WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.13.0 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Conditional Shipping and Payments  cung cấp cho bạn một phương thức hợp lý để hạn chế các phương thức vận chuyển, cổng thanh toán và điểm đến giao hàng có sẵn cho khách hàng của bạn.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/conditional-shipping-and-payments/

WooCommerce Conditional Shipping and Payments

Tạo các quy tắc có điều kiện để:

 • Cung cấp giao hàng miễn phí cho mỗi sản phẩm , danh mục hoặc hạng vận chuyển .
 • Hạn chế phương thức vận chuyển và giá trực tiếp dựa trên trọng lượng gói hàng , số lượng mặt hàng hoặc tổng số giỏ hàng .
 • Ngăn các sản phẩm hoặc danh mục riêng lẻ được vận chuyển đến các quốc gia , tiểu bang và mã zip bị hạn chế .
 • Giới hạn các tùy chọn giao hàng và thanh toán cho các khách hàng và vai trò khách hàng cụ thể , chẳng hạn như chủ sở hữu thành viên hoặc khách hàng bán buôn.
 • Sử dụng các cổng thanh toán cụ thể để mua đăng ký hoặc cung cấp giao hàng miễn phí khi gia hạn đăng ký.
Kiểm soát hoàn toàn các tùy chọn giao hàng và thanh toán WooCommerce của bạn.

WooCommerce Conditional Shipping and Payments giúp Hạn chế phương thức vận chuyển

Tạo quy tắc để vô hiệu hóa hoặc ẩn các phương thức vận chuyển có điều kiện:

 • Mỗi sản phẩm, danh mục hoặc hạng vận chuyển.
 • Theo trọng lượng, số lượng hàng hoặc tổng số giỏ hàng.
 • Khi kích hoạt mã phiếu giảm giá.
 • Khi mua đăng ký .
 • Đối với khách hàng cá nhân, vai trò khách hàng hoặc thành viên trang web .
Tạo quy tắc để ẩn các phương thức vận chuyển hiện có và phí vận chuyển trực tiếp.

Hạn chế các cổng thanh toán

Hạn chế hoặc ẩn các cổng thanh toán có điều kiện :

 • Theo phương thức vận chuyển, quốc gia, tiểu bang hoặc mã bưu điện.
 • Tùy thuộc vào quốc gia thanh toán đã chọn.
 • Dựa trên tổng số đơn đặt hàng hoặc đơn vị tiền tệ.
 • Theo sản phẩm, danh mục sản phẩm hoặc hạng vận chuyển.
 • Khi thanh toán cho các đăng ký .
 • Đối với khách hàng cá nhân, vai trò khách hàng hoặc thành viên của trang web của bạn.
Logic có điều kiện, trong tầm tay của bạn.

Tạo giới hạn về quốc gia và tiểu bang vận chuyển

Tạo quy tắc để ngăn đơn đặt hàng của khách hàng được chuyển đến các quốc gia hoặc tiểu bang vận chuyển cụ thể để tuân thủ các quy định nhập khẩu của hải quan hoặc các điều khoản của hãng vận chuyển. Xây dựng các quy tắc vận chuyển theo sản phẩm hoặc các quy tắc có điều kiện tùy chỉnh dựa trên:

 • Danh mục sản phẩm hoặc hạng vận chuyển trong giỏ hàng.
 • Tổng số gói hàng hoặc gói vận chuyển.
 • Vai trò khách hàng hoặc tư cách thành viên .
Loại trừ các điểm đến vận chuyển theo sản phẩm hoặc danh mục.

Muốn tìm hiểu thêm? Kiểm tra tài liệu để biết danh sách đầy đủ tất cả các điều kiện có sẵn trong tiện ích mở rộng.

Tập trung vào những vấn đề quan trọng

Bạn đang vật lộn với các đoạn mã và plugin rải rác với chức năng hạn chế? Không bao giờ là quá muộn để dọn dẹp trang web của bạn!

Giao hàng và Thanh toán có điều kiện cho phép bạn tạo cả hạn chế trên toàn cầu hoặc trên từng sản phẩm . Bất kể bạn chọn cách tiếp cận nào, tiện ích mở rộng này vẫn giữ cho trang web của bạn sạch sẽ và giúp bạn nhanh chóng theo dõi mọi hạn chế về phương thức vận chuyển và thanh toán trên trang web của bạn.

Điều hành một cửa hàng có lưu lượng truy cập cao? Tiện ích mở rộng tận dụng tất cả các tối ưu hóa bộ nhớ đệm được tích hợp trong WooCommerce và chỉ tải các thành phần cần thiết để đánh giá các quy tắc bạn đã xây dựng. Điều này đảm bảo rằng Vận chuyển và Thanh toán có Điều kiện sẽ không bao giờ làm bạn chậm lại.

Chúng tôi đã viết hơn 2000 thử nghiệm tự động để đảm bảo rằng tất cả các tính năng sẽ hoạt động như mong đợi, cập nhật sau khi cập nhật, vì vậy bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất: Doanh nghiệp của bạn – không phải plugin của bạn!

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.13.0 NULLED nulled changelog
*** WooCommerce Conditional Shipping and Payments ***

2022.03.16 - version 1.12.1
* Tweak - Removed static Shipping Method restriction notices in the cart. Due to a core limitation, it has not been possible to make them work reliably.
* Tweak - Updated the 'Show Excluded' tooltip in Payment Gateway Restrictions.
* Tweak - Use new WooCommerce and WordPress brand colors.
* Tweak - Added compatibility for Woocommerce Payments Subscriptions functionality.
* Fix - Fixed an issue that made static notices incorrectly show up for Shipping Methods in recurring packages.
* Fix - Fixed an issue that was throwing a PHP Notice when the restriction description was empty and the debugger enabled.

2022.01.17 - version 1.12.0
* Fix - 'Product on Subscription' condition won't remove a payment gateway from the 'Pay order' page.
* Fix - Fixed an issue with Category in cart condition, throwing a fatal error in admin.
* Fix - Fixed issue that prevented states from showing up after selecting a country in the Shipping Destination Restrictions.

2021.12.08 - version 1.11.0
* Feature - Introduced Debug Mode for restriction rules, enabled under 'WooCommerce > Settings > Restrictions'.
* Feature - Added continents support in the 'Shipping Countries and States' condition.
* Feature - Added wildcards support in 'Customer E-mail' condition.
* Feature - Introduced missing '=' modifier in 'Cart Item Count' condition.
* Fix - Updated condition classes and call public function merge_titles using $this.

2021.10.12 - version 1.10.0
* Important - Updated 'Cart Subtotal' condition to include or exclude tax based on the 'Display prices during cart and checkout' option.
* Feature - Introduced 'Cart Item Count' condition for global Payment Gateway Restrictions.
* Feature - Introduced 'Customer > is returning' and 'Customer > is new' modifiers.
* Fix - Updated string parameters in 'Package Weight' Condition notices.
* Fix - Fixed issue with capitalized 'Customer > e-mail is' condition values.

2021.05.27 - version 1.9.5
* Fix - Prevent debug option notices from rendering in other settings pages/sections.
* Fix - Keep 'Save' button visible when after removing all global restrictions.
* Tweak - Prevent product-level 'Shipping Methods' and 'Shipping Destination' restrictions from being saved with Virtual products.

2021.05.07 - version 1.9.4
* Feature - Support wildcards in the Coupon Code condition.

2021.03.06 - version 1.9.3
* Tweak - Updated 'Overview' table column widths.

2021.03.06 - version 1.9.2
* Tweak - Make 'Coupon Code' condition available in 'Shipping Destination' restrictions.
* Tweak - Make 'Date/Time' condition available in 'Shipping Destination' restrictions.

2021.03.05 - version 1.9.1
* Tweak - Updated UI to restore empty states when deleting all restriction rules.
* Tweak - Give focus to the 'Choose restriction...' box when clicking 'Add' without choosing a product-level restriction type.

2021.03.04 - version 1.9.0
* Important - Updated static/validation notice strings. Please update your localizations.
* Feature - Introduced 'Date/Time' condition.
* Feature - Introduced 'Billing Postcode' condition.
* Feature - Introduced 'Cart Subtotal' condition.
* Feature - Added 'gt', 'gte', 'lt' and 'lte' condition modifiers to all comparison-operator conditions.
* Feature - Support Rate ID wildcards in Shipping Method restrictions, e.g. 'FedEx*'.
* Tweak - Allow rules with empty subjects to be saved, and display a notice instead of deleting them silently.
* Tweak - Added 'AND' divider between conditions.
* Tweak - Renamed 'Shipping Country/State' restrictions to 'Shipping Destinations'.

2020.12.14 - version 1.8.11
* Feature - Introduced 'does not enable free shipping' modifier in 'Coupon Code' condition.

2020.12.08 - version 1.8.10
* Feature - Added 'Shipping Postcode' condition support in Shipping Country/State restrictions.
* Feature - Introduced 'enables free shipping' modifier in 'Coupon Code' condition.
* Tweak - Fixed 'Coupon Code' condition behavior to work correctly with empty values.
* Fix - Warning while importing products without having exported meta data.

2020.11.17 - version 1.8.9
* Fix - Custom checkout button not visible when PayPal Checkout is selected. Bug triggered when the checkout page is loaded with the PayPal Checkout gateway restricted.
* Fix - Fixed some 'Settings > Restrictions' styling issues with certain RTL/translated flavors of the WordPress dashboard.

2020.11.13 - version 1.8.8
* Fix - Fixed saving of 'Exclude Rate IDs' field values with escaped delimiters (%|%).
* Fix - JS error when attempting to set up 'Billing Country' restrictions due to an outdated file commit.

2020.11.10 - version 1.8.7
* Fix - Toggle button not working for product-level restrictions.
* Fix - Fatal error in admin area when product-level restrictions are disabled.
* Tweak - Optimized 'edit-product' page load speed on sites with slow shipping configurations.

2020.10.13 - version 1.8.6
* Feature - Add states/regions support in 'Billing Country' condition.
* Fix - 'Shipping Postcode' condition did not work in 'Payment Gateway' restrictions when attempting to purchase a synchronized subscription product.
* Fix - Resolved 'get_cart() on null' error triggered under some... pretty interesting circumstances.
* Tweak - Match 'Shipping Postcode' condition when using the 'is not' modifier and and the 'Postcode' checkout field is empty.
* Tweak - Match 'Shipping/Billing Country' condition when using the 'is not' modifier and and the 'State/Region' checkout field is empty.

2020.09.07 - version 1.8.5
* Fix - 'Product on Subscription' condition not working during manual renewals.
* Tweak - Updated the 'Settings > Restrictions' page layout.
* Tweak - Added a warning in global restriction pages to let store managers know when 'Settings > Restrictions > Troubleshooting > Disable Global Restrictions' is active.
* Tweak - Added a warning in edit-product pages to let store managers know when 'Settings > Restrictions > Troubleshooting > Disable Product Restrictions' is active.

2020.08.21 - version 1.8.4
* Tweak - Renamed 'Recurring Item' condition to 'Product on Subscription'.

2020.08.18 - version 1.8.3
* Feature - Introduced 'Recurring Package' condition, useful for restricting shipping methods in recurring (renewal) packages only.
* Fix - 'Coupon code' condition not working correctly when using the 'not used' modifier with multiple coupon codes.

2020.07.15 - version 1.8.2
* Important - Declared compatibility with WooCommerce 4.3.
* Feature - Added support for importing/exporting product-level Restrictions via the WooCommerce Importer/Exporter tool.

2020.05.28 - version 1.8.1
* Important - Declared compatibility with WooCommerce 4.2.
* Tweak - List complete trees in Category condition dropdowns.

2020.04.27 - version 1.8.0
* Important - Added integration with WooCommerce Gift Cards - see https://woocommerce.com/products/gift-cards/.
* Feature - Conditionally prevent customers from paying with gift cards. Useful for restricting gift card usage to specific products, categories, customers, etc.
* Feature - Added 'Gift Cards' condition to conditionally exclude payment options depending on whether a gift card is used to pay for an order, partially or fully.
* Feature - Added 'Gift Card Product' condition to conditionally exclude payment options depending on whether a gift card is used to pay for an order, partially or fully.
* Tweak - Made 'get_resolution_message' method public.

2020.04.27 - version 1.7.7
* Tweak - Added 'woocommerce_csp_[restriction_id]_resolution_message' filter.

2020.04.17 - version 1.7.6
* Important - Declared compatibility with WooCommerce 4.1.
* Feature - Added 'Product On Sale' condition.
* Fix - Restrictions toggle not working due to a recent regression.
* Fix - Warning at checkout when using the Klarna Payments gateway.
* Tweak - Added 'WC_CSP()->plugin_initialized()' method.
* Tweak - Ensure that the sw-select script is loaded before displaying notices.
* Tweak - Enter custom shipping rate IDs with a delimiter character by wrapping it in '%', like '%|%'.

2020.03.12 - version 1.7.5
* Important - Declared compatibility with WooCommerce 4.0.
* Feature - Added 'woocommerce_csp_package_item_quantity_count' filter. This filter can be used to limit the Package Item condition to specific package items.

2020.02.19 - version 1.7.4
* Fix - Item Quantity condition not working for product-level Shipping Countries/States Restrictions.

2020.01.24 - version 1.7.3
* Fix - Ensured restricted shipping rates are correctly identified by falling back to 'get_id' when a canonical rate ID cannot be constructed.

2020.01.17 - version 1.7.2
* Fix - Prevent errors when using the Systempay gateway.
* Tweak - Only add static notices to payment gateway descriptions inside the payment form.

2020.01.14 - version 1.7.1
* Fix - Release date in changelog.

2020.01.13 - version 1.7.0
* Important - Bumped the minimum required WooCommerce version to 2.6+.
* Important - Suppressed dynamically added notices on the checkout page when 'Show Excluded' is enabled. When a restriction is active, WooCommerce would keep scrolling the viewport to the top of the checkout page, resulting in a poor UX while filling in the checkout form fields. Notices are now displayed when 'Place Order' is clicked.
* Feature - Introduced 'Show Static Notices' option to display static messages under restricted shipping methods and payment gateways.

2019.12.10 - version 1.6.2
* Fix - Item Quantity condition not working for product-level Shipping Countries/States Restrictions.

2019.12.03 - version 1.6.1
* Fix - Broken Select All/None buttons.

2019.11.28 - version 1.6.0
* Tweak - Replaced selectWoo with self-maintained flavor of select2.

2019.10.25 - version 1.5.9
* Fix - Added WordPres 5.3 and WooCommerce 3.8 support.

2019.10.25 - version 1.5.8
* Fix - Coupon code condition not evaluating correctly when multiple coupons are used together.
* Fix - Use variation name in Shipping Class condition resolution message.
* Fix - Typo in Package Weight resolution message.
* Fix - Added styles for RTL languages.

2019.08.07 - version 1.5.7
* Fix - Postcode condition fails to work when entering UK postcodes with spaces.

2019.06.19 - version 1.5.6
* Important - Removed old Update Helper dependencies. If you are running a WooCommerce version older than 3.1, you will not see any prompts to update Conditional Shipping and Payments from now on, and will need to install extension updates manually!
* Fix - Incorrect 'Membership Plan' condition behavior when user is not logged in.
* Tweak - Added 'woocommerce_csp_order_total_contents_only' and 'woocommerce_csp_order_total_condition_incl_contents_tax' filters to modify the behavior of the 'Order Total' condition.

2019.05.08 - version 1.5.5
* Fix - Fix broken empty state styles under WordPress 5.2+.

2019.05.06 - version 1.5.4
* Fix - Fatal error when using the cart category condition with multiple category values.

2019.04.30 - version 1.5.3
* Fix - Fatal error during REST API requests when the Amazon Pay gateway is installed and activated under WC 3.6+.

2019.04.09 - version 1.5.2
* Tweak - Make Package Weight condition available in Shipping Countries/States restrictions.
* Fix - Display Custom Notice when defined in product-level Payment Gateway Restrictions.

2019.01.14 - version 1.5.1
* Fix - Removed custom Paypal Checkout buttons from checkout page.
* Tweak - Added Shipping Country and Shipping Postcode condition filters to exclude shipping/payment options by default when the state/postcode fields at checkout are empty.

2018.12.04 - version 1.5.0
* Feature - NUX improvements.
* Fix - WooCommerce Multi-Currency support.

2018.11.14 - version 1.4.2
* Fix - Empty period options in Recurring Cart/Package Item conditions.

2018.10.10 - version 1.4.1
* Fix - The chosen rate may not be found in a shipping package by ID, or may not be an object. In both edge cases a fatal error was generated by the Shipping Method restriction class. That's now fixed.
* Fix - Category conditions not working correctly with variations.

2018.10.08 - version 1.4.0
* Feature - Added 'Actions' column in the summary/overview table under 'Settings > Restrictions' and introduced 'Delete' action.
* Feature - Redesigned restrictions/conditions UI.
* Feature - Improved integration with Stripe, PayPal Express, Klarna Checkout and Klarna Payments gateways.
* Feature - Made Shipping Postcode condition available in Payment Gateway restrictions.
* Feature - Products in the 'product' post-type table are now filterable by restriction.
* Feature - Added WooCommerce Subscriptions integration: Introduced 'Recurring Item' in cart/package condition.
* Feature - Added WooCommerce Memberships integration: Introduced 'Membership Plan' condition.
* Feature - Added WooCommerce Multi-Currency integration: Introduced 'Currency' condition.
* Tweak - Revised resolution messages for all Restriction types and Conditions.
* Tweak - Made default Postcode condition behavior consistent with the 'woocommerce_shipping_cost_requires_address' option.
* Fix - Excluded shipping method rates not hidden when using the 'Customer' (billing e-mail) condition.
* Fix - Order details not updated when the 'Billing E-mail' field is modified at checkout and a restriction with a 'Customer' (billing e-mail) condition exists.
* Fix - Fixed an issue with matching of shipping rates with numeric rate IDs.
* Fix - Fixed a Postcode condition fatal error under WC 2.4/2.5.
* Fix - Shipping Country, Shipping Postcode and Coupon Code conditions now work correctly in Payment Gateway restrictions when paying for a pending-payment order.

2018.06.04 - version 1.3.5
* Fix - Shipping class conditions did not always work as expected when using the 'all' and 'not all' modifiers. Fixed.

2018.05.24 - version 1.3.4
* Tweak - Added a section in the WordPress Privacy Policy Guide to let store owners know that Conditional Shipping and Payments does not collect, store or share personal data.

2018.05.10 - version 1.3.3
* Tweak - Changed the wording in some condition resolution strings to maintain a reasonable level of accuracy. Please review your localizations for new, unstranslated strings.
* Tweak - Renamed "every" and "not every" condition modifiers.
* Fix - Category conditions did not always work as expected when using the "every" modifier. Fixed.
* Dev - Aded filters to control the term relationship (and/or) when evaluating category conditions.

2018.03.19 - version 1.3.2
* Fix - Coupon Code condition with "is not used" modifier not matching when no coupons applied in cart.

2018.02.09 - version 1.3.1
* Fix - Corrected modifier values in Coupon Code condition.

2018.01.09 - version 1.3.0
* Feature - Added 'Shipping Postcode' condition.
* Feature - Added 'Items in Package' condition.
* Feature - Added 'Package Total' condition.
* Feature - Added 'Coupon Code' condition.
* Feature - Added "is not" modifier in 'Shipping Method' condition.
* Feature - Added "every cart/package item" and "not every cart/pakage item" modifiers to 'Category' conditions.
* Feature - Added "every cart/package item" and "not every cart/pakage item" modifiers to 'Shipping Class' conditions.

2017.10.14 - version 1.2.9
* Important - WooCommerce 3.2 support added.
* Fix - Resolve "doing it wrong" notice with 'WC_Checkout->posted' access.
* Tweak - Improved shipping method restriction matching when excluding rates with non-canonical/malformed IDs under WC 3.2+. See https://github.com/woocommerce/woocommerce/issues/14837 for details.

2017.08.01 - version 1.2.8
* Tweak - Admin string tweaks.

2017.06.15 - version 1.2.7
* Tweak - Cart Total condition value now includes line item taxes, if applicable. Use `add_filter( 'woocommerce_csp_cart_total_condition_incl_tax', '__return_false' );` to revert to the old behavior, if needed.
* Fix - Totals in Cart/Order Total conditions ignore WooCommerce thousands/decimals separator formatting settings.

2017.06.02 - version 1.2.6
* Tweak - Revised restriction meta-box styles.
* Tweak - Updated plugin meta.
* Fix - PHP deprecated 'WC_Customer::get_country' notice under WC 3.0+.

2017.04.07 - version 1.2.5
* Fix - Product-level restrictions of variable products not working due to a regression in version 1.2.4.

2017.04.01 - version 1.2.4
* Fix - WooCommerce 3.0 support added.
* Fix - Notice on checkout page triggered in error when the default gateway is restricted and excluded.

2016.12.17 - version 1.2.3
* Feature - Add custom notices to Shipping Method and Shipping Gateway restrictions.
* Fix - Support WooCommerce Ship to Multiple Addresses.
* Fix - Incorrect flat-rate shipping method titles in restriction selection drop-down.
* Fix - Missing shipping method titles in Settings > Restrictions > Restrictions Overview section.

2016.10.12 - version 1.2.2
* Fix - Multiple global country restrictions all evaluate as true when a single restriction applies.

2016.06.28 - version 1.2.1
* Fix - "Add Condition" button not working under WC 2.6.
* Tweak - Refactored logic for adding conditions, now based on JS templates - see 'WC_CSP_Conditions::print_condition_field_scripts()'.

2016.05.30 - version 1.2.0
* Important - Added support for WooCommerce 2.6 and WC 2.6 Shipping Zones. To ensure that your shipping method restrictions still work after the WC 2.6 update, please ensure that WooCommerce Conditional Shipping and Payments has been updated to version 1.2.0 before running the WC 2.6 data update routine!
* Important - WC 2.6 has introduced irreversible changes to shipping rate IDs. In some cases, the update may break existing shipping method restrictions/conditions. Please review any existing shipping method restriction settings after running the WC 2.6 update routine!
* Feature - Ability to create shipping method restrictions based on custom shipping rate IDs ("Exclude Shipping Rate IDs" field).
* Tweak - After updating to WC 2.6, it is no longer possible to choose specific Table Rate Shipping / Flat Rate Boxes rates when defining Shipping Method restrictions. Instead, this is now possible by making use of the newly introduced "Exclude Shipping Rate IDs" field.
* Tweak - After updating to WC 2.6, it is no longer possible to create Shipping Method conditions based on specific Table Rate Shipping / Flat Rate Boxes rates. Following the introduction of Shipping Zones in WC, Shipping Method conditions can only be based on shipping method instances.
* Tweak - Reviewed translatable strings and replaced static variable with string in all 'gettext' function calls.

2015.12.08 - version 1.1.11
* Fix - WC 2.5 support.
* Fix - When the id of a shipping rate started with a string equal to the id of another, excluded rate, then the former one would get excluded, too.

2015.11.04 - version 1.1.10
* Feature - Customer Role condition.
* Feature - Added 'Restrictions Overview' section in the Restrictions tab under WooCommerce > Settings.
* Tweak - Simplified restriction settings markup.

2015.09.20 - version 1.1.9
* Fix - Amazon Payments support.

2015.08.25 - version 1.1.8
* Fix - Fatal error when attempting to get call 'get_available_payment_gateways()' from an admin page.

2015.08.19 - version 1.1.7
* Fix - Show "Customer" condition in product-level restrictions.

2015.08.18 - version 1.1.6
* Fix - Support for Flat Rate Boxes Shipping: Allow exclusions by method id.
* Feature - Added new "Customer" condition to enable/disable restrictions by customer e-mail.

2015.07.21 - version 1.1.5
* Fix - Minor admin styling fixes for WC 2.4.
* Fix - WC 2.4 support: Enable deprecated add-on flat rate options in the Shipping settings panel.

2015.05.21 - version 1.1.4
* Fix - WC 2.2 JS chosen compatibility.

2015.04.20 - version 1.1.3
* Fix - Add support for payment gateway rules at the checkout->pay endpoint.
* Fix - Shipping classes conditions when shipping class defined at variation level.
* Fix - Duplicate shipping method checkout notices.
* Feature - Added 'not in' Category and Shipping Class condition modifiers, which can be used, for example, to always exclude a payment gateway ** unless ** a product from the specified categories is present in the cart.

2015.04.01 - version 1.1.2
* Fix - Support non-core Shipping Methods.

2015.03.30 - version 1.1.1
* Feature - Support Table Rate Shipping rates in Shipping Method restrictions and conditions.
* Feature - 'is not' modifier for the Billing Country and Shipping Country/State conditions.
* Fix - Update checkout fields on State change.

2015.03.17 - version 1.1.0
* Feature - Support add-on flat rates in the 'Shipping Method' condition.
* Tweak - Updated conditions UI.
* Fix - Missing 'State / County' string in resolution messages under specific conditions.
* Dev - Refactored conditions API.

2015.03.03 - version 1.0.1
* Fix - select2 localization in WC 2.3.6+.

2015.02.20 - version 1.0.0
* Initial Release
Tải Miễn Phí WooCommerce Conditional Shipping and Payments 1.13.0 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup