WooCommerce Downloadable Product Update E-mails v2.0.9 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Downloadable Product Update E-mails là thứ cần có cho bất kỳ cửa hàng nào bán các sản phẩm có thể tải xuống như sách điện tử, khóa học, phần mềm, v.v. một bản cập nhật mới cho sản phẩm.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woocommerce-downloadable-product-update-emails/18908283

WooCommerce Downloadable Product Update E-mails

Các tính năng của WooCommerce Downloadable Product Update E-mails

  • Plugin này hỗ trợ một Trình chỉnh sửa WordPress đầy đủ tính năng
  • Tự động tạo tên người dùng, họ, tên của sản phẩm họ đã đặt hàng
  • Các sản phẩm có thể tải xuống khác nhau cũng được hỗ trợ.
  • 4 mẫu e-mail HTML đẹp được tạo sẵn
  • Lên lịch gửi e-mail vào một khoảng thời gian nhất định theo lô.
  • Xem có bao nhiêu e-mail còn lại trong hàng đợi để gửi khi bạn lên lịch e-mail cập nhật sản phẩm!

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Downloadable Product Update E-mails v2.0.9 NULLED nulled changelog
v2.0.9 – 30th August 2021

- [New] {product_table} magic tag; output a product table within your update email. Learn More: https://wcdpue.com/available-magic-tags/
- [Fix] {what_changed} magic tag did not work for variable products.
- [Info] {what_changed} now supports HTML tags.
- [Info] Tested on WP 5.8
- [Info] Tested on WC 5.6
v2.0.8 – 25th June 2021

- [New] What Changed textarea added to the Product Update metabox. Let customers know what changed in your latest update.
- [Info] Tested on WC 5.4
v2.0.7 – 9th June 2021

- [New] Added support for WooCommerce Subscription Products.
- [Fix] Test emails weren't working for WordPress installations installed in subfolders.
- [Info] Tested on WC 5.3
v2.0.6 – 18th April 2021

- [New] Option to display Unsubscribe button on downloads page in customer accounts.
v2.0.5 – 7th April 2021

- [Fix] Compatibility issue with Flatsome theme
v2.0.4 – 20th March 2021

- [Fix] Better differentiate between guest and customer orders
- [Fix] Handle cases where wc_product does not return an object
- [Fix] Prevent sending emails with blank downloads if the option to include downloads in emails is checked but no download is returned
- [Info] Tested on WP 5.7
- [Info] Tested on WC 5.1
v2.0.3 – 19th December 2020

- New: Added basic Dokan Marketplace Plugin support. Product Vendors can send product update emails to their customers if the option is checked in WCDPUE's settings.
- New: Option to prevent plugin from sending product update emails for guest purchases.
- Info: Tested on WP 5.6
- Info: Tested on WC 4.8
v2.0.2 – 28th September 2020

- Fix: Don't output duplicate registered schedules.
- Fix: Minor silent PHP errors.
- Info: Tested on WP 5.5
- Info: Tested on WC 4.5
v2.0.1 – 16th May 2020

- Change: Admins can now either allow customers to either opt-in, or opt-out of update emails when they're checking out. Admins can also turn off the option.
- Change: Moved opt-in/opt-out preference above checkout button.
- Info: Tested on WP 5.4
- Info: Tested on WC 4.1
- Info: Added some Spanish translations
v2.0.0 is a major update, please see this short guide for instructions on moving over to the new plugin: click here

v2.0.0 – 17th November 2019

- New: Option to send test email to admin
- New: Allow customers to opt out of receiving update emails
- New: Checks added to determine whether or not there might be problems with Cron on a website.
- Change: UI improvements
- Info: Rewrote plugin in OOP PHP
- Info: Made plugin text strings translatable
- Info: Tested on WP 5.3
- Info: Tested on WC 3.8
v1.4.1 – 8th November 2018

-New: reintroduced direct download magic tag {download_url} (customers will not have access to new downloads they didn't already buy, this is a WC limitation)
-New: {download_name} magic tag (shows the updated download name(s))
-New: {full_name} magic tag (customer full name)
-Fix: show welcome screen only once
-Fix: Plugin's metabox will no longer show on non-downloadable products
-Info: Compatible with WooCommerce 3.5
v1.4.0 – 5th February 2018

-New: Product image magic tag
-New: Log feature
-Tweak: Removed immediate update sending feature by default, the option can be turned on in the settings page.
-Tweak: Settings page redesign
-Fix: wrong link to settings page on the welcome page
-Info: WP 4.9 compatible
-Info: WooCommerce 3.3 compatible
v1.3.1 – 23rd October 2017

-Fix: WooCommerce 3.2 compatible
v1.3.0 – 1st May 2017

-New: Clear queue button on settings page
-Fix: Scheduled emails were not being cleared from queue.
v1.2.0 – 10th April 2017

-Fix: Issue where plugin would count duplicate download permissions.
-Tweak: Changed "Buyers with access" text to "Unique download access count".
-Tweak: Removed {download_url} magic tag.
-Tweak: Removed {download_trim} magic tag.
-Tweak: Plugin will only send 1 email per buyer on product update. Even though a buyer has multiple active download permissions from purchasing the product multiple times; they will only receive one email about the update.
-Tested on WC 3.0
v1.1.0 – 27th December 2016

- New: 2 additional Email variables for direct download link: {download_url} and direct download link without protocol: {download_url_trim}
- New: Subject field now supports email variables.
- New: Setting to use default WooCommerce email styles for emails.
- New: Added admin notice for review.
- New: Plugin shows warning admin notice if WooCommerce is not activated.
- New: Variable downloadable products now show how many buyers each variation has next to the Variation ID
- Tweak: Changed settings page menu title to "WCDPUE Pro".
- Tweak: Code optimization.
- Fix: Email variables with trim now work on https sites also.
- Info: Tested with WP 4.7
v1.0.0 – 26th November 2016

-Initial release
Tải Miễn Phí WooCommerce Downloadable Product Update E-mails v2.0.9 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

    © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress