Welaunch WooCommerce Reward Points v1.1.14


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Welaunch WooCommerce Reward Points tăng doanh số bán hàng quay lại và lòng trung thành của khách hàng với chương trình điểm thưởng WooCommerce. Khách hàng tích lũy điểm khi mua hàng, đăng ký, v.v. và đổi điểm này sau khi đặt hàng mới một cách dễ dàng.

Link Demo : https://www.welaunch.io/en/product/woocommerce-reward-points/

Các tính năng của Welaunch WooCommerce Reward Points :

Mức độ trung thành làm tăng doanh số bán hàng

Nó được chứng minh rằng một chương trình khách hàng thân thiết tốt có thể tăng doanh số bán hàng của bạn một cách đáng kể. Khách hàng quay trở lại muốn thu thập nhiều điểm hơn và chia sẻ trang web của bạn để nhận được nhiều điểm hơn. Bạn bè hoặc gia đình của khách hàng trung thành của bạn thấy điều này và cũng bắt đầu tham gia vào hệ thống khách hàng thân thiết của bạn.

Sử dụng khái niệm đã được kiểm chứng rõ ràng này trong cửa hàng WooCommerce của bạn và tăng thêm sức mạnh cho nó với plugin hệ thống kiếm điểm thưởng, quy đổi và cấp độ của chúng tôi.

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh Phần thưởng & Quy đổi Điểm thanh toán

Cho khách hàng biết tổng cộng họ kiếm được bao nhiêu điểm khi mua hàng này. Ngoài ra, hãy hiển thị cấp độ huy hiệu hiện tại của họ và số điểm cần thiết để đạt được cấp độ tiếp theo.

Khi quy đổi điểm được kích hoạt, người dùng của bạn có thể sử dụng hình thức đổi điểm để chuyển đổi điểm của họ thành chiết khấu một cách dễ dàng.

Sản phẩm đơn lẻ & nội dung kiếm điểm danh mục

Trực tiếp cho khách hàng của bạn biết họ sẽ nhận được bao nhiêu điểm thưởng sau đó họ mua một trong các sản phẩm của bạn. Văn bản này hoàn toàn có thể tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng nhiều biến và thêm văn bản chú giải công cụ một cách dễ dàng.

Hơn 10 tùy chọn để kiếm điểm

Sử dụng một trong 10 tùy chọn khác nhau để khách hàng có thể kiếm điểm.

  • Điểm để mua hàng
  • Điểm để đăng ký / đăng nhập
  • Viết đánh giá
  • Chia sẻ câu chuyện của riêng họ với sản phẩm của bạn
  • và nhiều hơn nữa …

Tất cả các cài đặt kiếm điểm đều có sẵn để bật riêng lẻ. Ngoài ra, bạn có thể đặt số điểm tùy chỉnh, thay đổi văn bản và tùy chỉnh giao diện.

Hệ thống cấp độ được xây dựng

Bạn có thể biết điều này từ trò chơi máy tính. Hệ thống cấp độ tốt sẽ thúc đẩy khách hàng của bạn thu thập nhiều điểm hơn nữa, điều này làm tăng doanh số bán hàng của bạn ngay lập tức. Plugin của chúng tôi cung cấp một hệ thống cấp tích hợp cho WooCommerce. Khách hàng có thể leo lên bậc thang và nhận phần thưởng tùy chỉnh mà bạn tạo một cách dễ dàng.

Hơn nữa, mọi khách hàng có thể xem số dư điểm hiện tại của họ, số điểm cần thiết và thành tích & phần thưởng hiện tại của họ trong phần tài khoản của tôi. Với kiểu thanh hoạt hình độc đáo bao gồm 4 hình động, việc thu thập điểm sẽ càng thú vị hơn.

Thay đổi mọi thứ – Hoàn toàn có thể tùy chỉnh

Thay đổi văn bản, màu sắc và bật tất cả các tính năng riêng lẻ. Plugin của chúng tôi được tùy chỉnh để phù hợp với cửa hàng của bạn: năng động và linh hoạt giống như bạn biết từ tất cả các plugin WooCommerce khác của chúng tôi.

hệ thống cấp độ và điểm của tôivăn bản điểm thưởng trong danh mục sản phẩmthanh toán và kiếm điểm giỏ hàng

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Welaunch WooCommerce Reward Points v1.1.14 nulled changelog

======
1.1.14
======
- FIX: Shortcode woocommerce_reward_points_text not working
- FIX: Multiple Expiry Mails sent out

======
1.1.13
======
- NEW: Round down redemption discount
https://imgur.com/a/fVqKpYk
- NEW: Update checkout texts on redemption button click
- NEW: Exclude logged out users
- FIX: Custom variation points not shown in frontend
- FIX: PointsEarnPurchaseValue fixed
- FIX: German PO Translation file caused error on checkout
- FIX: User keeps level reached not working

======
1.1.12
======
- NEW: Points for every recommended order
https://imgur.com/a/wsWZWgP
- NEW: Backend panel speed increase
- FIX: Variations not loaded when product earning disabled
- FIX: Level unlocked Popup showed even though levelling was disabled
- FIX: Variation level discount not showing

======
1.1.11
======
- NEW: Remove Points Link
https://imgur.com/a/fTB0QpE
- NEW: Change user role once a level is reached
https://imgur.com/a/pgR1BhD
- NEW: Levels now own section in backend
- NEW: Multi currency support fixed
Points will always stay the same on ALL currencies
Conversion / value will respect the currency conversion rates
- FIX: Mini Cart Support for Products for Points showing wrong price
- FIX: Promotion points not showing in cart
- FIX: Redemption point calculation

======
1.1.10
======
- NEW: Option to disable font awesome load
https://imgur.com/a/gaMQPJI
- NEW: Change the hook priority of change price (3rd party pricing support)
https://imgur.com/a/ZIZf16S
- NEW: Round Prices Up
https://imgur.com/a/rdoeItJ
- FIX: WHen free product was in cart quantity could be increased even when customer
did not had enough points
- FIX: Points needed showed in category even when customer not had enough points
- FIX: Point expiry all issue sending too many mails
- FIX: Update user points without setting a text

======
1.1.9
======
- NEW: Added better variations Support
https://imgur.com/a/PoHphMn
- NEW: When subject is empty mail will not get sent
- NEW: Submitted Story mail contains user name + email
- FIX: Showed wrong earning points

======
1.1.8
======
- NEW: Added improved compatiblity with our Dynamic Pricing Plugin
https://codecanyon.net/item/woocommerce-ultimate-pricing/32229529
- FIX: Point log sometimes not sorted
- FIX: Wrong points on product pages displayed when product price set
to display without taxes
- FIX: Level value not updated when lower level reached
- FIX: Pointsvalue variable not available in expiry mail

======
1.1.7
======
- NEW: Points for orders will also be removed on order refund
- FIX: Removed apply fitler 4th argument for wc dynamic prices support
- FIX: Customer logout URL missing
- FIX: Added AJAX check for 3rd party filter support

======
1.1.6
======
- NEW: Customers can now set points to 0 in checkout to redeem no points
- NEW: Min redemption points can be set to 0 (to remove points)
- FIX: Cart cant updated when no points set
- FIX: Redemption form showed even when money discount disabled
- FIX: Min & Max redemption points logic
- FIX: Previous points (negative fees) will be substracted from redemption

======
1.1.5
======
- NEW: Support for WooCommerce Multi Currency
https://imgur.com/a/WiSpWpL
- NEW: Added Translation files for
Italian, German, French, Spanish, Dutch
- FIX: Next level points needed text showed when levels disabled
- FIX: Discount price & info showed in backend
- FIX: PHP Notices

======
1.1.4
======
- NEW: Level based product discount rates including categories selection
https://imgur.com/a/FZ81Pdt
- FIX: Responsive option for user point adding shortcode

======
1.1.3
======
- NEW: Shortcode for updating points on frontend (has to be enalbed in advanced settings)
[woocommerce_reward_points_user_point_adding]
https://imgur.com/a/CODBbGF
- FIX: Automatic coupon apply not working
- FIX: When points earning for product purchase is deactiavted single & category texts no longer shows
- FIX: Added placeholder, becuse Safari not supporting date field for birthday
- FIX: Misspelling for achievements title in defualt options
- FIX: Products for points section showed in my acount even though when not enabled
- FIX: Points for products allowed still full point redemption

======
1.1.2
======
- NEW: Current Level shows in Users overview
https://imgur.com/a/Kc6gtPE
- NEW: Move Logout to last position
Disable that when you use woodmart theme or see 2 logout menu items.
https://imgur.com/a/9zeGt74
- NEW: Min & Max spent settings up to 9999999999999999 (support for currencies)
- NEW: Added a loading icon to redeem points button
- NEW: Improved mobile CSS
- FIX: Removed form tag from redemption form and removed submit button type with link
in order to support redemption form in checkout review hook
- FIX: Revamped the level data system
removed points_before & introduced current_level meta key for users
- FIX: Default min spent set to 0
- FIX: PHP notice roles not defined

======
1.1.1
======
- NEW: Use points to purchase products
https://www.welaunch.io/en/knowledge-base/faq/purchase-products-with-points-in-woocommerce/
https://imgur.com/a/dS5BnDt
!! IMPORTANT !!!
CHECK YOUR REDEMPTION SETTINGS
We removed the redemption mode setting so you have to enable / disable levels,
discount or products redemption manually now again
!!! IMPORTNT !!!
- NEW: Shortcode to show products which can be purchased for points:
[woocommerce_reward_points_products_points_needed]
- NEW: Users can keep reached levels
https://imgur.com/a/1X9syYw
- NEW: Role based min / max spent required settings:
https://imgur.com/a/9eYrsy8
- NEW: Points update also on cart product remove
- FIX: Exclude point text from grouped & external products
- FIX: Updated POT files

======
1.1.0
======
- NEW: Custom Points per Product (variations are supported)
https://imgur.com/a/HVAEdos
- NEW: Show points in Cart
https://imgur.com/a/MfBIpaY

======
1.0.19
======
- NEW: Level Point Multiplication
https://imgur.com/a/QJQhS6r
- NEW: Ban / unban users from getting points
https://imgur.com/a/fFQrGLI
- NEW: Added background color to recommend text field
- FIX: PHP Notice
- FIX: clas instead of class on UL element
- FIX: Added fixing CSS stylings

======
1.0.18
======
- NEW: Init users button => click when you do not see all users
https://imgur.com/a/z001Ixl
- NEW: Hide coupon code
https://imgur.com/a/zh15h2F
- NEW: You can now set 0 points on user update
- FIX: User point history in backend ordered by last granted points
- FIX: Free product can not be added on level 1 (removed that)
- FIX: First order points not granted due to WC update

======
1.0.17
======
- FIX: AJAX cart issue
- FIX: PHP notice

======
1.0.16
======
- FIX: PHP notice
- FIX: Moved updater into weLaunch framework

======
1.0.15
======
- NEW: Dropped Redux Framework support and added our own framework
Read more here: https://www.welaunch.io/en/2021/01/switching-from-redux-to-our-own-framework
This ensure auto updates & removes all gutenberg stuff
You can delete Redux (if not used somewhere else) afterwards
https://www.welaunch.io/updates/welaunch-framework.zip
https://imgur.com/a/BIBz6kz
- NEW: View user point log from admin panel (click on info icon)
https://imgur.com/a/b3ZyDH1

======
1.0.14
======
- NEW: Enter coupon code in admin settings to automatically apply the code when level reached
https://imgur.com/a/g5h5Gqy
- NEW: Update existing orders based on date
https://imgur.com/a/fAGgpTo
- NEW: Search for users
- NEW: Rewritten the Users Page for performance improvements (e.g. added pagination)
- FIX: Important fix as products cant be added to cart

======
1.0.13
======
- NEW: Email message / text field:
https://imgur.com/a/UtuQSmK
- FIX: Email shargin titles showed a "+"
- FIX: On single product gift page added error messages
https://imgur.com/a/fOgeo0k
- FIX: Related products showed wrong point text
- FIX: PHP notice

======
1.0.12
======
- NEW: Create and Add Free Products to cart when user has unlocked a level:
https://imgur.com/a/7SR5cBW
- NEW: Customers can not redeem more points than current cart value
- NEW: Level text is now WYSIWG
- FIX: Points not redemmed when order status not payed
- FIX: When no points earned for a product, the text will not appear
- FIX: Admin settings show woo currency setted symbol now
- FIX: Questions were capitalized
- FIX: Added a timeout on cart update

======
1.0.11
======
- NEW: Option to exclude taxes
- NEW: Updated German Translations
- FIX: Change redemption JS issue
- FIX: Point redemption tax class appearing
- FIX: Self recommendation possible

======
1.0.10
======
- NEW: Points Expiry
https://imgur.com/a/cjCNZx0
- NEW: Migrate points from WooCommerce Points and Rewards Plugin
https://imgur.com/a/a9fKkVi
- NEW: Story placeholder text instead of in field
- NEW: Added disabled on question button

======
1.0.9
======
- NEW: Exclude User Roles
- NEW: Set custom conversion & redemption rate per user Role
https://imgur.com/a/GvTGPKP
- FIX: Responsive issue in my account page
- FIX: Round down / up multiplicator showed wrong points
- FIX: Redemption rate was substracted even when not applied

======
1.0.8
======
- NEW: Round down / up setting in point earning purchase option
- NEW: Added shortcode to show current user level
[woocommerce_reward_points_level badge="yes" name="no" text="" width="100%"]
https://imgur.com/a/sRlw9YQ
- FIX: Removed Admin menu bar
- FIX: Popup showed even when disabled
- FIX: Avoid 0 point earning issue

======
1.0.7
======
- NEW: Cart inforamtion text now AJAX updates when cart is updated / quantity is changed
- NEW: Added 4 new texts for variable products in product & category pages
https://imgur.com/a/RI9NOpg
- NEW: Added more filters for single product point texts
- FIX: Updated translations
- FIX: Minimum spent to get points not possible to set 0
- FIX: Users backend points / points worth column header swapped

======
1.0.6
======
- NEW: Redemption point steps
https://imgur.com/a/TSlihi9
- FIX: Translations for min / max and more error messages missing
- FIX: Min amount not applicable in redemption form
- FIX: PHP notices

======
1.0.5
======
- FIX: Not all users where listed in manually adjusting users table
- FIX: Redemption form was showing even when current points are below min spent points
- FIX: Recommended earning showed as checked even if no recommendation was made

======
1.0.4
======
- NEW: Share points now only granted after popup closed
- FIX: Share function error
- FIX: Tags stripped from Tooltip text (no HTML allowed in tooltip text)
- FIX: PHP notice

======
1.0.3
======
- NEW: Birthday set field was missing
https://imgur.com/a/RWZvl26
- NEW: Total Theme support
- FIX: Updated Translations
- FIX: My Points menu item will always be before logut now
- FIX: CSS issues
- FIX: Non numeric PHP warning
- FIX: Session error

======
1.0.2
======
- NEW: Answer questions to get points
https://imgur.com/a/lxS79tf
- FIX: Recoded the popup HTML code
- FIX: Story success message was wrong
- FIX: Login points not working correctly

======
1.0.1
======
- FIX: Date Picket not showing in backend
- FIX: Login points label text

======
1.0.0
======
- Initial release
Tải Miễn Phí Welaunch WooCommerce Reward Points v1.1.14 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup