WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips v2.18.0 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips giúp tạo hóa đơn khi Khách hàng của bạn cần hóa đơn PDF – đôi khi luật yêu cầu, đôi khi họ tải PDF lên hệ thống đặt phòng của họ dễ dàng hơn.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woocommerce-pdf-invoices/22847240

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips giúp bạn và khách hàng của bạn giải quyết vấn đề này một cách tự động. Với một vài cú nhấp chuột, người dùng của bạn sẽ tự động nhận được các tệp PDF hóa đơn được đính kèm vào email đặt hàng của họ, trang cảm ơn và chi tiết đơn đặt hàng.

Là một tính năng hàng đầu, bạn cũng có thể tạo số hóa đơn cho các đơn đặt hàng của mình ngay bây giờ. Tùy chỉnh định dạng id hóa đơn theo ý muốn.

Hơn nữa, với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sửa đổi bố cục theo ý muốn: Thêm tiêu đề, thêm khối địa chỉ, thêm văn bản hóa đơn tùy chỉnh, hình ảnh, biểu trưng, ​​HTML hoặc bất kỳ thứ gì bạn muốn. Hiển thị các loại thuế theo đúng cách bao gồm thuế suất và sử dụng chức năng xem trước duy nhất của chúng tôi để xem mẫu hóa đơn đã tạo.

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

Đặc trưng của WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips :

  • Tạo hóa đơn PDF tự động
  • Đính kèm hóa đơn vào email đặt hàng
  • Chức năng xem trước độc đáo để kiểm tra thiết kế
  • Thêm tiêu đề bao gồm logo, văn bản, v.v.
  • Tạo và đính kèm các ghi chú tín dụng
  • Sửa đổi địa chỉ hoặc mẫu nội dung bằng cách sử dụng các biến đơn hàng hoặc văn bản tùy chỉnh, hình ảnh, HTML, v.v.
  • Hiển thị chân trang tối đa 4 cột bao gồm dữ liệu công ty của bạn (ví dụ: VAT)
  • Cài đặt Demo bao gồm
  • Có thể dịch
  • Dễ sử dụng

WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips v2.18.0 NULLED nulled changelog
======
1.4.4
======
- FIX: Invoice not attached to emails

======
1.4.3
======
- NEW: Option to create invoices & numbers only on certain Order status
https://imgur.com/a/QtGpMTo
- FIX: Invoice created for orders with excluded status
- FIX: Invoice number wrong created
- FIX: Undefined index title php notice

======
1.4.2
======
- NEW: Show refunded total
https://imgur.com/a/RYUScZu
- NEW: In- and Exclude user roles
https://imgur.com/a/djxAfgY
- NEW: Show discounted line items:
https://imgur.com/a/DQu0aJh
- NEW: Updated all translations
Italian, German, French, Spanish, Dutch, Swedish etc.
- FIX: Single discount column shows negative value now instead of positive discount

======
1.4.1
======
- NEW: Added discount / coupon to order total data to show settings
- FIX: Line total wrong calculated

======
1.4.0
======
!!! IMPORTANT Check & Save your Settings after update IMPORTANT !!!

- NEW: Reveamped data to show sections
https://imgur.com/a/tnA2uFs
You can not reorder item & total data and enable / disable it
New fields for sub & total with or without Tax introduced
- NEW: Moved item row color settings to layout section
- NEW: Moved outro text to top
- FIX: Product item taxes show tax label now (only when more than 1 tax rate applied)
- FIX: Price TH not aligned right
- FIX: Removed QR code option

======
1.3.18
======
- NEW: Tax including text now contains variables
IMPORTANT: Check this setting after update
https://imgur.com/a/udImE8k
- FIX: Updated MPDF library to support PHP 8.0
- FIX: Added MPDF QR Code library
- FIX: weLaunch framework load prio 1

======
1.3.17
======
- NEW: Dropped Redux Framework support and added our own framework
Read more here: https://www.welaunch.io/en/2021/01/switching-from-redux-to-our-own-framework
This ensure auto updates & removes all gutenberg stuff
You can delete Redux (if not used somewhere else) afterwards
https://www.welaunch.io/updates/welaunch-framework.zip
https://imgur.com/a/BIBz6kz
- FIX: IMPORTANT! Renamed the original file name ! IMPORTANT
YOU NEED TO REACTIVATE THE PLUGIN
- FIX: jQUery load deprecated

======
1.3.16
======
- NEW: Added an option to show discount / coupon total amount
- NEW: Saved value now contains sale + coupon amount

======
1.3.15
======
- NEW: Added an option to show long & short description
- NEW: Added an option to show saved price for sale products in total
- FIX: Removed Help taks

======
1.3.14
======
- NEW: Add a invoice number suffix
- FIX: Shipping tax costs not showed in tax rates

======
1.3.13
======
- NEW: Better wc item lable styling
- NEW: Bulk download also now contains invoice number as PDF file
- FIX: if date variable not used invoice number wrong

======
1.3.12
======
- NEW: Hide cart subtotal, payment or shipping method:
https://imgur.com/a/8dTko3a
- FIX: Products missing from pdf invoice

======
1.3.11
======
- NEW: If invoice number exists, the invoice file will also be named like this
- FIX: Manual order creation now also creates invoice number & invoice pdf

======
1.3.10
======
- FIX: Create order manually issue

======
1.3.9
======
- NEW: Guest users can download PDF from Thank you page through hash key check

======
1.3.8
======
- NEW: Added PHP 7.4 support
- NEW: Updated the MPDF Rendering Engine from Version 7 to 8
- NEW: Added date format compatiblity for date_completed & date_paid

======
1.3.7
======
- FIX: Updated POT File
- FIX: Updated WPML Keys with lastest added features

======
1.3.6
======
- NEW: Show product attributes below product name
Example: https://imgur.com/a/edCuvqt

======
1.3.5
======
- FIX: Total table head not right aligned
- FIX: Option name in backend wrong for VAT in Percent
- FIX: VAT percentage calculation not working when tax class empty

======
1.3.4
======
- NEW: Added 2 new fields:
- one for show total price without VAT
- one for VAT in percentage
======
1.3.3
======
- NEW: Show product price without taxes setting
Demo: https://imgur.com/a/jFk3Ati
- FIX: Select order preview shown on all admin pages

======
1.3.2
======
- NEW: You can add custom PDFs now to mail attachments & Customer thank you / order page
Examples: https://imgur.com/a/Gk34zFz
- FIX: Added CSS classes to download PDF in thank you page
- FIX: Updated POT

======
1.3.1
======
- FIX: Packing slips - Added support for vars in header / footer

======
1.3.0
======
- NEW: Added more than 10 options to set a custom Colum Name and Width for all data
- NEW: Show price in packing slips
- NEW: Created a hook for data to show (saved as an array now) or columns in the PDF for custom Data
Filter woocommerce_pdf_invoices_data_to_show
Filter value: woocommrce_pdf_invoices_data_to_show_custom_value_{{KEY Set in array above}}
- FIX: Updated POT File

======
1.2.9
======
- NEW: Added an option to show total taxes before total order amount
See General > Show Taxes before Total
Example: https://imgur.com/a/TXcJPZM

- NEW: Added a new field for invoice due date (see general > Invoice Due Date Days)
Use {{invoice_due_date}} as the variable
Example: https://imgur.com/a/K4SnrUI

======
1.2.8
======
- NEW: Show VAT / taxes per product line
See Settings > Content > Show Product VAT

======
1.2.7
======
- FIX: If a product is variation and has not an own image assigned it uses the main products image

======
1.2.6
======
- NEW: Added an option to set an own time format (see advanced settings)

======
1.2.5
======
- NEW: Added an option to set the image size

======
1.2.4
======
- NEW: Show Product Image in Invoices
- NEW: Show Product Dimensions in Invoices
- FIX: Added a check if product really exists otherwise an error occured
Note: deleted products can not show Image, SKU or Weight data

======
1.2.3
======
- FIX: Added support for partially refunded order new

======
1.2.2
======
- FIX: Added support for partially refunded order
- FIX: Invoice not created for on hold orders

======
1.2.1
======
- FIX: PHP Error when order not found

======
1.2.0
======
- NEW: Added an option to enable / disable product links

======
1.1.6
======
- FIX: Manual created orders do not created invoice numbers

======
1.1.5
======
- NEW: State & Country fields are now written out (instead of code)
if you still want to use the code, then use {{_billing_country}}
instead of {{billing_country}}

======
1.1.4
======
- NEW: Use variables in header & footer

======
1.1.3
======
- NEW: Added 24 formats (like A5, A4, A4 Landscape etc)

======
1.1.2
======
- FIX: Update PDF not possible from admin > single order page

======
1.1.1
======
- FIX: Issue with custom order status plugin by WooCommerce

======
1.1.0
======
- NEW: Invoice Numbers are now possible
See settings > Invoice Numbers
After defining your invoice data you should regenerate invoice numbers
In PDF invoice data you can then use {{invoice_number}} as a variable

======
1.0.8
======
- FIX: Updated POT translations

======
1.0.7
======
- FIX: Date not translated

======
1.0.6
======
- FIX: Preview frame opened in theme options when ID exists

======
1.0.5
======
- NEW: Set your own order status types for sending email pdf attachments
- NEW: Added user Meta Data to variables you can use in the PDF Invoice

======
1.0.4
======
- NEW: Hide or show sku, price, quantity etc.
- FIX: Multiple PHP Notices

======
1.0.3
======
- FIX: PHP Notice
- NEW: Added Packing Slips plugin as seperate plugin

======
1.0.2
======
- NEW: Credit Note PDFs supported and attached
to refunded order Emails
- NEW: Filters for apply_filters function
woocommerce_pdf_invoices_header
woocommerce_pdf_invoices_address
woocommerce_pdf_invoices_content
woocommerce_pdf_invoices_footer
woocommerce_pdf_invoices_address_left
woocommerce_pdf_invoices_address_right
woocommerce_pdf_invoices_content_intro
woocommerce_pdf_invoices_content_outro
- FIX: Security fix for logged in customers

======
1.0.1
======
- NEW: Added translation languages:
-> da_DK
-> de_DE
-> en_US
-> en_US
-> es_ES
-> fr_FR
-> it_IT
-> nl_NL
-> pt_PT
-> ru_RU
-> sv_SE
- FIX: Updated POT File
- FIX: Updated WPML config

======
1.0.0
======
- Inital release
Tải Miễn Phí WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips v2.18.0 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup