WooCommerce Pre-Orders 1.7.1


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Pre-Orders cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm trước khi có hàng.

 

Link Demo : https://woocommerce.com/products/woocommerce-pre-orders/

Bán đơn đặt hàng trước cho các sản phẩm và dịch vụ

Thiết lập đơn đặt hàng trước trong cửa hàng WooCommerce của bạn để khách hàng có thể đặt hàng trước khi sản phẩm có sẵn. Bạn có thể tự động hoặc thủ công giải phóng và thực hiện các đơn đặt hàng khi bạn đã sẵn sàng và để tiện ích mở rộng xử lý phần còn lại!

Trải nghiệm đặt hàng trước hoàn toàn có thể tùy chỉnh và hỗ trợ cả đơn đặt hàng trước được tính phí trước và sau khi phát hành. Nếu bạn đang sử dụng cổng thanh toán được hỗ trợ, đơn đặt hàng trước có thể bị tính phí khi phát hành mà khách hàng không cần quay lại và thanh toán cho đơn đặt hàng của họ.

Đặc trưng của WooCommerce Pre-Orders

  • Đặt ngày / giờ tùy chọn khi sản phẩm sẽ có sẵn
  • Tự động tính phí đơn hàng khi sản phẩm có sẵn
  • Thay đổi ngày phát hành cho một sản phẩm đặt trước
  • Gửi email cho tất cả những khách hàng đã đặt hàng trước một sản phẩm
  • Hủy đơn đặt hàng trước nếu sản phẩm không còn nữa
  • Lọc các đơn đặt hàng trước của bạn với trạng thái đơn hàng “đặt trước” tùy chỉnh
  • Làm việc với các sản phẩm đơn giản và biến đổi
  • Tùy chọn tính phí cho đơn đặt hàng trước
  • Tùy chỉnh các nút Thêm vào giỏ hàng / Đặt hàng cho các đơn đặt hàng trước

* Không tương thích với Đăng ký WooCommerce

Tùy chỉnh đặt hàng trước dễ dàng

Kiểm soát cách hiển thị các sản phẩm đặt hàng trước bằng cách sử dụng cài đặt tích hợp cho văn bản nút, tin nhắn sản phẩm, v.v. Hiển thị thời gian còn lại cho đến khi sản phẩm có sẵn ở bất kỳ đâu trên trang web của bạn bằng cách sử dụng mã ngắn đếm ngược thời gian với hỗ trợ tùy chỉnh qua CSS.

Quản lý đơn đặt hàng trước dễ dàng

Đơn đặt hàng trước có thể được tính phí theo hai cách, trả trước hoặc khi phát hành. Khi tính phí đặt hàng trước trả trước, khách hàng thanh toán toàn bộ số tiền đặt hàng trước trong lần thanh toán ban đầu.

Khi tính phí đơn đặt hàng trước khi phát hành, phương thức thanh toán của khách hàng sẽ bị tính phí khi sản phẩm được phát hành (bằng cách đến ngày có hàng, nếu được đặt hoặc theo cách thủ công trong quản trị Đơn đặt hàng trước) khi sử dụng cổng được hỗ trợ. Nếu không có cổng được hỗ trợ, khách hàng sẽ nhận được email khi đơn đặt hàng trước được giải phóng, nhắc họ quay lại cửa hàng và thanh toán cho đơn đặt hàng trước của họ.

Tất cả các đơn đặt hàng trước có thể được quản lý thông qua một trang chuyên dụng. Từ đây, quản trị viên có thể trì hoãn, hoàn thành, hủy hoặc gửi email cho các đơn đặt hàng trước đã chọn hoặc sử dụng phần hành động để thực hiện các hành động tương tự cho tất cả các đơn đặt hàng trước cho sản phẩm nhất định.

Tự động tính phí đơn đặt hàng trước khi phát hành

Khi bạn sử dụng một trong các cổng thanh toán được hỗ trợ , bạn có thể tự động tính phí phương thức thanh toán của khách hàng khi có đơn đặt hàng trước. Tất cả các cổng đều hỗ trợ thanh toán thủ công cho đơn đặt hàng trước, trong đó khách hàng sẽ được gửi một email yêu cầu họ quay lại và thanh toán cho đơn đặt hàng trước của họ khi nó được phát hành.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Pre-Orders 1.7.1 nulled changelog
*** WooCommerce Pre-Orders Plugin ***

2022-02-15 - version 1.7.0
* Add - Blocks integration.
* Tweak - Bump supported WC Version.
* Tweak - Bump tested up to WP Version.

2022-01-10 - version 1.6.0
* Fix - Jquery deprecated code.
* Tweak - Jquery 3.0 compatibility.
* Tweak - Improve performance of scheduled action that completes orders after product is released.
* Fix - Use WooCommerce order details template instead of a custom one.
* Fix - "Your previous cart was emptied" message does not show when using ajax cart.
* Fix - Error message on Pre-Orders list when a product pre-order is disabled.
* Fix - Broken email links when sending links via WooCommerce > Pre-Orders > Actions.
* Tweak - Pre-Orders table under My Account > Pre Orders responsiveness.
* Fix - Stock inventory is not replenished when a pre-order that's set to charge "Upon Release" is canceled.
* Tweak - Pre-load product when clicking on "Use the actions menu" to change the release date.
* Add - Allow to search for Pre orders only and Regular orders only on WooCommerce > Orders.
* Fix - Refunded orders are counted as Net Sales in WC > Reports when Pre-Orders is active.
* Tweak - Prevent listing pre-orders when they must be paid upfront and the payment fails.
* Tweak - Rename the .pot file so it matches the registered text domain.
* Add - Add fees to order when creating via admin.
* Fix - Reduce inventory for 100% coupon payments.
* Fix - Complete the product's release process when the release date is updated to the past and pre-orders exist.
* Tweak - Make the notice for when the cart contains a pre-order be of the 'error' type.
* Add - Add an option to enable product Pre-Order automatically when stock hits zero.
* Fix - Email message when order is on-hold.
* Tweak - Prevent multiple pre-order products to be added on order created via admin.
* Fix - "Release Date Changed" email mentions it changed to a future date when it's set to the past.
* Tweak - Pre-Orders status counter performance improvement.


2021-02-15 - version 1.5.30
* Fix - Prevent fatal errors when loading WC Subscriptions admin reports. PR#272

2020-09-30 - version 1.5.29
* Fix - Fatal Error when checking out with Checkout Field Editor extension active.
* Fix - Pre-Order fee not applying to variable products.
* Fix - Fatal error when trashing some products.
* Fix - Prevent fatal errors when switching an order to "Pre ordered" without a pre-order product.
* Tweak - Fix wording of release date within confirmation emails when no release date is set.
* Tweak - Add Additional Content text to applicable Pre-Order emails.
* Tweak - Add "Pre-ordered" status to WC reports statuses for revenue reporting.
* Tweak - Use native wp_timezone_string() to retrieve WP timezone setting.
* Tweak - Check that order exists when updating payment complete status to avoid fatal errors.

2020-08-20 - version 1.5.28
* Fix - Replace usage of deprecated get_product_from_item() method.
* Tweak - WordPress 5.5 compatibility.

2020-07-07 - version 1.5.27
* Fix - Escape output for selectWoo fields.

2020-06-10 - version 1.5.26
* Tweak - WC 4.2 compatibility.

2020-04-30 - version 1.5.25
* Tweak - Remove legacy code.
* Tweak - WC 4.1 compatibility.

2020-03-04 - version 1.5.24
* Fix - Remove usage of deprecated filters.
* Tweak - WC 4.0 compatibility.

2020-02-04 - version 1.5.23
* Fix - Use proper escape for attributes.
* Fix - "Pre-Order Available" Action didn't send an email.

2020-01-21 - version 1.5.22
* Fix - Rendering pre-order products in WooCommerce Gutenberg blocks.

2020-01-14 - version 1.5.21
* Tweak - Update pot files as part of the build process.
* Fix - Stock message not correct for variable products.
* Update - WC 3.9 compatibility.

2019-11-04 - version 1.5.20
* Update - WC 3.8 compatibility.

2019-10-23 - version 1.5.19
* Tweak - Added currency symbol to Pre-Order Fee settings
* Tweak - Added HTML span to pre-order text to make it easier to style

2019-10-15 - version 1.5.18
* Tweak - Added Settings link to the plugin activation card

2019-08-08 - version 1.5.17
* Update - WC 3.7 compatibility.

2019-07-12 - version 1.5.16
* Fix - Fix missing js assets.

2019-07-10 - version 1.5.15
* Fix - Errors in the build process with uglify.

2019-07-02 - version 1.5.14
* Fix - Downloadable products link not included in Pre-order Available email.

2019-04-16 - version 1.5.13
* Tweak - WC Tested up to 3.6

2019-02-25 - version 1.5.12
* Fix - Increase coupon usage for the pre-ordered status ( works for WC>=3.0 )

2019-01-07 - version 1.5.11
* Fix - Preorders processed a few hours too early/ too late due to a bug in timezone calculations.

2018-09-25 - version 1.5.10
* Update - WC 3.5 compatibility.

2018-05-23 - version 1.5.9
* Fix - Check for empty timezone_id before fallback to timezone, and Fallback to correct offset if no timezone was found.
* Fix - Countdown shortcode "format" parameter not working correctly.
* Update - Privacy policy notification.
* Update - WC 3.4 compatibility.

2018-03-12 - version 1.5.8
* Fix - When the Order is set to `completed` then the Pre-order should be in `completed` as well.
* Fix - Pre-Orders uses UTC instead of Local Time for cron.
* Fix - Rebuilt POT file.

2018-01-24 - version 1.5.7
* Fix - Cannot process payment of Completed Pre-Order if product is Out of Stock.
* Fix - Pre-Orders with a payment token present are displaying the wrong message.
* Fix - Variable product pre-orders not completing.

2018-01-11 - version 1.5.6
* Fix - Checking for zero cost order needs to account for floats.
* Tweak - Change pre-order complete interval to 1h instead of 5min.

2017-12-12 - version 1.5.5
* Update - WC tested up to version.

2017-10-16 - version 1.5.4
* Fix - Issue where Shop Loop Product Message setting is not applied to product taxonomy page.
* Fix - Stock is not reducing when a Pre Order is charge upon release and using Pay Later option.
* Fix - Charge upon release date not shown on Thank You page.
* Fix - Email site name token not correctly replaced.
* Update - Email templates to include $email object as variable.

2017-08-14 - version 1.5.3
* Fix - Issue where updating non pre-order orders' status may throws an error.
* Fix - Missing space between custom message and status transition message.
* Fix - Issue where pre-order orders may not be processed when there's pre-order product without availability date/time.

2017-06-28 - version 1.5.2
* Fix - Prevent error if pre order becomes disabled before payment has been made.
* Fix - Removed line item modification for WC3.0+ that could cause issues in some cases.

2017-06-08 - version 1.5.1
* Fix - Zero cost pre-orders were not processed correctly.
* Fix - Using pay later, payment process does not go through.
* Fix - In rare cases, orphaned order metas causing canceled/completed pre orders to still show active.

2017-05-25 - version 1.5.0
* Add - Staging/test disable automated pre order processing option.

2017-05-17 - version 1.4.11
* Fix - Additional updates for WC 3.0 compatibility.

2017-04-18 - version 1.4.10
* Fix - Error when attempting to perform some actions (e.g. Resend New Order Email) from Edit Order screen.
* Fix - Error when cancelling a subscription.
* Fix - Notices thrown by WC 3.0 where properties were accessed directly.

2017-04-03 - version 1.4.9
* Fix - Update for WC 3.0 compatibility.

2016-12-02 - version 1.4.8
* Fix - Prevent issues with order item meta.

2016-11-12 - version 1.4.7
* Fix - Ensure page processing actions happens on pre order pages only.
* Fix - Using cash on delivery at checkout for pay upfront pre order did not change to pre order status.
* Add - Filter "wc_pre_orders_remove_unsupported_gateways" to remove unwanted gateways.
* Tweak - Update all deprecated WooCommerce function calls.
* Fix - Issue where cancel pre-order also cancel other pre-orders with the same pre-order product
* Tweak - Added Pre-Orders menu in My Account page

2016-08-26 - version 1.4.6
* Fix - Clicking cancel on pre order list table did not have any effect.
* Fix - Email template deprecated notices.
* Fix - Invalid customer note link in the action admin section.
* Fix - Taxes not refundable because line taxes are not showing up on the edit order screen.

2015-12-09 - version 1.4.5
* Fix - Textdomain path for translations
* Fix - Unable to set a blank pre-order fee
* Tweak - Display a message under all the "action" options if no products are configured for pre-orders
* Tweak - Add a drop-down heading option
* Tweak - Add required attribute on each fields of Pre Orders Action forms
* Tweak - Make actions handling (from Manage and Actions tabs) code more readable

2015-06-03 - version 1.4.4
* Fix - Orders links in My Pre-Orders table
* Fix - Completed pre-order items in My Pre-Orders table
* Tweak - Improved the texts that show the product stock availability.

2015-05-14 - version 1.4.3
* Fix - Deprecated shortcodes wrapper function

2015-04-21 - version 1.4.2
* Fix - Potential XSS vulnerability
* Fix - Strict standards warning
* Fix - Change pre orders release date not triggering

2015-02-16 - version 1.4.1
* Fix - Fatal Error in admin settings

2015-02-11 - version 1.4.0
* New - Option to enable and disable the "Pay Later" payment gateway
* New - wc_pre_orders_supported_product_types filter to declare support to Pre-orders
* New - Show/hide the Pre-orders tab when support or not Pre-orders.
* Fix - Pre-orders fees in WooCommerce 2.3

2015-01-29 - version 1.3.3
* Fix - Backwards compatibility

2015-01-28 - version 1.3.2
* Fix - WC 2.3 support

2015-01-27 - version 1.3.1
* New - WC 2.3 compatibility (chosen -> select2)

2014-10-06 - version 1.3.0
* New - Suport for WooCommerce Composite Products & WooCommerce Product Bundles
* New - .pot file for custom translations
* Fix - Emails actions in WooCommerce 2.1 and 2.2

2014-09-04 - version 1.2.5
* Fix - Support for WooCommerce 2.1 and 2.2

2014-09-01 - version 1.2.4
* New - Support for WooCommerce 2.2

2014-05-22 - version 1.2.3
* Fix - Fire actions and emails at earlier hook

2014-05-20 - version 1.2.2
* Fix - Check for existing term on both install and upgrade

2014-05-16 - version 1.2.1
* Fix - Activation function

2014-05-14 - version 1.2
* New - Initial integration with WooCommerce Bookings
* New - The product Pre-Orders are canceled when the product is deleted
* Fix - During the plugin installation the default options are saved
* Fix - Are now displayed correctly the save/edit messages in Manage Pre-Orders page
* Fix - Stopped the errors while saving the email settings
* Fix - No longer caused errors in Manage Pre-Orders page when a product is deleted
* Tweak - Improved the plugin log for WooCommerce 2.1

2014-05-02 - version 1.1.4
* Fix - saving issues

2014-04-24 - version 1.1.3
* Fix - Fixed fatal error upon pre order updates or sending out emails

2014-04-10 - version 1.1.2
* Fix - WooCommerce 2.1 support for change of add to cart button text for pre order products
* Fix - Pay Page unsetting payment gateways incorrectly if order contains products that need to be paid upfront

2014-02-11 - version 1.1.1
* Fix - Make sure right gateways are loaded for not pre order product orders

2014-02-06 - version 1.1
* WooCommerce 2.1 compatibility
* Requires WooCommerce 2.1 and WordPress 3.8 for full graphical compatibility

2013-11-19 - version 1.0.5
* Fix - Pre order products that didn't get any pre orders are now also automatically marked as available

2013-10-24 - version 1.0.4
* Fix - Manual made pre orders from admin panel are now correctly flagged as being a pre order

2013-09-16 - version 1.0.3
* Fix - Cancel pre-order button now has correct listener

2013-06-21 - version 1.0.2
* Fix - The availability date/time shown on the single product page and countdown timer is now properly adjusted for the site timezone
* Fix - Remove deprecated nocache() function

2013-04-25 - version 1.0.1
* Fix - PHP 5.2 compatibility

2013-04-11 - version 1.0
* Initial Release
Tải Miễn Phí WooCommerce Pre-Orders 1.7.1 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup