Woo Import Export v5.9.21 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Woo Import Export Nulled là một Plugin Xuất nhập dữ liệu dễ dàng, nhanh chóng và nâng cao.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/woo-import-export/13694764

Woo Import Export cung cấp cho bạn khả năng xuất dữ liệu trang web của bạn sang nhiều định dạng tệp và bạn có thể nhập các tệp đó vào bất kỳ trang web nào của mình.

Tất cả các loại Sản phẩm trong Cửa hàng WooCommerce, Đơn đặt hàng, Danh mục sản phẩm, Phiếu giảm giá, Nhận xét và Người dùng nhập / xuất chỉ trong một cú nhấp chuột. Một cách tuyệt vời để quản lý dữ liệu WooCommerce Store giữa nhiều trang web.

Woo Import Export Nulled

Các tính năng chính của WP Import Export:

 • Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng quá trình nhập và xuất
 • Nhập và xuất nền
 • Nhập và xuất theo lịch trình
 • Bộ lọc mạnh mẽ có sẵn để nhập và xuất
 • Ánh xạ trường kéo và thả
 • 19+ AddOns để hỗ trợ nhiều plugin
 • Hỗ trợ nhiều định dạng để nhập xuất
 • Nhập Nhật ký

Tạm dừng, Tiếp tục & Dừng

 • nhập và xuất có thể là Tạm dừng, Tiếp tục và Dừng.
 • plugin hỗ trợ Tạm dừng và Tiếp tục với Nhập và xuất nền
 • bạn có thể dừng bất kỳ quá trình nhập và xuất bất kỳ lúc nào

Nhập và xuất nền

 • nhập và xuất xử lý trong nền.
 • Nhập và xuất trong nền có thể tạm dừng, tiếp tục và dừng.
 • nhiều nhập và xuất có thể được xử lý cùng một lúc.
 • nhập và xuất đơn giản có thể được chuyển đổi thành Nhập và xuất trong nền

Bộ lọc mạnh mẽ

 • bạn có thể lọc bất kỳ dữ liệu nào khi xuất, chẳng hạn như id sản phẩm lớn hơn 50.
 • để nhập, bộ lọc có sẵn để lọc dữ liệu tệp đã tải lên của bạn

Quản lý hiện trường

 • Để xuất, bạn có thể sắp xếp lại và chỉnh sửa các trường chỉ bằng một cú nhấp chuột.
 • Để nhập, kéo và thả cơ sở lập bản đồ trường có sẵn.

Nhiều định dạng tệp

 • hỗ trợ nhiều định dạng tệp để nhập và xuất cả hai
 • hỗ trợ lưu trữ zip
 • hỗ trợ định dạng csv, xls, xlsx, json, txt, ods và xml

Lập lịch nhập và xuất

 • tự động lên lịch nhập xuất
 • lập lịch trình quản lý xuất nhập khẩu
 • hỗ trợ với tính năng xuất nhập khẩu nền tự động

nhập Nhật ký quy trình

 • hoàn thành nhật ký quy trình có sẵn
 • từng bước nhập từng bản ghi có sẵn

19+ AddOns

 • Khả năng tương thích của plugin chính
 • Yoast SEO
 • ACF, ACF Pro
 • WPML
 • Polylang
 • WooCommerce
 • Lập lịch nhập và xuất
 • và nhiều hơn nữa

Woo Import Export Nulled Changelog:

Woo Import Export Nulled v 5.8.0 – July 12, 2021  - New Add-on : Yoast SEO Import - New Add-on : Yoast SEO Export - New Feature : Update Existing items Fields new section Update Price and stock in import step 5 - Fixed : Reimport Xpath not set - Fixed : Attribute with | ( pipe ) not import properly  Woo Import Export Nulled v 5.7.0 – June 26, 2021  - New Feature : Load Import / Export settings from history - Improvement : Import / Export Design - Improvement : Added notice for required data - Fixed : Reimport file not readable error  Woo Import Export Nulled v 5.6.1 – June 19, 2021  - Fixed : Category and tags are not auto mapped for migrate package - Fixed : ACF Repeater field add row not working - Fixed : Import summary not show chosen data  Woo Import Export Nulled v 5.6.0 – June 15, 2021  - New Feature : Add Multiple User Role - Improvement : WC Customer Import / Export - Improvement : WC Orders Import / Export - Improvement : Re-Import functionality  Woo Import Export Nulled v 5.5.2 – May 14, 2021  - New Feature : Export Only Parent / Child variable Product - New Field : Post slug for comment export - Improvement : Delete import / Export files when delete log - Fixed : HTML tags break on import - Fixed : Polylang Settings are not saved - Fixed : Export Preview pagination not working - Fixed : WC Order import Create Empty Items  v 5.5.1 – May 06, 2021  - New Field : WC Product Variation description - Improvement : Template Import - Fixed : Export Filters Not working - Fixed : Attribute Import with WPML  v 5.5.0 – April 13, 2021  - New Feature : Polylang Import Addon - New Feature : Polylang Export Addon - Fixed : Schedule import shortcode not work - Fixed : Custom Field settings not apply in import  v 5.4.3 – March 28, 2021  - Fixed : Plugin add all ACF data instead of chosen - Fixed : Plugin not allow all tags  v 5.4.2 – March 06, 2021  - New Option : SFTP and FTPS Connection type - Fixed : uncategorized category added in all items - Fixed : WC Order custom PHP function not apply - Fixed : Image rename not working on Download from URL  v 5.4.1 – January 28, 2021  - Improvement : Support SVG Image format for thumbnail and gallery images - Improvement : Upload directory writable permission - Improvement : Increase Export Post meta limit to 1000 - Fixed : Export Extra copy option not save in template  v 5.4.0 – January 13, 2021  - New Feature : External Cron for schedule and background import export - New Feature : Support for Excel file without header label - Improvement : PHP 8 support - Improvement : update phpspreadsheet package  v 5.3.7 – December 14, 2020  - Fixed : Import Image Skip when name is sequential  v 5.3.6 – November 29, 2020  - Fixed : WC Product Attributes include and exclude attribute not working  v 5.3.5 – November 08, 2020  - Improvement : Find existing product variation by post id - Improvement : User email notification for imported user - Fixed : Schedule import not show in manage import list  v 5.3.4 – November 01, 2020  - Improvement : Find WC Order item product variation import - Improvement : Find existing product variation import - Improvement : Post and except filters for import - Fixed : ACF custom field meta not saved for import  v 5.3.3 – October 25, 2020  - Improvement : user email notification for imported user - Improvement : Houzez – Real Estate WordPress Theme Support  v 5.3.2 – October 13, 2020  - Improvement : Display & Saving schedule - Improvement : Download File & Images  v 5.3.1 – October 06, 2020  - Fixed : Image file name is random when image generate based on url - Fixed : Post parent generate error  v 5.3.0 – October 01, 2020  - New Feature : GZ & TAR file support - New Feature : Skip empty nodes on xml - Improvement : Post & Page parent search - Improvement : WC Order number - Fixed : Download from url not working for some url - Fixed : Gallery image not set  v 5.2.0 – September 19, 2020  - New Feature : Auto detect CSV delimiter - Improvement : Download Images and files - Fixed : Remove invalid email from scheduled mails - Fixed : Variable not parse if not existing in file - Fixed : Schedule Import / Export Timezone not correct  v 5.1.0 – September 06, 2020  - Improvement : Post Content inline image support - Fixed : Import Attribute WPML section not display - Fixed : Attribute Table not exists warning  v 5.0.2 – August 26, 2020  - Improvement : Parent Comment and existing comment search - Improvement : Background import settings - Fixed : exclude default WordPress post type - Fixed : JS Error On Re import  v 5.0.1 – August 13, 2020  - New Feature : New option for add extra Product variation image to gallery - Fixed : Direct Background import not work in last step - Fixed : JS Error On change taxonomy  v 5.0.0 – August 04, 2020  - New Feature : Product Attribute support ACF & Taxonomy fields - Improvement : Separate Product Reviews from comments - Improvement : Date format auto detect - Fixed : Order Customer Note not exported - Fixed : Re import not map field automatically - Fixed : Plugin gives warning if robots.txt file not exist - Fixed : Product Enable Review not working - Fixed : Validate Temp Folder Images - Fixed : First Variation missing some data if parent product create based on child product  Woo Import Export Nulled v 4.3.0 – July 26, 2020  - New Feature : Support CURL for download file - Fixed : ACF Empty Field PHP warning - Fixed : Product Attribute Position wrong imported  Woo Import Export Nulled v 4.2.0 – July 18, 2020  - New Feature : Support Product Attribute Position Fields - Improvement: New Attribute UI - Fixed : User register date field not show date options - Fixed : Custom Product attribute import wrong variation - Fixed : Custom Product attribute import not updated Product variation - Fixed : download by URL not download auto generated XML text  Woo Import Export Nulled v 4.1.0 – July 12, 2020  - New Feature : Auto delete empty rows from csv files - Improvement: Restrict import steps after save schedule for avoid duplication - Fixed : do not add empty field feature not considered 0 as value - Fixed : file not found issue on import migrate package  v 4.0.0 – July 07, 2020  - New Feature : Product Attribute Import & Export - Added : wpie_after_update_meta action added when meta is update - Fixed : Auto Remove XML namespace - Fixed : Robot.txt duplicates rule - Fixed : Fixed : WPML settings not save in template  v 3.1.0 – Jun 25, 2020  - New Feature : Support Product Attribute Label and Slug Fields - Fixed : Default set thumbnail not checked - Fixed : Product Sale Price Start date and end Date not localize - Fixed : Taxonomy thumbnail not set - Fixed : Same name attribute conflict in import and export  - Fixed : Variation duplicate when attribute have space  v 3.0.4 – Jun 18, 2020  - Improvement : Handling Invalid product - Fixed : Product Tag Filter not working - Fixed : Invalid image Extension generate error  v 3.0.3 – Jun 12, 2020  - Improvement : Automatically load default extension - Fixed : Spinner are not show in some browser - Fixed : ACF file and gallery field not import file and images  v 3.0.2 – Jun 05, 2020  - Fixed : PHP Zip library gives error when not activated - Fixed : Schedule export send csv file instead of selected format  v 3.0.1 – May 31, 2020  - Improvement : XML namespace allowed  - Fixed : Post Search DB error  v 3.0.0 – May 22, 2020  - New Feature : Pause, Resume & Stop process for import & export - New Feature : Background import & export - New Feature : Powerful Filter available for import & export - New Feature : 15+ AddOns for multiple plugin support - New Feature : Multiple Format support for import export - New Feature : Import Log - New Feature : Comment Import Export - New Feature : FTP - SFTP File Import - New Feature : ACF, ACF Pro Support - New Feature : WPML Support - New Feature : Onedrive Import - New Feature : DropBox Import - New Feature : Google Drive Import - New Feature : Import Field mapping - New Feature : Support Shortcode in Field mapping - New Feature : Multi Level serialization - New Feature : Import Any Image without extension - Improvement : New Layout - Improvement : More Secure and Reliable - Improvement : Improve Speed  v 2.8.7 – April 08, 2020  - Fixed : WC order date empty in scheduled export.  v 2.8.6 – April 02, 2020  - Improvement : Added WC 4.0.1 Support - Fixed : Remove deprecated function notice for php 7.4  v 2.8.5 – February 02, 2020  - Fixed : WC Product custom Attribute gives warning  v 2.8.4 – January 08, 2020  - Fixed : Wc Order Export Deprecated Status Warning  v 2.8.3 – December 13, 2019  - Fixed : Wc Order Export Product Id filter not working  v 2.8.2 – December 10, 2019  - Fixed : use object as array on json decode  v 2.8.1 – December 04, 2019  - Fixed : WC Order Shipping details not imported correctly  v 2.8.0 – December 02, 2019  - Improvement : Update Plugins Libraries  v 2.7.2 – November 03, 2019  - Fixed : Product created date is always current date  v 2.7.1 – October 29, 2019  - Fixed : misspell word absint  v 2.7.0 – October 22, 2019  - New Feature : Autocorrect Predefined WordPress Field Like Post Status  v 2.6.1 – October 02, 2019  - Fixed : Order and Coupon Status pre validate  v 2.6.0 – September 20, 2019  - New Feature : Block email notifications during customer import - Improvement : Security improvement  v 2.5.9 – September 11, 2019  - New Feature : Clear schedule when deactivate plugin - New Feature : Remove User data related to plugin  v 2.5.8 – September 02, 2019  - Fixed : Categories generate 500 error when import WC Product  v 2.5.7 – August 21, 2019  - Fixed : WC Order Report not generated  v 2.5.6 – August 19, 2019  - Fixed : WC Order notification some times not working properly  v 2.5.5 – August 15, 2019  - New Feature : Import Order Email Notifications for Customers - Improvement : WooCommerce 3.7 support.  v 2.5.4 – August 13, 2019  - New Feature : New Export Field WC Order Private notes  v 2.5.3 – August 03, 2019  - Fixed : WC Order notes not exported  v 2.5.2 – July 31, 2019  - Fixed : import order undefined function error  v 2.5.1 – July 19, 2019  - Improvement :Improve localization.  Woo Import Export Nulled v 2.5.0 – July 18, 2019  - New Feature : Records Per iteration for import and export both - New Feature : Custom Filename for export - Improvement : Error handling - Improvement : WooCommerce 3.6.5 support - Improvement : Improve All over performance and speed - Fixed : 0% please wait popup - Fixed : minor CSS and JS fixes.  Woo Import Export Nulled v 2.4.13 – November 13, 2018  - Fixed : order and product category export fixes  Woo Import Export Nulled v 2.4.12 – October 13, 2018  - Fixed : Attributes and taxonomy fixes  Woo Import Export Nulled v 2.4.11 – October 03, 2018  - Fixed : Order Date  Woo Import Export Nulled v 2.4.10 – September 18, 2018  - Fixed : JavaScript Bug fixed  Woo Import Export Nulled v 2.4.9 – September 07, 2018  - Fixed : Minor Bug fixed - Fixed : Remove deprecated function  Woo Import Export Nulled v 2.4.8 – September 05, 2018  - Fixed : Minor Bug fixed  Woo Import Export Nulled v 2.4.7 – August 24, 2018  - New Feature : add new filter for robots.txt file for disable indexing for web crawler bot of import and export files.  Woo Import Export Nulled v 2.4.6 – August 20, 2018  - New Feature : direct access of exported and imported file prevention.  Woo Import Export Nulled v 2.4.5 – August 16, 2018  - Fixed : Product Attributes term not exported  Woo Import Export Nulled v 2.4.4 – Jun 28, 2018  - Fixed : Order product items not exported  Woo Import Export Nulled v 2.4.3 – Jun 26, 2018  - Fixed : Attribute semicolon value can not imported  Woo Import Export Nulled v 2.4.2 – Jun 21, 2018  - Improvement : Security improvement - Fixed : Attribute not exported  Woo Import Export Nulled v 2.4.1 – May 18, 2018  - Improvement : Woocommerce 3.3.x maintenance - Fixed : php 7.x.x support  Woo Import Export Nulled v 2.4.0 – April 28, 2017  - Improvement : Woocommerce 3.0.x maintenance. - Fixed : plugin menu hidden  Woo Import Export Nulled v 2.3.0 – November 25, 2016  - Improvement : Woocommerce 2.6.8 maintenance. - Fixed : attribute Duplication - Fixed : Attribute visible on product page. - Fixed : css minor bug fixed.  Woo Import Export Nulled v 2.2.0 – October 25, 2016  - Fixed : untitled product creation - Improvement : improved import data - Improvement : Woocommerce 2.6.3 maintenance.  v 2.1.0 – October 07, 2016  - New Feature : Import based on Id and other fields. - Added : CSV Field Separator. - Added : Product Attribute Editable. - Improvement : improved import data - Fixed : count records.  v 2.0.0 – September 27, 2016  - New Feature : Scheduled Import. - New Feature : Drag and drop file upload. - New Feature : Import Log and management. - New Feature : Field selection facility. - New Feature : Custom meta Editable. - New Feature : Any CSV file supports. - New Feature : Custom Meta New column support. - New Feature : Unlimited time for execution. - New Feature : Unlimited Memory Limit. - New Feature : Data Separation for all section. - New Feature : Integrate bootstrap for responsive design. - New Feature : Scheduled Export manage export Interval Time. - Improvement : New Layout - Improvement : Better User Interface. - Fixed : OSame order number after importing CSV. - Fixed : Order tax and fee related issue. - Fixed : product variation data - Fixed : User import issues - Fixed : Image duplication  - Fixed : woocommerce 2.6.4 maintenance  Woo Import Export Nulled v 1.7.0 – July 23, 2016  - Improvement : woocommerce 2.6.3 maintenance - Fixed : categories meta export issue - Fixed : product attribute export issue. - Fixed : chosen.js and css load issue.  Woo Import Export Nulled v 1.6.0 – May 08, 2016  - Improvement : increase memory limit by ini_set. - Fixed : Manage shipping and tax in order - Fixed : Manage deleted product in order. - Fixed : Manage product categories with slug. - Fixed : Manage product upsell and cross sell id by slug. - Fixed : plugin activation.  Woo Import Export Nulled v 1.5.0 – April 07, 2016  - Added : New Min spent filter for user export. - Improvement : Improve language translation. - Fixed : custom fields fixes  Woo Import Export Nulled v 1.4.0 – April 06, 2016  - Improvement : Change Product attribute format so user can edit. - Improvement : Change Product Meta for User Friendly format. - Fixed : Product Attribute value import fixes  Woo Import Export Nulled v 1.3.0 – April 02, 2016  - New Feature : Order custom field import export. - New Feature : Product other plugins custom meta Import Export. - New Feature : Import Error Handling. - Improvement : Improve Import Export Timing. - Improvement : Improve Woocommerce Support. - Fixed : Product Attribute fixes - Fixed : Woocommerce report.  Woo Import Export Nulled v 1.2.0 – December 16, 2015  - New Feature : Coupons Import Export and management. - Fixed : Minor Product Export fixes. - Fixed : Permission issue when import  Woo Import Export Nulled v 1.1.0 – December 03, 2015  - New Feature : Categories Import Export and management. - New Feature : Auto Update plugin. - New Feature : Records count for all Field. - Fixed : Minor Product Export fixes.  Woo Import Export Nulled v 1.0.0 – November 15, 2015  - Initial Release [/read]

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí Woo Import Export v5.9.21 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup