WooCommerce PsiGate Gateway v1.8.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ hoặc ghi nợ trực tiếp qua cổng WooCommerce PsiGate Gateway. Thanh toán an toàn với tích hợp liền mạch vào cửa hàng của bạn.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/psigate-gateway/

WooCommerce PsiGate Gateway

Chấp nhận thanh toán ở Canada và Hoa Kỳ qua PsiGate . PsiGate là chuyên gia trong lĩnh vực giao dịch thanh toán trực tuyến, cung cấp các giải pháp thanh toán hiện đại nhất cho người bán trong hơn 15 năm. Chấp nhận thanh toán qua Visa, Visa Debit, Mastercard, Amex và Interac Online bằng các đơn vị tiền tệ USD và / hoặc CAD. Plugin cung cấp kết nối liền mạch giữa cửa hàng WooCommerce của bạn và cổng PsiGate với cấu hình tối thiểu cần thiết.

Các tính năng được hỗ trợ

  • Chấp nhận tất cả các  Thẻ tín dụng chính – Visa®, MasterCard®, American Express®
  • Chấp nhận  thanh toán trực tuyến Interac
  • Mã hóa thanh toán. Khách hàng thanh toán bằng thẻ đã lưu
  • Thanh toán đăng ký  ( Đăng ký WooCommerce  là bắt buộc)
  • Thanh toán đặt hàng trước  ( Yêu cầu đặt hàng trước WooCommerce  )
  • Hoàn trả các khoản thanh toán  từ trang tổng quan quản trị
  • Nắm bắt các khoản thanh toán. Nhận các khoản thanh toán được ủy quyền trước trực tiếp từ bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Hình thức thanh toán tích hợp liền mạch

Biểu mẫu thẻ cổng PsiGate tích hợp liền mạch vào trang thanh toán của bạn

 

Được tối ưu hóa cho biểu mẫu di động

Biểu mẫu thanh toán cổng PsiGate cung cấp sự dễ sử dụng bằng cách tự động phát hiện loại trường và hiển thị bàn phím thích hợp.

Xác thực mẫu thẻ

Nắm bắt các lỗi thẻ phổ biến nhất và giảm thiểu các yêu cầu thanh toán không thành công bằng cách xác thực hình thức thanh toán trực tiếp trong trình duyệt

 

Thanh toán trực tuyến Interac

  • Chấp nhận thanh toán Trực tuyến Interac với cấu hình nhanh chóng và dễ dàng

Xử lý tiền hoàn lại

Cổng PsiGate cho phép bạn xử lý các khoản hoàn trả trực tiếp từ quản trị viên cửa hàng của bạn. Chỉ cần chỉnh sửa đơn đặt hàng, chọn các mặt hàng bạn muốn hoàn lại tiền và nhấp vào nút hoàn tiền.

Siêu dễ cấu hình, chỉ cần nhập ID cửa hàng PsiGate và PassPhrase của bạn, lưu cài đặt và bạn đã hoàn tất.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce PsiGate Gateway v1.8.1 nulled changelog
== PsiGate Changelog ==

2022.03.22 - version 1.8.2
* Fix: Sub update payment method was failing to update all subscriptions
* WC 6.3.0 Compatibility

2022.02.22 - version 1.8.1
* Fix: Correctly identify the checkout page form for the 3DS processing
* Tweak: Add the threeds data to the checkout fields via form fields arguments hook.

2022.02.11 - version 1.8.0
* New: 3DS Authentication added via Paayco 3DS Integration service.
* New: Separate the Cards and Interac payment option to be displayed as separate methods on the checkout page. Controlled by settings.
* WC 6.1.0 Compatibility
* WC 2.6 support dropped

2020.09.03 - version 1.7.0
* New: Added change payment method process for WC Subscriptions
* WC 4.4 checks

2020.06.02 - version 1.6.1
* Fix: Added the previous compatibility class as a shell to keep backward compatibility.
* WC 4.1 checks

2020.04.03 - version 1.6.0
* New: Support for WC tokenization. Refactored the vault process for easier maintenance and future feature implementation
* New: System Status report to help with troubleshooting and support
* Fix: The amount for the "Transaction Capture" process was not displayed in WC 4.0+, so the capture was failing.
* Fix: Correct the cart items total in case of a mismatch with the order total
* Updated Autoloader to latest version
* Refactor: Moved the gateway classes to the plugin namespace. The old classes are still backward compatible
* Updated templates to work with the new token structure. Old templates are still backward compatible.
* Change the PHP minimum version to 5.6
* WC 4.0 checks

2019.09.18 - version 1.5.3
* Fix: HTML API: The plugin was using the test redirect URL for live payments

2019.09.13 - version 1.5.2
* Tweak: updated the test XML API URL
* Tweak: Get the IP from the order customer_ip_address
* Tweak: updated compatibility class

2019.07.11 - version 1.5.1
* Fix: Wrong class loaded.

2019.07.10 - version 1.5.0
* New: Capture authorized payments from the Admin Edit Order screen
* New: Add "Save to account" checkbox to allow customers to choose if they want to store their card to PsiGate account or not
* New: Added "Recurring" and "Iteration" parameters to the XML API payment request for subscription payments.
* New: Detailed breakdown of all order items for Account Manager and XML Real-Time APIs.
* Tweak: Use a local loading gif for the HTML API redirect
* Tweak: HTML API: Send the failed payment customer to the Pay For Order page with a message about the payment
* Tweak: Update the AM API staging url
* Fix: HTML API: Order ID was not properly retrieved with Sequential Order Numbers.
* Refactor: All payments will not be first processed with Real-Time API and then if needed an AM API account will be created in order to store the payment for future payments
* Refactor: Improved the plugin admin notices.
* Refactor: Improved loading and structure of the HTML API classes
* PHP 5.3 as minimal supported version
* WC 3.6 Compatibility checks
* WC Subscriptions 2.5 Compatibility checks
* WC 2.6 is now minimal supported version
* WC Subscriptions 2.0 is now minimal supported version

2019.02.03 - version 1.4.5
* Fix: Allow the payment form to submit expiration year in 4 digits(i.e. 2020).

2018.01.30 - version 1.4.4
* WC 3.3 Compatibility checks
* Added Woo Tags

2017.04.26 - version 1.4.3
* Fix: Moved the manage cards table to the dashboard page for WC 3.0

2017.04.04 - version 1.4.2
* WC 3.0+ Compatibility tweaks.
* Fix: Hide input elements for the payment type selection.
* Fix: Product name was not generated correctly, resulting in empty product name in the payment details.
* Tweak: Updated the CC template to include tel type input fields

2017.02.15 - version 1.4.1
* Fix: Error when 'interac' is disabled and payment is attempted. Introduced in v1.4.

2017.01.24 - version 1.4
* New: Interac Online Payment option. Customers now can choose to pay with credit card or be redirected to their bank to pay with their bank account.
* New: Added support for the Sequential order numbers in the HTML API.
* Tweak: Moved the Save Credit cards option to the Account Manager Settings, as it is dependent on them.
* Tweak: Added filters to allow third party plugins to modify the payment request.
* Tweak: Updated the test URLs for the XML API, AM API and HTML API.

2016.06.13 - version 1.3.1
* Fix: Using the correct case for Passphrase.
* Tweak: Use WP native functions to retrieve remote request body.

2015.08.21 - version 1.3
* New: Support for WC Subscriptions 2.n.
* Fix: Wrong my account url on manage cards/checks.
* Fix: Possible totals mismatch.

2015.08.21 - version 1.2.3
* Fix: Added space between first and last name (billing and shipping) on XML API payment request.

2015.08.05 - version 1.2.1
* WC 2.4 support checked.
* Tweak: Updated the test request urls to use different ports.
* Tweak: SSL Verify is now set to true.
* Tweak: Updated the Compat class.

2015.03.17 - version 1.2
* New: Refunds Support.
* Tweak: Added filters to utilize custom test transaction URLs
* Tweak: Loading classes earlier to prevent conflicts.
* Updated compatibility class.

2014.04.05 - version 1.1.5
* Fix: Send the correct storeID in AM API calls

2014.03.25 - version 1.1.4
* Fix: Testresult parameter is passed only in testmode.

2014.02.04 - version 1.1.3
* Fix: Problems with processing Guest payments.

2014.02.01 - version 1.1.2
* Fix: Misspelled variable preventing XML API payment processing.

2014.01.23 - version 1.1.1
* Fix: Wrong URL for Manage Cards button.

2014.01.17 - version 1.1
* New: Support for Subscriptions.
* New: Support for Pre-Orders.
* New: Save customer credit cards on PsiGate servers for future use.
* New: Manage customer saved cards.
* New: WC 2.1 credit card form support
* New: Templates for credit card form and saved cards
* Tweak: New API class to use WP HTTP class
* WC 2.1 Support

2013.02.07 - version 1.0.2
* WC 2.0 Support

2012.12.05 - version 1.0.1
* Updater

= 1.0 =
* Initial release.
Tải Miễn Phí WooCommerce PsiGate Gateway v1.8.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup