WooCommerce Extra Product Options v6.0.3


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Chức năng hiện tại của Sản phẩm WooCommerce có đáp ứng được nhu cầu của bạn không? Bạn có muốn thêm Logic có điều kiện vào biểu mẫu của mình không? Cần thêm các tùy chọn Định giá để thu hút sự chú ý của người mua sắm? WooCommerce Extra Product Options là tốt nhất mà bạn đang tìm kiếm.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woocommerce-extra-product-options/7908619

Bạn có thể tạo các tùy chọn và bổ trợ sản phẩm có giá, logic có điều kiện (trong trình tạo biểu mẫu), tạo biểu mẫu, tạo kiểu & xác thực tính năng, chuyển đổi danh sách thả xuống thuộc tính biến thể thành nút radio, mẫu hình ảnh hoặc mẫu thử và hơn thế nữa.

Bạn thậm chí có thể kiểm soát vị trí của các trường mới bằng Trình tạo biểu mẫu. Hỗ trợ đầy đủ cho hộp kiểm, nút radio, hộp chọn, vùng văn bản, hộp nhập liệu, tải lên, ngày, bộ chọn phạm vi và bộ chọn màu.

ĐẶC TRƯNG của WooCommerce Extra Product Options :

 • Hỗ trợ hộp kiểm, nút radio, hộp chọn, vùng văn bản, hộp nhập, tải lên, ngày, bộ chọn phạm vi, bộ chọn màu và các yếu tố sản phẩm.Sẽ sớm có nhiều loại trường hơn!
 • Các tùy chọn được kích hoạt toàn cầu.
 • Bật hoặc tắt plugin và các tùy chọn chung cho các vai trò cụ thể
 • Bật các tùy chọn bổ sung trong chế độ xem cửa hàng và danh mục
 • Ẩn nút thêm vào giỏ hàng cho đến khi một tùy chọn được chọn
 • Kiểm soát vị trí của các tùy chọn và hộp tổng số
 • Bật hoặc tắt hộp tổng số động để hiển thị các tùy chọn đã chọn
 • Thay đổi nhiều chuỗi plugin trực tiếp từ bảng điều khiển
 • Các tính năng xác thực
 • Trình tạo trường biểu mẫu
 • Hiển thị các tùy chọn của bạn từ bên ngoài màn hình sản phẩm WooCommerce bằng cách sử dụng các móc hành động
 • Lựa chọn giữa tăng giá cố định hoặc theo tỷ lệ phần trăm
 • Giới hạn lựa chọn hộp kiểm
 • Tính năng lựa chọn chính xác cho các hộp kiểm
 • Chức năng nhập / xuất ra biểu mẫu.
 • Hình ảnh tải chậm cho radio và hộp kiểm.
 • Thay đổi hình ảnh sản phẩm cho đài và hộp kiểm.
 • Tính năng giá mỗi ký tự cho trường văn bản và vùng văn bản.
 • Thêm kiểu dáng cho radio và hộp kiểm.
 • Tăng hiệu suất cho số lượng lớn các tùy chọn.
 • Thay thế hình ảnh cho các hộp kiểm và nút radio trên Tùy chọn chung
 • Chọn hiển thị lưới cho các hộp kiểm và nút radio cho Tùy chọn chung
 • Ẩn hoặc hiển thị giá
 • Hiển thị các tùy chọn phần dưới dạng cửa sổ bật lên
 • Logic có điều kiện cho các trường và phần trong trình tạo biểu mẫu.
 • Các phần có thể được hiển thị bình thường, dưới dạng cửa sổ bật lên hoặc thanh trượt.
 • Tải lên người quản lý
 • Tài liệu chi tiết.
 • và nhiều hơn nữa …

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH của WooCommerce Extra Product Options

 • Compatible with WooCommerce Composite Products.
 • Compatible with WooCommerce Bookings.
 • Compatible with WooCommerce Measurement Price Calculator.
 • Compatible with WooCommerce Subscriptions.
 • Compatible with Yith Quick view , Flatsome theme quick view, Venedor theme quick view, Kleo theme quick view, Rubbez_theme quick_view, iconicwp WooCommerce Quickview, Themify theme quick view, DHWCLayout – Woocommerce Products Layouts quick view, Woo Product Quick View, wpbean WooCommerce LightBox PRO, Woodmart theme quick view, The Gem theme quick view, WooCommerce Interactive Product Quick View, Ocean WP Theme quick view, WPC Smart Quick View for WooCommerce, Grace theme quick view, WP Food ordering and Restaurant Menu, barn2 WooCommerce Quick View Pro, WooCommerce Food, WPSlash Woofood.
 • Compatible with WPML Multilingual CMS
 • Compatible with qTranslate X
 • Compatible with WooCommerce Easy Booking
 • Compatible with Booking & Appointment Plugin for WooCommerce
 • Compatible with Store Exporter Deluxe for WooCommerce
 • Compatible with WooTour – WooCommerce Travel Tour Booking
 • Compatible with Fancy Product Designer
 • Compatible with Aelia Currency Switcher (aelia_co).
 • Compatible with WooCommerce Currency Switcher. Fixed prices per currency are not supported.
 • Compatible with WooCommerce Catalog Mode, Wholesale & Role Based Pricing (compatibility provided by Elex)
 • Partial Compatible with WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts.
 • Compatible with Save for Later with WooCommerce

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Extra Product Options v6.0.3 nulled changelog
Version 5.1 – June 20, 2021
Fixed an issue where when adding associated products the product was being removed from the cart.
Added multiple selection on product elements.
Fixed compatibility with Dynamic Pricing & Discounts.
Fixed compatibility with WooCommerce Currency Switcher.
Fixed compatibility with WooCommerce Bookings.
Fixed an issue with the Math formula not calculating functions on the frontend.
Fixed an issue where the import csv functionality could not preserve product ids on the product element.
Version 5.0.12.12 – March 11, 2021
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed some PHP warnings related to number conversion.
Fixed a price display issue with the sync associated product quantity setting.
Fixed an issue where the Prevent zero priced products setting was not working.
Fixed a calculation issue with the with Percent of the original price + options price type.
Fixed an issue where the color replacements for checkboxes were not working correctly.
Fixed a tax calculation issue when using variable products.
Fixed an issue where checkboxes on non WooCommerce pages were not being posted on the server.
Fixed several issues with the tax display and calculation.
Added reset functionality to the default plugin settings.
Added compatibility with WordPress 5.7x
Version 5.0.12.11 – January 7, 2021
Fixed compatibility with woothemes Measurement Price Calculator.
Fixed compatibility with Composite Products.
Added setting to control the preloading of the lightbox image.
Fixed an issue with associated products with using non fixed option prices.
Fixed compatibility with woothemes WooCommerce Subscriptions.
Removed the double title from section pop up.
Added setting to control the section pop button.
Fixed compatibility with Currency Switcher (realmag777).
Added setting to sync or not associated product quantities.
Fixed an issue where conditionally hidden elements did not contribute to the total price when enabled.
You can now set the date picker default value as number of days from today.
Fixed several errors with the ATUM Inventory Management plugin.
Fixed an issue with the math formula when using elements with html in labels.
Fixed an issue with the weight calculation of associated products.
The final totals box now shows regular and sale prices.
Version 5.0.12.10 – October 10, 2020
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed an issue with the upload element in Facebook and Instagram browsers.
Version 5.0.12.9 – September 21, 2020
Fixed compatibility with Dynamic Pricing & Discounts.
Added setting to show or hide the upload success message.
Fixed an issue where conditional logic was being rest when moving slider tabs in a section.
Fixed compatibility with using Dynamic Pricing & Discounts.
Fixed an issue with WooCommerce Account Funds.
Fixed an issue with the variations items per row setting.
Version 5.0.12.8 – August 18, 2020
Fixed a price display issue when using Dynamic Pricing & Discounts with math formula.
Fixed an issue when editing the cart with a required associated product.
Fixed an issue where the tax string was being double printed for simple products on sale.
Fixed an issue with ajax add cart on homepages.
Fixed a conflict with the ATUM dashboard display.
Fixed an issue where new tab for the wizard section interface could not be moved to another location.
Fixed compatibility with woothemes Measurement Price Calculator.
Version 5.0.12.7 – August 13, 2020
Fixed a price display issue when using Dynamic Pricing & Discounts with ajax cart solutions.
Fixed a PHP error when adding products to the cart without options.
Fixed an issue when required associated products have options.
Fixed a JS error on tool-tips when editing options.
Version 5.0.12.6 – August 11, 2020
Added setting to control the tool-tip width.
Fixed an issue where some option were missing settings.
Version 5.0.12.5 – August 11, 2020
Fixed a price display issue when using Dynamic Pricing & Discounts with ajax cart solutions.
Fixed a PHP error when adding products to the cart without options.
Fixed an issue when required associated products have options.
Fixed a JS error on tool-tips when editing options.
Version 5.0.12.4 – August 11, 2020
Fixed a calculation when using taxes and product elements.
Fixed compatibility with woothemes Measurement Price Calculator.
Fixed an issue where the label position setting was not visible.
Fixed an issue with the product element when used in conditional logic.
Fixed compatibility with WPML.
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed several pricing issue with associated products.
Enabled supported ajax add to cart solutions to upload files.
Added settings to hide associated product display elements.
Time picker can now use system style.
Version 5.0.12.3 – July 11, 2020
Fixed a display issue when using taxes and showing prices inside select box choices.
Added setting to allow relative URLs for image replacements.
Fixed several error with the ATUM Inventory Management plugin.
Added sorting settings for the product element.
Fixed an issue with the Maintain weight setting on the product element.
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed an RTL issue with the section slider.
Version 5.0.12.2 – June 19, 2020
Fixed an issue where recalculating order totals was causing the option to be shown two times in the backend order.
Fixed a WPML display issue in the cart when using the translated values setting.
Added support for Avada quick view.
Fixed a calculation issue when the math formula is based on the product quantity.
Version 5.0.12.1 – June 3, 2020
Fixed a price display issue when using the math formula.
Version 5.0.12 – June 2, 2020
Fixed compatibility with WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts.
Fixed compatibility with woothemes WooCommerce Subscriptions.
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed compatibility with WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts.
Fixed an issue where the default value on radio button was not the marked one.
Fixed several issue with conditional logic.
Fixed several display issue with the product element.
Added compatibility with Food Online Premium for WooCommerce
Version 5.0.11 – May 17, 2020
Fixed an issue with the the conditional logic of required elements.
Fixed some issues with woothemes WooCommerce Subscriptions.
Fixed an issue where the advanced cart display was returning an error when the product had no options.
Fixed an issue where associated product discounts were not visible in the product page.
Fixed an issue where quantity based formula prices were not being calculated correctly in the cart.
Fixed an issue were conditional logic based on section was not working correctly.
Improved performance for the math formula calculation.
Improved performance for large number of options.
Version 5.0.10 – May 1, 2020
Fixed an issue where the upload element was causing an issue with the inline validation.
Fixed an issue where the deleting a section slider tab was removing the options.
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed compatibility with Fancy Product Designer.
Fixed an issue where deleting tab sections from cloned sections was deleting the options.
Fixed an issue were styled variations were not being saved correctly after editing other elements.
The thumbnail layout for the product element can now have its rows configured.
Version 5.0.9 – April 19, 2020
Fixed an issue with WPML where translated products could not be added to the cart.
Fixed an issue where the date picker drop-downs could not be selected.
Fixed an issue where the hide price setting was not working on the product element selector.
Fixed a calculation bug when use math price type in select boxes.
Fixed an issue where the inline validation was not working correctly for hidden product elements.
Fixed math formula not being able to be imported to new products.
Version 5.0.8 – April 5, 2020
Fixed an issue where the select product in the product element was being saved.
Fixed an issue where product validation was failing when using quantity restrictions.
Fixed compatibility with WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts.
Version 5.0.7 – March 26, 2020
Fixed an issue where variable products in associated products were causing a JavaScript error.
Fixed an issue where the price associated products were not calculated in the main product on the front-end.
Fixed an issue with the calculation of the math formula.
Fixed several issues with WPML Multilingual price per currency.
Fixed an issue with the products element were the associated product options were not working on section pop ups.
Fixed an issue where updating the variation element was removing conditional logic based on variations.
Fixed a css display when using styled variation in a pop up.
Fixed an issue where the styled variations were not completely reset after clicking the reset variations button.
Added a new price type called fixed amount + options.
Added another mode for the product element to show only a single product.
Added discount setting to the product element.
Version 5.0.6 – March 24, 2020
Fixed several css issues in the backend builder.
Added clear support for radio and thumbnail modes in product element.
Fixed an issue where checkboxes were always marked as checked in the builder.
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed an issue where editing product in the cart was removing the product from the cart.
Fixed compatibility with WPML.
Fixed an issue were wrong prices were being calculated when using price types based on quantity.
Fixed an issue where the quantity selector were not working correctly.
Version 5.0.5 – March 19, 2020
Fixed an issue were conditional logic was not being saved correctly.
Fixed a php warning upon making orders.
Fixed an issue were the checkout was not working.
Version 5.0.4 – March 18, 2020
Fixed a display issue with the math formula on the backend.
Fixed a PHP warning when using select boxes.
Fixed an issue on the backend when switching a section from slider to normal.
Fixed an issue where columns on slider were not working.
Fixed an issue where choice images in backend were too large
Fixed an issue where an incorrect image was being shown in the order when disabling element choices.
Fixed an issue with the options not being view-able in Germanized pro invoices.
Version 5.0.3 – March 17, 2020
Fixed several css display issues.
Fixed a display issue on variations when using taxes.
Fixed an issue where a minified js file was missing.
Fixed an issue where the validation for radio buttons wasn't working.
Fixed an issue where the options weren't being displayed on the order for pdf plugins.
Fixed an issue where the conditional logic rules were not being saved.
Fixed an issue where section tooltip descriptions were not working.
Version 5.0.2 – March 17, 2020
Fixed PHP warnings when using WPML
Fixed a css display issue in the order page.
Fixed an issue in the content editor where images where not getting correct the URL.
Version 5.0.1 – March 16, 2020
Fixed a display issue on the builder.
Fixed a PHP warning upon adding the product to cart for radio buttons.
Fixed an issue with double options being displayed on the backend order.
Fixed an issue where the setting Prevent options from being sent to emails was not working.
Fixed an issue with some icons not being displayed.
Fixed an issue with paypal reporting empty cart.
Version 5.0 – March 16, 2020
Added PHP 7.4 compatibility.
Added WooCommerce 4.0x compatibility.
Improved backend performance almost by 100% for large number of options.
Increased the number of available builder columns.
Added Math formula capability for price types.
Added a new product element which can be used to select a product to be added to cart along with the main product.
Fixed compatibility with Composite Products.
Fixed compatibility with WooCommerce Dynamic Pricing & Discounts.
Fixed compatibility with Measurement Price Calculator.
Fixed compatibility with woothemes WooCommerce Subscriptions.
Tải Miễn Phí WooCommerce Extra Product Options v6.0.3 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup