WooCommerce Free Gifts v7.9


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Free Gifts cung cấp Quà tặng miễn phí cho khách hàng của bạn khi mua hàng trong WooCommerce Shop của bạn.

Quà tặng miễn phí cho WooCommerce cho phép bạn tặng Quà tặng miễn phí cho khách hàng của mình theo bốn cách,

1. Quản trị viên có thể gửi quà tặng miễn phí theo cách thủ công cho bất kỳ người dùng nào

2. Sản phẩm quà tặng có thể được tự động thêm vào giỏ hàng của người dùng

3. Khách hàng có thể chọn quà trên trang giỏ hàng

4. Admin có thể tặng quà miễn phí cho khách hàng theo hình thức Mua X Nhận Y (Mua Một Tặng Một)

Các tính năng được cung cấp trong WooCommerce Free Gifts

  • Tặng Quà miễn phí khi mua hàng trên trang web
  • Quà tặng miễn phí có thể được tự động thêm vào giỏ hàng của người dùng
  • Khách hàng có thể chọn Quà tặng miễn phí
  • Quản trị viên có thể tạo trước bất kỳ số lượng quy tắc nào
  • Các quy tắc Quà tặng miễn phí có thể được định cấu hình dựa trên Tổng phụ giỏ hàng / Số lượng giỏ hàng
  • Quản trị viên có thể tặng Quà miễn phí theo cách thủ công cho bất kỳ người dùng nào
  • Số lượng Quà tặng Miễn phí tối đa cho mỗi đơn hàng có thể được tùy chỉnh
  • Tùy chọn hạn chế Quà tặng miễn phí nếu phiếu giảm giá WooCommerce đã được áp dụng trong giỏ hàng
  • Tùy chọn cho quản trị viên để hạn chế nhiều số lượng của cùng một sản phẩm được chọn làm sản phẩm miễn phí

Tặng quà thủ công

* Để gửi Quà tặng miễn phí theo cách thủ công cho người dùng, hãy điều hướng đến Tab Quà tặng thủ công trong menu plugin.

* Chọn một người dùng trong tùy chọn lựa chọn người dùng và chọn (các) sản phẩm trong tùy chọn lựa chọn sản phẩm.

* Bấm vào nút Gửi Quà .

* Sau khi nhấp vào, một đơn đặt hàng sẽ được tạo thay mặt cho người dùng.

Quà tặng dựa trên quy tắc

Quà tặng tự động

* Để định cấu hình quà tặng dựa trên quy tắc, hãy truy cập Tab Quy tắc trong menu plugin

* Thêm quy tắc mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm quy tắc mới” .

* Trong tùy chọn Loại Quà tặng Miễn phí , hãy chọn Quà tặng Tự động. Chọn (các) sản phẩm bạn muốn cung cấp làm (các) Quà tặng Miễn phí.

* Giờ đây, khi nội dung giỏ hàng của người dùng khớp với quy tắc, các sản phẩm miễn phí đủ điều kiện sẽ được thêm vào giỏ hàng của người dùng.

* Người dùng sẽ không bị tính phí cho quà tặng miễn phí.

Quà tặng thủ công

* Để định cấu hình quà tặng dựa trên quy tắc, hãy truy cập Tab Quy tắc trong menu plugin

* Thêm quy tắc mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm quy tắc mới” .

* Trong tùy chọn Loại Quà tặng Miễn phí , hãy chọn Quà tặng Thủ công. Chọn (các) sản phẩm bạn muốn cung cấp làm (các) Quà tặng Miễn phí.

* Bây giờ, khi nội dung giỏ hàng của người dùng khớp với quy tắc, các sản phẩm miễn phí đủ điều kiện sẽ được liệt kê trong một bảng.

* Người dùng sẽ không bị tính phí khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Mua X Nhận Y (Mua Một tặng Một)

* Để tặng quà miễn phí dưới hình thức Mua X Nhận Y (Mua Một Tặng Một) , hãy truy cập Tab Quy tắc trong menu plugin. * Thêm quy tắc mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm quy tắc mới” . * Trong tùy chọn Loại Quà Miễn phí , hãy chọn Mua X Nhận Y (Mua Một Tặng Một). Chọn (các) sản phẩm bạn muốn cung cấp làm (các) Quà tặng Miễn phí. * Nếu bạn muốn cung cấp cùng một sản phẩm mà khách hàng của bạn mua làm sản phẩm quà tặng, thì trong “Loại sản phẩm quà tặng” , hãy chọn “Sản phẩm tương tự” . Nếu bạn muốn cung cấp một sản phẩm khác làm sản phẩm quà tặng, thì trong “Loại sản phẩm quà tặng” , hãy chọn “Sản phẩm khác nhau” . * Chọn sản phẩm mà khách hàng của bạn phải mua và các sản phẩm mà họ sẽ nhận được miễn phí.

* Giờ đây, khi nội dung giỏ hàng của người dùng khớp với quy tắc, các sản phẩm miễn phí đủ điều kiện sẽ được tự động thêm vào giỏ hàng. * Người dùng sẽ không bị tính phí khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

 

Quà tặng miễn phí dựa trên phiếu giảm giá

* Để định cấu hình quà tặng dựa trên quy tắc, hãy truy cập Tab Quy tắc trong menu plugin * Thêm quy tắc mới bằng cách nhấp vào nút “Thêm quy tắc mới” . * Trong tùy chọn Loại quà tặng miễn phí , chọn Quà tặng miễn phí dựa trên phiếu giảm giá . * Trong tùy chọn Chọn phiếu giảm giá, hãy chọn Phiếu giảm giá mà người dùng phải áp dụng trong giỏ hàng của họ để nhận quà tặng miễn phí.

* Chọn (các) sản phẩm và số lượng bạn muốn cung cấp làm Quà tặng miễn phí. * Giờ đây, khi nội dung giỏ hàng của người dùng khớp với quy tắc và người dùng đã áp dụng phiếu giảm giá được liên kết cho giỏ hàng, các sản phẩm miễn phí đủ điều kiện sẽ được thêm vào giỏ hàng của người dùng.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Free Gifts v7.9 nulled changelog
*** Free Gifts for WooCommerce ***

2022-03-18 - version 7.9
* Tweak - Improvement in the Country based Currency Switcher plugin conflict
* Tweak - Improvement in the Buy X Get Y Automatic and Manual mode
* Tweak - Tested with WooCommerce v6.3.1
* Tweak - Tested with WordPress v5.9.2

2022-03-07 - version 7.8
* Tweak - Added Shortcodes for Eligibility Notice display
* Tweak - Improvements in the rule validity
* Tweak - Improvements in the Message Settings
* Tweak - Tested up to WooCommerce v6.2.1
* Tweak - Tested up to WordPress v5.9.1
* Fix - Error improvement with the Shortcode usage

2022-02-15 - version 7.7
* Tweak - Improvements in the Coupon based Free Gift
* Tweak - Performance improvements in the Buy X Get Y mode
* Fix - Buy X Get Y not working properly when purchasing the variable product that included in the Buy Category

2022-02-02 - version 7.6
* Tweak - Improvements in the Buy X Get Y Manual mode
* Tweak - Improvement with the PayPal Payment conflict
* Tweak - Tested up to WooCommerce v6.1.1
* Tweak - Tested up to WordPress v5.9

2022-01-13 - version 7.5
* Tweak - Get Product(s) can be added manually in the Buy X Get Y mode
* Tweak - Tested up to WooCommerce v6.1
* Tweak - Tested up to WordPress v5.8.3

2021-12-03 - version 7.4
* Tweak - Rule Sorting related improvement
* Tweak - Product Search related improvement

2021-11-18 - version 7.3
* Tweak - Time Zone related Improvement
* Tweak - Eligibility Notice related Improvement
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.9
* Tweak - Tested up to WordPress v5.8.2

2021-10-27 - version 7.2
* Tweak - Hooks added for Coupon based Free Gifts mode
* Tweak - Category Filter Improvements
* Tweak - Variable Product(Product Level) can be selected as a Gift Product in the Buy X Get Y Mode
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.8
* Tweak - Tested up to WordPress v5.8.1

2021-09-03 - version 7.1
* Tweak - Option added to enable Ajax Add to Cart for Manual Gift Products.
* Tweak - Mini Cart display improvement.
* Tweak - Gift Eligibility Notice Improvement.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.6.

2021-07-21 - version 7.0
* Tweak - Short-code added to display the Gift Eligibility notice(s).
* Tweak - Woo Discount Rules plugin-based conflict improvement.
* Tweak - Improvement in the Variable Gift display.
* Tweak - Maximum Gift selection restriction improvement while using Multi tab.
* Tweak - Hooks added.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.5.1.
* Tweak - Tested up to WordPress v5.8.0.

2021-05-24 - version 6.9
* Tweak - Improvement in Hide Gift Product(s) feature.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.3.0.
* Tweak - Tested up to WordPress v5.7.2.

2021-04-22 - version 6.8
* New - Option added to restrict the Gift Product(s) from a rule based on the Number of Order(s) placed by Registered User(s).
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.2.2.

2021-04-16 - version 6.7
* Tweak - Improvements in WPML Compatibility.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.2.1.
* Tweak - Tested up to WordPress v5.7.1.
* Fix - Error occurred while saving the rule.

2021-04-03 - version 6.6
* Tweak - CSS Improvement.
* Fix - Category Filter Improvement.

2021-03-29 - version 6.5
* Fix - Improvement in the Manual Gift Email Notification.

2021-03-22 - version 6.4
* Tweak - Option added to delete the Master log entry.
* Fix - Fatal error occurred in Rest API.

2021-03-12 - version 6.3
* New - Option added to award Free Gifts based on Minimum Quantity of the product(s) from the selected Categories.
* Tweak - Variable Product(Product Level) can be selected as a Gift Product in Manual Gift Mode.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.1.
* Tweak - Tested up to WordPress v5.7.
* Fix - Order Restriction usage calculation improvement.
* Fix - Coupon configuration improvements.

2021-03-01 - version 6.2
* Tweak - Tested up to WooCommerce v5.0.0.
* Tweak - Tested up to WordPress v5.6.2.
* Fix - Pagination Improvements.

2021-01-15 - version 6.1
* Tweak - Manual Gift Product(s) Improvement.
* Tweak - Hook added for Free Gift Product Price based.
* Tweak - Tested up-to WooCommerce v4.9.0.

2020-12-26 - version 6.0
* New - Added Coupon based Free Gift Type
* Tweak - Option added to display the Gift Product Name with Hyperlink to Product Page in Carousel mode.
* Tweak - Option added to control the Shipping Cost for Free Gift Product(s).
* Tweak - Add to Cart related improvements for Gift Product(s).
* Tweak - Popup related Improvements.
* Tweak - Tested up-to WooCommerce v4.8.0 & WordPress 5.6.

2020-11-16 - version 5.9
* Tweak - Decimal/Fractional value support in the rule criteria.
* Tweak - Code Improvements.
* Tweak - Tested upto WooCommerce v4.7.0.

2020-11-02 - version 5.8
* Tweak - Option added to display the Gift Product Name with Hyperlink to Product Page.
* Tweak - Category Total based Shortcode added for Gift Eligible Notice display.

2020-10-26 - version 5.7
* Tweak - Option to change the Gift display position in the cart page.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v4.6.1.
* Fix - Checkout Page not loading properly.

2020-09-19 - version 5.6
* Tweak - Option added to automatically add the selected Gift Product in the Select-Box Mode.

2020-09-04 - version 5.5
* Tweak - Priority-based Improvements.
* Tweak - Tested upto WooCommerce version 4.4.1 and WordPress 5.5.1.
* Fix - Conflict with WooCommerce v3.4.x.

2020-07-31 - version 5.4
* Tweak - Option added to Limit the Repeat feature of Buy X Get Y mode.

2020-07-23 - version 5.3
* Tweak - Buy X Get Y Quantity Restriction Improvements.
* Tweak - Select Box Parameter added in the Short-code.
* Tweak - Tested up to WooCommerce v4.3.0.

2020-07-14 - version 5.2
* New - Select Box(Dropdown) Display Mode added for choosing Free Gifts in Cart & Checkout Page.
* New - Gift Product(s) can be awarded on Specific Day(s) of the Week.

2020-06-29 - version 5.1
* Tweak - WooCommerce Product Search plugin based conflict improvement.
* Fix - Free Gift Notice display conflict improvement.

2020-06-27 - version 5.0
* New - Free Gift(s) eligibility notice display in cart and checkout page.
* New - Gift product validation during rule configuration.
* Tweak - Rule configuration page settings re-positioned into tabs.
* Tweak - Plugin Settings Repositioning.

2020-06-26 - version 4.9.2
* Tweak - Unwanted scripts call related improvement.

2020-06-20 - version 4.9.1
* Tweak - Troubleshoot option added to load Frontend Scripts.

2020-06-11 - version 4.9
* New - Option added to award Free Gifts based on Category Total.

2020-06-01 - version 4.8
* New - Option to add the Gift Product(s) at the bottom.
* New - Shortcode section added.
* Tweak - Option to display the Free Gift Notice.

2020-05-19 - version 4.7
* Tweak - Email notification improvements for Manually Gifted Product(s).
* Tweak - Removed the "Remove" button for automatically added Free Gift Product(s).
* Fix - Include/Exclude Product filter improvements based on Variable Product selection.

2020-05-09 - version 4.6
* Tweak - Label Customization improvements.

2020-05-05 - version 4.5
* New - Free Gift Products can be displayed in a Popup in Cart Page.
* Tweak - Free Gift Products can be selected in the checkout using Popup.

2020-05-01 - version 4.4
* Tweak - Filter related improvements.

2020-04-27 - version 4.3
* Tweak - Show/Hide option added to control the Pagination display.
* Tweak - Label Customization added.
* Fix - Maximum Number of Pages display improvements for Pagination.

2020-04-22 - version 4.2
* New - Number of Products can be added as rule criteria to award Gift Product(s).
* Fix - Repeat Gift option not saving Properly.

2020-04-21 - version 4.1
* New - Products can be selected by choosing a category in Buy X Get Y mode of Free Gift.

2020-04-16 - version 4.0
* New - Quantity can be set for Gift Product(s) in Automatic Gift Type.

2020-04-07 - version 3.9
* Tweak - Same Free Gift Product can be added to the cart from all the matching rules in Automatic Free Gift Mode.
* Fix - Product Exclusion Filter not working properly.

2020-04-01 - version 3.8
* Tweak - Ignoring Shipping cost for Free Gifts.

2020-03-27 - version 3.7
* New - Option to strike and display the Free Gift Product's price in Cart and Checkout page.
* Tweak - Validation when Free Gift Product's price is not set.

2020-03-20 - version 3.6
* New - Free Gift Products can be displayed in a Carousel.

2020-03-10 - version 3.5
* Fix - Conflict with SiteGround SG Optimizer plugin.

2020-02-29 - version 3.4
* Tweak - Improvements in Template Override.

2020-02-26 - version 3.3
* Fix - Free Gift Product Image not displaying for some themes.

2020-02-20 - version 3.2
* Tweak - Created Gift Rules not displaying properly.
* Fix - Plugin settings not visible for some Non-English WordPress Sites.

2020-02-18 - version 3.1
* Tweak - Translation Compatibility with Loco Translate Plugin.

2020-02-12 - version 3.0
* New - Send Free Gifts in the form of Buy X Get Y.
* Tweak - Inventory related Improvements for Free Gift Products.
* Tweak - Master Log Display Improvements

2020-01-30 - version 2.4
* New - Option added to Hide the Free Gift Product(s) in the site's Shop and Category Pages.
* Fix - Error when used with SUMO Payment Plans Plugin.

2020-01-29 - version 2.3
* New - Free Gifts can be awarded based on the number of products purchased(Works only for Include Products).

2020-01-23 - version 2.2
* Fix - Fatal Error in the cart if the configured Free Gift Product has been deleted from the site.

2020-01-01 - version 2.1
* New - Added additional Product/Category filter.

2019-12-04 - version 2.0
* New - Free Gifts can be awarded based on Order Total.

2019-11-27 - version 1.9
* New - Added option to display Free Gifts Notice in Checkout page if the user has not added their Free Gifts to their Cart.

2019-11-25 - version 1.8
* Tweak - Free Product(s) criteria calculation improvements.

2019-11-23 - version 1.7
* Tweak - Product price with tax will be considered for Gift Product criteria when price entered is inclusive of tax.

2019-11-22 - version 1.6
* New - Fatal error in frontend.

2019-11-22 - version 1.5
* New - Automatic Free Gifts Support.

2019-11-12 - version 1.4
* New - Custom CSS.

2019-11-01 - version 1.3
* Tweak - Pagination Improvements.

2019-10-31 - version 1.2
* New - Maximum Gift Product Per Order Restriction can be configured within each rule.
* Tweak - Translation Improvements.

2019-10-22 - version 1.1
* New - Supports Variable Products.
* Fix - Pagination related improvements.

2019-10-01 - version 1.0
* Initial Release.

Tải Miễn Phí WooCommerce Free Gifts v7.9 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup