Berocket WooCommerce Grid / List View v3.0.4.1 NULLED

Plugin WooCommerce Grid / List View thêm các nút vào trang cửa hàng để chuyển đổi chế độ xem lưới và danh sách sản phẩm. Đây là plugin đơn giản với khả năng tùy chỉnh nâng cao của các nút chuyển đổi chế độ xem danh sách / lưới và kiểu danh sách.

Link Demo : https://berocket.com/product/woocommerce-grid-list-view

Other :

Đã thử nghiệm với các chủ đề:

  • Abacus
  • Avada – configuration
  • Bridge
  • Clean Commerce
  • Louis
  • Storefront
  • Twenty Sixteen
  • Twenty Seventeen
  • X – configuration
  • Divi … and many other

Các tính năng của WooCommerce Grid / List View :

Liệt kê phong cách cho sản phẩm Tùy chỉnh cho các nút chuyển đổi kiểu lưới / danh sách JavaScript tùy chỉnh trên một số hành động Tùy chỉnh cho các liên kết chuyển đổi số lượng sản phẩm Kiểu danh sách nâng cao cho các sản phẩm Tùy chỉnh cho kiểu danh sách sản phẩm đơn giản Tùy chỉnh cho kiểu danh sách sản phẩm nâng cao Cài đặt bổ sung cho tiện ích con lưới / danh sách Kiểu CSS tùy chỉnh

Berocket WooCommerce Grid / List View

Berocket WooCommerce Grid / List View

Berocket WooCommerce Grid / List View

Berocket WooCommerce Grid / List View

Berocket WooCommerce Grid / List View

Berocket WooCommerce Grid / List View

Free Download Berocket WooCommerce Grid / List View v3.0.4.1 NULLED :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress