 3.0 compatibility  2016-04-04 - version 1.2.5 * Fix - Allow plugin to be translated properly by third party plugin  2014-03-17 - version 1.2.4 * Save hook correction  2014-03-10 - version 1.2.3 * Fix settings saving in 2.1  2013-01-09 - version 1.2.2 * Only affect prices on frontend  2012-12-04 - version 1.2.1 * New updater  2012-05-08 - version 1.2 * Option to hide sales flash per product * Updated Woo includes  2011-02-23 - version 1.1 * Updated class names to 1.4 standard * Sale flash for group/variations (optional)  2011-12-11 - version 1.0.2 * Option to show original price * Added Woo Updater  2011-11-15 - version 1.0.1 * Changed textdomain  2011-09-27 - version 1.0 * First Release

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí WooCommerce Sale Flash Pro Nulled v1.2.22 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress