Pluginrepublic WooCommerce Product Add-Ons Ultimate v3.9.7 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Product Add-Ons Ultimate Nâng cao trải nghiệm mua sắm trên cửa hàng của bạn bằng cách cho phép khách hàng cá nhân hóa các sản phẩm của bạn

Link Demo : https://pluginrepublic.com/wordpress-plugins/woocommerce-product-add-ons-ultimate/

Đặc trưng WooCommerce Product Add-Ons Ultimate

16 loại trường khác nhau

 • Các trường bổ trợ bao gồm hộp kiểm, bộ chọn ngày, tải lên tệp, trường thông tin, trường văn bản và vùng văn bản, trường số, nhóm radio, trường chọn, đặt tên cho trường giá của bạn
 • Phiên bản Pro cũng bao gồm các mẫu hình ảnh, sản phẩm con, nhóm hộp kiểm và trường tính toán

Thêm giá vào các trường và tùy chọn trường

 • Tùy ý chỉ định giá cho các trường tiện ích bổ sung sản phẩm của bạn
 • Chọn có nhân chi phí của các trường bổ trợ với số lượng đặt hàng hay chỉ tính phí một lần cố định
 • Thêm giá mỗi ký tự chi phí vào các trường văn bản
 • Chỉ định giá âm (chiết khấu)
 • Chấp nhận giá tùy chỉnh (đặt tên cho trường giá của bạn)
 • Thêm phần trăm giá (chỉ Pro)

Chèn các trường cho mỗi sản phẩm hoặc trên toàn cầu

 • Thêm trường vào các sản phẩm cụ thể
 • Tạo các trường toàn cầu và gán chúng cho nhiều sản phẩm hoặc danh mục

Logic có điều kiện

 • Hiển thị hoặc ẩn các trường dựa trên giá trị của các trường khác

Các trường cụ thể của biến thể

 • Hiển thị hoặc ẩn các trường tùy thuộc vào biến thể nào được chọn

Tải tệp lên – đẹp

 • Cho phép khách hàng tải lên một hoặc nhiều tệp
 • Hiển thị hình thu nhỏ và tiến trình tải lên
 • Đặt kích thước và loại tệp được phép
 • Tải xuống tất cả các tệp đã tải lên theo đơn đặt hàng trong một tệp zip duy nhất
 • Tùy chọn đổi tên tên tệp

Sản phẩm dành cho trẻ em (chỉ dành cho Pro)

 • Sử dụng các sản phẩm khác làm trường bổ trợ, cho phép khách hàng thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng của họ từ một trang
 • Hoàn hảo để hoàn thiện giao diện, gói sản phẩm, hộp quà, v.v.

Các trường tính toán (chỉ dành cho Pro)

 • Tạo công thức để tính toán chi phí, diện tích hoặc các giá trị khác
 • Bao gồm các giá trị trường trong các phép tính
 • Đặt giá sản phẩm bằng cách tính toán

Các mẫu hình ảnh (chỉ dành cho Pro)

 • Hiển thị hình ảnh sản phẩm dưới dạng mẫu hình ảnh
 • Đặt số lượng lựa chọn tối thiểu và tối đa
 • một bưc tranh đang gia ngan lơi noi

Nhóm hộp kiểm (chỉ dành cho Pro)

 • Tạo nhóm hộp kiểm
 • Tùy chọn đặt số hộp kiểm tối thiểu hoặc tối đa được chọn

Định giá dựa trên phần trăm (chỉ dành cho Pro)

 • Đặt chi phí của các trường tiện ích bổ sung dưới dạng tỷ lệ phần trăm của giá sản phẩm
 • Tính phí cho các tùy chọn bổ sung dựa trên giá trị của sản phẩm và / hoặc biến thể

Chuyển đổi nhóm và tab (chỉ dành cho Pro)

 • Tổ chức các trường của bạn thành các nhóm
 • Hiển thị các nhóm dưới dạng tab hoặc đàn accordion

Thêm các tùy chọn bổ sung cho sản phẩm của bạn trong vài giây

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Pluginrepublic WooCommerce Product Add-Ons Ultimate v3.9.7 NULLED nulled changelog
= 3.9.7, 15 March 2022 =
* Added: save AJAX uploads if validation fails
* Added: pewc_cart_item_extras_child_product filter
* Fixed: PHP notice if default value is an array
* Fixed: enabling QuickView allows child products' attributes to override the parent product's
* Fixed: character settings do not appear for Text Preview in Global Add-Ons
* Fixed: tax issues on calculation fields
* Fixed: tax issues on column layout for child products
* Fixed: ensure scroll on pewc-steps-wrapper doesn't throw error
* Fixed: tax issue on minimum price field
* Fixed: minimum price gets rounded down if a currency's decimal separator is a comma
* Updated: removed wpo_wcpdf_after_item_meta

= 3.9.6, 25 January 2022 =
* Added: pewc_price_with_extras_before_calc_totals filter
* Added: pewc_after_add_cart_item_data filter
* Fixed: Aelia CS doubling conversion
* Fixed: parse error from Aelia CS integration

= 3.9.5, 17 January 2022 =
* Added: support for Aelia Currency Switcher
* Added: option to add to product weight on calculation fields
* Added: pewc_filter_quantity_field filter
* Added: pewc_maybe_adjust_tax_price_with_extras filter
* Added: pewc_export_orders_capability filter
* Fixed: global rules not displaying for Dutch sites
* Fixed: subdirectory changes for uploaded files when user is not logged in
* Fixed: variation specific fields with conditions not displaying correctly
* Fixed: conditions not loading on global add-ons page for Dutch language
* Fixed: apply pewc_before_update_field_all_params to global calculation fields on front end
* Fixed: look up tables on Global Add-ons
* Fixed: QuickView issue if product is used in more than one product fields
* Fixed: "contains" condition not working for product field column layout
* Fixed: calculations displayed as cost with negative value subtracting 1 from value
* Fixed: image swatch not working inside lightboxes
* Fixed: tooltip not working in mobile
* Updated: pewc_enable_numeric_options

= 3.9.4, 22 September 2021 =
* Added: Danish translation
* Fixed: parse error in functions-pro-helpers.php

= 3.9.3, 21 September 2021 =
* Fixed: image swatch optimised condition

= 3.9.2, 20 September 2021 =
* Added: pewc_child_product_title to products-radio.php template
* Added: styles for mobile products layout
* Added: maxThumbnailFilesize param to Dropzone
* Added: field param to pewc_dropzone_thumbnail_width and pewc_dropzone_thumbnail_height filters
* Added: option to return a zero value in a calculation for any fields that are not present on the page or that have an empty value
* Added: indent child products option
* Added: extra date parameters
* Added: pewc_child_product_title filter on select and column child products layout
* Added: pewc_filter_select_option_field filter
* Fixed: error message in cart for uploaded file when cancelling Klarna or Clearpay order
* Fixed: admin CSS enqueued correctly for Dutch language
* Fixed: variation-dependent add-on fields with field images leaves a gap when hidden
* Fixed: div container of uploaded images not displayed in cart
* Fixed: upload field price not displayed if field does not have a label and is not required
* Fixed: variation-dependent hidden calculation fields are still displayed
* Fixed: child product discount does not allow decimals
* Fixed: group title was misaligned in cart when displayed in some themes
* Fixed: when using the same variable product as child products in different fields, and when using Column layout, selected variations was not saved correctly
* Fixed: optimised conditions on products
* Fixed: add to cart button disabled for uploads re-enabled by calculations
* Fixed: clicking headings in steps layout could close group
* Fixed: checkbox label not displaying in order email when price hidden
* Updated: remove file size comparison in Dropzone queuecomplete
* Updated: set datepicker dynamically on field focus
* Updated: more information for message on unavailable Pro fields
* Updated: hide option and field price in summary panel when visibility setting requires
* Updated: performance improvements to pewc_update_total_js
* Updated: performance improvements to conditions.js

= 3.9.1, 10 August 2021 =
* Added: pewc_start_group_layout_options action
* Added: pewc_group_content_wrapper_class filter
* Added: pewc_group_layout filter
* Added: pewc_before_group_inner_tag_open action
* Added: pewc_before_group_inner_tag_close action
* Added: tooltipster filters
* Added: scroll to top when selecting next step
* Added: pewc_enable_numeric_options filter for conditions
* Added: pewc_all_conditions_by_field_id
* Fixed: JS error from Select Box on Product Table Ultimate
* Fixed: required Products field with Grid layout failing validation
* Fixed: conditions based on is-not for radio buttons not functioning correctly
* Fixed: missing variation in grid layout causing layout to break
* Updated: removed check for y_axis in pewc.js for look up tables
* Updated: changed order of submenu items
* Updated: changed method to count files uploaded to dropzone

= 3.9.0, 15 June 2021 =
* Added: new settings for choosing where to display field and option prices
* Added: support for ACF fields in calculations via Advanced Calculations
* Added: trigger wcaouau-update-quantity-field on upload removal
* Added: pewc_update_select_box trigger
* Added: reset calculation field values
* Added: pewc_validate_child_products_stock filter to prevent parent product added to cart if child product is out of stock
* Added: new Home page in Product Add-Ons menu
* Fixed: set max chars with/without spaces in text fields
* Fixed: expanded select box hidden in accordion group
* Fixed: allow uploads with same filename
* Fixed: next/previous buttons miss hidden groups in steps layout

= 3.8.10, 3 May 2021 =
* Added: pewc_child_product_excerpt filter
* Added: pewc_v_term_name and pewc_h_term_name filters
* Added: option to display group titles in cart
* Added: use getimagesize to validate uploaded files
* Added: pewc_use_item_meta_in_order_item filter
* Added: reset values when using group conditions
* Fixed: disable dropzone while file is removed
* Fixed: image swatch option prices not updating for percentage variations
* Fixed: quickview template removing tabs and related products
* Fixed: update price correctly when removing uploaded file
* Fixed: >= condition not respected in cart
* Fixed: products fields not triggering group conditions
* Fixed: tabs layout on mobile
* Fixed: ensure calculation fields set price correctly on variable products
* Fixed: escape field attributes on single-product.php
* Fixed: updated metadata not shown in resent email notifications
* Fixed: min number of child products respected on column and checkbox layout only
* Fixed: product field select layout not discounting correctly
* Updated: cart editing allowed in Basic licence
* Updated: removed pewc_minicart_item_price filter
* Updated: resetting values through conditions restores defaults (in certain cases)

= 3.8.9, 25 March 2021 =
* Added: pewc_after_upload_script_init and pewc_dz_tpl_td actions
* Added: quantity param in $file object for uploads
* Added: pewc_remove_spaces_in_text filter
* Added: look up tables empty cells return null
* Fixed: group conditions not hiding correctly in the cart
* Fixed: group conditions not duplicating correctly
* Fixed: multiply price for number fields using percentage pricing
* Fixed: Multiply Price setting not saving on new number field
* Fixed: calculations always rounding to 2 decimal places
* Fixed: group conditions based on select box fields
* Updated: removed pewc_license_admin_notices nag

= 3.8.8, 11 March 2021 =
* Added: pewc_image_uploaded action
* Added: pewc_apply_underscore_metakey filter
* Added: pewc_qty_changed trigger to pewc.js
* Added: pewc_bypass_extra_fields_transient filter
* Fixed: calculated price not displaying correctly in cart
* Fixed: per character cost for preview text not added to cart
* Fixed: conditions not firing off radio buttons
* Fixed: deselected image swatch not updated in summary panel
* Fixed: group layout missing in group post type
* Updated: delete pewc_has_extra_fields_ transient on product save

= 3.8.7, 3 March 2021 =
* Added: steps layout for groups
* Added: option to force minimum product price
* Updated: conditions and calculations handling
* Updated: removed database update notice
* Updated: removed number_format from products-column.php
* Updated: licence key field for Advanced Calculations

= 3.8.6, 16 February 2021 =
* Added: integration with Advanced Preview extension
* Added: pewc_product_img_wrap filter for image replacement compatibility
* Added: QuickView option for child products
* Added: minimum price setting
* Fixed: parse error in functions-conditionals.php
* Fixed: child products displaying tax twice on product page
* Fixed: price suffix doubling after price
* Fixed: variable child products in columns layout not honouring discount on product page
* Updated: more reliable triggers for checking conditions and calculations

= 3.8.5, 8 February 2021 =
* Fixed: parse error from pewc_reset_hidden_fields

= 3.8.4, 8 February 2021 =
* Added: pewc_ignore_tax filter
* Added: fourth parameter to pewc_child_product_name filter
* Added: pewc-calculation-trigger class to fields which trigger calculations
* Added: pewc_add_to_cart_button_class filter
* Added: use select field value in look up tables
* Added: pewc_after_calculation_fields action
* Added: extra hooks for Advanced Preview extension
* Added: quantity parameter for renaming uploaded files
* Added: pewc_min_max_val_step filter
* Added: reset all transients on saving global groups
* Fixed: product checkbox quantities not honoured when editing a product from the cart
* Fixed: group conditions not firing on checkbox
* Fixed: group conditions when evaluating radio button value
* Fixed: tax applied twice to checkbox group options
* Fixed: 'Update Product' displaying on cart button for products without add-ons
* Fixed: look up fields not triggering correctly
* Fixed: bulk variations grid now displays cells in correct sequence irrespective of variations order
* Fixed: price suffix doubling
* Fixed: filter categories in global groups displayed as custom post
* Fixed: >= and <= operators not duplicating correctly
* Updated: enable variable subscription products in grid layout for products field
* Updated: moved pewc-radio-image-desc inside label element in products-radio.php
* Updated: don't deactivate plugin when WooCommerce is deactivated
* Updated: reformatted price so that currency symbol only wraps currency symbol
* Updated: Dutch translation
* Updated: show error message for troubleshooting licence activation issues
* Updated: allow groups to be filterable when wp_doing_ajax

= 3.8.3, 13 January 2021 =
* Fixed: pewc_multiply_independent_quantities_by_parent_quantity fatal error

= 3.8.2, 13 January 2021 =
* Added: duplicate global groups when using post type method
* Added: option to reset field value when hidden by a condition
* Added: pewc_default_product_column_value_before_checked filter
* Added: columns layout for groups
* Fixed: deselecting image swatch field failed to fire condition check
* Fixed: use floatval for child products discount field
* Fixed: group conditions attributes not formed correctly
* Fixed: conditions based on calculation field values not firing correctly
* Fixed: price label duplicating with Fees and Discounts
* Updated: check for options in image swatch template
* Updated: removed conditions from global groups
* Updated: moved product and calculation settings to separate tabs
* Updated: improved rounding on calculations
* Updated: use transients on product archive to check for select options button

= 3.8.1, 11 December 2020 =
* Fixed: Select Box compatibility with jQuery 3x
* Updated: AJAX uploader compatibility

= 3.8.0, 10 December 2020 =
* Added: allow look up tables to use calculation fields as axis values
* Added: pewc_global_variable_step filter
* Added: pewc_redirect_hidden_products
* Added: group conditions
* Added: greater than equals and less than equals condition operators
* Added: pewc_enable_groups_as_post_types option
* Fixed: don't display 'Edit options' on products with no add-ons
* Fixed: don't display 'Edit options' on child products
* Fixed: 'Select Options' text not showing for products with only global add-ons
* Fixed: fields with double quotes not firing in conditions
* Fixed: Bookings with add-ons incorrectly setting price
* Fixed: correct upgrade link on restricted field types
* Updated: create new field and group IDs by default when duplicating products
* Updated: use .one not .on in functions-conditions.php script
* Updated: price label updates correctly

= 3.7.25, 9 December 2020 =
* Fixed: AJAX upload broken with jQuery 3x

= 3.7.24, 26 November 2020 =
* Added: global helper functions for products and categories
* Fixed: edit options text not displaying in cart
* Fixed: new global field values not saving correctly
* Fixed: variation prices hidden
* Fixed: reinstated edit product text in cart
* Fixed: conditions with quantity correctly duplicated when duplicating product
* Fixed: update bulk grid quantities on keyup
* Updated: filter post_class only on single product page

= 3.7.23, 24 November 2020 =
* Fixed: performance issue with transients resetting
* Fixed: invalid child product ID causes fatal error in products layout templates
* Updated: apply pewc_number_field_step filter to default value
* Updated: check WC()->cart is object in cart

= 3.7.22, 12 November 2020 =
* Fixed: archive pages not recognising when products have add-ons
* Fixed: parse error in functions-products.php

= 3.7.21, 11 November 2020 =
* Added: pewc_disable_child_quantities
* Added: params for pewc_field_visibility_updated
* Added: options to hide child and parent items in the cart and order
* Added: pewc_child_product_name filter
* Added: error check for empty formula fields
* Added: compatibility with WPML WooCommerce Multilingual
* Added: compatibility with WooCommerce Currency Switcher
* Added: pewc_child_product_independent_quantity filter
* Fixed: check for error in wpml_post_language_details
* Fixed: child select fields not adding correctly to cart
* Fixed: child swatches fields not added correctly to cart
* Fixed: {field_XXX_option_price} not replacing field ID when duplicating products
* Fixed: field IDs not duplicating correctly in calculation formula
* Fixed: conditions not duplicating correctly
* Updated: allow child products on backorder
* Updated: removed default value parameter from get_transient
* Updated: pewc_has_product_extra_groups returns yes/no
* Updated: skip pewc_update_total_js on pewc_trigger_calculations if there are no active calculation fields
* Updated: use plus sign as default separator

= 3.7.20, 20 October 2020 =
* Added: $additional_info param to pewc_filter_field_description
* Added: pewc_get_transient_expiration filter
* Added: reset all transients
* Added: retain upload graphic option
* Fixed: upload fields overriding calculations setting product price
* Fixed: option price tax getting applied twice in certain circumstances
* Fixed: calculations for hidden variations incorrectly firing
* Fixed: independent child products not adding to cart correctly

= 3.7.19, 5 October 2020 =
* Fixed: image swatch fields always allowing multiple selections
* Fixed: options always setting price as percentage
* Fixed: parse error in functions-variations.php

= 3.7.18, 2 October 2020 =
* Fixed: ensure role based prices display correctly
* Fixed: field percentage and flat rate classes getting set incorrectly

= 3.7.17, 30 September 2020 =
* Added: pewc_description_as_placeholder filter
* Added: notice regarding add-on duplication
* Added: pewc_flat_rate_cost_text filter
* Added: option to dequeue scripts on non-product pages
* Fixed: update field ID tags when duplicating calculation fields
* Fixed: duplicated fields saved as pewc_group post type
* Fixed: duplicated fields with 0 value
* Fixed: calculations not working for checkbox groups
* Fixed: discount for child product applied to subsequent child products without discount
* Fixed: child products not addable when max stock not specified
* Fixed: use first variation if default variation not set in products-swatches.php
* Updated: disabled admin notice for inactive licence key
* Updated: on-page help for issues activating licences
* Updated: performance improvement on textarea fields

= 3.7.16, 12 September 2020 =
* Fixed: typo in plugin folder name

= 3.7.15, 4 September 2020 =
* Added: pewc_option_name filter
* Added: pewc_disable_add_to_cart option
* Added: Exclude SKUs from child variants option
* Added: Set Product Price option to Calculation fields
* Added: option to display tax suffix after add-on prices
* Added: pewc_after_cart_item_edit_options_text filter
* Fixed: percentage prices for image swatch and radio group options
* Fixed: error checking conditions for number uploads
* Fixed: indicate out of stock child products in radio layout
* Updated: removed duplicate label for upload fields from cart
* Updated: use pewc_cart_item_has_extra_fields to check for Update Product button
* Updated: allow default for products radio layout

= 3.7.14, 26 August 2020 =
* Added: option to update price on product page dynamically
* Fixed: cart line item price incorrect when field hidden by conditions

= 3.7.13, 20 August 2020 =
* Added: conditions based on number of uploaded files
* Fixed: use unformatted option price in select box template
* Fixed: correctly update option prices in image swatch, select and select box fields using percentage pricing
* Fixed: correctly add role-based option price to cart
* Fixed: ghost fields appearing in groups when editing as post types
* Fixed: checkbox default not saving in global fields
* Fixed: products fields that are variation specific and conditional adding costs on product page
* Fixed: check cost conditions from page load
* Fixed: prevent colour picker throwing error in WP5.5
* Updated: include default param in pewc_create_protection_files
* Updated: include private products in products global rule
* Updated: include empty categories in products global rule

= 3.7.12, 11 August 2020 =
* Fixed: uploaded image not added to order when file renaming empty

= 3.7.11, 2 August 2020 =
* Added: pewc_filter_item_value_in_cart filter in checkout and order
* Fixed: upload directory not changing by order if file renaming not enabled
* Updated: check pewc_do_initial_check is a function on pewc_check_conditions

= 3.7.10, 29 July 2020 =
* Added: pewc_filter_item_value_in_cart
* Added: default third param to pewc_cart_item_quantity
* Added: pewc_cart_item_has_extra_fields
* Added: include variations as child products setting
* Added: pewc_check_conditions event
* Added: Polylang support
* Fixed: non-image files not added to order meta
* Fixed: display file name for non-image files in cart and checkout
* Fixed: hidden fields in accordions set to auto height
* Fixed: prices for options with apostrophes or quotes not respected
* Fixed: flat rate radio buttons on summary panel
* Updated: respect WPML fallback setting
* Updated: background-color for pewc-group-content-wrapper
* Updated: trigger conditions and calculations check on file upload
* Updated: replaced all instances of li.pewc-item with .pewc-item in pewc.js

= 3.7.9, 23 July 2020 =
* Added: WPML config file
* Added: autocomplete attribute to number fields
* Added: pewc_always_show_cart_arrow filter
* Fixed: flat rate costs for select box options not added to totals
* Updated: remove duplicate uploads from Dropzone object
* Updated: correct separator for checkbox group options
* Updated: recalculate percentages using pewc_do_percentages event

= 3.7.8, 6 July 2020 =
* Fixed: default value not displaying correctly

= 3.7.7, 3 July 2020 =
* Added: colour picker field
* Added: pewc_condition_value_step filter
* Added: pewc_add_on_price_separator
* Fixed: all translations for global groups displaying when using WPML
* Fixed: filter to hide option prices in cart
* Updated: radio button layout in child products now deselectable
* Updated: run pewc_create_protection_files weekly

= 3.7.6, 11 June 2020 =
* Added: pewc_files_array filter
* Added: pewc_dropzone_thumbnail_width filter
* Added: pewc_dropzone_thumbnail_height filter
* Added: translation strings for Dropzone
* Fixed: Select Box prices not updating
* Fixed: parse error on line_total in functions-conditionals.php
* Fixed: checkbox group where some options had prices not getting added to cart correctly
* Updated: don't display child product IDs as meta data in the order

3.7.5, 27 May 2020 =
* Added: pewc_order_upload_dir and pewc_order_upload_url filters
* Fixed: missing URL to uploaded file in order screen
* Fixed: conditions not working for Select Box field
* Updated: pewc_dequeue_tooltips filter to avoid tooltipster conflicts with certain themes
* Updated: removed double quotes from radio field checked attribute

= 3.7.4, 21 May 2020 =
* Fixed: woocommerce_order_number filter calling order_id incorrectly

= 3.7.3, 15 May 2020 =
* Added: pewc_item_object_{$field_id} transient to reduce number of queries
* Fixed: missing conditions on 'OR' for number fields
* Updated: use pewc_maybe_include_tax when calculating option_price in cart

= 3.7.2, 12 May 2020 =
* Fixed: fields with multiple conditions not hidden correctly in cart
* Updated: enqueue wpColorPicker in Customizer
* Updated: include woocommerce_order_number filter when moving uploaded files

= 3.7.1, 7 May 2020 =
* Added: Select Box field type
* Added: category ID to category names in global rules
* Added: pewc_show_field_prices_in_order filter to hide all add-on prices in the order and order confirmation email
* Fixed: conditional fields visibility not recognised correctly
* Updated: renamed display name for renamed uploaded file
* Updated: check for order add-on meta data and display using old method if necessary
* Updated: respect tax settings where enter and display settings are contrary
* Updated: add-on field prices added to order meta data

= 3.7.0, 30 April 2020 =
* Added: option to rename uploaded files
* Added: option to organise uploads by order number
* Added: download all uploaded files per order
* Added: unserialised add-on meta data in order items
* Added: unserialised meta item data in export
* Added: option to upload PDFs
* Added: min/max settings for Image Swatches
* Added: add-on data to order again buttons
* Fixed: image swatch fields conditionally hidden displaying selection in summary panel
* Fixed: apostrophes in select fields failing conditional checks in cart
* Updated: removed pewc_maybe_include_tax from pewc_field_label

= 3.6.3, 14 April 2020 =
* Added: pewc_enable_assign_duplicate_groups filter allowing users to duplicate and assign groups to other products
* Updated: added default param to pewc_filter_field_title

= 3.6.2, 7 April 2020 =
* Added: pewc_field_item_price_step filter
* Fixed: new global group descriptions not saving
* Fixed: posted child product independent quantities not repopulating after failed validation
* Fixed: lightbox fields not updating fields in main page
* Updated: display variation get_formatted_name in child product select field in products-column.php
* Updated: enabled percentage pricing for Image Swatch options

= 3.6.1, 2 April 2020 =
* Added: pewc_multiply_child_product_quantities filter
* Fixed: missing $group_id in child products field
* Fixed: calculations not updating values
* Updated: full-width number field in Customizer

= 3.6.0, 1 April 2020 =
* Added: role-based prices for add-ons
* Added: pewc_get_field_price function
* Added: number field width setting to Customizer
* Added: enable per unit pricing for Number fields with Bookings for WooCommerce plugin
* Added: pewc_flat_rate_fee_is_taxable and pewc_flat_rate_fee_tax_class filters
* Added: pewc_default_field_value filter
* Added: pewc_check_did_action filter
* Added: optionally display original product price in cart and order
* Fixed: stripslashes for all fields when adding to cart
* Fixed: conditional values containing apostrophes
* Fixed: don't display min val and max val on non-number/NYP fields
* Fixed: save translated global groups when WPML is active
* Fixed: child products in select field displaying zero prices
* Fixed: prevent Customizer loading when theme is Hello Elementor
* Fixed: hidden, required fields with values as arrays getting incorrectly validated
* Fixed: deleting condition from multiple conditions deletes all conditions
* Updated: set field widths to 100% by default
* Updated: Dutch translation

= 3.5.5, 10 March 2020 =
* Added: don't display hidden calculation fields in cart or order
* Fixed: incorrectly counting line breaks in price per character fields
* Fixed: strip slashes from textarea fields

= 3.5.4, 4 March 2020 =
* Added: pewc_filter_global_categories_taxonomy filter
* Fixed: empty conditions for radio groups and image swatches not firing correctly
* Fixed: linked child product quantities not setting correctly
* Fixed: look up calculation not finding first index correctly

= 3.5.3, 26 February 2020 =
* Added: use product dimensions in calculations
* Added: pewc_display_child_product_meta filter to display child product IDs in parent product meta in cart
* Added: default values for products fields using select layout
* Added: pewc_menu_position filter to adjust menu position
* Fixed: parse error when exporting add-ons with incorrect order number
* Fixed: removed allow_none parameter when filtering remove item icon in cart
* Fixed: hidden child products getting added to cart
* Updated: added readonly parameter to date field
* Updated: set pewc-field-select_placeholder field type to text

= 3.5.2, 21 February 2020 =
* Fixed: select field options not added to flat rate
* Fixed: image swatch fields not editable
* Fixed: image swatch and checkbox group values sometimes getting carried into the next field's value
* Updated: changed 'View product' to 'Update options' in line with variable products

= 3.5.1, 20 February 2020 =
* Fixed: parse errors in functions-single-product.php

= 3.5.0, 20 February 2020 =
* Added: {look_up_table} parameter for calculation fields
* Added: initial support for replacing product image - checkbox and image swatch fields
* Added: pewc_group_display filter
* Fixed: hidden number fields with min/max values not validating correctly
* Fixed: not all global groups displaying when using post types
* Fixed: used floatval in $variant_price in products-column.php
* Fixed: allow 0 as default value
* Fixed: global group operator not saving correctly

= 3.4.4, 13 February 2020 =
* Fixed: conditions based on Products fields not setting correctly
* Fixed: radio group and swatch fields sometimes doubling option price
* Fixed: ensure totals don't display NaN from Bookings for WooCommerce add-ons

= 3.4.3, 11 February 2020 =
* Added: pewc_before_update_field_all_params filter
* Added: pewc_dropzone_timeout filter
* Added: pewc_itemmeta_admin_item filter
* Fixed: parse error in functions-cart.php from empty _child_quantity_
* Fixed: default values not saving on new fields
* Updated: format price totals with separator

= 3.4.2, 28 January 2020 =
* Added: extra styles in the Customizer
* Added: support for woocommerce_order_number filter
* Fixed: global fields getting deleted when updating product pages

= 3.4.1, 27 January 2020 =
* Added: pewc_filter_default_price for Fees and Discounts integration
* Added: original_price parameter in cart data for Fees and Discounts integration
* Fixed: fields without price not displaying in summary panel
* Fixed: standard upload field adding price even when empty

= 3.4.0, 21 January 2020 =
* Added: edit add-on fields in products already added to cart
* Added: pewc_hidden_field_types_in_cart filter to hide field types in cart and checkout
* Added: pewc_after_price_subtotal_table action
* Added: field styles in the Customizer
* Added: pewc_bypass_is_admin_check_in_groups_filter filter to avoid is_admin check when getting global groups
* Updated: use wp_kses_post for sanitising radio and image swatch option labels

= 3.3.9, 8 January 2020 =
* Added: uploaded image thumbnail to order pages
* Added: link to uploaded image thumbnail in order emails
* Added: pewc_end_get_item_data filter
* Added: pewc_add_order_itemmeta_admin filter
* Fixed: spaces removed in text fields when max chars is reached
* Fixed: missing dashicons on front end
* Fixed: check that options are defined in update_conditional_value_fields in admin-fields.js

= 3.3.8, 10 December 2019 =
* Added: pewc_rules_transient_pewc_group_xxx transients for condition rules
* Added: pewc_calculation_global_calculation_vars filter for multiple global variables
* Fixed: update field type when duplicating fields
* Fixed: 'is not' conditions not saving for image swatch fields
* Fixed: number format in data-option-cost in products-column.php
* Fixed: name conflict with ACF when removing groups
* Updated: removed input detection from pewc-radio-form-field and pewc-checkbox-form-field condition changes
* Updated: step pewc_variable_2 and 3

= 3.3.7, 21 November 2019 =
* Fixed: missing duplicated fields
* Fixed: multiple uploads not pricing correctly

= 3.3.6, 19 November 2019 =
* Added: pewc_duplicate_fields option to duplicate fields and groups when duplicating products
* Fixed: validation strings not translatable
* Fixed: parse error for missing $post->ID
* Fixed: Dropzone already attached error
* Fixed: group layout not saving in table layout
* Fixed: global field options not saving correctly after first option is deleted

= 3.3.5, 6 November 2019 =
* Added: new filters for add to cart buttons in blocks
* Added: pewc_apply_random_hash_child_product filter
* Added: pewc_order_item_product_name filter
* Fixed: uploaded files not displaying in cart and order
* Fixed: parse errors in export

= 3.3.4, 1 November 2019 =
* Fixed: parse error for View product button on some themes

= 3.3.3, 30 October 2019 =
* Fixed: parse error after add to cart validation for products without add-ons
* Fixed: only show thumbs for image files in the cart
* Fixed: radio group default option
* Updated: Elementor styles
* Updated: include original classes in button link in archives

= 3.3.2, 25 October 2019 =
* Fixed: group and field ordering

= 3.3.1, 24 October 2019 =
* Fixed: parse error for empty option values

= 3.3.0, 23 October 2019 =
* Added: pewc_enable_groups_as_post_types filter to view global groups as standard post types
* Added: pewc_enable_ajax_load_addons filter to load add-on fields on edit screens via AJAX
* Added: pewc_after_option_header and pewc_after_option_row actions
* Added: pewc_filter_validate_cart_item_status filter
* Added: pewc_filter_cart_item_data filter
* Added: pewc_filter_permitted_cats filter
* Added: use quantity in calculations
* Added: empty option in conditions based on select and radio fields
* Fixed: products select field showing zero prices
* Fixed: calculations decimal places setting to 0
* Fixed: thumbnail not displaying in AJAX uploader
* Updated: reverted default step attribute in Number fields to 1
* Updated: enable discount fields for all child product quantity types
* Updated: selected image swatch border colour
* Updated: mobile swatches single column
* Updated: products-column.php template to allow variation descriptions
* Updated: use pewc_global_order transient
* Updated: remove unnecessary queries for non-existent conditions
* Updated: use multiple variables for group and field parameters
* Updated: global groups now displayed as standard post types
* Updated: dropzone.js to 5.5.0

= 3.2.19, 18 October 2019 =
* Added: prefix_filter_field_option_name filter
* Added: pewc_filter_initial_accordion_states filter
* Fixed: correctly calculate percentages for options in cart
* Updated: allow textarea sanitisation
* Updated: sanitise information field using wp_kses_post

= 3.2.18, 16 October 2019 =
* Added: Elementor styles
* Fixed: percentages select options in simple products not calculating correctly
* Fixed: inactive variation dependent field costs included in total price on product page
* Fixed: radio options respect percentage setting
* Fixed: missing 'Default' param for select fields

= 3.2.17, 9 October 2019 =
* Added: pewc_number_field_step filter
* Fixed: correctly respect multiple conditions

= 3.2.16, 24 September 2019 =
* Added: pewc_hidden_group_types_in_order filter
* Updated: trigger calculations on page load
* Updated: allow calculations without input fields

= 3.2.15, 23 September 2019 =
* Added: $value parameter to pewc_filter_end_add_cart_item_data filter

= 3.2.14, 18 September 2019 =
* Added: $cart_item_data and $quantity parameters to pewc_get_conditional_field_visibility
* Added: conditions based on quantity
* Added: pewc_after_option_params action
* Added: multiple filters for AJAX file upload strings
* Fixed: correctly respect conditions based on products

= 3.2.13, 7 September 2019 =
* Fixed: pewc_filter_end_add_cart_item_data filter
* Fixed: child product checkbox layout respects discounts
* Fixed: strip slashes from text fields

= 3.2.12, 29 August 2019 =
* Added: pewc_filter_end_add_cart_item_data filter
* Fixed: information fields not displaying correctly for Basic licences

= 3.2.11, 20 August 2019 =
* Added: pewc_filter_child_products_method filter
* Fixed: incorrectly validating required upload fields

= 3.2.10, 17 August 2019 =
* Added: pewc_option_price_separator filter
* Added: additional parameters for pewc_filter_minchars_validation_notice and pewc_filter_minchars_validation_notice filters
* Fixed: allow multiple ajax uploads fields per product
* Fixed: min / max char validation only on required fields

= 3.2.9, 2 August 2019 =
* Fixed: JS error on upload fields

= 3.2.8, 1 August 2019 =
* Added: increased number of columns for image swatches
* Added: pewc_total_only_text filter
* Added: pewc_after_create_product_extra action
* Added: additional parameters for pewc_filter_validation_notice
* Fixed: respecting conditions based on products fields
* Fixed: media upload fields in group post types
* Fixed: respecting min and max chars in textareas
* Fixed: show min/max for new checkbox fields

= 3.2.7, 5 July 2019 =
* Fixed: checkbox swatches not toggling class
* Updated: extended pewc_is_group_public filter to all field types with options

= 3.2.6, 5 July 2019 =
* Added: filter to hide prices in options
* Updated: respect percentage setting for select field options
* Updated: greater than and less than operators for numeric field conditions

= 3.2.5, 3 July 2019 =
* Fixed: issues with conditionals for calculation fields

= 3.2.4, 1 July 2019 =
* Fixed: issues with AJAX uploads

= 3.2.3, 28 June 2019 =
* Fixed: Tabs and Accordion layout

= 3.2.2, 28 June 2019 =
* Fixed: JS error when dropzone.js not enqueued
* Fixed: JS error when formula missing in calculation field

= 3.2.1, 28 June 2019 =
* Added: AJAX upload option
* Fixed: allow multiple file uploads
* Fixed: global information fields not saving correctly
* Fixed: default radio button value not set
* Updated: reduce size of image thumb in order email

= 3.2.0, 24 June 2019 =
* Added: swatch option to variable child products
* Added: information field type
* Added: allow multiple uploads setting
* Fixed: escape condition fields with apostrophes
* Fixed: conditional field visibility not correctly evaluating on add to cart
* Updated: conditionally enqueue math.js

= 3.1.2, 13 June 2019 =
* Fixed: checkboxes in global groups not saving correctly

= 3.1.1, 13 June 2019 =
* Added: group layout option
* Fixed: clear product price when no variation set
* Updated: cost and action settings for calculation field
* Updated: exclude upload fields from conditions

= 3.1.0, 10 June 2019 =
* Added: calculation field

= 3.0.2, 8 June 2019 =
* Added: hide groups where all fields are hidden
* Added: option to attach uploaded images to order email
* Fixed: missing select_placeholder parameter
* Fixed: options in global conditions not populating correctly
* Fixed: incorrectly removing uploaded images
* Fixed: duplicated group and field conditions
* Fixed: default values not displaying correctly
* Updated: restored duplicate global groups
* Updated: reinstated allow_multiple parameter
* Updated: don't check character fields for non-text fields
* Updated: timing on initial page load for pewc_update_total_js

= 3.0.1, 4 June 2019 =
* Fixed: global groups not deleting correctly

= 3.0.0, 3 June 2019 =
* Added: allow html in group description
* Added: further front end template filters
* Added: pewc_flat_rate_label filter
* Fixed: checkbox group field values persisting in fields
* Fixed: image swatch prices not added
* Fixed: parse errors in field-item.php
* Fixed: parse error in field description
* Fixed: missing cost value in condition
* Fixed: JS error when setting condition rule fields
* Fixed: condition cost operator not setting correctly
* Fixed: removing conditions incorrectly hiding condition rules
* Fixed: checkbox default value not retained correctly
* Fixed: repeat pewc_update_total_js after running to help quicker browsers
* Updated: Pro fields visible to Basic users
* Updated: populate pewc_product_extra post with order details when customer is not registered
* Updated: CSS for globals page
* Updated: default total for variable products set to 0
* Updated: uploads no longer moved to media folder
* Updated: migrated product extras data to custom post type

= 2.8.6, 29 May 2019 =
* Added: updater upgrade functions

= 2.8.5, 21 May 2019 =
* Added: beta testing option
* Fixed: reinstated child product functions lost due to version control
* Fixed: zero value number field not validating correctly

= 2.8.4, 10 May 2019 =
* Fixed: hidden child products added to cart
* Updated: POT file and Dutch translation

= 2.8.3, 7 May 2019 =
* Fixed: correctly enqueue pewc-variations.js script

= 2.8.2, 3 May 2019 =
* Fixed: removed field price from Products field type
* Fixed: spaces and accented characters counted incorrectly
* Updated: deprecated Allow Multiple option from Products field

= 2.8.1, 1 May 2019 =
* Added: pewc_force_update_total_js trigger to JS
* Fixed: inactive variation specific fields updating price on product page
* Fixed: incorrect validation on hidden product fields with min/max products
* Updated: allow separate flat rate charges for variations
* Updated: reduced length of field ID string

= 2.8.0, 18 April 2019 =
* Added: product cost conditions
* Added: filter for multiple file uploads
* Fixed: default values not setting correctly
* Fixed: condition rules not saving correctly

= 2.7.0, 16 April 2019 =
* Added: minimum and maximum quantities for child product fields
* Fixed: variation prices not updating correctly
* Updated: additional methods for pewc-child-quantity-field field updates

= 2.6.1, 11 April 2019 =
* Updated: allow independent child products to be deleted in the cart
* Updated: allow independent child products quantities to be updated in the cart

= 2.6.0, 9 April 2019 =
* Added: column layout for child products
* Added: support for variable child products
* Fixed: parse error in global settings
* Updated: removed AJAX totals updater in pewc.js

= 2.5.1, 5 April 2019 =
* Fixed: mini cart returning zero price for products without extras

= 2.5.0, 4 April 2019 =
* Added: variation-specific fields
* Fixed: restrict per character pricing to text and textarea fields only
* Fixed: update product price in mini cart

= 2.4.12, 28 March 2019 =
* Added: allow conditions on checkbox groups and product fields
* Fixed: duplicate options for conditions

= 2.4.11, 17 March 2019 =
* Added: display upload thumbs in cart and checkout
* Fixed: conditional fields dependent on checkboxes not saving correctly
* Fixed: flat rate input fields not appearing in order confirmation
* Updated: disabled autocomplete for datepicker fields

= 2.4.10, 4 March 2019 =
* Fixed: conditions for radio groups not firing correctly

= 2.4.9, 21 February 2019 =
* Fixed: condition values getting overwritten

= 2.4.8, 19 February 2019 =
* Fixed: parse error when adding variable child product to cart

= 2.4.7, 16 February 2019 =
* Updated: licensing after site migration

= 2.4.6, 13 February 2019 =
* Updated: provide support for non-image uploads

= 2.4.5, 13 February 2019 =
* Added: better sanitisation for fields
* Added: key element for radio fields
* Fixed: remove child product from cart when parent quantity set to 0
* Fixed: new condition fields not retaining action and rule settings
* Fixed: pewc_get_permitted_mimes filter

= 2.4.4, 25 January 2019 =
* Fixed: changed permitted mime element to 'jpg|jpeg|jpe' => 'image/jpeg'
* Updated: removed simple products requirement from json_search in Products field

= 2.4.3, 21 January 2019 =
* Added: actions after each field
* Added: checkbox option for swatch field
* Added: pewc_name_your_price_step filter for Name Your Price field
* Fixed: missing checkbox group items in order screens
* Fixed: parse error in functions-conditionals.php
* Fixed: default values overriding submitted values
* Updated: field description now runs off pewc_after_field_template hook
* Updated: changed name of Radio Image to Image Swatch

= 2.4.2, 9 January 2019 =
* Added: pewc_filter_item_start_list filter
* Fixed: re-allow negative values for fields
* Fixed: parse error on missing placeholder in field-item.php
* Fixed: NaN error on child products with zero value

= 2.4.1, 24 December 2018 =
* Fixed: missing
 • tags in checkbox group
  * Updated: change hook for creating new product extra to woocommerce_checkout_order_processed

  = 2.4.0, 16 December 2018 =
  * Added: German translation
  * Added: customizer support
  * Added: pricing and subtotal labels and options

  = 2.3.2, 11 December 2018 =
  * Fixed: conditionals dependent on radio groups not adding to cart correctly
  * Fixed: undefined variable in global extras
  * Fixed: added space between attributes in front end form fields

  = 2.3.1, 27 November 2018 =
  * Fixed: new global groups not saving correctly
  * Fixed: removed esc_html from field names containing formatted prices

  = 2.3.0, 22 November 2018 =
  * Added: checkbox groups
  * Added: products field in global extras
  * Fixed: respect tax settings for product prices
  * Fixed: respect tax settings for option prices
  * Fixed: correctly calculate totals when using percentage fields
  * Fixed: conditions dependent on checkboxes now functioning correctly
  * Updated: formatted option prices
  * Updated: changed pewc_get_price_for_display to pewc_maybe_include_tax
  * Updated: percentage values for variations update dynamically
  * Updated: removed pewc_filter_field_label filter to display percentage instead of price

  = 2.2.3, 20 November 2018 =
  * Fixed: global condition not retaining field from other group
  * Updated: tweaked styles for default parameter in new fields

  = 2.2.2, 13 November 2018 =
  * Added: explanatory text in WooCommerce Product Add Ons Ultimate page
  * Fixed: removed escaping characters from field and group titles
  * Fixed: global conditions not picking up fields from other groups
  * Fixed: PHP error for missing pewc_product_hash
  * Fixed: prevent order without product extras generating a new product extra post
  * Updated: changed dashicon to plus-alt
  * Updated: changed post type label to 'Extras by Order'

  = 2.2.1, 6 November 2018 =
  * Fixed: prevent 'View Product' button displaying for products that don't have extras
  * Updated: French, Italian and Spanish translations

  = 2.2.0, 1 November 2018 =
  * Added: child products (Pro only)
  * Added: tooltips
  * Fixed: validation for radio and select fields
  * Fixed: 0 default values
  * Fixed: missing prices for extras in order confirmation
  * Fixed: hide flat rate items in product itemisation in order confirmation
  * Fixed: min_date_today field not saving correctly
  * Updated: improved price formatting for extras
  * Updated: extra prices now respect the WooCommerce tax display setting
  * Updated: improved UX for conditionals
  * Updated: updated UI
  * Updated: changed icon to wcicon-plus
  * Updated: removed pewc_filter_is_purchasable and replaced with pewc_view_product_button

  = 2.1.8, 31 October 2018 =
  * Fixed: date field not validating correctly

  = 2.1.7, 29 October 2018 =
  * Fixed: Name Your Price field not validating correctly

  = 2.1.6, 29 October 2018 =
  * Fixed: Name Your Price field not validating correctly
  * Fixed: select and radio fields not validating correctly

  = 2.1.5, 22 October 2018 =
  * Fixed: admin styles for select fields

  = 2.1.4, 21 October 2018 =
  * Added: 'Instruction only' option for select fields
  * Fixed: field image in Global Extras
  * Fixed: radio button prices not updating correctly in totals

  = 2.1.3, 18 October 2018 =
  * Added: integration with WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips
  * Fixed: missing colon in order confirmation and emails
  * Fixed: radio image buttons displaying arrays as labels

  = 2.1.2, 30 September 2018 =
  * Added: Dutch translation
  * Fixed: flat rate pricing in radio buttons
  * Fixed: retain field values after validation fails
  * Updated: allow HTML in Description field

  = 2.1.1, 27 September 2018 =
  * Added: conditions for global extras
  * Fixed: prevent non-object error in functions-order.php for empty $user object
  * Fixed: add correct flat rate values for select and radio button fields
  * Fixed: values of select fields not getting added to cart
  * Updated: improved conditional field population using JS

  = 2.1.0, 18 September 2018 =
  * Added: allow free characters (Pro only)
  * Added: only allow alphanumeric characters (Pro only)
  * Added: only charge for alphanumeric characters (Pro only)
  * Fixed: duplicated pewc-field-label class
  * Fixed: correctly save Price Per Character value for new fields
  * Updated: deprecated import feature
  * Updated: text and textarea field templates

  = 2.0.1, 13 September 2018 =
  * Fixed: out of memory error in import-groups.php

  = 2.0.0, 10 September 2018 =
  * Added: Radio buttons with image backgrounds (Pro only)
  * Added: Percentages (Pro only)
  * Added: Group toggles and tabs (Pro only)
  * Added: French translation
  * Added: Italian translation
  * Added: Spanish translation
  * Added: upgrade action links
  * Fixed: incorrect default value in text fields following a select or radio field
  * Fixed: new condition field not showing select options
  * Updated: better detection of radio button selection
  * Updated: admin templates moved to templates/admin
  * Updated: created separate template files for all field types on the frontend
  * Updated: pewc_field_label returns value instead of echoing
  * Updated: pewc_field_description returns value instead of echoing
  * Updated: removed pewc-product-extra-group-wrap class in favour of pewc-group-wrap

  = 1.7.4, 15 August 2018 =
  * Added: Portuguese translation
  * Added: WooCommerce Subscriptions support
  * Fixed: formatting issue for 'Duplicate' link in Products table
  * Updated: ensure pewc_product_extra_fields only runs once
  * Updated: displays extra fields on all product types

  = 1.7.3, 15 August 2018 =
  * Fixed: radio button conditionals triggering duplicated fields
  * Updated: add pewc-has-maxchars class correctly to fields

  = 1.7.2, 14 August 2018 =
  * Added: field images
  * Added: filterable classes for group wrap div
  * Added: prevent users entering more than the max chars for input fields
  * Fixed: parse errors in empty field values
  * Updated: .pot file

  = 1.7.1, 2 August 2018 =
  * Fixed: undefined qty for products without quantity selector

  = 1.7.0, 1 August 2018 =
  * Added: flat rate extras
  * Fixed: total calculation error with right space currency position
  * Fixed: global extras not showing on products with no local extras
  * Updated: improved totals fields on product page

  = 1.6.1, 30 July 2018 =
  * Added: multiplier option on number fields
  * Fixed: global extra rules

  = 1.6.0, 30 July 2018 =
  * Added: global extras
  * Fixed: remove deleted conditions from front end
  * Fixed: display options group for new radio and select fields

  = 1.5.3, 21 June 2018 =
  * Added: modal image viewer in WooCommerce Product Add Ons Ultimate entries
  * Fixed: deleting product extra group data on save
  * Updated: set create_posts capability for pewc post type to do_not_allow

  = 1.5.2, 14 May 2018 =
  * Fixed: prices for multiple fields of the same type not totalling correctly

  = 1.5.1, 3 May 2018 =
  * Added: support for WooCommerce Print Invoices/Packing Lists

  = 1.5.0, 27 April 2018 =
  * Added: radio button group
  * Added: default values
  * Added: span wrapper for prices in cart meta data
  * Added: discount pricing - select extras to reduce the product cost
  * Fixed: too many parameters for pewc_order_item_name
  * Updated: spaces no longer costed in cost per character fields

  = 1.4.5, 6 April 2018 =
  * Added: filter for Total heading on single product page
  * Added: upload URLs in order meta
  * Fixed: hidden required uploads forcing validation to fail

  = 1.4.4, 6 April 2018 =
  * Added: product extra line item meta on edit order screen

  = 1.4.3, 4 April 2018 =
  * Added: added pewc-description to description fields
  * Added: permitted file type at add to cart validation
  * Fixed: overwriting line items in WooCommerce Product Add Ons Ultimate custom post type

  = 1.4.2, 15 March 2018 =
  * Updated: wrap order item prices in span tags

  = 1.4.1, 20 February 2018 =
  * Fixed: incorrectly adding variation price to cart
  * Fixed: parse error for empty conditional
  * Fixed: incorrectly priced file uploads

  = 1.4.0, 9 February 2018 =
  * Added: support for variable products
  * Updated: default pewc_require_log_in set to no
  * Updated: moved log in requirement to upload fields, not all fields

  = 1.3.3, 22 January 2018 =
  * Fixed: set product price in cart via woocommerce_add_cart_item
  * Updated: improved integration with Bookings

  = 1.3.2, 19 January 2018 =
  * Added: added per_unit field for new fields

  = 1.3.1, 17 January 2018 =
  * Updated: improved Bookings for WooCommerce integration

  = 1.3.0, 17 January 2018 =
  * Added: support for Bookings for WooCommerce plugin

  = 1.2.4, 16 January 2018 =
  * Fixed: correctly remove associated conditions when field is deleted
  * Updated: product name for updater

  = 1.2.3, 22 November 2017 =
  * Added: Price per character option for text input and textarea fields
  * Updated: subtotal calculated directly in JS, not via AJAX
  * Updated: allow WooCommerce Product Add Ons Ultimate on simple products only

  = 1.2.2, 21 November 2017 =
  * Added: Name Your Price field
  * Added: min and max attributes for number fields
  * Fixed: missing ID attribute in new field type fields

  = 1.2.1, 13 November 2017 =
  * Added: total field on product page
  * Fixed: parse error condition_action
  * Fixed: not adding hidden items to cart
  * Updated: 'is-not' parameter not allowed for conditions on checkboxes

  = 1.2.0, 8 November 2017 =
  * Added: group and field duplication
  * Updated: icon font to WooCommerce
  * Updated: updater class

  = 1.1.0, 6 November 2017 =
  * Added: conditional fields

  = 1.0.1, 14 October 2017 =
  * Fixed: removed duplicate updater class

  = 1.0.0, 14 October 2017 =
  * Initial commit
 • Tải Miễn Phí Pluginrepublic WooCommerce Product Add-Ons Ultimate v3.9.7 NULLED :

  KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


  Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

  CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

  KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


  Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

  In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

  Join our official telegram group and channel for latest updates.

  KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

  Leave a comment

  This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

  * Kéo chuột để đóng popup