BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter v3.0.4.1 NULLED

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 của 139

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce AJAX Products Filter  là một plugin WooCommerce mạnh mẽ để lọc sản phẩm. Lọc sản phẩm của bạn theo thuộc tính, phân loại tùy chỉnh, giá, thẻ và danh mục sản phẩm. Bạn có thể chọn các loại tiện ích con khác nhau như hộp kiểm, nút radio, menu thả xuống, thanh trượt phạm vi, đám mây gắn thẻ cho thẻ, hộp kiểm có màu hoặc hình ảnh. Tùy chỉnh bất kỳ phần tử nào của widget. Bạn có thể dễ dàng thay đổi kiểu trong cài đặt cho tiêu đề tiện ích con, thanh trượt phạm vi, hộp kiểm, nút radio và các phần tử khác. Một plugin WooCommerce cực kỳ hữu ích để giúp khách hàng tìm thấy những gì họ thực sự cần. Plugin hỗ trợ phiên bản mới nhất của plugin WooCommerce.

Link Demo : https://berocket.com/product/woocommerce-ajax-products-filter

Đã thử nghiệm với các theme:

Tính năng của WooCommerce AJAX Products Filter :

CHỌN BỐ CỤC TỐT NHẤT CHO BỘ LỌC CỦA BẠN

Bộ lọc Sản phẩm AJAX WooCommerce của chúng tôi cung cấp một số bố cục bao gồm thanh trượt, hình ảnh và màu sắcBeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

PHÂN TRANG VÀ THỨ TỰ MÀ KHÔNG CẦN TẢI LẠI TRANG

Trang tiếp theo sẽ được tải và sắp xếp theo sở thích của người dùng mà không cần tải lại trang

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

HIỂN THỊ CÁC BỘ LỌC BÊN TRÊN CÁC SẢN PHẨM

Cần thêm không gian cho các sản phẩm? Nói không với thanh bên

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

URL THÂN THIỆN VỚI SEO

Sử dụng các URL đẹp với chuẩn hóa và sên thay vì ID

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

HIỂN THỊ KẾT QUẢ TRƯỚC KHI LỌC

Hiển thị cho người dùng những gì họ sẽ nhận được trước khi bộ lọc được áp dụng. Nhanh chóng và hiệu quả

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

BAO GỒM / LOẠI TRỪ CÁC GIÁ TRỊ

Chỉ hiển thị các giá trị cần thiết từ thuộc tính hoặc ẩn một vài

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

HỘP TÌM KIẾM TRÊN BẤT KỲ TRANG NÀO

Người dùng có thể điền trước các bộ lọc trước khi truy cập trang cửa hàng

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

CẬP NHẬT BỘ LỌC THEO NHU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG

Ghét “Không có sản phẩm!” thông điệp? Ẩn các giá trị không có sản phẩm khi di chuyển

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

THƯƠNG HIỆU (YÊU CẦU PLUGIN THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI)

Người dùng yêu thích thương hiệu. Giúp họ tìm thấy các thương hiệu yêu thích nhanh hơn

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

PHẠM VI GIÁ VÀ THANH TRƯỢT CHO CÁC THUỘC TÍNH

Thích
trượt? Sử dụng chúng ngay bây giờ cho các thuộc tính quá!

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA WPML VÀ POLYLANG

DỄ DÀNG DỊCH PLUGIN SANG CÁC NGÔN NGỮ KHÁC BẰNG CÔNG CỤ POLYLANG WPML VÀ POLYLANG MẠNH MẼ

BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter v3.0.4.1 NULLED nulled changelog
3.0.4.2
Fixes
Divi Builder modules for latest version Divi theme
3.0.4.1
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.6
Speed up recount functionality for hierarchical taxonomy
Fixes
PHP error check in SEO Metat Title
3.0.4
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.5 and WordPress 5.8
Fixes
Do not output styles, when it is empty
JavaScript errors on some script initialization
Create Group/Filters style on widgets
3.0.3.9
Fixes
HTML5 Popstate event work incorrect with some other plugins(Browser backward and forward buttons)
Price ranges calculate products incorrect for multi category pages
Search Box cause redirection on first load
3.0.3.8
Fixes
XSS vulnerability
Additional tables check attribute for terms count
Link like WooCommerce add-on fix
Search Box update filters when hidden
Check Widget type and styles on frontend. Display error for admin
3.0.3.7
Enhancement
Price slider with multiple taxonomy page
Speed up Additional Tables generation
Use WordPress cron for Additional Tables generation
Generate more data with single request for Additional Tables generation
Fixes
Get templates when plugin settings open
Hide selected filters area on page load
3.0.3.6
Enhancement
Remove not needed property from terms cache
Fixes
Filters can be hidden on custom page with WooCommerce shortcodes
3.0.3.5
Fixes
Price slider with older MySQL
3.0.3.4
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.3
Fixes
Price slider with decimal product price
Filter custom scroll work incorrect with some themes
Stock status recount with Additional tables
3.0.3.3
Fixes
Issue with query for hierarchical taxonomies
3.0.3.2
Enhancement
Faster table generation for variable products on product save
New Checkbox styles
Fixes
WP Rocket compatibility issue
3.0.3.1
Enhancement
Flatsome theme compatibility
JetWooBuilder compatibility
Compatibility version: WooCommerce 5.2
Fixes
Relevanssi compatibility with price filters
The7 latest version compatibility
3.0.3
Enhancement
SECURITY ISSUE! Sanitize HTML tags for all settings. Custom JavaScript can be changed only by admin(Super admin for multisite).
New hook to change additional table generation products per call
Copy filter/group from other do not required
New products count class for elements in "Add more classes" add-on
Fixes
Price filter query issue with some plugins/themes
Remove “Limit filter values by products from the selected category” option from filter edit page
3.0.2.10
Fixes
Canonical URL for Nice URLs
RTL filters align
Disable Auto complete when link changes disabled
Image/Color aria-label values.
Search box option to update filters
Nested filters display without filtering with Update Products button
Price based on country compatibility
3.0.2.9
Enhancement
Option to disable canonical tag from plugin
Fixes
Error on old WooCommerce
Text align for some themes
Link like WooCommerce on search page and other page with GET parameters
Canonical tag pagination. Canonical tag trailing slash. Canonical tag can be different in new version.
3.0.2.8
Enhancement
Compatibility version: WooCommerce 5.0
Fixes
Issues with some optimization plugins
Admin bar error duplicates
3.0.2.7
Enhancement
Remove empty header
Move some options to another tabs
Add explanation for some options
More information in admin bar panel
Fixes
Search icon position
Some symbols in URL
Different symbols in search input field
Multiple search input field on page
Other fixes
3.0.2.6
Enhancement
Compatibility version: PHP 8 and WooCommerce 4.9
Fixes
Price slider with custom values
Custom style for checked elements of image/color styles
3.0.2.5
Fixes
HOTFIX - JavaScript error after filtering
HOTFIX - PHP error in recount for attributes
3.0.2.4
Enhancement
Remove PHP session from plugin by default.
Fixes
Incompatibility with Divi Theme and some plugins that uses WP_Query inside products loop
Filters/Groups hidden on some devices can work incorrect after filtering
Custom sidebar displayed when Filters/Groups hidden on some devices is added and not displayed
Add more classes PHP notice
3.0.2.3
Fixes
Issue with Divi Builder
3.0.2.2
Fixes
Incompatibility with WordPress 5.6
Issue with filters disappearing
3.0.2.1
Fixes
Issue with pagination
Categories not displayed in conditions
Error with Elementor Popup
3.0.2
Enhancement
Search Field filter
Better compatibility with other plugins and themes
Possibility to translate some text in URL with WPML
Option to disable panel in admin bar
Option to set how product count will be displayed
Fixes
Remove inline JavaScript that cause error with some caching plugins
Change variable to disable AJAX pagination. Prevent disabling on some sites
Use default rewrite values, when wp_rewrite not exist
Add JavaScript variable only once for page
Incompatibility with latest version of product table
3.0.1.9
Enhancement
WPML compatibility
Option to setup style of product count per attribute value
Fixes
Display child taxonomies as parent, when parent was removed
Some styles
3.0.1.8
Enhancement
Option to filter products by variation price
Compatibility with premmerce-multicurrency
Replace product image with variation image for some specific themes
Admin bar information for themes, that displayed admin bar in header
Fixes
Database cache related to taxonomies count
Display child taxonomies hierarchical for specific taxonomy
Display child taxonomies as parent, when parent was removed
3.0.1.7
Enhancement
Compatibility with Yoast SEO for canonical option
New Color style with checkbox
Option to use variation price for price slider
Fixes
Hierarchical taxonomy sorting
Select2 check duplicates
Show child elements if it is selected
3.0.1.6
Enhancement
New "Color" style
Fixes
Issue with some query
Price filters not collapse on page load
Some categories can be remove from conditions or displaying
Other small issues
3.0.1.5
Fixes
Remove Search Field that was added by mistake
3.0.1.4
Fixes
Upload images for filter with style "Image"
Sidebar shadow on the left when it closed
Multiple filters for same taxonomy with style "Select" works correct
3.0.1.3
Enhancement
WP-Rocket compatibility
FacetWP compatibility
Fixes
Incompatibility with latest jQuery
Price slider option "Use custom values"
Shop page with categories instead products
3.0.1.2.1
Fixes
Fatal error for deprecated filters
3.0.1.2
Enhancement
Compatibility with Elementor Pro
Compatibility with some themes
Fixes
Child/Parent message before filter
Shortcode [brapf_next_shortcode_apply] do not work without parameters
Move option from free to paid
3.0.1.1
Fixes
New Divi theme incompatibility
Only title filters styles in custom sidebar
3.0.1
Enhancement
[Dev] New Javascript trigger
Compatibility version: Wordpress 5.5 and WooCommerce 4.4
Fixes
Filters replace with WPML and Polylang
Deprecated shortcode do not work without filter ID
Child/parent works incorrect with Select style
Some additional hooks and triggers
3.0.0.9
Enhancement
New SEO Meta Title style
[Dev] New option to display attribute values without products after recount
[Dev] New classes to create filter styles in themes or plugins
Fixes
Issue with jQuery UI styles on other elements in some themes
3.0.0.8
Fixes
Products search selected filters
Deprecated Filters popup close
Shortcode PHP error
3.0.0.7
Fixes
Filters not displayed after disable Deprecated Filters add-on
Empty sidebar not displayed
Hierarchical sorting prevent error on frontend and save error to database
3.0.0.6
Enhancement
Sub-attribute for Nested filters add-on
Fixes
Replacement for user custom CSS
Deprecated Filters: Search box styles
Text style with image/color
Slash for canonical URL
3.0.0.5
Enhancement
Deprecated Filters: Custom Class option for buttons
Fixes
Deprecated Filters: Price Slider
PHP Warning for older PHP
3.0.0.4
Enhancement
Additional JavaScript hook to override functions to hide/show filters
Fixes
Deprecated Filters: Design styles in incorrect place
Autoptimize incompatibility
Incompatibility with iubenda – Cookie and Consent Solution
Compatibility with other JavaScript/CSS minify plugins
3.0.0.3
Fixes
Hierarchical style
CSS Minify script incompatibility
Deprecated Filters: Loading overlay and image
Deprecated Filters: Button for Search Box
Deprecated Filters: Current page detection
Deprecated Filters: Attribute Slider
Deprecated Filters: Design tab
3.0.0.2
Enhancement
Additional block for Selected Filters Area
Fixes
Link like WooCommerce add-on
Hide on mobile/desktop group with button
Filters inline opened when filtered
Relevanssi script on page where it is not required
Max-Height instead Height for filter height limitation
Correct inline group position
3.0.0.1
Enhancement
Change Cursor for some Elements
Fixes
URL Decoding with Nice URLs
Collapse Icon and Description Icon Size
Remove error for deprecated price filter
3.0
Enhancement
New styles for filters: Checkbox, Select, Slider, Color, Image
New slider styles
New buttons styles
Selected filters area horizontal styles
Datepicker for attributes
Single selection for checkbox
Select and Select2 can be displayed on same time
Editable Input fields on slider for any attributes
Text before slider values and text after slider value for any slider
Collapse widget option with different settings
Less JavaScript and HTML code for same result.
More compatibility with themes and plugins
Better compatibility with Divi Builder, Beaver Builder, Elementor Builder
Relevanssi compatibility
More ways to customize filters and add additional functionality
Search box can be used without button
Display child values for selected value or for current page for hierarchical attributes
Option to set how hierarchical attribute must be displayed
Separate admin title and frontend title
Back button in browser on AJAX
All JavaScript in one minified file
All CSS Styles in one minified file
Checked style for image element style
Attribute value name on mouse over for Image and Color styles
Fixes
Incompatibility with some themes
Incompatibility with Windows server
Incompatibility with MariaDB
A lot of issues with Child/Parent filters
Issues with Nested Filters
Issues with Custom Sidebar
A lot of small fixes
2.4.2.3
Enhancement
Compatibility WooCommerce 4.1
2.4.2.2
Fixes
Critical error with older WooCommerce Product Table
2.4.2.1
Enhancement
Compatibility WooCommerce Product Table 2.6
Fixes
Fatal error with some plugins that call hooks incorrect
2.4.2
Enhancement
Compatibility WooCommerce 4.0
Compatibility with Math Rank SEO
Fixes
PHP Notice on some sites
Media script loads on all admin pages
2.4.1.9
Enhancement
Sidear themes and icons
Sidebar open button styles
Fixes
Group collapse themes
Nested filters load
Rewrite rules save error
Work incorrect post__in variable
Media library uses on every admin page
2.4.1.8
Enhancement
Remove some queries
Fixes
Use custom values option do not work
Hide out of stock variations with price slider do not work
Hide out of stock variations work incorrect on some sites
2.4.1.7
Fixes
Avada 6.2.0 incompatibility. Products not editable
Max Price input fields JavaScript error
2.4.1.6
Fixes
PHP Warning/Notice on some site
Sorting in WooCommerce shortcodes works incorrect
Some styles do not affect option "Display styles only for pages with filters"
2.4.1.5
Enhancement
Additional Tables compatibility with Polylang
Better compatibility with Load More and Grid/List plugins
Fixes
Session start error for some admin pages
Nice URL do not work after first save
JavaScript errors in WordPress customization
Inline filters do not displayed on Internet Explorer
Multiple category/attribute values in WooCommerce shortcode
Use unique class for color picker script
Remove title from HTML5 PushState
Group simple create from widget do not work
Variable products with out of stock variation still visible if query uses post__in parameter
2.4.1.4
Fixes
Correct count for attribute values with some WooCommerce Shortcodes
Option text not correct
Some variable products not excluded with disabled Additional table add-on
2.4.1.3
Fixes
Nice URL compatibility with non latin slug
Sale filter database error when no one product is on sale
"Hide variations that are out of stock" option do not work without "Additional table" add-on
WPML: "Hide variations that are out of stock" option work only on base language
WPML: "Additional table" add-on compatibility
"Display variation image" and "Display variation price" do not work with "Use slug in URL" option, when slug is not latin in attribute value
"Remember variation options" and "Use variation options only after search" do not work with non latin slug in attribute value
2.4.1.2
Enhancement
Divi Theme Builder module to fix incompatibility
Fixes
Categories work incorrect with WPML and Additional table addon
Nice URL do not work with WPML
2.4.1.1
Fixes
Price replacements do not work
Divi theme compatibility replace with another module
PHP notices for some sorting
2.4.1
Enhancement
New recount options
Rename some options to be more correct
Group some options in advanced settings
Get attribute values with WordPress default functionality
Better sorting for hierarchical taxonomy (product categories)
Better sorting with slider by atribute
Some options work faster
Fixes
Get correct price with recount option
Hide some options in filter settings
2.4.0.6
Enhancement
Hide group that is displayed with shortcode
Fixes
Empty CSS is displayed
Group button validation
In-line filters positioning with button
2.4.0.5
Enhancement
NEW ADDON Custom Sidebar
Hide filters group above products
Compatibility version: WordPress 5.3 and WooCommerce 3.8
Fixes
Additional tables: stuck and do not generate tables
Additional tables: slow generating of the data for categories
Product Category Value Limitation do not work
2.4.0.4
Enhancement
Option to hide out of stock variable products only when Stock status selected
Fixes
Additional tables generation errors
Additional tables incorrect data to hide products
Custom filtering permalink with Product Table plugin
2.4.0.3
Enhancement
Template optimizations
2.4.0.2
Enhancement
Additional table generation withour WP-Cron
Option to disable AJAX Pagination
Write table generation errors and status
2.4.0.1
Fixes
Compatibility with other BeRocket plugins on activation
Drop custom tables on uninstall
2.4
Enhancement
Additional table for taxonomies (Product categories work faster with it)
Additional table for variable products
Better Compatibility with BodyCommerce
Better Compatibility with WooJetPack product visibility by user role option
Nofollow and Noindex options for URLs
"Hide out of stock variable" option also remove variable products, that do not have variation with selected attributes
Fixes
Generating Additional tables on large amount of data
URL generation for some attribute values
URL generation when disable multiple option is enabled
2.3.1.1
Fixes
Product sub-categories not displayed
Product categories sort subcategories incorrect
PHP notice undefined values
2.3.1
Fixes
CRITICAL UPDATE! Vulnerability found! Please update the plugin to the version 2.3.1
2.3.0.5
Enhancement
better validation for custom css output
Fixes
warning in main.php
2.3.0.4
Fixes
Removing installation wizard. It will be added back after upgrade
2.3.0.3
Fixes
Don't allow output javsacript through CSS field
2.3.0.2
Fixes
WPML Compatibility with new recount
Purge cache on update
2.3.0.1
Fixes
WordPress database prefix was incorrect for some tables
2.3
Enhancement
More correct filters recount
More elemnts for translation
Fixes
Order by element always displayed
Rewrite rules override every load
Some filters products count
2.2.4.4
Enhancement
ADDON: Variations Tables - optimization for variation functions with custom tables
Canonical URL with sorted filters
Min width for inline filters
2.2.4.3
Fixes
Remove Text before and Text after from price range infinity text
Attribute value recount on attribute and taxonomy pages
Polylang rewrite rules compatibility
2.2.4.2
Fixes
Incorrect recount terms on some sites
2.2.4.1
Enhancement
Option use dropdown menu to select year in date filter
Option use dropdown menu to select month in date filter
Fixes
WooCommerce Shortcode with multiple categories
2.2.4
Enhancement
Filtering speed optimization
Multiple WooCommerce shortcode can work correct
Database query optimization and less query count
Fixes
WooCommerce Shortcode with new price filtering
2.2.3.7
Enhancement
Price slider speed woocommerce 3.6
WooCommerce shortcode add no products message
Fixes
PHP notices
Remove some files
2.2.3.6
Fixes
Links to BeRocket
Compatibility with other BeRocket plugins
Categories default sorting is not working
Remove some php notices
Reset in above products position break other filters
Tax rates option for price
Custom Taxonomies in slider
Price Ranges style
2.2.3.5
Enhancement
Option to use Standard tax rates for price filter
Separate Query Vars addon option to set Default operator for URLs
Separate Query Vars addon lower case operator text in URLs
Option to set devices where scroll to the top will be used
Ranges display style option
Fixes
Attribute slider
PHP notices/errors
2.2.3.4
Fixes
Tags cloud
Incorrect description
Selected filters area Attribute name
Child/Parent option for product categories
Selected filters with Filters Conditions
2.2.3.3
Fixes
Search Box in Single filter is deprecated
Variation limitation with custom database prefix
Scrollbar update
2.2.3.2
Fixes
Notice map_meta_cap for BeRocket plugins
2.2.3.1
Fixes
Font-Awesome 5 in admin settings
Framework version
2.2.3
Enhancement
Option to set infinite for price ranges
Option to turn off multiple select for images and colors
Multiple select for the Sub-Categories
More options for URLs without Nice URL option
Inline count option for Inline filters with title only
Include/Exclude for Sub-Categories
Do not close widget if it is selected
Fixes
Child/Parent JavaScript issue
Content width for Inline filters with title only
Internet Explorer issue with colors
Product Count for Image filter type
Attributes WooCommerce sorting in WooCommerce 3.6
Remove out of stock variations, when attribute slug in not Latin
Variations options with latest version of MySQL
Hide for price ranges Enable Slider Inputs, Min/Max price and Order
Variations with post status trash in query
2.2.2.4
Fixes
Some options do not work with latest update
2.2.2.3
Enhancement
Compatibility with Elementor and other plugins
Compatibility with other BeRocket plugins
Code Security
2.2.2.2
Fixes
Hide some options with Date filter
Loading Icon
Creation filters/groups in customizer
Multiple sorting form
Better compatibility with Flatsome theme
Custom Taxonomies list
Security problem
Code optimization
Addon Filtering Conditions
2.2.2.1
Fixes
Sub-categories
Categories order
2.2.2
Enhancement
Update BeRocket plugin framework 2.1
Fixes
Hide widgets without values
Hide on mobile/tablet/desktop
2.2.1.7
Enhancement
Use sorting from WooCommerce settings for sliders
New addon Filtering Conditions
Fixes
Error with PHP session
"Hide on mobile" option recognize mobile device incorrect
SEO in title with sliders
Database error with creating table query
Deprecated functions in Divi modules
Slider do not work correct with custom taxonomy
Variation price and image for WooCommerce shortcode and Product table plugin
Replace WooCommerce deprecated functions
Selecting incorrect image/price for variation when filtered by categories
Fatal error activating plugin without WooCommerce
Filtering by Date do not work
Hide out of stock variations work incorrect on some sites
2.2.1.6
Fixes
Create table in db only on admin panel with check if it exist
On some sites filters and groups creates with specific post status and do not work
Categories/Attributes do not displayed if do not have products
2.2.1.5
Fixes
Filters doesn't work on theme, that do not have WooCommerce support
PHP notice when used too short keyword for Nice URL
2.2.1.4
Fixes
Canonical URL
On sale with exclude variation
Sale status filter Reload amount of products
Customizer do not save WooCommerce settings
Hooks to fix filtering on some theme
2.2.1.3
Fixes
New SEO feature element position
Small fixes
2.2.1.2
Fixes
Hide variable products option do not work on some sites
2.2.1.1
Fixes
Filtering WooCommerce shortcodes on deafault WooCommerce pages with option berocket_aapf=true
Custom CSS class for filters in widget do not work
New hooks
2.2.1.0.1
Fixes
New SEO option remove title/header/description when filters not selected
Loading icon position on some themes
2.2.1
Enhancement
SEO - title, header and description can be modified to include filters
Option to select title, header and description style
Compatibility with WP Multilang
Better settings design
Fixes
Cache for attributes and custom taxonomies not include
Error Notices
2.2.0.13.1
Fixes
Product table compatibility not included in latest version
2.2.0.13
Enhancement
Compatibility with "Price Based on Country"
Fixes
AJAX pagination with custom classes
Compatibility with Polylang
Attributes cache
2.2.0.12
Enhancement
Compatibility with Polylang
Fixes
Optimization and fixes
2.2.0.11
Enhancement
Option: Variation product show filtered price
Fixes
WPML compatibility
Autoselector SEO warning message
Exclude/Include list for product tags
Returned some options, that were missing
2.2.0.10
Fixes
Sale shortcode
Compatibility with old PHP version
Widget inline on mobile devices
Categories filter on some sites
2.2.0.9
Fixes
Price ranges errors
Page loading optimization
2.2.0.8
Enhancement
Optimized query for recount option
Fixes
Hover type of inline filters now ignore click
Inline filters works better with Select2
Compatibility with Fontawesome5
Option to disable Fontawesome do not work correct
JavaScript error on creating filter from widget
Compatibility with WooCommerce multi currency
2.2.0.7
Enhancement
Option to select child tree indent for select(dropdown)
Price slider compatibility with WooCommerce Multi Currency
Shop Manager role can edit plugin settings and filters
Fixes
"Product count style" for select type of filter
Min price value for categories
Limit price slider values by selected category
Option to do "Hide out of stock variable" compatible with some hosting
Width for line filter on mobile devices
Radio button doesn't work
Compatibility with currency exchange in WooCommerce Multilingual
WooCommerce Product Table sort by price and sales count
2.2.0.6
Enhancement
Create filter popup in widgets
Create group popup in widgets
Fixes
Categories compatibility with some cache plugin
Auto-selector fix for broken pages, when script is failed
"Reload amount of products" option with WooCommerce shortcodes, when filters displayed before products
Remove fatal error with WooCommerce product table plugin
2.2.0.5
Fixes
HOTFIX: Fatal error on widgets
2.2.0.4
Fixes
Error in admin settings
2.2.0.3
Enhancement
Optimization for categories filter
Fixes
Color and image save for categories and brands
Get categories function generate a lot of query
Warning for permalink options
Wizard cannot get selectors for some theme
2.2.0.2
Fixes
Get query with Alternative load
Update from free version of plugin
Session start error
2.2.0.1
Fixes
Alternative load errors
Reset button for product table
2.2
Enhancement
jQuery loading type is default
Other AJAX loading types now is deprecated
Wizard for filters
Better compatibility with free version of plugin
Changed option names to be more intuitive
Better compatibility with WooCommerce Product Table plugin
Fixes
Pagination for other languages
Font awesome not disabling with option
Better work with WooCommerce shortcodes
Correct work with attribute archive pages
Other fixes
2.1.1.1
Fixes
Some error with WooCommerce shortcode
2.1.1
Fixes
Fixed conditions
2.1.0
Enhancement
New settings design
Support sorting for BeRocket Brands
More informative auto-selectors option
Some options now is deprecated
Some filtering optimizations
Fixes
Search box hide on mobile/desktop fix
WooCommerce shortcode filtering
Child/Parent in Select
Child/Parent for categories
2.0.9.8
Fixes
Nice URL with custom shop page slug
2.0.9.7
Enhancement
Max inline count for inline grouped filters
Auto-selectors release version
Title in group widget displayed on sidebar
Fixes
"Use filtered variation only after search" option do not work without "Use filtered variation link and session" option
Nice URL do not work without setuped WooCommerce page
Select2 option break old version of WooCommerce
Limit width of selectbox in widgets
Select multiple work incorrect
Select multiple displayed incorrect on some theme
2.0.9.6
Fixes
Child-parent work incorrect with Reset button
WooCommerce Product table reset button doesn't work
Slider type of filter work incorrect with WooCommerce Product Table plugin
2.0.9.5
Enhancement
Replace images in variable products to variation image
Fixes
Select type for child-parent
Product table in shop page
Saving options in other posts
Price style in Selected filters area
WCML Currency exchange
2.0.9.4
Enhancement
Option to replace deprecated widgets with new one automatically
Fixes
Improve admin side loading speed
Compatibility with Uncode theme
Visual composer and Divi builder modules
Old widgets is fully deprecated and disabled from any changes
2.0.9.3
Enhancement
Better plugin menu items location
Fixes
Custom order for attributes
Out of stock variations hide
2.0.9.2
Enhancement
Remove variable products without needed variation
Hide groups and filters for mobile/tablet/desktop devices
Fixes
Sorting doesn't work correct with default sort by Date
2.0.9.1
Enhancement
Compatibility with next version of WooCommerce Product Table
Position of Elements above products to fix incompatibility with some theme
Fixes
Additional styles to fix incompatibility with some theme
Update/Reset button display inline
2.0.9
Enhancement
Custom CSS class for filters and groups
Option to show group above products
Hide sidebar if filters hidden and sidebar doesn't have other widgets
Examples for custom CSS
Use links in checkbox/radio/color/image. Option to improve SEO
Display filters in group inline
Display filters hidden. Only title will be displayed
Option to change size of color/image element
Option to change selected style of color/image element
Option to use custom CSS for selected color/image element
Use filtered variation link for variable products
Always display or hide Show/Hide button when attribute count setted
Added product Category type of filter
Fixes
Slider with a lot options
Selected filters with Select2 script
Nice URL for different permalink settings
Position for description symbol
Empty categories always visible, when must be hidden
Date filter doesn't work with sorting by popularity
Show/hide arrow style and position
Pagination with nice URL
Show/Hide button correct after filtering
2.0.8.1
Enhancement
Multiple color for Color type of widget
Fixes
Slider recount work incorrect with some settings
Option to fix sliders with a lot of values
Categories product count in subcategories widget
Option to disable eecode + symbol in URL
Move some option to Advanced tab
2.0.8
Enhancement
WPBakery Page Builder(Visual Composer) Module
Divi Builder module
Option to use GET query instead POST
Select2 script for Selectbox in filters
Multiple Selectbox option
Option to order attribute values ascending or descending
Added title for group widgets(only for admin panel)
Fixes
Select type of widget with Child/Parent option
Compatibility with Divi shop module
Compatibility with other filters
Count of element per row
Option "Show products count before filtering"
Filter by Date
Show/Hide widget after filtering(filters hides same as before filtering)
Use default WooCommerce variable for Orderby
Tags cloud element position and auto height
Condition attribute not use values without products
2.0.7.14
Fixes
Fix Problems with child/parent widgets
Fix products load on pages without products
WPML attribute slug translate
Tags cloud element position
Error in group widget
2.0.7.13
Fixes
Fix errors on old version of PHP
"Display products" option compatibility with WooCommerce 3.3
2.0.7.12
Enhancement
Option to disable collapse action for widgets
Fixes
Better compatibility with theme The7
Font Awesome 5 icons for rating
Errors on WooCommerce older then 3.3
2.0.7.11
Fixes
Fatal errors in Divi builder and Visual composer
Sorting control doesn't work on latest WooCommerce
Sale filter doesn't work on latest WooCommerce
Fatal error on some page that used WooCommerce query
Permalinks without trailing slash doesn't work correct
2.0.7.10
Fixes
Categories product count in widgets
Table for plugin custom post type on mobile device
Description position on widgets
Compatibility with WooCommerce widgets
Compatibility with new features in Load More plugin
Updater fix
2.0.7.9
Fixes
Scroll on widgets doesn't work after filtering
Show products count before filtering work incorrect with scroll in widget
Added empty elements to widget to fix errors with saving
2.0.7.8
Fixes
Error on page without pagination and disabled SEO option
2.0.7.7
Fixes
Limitation will be added to new filters, when you creating it from deprecated filters
Ordering doesn't work for categories
WooCommerce shortcode pagination doesn't work correct
2.0.7.6
Enhancement
Canonical option for WooCommerce pages
Fixes
Fix for pages with WooCommerce shortcodes
Page with disabled "Template ajax load fix" option
Rating filter doesn't work correct
Tag cloud
2.0.7.5
Enhancement
Categories condition uses checkboxes instead dropdown menu
Fixes
Hide empty widgets fix
WPML fix
Description position fix
Selected filter area name displayed twice
2.0.7.4
Enhancement
Custom first element in dropdown menu
Conditions for single filters
Search box option for groups
Fixes
Hide widgets without attributes
2.0.7.3
Fixes
SSL Fonts load fix
Check WC_Query method before use it
Wizard setup
Deprecated
Remove old shortcode builder
2.0.7.2
Fixes
Fatal error on multisite
2.0.7.1
Enhancement
Filter by product rating
Display only part of attribute values on page load
Decimal settings for each slider filter
New filters as custom post type
Group filters post type for filter limitation
New shortcodes
2.0.7
Enhancement
Function to get selectors for your theme automatically
Setup Wizard with more explanation for easy plugin setup
Fixes
Was added fix for The 7 theme, but you need additional JS for your setup
2.0.6.66
Fixes
Fatal error in attribute widgets
2.0.6.65
Fixes
Price filter generates errors with WooCommerce older than 3.0
Fatal error when plugin uses with old version of any other BeRocket plugins
2.0.6.64
Fixes
Reset button doesn't work correct
Selected filters area work incorrect with Update button
Selected filters area generate incorrect links
Remove some PHP notices and errors
Nice URL option doesn't work with some WooCommerce language files
2.0.6.63
Fixes
Slider filters doesn't work after filtering
Slider filters doesn't work correct with reset button
Shortcode with option "Reload amount of products" incorrect after filtering
2.0.6.62
Fixes
Sliders with price range doesn't work correct with option "Reload amount of products"
Checkbox style disapears when uses scroll in filters
Scroll in filters disapears after filtering with option "Reload amount of products"
Plugin doesn't use correct query on default WooCommerce pages, when WooCommerce shortcodes uses on same pages
Slider doesn't work correct when slug uses not latin alphabet symbols
2.0.6.61
Fixes
Warning and notice with disabled option "Hide out of stock items from the catalog"
Price filter generate incorrect query with WPML
Plugin uses DEBUG MODE from settings instead BeRocket Account settings
2.0.6.60
Enhancement
Slider is reloading its limits same as other filters
Price limits counted within filtered products
Products search is updated to the recent version of WooCoomerce
Updated speed of replacing reloaded filter widgets
Parent category recount upgraded. Not all subcategories was counted
Fixes
Deep level was broken in previous version. Fixed now
Alpha sorting is fixed for categories
Better sliders compatibility with other filters
Slider hidden when no values available(was using possible min+max values before)
Added all options from widget to shortcode builder
Selected filter area hides with "Show if nothing is selected"
Caching for categories page doesn't work correct
2.0.6.59
Enhancement
Better location for Update popup
Fixes
Sale for product_count
Correct search for the products, must search same as woocommerce
For common attributes search wasn't applied, no verification for
Fix Update popup issue when height is used
Fixing issue with subcategories that have same name start as parent
Don't count subcategories products in the parent category
Fixing Hidden, private and product recount
2.0.6.58
Fixes
Small fixes
2.0.6.57
Enhancement
Recent woocommerce version support
2.0.6.56
Fixes
Permalink settings error fix
Notices style fix
2.0.6.55
Fixes
Fix compatibility with other plugins
2.0.6.54
Fixes
New version of Font Awesome
Fixed cache option for categories page
Operator AND in filters doesn't work on some sites
CSS was not valid, because of error
Remove potential notices, that can write to error log
2.0.6.53
Fixes
Remove a lot of PHP notices for widgets with different settings
Updater fix for multisite
2.0.6.52
Enhancement
Deep level for widget with "Use current product category to get child" option enabled
Option to enable inputs in price slider. Inputs will be editable
Fixes
Cache option doesn't work correct on search page
Changed "Dispay" to "Display"
Removed notices
2.0.6.51
Fixes
Updater fixes
2.0.6.50
Fixes
Remove some debug information
2.0.6.49
Fixes
Slider doesn't displayed on some theme
Remove some PHP notices
2.0.6.48
Fixes
Nice URL for custom taxonomy
Product sub-categories widget duplicates child categories for next categories without child
Parent-child widgets doesn't work with product categories
Parent-child widgets for select type widget doesn't work correct
2.0.6.47
Fixes
Compatibility with WooCommerce 3.0.0
Filters doesn't work correct with WooCommerce shortcodes
PHP notices was removed
2.0.6.46
Fixes
Compatibility with WooCommerce 3.0.0
WPML Compatibility
Compatibility with other plugins
Russian language update
Tag Cloud fix
2.0.6.45
Fixes
Errors with WooCommerce shortcodes. Incorrect filtering for WooCommerce shortcodes
2.0.6.44
Fixes
Product categories with WPML
Select widgets on mobile devices
2.0.6.43
Fixes
Widget title compatibility with WPML
Updater fix
2.0.6.42
Fixes
Title in Selected filters widget
Display only on products pages, that inside selected categories
Filters without "Template ajax load fix" doesn't work on search page
Some fixes for "On sale" widget
Count of products on color widgets sometimes displayed incorrect
Price filter doesn't work correct with Currency Exchange plugin
2.0.6.41
Fixes
Fix some error in PHP
2.0.6.40
Fixes
Sorting in sliders with text values
Slider on mobile devices
Option to fix search pages
"Display products" option doesn't work correct on some sites
PHP 7 widget fix
Attribute values recount for widget with color type
Hide widgets with fixed height
Remove PHP notices in styles
Display styles only for pages with filters
Template fixes
2.0.6.39
Fixes
PHP warning for product category widget
Selected filters shortcode work incorrect
2.0.6.38
Fixes
WordPress widget Live Preview doesn't work
Plugin doesn't work with WPML, but withount WooCommerce multilingual
Hash doesn't work correct with some other plugins
2.0.6.37
Fixes
Products recount doesn't work with checkbox type of widget
Some site doesn't load correct page with JavaScript(jQuery) "Template ajax load fix"
2.0.6.36
Fixes
"berocket_aapf_tax_query_attribute" hook for tax query attributes
Sale widgets always uses checkbox type of widget
Sale and Stock status widgets uses same id for checkboxes
Some sliders doesn't work correct
"Old slider compatibility" option doesn't work correct
2.0.6.35
Fixes
Slider optimization
Variable to enter currency symbol before or after values
Fatal error with some type of custom taxonomy
Fatal error with some type of custom taxonomy sorting
Remove Show/Hide value(s) button from widget
Hide widgets without values
Incorrect values in selected filters area
Options to remove Font Awesome styles from page
2.0.6.34
Fixes
Custom JavaScript with errors break some pages
Some text cannot be translated with WPML
Price filter didn't used 0.00 price
Child values didn't displayed with "Hide all child values?" option, when parent values doesn't displayed
2.0.6.33
Enhancement
"Hide values without products" option work without "Show product count per attributes?" option in widgets
Option "Hide all child values?" in widgets settings to hide child values in widgets and add "+" button rightside from parent values
Fixes
Some errors with Media Library
Updated translation files
Values without products hides in select type widgets
Stock status filter doesn't work with some settings
2.0.6.32
Fixes
URL generation fixes
Categories slug fixes for widget limitations
2.0.6.31
Enhancement
Select attribute values to remove from list or select attribute values to display in widget
Widget to filter products by modified date
Widget to filter products by sale status
Fixes
Important fixes for WooCommerce shortcodes
Fixes for slugs in different languages
2.0.6.30
Fixes
Compatibility of new features with older WooCommerce
Product count on product categories sometimes doesn't display
Code optimization
2.0.6.29
Enhancement
Compatibility with some custom paginations
Recount products for price ranges
Hide first and latest ranges without products
Fixes
Price filter doesn't work correct with decimal values
On sites with WPML sometimes used incorrect URL for filters
Shortcode has some incorrect attributes
Slider work incorrect with another same slider
Some features aren't work on page with WooCommerce shortcode
2.0.6.28
Fixes
Price filter uses incorrect values from database
Reload amount of products sometimes was slow(uses old functions to get product count)
Sometimes widgets can be hidden
2.0.6.27
Fixes
FATAL ERROR fix
2.0.6.26
Fixes
Correct product count for Stock status filter (WooCommerce 2.6.2 and newer)
Compatibility with attribute or custom taxonomy pages
Better compatibility with WPML (WooCommerce 2.6.2 and newer)
Filter names sometimes duplicates on selected filters area
2.0.6.25
Fixes
Values without products are displayed with disabled option "Show all values" (WooCommerce 2.6.2 and newer)
Count of products on attribute values is not correct on search page (WooCommerce 2.6.2 and newer)
Minimum and maximum value for price filter can be set to any values, also less than maximum products price and more than minimum products price
2.0.6.24
Fixes
Filters can be displayed on product page( only Search box widget work on single product page)
Speed up for "Show all values" and "Reload amount of products" option (WooCommerce 2.6.2 and newer)
2.0.6.23
Fixes
Translation for all text
Pagination doesn't work correct with history API on some sites
2.0.6.22
Enhancement
Always display only products on shop pages with filters
Scripts and styles will be displayed only on pages with filters
Fixes
Slider type of widget doesn't work correct for decimal values
2.0.6.21
Fixes
Added new fields to the shortcode builder
Pagination doesn't work after click on next page link multiple times
Title doesn't display in search box widgets
Sliders with decimal values sometimes uses incorrect slider style and ordering
Compatibility with another plugin
Other fixes
2.0.6.20
Fixes
Stylization for numeric value in sliders didn't worked with decimal values
Ordering drop down didn't worked with nice URL
Optimization for sites with disabled option "Show all values" ( now uses cache )
Optimization for price filters ( faster page loads with price filter )
2.0.6.19
Enhancement
Limitation for specific users(Logged In or Not Logged In)
Fixes
Option to fix widgets on sites with AJAX page load
Fix for order by drop down menu with "Sorting control" disabled
2.0.6.18
Fixes
Values from same attributes hides
Fix for accessibility mode
Some sliders work incorrect
2.0.6.17
Fixes
Product selector with spaces doesn't work
Filters doesn't work on some sites with WooCommerce shortcodes
Errors were removed from Product sub-categories widget
2.0.6.16
Fixes
Widgets with operator AND doesn't work correct
Price filter doesn't work on some sites
Filters doesn't return products on sites with products and categories in query
Next and previous buttons on pagination works correct
2.0.6.15
Enhancement
Reset button widget type to remove all selected filters
Fixes
Price filter doesn't work with WooCommerce shortcode
Sometimes filters are applied to the wrong query
2.0.6.14
Enhancement
Search box widget, that can be placed anywhere
Easiest way to create child - parent filters
Fixes
Shortcode not displayed
Slider fix for attributes
2.0.6.13
Fixes
Fix for color/image type of widgets. Problem with capabilities
Fix for slider type of widgets
Better compatibility with other plugins
2.0.6.12
Enhancement
More easiest parent/child setup for attributes and custom taxonomy
Use " | " symbol in title to separate titles for different child depth

Product sub-category option to show child categories for current category
Use "%product_cat%" in title to use current category instead title

2.0.6.11
Fixes
Removes errors in javascript admin panel
Shortcode shows in input
Removes some errors in updater
2.0.6.10
Fixes
Fix for price filter
Scrollbar fix in widgets
2.0.6.9
Enhancement
Russian Language
Fixes
Custom taxonomies did not working
Translation fix
2.0.6.8
Enhancement
Added additional classes to attributes list in widgets
Added some hooks to send informations to page via AJAX
2.0.6.7
Fixes
Filter product tags as attribute or as custom taxonomy( can fix some errors with product tags )
Fix translation domain
Uses term_id instead slug( slug didn't work on some sites )
Fix for HTML5 pushstate. Back button works correct
Remove errors from pages with WooCommerce shortcodes, but without filters
Fix errors for widgets in list block
2.0.6.6
Fixes
Displayed only the first widget or none widget is displayed
Added default HTML code from theme before widget and after widget
2.0.6.5
Fixes
Remove selections for slider in selected area didn't work
Price slider use correct minimum and maximum values on tag pages
Widgets now support attribute pages
BeRocket account settings in WordPress network works correct
2.0.6.4
Fixes
BeRocket Account save key in WordPress network admin area
Product count for attribute values on tag pages
2.0.6.3
Fixes
Fatal error in widget
2.0.6.2
Enhancement
Use categories sortings from settings when enable default sorting
Fixes
Radio buttons in Safari browser
Save image and color for values in shortcode builder
Add default widget block. Must fix issues with plugins, that change widgets
2.0.6.1
Enhancement
Price widget now can be set as checkbox with min and max values
Fixes
Attributes values breaks after checkbox, if they have been too long
Removes some PHP errors and warnings
Now plugin use only last AJAX request
2.0.6
Fixes
Slider type of widget have been with JavaScript errors
2.0.5.9
Fixes
Numeral slider works incorrect with custom thousand and decimal separators
Custom height in widget use height instead maximum height
Image type of widget use too much inputs for Font Awesome icons
Reload amount of products didn't work with WooCommerce shortcodes
2.0.5.8
Fixes
Price filter sort values like string
Pushstate reload page
Widgets didn't display on product tag pages
2.0.5.7
Fixes
Price filter used incorrect values
SEO URLs didn't work without trailing slash
Pagination with different symbols didn't work
Back button didn't work correct with SEO URLs
Slider with decimal values works incorrect
2.0.5.6
Fixes
Incorrect amount of products with attribute values after filtering
Do not update the number of products on widget with type color
2.0.5.5
Enhancement
Show amount of products before update with Update button
Fixes
Incompatibility with Revolution Slider and other plugins with jQuery UI
2.0.5.4
Enhancement
Better compatibility with WooCommerce Load More Products plugin
Better compatibility with WooCommerce Grid/List View plugin
Fixes
Color and Image type of widget didn't work with custom taxonomy
2.0.5.3
Fixes
Can't upload product image
Custom Taxonomy and Product Category have AND operator
2.0.5.2
Enhancement
When attribute values hidden uses Show value(s) and Hide value(s) instead Show value
NEW widget type image, use any images or Font Awesome icons instead attribute values
Checkbox and radio theme selector
Added WooCommerce shortcode support (but with shortcodes some options will work incorrect)
Fixes
Updater works correct
Selecting color in design settings sometime didn't work
Hide attribute values didn't work in widget with type radio
Color type in widgets now work with custom taxonomy
2.0.5.1
Enhancement
Better default design for checkbox and radio
Description icon stick to top instead of the middle
BeRocket Account moved to the Admin -> Settings
Added debug mode
Fixes
Updated nice urls feature
Widget title color wasn't working
Other enhancements/fixes
2.0.5
Enhancement
Optimization to handle up to 10,000 products total. Next step is 100,000 products
New widget: Selected Filters area. When you select any filter value it will be shown in the widget
Selected filters area could be set above products
Added option to set values for the price slider manually(eg 1,2,6,50,200,1000)
Added option to hide widget on selected pages
Option to set values order right in widget
Option to hide collapse arrow
Option to set order for the categories and other taxonomies
Added wrapper for widget with class `berocket_aapf_widget-wrapper` that can be used to style widget
Added Checkbox, Radio, Slider style customization
Added cache for filters with cache plugins or with WordPress fucntionality
Added nice URLs with customization
Added shortcode builder for more easier short code creation
More friendly widget creating interface
Added Parent/Child widget with ajax load on parent changes
Added update plugin from BeRocket site using account/product key
Added customization for products counter style
Added number style customization
Fixes
Plugins multisite compatibility
Hide filters values without products
Works with custom pagination
Remove products with visibility hidden
WPML loads incorrect language on filtering
Better support for attributes order Name(Numeric) from the WooCommerce
Categories selected from taxonomy following hierarchy
Not all elements were really default when in Design tab you set default to the theme
Using % symbol in values was lead to not working widgets
2.0.4.1
Fixes
Featured images for post wasn't working because media included 2 times
Loading image small fix
Product tag recount
2.0.4
Enhancement
Option to re-count products amount in values when some value selected
Filter by sub-categories
Description can be added for the attributes
Option to hide selected values and/or without products and add at the bottom button to show them
Filter by availability ( in stock | out of stock | any )
Option to upload "Loading..." gif image and option to set label after/before/above/under it
Show icons before/after widget title and/or before/after values
Scroll top position can be controlled by the admin
Option to hide on mobile devices
Pagination and Order By selectors added to the settings page for better support
Color filter enhancements
Design Tab has `Theme Default` buttons to drop custom values
Option added to control if Order By and Pagination removed on filter updated or not
Loading box enhancements
Radio box enhancements
Fixes
If there are no WooCommerce or it is too old error will be shown
Plugin wasn't using variations
WPML support added
Extra class wasn't adding
Pagination wasn't working because of the "jump to first page" feature
URL with predefined filters was limiting amount of values in other filter widgets

Free Download BeRocket WooCommerce AJAX Products Filter v3.0.4.1 NULLED :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 30K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress