Tải Miễn Phí WooCommerce Account Funds v2.6.3 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

WooCommerce Account Funds sẽ cho phép khách hàng của bạn gửi tiền vào tài khoản của họ mà bạn có thể thưởng cho họ bằng chiết khấu.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/account-funds/

Xây dựng cơ sở khách hàng trung thành của bạn bằng cách cho phép khách hàng của bạn gửi tiền vào tài khoản của họ

Tiện ích mở rộng WooCommerce Account Funds giúp xây dựng lòng trung thành của khách hàng và hoạt động kinh doanh thường xuyên bằng cách đảm bảo rằng khách hàng của bạn chỉ chi tiêu tiền của họ cho cửa hàng của bạn! Bạn có thể thưởng cho họ bằng cách giảm giá độc quyền nếu họ thanh toán bằng Quỹ tài khoản và do đó, khuyến khích việc sử dụng nó.

Plugin này có thể thích ứng với cơ chế thực tế của cửa hàng của bạn, vì vậy nó cũng hoạt động với các khoản thanh toán một phần. Đã đến lúc nắm bắt và giữ chân loại khách hàng cho phép bạn xây dựng tương lai lâu dài!

Tại sao sử dụng WooCommerce Account Funds ?

  • Nó cho phép khách hàng nạp tiền vào tài khoản của họ với số tiền nằm trong giới hạn mà bạn đặt ra.
  • Khách hàng có thể sử dụng số tiền đã ký gửi của mình để thanh toán cho các đơn đặt hàng mới trong cửa hàng của bạn.
  • Quản lý cửa hàng có thể giảm giá cho khách hàng sử dụng quỹ tài khoản để tạo thêm ưu đãi.
  • Được phép sử dụng các phương thức thanh toán hỗn hợp nếu số tiền trong tài khoản không đủ chi trả cho tổng đơn đặt hàng.
  • Báo cáo chi tiết để kiểm soát các số liệu thống kê và tỷ lệ sử dụng tiền tài khoản.
  • Số tiền đã ký gửi có thể được hoàn lại.
  • Quản lý cửa hàng có thể kiểm tra và chỉnh sửa số tiền của từng khách hàng đã đăng ký trong cửa hàng.
  • Thêm tiền vào tài khoản của khách hàng khi họ đăng ký cửa hàng của bạn.

Tăng giá trị đặt hàng trung bình và làm cho nó lặp lại

Quỹ tài khoản là một công cụ rất hữu ích để tạo các chiến lược nhằm tăng giá trị đơn đặt hàng trung bình của bạn. Sau khi có một số dữ liệu thu thập được về giá trị trung bình và giá trị đặt hàng trung bình, một trong những mục tiêu chính với khách hàng của chúng tôi về doanh số là làm cho con số này tăng lên. Nó thường phụ thuộc vào loại sản phẩm và dịch vụ bạn bán và hồ sơ của người mua nhưng nếu mọi khách hàng chi tiêu nhiều hơn cho mỗi lần bán hàng, bạn sẽ có nhiều cơ hội để tiếp thị sản phẩm tốt hơn, đầu tư tiền vào quy trình hoặc thuê thêm nhân công!

Vì lý do đó, bạn có thể đặt và đo lường tác động của các khoản chiết khấu lớn hơn hoặc nhỏ hơn khi khách hàng thanh toán bằng tiền tại cửa hàng của họ. Hơn nữa, bằng cách đặt số tiền tối thiểu để nạp vào tài khoản cao hơn sản phẩm bạn mua nhiều nhất, khách hàng sẽ có động lực lớn hơn để chi tiêu nhiều hơn tại cửa hàng của bạn. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận về điều này, số tiền tối thiểu cao sẽ khiến khách hàng của bạn không muốn sử dụng Quỹ Tài khoản.

Nhận thông tin bạn cần

Khả năng hiển thị là chìa khóa để bạn đưa ra quyết định tốt nhất cho cửa hàng của mình, đó là lý do tại sao chúng tôi bao gồm các báo cáo nơi bạn có thể tìm và lọc thông tin bạn cần về số tiền được chi tiêu trong cửa hàng của bạn bằng cách sử dụng Quỹ tài khoản. Hơn nữa, bạn có thể xem số tiền mà mỗi khách hàng có và chỉnh sửa nó theo cách thủ công.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí WooCommerce Account Funds v2.6.3 NULLED nulled changelog
*** WooCommerce Account Funds ***

2022-03-09 - version 2.6.4
* Tweak - Update the cart session after applying the funds.

2022-02-23 - version 2.6.3
* Tweak - Use the order's currency symbol to format order prices.
* Tweak - Tested compatibility with WC 6.3.
* Fix - Fixed warning when displaying the funds used in the edit order screen and the plugin WooCommerce Payments is active.

2022-01-26 - version 2.6.2
* Tweak - Don't restore the funds automatically when an order is marked as 'Refunded' (Use partial refunds instead).
* Tweak - Tested compatibility up to WC 6.2.
* Tweak - Tested compatibility with WP 5.9.
* Fix - The restored funds' amount cannot be greater than the 'Net payment' amount when canceling an order that contains partial refunds.

2021-12-17 - version 2.6.1
* Tweak - Tested compatibility with WC 6.0.
* Fix - Fixed wrong Order balance in the Square dashboard when partially paying the order with funds.

2021-11-23 - version 2.6.0
* Feature - Add funds to the customer account on registration.
* Tweak - Moved the 'Partial Funds Payment' setting to the top of the settings page.
* Tweak - Validate the price type fields on the settings page.
* Tweak - Toggle visibility of the dependant settings fields.
* Tweak - Tested compatibility with WC 5.9.
* Dev - Deprecated filter hook `woocommerce_account_funds_get_settings`.
* Dev - Updated the minimum requirements to WC 3.4, WP 4.7, and PHP 5.4.

2021-10-20 - version 2.5.4
* Tweak - Added plugin info to the WooCommerce System Status Report.
* Tweak - Tested compatibility with WC 5.8.

2021-09-01 - version 2.5.3
* Tweak - Tested compatibility up to WC 5.7.

2021-07-20 - version 2.5.2
* Tweak - Don't return zero when the customer funds balance is negative.

2021-07-01 - version 2.5.1
* Tweak - Tested compatibility with WP 5.8.
* Fix - The funds were not being added to the customer account when using the top-up form (Only in version 2.5).

2021-06-28 - version 2.5.0
* Feature - Sell deposit products at a sale price.
* Feature - Support recurring deposit products with the extension "All products for WooCommerce Subscriptions".
* Tweak - Tested compatibility up to WC 5.5.
* Dev - Added class autoloader.

2021-04-28 - version 2.4.4
* Tweak - Remove the discount applied by the "Account funds" payment gateway when this one stops being available.
* Tweak - Remove the applied funds if after updating the cart the "Account funds" payment gateway is available.
* Tweak - Set the minimum Top-up amount to 1.
* Tweak - Tested compatibility up to WC 5.3.
* Fix - Don't add to cart a Top-up product with zero funds.

2021-04-19 - version 2.4.3
* Fix - Percentage discount for using funds is calculated based on the amount of funds used (Reverts the fix 2.4.2).

2021-04-16 - version 2.4.2
* Fix - Fixed wrong discount when giving a percentage discount for using funds.

2021-04-13 - version 2.4.1
* Fix - The 'Account funds' checkbox didn't work on the cart page when modifying the cart at the same time.

2021-04-08 - version 2.4.0
* Feature - Added support for "Refunds" to the "Account Funds" payment gateway.
* Tweak - Funds are restored after canceling or refunding an order.
* Tweak - Don't set the order total to zero when the payment gateway is "Account Funds".
* Tweak - Display the "Funds used" row in the Order details before the "Payment gateway" row.
* Tweak - Hide the "Funds used" row in the Order details when the payment gateway is "Account Funds".
* Tweak - Tested compatibility up to WC 5.2.
* Fix - Unlock the used funds when canceling the PayPal payment process.
* Fix - Fixed warnings thrown for using the deprecated method `WC_Order->get_product_from_item()`.
* Dev - Updated the minimum requirements to WC 3.2 and WP 4.4.

2021-03-23 - version 2.3.11
* Tweak - Always display the 'Account funds' payment gateway when there are enough funds to pay the Order.
* Tweak - Hide the 'Account funds' checkbox field when the payment gateway is available.

2021-03-16 - version 2.3.10
* Tweak - Top-up the customer funds when an order with deposit products is marked as processing.
* Tweak - Tested compatibility up to WC 5.1.
* Tweak - Tested compatibility with WP 5.7.
* Fix - Fixed jQuery selector for detecting changes on the Account Funds checkbox field during checkout.

2021-01-26 - version 2.3.9
* Tweak - Tested compatibility with WC 4.9.
* Fix - Order status keeps pending after using funds for renewing a subscription.

2020-12-30 - version 2.3.8
* Tweak - Set the subscription renewal to manual when a renewal paid with funds fails.
* Fix - Fixed the not available payment gateways error when paying a failed renewal order of a subscription purchased with funds.

2020-12-28 - version 2.3.7
* Tweak - Update the database version when the plugin version changes.
* Tweak - Fixed the balance for orders paid with funds in WC 4.7.
* Tweak - Added an update script for deducting the funds from the accounts affected by the issue fixed on version 2.3.4.

2020-12-15 - version 2.3.6
* Fix - Allow changing the payment method of a subscription to "Account Funds" when this one is the unique payment gateway.

2020-12-09 - version 2.3.5
* Tweak - Tested compatibility with WC 4.8.
* Tweak - Tested compatibility with WP 5.6.
* Tweak - Don't apply the funds' discount when changing the payment method of a subscription.
* Tweak - Don't copy the account funds' metadata when creating a subscription from an order.
* Fix - The Account funds gateway was not available when changing the payment method of a subscription.
* Fix - Fixed the zero-order total displayed in recurrent orders when applying funds to new subscriptions.

2020-11-16 - version 2.3.4
* Tweak - Tested compatibility with WC 4.7.
* Fix - Funds were not being deducted from the account on fully paid orders with funds in WC 4.7.

2020-10-27 - version 2.3.3
* Tweak - Improved performance when applying account funds to the cart.
* Tweak - Tested compatibility with WC 4.6.
* Fix - Fixed warning when trying to apply funds on pages where the cart hasn't been initialized.

2020-09-17 - version 2.3.2
* Fix - Using funds to partially pay the order.
* Update - WC 4.5 compatibility.
* Update - WP 5.5 compatibility.

2020-09-07 - version 2.3.1
* Fix - Compatibility issue with WooCommerce Subscriptions.

2020-08-05 - version 2.3.0
* Tweak - Add "Funds used" before order total.
* Tweak - Checkout improvements.
* Tweak - UI improvements on order details (admin view).
* Update - Tested compatibility with WC 4.3.
* Dev - Deprecated function WC_Account_Funds_Cart_Manager::can_apply_funds.

2020-06-09 - version 2.2.1
* Tweak - Tested compatibility with WC 4.2.

2020-04-22 - version 2.2.0
* Tweak - Added responsive styles to the 'Recent deposits' table on the 'My Account' page.
* Tweak - Check the minimum requirements are satisfied before initializing the extension.
* Tweak - Added link to the extension settings on the plugins page.
* Tweak - Updated plugin row metas.
* Tweak - Enqueue minified scripts.
* Fix - Enqueue the checkout scripts on the checkout page only.
* Update - WC 4.1 compatibility.
* Dev - Optimized code for handling the 'Account Funds' on the 'My Account' page.
* Dev - Updated `myaccount/` templates.
* Dev - Added new constants for defining the basename, path, and URL of the extension.
* Dev - Optimized plugin initialization.

2020-03-30 - version 2.1.21
* Update - WC 4.0 compatibility.
* Update - WP 5.4 compatibility.

2020-01-08 - version 2.1.20
* Update - WC 3.9 compatibility.

2019-10-31 - version 2.1.19
* Fix - Fixed incompatibility with the extension "Dynamic pricing" which made the account funds discount was applied twice.
* Update - WC 3.8 compatibility.
* Update - WP 5.3 compatibility.

2019-09-02 - version 2.1.18
* Fix - Fixed error when checking if the 'Account Funds' gateway is available during a REST API request.

2019-08-06 - version 2.1.17
* Tweak - Directly mark as completed the orders with only top-up/deposit products.
* Update - WC 3.7 compatibility.
* Update - WP 5.2 compatibility.

2019-04-09 - version 2.1.16
* Fix - Fixed issue fetching the created date of the orders in the deposits report.
* Update - WC 3.6 compatibility.

2019-01-09 - version 2.1.15
* Fix - Include the 'Account Funds' gateway in the list of available payment methods in the subscription renewals.
* Fix - Remove funds from the user account after paying for a failed subscription renewal.

2018-12-14 - version 2.1.14
* Fix - Don't add the funds used to the order total when checking the PayPal IPNs.

2018-11-27 - version 2.1.13
* Fix - Check the 'WC_Cart' instance is initialized before use it.
* Fix - Fixed 'text domain' for some translatable strings.

2018-09-25 - version 2.1.12
* Tweak - Hide Account Funds payment gateway when there are not enough funds.
* Update - WC 3.5 compatibility.

2018-05-23 - version 2.1.11
* Update - Privacy policy notification.
* Update - Export/erasure hooks added.
* Update - WC 3.4 compatibility.
* Tweak - Add filters for add/remove funds, `woocommerce_account_funds_add_funds` and `woocommerce_account_funds_remove_funds` respectively.

2018-01-30 - version 2.1.10
* Fix - Order page edits affect order total.

2017-12-12 - version 2.1.9
* Update - WC tested up to version.

2017-12-12 - version 2.1.8
* Fix - Apply correct discount calculation when account funds are used.

2017-09-29 - version 2.1.7
* Fix - WC 3.1 error notices.
* Fix - Widget should redirect to My Account > Account Funds.
* Fix - Display funds used in order items section of edit order screen.
* Fix - Issue where failed renewal payment doesn't set the renewal order to failed.

2017-06-22 - version 2.1.6
* Fix - Refund on a top-up order doesn't remove the Account Funds.
* Fix - When coupon discount is used incorrect total is added to funds.

2017-04-26 - version 2.1.5
* Fix - Issue where product type deposit reverted to simple product upon saving.

2017-04-17 - version 2.1.4
* Fix - Error when opening admin page of coupons.
* Tweak - Add new email settings and templates when funds are increased via admin page.

2017-04-12 - version 2.1.3
* Fix - Unable to add funds via top-up when using WooCommerce 3.0.
* Fix - Amount funded in recent deposits display zero.
* Fix - Error in my account funds page.
* Fix - Added migration routine to store top-up related information in order item meta.

2017-04-03 - version 2.1.2
* Fix - When partially paying with a gateway, the full amount is passed instead of remaining amount.
* Fix - Subscriptions recurring payments applied but status not set to active after payment.
* Fix - Update for WC 3.0 compatibility.

2016-12-28 - version 2.1.1
* Fix - Use subtotal for adding the funds from topup amount. Otherwise, it'd incorrect when coupons are applied in the order.

2016-11-10 - version 2.1.0
* New - Change with how the checkout flow logic works. User may apply account funds if less than order total and if more user must use it like a normal gateway.
* Fix - When partially paying with a gateway, the full amount is passed instead of remaining amount.
* Fix - Checkout gateway selection does not work if additional payment gateways are active.
* Fix - Subscriptions recurring payments applied but status not set to active after payment.
* Fix - PayPal double account funds applied.
* Fix - Stripe Partial account funds not applied on the gateway side.

2016-07-15 - version 2.0.15
* Fix - Revert applied tax to top-up product that's added in 2.0.14
* Tweak - Provide filter `woocommerce_account_funds_topup_get_tax_status` to change the tax status of top-up product

2016-07-05 - version 2.0.14
* Fix - Double navigation displayed under Account Funds of My Account page
* Fix - Tax was not respected when adding the funds via top-up.

2016-06-09 - version 2.0.13
* Fix - Partial payments with Sage Pay Form now sending correct amount.

2016-05-31 - version 2.0.12
* Tweak - New UI in my account, with menu and breadcrumb, when WooCommerce 2.6 is being used
* Fix - Issue where calculation for partial payments with multiple quantities was incorrect
* Fix - Issue where topup funds were not getting added into user funds

2016-03-07 - version 2.0.11
* Fix - Account funds not applied to PayPal Standard items.

2016-02-05 - version 2.0.10
* Fix - Deprecated notices that cause header already sent errors.
* Fix - Partial funds was not working correctly.

2016-01-21 - version 2.0.9
* Fix - Added update routine to fix incorrect order total on existing renewal orders.

2016-01-11 - version 2.0.8
* Fix - Incorrect order total on subscription renewal.

2015-12-21 - version 2.0.7
* Fix - Rounding error.

2015-12-17 - version 2.0.6
* Feature - Allow deposits to have a sale price.
* Tweak - Show min/max topup amount info to customer if Minimum/Maximum Top-up is set.
* Fix - Fatal error when using PHP7.
* Fix - Make top-up product virtual.
* Fix - Account page errors.

2015-11-11 - version 2.0.5
* Fix - Error when subscription renewal happened in the backend.

2015-08-18 - version 2.0.4
* Fix - Error on account page.

2015-04-21 - version 2.0.3
* Fix - Potential XSS with add_query_arg/remove_query_arg.
* Fix my account product display when no deposit products exist.

2015-03-03 - version 2.0.2
* Fix saving gateway options.

2015-03-03 - version 2.0.1
* Prevent case where meta is cleared.

2015-02-01 - version 2.0.0
* WC 2.3 compatibility.
* Refactored entire plugin.
* Send email to customer when manually increasing funds.
* Allow partial fund payments.
* Allow user-defined topups from the "my account" page.
Tải Miễn Phí Tải Miễn Phí WooCommerce Account Funds v2.6.3 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup