WooCommerce Name Your Price v3.3.9 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Name Your Price cho phép khách hàng xác định giá sản phẩm. Cũng hữu ích để chấp nhận các khoản đóng góp do người dùng thiết lập.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/name-your-price/

Hãy để khách hàng trả những gì họ muốn với tên giá của bạn

WooCommerce Name Your Price v3.3.9 NULLED 2

Plugin Đặt tên cho Giá của bạn cho phép bạn linh hoạt trong mức giá mà bạn sẵn sàng chấp nhận cho các sản phẩm đã chọn. Bạn có thể đề xuất một mức giá cho khách hàng của mình và tùy ý thực thi một mức giá tối thiểu có thể chấp nhận được, hoặc bạn có thể để khách hàng hoàn toàn giao giá đó!

Bạn cũng có thể sử dụng plugin này để chấp nhận các khoản đóng góp, cung cấp sản phẩm của bạn cho nhiều đối tượng hơn, thu thập thông tin về số tiền khách hàng sẵn sàng trả hoặc nhận các khoản thay đổi vì các lý do khác như thanh toán hóa đơn.

Giá có thể giúp bạn làm gì?

 • Thu thập các khoản đóng góp
 • Bán thẻ quà tặng và phiếu quà tặng (kỹ thuật số hoặc có thể in được)
 • Kiếm lợi nhuận trên các sản phẩm mà bạn muốn cho đi
 • Tiếp cận khách hàng mới với mức giá dân chủ, dễ tiếp cận
 • Mở rộng cơ sở khách hàng bằng cách khuyến khích dùng thử mới
 • Thu thập dữ liệu về mức giá mà khách hàng sẵn sàng trả cho sản phẩm của bạn

Thiết lập đơn giản, hỗ trợ tuyệt vời và trải nghiệm người dùng được cải thiện

Thiết lập rất đơn giản cho nhiều trường hợp sử dụng ngay “ra khỏi hộp!” Khi bạn đã tạo sản phẩm của mình, hãy đánh dấu vào hộp kiểm được đánh dấu Đặt tên Giá của bạn và bạn sẽ có tùy chọn để nhập giá tối thiểu, tối đa và giá đề xuất.

Tài liệu của chúng tôi cũng mở rộng trợ giúp từng bước và các tùy chọn để tùy chỉnh cho nhiều trường hợp sử dụng bổ sung, bao gồm khả năng tương thích với một số plugin khác. Tìm thông tin đó ở đây.

Ngoài ra, Name Your Price phiên bản 3.0 mới của chúng tôi có trải nghiệm người dùng (UX) được nâng cấp và khả năng truy cập đầy đủ vào trình đọc màn hình .

Các cách khác để sử dụng Đặt tên cho giá của bạn

Đặt tên cho Giá của bạn là một công cụ bán hàng đa năng!

Nhiều trang web tận dụng nó để tạo điều kiện cho các khoản đóng góp , thanh toán đăng ký và thậm chí thanh toán hóa đơn trực tuyến dễ dàng với số tiền thay đổi (chẳng hạn như bằng hóa đơn), thanh toán đăng ký và quyên góp.

Quyên góp

Gây quỹ nhiều hơn bằng cách trao quyền cho các nhà tài trợ để đóng góp ở mức phù hợp với họ, có hoặc không có số tiền quyên góp được đề xuất.

Khi được kết hợp với plugin Đăng ký WooCommerce, Đặt tên cho Giá của bạn cũng tạo điều kiện cho các khoản đóng góp định kỳ được tùy chỉnh, cho phép các nhà tài trợ đặt số lượng và thậm chí cả nhịp độ của quà tặng của họ (dưới các thông số của bạn).

Thanh toán hóa đơn trực tuyến

Sử dụng Name Your Price để thu tiền thanh toán, giúp khách hàng và khách hàng dễ dàng thanh toán hóa đơn và số tiền tùy chỉnh ngay trên trang web của bạn!

Được hiển thị ở đây với một trường bổ sung từ Tiện ích bổ sung sản phẩm
Bạn thậm chí có thể sử dụng Phần bổ trợ Sản phẩm để tạo một trường bổ sung cho thông tin đầu vào chính xác và cụ thể, chẳng hạn như số hóa đơn hoặc tên tham chiếu của các dự án và sản phẩm.

Hoạt động với nhiều loại sản phẩm và plugin khác nhau, bao gồm đăng ký, thẻ quà tặng và phần bổ trợ sản phẩm

Đặt tên Giá của bạn hoạt động với nhiều loại sản phẩm, bao gồm:

 • Sản phẩm đơn giản & biến đổi
 • Đăng ký
 • Các sản phẩm được nhóm lại
 • Gói sản phẩm
 • Sản phẩm tổng hợp
 • Trộn và kết hợp các sản phẩm
 • Tiền gửi
 • Quỹ tài khoản
 • Tường phí

Thêm vào đó, nó tương thích với nhiều plugin WooCommerce.com, bao gồm:

 • Đăng ký
 • Tất cả các sản phẩm để đăng ký
 • Phần bổ trợ Sản phẩm WooCommerce
 • Kiểm tra một trang
 • Gói sản phẩm
 • Pha trộn và kết hợp
 • Sản phẩm tổng hợp
 • Đa tiền tệ
 • Thẻ quà tặng
 • Phiếu thưởng sản phẩm PDF
 • Cửa hàng số lượng lớn
 • Đơn đặt hàng số lượng lớn
 • Quỹ tài khoản WooCommerce
 • Đơn đặt hàng trước
 • Tiền gửi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Name Your Price v3.3.9 NULLED nulled changelog
=== WooCommerce Name Your Price ===

2022.03.17 - version 3.3.9
* Update: Tested up to WooCommerce 6.3.
* Fix: run wp_localize_script in wp_enqueue_scripts hook. Solves issue of popups not loading woocommerce_nyp_params object.

2022.01.31 - version 3.3.8
* Fix: PHP notice on single product page, undefined variable.
* Dev: WC_Name_Your_Price_Display::display_price_input( $product, $args ); second parameter now supports custom args.

2021.12.01 - version 3.3.7
* New: WooCommerce Payments compatibility module to completely remove payment request buttons on NYP product.
* Fix: Load RTL stylesheets when not in SCRIPT_DEBUG mode.
* Tweak: Wrap currency symbol in span element

2021.11.18 - version 3.3.6
* Fix: Add additional check to prevent product script errors when script is loaded where no NYP products exist.

2021.11.11 - version 3.3.5
* Update: Tested up to WooCommerce 5.9.0.
* Fix: Hide PayPal Payments payment request buttons for Name Your Price products.
* Fix: Hide WooCommerce Payments payment request buttons for Name Your Price products.
* Fix: Remove incorrect deprecation notice for woocommerce_price_trim_zeros.

2021.11.02 - version 3.3.4
* New: Add wc_nyp_before_price_label and wc_nyp_after_price_label hooks to price-input.php template.
* Fix: Respect Woo's woocommerce_price_trim_zeros filter and trim the trailing zeros from entered price.

2021.11.01 - version 3.3.3
* Update: Tested against WooCommerce 5.8.
* Fix: Save products with no min as having 0 price. Helps with sorting and fixed PHP warning for NYP products that are bundled but not priced-individually.
* Fix: Fixed PHP warning for missing admin notices.
* Fix: Replace another deprecated jQuery 3.0 function.
* Tweak: rename 'wc_nyp_isset_disable_edit_it_cart' filter to 'wc_nyp_disable_edit_it_cart'
* Tweak: Detect optional products when status !== true instead of === false.

2021.08.11 - version 3.3.2
* Update: Tested against WooCommerce 5.6.
* New: Add wc_nyp_sort_by_suggested_price filter to change _regular_price to suggested price if true. False defaults to minimum price.

2021.07.01 - version 3.3.1
* Fix: Incorrect handling of comma decimals in manual subscription renewal.

2021.06.14 - version 3.3.0
* Update: Tested against WooCommerce 5.4.
* Fix: Remove delay for updating form when NYP is changed. Resolves issue with ajax add to cart on mobiles.
* Fix: Replace deprecated jQuery 3.0 functions.

2021.03.30 - version 3.2.3
* New: Add support for Name Your Price to variable products in Product Bundles; required Bundles 6.9.0.

2021.02.15 - version 3.2.2
* Fix: Limit has_options() filter to REST requests to fix issue it caused with NYP display in grouped products.

2021.02.10 - version 3.2.1
* Update: Change updated against plugin headers.

2021.02.09 - version 3.2.0
* Update: Tested against WooCommerce 5.0.
* Fix: Incorrect quantity on product page when editing a price in cart.
* Tweak: Serve minified stylesheets when SCRIPT_DEBUG constant is false.
* Tweak: Remove use of deprecated jQuery select(), focus(), and change() shortcuts.
* Tweak: Use fallback selector when theme's don't use .single_add_to_cart_button class on add to cart buttons on single product page.
* Tweak: Filter has_options() to true for NYP products, to handle display in All Products blocks.

2020.11.19 - version 3.1.7
* Update: Tested against WooCommerce 4.7.
* Tweak: Remove use of jQuery ready().
* Tweak: Change click handler to use a class property, for more extensibility.

2020.09.19 - version 3.1.6
* Fix: Adjust front-end validation script to handle sold-indidivudally checkboxes in grouped products.

2020.09.11- version 3.1.5
* Update: Tested against WooCommerce 4.5.
* Tweak: Add style rule for Elementor forms
* Tweak: Add version to system status

2020.08.17 - version 3.1.4
* Update: Tested against WP 5.5.
* Fix: Remove HTML from price input title attribute in price-input.php template.
* Tweak: Inherit error notice icons (or lack thereof) from theme styles.

2020.08.03 - version 3.1.3
* Fix: "Warning: Division by zero" in cart for variable billing period subscriptions.
* Dev: Add wc_nyp_replace_price_template filter to prevent price template move in case of duplicate prices

2020.07.09 - version 3.1.2
* Update: Tested against WC 4.3
* Fix: Prevent editing cart price from adding a new item to cart.

2020.06.18 - version 3.1.1
* Fix: Validate against values from $cart_item_data if present. Fixes validation failure when trying to renew subscription.

2020.06.08 - version 3.1.0
* Update: Tested against WC 4.2.
* New: Support for CoCart for headless stores, for more information visit: https://cocart.xyz/
* Fix: Make subscription period string translatable.
* Fix: Prevent duplicate Suggested Price strings if theme has customized price template's location.

2020.05.22 - version 3.0.6
* Fix: Typo in subscription switching error message.
* Fix: Incorrect subscription switching errors on simple subscriptions with variation switching disabled.

2020.05.16 - version 3.0.5
* Fix: Default to "Choose price" for add to cart text in loop if setting is left empty.
* Fix: Javascript error on variations since helpers can return false, need to check variation price aren't false.
* Fix: Undefined variable in variable product sync/save routine.
* Tweak: Reduce subscription terms to "Due for X $period" when billing interval and billing length are the same.

2020.05.07 - version 3.0.4
* Fix: Urgent issue of variation NYP checkbox not saving.
* Fix: Only run sync on variable products if there are NYP variations.

2020.05.06 - version 3.0.3
* Fix: Skip validation if the NYP div is not visible... in the case of variable products with non-NYP variations selected.

2020.05.06 - version 3.0.2
* Fix: Use wp_kses_post() on label text to prevent HTML from displaying as text for subscriptions.

2020.05.05 - version 3.0.1
* Update: Tested against WC 4.1
* Fix: Changelog formatting causing continual prompts to update the plugin.
* Fix: Script error with Composite products when selecting a non-NYP product.

2020.05.04 - version 3.0.0
* Read more about this update here: https://docs.woocommerce.com/document/name-your-price/whats-new-in-3-0/
* IMPORTANT: Introduce Placeholders for Minimum Text field and Suggested Text field. The Database is lightly updated to account for this. For mono-lingual sites this should be seamless. For multi-lingual sites, you will need to revisit your translations of the minimum and suggested text strings and add the %PRICE% placeholder where the price is expected to appear.
* IMPORTANT: woocommerce_get_price_input filter has been removed for security reasons. Attributes for the price input can be modified via the wc_nyp_price_input_attributes filter or by overriding the price-input.php template
* New: Total rewrite of validation scripts! Finally fixing the UX problem of needing to click on empty space before you can click on the add to cart button, when the initial input value is lower than the minimum. Still prevents adding to cart if any Name Your Price product is not valid.
* New: The initial input now defaults to null for better accessibility.
* New: Prevent form submission when enter key is pressed in price input.
* New: Add support for switching amounts on Name Your Price subscriptions.
* New: Compatibility with WooCommerce Gateway PayPal Express Checkout Smart Buttons v1.6.21
* Update: Full accessibility audit, inputs and errors are now properly read by screen-readers.
* Update: Light UX changes, including changing positions of minimum prompts and position of error messages.
* Update: Unifiy UX across all product types.
* Update: Move suggested text from default WooCommerce single product page hook, to display closer to input.
* Update: Unified filter and action hooks to use the `wc_nyp_` prefix. All previous filters will still work, just with a warning.
* Update: Minimum Price and Suggested Price display if value is explicitly set to 0.
* Update: If no custom add to cart text set in options, use the WooCommerce default.
* Update: Add wc_nyp_single_update_cart_text for modifying the 'Update product' text when editing the price of a product already in the cart.
* Fix: Better admin support for extending NYP support to custom types via `wc_nyp_simple_supported_types` filter.
* Fix: Add One Page Checkout classes to stylesheet to ensure style apply to One Page Checkout shortcodes.
* Fix: Do not validate a grouped Name Your Price product if it is not being added to the cart.

2020.03.11 - version 2.11.7
* Fix: Error in cart re-validation.

2020.03.10 - version 2.11.6
* Update: Tested against WC 4.0
* New: Re-validate NYP products in cart.
* New: Use WooCommerce default "Add to cart" text if none set.
* New: Add wc_nyp_single_update_cart_text filter for changing button text when updating NYP price from cart.
* Fix: Remove deprecated contextual_help action.
* Fix: Missing placeholder %s in script localization for maximum price error.

2020.01.06 - version 2.11.5
* Update: Tested up to WooCommerce WC 3.9.0
* Fix: Automatically hide Stripe request buttons for variable products with NYP variations.

2019.12.09 - version 2.11.4
* Fix: Respect Subscriptions "Limit to one of any|active status"
* Tweak: Hide "Edit" in cart link when resubscribing.

2019.12.05 - version 2.11.3
* Fix: Missing input label for price input on NYP variations.

2019.12.05 - version 2.11.2
* Fix: Add woocommerce_show_variation_price filter to fixes compatibility with Bundled NYP variations that are _not_ priced individually

2019.12.02 - version 2.11.1
* Fix: Correctly update existing product in cart, instead of creating new product.
* Fix: More precise tax calculations when ordering again.

2019.11.24 - version 2.11.0
* New: Supports editing price in cart (by redirecting back to original product page)
* New: wc_nyp_price_input_attributes and wc_nyp_price_input_attributes filters.
* Fix: Resolve bug with multiple [product_page] shortcodes on same page (esp 1 variable, 1 simple ).
* Fix: Incorrect price when ordering-again in tax-inclusive mode.
* Fix: Automatically hide Stripe request buttons for NYP products as they don't support custom prices.

2019.08.06 - version 2.10.0
* IMPORTANT: WooCommerce 3.1.0 is minimum required version. If you are running a WooCommerce version older than 3.1, you will not see any prompts to update Name Your Price from now on, and will need to install extension updates manually!
* IMPORTANT: PHP 5.6.20+ is now required.
* Update: Tested against WC 3.7
* Tweak: Improve variable product performance by passing $variation object to woocommerce_variation_is_visible callback.

2019.06.19 - version 2.9.6
* Fix: Admin Quick-edit save routine.
* Fix: Updated price-input.php template to always match label "for" to input "id" when using a $prefix for accessibility.

2019.04.12 - version 2.9.5
* Fix: Remove stray .bak files from build which may cause problems with some hosts.

2019.04.10 - version 2.9.4
* Update: Tested against WooCommerce 3.0
* Tweak: Trigger variations scripts from radio inputs, which are used by many swatch plugins.

2018.11.11 - version 2.9.3
* Fix: [WC3.5] Name Your Price product filters were in the wrong place.

2018.10.17 - version 2.9.2
* Fix: Repackage to exclude .bak files that are causing errors in WP Engine.

2018.10.15 - version 2.9.1
* Fix: Launch plugin on plugins_loaded to reliable load for sub-site in Multisite networks
* Fix: Re-enable add to cart button when switching to non-NYp variations.
* Fix: Add new maximum and hide minimum price meta keys to WPML config file.

2018.10.01 - version 2.9.0
* WARNING: If you were moving the price input via hooks, you may want to test before upgrading.
* New: Move price input to woocommerce_single_variation hook for variable products. Improves compatibility with Product Addons and some themes.
* New: Add support for maximum prices and for obscuring minimum prices on variations.
* Fix: Use initial price as initial subtotal for variation with Product Addons.
* Fix: Issue with markup in price input for user filtering woocommerce_price_format. Ignore currency symbols/string when formatting price in input.

2018.07.01 - version 2.8.3
* New: Add wc_nyp_subscription_period_input and wc_nyp_subscription_strings filters

2018.05.30 - version 2.8.2
* Fix: Spelling error in maximum price error message.
* Fix: Use initial price for NYP variations + addons for calculating subtotal

2018.04.30 - version 2.8.1
* Tweak: Better error message for maximum price error.

2018.04.16 - version 2.8.0
* New: Add option to hide minimum price.
* New: Add maximum acceptable price.

2018.02.12 - version 2.7.1
* Fix: Making NYP subscriptions purchasable again. Props @denzel100

2018.02.06 - version 2.7.0
* IMPORTANT: WooCommerce 2.X support dropped.
* New: Add support for NYP in grouped products.
* New: Better support for some themes using WooCommerce core's ajax add to cart script on single product pages.

2017.12.09 - version 2.6.3
* Fix: Period as thousands separator price incorrectly validated on backend.
* Fix: Order again price incorrect when quantity > 1
* Tweak: Use clearfix instead of overflow:hidden on NYP div element.
* Tweak: Use Sass for compiling CSS.

2017.11.27 - version 2.6.2
* Fix: Fix update due to plugin version mismatch.

2017.11.22 - version 2.6.1
* Fix: Resolve warning - Use setter method for sale price.
* Fix: Fix bulk actions for NYP variations.

2017.08.01 - version 2.6.0
* New: Add support for WPML
* New: Add support for new WooCommerce.com updates
* New: Switch front-end validation to add disabled attribute to add to cart button
* Fix: PHP notice on WC setup with NYP installed
* Fix: Update deprecated Subscriptions method

2017.05.04 - version 2.5.5
* Fix: Only bulk edit variations that are NYP-enabled

2017.04.26 - version 2.5.4
* Fix: Fatal error in variation bulk edit
* Fix: Bug that caused variable subscriptions to not show price string

2017.04.19 - version 2.5.3
* Fix: Missing settings in WooCommerce 2.6.x

2017.04.14 - version 2.5.2
* Fix: Add load_textdomain() support for files to be placed in WP_LANG_DIR/wc_name_your_price/wc_name_your_price-LOCALE.mo
* Fix: Fatal error with Subscriptions and variable billing periods
* Fix: Compatibility with One Page Checkout product template

2017.04.07 - version 2.5.1
* Fix: Variable product sync of _has_nyp status. Restores NYP input for variable products with WC3.0.
* Fix: Switch variable product price string to "From: $9.99" or a null string if lowest-costing variation is NYP with no minimum.
* Fix: Handling of thousands separator.

2017.04.03 - version 2.5.0
* Important - WooCommerce 3.0 support added.
* Important - WooCommerce 2.3 support dropped.

2016.10.17 - version 2.4.2
* New: JS support multiple NYP inputs
* Fix: bulk toggle NYP on/off for variations

2016.08.03 - version 2.4.1
* Fix: Update version number in main plugin file

2016.08.02 - version 2.4.0
* New: Add support for order again, fixes loss of NYP price on order again, and payment for pending orders
* New: Add filter for woocommerce_variable_subscription_price_html (will work better when Subscriptions changes how they save variations)
* Fix: Better price strings for Variable products with NYP variations. Products with no minimum will no longer say From: $0 unless 0 is explicity defined as minimum
* Fix: bulk variation actions
* Deprecated: Variable billing periods. Existing products will continue to work, but new instances are disabled. Please switch to variable subscriptions instead.
* Fix: support CHF thousands seperator (')

2016.05.03 - version 2.3.5
* New: add wc_name_your_price_loaded hook for extending NYP

2015.12.30 - version 2.3.4
* Fix: bug in validation of subscriptions with variable billing period
* Fix: display of front-end NYP variation price string
* Feature: prepare appropriate disabling of ajax add to cart for NYP product in WC2.5

2015.08.26 - version 2.3.3
* Fix: compatibility of NYP Variations with WooCommerce 2.4

2015.08.22 - version 2.3.2
* Tweak: Switch add to cart $_POST to $_REQUEST globals to support defining price in URL: http://example.com?add-to-cart=99&nyp=25

2015.08.06 - version 2.3.1
* Fix: Incorrect strings in cart for subscriptions with variable billing period

2015.07.30 - version 2.3.0
* Fix: Currency formatting in error messages to match currency label position
* Fix: endless loop with Subs 1.0+
* Tweak: Price html strings for variable products with NYP variations

2015.07.22 - version 2.2.8
* Fix: WC2.4 compatibility for variations metaboxes
* Fix: Subscriptions 2.0 compatibility
* Tweak: slideUp/slideDown NYP errors instead of fadeIN/fadeOut

2015.06.15 - version 2.2.7
* Fix: Prevent infinite prices from being used

2015.06.11 - version 2.2.6
* Tweak: Better compatibility with WooCommerce Quickview
* Tweak: Admin price html for Variable NYP products
* New: add woocommerce_nyp_get_initial_price filter

2015.04.24 - version 2.2.5
* Fix: fatal error from WC_Subscriptions::$text_domain in admin

2015.04.09 - version 2.2.4
* Fix: accounting.JS bug on variable NYP products with comma decimals

2015.03.28 - version 2.2.3
* Fix: array to string notice for variable billing subscriptions in admin

2015.03.27 - version 2.2.2
* Fix: NYP metabox support for account funds

2015.03.27 - version 2.2.1
* Fix: Fatal error: Class 'WC_Subscriptions_Product' not found

2015.03.23 - version 2.2.0
* Fix: Subscriptions compatibility: array to string notice for variable billing subscriptions

2015.02.26 - version 2.1.1
* Fix: JS formatting- get absolute value of any of negative prices

2015.02.12 - version 2.1.0
* IMPORTANT: Dropped support for WooCommerce 2.0
* New: filter price input HTML
* Fix: don't autoformat a null price. ie: empty value in the case of no suggested or minimum prices
* Fix: add to cart text for variations now pulled from single_add_to_cart_text()

2014.11.02 - version 2.0.9
* Fix: remove jquery .focus() event because it causes issues if the input is in a widget area or otherwise below the fold

2014.9.25 - version 2.0.8
* Tweak: improved Composites support. props @franticpsyx

2014.9.25 - version 2.0.7
* Tweak: update supported product types to include Composite's new product name

2014.8.27 - version 2.0.6
* Fix: hide minimum price on variable products with multiple NYP variations

2014.8.4 - version 2.0.5
* Fix: removed span tag of class = amount to prevent double amount class which doubles font size, props @splashingpixels
* Fix: undefined POST variable array, props @splashingpixels

2014.6.23 - version 2.0.4
* Fix: display of subscription terms on subscription variations
* Fix: variable billing period so it only works on simple subscriptions

2014.5.30 - version 2.0.3
* Fix: bug with variable subscriptions not firing WC_Name_Your_Price_Admin::save_product_variation()

2014.4.25 - version 2.0.2
* Fix: remove stray echo from display_price_input() method
* Fix: resolve PHP notice in variable_product_sync() method
* Tweak: minify scripts

2014.02.25 - version 2.0.1
* Fix: bug with NYP inputs displaying on variable products without NYP variations
* Fix: bug with display variable billing checkbox without Subscriptions enabled
* Tweak: separate registering and enqueing NYP scripts
* Fix: remove Product Bundles script as dependency for front-end NYP script
* Fix: bug with NYP not loading with network activation of WooCommerce

2014.01.20 - version 2.0
* MAJOR OVERHAUL!
* please revisit any customizations if you were overriding any templates OR
* if you were using the global $wc_name_your_price to disable the stylesheet (can be done from settings now) or move markup
* New: price input template totally revamped
* New: add support for variable and variable subscription products (requires WC 2.1)
* New: add support for variable billing periods to simple subscriptions
* New: add support for product bundles
* Tweak: quick edit disabled for WC 2.0.20, but will work on simple products in 2.1

2013.11.29 - version 1.2.8
* Tweak: change $plugin_path variable to public

2013.09.14 - version 1.2.7
* New: add filters for suggested and minimum price strings

2013.08.28 - version 1.2.6
* Fix: quick edit

2013.08.07 - version 1.2.5
* Fix: Don't break Sensei products

2013.06.10 - version 1.2.4
* New: Compatibility with quick-view

2013.02.26 - version 1.2.3
* Fix: incorrect URL for quick-edit.js

2013.02.26 - version 1.2.2
* Fix: changed validation to allow for inputs with alternative decimals and thousands separators

2013.01.30 - version 1.2.1
* Fix: misspelling of is_puchasable() to is_purchasable()

2013.01.27 - version 1.2
* Fix: Remove disfunctional javascript validation
* New: Add filters for raw minimum and suggested prices

2012.12.27 - version 1.1.5
* New: Allow zero price

2012.12.27 - version 1.1.4
* Remove tax label from price input

2012.12.04 - version 1.1.3
* Logic error in WC detection

2012.12.04 - version 1.1.2
* New: New updater
* Fix: loop price display bug
* Tweak: remove remove_loop_price() method, all handled via filter_suggested_price() method

2012.11.26 - version 1.1.1
* Fix: PHP notices

2012.11.05 - version 1.1
* Tweak: Changed hook for wider theme support
* New: support for subscriptions

2012.08.17 - version 1.0
* First Release
Tải Miễn Phí WooCommerce Name Your Price v3.3.9 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup