Theme WordPress

KUPON NULLED 1.27 – Coupons / Daily Deals / Group Buying – Marketplace WordPress Theme

Free Download KUPON NULLED 1.27 – Coupons / Daily Deals / Group Buying – Marketplace WordPress Theme :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

KUPON là một Chủ đề phiếu giảm giá WordPress và nó phù hợp nhất cho thị trường giao dịch hàng ngày hoặc trang web phiếu giảm giá. Chủ đề sử dụng các giải pháp công nghiệp đã được kiểm chứng về thời gian và chất lượng cao nhất – vì vậy tốt hơn nên sử dụng nó trong các dự án chuyên nghiệp mà giá phần mềm không nằm ở vị trí đầu tiên 

Link Demo : https://themeforest.net/item/group-buying-theme-daily-deals-marketplace-kupon/12372781

KUPON NULLED

Có thể bạn quan tâm :

Tíng năng của Kupon Nulled :

 • Chương trình phụ trợ, giỏ hàng và thanh toán được triển khai qua WooCommerce
 • Các chức năng của Marketplace được triển khai thông qua plugin WC Vendors
 • Biểu mẫu gửi / chỉnh sửa giao dịch giao diện người dùng
 • Trình của khách
 • Biểu mẫu kiểm tra phiếu chi trước
 • Các trường tùy chỉnh trong hiển thị HTML thỏa thuận, biểu mẫu truy vấn và biểu mẫu gửi
 • Hỗ trợ tất cả các cổng thanh toán WooCommerce
 • WPBakery Visual Composer bao gồm
 • Tất cả CSS được biên dịch thông qua plugin WP Less
 • Chủ đề con được hỗ trợ
 • Hỗ trợ nhiều trang web
 • Biểu mẫu liên hệ được hỗ trợ 7
 • Các widget tùy chỉnh được triển khai thông qua Visual Composer
 • Đầu trang và chân trang được triển khai dưới dạng thanh bên với các tiện ích con tùy chỉnh
 • Cài đặt chủ đề được triển khai thông qua khung Redux

Cách cài đặt KuPon Nulled :

Free Download KUPON NULLED 1.27 - Coupons / Daily Deals / Group Buying - Marketplace WordPress Theme

Kupon Nulled Changelog :

02.02.2018
fixed - 1.26/1.27 versions notice 

08.06.2017
WooCommerce 3 issues fixes

21.04.2017
WooCommerce 3 issues fixes
email verification bug fixed
profile ContactForm7 bug fixed
minor bug fixes and improvements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!