Woocommerce Easy Checkout Field Editor v2.5.6 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Woocommerce Easy Checkout Field Editor Plugin Cho phép bạn Thêm / Chỉnh sửa / Xóa các trường trong biểu mẫu thanh toán. Bạn có thể sắp xếp lại chúng bằng cách sử dụng Giao diện người dùng quản trị kéo và thả của chúng tôi .Plugin Hỗ trợ 15 loại trường tùy chỉnh được sử dụng rộng rãi. Bạn có thể chọn gửi dữ liệu trường tùy chỉnh với email đặt hàng và cũng có thể hiển thị nó trên trang đặt hàng của quản trị viên.

Liên kết Demo: https://codecanyon.net/item/woocommerce-easy-checkout-field-editor/9799777

Các tính năng của WooCommerce Easy Chekcout Field Editor

 • Trường thanh toán có điều kiện – hiển thị / ẩn các trường dựa trên giá trị của các trường thanh toán khác.
 • Hiển thị các trường Trong Tài khoản của Tôi / Trang Chỉnh sửa Địa chỉ.
 • Thêm phí để đặt hàng dựa trên giá trị trường đã chọn.
 • Chỉnh sửa / Quản lý các trường thanh toán cho Woocommerce mặc định
 • Loại bỏ các trường Kiểm tra woocommerce mặc định
 • Hỗ trợ cho các trường bổ sung
 • Thêm các trường tùy chỉnh mới vào biểu mẫu địa chỉ giao hàng và thanh toán hiện tại
 • Sắp xếp lại các trường tùy chỉnh với giao diện người dùng kéo và thả
 • Xem trước trường trong bảng điều khiển quản trị
 • Hiển thị chi tiết trường đã gửi trong trang ấn bản đơn đặt hàng.
 • Hiển thị chi tiết lĩnh vực đã gửi trong email đặt hàng.
 • Hiển thị chi tiết lĩnh vực đã gửi trong cấu hình đơn hàng và xem trang đặt hàng.
 • Hiển thị chi tiết trường đã gửi trong  WooCommerce PDF Hóa đơn & Đóng gói các  hóa đơn.
 • Khôi phục về các trường Mặc định
 • Khả năng chỉ hiển thị các trường nếu giỏ hàng chứa các sản phẩm được chỉ định hoặc các sản phẩm từ danh mục nhất định

Các trường tùy chỉnh được hỗ trợ

 • Chữ
 • Textarea
 • Mật khẩu
 • Trường đoạn văn bản
 • Tiêu đề
 • Lựa chọn thả xuống
 • Multi Select với select2 jquery
 • Bảng chọn ngày
 • Hộp kiểm
 • Đài
 • E-mail
 • Số điện thoại
 • Số
 • Bộ chọn ngày giờ
 • Bộ chọn thời gian
 • Bộ chọn Phạm vi Ngày
 • Bộ chọn Phạm vi Ngày giờ.

Các trường có điều kiện

Hiển thị / ẩn các trường thanh toán dựa trên giá trị của các trường thanh toán khác.

Khả năng hiển thị có điều kiện cụ thể của sản phẩm

Chỉ hiển thị các trường nếu giỏ hàng chứa các sản phẩm được chỉ định.

Danh mục cụ thể có điều kiện hiển thị

Chỉ hiển thị các trường nếu giỏ hàng chứa các sản phẩm từ các danh mục được chỉ định.

Nhiều tùy chọn về ngày, giờ và ngày

Phí kiểm tra lĩnh vực thanh toán

Thêm phí vào đơn đặt hàng thanh toán dựa trên giá trị trường đã chọn. Tính năng này hoạt động với tất cả các loại trường bao gồm văn bản, vùng văn bản, bộ chọn ngày, chọn, đa chọn. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng này để giảm giá dựa trên giá trị trường đã chọn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Woocommerce Easy Checkout Field Editor v2.5.6 NULLED nulled changelog
Version 2.5.6 (21 November 2021)
Version 2.5.6 (21 November 2021) – Fix – Order did not work properly.
Version 2.5.5 (14 November 2021) – Fix – Field specific conditional visibility not working on core address fields.
Version 2.5.4 (08 November 2021) – Enhancement – Added french to datepicker languages list.
Version 2.5.3 (14 August 2021) – Fix – fixed duplication of additional fields.
Version 2.5.2 (29 July 2021) – Fix – js conflict with authorize.net payment gateway.
Version 2.5.1 (28 July 2021) – Fix – Issue with previous update.
Enhancement – Addition of checkout fees based on chosen field value.
Version 2.4.2 – 22 July 2021
Version 2.4.2 (22 july 2021) – Enhancement – Improvement in styling in order emails.
Version 2.4.1 (02 july 2021) – Ability to change field key.
Enhancement – Improvement in backend UI.
Enhancement – Improved checkbox styling for order comments in backend.
Enhancement – Added copy to clipboard icon for field key.
Enhancement – Added frontend icon on settings tab.
Version 2.3.3 – 24 june 2021
Version 2.3.3 – Fix – hides additional information when order comments is hidden by product specific visibility.
Version 2.3.2 – Fix – hides additional information upon hiding order notes.
Version 2.3.1 – Enhancement – checkbox css on backend. – Fix – Core address field label were not visible on order email,conformation and edition page.
Enhancement – Option to change datetimepicker and daterangepicker language.
Enhancement – Option to change start day in datetimepicker and daterangepicker.
Enhancement – Improvement in backend button CSS.
Enhancement – Added link to frontend on admin page.
Enhancement – Updated momentjs library to latest version.
Enhancement – Wrapped all frontend js file into jquery no conflict mode.
Enhancement – Updated select2,jquery-tageditor libraries to latest version.
Enhancement – Replaced all instances of e and _ with esc_html__.
Version 2.2.6 – 20 april 2021
Version 2.2.6 (20 april 2021) – Fix – debug error upon plugin activation.
Version 2.2.5 (28 february 2021) – Fix – additional fields not getting saved with checkout.
Version 2.2.4 (14 december 2020) – Fix – debug errors with php 8.
Version 2.2.3 (14 december 2020) – Fix – first half/second half not working on core address fields.
Version 2.2.2 (20 november 2020) – Enhancement – added option to exclude days in datepicker.
Version 2.2.1 (20 november 2020) – Enhancement – added more datepicker formats.
Enahncement – fix- added guest visibility to role specific when roles are empty.
Enhancement – added timepicker interval option.
Enhancement – added timepicker allowed times.
Version 2.1.3 – 21 september 2020
Version 2.1.3 (21 september 2020) – Fix – core address field order not changing.
Version 2.1.2 (02 september 2020) – Fix – core address field order not changing.
Version 2.1.1 (02 september 2020) – Fix – core address field label not changing.
Enhancement – Show fields conditionally based on total cart quantity.
Enhancement – Show fields conditionally based on cart quantity of specific product or variation.
Enhancement – Option to choose datepicker format.
Version 2.0.8 – 23 august 2020
Version 2.0.8 (23 august 2020) – Fix – Debug error on checkout page.
Version 2.0.7 (22 august 2020) – Fix – Removed label field for billing_address_2 and shipping_address_2.
Version 2.0.6 (22 august 2020) – Fix – Required attribute not working for core address fields.
Version 2.0.5 (21 august 2020) – Fix – Display full month text on datepicker output.
Fix – Debug error related to datepicker.
Version 2.0.4 (19 august 2020) – Fix – jquery conflict issue in backend arised after WP 5.5 update.
Version 2.0.3 (18 august 2020) – Fix – jquery conflict issue in backend arised after WP 5.5 update.
Version 2.0.2 (18 august 2020) – Added – Format option for datepicker field.
Version 2.0.1 (18 july 2020) – Fix for shipping field order issue.
Fix – Use of space for conditional fields
Fix – Improvement in frontend JS
Version 1.9.5 – 20 February 2020
Version 1.9.5(20 February 2020)- Fix – Debug error for order comments
Version 1.9.4(14 February 2020)- Added – Labels to core address fields
Version 1.9.3(23 November 2019)- Added – Settings to manage order notes.
Version 1.9.2 (23 November 2019)- Added – Role specific conditional visibility.
Version 1.9.1- Fix – use default value in select/radio field.
Added – Paragraph text field.
Enhancement – Increased input text leangh to 100 in backend.
Enhancement – Increase select/multiselect field options text value limit.
Version 1.8.4 – 20 september 2019
Version 1.8.4 (20 september 2019) – Fix – Field specific conditional visiblity does not work with variations.
Version 1.8.3 (05 september 2019) – Add – option to change fields location on thankyou page.
Version 1.8.2 (30 august 2019) – Fix – debug errors.
Version 1.8.1 (06 july 2019) – Bugfix – fixed datetimepicker formats.
Fix – Conditional field specific visibility issue when space is used in options.
Added multiple condition support for field specific conditional visibility.
Fix – Bug in reordering fields.
Added 4 new field support – Date Time picker ,Time picker , Date Range picker , Date Time Range picker.
Version 1.7.0 – 27 june 2019
Version 1.7.4(27 june 2019) – Updated plugin meta data.
Version 1.7.3(27 june 2019) – Fix-debug error on order meta page.
Version 1.7.2(16 june 2019) – Fix-debug error on order meta page.
Version 1.7.1(21 march 2019) – Fix-billing state required notice for EU countries.
Fix – Reordering fields not working.
Fix – Debug notice related to fields priority.
Version 1.6 – 21 may 2018
Version 1.6.2 (22 may 2018)- Fixed bug related to previous update.
Version 1.6.1 (22 may 2018)- Fixed debug errors.
Replaced chosen with select2 in backend.
Replaced existing product multiselect with ajax multiselect.
Version 1.5 – 12 december 2017
Added Heading field.
Removed Purchase code field in settings section.
Fix – minor admin side bug.
Version 1.4 – 20 april 2017
Fixed WooCommerce 3.0 compatibility issues.
Removed plugin update library. Use http://envato.github.io/wp-envato-market/ instead.
Version 1.3 – 15 September 2016
Version 1.3.5 (04 october 2016)- Replaced comma,space with pipe,space as separater in options field.
Version 1.3.4 (27 september 2016) – Fixed bug with Extra CSS section in newly added billing/shipping fields.
Version 1.3.3 (24 september 2016) – Changed plugin update notification text.
Version 1.3.2 (22 september 2016) – Fixed lowercase issue with select options on backend.
Version 1.3.1 (18 september 2016) – Manage fields under My Account/Edit Address page, Added Extra CSS option for each field,Show fields data on view order and order confirmation page.
Added – Conditional field specific visibility to hide/show fields based on value of other fields.
Added – Showing submitted field details in WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips invoices.
Added – Tag editor for select,multiselect,radio options.
Added – Three new field type : Email , Telephone and Number.
Improvement – Admin UI CSS/JS
Removed – Validate on additional fields.
Fix – Jquery drag and drop conflict issue.
Version 1.2 – 07 November 2015
version 1.2.6 (31/08/2016) – Overrides core woocommerce radio field html on checkout page.
Version 1.2.5 (24/08/2016)- Fixed bug with select2 placeholder.
Version 1.2.4 (04/05/2016) – Added default po/mo files.
Version 1.2.3 (29/02/2016)- Fixed issue with WP Multisite.
Version 1.2.1 (07/11/2015) – Fixed 2 bugs related to 1.2.0 update.
Improvement in orderedition field display.
Separated option for orderedition fields and order email fields.
Added category and product specific field visibility.
Version 1.1 – 16 October 2015
Version 1.1.1 (20/10/2015) – Some changes in automatic plugin update code to improve performance.
Fixed bug related to order email fields and paypal payment gateway.
Version 1.0.9 – 15 October 2015
Fixed debug error related to datepicker field.
Disabled label change option for core address fields.
Improvement in automatic plugin update feature.
Version 1.0.8 – 02 October 2015
Added direct update within wordpress dashboard.
Version 1.0.7 – 20 September 2015
Fixed bug related to required validation.
Version 1.0.6 – 15 February 2015
Replaced chosen with select2 on frontend. Backend still uses chosen.
Version 1.0.5 – 14 February 2015
Fixed compatibility issues with woocommerce 2.3.3.
Added option to disable selection of past dates in datepicker.
Fixed bug that shows wrong field key for additional fields.
Fixed bug related to shop manager role on order edition page.
Version 1.0.4 – 21 January 2015
Fixed bug related to datepicker arrows.
Displays array into comma separated string into order edition page.
Fixed bug that prevents additional fields display on order edition page.
Fixed bug related to additional fields required validation.
Version 1.0.3 – 09 January 2015
Added less opacity for hidden core fields.
Minor tweak in backend css and js code.
Version 1.0.2 – 24 December 2014
Support for Additional Fields
Admin side Visual Preview
Fixed Few minor bugs
Major Change/Improvement on Admin side as well as frontend side code.
Verified functionality of all features.
Added Chosen select for single dropdown select
Version 1.0.1 – 15 December 2014
Fixed one minor bug
Shows custom fields details along with order email
Version 1.0.0 -12 December 2014
Initial release
Tải Miễn Phí Woocommerce Easy Checkout Field Editor v2.5.6 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup