WooCommerce Product Add-Ons v8.3.0


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Product Add-Ons cung cấp các tiện ích bổ sung như gói quà, tin nhắn đặc biệt hoặc các tùy chọn đặc biệt khác cho sản phẩm của bạn.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/product-add-ons/

Để có trải nghiệm mua sắm độc đáo như khách hàng của bạn

Từ việc thêm hình khắc cá nhân, đến nâng cấp lên vải cao cấp, việc tùy chỉnh sản phẩm có thể giữ chân khách hàng của bạn quay trở lại. Với Tiện ích bổ sung Sản phẩm, bạn có thể cung cấp các tùy chọn đặc biệt cho khách hàng của mình trong tích tắc.

Tiện ích bổ sung sản phẩm cho phép khách hàng của bạn cá nhân hóa sản phẩm khi họ đang mua sắm trên cửa hàng trực tuyến của bạn. Không còn yêu cầu email tiếp theo — khách hàng nhận được những gì họ muốn, trước khi hoàn tất việc thanh toán.

Thêm tùy chọn thông qua hộp văn bản, danh sách thả xuống, vùng văn bản, hộp kiểm, đầu vào giá tùy chỉnh, thậm chí cả hình ảnh mẫu. Các tiện ích bổ sung có thể được thêm trên toàn cầu hoặc từng sản phẩm từ trang chỉnh sửa sản phẩm.

Cung cấp cho khách hàng của bạn các tùy chọn họ muốn

Phần bổ trợ Sản phẩm là một trong những phần mở rộng phổ biến nhất hiện có cho WooCommerce. Nó cung cấp cho bạn và khách hàng của bạn nhiều lựa chọn hơn nữa, bao gồm (nhưng chắc chắn không giới hạn):

Các lựa chọn dựa trên hình ảnh

Một bức tranh có giá trị bằng một nghìn từ, vậy tại sao lại mô tả các tùy chọn cá nhân hóa của khách hàng khi bạn có thể hiển thị chúng? Với các lựa chọn dựa trên hình ảnh, khách hàng có thể thấy những gì họ nhận được trước khi mua.

Phí cố định

Tính phí cố định cho khách hàng bất kể họ đã đặt bao nhiêu sản phẩm. Hoàn hảo cho phí thiết lập một lần hoặc phí gấp.

Phần trăm phí

Tính phí cho tiện ích bổ sung dựa trên một phần trăm tổng giá — điều này đặc biệt hữu ích đối với các tiện ích bổ sung dựa trên dịch vụ có thể khó khăn hơn để giảm xuống mức phí cố định.

Nhập văn bản

Cho phép khách hàng của bạn nhập văn bản tùy chỉnh để tạo áo thun tùy chỉnh, thêm chữ lồng hoặc cá nhân hóa thẻ.

Trình đơn thả xuống

Khách hàng có thể chọn giữa một số tùy chọn được xác định trước bằng trường thả xuống cho tiện ích bổ sung của bạn.

Hộp kiểm

Thực hiện tùy chỉnh dễ dàng và thỏa mãn như đánh dấu vào một hộp kiểm. Tuyệt vời cho các dịch vụ bổ sung, như gói quà hoặc vận chuyển nhanh.

Giá tùy chỉnh

Hãy để khách hàng của bạn đặt tên cho giá của họ, hoàn hảo cho tiền boa, quyên góp và tiền thưởng!

Các tiện ích bổ sung có thể được đặt tên, mô tả, sắp xếp lại thứ tự và (tùy chọn) giá cả.

Tiện ích mở rộng cũng hoạt động với:

  • Đăng ký WooCommerce – thêm các tùy chọn bổ sung cho các sản phẩm đăng ký.
  • Đặt chỗ trên WooCommerce – cung cấp các nâng cấp như trị liệu bằng dầu để mát-xa, chỗ ngồi ưu tiên cho chuyến tham quan của họ hoặc phí thuê gấp.

Sau khi thiết lập, tiện ích bổ sung sẽ xuất hiện trên các trang sản phẩm ngay phía trên nút thêm vào giỏ hàng.

Sẵn sàng để tăng tính linh hoạt cho cửa hàng của bạn? Bắt đầu sử dụng Tiện ích bổ sung Sản phẩm ngay hôm nay.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Product Add-Ons v8.3.0 nulled changelog
*** Product Addons Changelog ***

2022-02-16 - version 4.7.0
* Fix - Hook to toggle the price from add-ons name does not work.
* Fix - Incorrect add-on price according to the location-based tax.
* Fix - Remove duplicate entries from the exclude list in composer.json.
* Fix - Text character limit doesn't show until you start typing in field.
* Fix - The HTML structure for checkboxes and radio buttons is improved.
* Fix - Updated script that reads 'show-incomplete-sub-total' data. Fixes conflict with Composite Products extension.

2022-02-08 - version 4.6.0
* Fix - Add option to show incomplete subtotal.
* Fix - Fix CI build errors.

2022-01-12 - version 4.5.0
* Fix - Fixed an issue where the subtotal price for a variable product was shown incorrectly on a product page.
* Fix - Fixes an issue in the admin panel when adding add ons.
* Tweak - WC 6.1 compatibility.
* Tweak - WP 5.8 compatibility.

2021-11-16 - version 4.4.0
* Fix - Escape output in some places across the plugin.
* Fix - Improve performance when displaying many global product addons.
* Tweak - WC 5.9 compatibility.
* Tweak - WP 5.8 compatibility.

2021-10-26 - version 4.3.0
* Tweak - Add filters to allow for extensibility.

2021-09-21 - version 4.2.0
* Fix - Fix page going off center after submitting an invalid form in some themes.
* Tweak - WC 5.8 compatibility.

2021-06-15 - version 4.1.0
* Fix - Reduce the number of events that trigger an add-on price calculation in the product page.
* Tweak - WC 5.5 compatibility.
* Tweak - WP 5.8 compatibility.

2021-05-11 - version 4.0.0
* Fix - Fix a notice when adding a product with an addon to the cart.
* Tweak - WC 5.3 compatibility.

2021-04-29 - version 3.9.1
* Fix - Fix uncompressed release archive by reintroducing postarchive step.

2021-04-28 - version 3.9.0
* Fix - Move to dart-sass to support M1.
* Fix - Refactor Cart price calculation to prevent conflicts with other plugins.
* Fix - Update build scripts and tooling.

2021-04-13 - version 3.8.0
* Fix - Sort Global Add-ons in the backend by priority.

2021-04-06 - version 3.7.0
* Fix - Honor taxes in Customer Defined Price add-ons when store shows prices including tax.

2021-03-30 - version 3.6.0
* Fix - Prevent negative input on price addons when min restrictions are enabled.
* Fix - Removed support for versions of WC 3.0 and below.
* Fix - Reordering Product Add-Ons with email address should not remove @ characters.
* Fix - Use h2 instead of h3 element for addon headings.
* Fix - Wrap addons in a `wc-pao-addons-container` div.
* Tweak - WC 5.1 compatibility.
* Tweak - WP 5.7 compatibility.

2021-03-09 - version 3.5.0
* Fix - Add Better guards for WC Navigation not being enabled.

2021-03-03 - version 3.4.1
* Fix - Fix products with add-ons not accepting coupons set to exclude sale items.

2021-02-22 - version 3.4.0
* Fix - Improve display of products with add-ons in Cart and Checkout blocks.
* Fix - Prevent products with required addons being added to the cart without options selected.
* Fix - Update node-sass to 4.14.1.

2021-01-27 - version 3.3.1
* Fix - Scroll to required multiple choice add-ons of rabio button type when trying to add to cart a product without choosing the add-on.
* Fix - Product total price will update instantly when writing a number in a quantity add-on.

2020-12-07 - version 3.3.0
* Fix - Fix Checkbox add-on not showing required styles when all are unselected.
* Fix - Fix addon start template in WooCommerce versions prior to 3.0.
* Fix - Remove usage of jQuery :last selector.

2020-11-25 - version 3.2.0
* Fix - Add plugin page to new WooCommerce Navigation.
* Tweak - WC 4.7 compatibility.
* Tweak - WP 5.6 compatibility.

2020-11-14 - version 3.1.1
* Fix - Calculate the selected addons subtotal, even if the date for a bookable product hasn't been chosen yet.
* Fix - Change field name upon selection when there is a description.

2020-09-29 - version 3.1.0
* Fix - Sanitize data when importing product addons.
* Fix - Include quantity in calculation for customer defined price fields.
* Tweak - Change quantity string for RTL languages.
* Tweak - WC 4.5 compatibility.
* Tweak - WP 5.5 compatibility.

2020-06-23 - version 3.0.35
* Fix - Update API.

2020-06-10 - version 3.0.34
* Fix - Prevent PHP notice on cart when _product_type is empty.
* Tweak - WC 4.2 compatibility.

2020-05-12 - version 3.0.33
* Fix - All Products for WooCommerce Subscriptions: Reset subscription details in add-ons total when reverting to the one-time purchase option.
* Tweak - Improve error handling on filesize limits.

2020-04-30 - version 3.0.32
* Tweak - WC 4.1 compatibility.

2020-04-17 - version 3.0.31
* Fix - Fix issue on cart file add-on.

2020-04-14 - version 3.0.30
* Fix - Readd addon file when ordering again.

2020-04-08 - version 3.0.29
* Fix - Wrap price strings with amount class to allow for dynamic currency conversions.
* Tweak - WP 5.4 compatibility.

2020-03-29 - version 3.0.28
* Fix - Only show addon description if enabled.

2020-03-17 - version 3.0.27
* Fix - Double label for quantity input multiplier.

2020-03-11 - version 3.0.26
* Fix - Always use quantity based pricing for customer defined price field.
* Tweak - Remove legacy code.
* Fix - Fatal error when a product does not exist in the display (e.g. compat plugin creating products on runtime).

2020-03-04 - version 3.0.25
* Fix - Fix accessibility warnings for addon input labels.
* Tweak - WC 4.0 compatibility.

2020-02-14 - version 3.0.24
* Fix - Minified missing JS file.

2020-02-12 - version 3.0.23
* Fix - Unescaped HTML on the frontend.

2020-02-12 - version 3.0.22
* Fix - Display addons prices excluding tax when a user is tax exempt.
* Fix - Allow prices to be displayed correctly when using a price display suffix.
* Fix - Show addon totals when multiplying by a time duration.

2020-01-14 - version 3.0.21
* Fix - Don't clear data on Add To Cart when required un-checked checkbox is in the product page.
* Fix - Set character set when decoding entities.
* Tweak - WC 3.9 compatibility.

2019-11-12 - version 3.0.20
* Fix - Bug calculating taxes on orders with percentage-based addons.

2019-11-04 - version 3.0.19
* Tweak - WC 3.8 compatibility.

2019-10-30 - version 3.0.18
* Fix - Short Text field validation with value 0

2019-10-15 - version 3.0.17
* Fix - Display of prices when using WooCommerce Bookings Accommodations.

2019-09-24 - version 3.0.16
* Fix - Image swatch double tap required on iOS.

2019-08-28 - version 3.0.15
* Fix - Legacy Order data triggers fatal error.

2019-08-08 - version 3.0.14
* Tweak - Add compatibility with All Products For Subscriptions.
* Tweak - WC 3.7 compatibility.

2019-07-10 - version 3.0.13
* Tweak - Addon setting name from "Name Your Price" to "Customer Defined Price".

2019-07-02 - version 3.0.12
* Fix - Wrong "Subtotal" when "None" option is selected.

2019-04-16 - version 3.0.11
* Tweak - WC 3.6 compatibility.

2019-03-08 - version 3.0.10
* Fix - PHP 7.3 compatibility warnings.

2019-02-27 - version 3.0.9
* Fix - When paired with variable subscriptions, subtotal suffix label not displaying correct duration.
* Fix - Product title showing undefined in add-ons list with certain themes.

2019-02-06 - version 3.0.8
* Fix - Quantity and flat fee cost calculation regression.

2019-02-04 - version 3.0.7
* Fix - Missing minified javascript files.

2019-02-01 - version 3.0.6
* Fix - Quantity based price calculations were being performed on flat fee addons.
* Fix - Subtotals were hidden on non-bookable products if the bookings addon was active when selecting addons.

2018-12-11 - version 3.0.5
* Fix - Decode currency character correctly to support all WooCommerce currencies.
* Fix - Product page displaying incorrect price for per-person and per-block addons with WooCommerce Bookings.
* Fix - Handle option descriptions with value '0'.
* Fix - Numeric option descriptions are displaying incorrectly.
* Fix - Price update pushes "Add to Cart" button out of the way.

2018-11-21 - version 3.0.4
* Fix - Ensure prices are displayed correctly on the frontend when using a comma as decimal separator.

2018-11-12 - version 3.0.3
* Fix - Currencies with comma separator not saving.
* Fix - Revert per line item level add-ons.

2018-11-7 - version 3.0.2
* Selective testing.

2018-10-29 - version 3.0.1
* Fix - Admin settings display sometimes not refreshed to new 3.0 version. Add versioning to CSS.
* Fix - Non required radio buttons causes undefined error when selecting on None.
* Fix - Remove file upload path from displaying on line item summary.
* Fix - When show tax inclusive on shop/pages is enabled, summary amount not reflecting tax.
* Fix - When saving price type settings, the type gets reverted to previous settings in certain cases.

2018-10-23 - version 3.0.0
* New - Flat fee based pricing.
* New - Percentage based pricing.
* New - Image swatches.
* New - Display add-ons as line items.
* Fix - Plugin prefix has been added to meta data so its identifyable.
* Fix - Cannot edit product if default label is empty.
* Add - Error handling on filesize limits.

2018-09-26 - version 2.9.7
* Update - WC 3.5 compatibility.

2018-05-23 - version 2.9.6
* Update - WC 3.4 compatibility.

2018-05-15 - version 2.9.5
* Fix - Use proper conditional for trim trailing zeroes on precision.

2018-05-11 - version 2.9.4
* Revert - Labels should be required in 2.9.3.

2018-05-02 - version 2.9.3
* Fix - No respect for the price_trim_zeros filter.
* Fix - Cannot remove labels prior to saving changes.
* Fix - Labels should be required.

2018-03-05 - version 2.9.2
* Update - POT file.
* Fix - Display issue when subscription and simple products are combined in shortcodes.
* Fix - Add-ons with negative price (or discounts) do not alter price.
* Fix - PHP 7.1 compatibility notice
* Fix - Line Breaks of a Custom Input add-on not shown in the order details page.

2017-12-12 - version 2.9.1
* Fix - When re-ordering, not all addons accounted for.
* Fix - Do not show addon totals before variations have been selected.
* Fix - When removing old global addons after import, all addons disappears.
* Fix - Taxes not calculating correct on display when using {price_including_tax} in price suffix.
* Update - Changed default Grand Total verbiage to Sub total for a more accurate description.
* Update - WC tested up to version.

2017-07-13 - version 2.9.0
* Fix - Further updates for WooCommerce 3.0 compatibility.
* Fix - Minor code cleanup (unused variable, PHPDocs).
* Fix - Variable products with required custom textarea not able to add to cart.
* Fix - Prevent global addon fields not saving when no name is entered.
* Fix - Issue resetting global product.
* Fix - Don't make custom price input required when not set.
* Add - new REST API endpoints for managing global and product addons
* Fix - Fatal error when combined with the Memberships extension.
* Fix - When grouped product contains simple and subscription product amount suffix shown incorrectly.
* Fix - Re-order addons were not being added.
* Fix - Notices when product object not found.
* Fix - Prevent filtering prices twice due to context issue.
* Fix - Inline VAT/TAX pricing not updating correctly on product page on addon grand total.
* New - Added the new Woo plugin header, for WooCommerce 3.1 compatibility.
* New - Compatibility with Smart Coupons Credit/gift coupon.

2017-04-03 - version 2.8.1
* Fix - Update for WooCommerce 3.0 compatibility.

2017-02-23 - version 2.8.0
* Fix - When re-adding items to cart, similar named addons is missing.

2016-12-09 - version 2.7.26
* Fix - Issue where required fields are failing to add to the cart using the order again option.
* Fix - Issue product add-ons are not being re-added when paying for pending or failed renewal orders.
* Fix - Update deprecated API of WooCommerce being used this extension.

2016-10-26 - version 2.7.25
* Fix - Text field type addon is not accounting for multibyte characters.

2016-09-29 - version 2.7.24
* Fix - Undefined error when variation data is not found.
* Fix - Product totals not updated instantly when clicking up and down number input.
* Fix - In Safari browser, validation not working when minimum set to 0.

2016-09-06 - version 2.7.23
* Fix - Addon totals were displayed on top of options due to last version.

2016-08-10 - version 2.7.22
* Tweak - Relocate addon fields to be after the variation description.

2016-07-16 - version 2.7.21
* Fix - Tax inclusive display is not showing on addons in cart/checkout.

2016-07-07 - version 2.7.20
* Tweak - Load frontend CSS with wp_enqueue_script hook instead of get_header

2016-06-14 - version 2.7.19
* Fix - Product addons not applying to grouped products when using global addons.

2016-05-26 - version 2.7.18
* Tweak - Adjusts the 'Product Data' icon to use Dashicons
* Fix - Ensure compatibility with bookings where the price was not affected by the cost multiplier.

2016-04-04 - version 2.7.17
* Fix - Options total/grand total does not work with "Free" product.
* Fix - Missing minified quickview.js.

2016-03-20 - version 2.7.16
* Fix - When fields are not required and left empty, prevented add to cart from working.
* Fix - Compatibility with Subscriptions title when addon is present.
* Tweak - Compatibility with Composite Products.
* Tweak - Clear addon fields when clear variations link is clicked.
* Tweak - Using custom multiplier if zero is entered, don't show addons in cart.
* Update - POT file.
* Remove - accounting.js file in favor of using the one that comes with WC core.

2016-01-26 - version 2.7.15
* Tweak - Show the price display suffix on the grand total.

2016-01-14 - version 2.7.14
* Fix - WooCommerce 2.5 compatibility.
* Fix - Made the 'required' tooltip translatable.

2015-11-24 - version 2.7.13
* Fix - Compatibility fix for WooCommerce Photography. The "select options" button should now lead to the correct screen when using WC Photography 1.0.6.
* i18n / translation updates

2015-11-06 - version 2.7.12
* Fix - Compatibility fix for WooCommerce Photography. Users can no longer add photography products to cart without filling any required add-on fields.
* Fix - The "default label" place holder now clears when you click into it.
* Fix - Fix toggle display on "global add-ons" page.
* Fix - Compatibility fix for WooCommerce Quick View. Prices with variations now quickly display the correct grand total on single product pages.

2015-09-29 - version 2.7.11
* Limit input element names in HTML to less than 64 characters to avoid issues on some hosts

2015-08-20 - version 2.7.10
* Automatically add a default option when a new add-on group is added to a product
* Prevent merchant from removing all options in a given add-on group
* Add custom email as an add-on field option
* Add custom letters only text, digits only text and letters and digits only text as add-on field options
* Add subscription period to add-on prices and totals for simple subscriptions too (not just those with variations)

2015-07-29 - version 2.7.9
* Fix - 2.4 compatibility.
* Tweak - Improved bundles/composite compatibility.
* Tweak - Don't auto select radio buttons.
* Tweak - add filter woocommerce_product_addons_validate_value

2015-07-04 - version 2.7.8
* Fix - Using the POST data to get the product ID caused issues with 3rd party plugins. The issue around grouped products this was added to fix needs to be tackled by a different approach. In this case we decided to..
* Tweak - Make children products inherit addons from the parent (e.g the grouped product parent).
* Tweak - Don't allow addons with required fields to be purchased from grouped product pages.

2015-07-03 - version 2.7.7
* Fix - Compatibility with OPC and other plugins which change the add to cart process.

2015-06-28 - version 2.7.6
* Fix - Only add file upload cost if a file was actually uploaded .

2015-06-19 - version 2.7.5
* Fix - Link product-level add-ons to grouped products when adding to cart
* Fix - Use the correct ID for validation
* Tweak - Allow plugins to hide grand total.

2015-05-27 - version 2.7.4
* Bookings compatibility.

2015-03-13 - version 2.7.3
* Fix duplicates when ordering again.

2015-03-02 - version 2.7.2
* Fix woocommerce_order_item_display_meta_value
* Fix totals calc when currency contains decimal.

2015-02-24 - Version 2.7.1
* Filter upload dir
* Upload attachments linked in the notification emails

2015-01-27 - version 2.7.0
* Renamed main file.
* Make addons script hookable.
* Added WC 2.3.0 compatibility.

2014-12-18 - version 2.6.11
* Reverted previous change

2014-12-12 - version 2.6.10
* Fixed unwanted capitalization on attribute label in order item details of thank you page.

2014-12-02 - version 2.6.9
* Fixed the checkbox add-ons when using re-order action.
* Fixed the file upload path on order confirmation page and order review page.

2014-11-28 - version 2.6.8
* Added hooks to allow Global Add-ons for custom taxonomies.
* Added compressed assets.

2014-09-01 - version 2.6.7
* Fix notices when ordering again.
* Hooks for WPML.

2014-07-21 - version 2.6.6
* input multiplier - Set default value to avoid "This must be a number!".
* Added POT file.
* wc_format_decimal needs to be used on save.
* Correct display after saving global addon.

2014-06-30 - version 2.6.5
* Fixed notices when re-adding item to cart.

2014-06-09 - version 2.6.4
* Fixed undefined variable.
* Fixed frontend option with zero price.
* Fixed undefined variable when custom textarea used.

2014-05-29 - version 2.6.3
* Implemented wc_input_price field for addon costs
* Show addon prices inc/ex tax based on shop settings.
* Additional filters.

2014-05-21 - version 2.6.2
* Fix text domains

2014-05-02 - version 2.6.1
* Fix closing label tags

2014-04-22 - version 2.6.0
* Extra filters for wider plugin compatibility
* Bookings support
* Class refactor
* Impoved 'order again' code
* Updated textdomain
* Fix conflict with quick view

2014-03-21 - version 2.5.6
* Fix upload dir when "subdir" is not set.

2014-02-23 - version 2.5.5
* Fix cart button text for required addons in 2.1

2014-02-20 - version 2.5.4
* Styling fixes

2014-01-16 - version 2.5.3
* 2.1 compat

2013-12-06 - version 2.5.2
* Check for subscription product type for add to cart urls

2013-12-06 - version 2.5.1
* Increased add_to_cart_text hook priority so that it applies to subscriptions too

2013-12-02 - version 2.5.0
* Removed legacy support
* Order again - restore addons

2013-10-10 - version 2.4.5
* Allow zero value for custom text inputs

2013-10-10 - version 2.4.4
* Only set addons to array when not set already

2013-10-10 - version 2.4.3
* Added min attribute when min is 0

2013-10-10 - version 2.4.2
* Prevent negative multiplier

2013-10-10 - version 2.4.1
* get_product_addons filter

2013-09-16 - version 2.4.0
* New custom input multipler field type which multiples an input value by the price. Thanks Andrew Beeken.

2013-09-08 - version 2.3.0
* Exclude products from Global Addons option

2013-08-22 - version 2.2.0
* Various tweaks to support composite products

2013-07-31 - version 2.1.3
* Corrected product type checking
* Unique class per addon

2013-07-23 - version 2.1.2
* Better compatibility with quick view

2013-07-18 - version 2.1.0
* Allow HTML in the addon descriptions
* Improved sanitization of posted options

2013-06-28 - version 2.0.9
* Global addons - include_children false so sibling category addons are not found.

2013-06-27 - version 2.0.8
* Rename addon totals string

2013-06-07 - version 2.0.7
* Change event on page load to show totals if needed
* Currency converter compatibility

2013-06-07 - version 2.0.6
* Labels are optional
* Select first radio element by default

2013-06-07 - version 2.0.5
* Variable product support when variations all cost the same

2013-06-07 - version 2.0.4
* Variable product support

2013-06-03 - version 2.0.3
* Fix global import

2013-05-31 - version 2.0.2
* get_woocommerce_price_format fallback
* Stripslashes fix

2013-05-29 - version 2.0.1
* Fix escaping of user defined data

2013-02-01 - version 2.0.0
* Complete rewrite for WooCommerce 2.0 with new interface.
* Global forms which can be applied to any product.
* Custom price inputs.
* More hooks for extending the plugin.
* Template based overrides for fields.
* Dynamic total cost display
* Removed upload size filter for the benefit of WP MU
* When required, select box default is "Select an option" rather than "None"
* Add to cart button on archives links to product page for products with required add ons
* Removed colon for text fields when label is empty
* required-product-addon class on wrapper div for required fields
* Add option to provide id for product_addons function

2013-02-09 - version 1.2.0
* WC 2.0 Compat

2012-12-04 - version 1.1.1
* New updater

2012-01-26 - version 1.1
* Required fields
* Textarea field type
* File upload field type
* Import/export forms between products
* Validation hook - woocommerce_validate_posted_addon_data

2012-01-26 - version 1.0.2
* Small plugin header update
* Strip tags from prices/meta

2011.12.1 - version 1.0.1
* Woo Updater
* Hook change

2011-11-17 - version 1.0
* First Release
Tải Miễn Phí WooCommerce Product Add-Ons v8.3.0 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup