WooCommerce MultiStep Checkout Wizard v3.7.8 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce MultiStep Checkout Wizard giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của bạn bằng cách đơn giản hóa và làm đẹp quy trình thanh toán. Nó sẽ tạo trình hướng dẫn thanh toán bằng cách chia nhỏ các phần khác nhau của trang thanh toán WooCommerce mặc định, vì vậy người dùng sẽ có trải nghiệm mua sắm thuận tiện.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woocommerce-multistep-checkout-wizard/8125187

Trang thanh toán là phần quan trọng nhất của bất kỳ trang web thương mại điện tử nào. Nếu khách hàng thấy quy trình thanh toán quá phức tạp, rất có thể họ sẽ bỏ đi mà không mua hàng và có thể không quay lại.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce MultiStep Checkout Wizard v3.7.8 NULLED nulled changelog

Version 3.7.8
Fixed minor styling issues.

Version 3.7.5
Fixed Woocommerce stripe compatibility issue.

Version 3.7.1
Updated functionality to show Register form in the checkout wizard only if "Allow customers to create an account during checkout" is enabled.

Version 3.7.0
Set Scroll to error option to "No" in the default.

Version 3.6.9
Fixed the issue where plugin scroll option was not saving.

Version 3.6.7
Added filter to customize login failed error message.

Version 3.6.6
Fixed Order review step javascript error

Version 3.6.5
Fixed the bug where default error messages restored after plugin deactivation

Version 3.6.2
Added functionality to change order review title

Version 3.6.1
Fixed CSS issues

Version 3.6
Added Progressbar Style
Added scroll to feature

Version 3.5.5
Added javascript to trigger custom events on the step change

Version 3.5.3
Fixed the issue where selected shipping method was not showing in order review step

Version 3.5.2
Added translation string for Order Review Step

Version 3.5
Fixed Safari browser issue

Version 3.4.1
Fixed double currency sign in Tax

Version 3.3
Added functionality to change order button text based on payment method selected

Version 3.2
Added city and state into order review step

Version 3.1
Added coupon fix

Version 3.0
Added Order Review step

Version: 2.7.4
Fixed deprecated shipping functions error

Version: 2.7.2
Fixed Account registration bug on checkout

Version: 2.7.1
Fixed vertical wizard CSS issue

Version: 2.7
Fixed login form issue for IE
Fixed Account register form issue for IE

Version: 2.6
Fixed redirect URL issue of registration form
Fixed template override issue of German Market plugin

Version: 2.5
Added option to show Registration form in the wizard
Added option to show product thumbnails in the order table
Fixed "apple buy" bug for stripe plugin

Version: 2.4
Fixed Stripe payment plugin issue

Version: 2.3.9
updated all hooks to pass $checkout fields array
User can add new fields in each step

Version: 2.3.8
Replaced loading icon to default woocomemrce
Fixed small javascript bug

Version: 2.3.7
Fixed small javaScript bug
Minified All CSS and JS files

Version: 2.3.6
Added loading icon before the checkout wizard is shown
Added label for combine Billing & Shipping Step

Version: 2.3.5
Added option to combine Billing and Shipping steps
Added javascript hooks to extend the default functionality

Version: 2.3.3
Added option to change terms and condition text
Fixed nested form validation issue

Version: 2.3.2
Added option to enable/disable plugin zipcode validation

Version: 2.3.1
Added option to add plugin JS files either in theme footer or header.

Version: 2.3
Added Coupon code form into Wizard

Version: 2.2.5
Fixed some minor styling issues.

Version: 2.2.4
Added option to combine order review and payment steps

Version: 2.2.3
Fixed loader issue on the checkout startup

Version: 2.2.1
Fixed the bug where user was not able to login using email address.

Version: 2.0.0:
Added "Login Form" in the wizard
Added new wizard type "Elegant"
Added validation for ZipCode and Terms and conditions
Moved the plugin menu page under "woocommerce"

Version 1.09:
Added compatibility with WooCommerce 2.3.x

Version 1.08:
Fixed compatibility issue with WooCommerce 2.2.10

Version 1.07:
Added BlockUI on shipping selection

Version 1.06:
Fixed payment selection bug
Improved layout to fix some IE bugs

Version 1.05:
Added Modern style in the wizard
Added the ability to choose classic/modern style for wizard

Version 1.04:
Added WPML support
Fixed the bug where plugin was breaking if "Only ship to the users billing address" was enabled.

Version: 1.03
Added options to change tabs labels
Updated .po file
Updated order review template

Version 1.02:
Added "Place order" button on the last step
Version 1.01:
Added validation on each step
Tải Miễn Phí WooCommerce MultiStep Checkout Wizard v3.7.8 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup