Woocommerce Custom Product Addons v4.1.7 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Custom Product addons là  một plugin tối ưu hóa hiệu suất, nhẹ và hiệu quả, đơn giản là tốt nhất để thêm các tùy chọn sản phẩm bổ sung bằng cách sử dụng trình tạo biểu mẫu tùy chỉnh một cách dễ dàng.

Link Demo : https://acowebs.com/woo-custom-product-addons/

Sử dụng đơn giản, kết quả mạnh mẽ

  • Hơn 22 loại Trường sản phẩm tùy chỉnh.
  • Logic có điều kiện – Hiển thị hoặc ẩn một số trường dựa trên giá trị được chọn trên các trường khác.
  • Dựa trên các biến thể – Hiển thị hoặc ẩn một số trường dựa trên biến thể sản phẩm đã chọn.
  • Đặt giá cho các trường – Giá có thể được đặt cho tất cả các trường có sẵn. Giá có thể là giá trị cố định, giá trị phần trăm của giá cơ sở sản phẩm.
  • Công thức giá tùy chỉnh – Để tính giá bằng công thức toán học dựa trên giá trị đầu vào của người dùng, số lượng sản phẩm, giá cơ sở của sản phẩm và dựa trên giá của các trường khác.

Các tính năng của Woocommerce Custom Product Addons

Trường nhập & vùng văn bản

Thêm các trường nhập sản phẩm tùy chỉnh với nhiều loại khác nhau như Văn bản, Số, Mật khẩu, Email, v.v. Và cũng có thể đặt giá dựa trên số ký tự hoặc nhân với giá trị người dùng đã nhập.

Trường Textarea có thể sử dụng để thu thập các khách hàng dạng chuỗi nhiều dòng.

Chọn Trường & Tải lên Tệp

Chọn  trợ giúp tùy chọn để thêm nhiều mục dưới dạng danh sách thả xuống. Khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều mặt hàng tùy theo cấu hình. Cũng có thể đặt giá chung cho tất cả các trường cũng như một mức giá khác nhau cho mỗi trường.

Trường Tải tệp lên  có thể sử dụng để thu thập tệp từ người dùng. Các tệp có thể là hình ảnh, Video, Tài liệu và bất kỳ thứ gì được WordPress hỗ trợ. Tệp đã tải lên sẽ được lưu trữ trong thư mục tải lên và có thể được truy cập bằng URL từ phần phụ trợ của trang web.

CheckBox & Nhóm Radio

Hộp kiểm  và  Nhóm Radio  giúp chọn từ nhiều mục được đặt trong phần phụ trợ. Hộp kiểm được sử dụng để chọn nhiều mục trong khi radio được sử dụng để chọn một lần. Ngoài ra, có thể đặt giá khác nhau cho các trường phạm vi tiếp cận.

Quản trị viên có thể định cấu hình để hiển thị  Tùy chọn khác  có thể chọn nếu khách hàng muốn các tùy chọn khác với tùy chọn đã định cấu hình và người dùng cũng có thể nhập giá trị của riêng họ làm giá trị khác.

Ngày giờ

Trường ngày, trường Ngày và giờ  và  trường Thời gian  có sẵn với plugin này. Người dùng có thể chọn ngày từ lịch được thiết kế tùy chỉnh cũng có thể nhập giá trị trực tiếp. Các trường thời gian cũng hoạt động theo cách tương tự, hiển thị danh sách các khe thời gian mà từ đó người dùng có thể chọn một.

Bộ chọn ngày giờ của jQuery đang sử dụng cho bộ chọn ngày tùy chỉnh.

Bộ chọn hình ảnh & Nhóm màu

Bộ chọn hình ảnh giúp thiết lập các hình ảnh tùy chỉnh để lựa chọn. Quản trị viên có thể thêm bao nhiêu hình ảnh trong chương trình phụ trợ ở bất kỳ kích thước nào tùy chọn. Nó có thể cấu hình để chọn nhiều cũng như một hình ảnh.

Nhóm Màu hoạt động theo cách tương tự như cách hoạt động của hộp kiểm và nhóm radio, nó có thể đặt hộp màu hoặc vòng tròn tùy chỉnh thay vì các trường hộp kiểm mặc định. Mục đã chọn sẽ được đánh dấu bằng biểu tượng dấu tích.

Quản trị viên có thể định cấu hình để hiển thị Tùy chọn khác có thể chọn nếu khách hàng muốn các tùy chọn khác với tùy chọn đã định cấu hình và người dùng cũng có thể nhập giá trị của riêng họ làm giá trị khác.

Bộ chọn màu

Bộ chọn màu  có thể sử dụng để thu thập đầu vào màu từ người dùng. Người dùng có thể chọn dạng màu bằng công cụ chọn màu được thiết kế tùy chỉnh. Giá trị của trường này sẽ là mã màu hex mà quản trị viên có thể xem cùng với đơn đặt hàng.

Phổ plugin jQuery đang sử dụng cho bộ chọn màu tùy chỉnh.

Sản phẩm như một trường bổ sung

Bạn có thể thêm bất kỳ sản phẩm nào làm trường bổ sung với bất kỳ sản phẩm nào khác. Điều này sẽ cho phép bạn tự do chuyển đổi một sản phẩm thành sản phẩm gói / tổng hợp mà không cần sử dụng bất kỳ plugin bổ sung nào.

Giá bán

Giá có thể được đặt cho tất cả các trường có sẵn với plugin. Giá có thể là giá trị cố định hoặc giá trị phần trăm của giá cơ sở sản phẩm.

Giá có thể tính toán dựa trên số lượng ký tự do người dùng nhập, giá có thể tính bằng cách nhân với giá trị người dùng đã nhập.

Bộ chọn vị trí

Bộ chọn vị trí sử dụng API Google Địa điểm để đề xuất vị trí dưới dạng các loại người dùng. Ngoài ra người dùng có thể chọn một vị trí trong bản đồ được cung cấp.

Logic có điều kiện

Logic có điều kiện đang sử dụng để hiển thị hoặc ẩn một số trường dựa trên giá trị được chọn cho các trường khác. Các trường sẽ hiển thị hoặc ẩn dựa trên sự phù hợp với tiêu chí đã đặt.

18 loại điều kiện có sẵn trong plugin này, đó là Có, Không, Rỗng, Không trống, Lớn hơn, Nhỏ hơn, Lớn hơn hoặc Bằng, Nhỏ hơn hoặc Bằng, Chứa văn bản, Văn bản không chứa , Văn bản Bắt đầu Bằng, Văn bản Kết thúc Với, Ngày là, Ngày là Trước, Ngày là Sau, Thời gian là, Thời gian là Trước và Thời gian là Sau.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Woocommerce Custom Product Addons v4.1.7 NULLED nulled changelog
4.1.7
Feature - Clear selection for the product group, image group and color group field
Bug Fix - Form Not Loading in the backend
Bug Fix - Tooltip not working properly for product group.
Bug Fix - Tooltip not working properly for the product group.
Bug Fix - JS error if not enabled ajax add to cart in archive pages
4.1.6
Compatibility - Woocomerce 6.2.x support
Compatibility - Woocommerce Dynamic Pricing
4.1.5
New Feature - Disable scrolling on validation
New Feature - Display validation errors just after the form field ends
New Feature - Help text change on selecting options of image group, radio group, and color group
Bug Fix - Critical Error on Woocommerce Deactivated
Bug Fix - Add to cart error for variation products
Bug Fix - Add to cart error for variation products
Bug Fix - Backend critical error
Compatibility - Woocomerce 6.1.x support
4.1.4
Bug Fix - Listing page button Text
Bug Fix - Form field map to checkout visibility
4.1.3
Feature - Re-enabled mapping to checkout feature
Feature - Option to see count of letters left to enter
Bug Fix - Product Variation Add to cart issue
Bug Fix - Custom Formula
Bug Fix - not showing price for options fixed
Bug Fix - Product Group Radio button quantity selection not working
Bug Fix - Custom Formula Not working
Compatibility - Woocomerce Booking Plugin
Added - New filter to change order of summary fields
4.1.2
Bug Fix - Adding to cart issue
Bug Fix - Slash before single quote on order edit.
Bug Fix - Number Field value 0 validation issue
Bug Fix - Backend Critical Error
Revert - Revert feature mapping to checkout due to bug in functionality.
4.1.1
Bug Fix - Add to cart issue for variation products
4.1.0
New Feature - Javascript field validation
New Feature - Custom Extension Support
New Field - Product Group: Now you can create products as field
New Field - Static Text: Now you can create Static Text fields with label and value
Backend - New Tab for validation messages for individual fields
Backend - Option to add general validation messages
New Option - Minimum value for text field & textarea field
New Option - Disable Zoom Image in Mobile - Image Group
New Option - Map fields to checkout fields
Bug Fix - Backend - In string editing double quotes escaping issue
Experimental feature - Avoid applying discounts to product fields
Compatibility Fix - WooCommerce Dynamic Pricing With Discount Rules By acowebs
WooCommerce 5.8.0 support
Other minor bug fixes
4.0.1
Formula price calculation bug ( ver 4.0.0) fixed
4.0.0
added Multiple file upload option
File Dropable featured
WP 5.8 and WooCommerce 5.6.0 support
Bug fixes
3.9.8
Bug Fixes
startDate support in datepicker config
3.9.7
Bug Fixes
WooCommerce 4.5.x support
3.9.6
Bug Fixes
Wordpress 5.5.x Support
WooCommerce 4.3.x support
3.9.5
Bug Fixes
Google Map Country Restriction option
WooCommerce 4.2.x support
3.9.3/3.9.4
Bug Fixes
Google Map Country Restriction option
WooCommerce 4.2.x support
3.9.2
Bug Fixes
Performance improvements for stores with large number for products
SumoSelector for multi select
WooCommerce 4.x.x support
3.9.0
Custom Formula For Paragraph content
Tool Tip for color groups
Product thumb image for Radio, Checkbox, Color group fields
3.8.0
Form builder translatable
Bug fix
3.7.4
Bug fix
3.7.2
Bug fix
WooCommerce 3.6.5 support
3.7.2
Global form Multilingual issue
PHP warning fixed
3.7.1
Bug fixes
3.7.0
Include global forms in between fields
Image Group popup option
Bug fixes
Woocommerce 3.6.4 support
3.6.7
Woocommerce 3.6.1 support
WOrdpress shortcode support for datepicker configuration
Bind wcpa custom fields with other custom fields
3.6.6
Bug fixes
3.6.5
Bug fixes
Added feature Date difference
3.6.4
Bug fixes
3.6.3
Bug fixes
3.6.2
Change Product Gallery image with image group
3.6.1
Mini Cart Bug fix
3.6.0
Improved UI design
Custom field option: Set custom variable that can be changed for each products
Bind field with quantity
Set minimum file size
Option Disable manual date input
Bug fixes
WP 5.1 Support
3.5.0
WP 5.0 Support
Image Group Image Preview option
File upload restrict by file extention
3.4.6
Added new features
Custom Logic based on Variations
Custom Logic Based on Quantity
Custom price formula based on other fields value
PolyLang Support
Bug fixes
3.4.5
Ajax file upload
Custom style for upload field
Bug fix in duplicate form feature
3.4.4
Custom Formula for pricing
Bug fixes
3.4.3
WPML support
Form duplicate option added
Bug fixes
3.4.2
Price hide option for cart, checkout, and order
3.4.1
WPML partial support
Bug fixes
3.4.0
Now form can export using WordPress post exporter
Bug fixes
3.3.1
Bug fixes
Fix on order again feature
3.3.0
Added color group
In the new version, the price will be showing based on the woocommerce tax settings. Please check the price fields are updating correctly after the plugin updation.
3.2.1
Bug fixes
3.2.0
Google Place selector
3.1.3
Bug fixes
3.1.1
Bug fixes
3.1.0
Custom datetime picker
Custom color picker
More configure options/settings
3.0.1
Bug fixes
3.0.0
Added image selection field
Added Conditional logic
Add column option
Added help text and tooltip option
Bug fixes
1.6.2
Bug fixes
1.6.1
Bug fixes
1.6.0
Bug fixes
CSS fixes
1.5.0
Added pricing option
Added more fields
CSS fixes
1.2.2
CSS fixes
1.2.1
Bug fixes
Woocomerce latest version support
1.2
Updated front end styles
1.0
2018-01-25
Initial release (beta)
Tải Miễn Phí Woocommerce Custom Product Addons v4.1.7 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup