WooCommerce Google Product Feed v10.5.3 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Google Product Feed cung cấp dữ liệu sản phẩm phong phú cho Google Merchant Center để thiết lập danh sách sản phẩm miễn phí, quảng cáo sản phẩm và chiến dịch hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất. Toàn quyền kiểm soát ánh xạ trường và nội dung nguồn cấp dữ liệu để bạn có thể tối đa hóa hiệu suất chiến dịch và chi tiêu quảng cáo.

WooCommerce Google Product Feed cho phép bạn tạo nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực để cung cấp thông tin sản phẩm cho Google Merchant Center, một điều kiện tiên quyết để thiết lập Quảng cáo sản phẩm.

Tại sao sử dụng WooCommerce Google Product Feed?

 • Danh sách mở rộng các trường được hỗ trợ cung cấp dữ liệu phong phú nhất có thể cho Google – tối đa hóa hiệu suất chiến dịch
 • Nhập dữ liệu sản phẩm vào Google Merchant Center, nhưng cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát việc thiết lập và chi tiêu quảng cáo của mình
 • Không dựa vào ánh xạ tự động có giới hạn – bạn có toàn quyền kiểm soát ánh xạ, cho phép bạn ánh xạ dữ liệu sản phẩm hiện có vào các trường bắt buộc của Google từ phân loại, thuộc tính hoặc trường sản phẩm của trang web của bạn
 • Thu thập dữ liệu do Google yêu cầu thường không được lưu giữ trong WooCommerce bằng cách sử dụng các trường nhập dữ liệu bổ sung của plugin
 • Thiết lập giá trị mặc định cho toàn bộ cửa hàng để giảm bớt gánh nặng nhập dữ liệu. Đặt giá trị cho mỗi danh mục để kiểm soát tốt hơn hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm cụ thể dựa trên các sản phẩm hoặc các biến thể riêng lẻ nếu được yêu cầu
 • Hỗ trợ đầy đủ cho trình nhập của WooCommerce và API REST để nhập dữ liệu hàng loạt
 • Nguồn cấp dữ liệu thời gian thực hiển thị thông tin mới nhất cho các sản phẩm của bạn
 • Tích hợp với các tiện ích mở rộng WooCommerce phổ biến
 • Tài liệu mở rộng bao gồm thiết lập và tùy chỉnh
 • Bộ lọc và hành động WordPress phong phú cho phép tùy chỉnh linh hoạt nếu cần

Khi các sản phẩm của bạn đã được nhập vào Google Merchant Center, chúng sẽ có sẵn trong tài khoản Google Adwords được liên kết của bạn, giúp bạn linh hoạt trong việc thiết lập quảng cáo sản phẩm như bạn muốn. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của Google Adwords – bạn có toàn quyền kiểm soát việc thiết lập quảng cáo và ngân sách của mình .

Các trường dữ liệu sản phẩm

Tiện ích mở rộng hỗ trợ hơn 50 thuộc tính nguồn cấp dữ liệu bao gồm tất cả các trường bắt buộc. Các trường đơn giản như liên kết, tiêu đề, image_link, v.v. đều được điền tự động cho bạn. Các trường khác cung cấp ánh xạ đơn giản bằng một cú nhấp chuột để cho phép bạn ánh xạ giữa các trường sản phẩm của mình vào nguồn cấp dữ liệu. Bạn có thể cung cấp các giá trị mặc định ở cấp cửa hàng hoặc cấp danh mục và nguồn cấp dữ liệu sẽ tự động chọn các giá trị phù hợp để đưa vào.

Khi bạn không có dữ liệu, plugin cung cấp các trường tùy chỉnh trên sản phẩm của bạn để cho phép bạn nhập dữ liệu sản phẩm phong phú hơn. Tất cả các trường này đều có sẵn cho công cụ nhập WooCommerce CSV tiêu chuẩn và được hiển thị thông qua API WooCommerce REST.

Các trường hiện được hỗ trợ bao gồm:

 • Các trường cốt lõi : tính khả dụng, tình trạng, mô tả (ngắn, dài hoặc cả hai), ID, liên kết hình ảnh (bao gồm hình ảnh nổi bật, hình ảnh thư viện sản phẩm, hình ảnh nội dung nhúng và hỗ trợ cho hình ảnh tùy chỉnh), liên kết, giá cả, giá ưu đãi (bao gồm cả ngày có hiệu lực ), tiêu đề (bao gồm khả năng cung cấp tiêu đề tùy chỉnh)
 • Các trường dữ liệu phong phú : cờ nội dung người lớn, nhóm tuổi, thương hiệu, màu sắc, biểu dữ liệu người tiêu dùng, thông báo của người tiêu dùng, loại hiệu quả năng lượng (bao gồm tối thiểu / tối đa), nhãn năng lượng, giới tính, danh mục sản phẩm google, GTIN, vật liệu, MPN, mẫu, chi tiết sản phẩm , điểm nổi bật của sản phẩm, loại sản phẩm, nhãn vận chuyển, kích thước, hệ thống kích thước, loại kích thước, loại thuế, nhãn thời gian vận chuyển
 • Các trường nâng cao : is_bundle, is_bundle, unit price Measure & base Measure, nhiều gói, lượt cài đặt, cờ số nhận dạng tồn tại, bộ lọc nhóm adwords, thời gian xử lý tối thiểu / tối đa, giá vốn hàng bán, điểm đến được bao gồm / bị loại trừ, ngày có hàng, ID khuyến mại và nhãn tùy chỉnh
 • Các trường dành riêng cho hành động mua sắm : tính đủ điều kiện của khuyến mại do google tài trợ, phí sản phẩm, giới hạn số lượng mua, nhãn địa chỉ trả hàng, nhãn chính sách trả hàng, bán trên số lượng google
 • Các trường cụ thể cho khoảng không quảng cáo địa phương : phương pháp nhận hàng, SLA nhận hàng

Nguồn cấp dữ liệu đánh giá sản phẩm

Ngoài nguồn cấp dữ liệu sản phẩm tiêu chuẩn, tiện ích mở rộng cung cấp nguồn cấp dữ liệu Đánh giá sản phẩm của Google tích hợp với hệ thống đánh giá tích hợp của WooCommerce để cung cấp nguồn cấp dữ liệu đánh giá sản phẩm mà Google có thể liên kết chéo với các sản phẩm của bạn để hiển thị quảng cáo sản phẩm hấp dẫn hơn bao gồm cả xếp hạng sản phẩm .

Những xếp hạng này có thể hiển thị xếp hạng theo sao trên Quảng cáo mua sắm và trong một số trường hợp, trên danh sách sản phẩm trên Google. Những xếp hạng này có thể giúp người mua hàng đưa ra quyết định mua hàng của họ, thúc đẩy nhiều người mua sắm đủ điều kiện hơn đến các trang sản phẩm của bạn.

Tiện ích mở rộng cung cấp nguồn cấp dữ liệu đầy đủ và nguồn cấp dữ liệu tăng dần hàng tuần và hàng ngày. Dữ liệu đánh giá được tự động liên kết với dữ liệu nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn để cho phép Google đối sánh các bài đánh giá với sản phẩm và bạn có thể loại trừ các bài đánh giá khỏi nguồn cấp dữ liệu nếu được yêu cầu để đáp ứng các chính sách của Google.

Tích hợp với các tiện ích mở rộng WooCommerce khác

Tiện ích mở rộng bao gồm tích hợp tự động với nhiều loại tiện ích mở rộng WooCommerce, bao gồm:

 • Gói sản phẩm
 • Sản phẩm tổng hợp
 • Nhãn hiệu
 • Thương hiệu sản phẩm cho WooCommerce
 • Giá trị hàng hóa
 • Đa tiền tệ
 • Số lượng tối thiểu / tối đa
 • Bộ nhập CSV sản phẩm
 • và hơn thế nữa ….

Danh sách nguồn cấp dữ liệu

Tiện ích mở rộng cung cấp một số nguồn cấp dữ liệu để giúp bạn tích hợp, bao gồm:

 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của Google – tích hợp các sản phẩm của bạn với Google Merchant Center để bạn có thể sử dụng chúng trên các nền tảng trên Google và các chiến dịch quảng cáo sản phẩm
 • Nguồn cấp dữ liệu hàng tồn kho tại địa phương của Google – thiết lập nền tảng địa phương và quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất
 • Nguồn cấp dữ liệu Đánh giá sản phẩm của Google – gửi dữ liệu đánh giá / xếp hạng sản phẩm tới Google để nâng cao các chiến dịch quảng cáo sản phẩm của bạn
 • Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm Bing – tích hợp các sản phẩm của bạn vào Trung tâm thương mại của Bing để bạn có thể sử dụng chúng trong các chiến dịch quảng cáo sản phẩm

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí WooCommerce Google Product Feed v10.5.3 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup