Theme WordPressthemeforest

Jannah v5.4.4 NULLED – Newspaper Magazine News BuddyPress AMP

Free Download Jannah v5.4.4 NULLED – Newspaper Magazine News BuddyPress AMP :

Xin nhấn vào quảng cáo để tác giả có phí để duy trì website ạ !!! Xin Cám ơn

Please click on the ad to maintain the website and support the author!!!!

Jannah Nulled là một theme wordpress rất tốt cho website tin tức, báo chí ….. Đây là 1 trong những theme tin tức được bán chạy nhất trên wordpress.

Link Demo : https://themeforest.net/item/jannah-wordpress-news-magazine-theme/19659555

Jannah Nulled theme

Có thể bạn quan tâm :

Các tính năng của Jannah Nulled theme:

 • Hỗ trợ Gutenberg.
 • Tích hợp AMP
 • Tích hợp WooCommerce
 • tích hợp bbPress
 • Tích hợp BuddyPress
 • Nhiều giao diện
 • Hơn 20 bản demo
 • Cài đặt Demo một cú nhấp chuột
 • Hơn 800 Phông chữ Google
 • Hơn 150 phông chữ FontFace
 • Bố cục chân trang không giới hạn
 • Bố cục tiêu đề không giới hạn
 • Cập nhật miễn phí trọn đời
 • Nội dung Chuyển đến
 • Nhiều bố cục nội dung
 • Kiếm tiền
 • Thực đơn Mega
 • Trình tạo trang tuyệt vời
 • Thiết kế đáp ứng
 • Hỗ trợ 100% RTL: tiếng Ả Rập, tiếng Do Thái. Tiếng Ba Tư / tiếng Farsi, tiếng Urdu
 • Tương thích với plugin đa ngôn ngữ WPML
 • Bảng dịch tích hợp
 • Animated Weather Widgets
 • Hỗ trợ GIF
 • Các plugin cao cấp đi kèm
 • Thiết kế BuddyPress
 • Tiện ích Instagram
 • Danh sách phát Video tuyệt đẹp
 • Thông báo trên web
 • Google AdSense đáp ứng
 • Da sẫm màu
 • Sơ đồ vi dữ liệu đoạn mã đa dạng SEO
 • Menu điều hướng cố định
 • Hỗ trợ bài đăng trên nhiều trang
 • Biểu trưng danh mục tùy chỉnh, màu sắc và nền
 • Thanh bên dính
 • Thanh bên không giới hạn
 • Điều hướng Breadcrumb
 • Điều hướng di động TẮT canvas có thể tùy chỉnh
 • Tìm kiếm trực tiếp Ajax
 • Hơn 45 mẫu nền được xác định trước
 • Các widget tùy chỉnh được tích hợp sẵn
 • Tương thích với các Plugin tiền điện tử phổ biến nhất

Free Download Jannah v5.4.4 NULLED - Newspaper Magazine News BuddyPress AMP Free Download Jannah v5.4.4 NULLED - Newspaper Magazine News BuddyPress AMP Free Download Jannah v5.4.4 NULLED - Newspaper Magazine News BuddyPress AMP Free Download Jannah v5.4.4 NULLED - Newspaper Magazine News BuddyPress AMP

Jannah Nulled ChangeLog:

Jannah Nulled 5.4.4 – 2021-05-30

- Fixes an XSS vulnerability in the Weather widget.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.4.3 – 2021-05-08

- Improvements and minor bug fixes.
- Updated: Jannah Optimization plugin.

Xem Thêm

Jannah Nulled 5.4.2 – 2021-04-20

- Fix: Adblocker detection issue caused by version 5.4.1


Jannah Nulled 5.4.1 – 2021-04-19

- Tweak: New PHP filters and actions.
- Improved: the position of the "Sale" badge in the single WooCommerce product page on mobiles.
- Fix: Custom Post content font size overrides the font size of the Advertisement title.
- Fix: Below Posts ad space overlaps the checkout button in the WooCommerce checkout page.
- Fix: The position of the remove product button in the RTL WooCommerce cart page.
- Fix: Adblocker detection issue.
- Fix: PHP 8.0 Warning notices.
- Fix: Custom page templates options issue.
- Fix: Disable Font Awesome option bug.
- Fix: Optimize CSS delivery option bug while the Jannah AutoLoad posts plugin is active.
- Updated: Taqyeem plugin.
- Updated: Jannah Optimization plugin.
- Updated: Jannah Auto Load Posts plugin
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.4.0 – 2021-02-24

- New: Option to set the speed of the breaking news section in the header.
- New: Option to add codes in the head area of the AMP pages.
- New: Option to add codes after the opening of the body tag of the AMP pages.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.3.4 – 2021-02-14

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.3.3 – 2021-02-10

- Improved: Contact Form 7 fields direction in the RTL version.
- Improved: Share buttons size on the AMP pages.
- Improved: Rounded style added for more elements.
- Improved: Support for custom tags in the logo text mode.
- Fixed: Target and Nofollow options bug in the Ad block.
- Fixed: JS conflicts with the Ads Pro plugin in the theme options page.
- Fixed: Total number of followers bug in the social counter widget.
- Fixed: Bug in the Turkish translation files that cause a PHP warning message in the Install plugins page.
- Fixed: Bug in the login widget caused by the JetPack plugin.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.3.2 – 2021-01-19

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.3.1 – 2021-01-16

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.3.0 – 2021-01-14

- New: 114 Google Fonts.
- New: Compatibility With PHP 8.0.
- New: Styling Support for the new Woocommerce Gutenberg Blocks.
- New: White Label custom icon support for the settings page in the admin bar.
- New: Support the custom menu of posts and pages on mobile.
- Fix: Page builder Loading issue if the website contains more than 1000 categories.
- Fix: Gravity Forms issue while the LazyLoad option is active.
- Updated: Jannah Optimization plugin.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.2.1 – 2020-12-26

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.2.0 – 2020-12-20

- New: New options to hide the above article, above Content, below Content, below article, and below comments Ads on mobiles.
- New: Preload the main slider images on the homepage to reduce the LCP.
- New: Preload the featured image on the single post page to reduce the LCP.
- New: Option for WhatApp added in the social networks.
- New: lazyLoad for the iframes.
- Improved: Borders color for some elements on Dark skin mode.
- Fixed: issue in the mega menu that could cause PHP notices.
- Fixed: issue in the font settings that could cause PHP notices.
- Fixed: Theme settings icon in the AMP pages.
- Updated: Jannah Speed Optimization plugin to version 1.0.7.
- And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.1.1 – 2020-12-10

- New: Option in the About widget to set an ALT text for the image.
- UPDATED: WordPress 5.6.0 Compatibility.
- Improved: Tables styling.
- Improved: The Sticky logo in the Light/Dark modes.
- Improved: Auto loaded posts padding.
- Fix: In-posts links in the dark skin mode.
- Fix: Loading icon bug on Firefox on Android.
- Fix: Main nav styling bug.
- Fix: The background of Post layout 8 in the dark skin mode.
- Fix: Icon Picker backend bug.
- Updated: Jannah Auto Load Posts plugin to version 1.1.1.
- And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 5.1.0 – 2020-12-05

- New: 3 new inline article ad spaces.
- Improved: Post content padding on mobiles.
- Fix: Loading icon bug on Firefox on Android.
- Fix: Main nav styling bug.
- Updated: TieLabs Instagram Plugin to version 1.0.2.
- And Improvements and minor bug fixes.


5.0.9 – 2020-11-21

- Updated: Arqam Lite plugin to version 1.0.8.
- Updated: Jannah - Extensions Plugin to version 1.0.13
- Updated: Jannah Autoload Posts plugin to version 1.1.0.
- Updated: TieLabs Instagram Plugin to version 1.0.1.
- Tweak: Replaced bp_before_xprofile_cover_image_settings_parse_args filter with the new bp_before_members_cover_image_settings_parse_args filter.
- Fix: Links color in the post content area.
- Fix: Grid Slider width on mobiles.
- Fix: Tabs height bug on Firefox on Android.
- Fix: Styling bug in the Instagram widget.
- Fix: Adblocker detection issue.
- New: Option to auto load posts by tags.
- Fix: Duplicated auto loaded posts bug.
- And Improvements and minor bug fixes.


5.0.8 – 2020-11-14

- Improved: Tiktok items width on mobiles.
- Improved: Co-Authors Plus plugin in the AMP pages.
- Tweak: Add LightBox support for the WebP images.
- Tweak: Removed pingback link meta from the header.php file.
- Tweak: Rounded style added for more elements.
- Fix: Adsense Ads height on mobiles.
- Fix: Bug in the "Extend the background of the first section to cover the Header" option.
- Fix: Color of the links in the post content area in the dark mode.
- Fix: Primary button shortcode margins.
- Fix: Styling issues on Firefox on Android.
- Fix: Taqyeem hearts icons bug.
- Fix: Custom content block conflict with the Elementor plugin.
- Fix: Compact comments bug while the comments are closed.
- Updated: Jannah Autoload Posts plugin.
- And Improvements and minor bug fixes.


5.0.7 – 2020-09-13

- Improvements and minor bug fixes.


5.0.6 – 2020-09-13

- Fix: Review score position in the grid sliders.
- Fix: RTL widget paginations arrows direction.
- Fix: The width of the slider changes after loading the slider.
- Fix: The featured image width in the default Taqyeem widgets.
- Fix: Icon picker modal location on the RTL websites.
- Fix: Logo size bug.
- Fix: AdBlocker Detector issue on some browsers.
- Fix: Number translations issue in the Ajax loaded content.
- Fix: Logo size issue in the Sticky menu if the retina version is not set.
- Fix: Inline related posts issue.
- Fix: Size of the audio and video player in the AMP pages.
- Fix: Pagination arrows issue in the German translation.
- Fix: Auto Load Type option bug in the new Auto Load Posts feature.
- Tweak: New beta method to reduce the CLS caused by Google Ads.
- Tweak: New Method to generate the Critical CSS code to avoid conflicts with CDN services.
- Tweak: Hide the Instagram notice above the footer if the feature is active but the new plugin is not installed.
- Tweak: Nofollow rel. added to the share buttons.
- Tweak: Rounded style added for more elements.
- Tweak: New PHP filter to disable the theme-color meta.
- Tweak: New PHP filter to modify the preload meta for fonts.
- Tweak: New PHP filter to modify the preload meta for logos.
- Tweak: New PHP filter to modify the preload DNS-prefetch meta.
- updated: Jannah Optimization plugin.
- Updated: Jannah AutoLoad Next Posts plugin.


5.0.5 – 2020-09-03

- Fix: Logo size bug.
- Improvements and minor bug fixes.


5.0.4 – 2020-09-02

- Added: 4 New Languages, Hungarian (Magyar), Portuguese (Português), German (Deutsch), Argentina (Español de Argentina).
- Updated: Arabic, Persian, Turkish, French, and Portuguese languages.
- Improved: The rounded style for more elements.
- Fix: Logo size issue on Chrome.
- Fix: Empty space below the header in Post Layout 8.
- Fix: Facebook Messenger share bug on the desktop.
- Fix: Co-authors plus - Guests avatar bug in the posts list widget.
- Improvements and minor bug fixes.


5.0.3 – 2020-08-31

- Updated: Jannah AutoLoad Posts plugin.
- Improved: The rounded style for some elements.
- Fix: Block Load more button bug.
- Fix: Missing the Dashboard link in the Admin Bar.
- Fix: Live Search on mobiles bug.
- Fix: Search form styling issue on some Android devices.
- Improvements and minor bug fixes.


5.0.2 – 2020-08-30

- Improved: Steam brand color.
- Improved: Added custom CSS classes to the logo images.
- Fix; Bug in the TGMPA plugin that prevents installing the bundled plugins on some servers.
- Fix: Media Overlay option bug in the Posts List widget.
- Fix: Site header issue if the visitor uses an Adblocker.
- Fix: Responsive videos in the homepage and archives.
- Fix: Incorrect logo size bug.
- Improvements and minor bug fixes.


5.0.1 – 2020-08-30

- Improvements and minor bug fixes.


5.0.0 – 2020-08-29

- New: Auto Load next posts.
- New: Front-end Day/Night mode switcher.
- New: Options to set custom logo for the Day/Night mode.
- New: Night mode option for the theme options page.
- New: Rounded Blocks Layout.
- New: 3 Ajax Pagination styles for the Posts List Widget.
- New: Next and Prev Ajax pagination for blocks
- New: Column layout for Post meta in the single post page.
- New: Sticky floating share buttons.
- New: Option to display the share buttons on the right side.
- New: Pill share buttons style.
- New: Skew share buttons style.
- New: circle share buttons style.
- New: Facebook Messenger share button.
- New: Line Share Button.
- New: Option to display the share buttons on the standard pages.
- New: Inline related posts.
- New: Option to disable the inline related posts on mobiles.
- New: Custom Background option for blocks
- New: Option to show the total followers number in the social counters widget.
- New: Snapchat widget.
- New: Font Awesome 5.0.
- New: Option to disable the Font Awesome if you don't use it.
- New: New TikTok Widget.
- New: New TikTok section above the footer.
- New: New Instagram plugin.
- New: One-click to connect your Instagram account, no need to enter a manual API key.
- New: Now you can show up to 18 images in the Instagram widget.
- New: 2 styles for the Instagram feed section above the footer.
- New: Modern colorful design for the Instagram widget.
- New: Now the visitors can show the weather in their location.
- New: Option to set an image as a background for the Weather widget.
- New: Option to set a gradient background for the Weather widget.
- New: Option to stretch the header.
- New: Header Layout #4.
- New: Option to set the logo full-width.
- New: Option to set a gradient background for the Header.
- New: Option to set a gradient background for the Main Navigation.
- New: Option to use icons instead of text in the tabs widget titles.
- New: Auto download and assign Youtube/Vimeo video's thumbnail as a featured image.
- New: White Label, Option to change the Theme Name in the dashboard.
- New: White Label - Option to change the Theme Logo on the theme options page.
- New: White Label - Option to change the theme icon in the dashboard.
- New: White Label - Option to disable Help Links the theme options page.
- New: White Label - Option to disable Knowledge Base Beacon in the theme options page.
- New: Option to allow the advanced settings in the post edit page for the admins only.
- New: 3 block-head styles.
- New: Compact comments section.
- New: Option to set a custom title for the compact comments section.
- New: Option to set a default featured image for posts.
- New: Left position image style for the posts list widget.
- New: Option to set custom posts order for categories.
- New: Account name in the BuddyPress profile page.
- New: Option to display the Last Updated date in the single post page
- New: Option to disable all ads on a specific post or page.
- New: Option to set stretched sections.
- New: PHP 7.4 support.
- New: Option to set the width and Height of images Ads to reduce CLS.
- New: If there is no primary category use the Yoast SEO primary category if the post has one.
- New: Steam Social account option.
- New: TikTok Social account option.
- New: Option to add text beside the login icon in the header.
- New: Option to change the color of the footer widget head.
- New: Add media button is now available in the custom content block editor.
- New: Option to set typography of the comments section.
- New: Primary site color option in the buttons shortcode.
- New: Option to change the main color of the widget titles.
- New: style for the tags below the post.
- New: bbPress The Options page supports the custom panel support.
- New: Option to disable featured image on pages.
- New: Below comments ad space.
- New: Option to set a global custom width for the sidebar column.
- New: Option to set the featured image crop position of the sliders.
- New: Option to set the featured image crop position for a specific slider in the page builder.
- New: Option to show the Breadcrumbs on the pages built by the page builder.
- New: Option to set custom text for the read-more button in blocks.
- New: Option to set custom text for the read-more button in archive pages.
- New: Option to disable the read-more button on the archive pages.
- New: Option to disable post excerpts on the archive pages.
- New: Typography option to set letter spacing.
- New: Typography options for the 404-page texts.
- New: Option to set a title for sliders in the page builder.
- New: Option to display the sidebar above the content on mobiles.
- New: Option to set the location of the search form in the mobile menu.
- New: Option to set the location of the mobile menu, right or left.
- New: Option to set the logo width size on mobile.
- New: Modern mobile search form design
- New: Mobile Header Design.
- New: Option to set gradient background for the mobile header
- New: 7 new icon options for the mobile menu icon.
- New: Option to show the cart icon in the mobile header.
- New: Option to show the search icon in the mobile header.
- New: Option to show the BuddyPress notifications icon in the mobile header.
- New: Option to show light/dark switcher icon in the mobile header.
- New: Option to show mobile header icons in a separate row.
- New: Live search on mobile.
- New: AMP option to hide the post's author name.
- New: AMP option to hide the post's date.
- New: AMP menu.
- New: Option to set the Amp menu position.
- New: Option to set the AMP menu skin, Dark/Light.
- New: Option to display an image on the 404-page.
- New: Option to enable/disable the search form in the 404-page.
- New: Option to enable/disable the menu the 404-page.
- New: Option in the Translation panel to translate numbers.
- New: Search form in the search results page.
- New: Option to inline the custom CSS code of the page builder/
- New: Small custom font icon contains all the icons used by the theme, now you can disable the Font Awesome completely if you want.
- New: Smaller JS files.
- New: Support native Images LazyLoad.
- New: easy-to-use icons selector modal without pagination.
- New: Co-authors plus plugin, Show the custom uploaded avatar of the guests users.
- New: Option to et custom padding for sections in the page builder.
- New: GitHub, SoundCloud, Medium, Twitch, Snapchat, Steam and TikTok for authors.
- Updated: Youtube icon.
- Updated: Facebook icon.
- Updated: Facebook brand colors.
- Improved: Go to top button.
- Improved: Weather Widget Style.
- Improved: Sub-menus styles and spacing.
- Improved: Spaces between the grids in the Grid sliders.
- Improved: Admin page loading time.
- Improved: Search form style in the Header Layout #3.
- Improved: iOS input fields.
- Improved: Organized typography section.
- Improved: Social Counter styles.
- Improved: Reading time method.
- Improved: Lightbox WebP support.
- Improved: Update bundled plugins notice only appear when the plugin is active.
- Improved: Load slick slider JS file when it needed only.
- Improved: Buttons styles
- Improved: Post show more button on mobile.
- Improved: 404-page style
- Improved: Ajax requests speed.
- Improved: Live search design.
- Improved: Login popup design.
- Fixed: duplicated // in the header search.
- Fixed: Video playlist issue when the video title contains emojis.
- Fixed: SSL import demos issue
- Fixed: Title issue in the slider if it contains HTML tags.
- Fixed: Sticky logo bug.
- And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 4.7.2 – 2020-07-26

- Fixed: Section sidebar option bug in the page builder.
- Fixed: Blocks layout option bug in the page builder.
- Some improvements to prepare theme options for the next coming big update Jannah 5.0.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 4.7.1 – 2020-07-18

- UPDATED: WordPress 5.5.0 Compatibility.


Jannah Nulled 4.7.0 – 2020-07-06

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 4.6.6 – 2020-05-10

- Improved: Author bio alignment on mobiles in the full-width pages.
- Fix: WooCommerce pagination styling in the dark skin mode.
- Fix: Images Lightbox while JetPack Photon module is active.
- Fix: Co-Authors Plus missing guests b


Jannah Nulled 4.6.5 – 2020-04-25

- Improvements and minor bug fixes.


4.6.4 – 2020-04-16

- NEW: Compatibility with WPCOVID-19 plugin https://wpcovid19.com/.
- Tweak: Reduced the updating time rate for the weather widget.
- Fix: Structure data option bug in the category settings page.
- And Improvements and minor bug fixes.


4.6.3 – 2020-04-05

- NEW: Compatibility with the latest version of WordPress.
- NEW: Compatibility with the latest version of WooCommerce.
- Tweak: Nofollow added to all social network links.
- Tweak: Warning notice if the YouTube API key has not been set.
- Fix: Sticky video position.
- Fix: Masonry pages styling issue.
- Fix: WooCommerce pagination styling issue.
- Fix: Content Slideshow RTL bug.
- Fix: PHP Warning notices.
- Fix: Scrolling block issue with jQuery 3.0.
- Fix: Demo import bug.
- Fix: Typography settings bug when the Jannah optimization plugin is active.
- And Improvements and minor bug fixes.


4.6.2 – 2020-01-23

- Improvements and minor bug fixes.


4.6.1 – 2020-01-22

- Tweak: Improved built-in knowledge base search panel.
- Tweak: Allow the child theme to override all functions located in the functions/post-functions.php file.
- Tweak: Hide Instagram image likes number if it is not available.
- Tweak: New Dev. filter to manage Header, footer, body, and Ad codes.
- Fix: Issue in the Lightbox prevents it from opening videos.
- Fix: Single quote issue in the new category footer description section.
- Fix: Tweet link bug in the Twitter widget.
- Fix: Category Label in the Masonry pages.
- Improvements and minor bug fixes.


4.6.0 – 2020-01-14

- New: Option to show custom content at the end of each category page.
- Tweak: Theme options page style improvements.
- Tweak: In-post images alignment improvements on mobiles.
- Tweak: Gallery Block Editor margins improvements.
- Tweak: BuddyPress Registration page styling improvements.
- Tweak: Improvements in handling errors in the theme verification process.
- Fix: WooCommerce tabs height bug on mobiles.
- Fix: WooCommerce lazy load bug for images in the product slider.
- Fix: SVG logo height bug on Firefox.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 4.5.2 – 2019-12-22

- Tweak: Improved links color in the comments section.
- Fix: JS error in the single.js file.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled 4.5.1 – 2019-12-18

- Tweak: Improved how the child themes override the parent theme files.
- Tweak: Update the WPML XML file with more theme options fields.
- Tweak: Improved SEO heading order.
- Fix: Issue with the standalone Gutenberg Plugin.
- Tweak: Load the AMP-AD script file in the AMP pages.
- Tweak: Compatibility with the latest version of the Taqyeem plugin.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 4.5.0 / 05 DEC 2019

- New: All main posts titles in the landing pages and archives converted to the h2 tag to improve SEO.
- New: Custom CSS section for the AMP pages.
- New: Now you can translate AMP texts from the theme translations panel.
- Fix: Related posts styling issue in the one-column layout.
- Fix: RTL Import demos page styling issue.
- Tweak: Improved Youzer Plugin elements styling.
- Improvements and minor bug fixes.


UPDATE 4.4.1 / 01 DEC 2019

= 4.4.1 - 2019-12-01 =
- Fix: Sidebar position bug when JetPack comments modeule is active.
- Tweak: Improved import/export method for the theme settings.
- Improvements and minor bug fixes.


UPDATE 4.4.0 / 28 NOV 2019

- Fix: RTL Mobile menu icon position bug.
- Fix: Story Index position bug.
- Fix: Megamenu conflict with some plugin.
- Fix: Comments section Styling conflict with the JetPack plugin.
- Fix: Add a fallback for the video module to load the video even if the API is down.
- Fix: Newsletter widget saving icon option bug.
- Fix: Don't duplicate option bug with widgets.
- Tweak: Display the Total price including the tax in the mini cart in the header.
- Tweak: Improved WooCommerce product description and short description areas styling.
- Tweak: Improved the position of the go to top button on mobiles.
- Tweak: Improved input fields to match the new WordPress 5.3.0 backend styling.
- Tweak: New Developers' filters and actions.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 4.3.0 / 04 NOV 2019

- New: 2 Ad spaces on the category page.
- Fix: Live Search option in the Compact search.
- Fix: Conflict with some plugins that us an old version of the Mobile_Detect library.
- Fix: Bug in Sharing posts that contain special characters in the title.
- And Improvements and minor bug fixes.


vUPDATE 4.2.0 / 26 OCT 2019

- Fix: Videos width bug in the posts.
- Fix: Header, footer, and sidebar are hiding when a minification plugin is active.
- Fix: Lightbox galleries bug in the homepage builder.
- Fix: Instagram lazy load bug on mobiles.
- Fix: Content Index bug.
- Fix: Responsive videos bug.
- Fix: Post title and image bug in the AMP structure data.
- Fix: Logo bug in the AMP structure data.
- Fix: Appearance of the current post in the AMP related posts.
- Fix: Posts Lists widgets bug in the single post page.
- Fix: JetPack post views bug.
- Fix: Exclude current post option in the Posts List widget.
- Fix: Bug in Sharing posts that contain # in the title on Twitter.
- Tweak: Improved the comments styling when the avatar is disabled.
- Tweak: Responsive videos now support youtube-nocookie.com.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 4.1.1 / 21 OCT 2019

- Fix: Sticky Mobile share button bug.
- Fix: Missing the Import Demos page bug.
- Fix: Taqyeem Products structure data bug.


Jannah Nulled UPDATE 4.1.0 / 20 OCT 2019

- New: Two Ad spaces in the AMP pages.
- Fix: Alignment of the Codes sections in the single post edit page.
- Fix: Lightbox close button bug.
- Fix: WooCommerce import products page bug.
- Fix: AMP related Posts.
- Fix: Saving Widgets settings bug.
- Improvements and minor bug fixes.


UPDATE 4.0.4 / 15 OCT 2019

- Fix: Select and Share feature bug.
- Fix: Ajax pagination bug in the archives pages.
- Fix: PHP notice in the page builder blocks.
- Fix: Missing file URL error while theme auto-update.
- Fix: Page builder scrolling bug on iPad.
- Fix: Megamenu caching issue.
- Fix: Appearance of the category label in the Ajax loaded posts in the category pages.
- Fix: Add Notice above the Video Player if the YouTube API returns errors.
- Fix: Author description translation bug with the WPML plugin.
- Fix: Posts List widget saving options bug.
- Fix: Post title sharing issue if it contains single or double Quotation marks.
- Improvements and minor bug fixes.


vUPDATE 4.0.3 / 29 SEP 2019

- Fix: Send to friend share button bug on Chrome.
- Fix: Instagram Counter issue, you need to update the Arqam Lite Plugin and set the Access token in the plugin's Settings page.
- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 4.0.2 / 26 SEP 2019

- Fix: Weather appearance bug in the Header.
- Fix: Missing the Author name WPML translation.
- Fix: Polylang XML file bug.
- Fix: Horizontal Tabs shortcode bug.
- And Improvements and minor bug fixes.


UPDATE 4.0.1 / 24 SEP 2019

= 4.0.1 - 2019-09-24 =
- Fix: BuddyPress Grid Layout bug.
- Fix: Subtitle bug in the AMP posts.
- Fix: Ajax requests bug.
- Fix: WhatsApp share button bug.
- Fix: .alignwide and .alignfull margin for images in Gutenberg.
- Fix: Custom Styles and typography on the homepage.
- And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 4.0.0 / 24 SEP 2019

‪* Performance: Introduced the new Jannah Speed Optimization plugin (beta).‬
* Performance: Improved Ajax Requests performance.
* Performance: Improved Theme performance.
* Performance: Reduced the number of nodes per page.
* Performance: Improved Ajax Search library performance.
* Performance: Reduced the size and the number of scripts files loaded on mobiles.
* Performance: Google Fonts disabled by default on the low-speed connections.
* Performance: Used smaller Instagram images size.
* Performance: Used by default the min JS and CSS files.
* Performance: Reduced number of images generated by the theme to 3 images only.
* Performance: Font Display Swap to all Google Fonts.
* Performance: Font Display Swap to the custom uploaded fonts.
* Performance: New option to inline critical path CSS.
* Performance: New option to Load JS files deferred
* Performance: New option to Optimize CSS delivery.
* Performance: New option to Remove query strings from static resources.
* Performance: New options to remove unneeded Js files.
* Performance: New option to Disable Emoji and Smilies.
* Performance: New option to Minify HTML.
* Performance: New option to cache some static parts like widgets, main menu and breaking news to reduce MySQL queries.
‪*‬ New: Co-Authors Plus plugin support.
‪*‬ New: Notice in the dashboard if the child theme uses outdated files.
‪*‬ New: Masonry layout for the BuddyPress grid pages.
‪*‬ New: New tab for the API Keys in the theme options page.
* New: Get related posts by categories in the AMP Related Posts section.
* New: Lazy load support for the Instagram images.
* New: Lazy load support for the images in the posts.
* New: Lazy load support for the Ad images.
* New: Option to set a lazy load logo.
* New: Option to customize the title, message, and color of the Adblock popup.
* New: Meta description tag if there is no SEO plugin installed with an option to enable/disable.
* New: Option to upload an image for the custom social icons.
* New: Option to list posts in alphabetic order (A to Z listing) for the blocks.
* New: Option to list posts in alphabetic order (A to Z listing) for the related posts.
* New: Option to list posts in alphabetic order (A to Z listing) for the read next slider.
* New: Option to list posts in alphabetic order (A to Z listing) for the posts widget.
* New: Option to list posts in alphabetic order (A to Z listing) for the slider widget.
* New: Alt text option for the logo.
* New: Option to set an icon for the section title.
* New: Option to set an icon for the block title.
* New: Option to hide all read more buttons on mobiles.
* New: 3 new ad spaces in the category pages.
* New: Don't duplicate posts option in masonry page.
* New: Don't duplicate posts option in categories.
* New: Skype share button.
* New: 100+ Google fonts.
* New: AMP now uses the theme and custom posts colors.
* New: Post subtitle in the AMP pages.
* New: Modern user login drop-down menu in the navigation menus.
* New: Option to place code after opening the tag.
* New: Parallax sections now supports self-hosted mp4 files.
* New: WPML XML file.
* Tweak: Accessibility improvements.
* Tweak: h1 internal page builder pages title.
* Tweak: The All link in the mega menu.
* Tweak: Responsive videos code.
* Tweak: Updated all Javascript libraries to the latest versions.
* Tweak: Updated Youtube icon.
* Tweak: Updated Arqam Lite plugin to fix the Instagram counter bug.
* Tweak: Updated Taqyeem plugin to support the new Reviews structure data changes.
* Tweak: Improved Header shadow.
* Tweak: Login form modules and the compatibility with the captcha and social login plugins.
* Tweak: Self-hosted videos/audios player style on mobile.
* Tweak: Improved menus styling and spaces.
* Tweak: Improved Cart menu.
* Tweak: All theme notices now appear in the theme options page only.
* Tweak: Hide all non-theme notices from the theme options page.
* Tweak: Improved slide sidebar and mobile menu close icon position.
* Tweak: Category description content styling.
* Tweak: Improved lists style on RTL AMP.
* Tweak: Removed the Google+ Widget
* Tweak: Removed the StumbleUpon share button.
* Tweak: Removed Google+ share button.
* Tweak: Use a background image as a fallback for the parallax video background.
* Fix: Customizer loading issue on some servers.
* Fix: Theme settings saving issue on some servers.
* Fix: block title using HTML tags.
* Fix: JetPack post views bug.
* Fix: Header image ad alignment.
* Fix: Instagram Lightbox images bug.
* Fix: Page builder appearance issue with Gutenberg.
* Fix: Story index bug prevents clicking on the content behind it.
* Fix: LinkedIn share button bug.
* Fix: WhatsApp and telegram share buttons.
* Fix: Disable meta options in the archives pages.
* Fix: Install plugins page conflict with some plugins.
* Fix: Buddypress icons bug.
* Fix: Instagram Widget bug.
* Fix: WooCommerce slider block bug.
* Fix: Buddypress messages page styling bug.
* Fix: LiveSearch results positions bug
* Dev: Added the TIE_LOGGING class, to allow for easier debugging by developers.
* Dev: A lot of new filters and hooks to allow the developers to customize the theme easily.
* Dev: New function wp_body_open added.
* And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 3.2.0 / 20 JAN 2019

- New: Option to disable the Read Next slider on posts individually.
- New: Small Featured image layout in the archives.
- FIXED: WordPress Gallery block Lightbox bug.
- FIXED: Standard Post icon bug.
- FIXED: Post Custom CSS code option saving bug.
- FIXED: Masonry and Authors page templates options with the Gutenberg bug.
- FIXED: Custom content block editor buttons.
- FIXED: Post Views conflict with the Wp Fastest Cache plugin.
- Improved: appearance of the Taqyeem review box in the WooCommerce pages.
- Improved: paragraphs and lists styles in the products pages.
- Improved: Added noopener to all the _blank links.
- Improved: Exclude current post option now works with the JetPack plugin.
- And Improvements and minor bug fixes


Jannah Nulled UPDATE 3.1.1 / 11 DEC 2018

- FIXED: Post order option in Block 8.
- FIXED: PHP Warning notices with some plugins.
- FIXED: Non-Formatting HTML in the post editor for the Editor role.
- And Improvements and minor bug fixes


Jannah Nulled UPDATE 3.1.0 / 07 DEC 2018

- IMPROVED: Hide the comments meta icon if the comments are closed on the post and the post doesn't have any comments.
- IMPROVED: AMP child theme Templates override.
- IMPROVED: Add support for the pages in the live search if it is not excluded in the search settings in the theme options.
- IMPROVED: BuddyPress elements styling.
- FIXED: WooCommerce Featured Images lazy load bug.
- FIXED: TieLabs Builder button bug with Gutenberg.
- FIXED: Subtitle section bug with Gutenberg.
- FIXED: Read Next title RTL position bug.
- FIXED: Story Index custom color bug.
- FIXED: Conflict with the front-end builders such as Thrive Leads and Elementor
- And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 3.0.4 / 25 OCT 2018

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 3.0.3 / 24 OCT 2018

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 3.0.2 / 05 OCT 2018

- Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 3.0.1 / 29 SEP 2018

- FIXED: Slider 18 RTL bug.
- FIXED: Post sub title html codes bug.
- FIXED: Classic Editor text bug.
- FIXED: Push Notifications send section bug.
- And Improvements and minor bug fixes.


Jannah Nulled UPDATE 3.0.0 / 27 SEP 2018

- NEW: Fitness Demo https://jannah.tielabs.com/fitness/
- NEW: Salad Dash Demo https://jannah.tielabs.com/salad-dash/
- NEW: Compatibility with the latest version of the BuddyPress plugin.
- NEW: Compatibility with the latest version of the AMP plugin.
- NEW: Compatibility with the new Gutenberg builder to create posts.
- New: 2 Sliders Layouts.
- New: Options to upload your custom fonts directly from the options page.
- New: Block Layout - Classic blog layout with a small thumbnail.
- NEW: Option to disable the Built-in Mega Menus feature to use a third party plugin.
- NEW: Post Views increment support in AMP Pages.
- NEW: Now you can set custom options for the BuddyPress Registration page.
- NEW: Article inline Ads.
- NEW: Current Weather state description is now available for translation in the theme panel.
- NEW: Option to set a custom URL for the logos.
- NEW: Options to set custom Sidebar settings for posts inside a certain category.
- NEW: Use primary-color in any custom CSS section and it will be replaced with the current primary color.
- NEW: Read Next section in the single post page with 2 styles.
- NEW: Related Posts section with featured images in the AMP pages.
- NEW: Option to set the number of posts in the related posts section.
- NEW: Option to Show/Hide the Categories and Tags in the AMP pages.
- NEW: Option to Show/Hide the Log in icon in the mobile menu.
- NEW: Option to Show/Hide the Cart icon in the mobile menu.
- NEW: Option to Show/Hide the BuddyPress notification icon in the mobile menu.
- NEW: Option to disable specific tabs in the tabs widget.
- NEW: Option to set a custom mobile menu.
- NEW: Option to set a scheme type for the posts in a specific category.
- NEW: Option to disable the black gradient overlay from the sliders.
- NEW: Smart Sticky Header is now supported on mobile.
- NEW: Typography Options for the posts title in the theme's widgets.
- NEW: Typography Options for the page builder sections titles.
- NEW: Turkish, Portuguese (Brazil) French and Spanish translations have been added.
- NEW: Option to set a custom background color for the mobile header.
- IMPROVED: Twitter Share Button.
- IMPROVED: Mega menu filters now display only the first level of child categories.
- IMPROVED: Text Transformation settings for some elements.
- IMPROVED: The primary category label is now hidden by default in the category pages.
- UPDATED: ARQAM Lite plugin.
- UPDATED: Taqyeem plugin.
- UPDATED: Jannah Extensions plugin.
- FIXED: Facebook counter bug.
- FIXED: Tabs Shortcode Styling bug.
- FIXED: Excluding posts from the sliders bug.
- FIXED: Custom Footer Padding option bug.
- FIXED: Post views issue with the custom post types.
- FIXED: Warning message when updating the main menu.
- FIXED: Bug prevents the Post views option to appear in the post edit page.
- FIXED: Duplication entry bug in Taqyeem.
- And Improvements and minor bug fixes.
[/read more]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Vui lòng tắt extension, các ứng dụng chặn quảng cáo trước khi truy cập !!!!! Please disable extensions, ad blocking applications before accessing!!!!!