WooCommerce Buy Again v2.7


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Với WooCommerce Buy Again , khách hàng của bạn có thể nhanh chóng mua lại các sản phẩm mà họ đã mua trước đó trên trang web của bạn.

Link Demo :  https://woocommerce.com/products/buy-again-for-woocommerce/

Mua lại cho WooCommerce cho phép khách hàng của bạn nhanh chóng mua lại các sản phẩm mà họ đã mua từ cửa hàng của bạn trong quá khứ.

Tại sao sử dụng WooCommerce Buy Again ?

Trong quy trình làm việc WooCommerce gốc, khách hàng muốn mua lại các sản phẩm mà họ đã mua trước đó từ cửa hàng của bạn có một số tùy chọn:

  • Tìm kiếm các đơn đặt hàng trước đây của họ để xác định sản phẩm
  • Tìm kiếm sản phẩm trên trang cửa hàng của bạn.
  • Sử dụng nút “Đặt hàng lại” .

Vấn đề trong việc sử dụng các tùy chọn hiện có là chúng không thuận tiện cho lắm. Ngoài ra, nút “Đặt hàng lại” chỉ cho phép người dùng mua lại toàn bộ đơn đặt hàng, không cho phép từng sản phẩm riêng lẻ.

WooCommerce Buy Again cung cấp 2 cách thuận tiện để khách hàng mua lại,

1. Phần Mua lại

Với Mua lại cho WoCommerce, plugin hiển thị phần “Mua lại” trong Trang tài khoản của tôi của khách hàng của bạn. Phần này hiển thị tất cả các sản phẩm mà khách hàng của bạn đã mua trước đó.

 

Khách hàng của bạn có thể thêm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng bằng cách sử dụng nút “Thêm vào giỏ hàng” hoặc mua một sản phẩm cụ thể bằng cách sử dụng nút “Mua ngay” .

2. Phần Chi tiết Đơn hàng

Ngoài phần “Mua lại” riêng biệt trong trang Tài khoản của tôi, khách hàng của bạn cũng có thể mua sản phẩm từ phần chi tiết đơn đặt hàng bằng cách sử dụng nút “Thêm vào giỏ hàng” và “Mua ngay” được cung cấp bởi Mua lại cho WooCommerce.

 

Bạn cũng có thể hiển thị thông báo trong trang Sản phẩm duy nhất cùng với liên kết đến đơn đặt hàng nếu sản phẩm đã được mua bởi khách hàng của bạn.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí WooCommerce Buy Again v2.7 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup