Team Booking v2.5.21 NULLED – WordPress Booking System


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Team Booking là một plugin đặt chỗ và đặt chỗ trên WordPress cho các cuộc hẹn và dịch vụ với một tính năng rất đặc biệt : tất cả các kế hoạch sẵn có đều được thực hiện thông qua Lịch Google!

 1. Lập kế hoạch khả dụng thông qua Lịch Google…
 2. Các sự kiện trên lịch trở thành các vị trí miễn phí, sẵn sàng để được đặt trước…
 3. Sau khi đặt trước, sự kiện Lịch Google tương đối sẽ được cập nhật!

Team Booking - WordPress Booking System

Dịch vụ không giới hạn

Tạo bao nhiêu dịch vụ bạn cần, mỗi dịch vụ có biểu mẫu đặt trước có thể cấu hình đầy đủ của riêng nó. Chọn loại dịch vụ phù hợp.

Cuộc hẹn

Thích hợp cho lớp học cá nhân, can thiệp kỹ thuật, bác sĩ, v.v.

Sự kiện

Thích hợp cho hội nghị, lớp học nhóm, chiếu phim, v.v.

Không lên lịch

Không có khoảng thời gian, chỉ cần một biểu mẫu yêu cầu. Thích hợp cho vé hỗ trợ, yêu cầu ước tính, v.v.

Thanh toán trực tuyến

Trong trường hợp bạn muốn chấp nhận thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ của mình, Team Booking hỗ trợ PayPal và Stripe (với iDeal, ApplePay, GooglePay) ngay lập tức.

Giảm giá và khuyến mãi

Tạo các chiến dịch khuyến mại và phiếu giảm giá cho các dịch vụ của bạn với nhiều tiêu chí, chẳng hạn như phạm vi thời gian, ngày cụ thể, v.v.

Thu phóng cuộc họp ảo

Tích hợp với Zoom để tạo các cuộc họp ảo tự động sau khi đặt trước. Bắt đầu cuộc họp từ phần phụ trợ, gửi thông tin chi tiết về quyền truy cập cuộc họp cho khách hàng của bạn qua email.

Một số tín h năng của Team Booking :

 • Một giải pháp đặt phòng hoàn chỉnh – dịch vụ, sự kiện, cuộc hẹn, phòng, v.v.
 • Lập kế hoạch qua Lịch Google – sử dụng Lịch Google của bạn để lập kế hoạch tình trạng còn hàng và quản lý đặt chỗ
 • Cộng tác – chỉ định vai trò WP được phép trở thành nhà cung cấp dịch vụ. Họ có thể làm việc cùng nhau cho cùng một dịch vụ, trong khi vẫn giữ Lịch Google của riêng họ để lập kế hoạch khả dụng!
 • Có thể tùy chỉnh – điều chỉnh hành vi đặt phòng chung và cá nhân, kiểu lịch giao diện người dùng, bản đồ, email xác nhận và hơn thế nữa.
 • Không có rắc rối – lịch đặt trước giao diện người dùng hoạt động hiệu quả với các mã ngắn!
 • Tự động phát hiện múi giờ – tự động phát hiện múi giờ của khách hàng!
 • Trình tạo biểu mẫu đặt chỗ – tạo biểu mẫu đặt chỗ hoàn hảo của bạn!
 • Thanh toán – với PayPal và Stripe!
 • Khuyến mãi – phiếu giảm giá và chiến dịch!
 • Hoàn thiện hệ thống e-mail thông báo – xây dựng nội dung e-mail tùy chỉnh với dữ liệu người dùng động
 • Xuất dữ liệu – cơ sở dữ liệu đặt chỗ đầy đủ, có thể tải xuống dưới dạng tệp * .CSV và * .XLSX
 • Hoàn toàn tương thích với WPML – yêu cầu WPML Multilingual CMS
 • Hỗ trợ ngôn ngữ – thông qua tệp .po và .mo

… và nhiều hơn thế nữa!

Câu hỏi thường gặp

Có cần kết nối với Lịch Google không? Để cung cấp tính khả dụng cho các dịch vụ đã lên lịch, nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện điều đó thông qua Lịch Google. Các dịch vụ đột xuất không yêu cầu Lịch Google. Khách hàng không bắt buộc phải có Lịch Google để đặt dịch vụ. Khách hàng của tôi có cần tài khoản Google để đặt dịch vụ không? Không, họ không. Tôi có thể đặt các vị trí lặp lại hoặc cả ngày không? Đúng. Tất cả những khả năng này của Lịch Google đều hoàn toàn phù hợp với Team Booking! Lặp lại các vị trí trong Lịch Google sẽ giúp bạn có khả năng phát hành lặp lại, vì vậy bạn không cần phải tạo từng vị trí theo cách thủ công! Tôi có thể tổ chức các sự kiện kéo dài nhiều ngày không? Các sự kiện kéo dài nhiều ngày (tức là một sự kiện duy nhất từ ​​ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4) chưa được hỗ trợ. Tôi có thể đặt một vị trí mà không hiển thị thời gian kết thúc không? Đúng! Nhưng xin lưu ý rằng vị trí sẽ vẫn có thời hạn, ngay cả khi không được hiển thị, mà khách hàng không thể thay đổi. Tôi có thể đặt lịch giao diện người dùng khác nhau theo đồng nghiệp hoặc dịch vụ không? Đúng. Không chỉ, bạn còn có thể trộn chúng theo ý muốn của mình thông qua các mã ngắn. Tôi có thể chọn không hiển thị lịch cho người dùng chưa đăng ký không? Đúng. Bạn có thể chọn hiển thị lịch ở chế độ chỉ đọc cho người dùng đã mở khóa. Người dùng chưa đăng ký có được mời đăng ký không? Đúng. Trang đích đăng ký là trang mặc định của WP hoặc bạn có thể chọn bất kỳ liên kết nào đến trang đăng ký tùy chỉnh. Để đặt tính khả dụng, không có cách nào khác ngoài việc sử dụng (các) Lịch Google? Không, plugin này được tạo ra cho điều đó.

Yêu cầu

Team Booking được thử nghiệm với WordPress 4.7+ và yêu cầu nghiêm ngặt PHP 5.3+ .

Plugin dựa vào Lịch Google và nói chung là trạng thái của cơ sở hạ tầng API của Google để hoạt động bình thường. Plugin không chịu trách nhiệm về bất kỳ giới hạn nào có thể phát sinh từ các điều khoản và điều kiện API của Google.

Nếu bạn định sử dụng cổng PayPal, hãy đảm bảo máy chủ của bạn tuân thủ SHA256 và TLSv1.2, theo các tiêu chuẩn PayPal hiện tại.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Team Booking v2.5.21 NULLED – WordPress Booking System nulled changelog
v2.6

Feature: Zoom integration
Fix: PHP 8.x compatibility issues
v2.5.11

Feature: WordPress block editor blocks are available
Fix: overlapping event services are correctly computed
v2.5.10

Fix: dropdown options were not visible
v2.5.9

- Feature: autodetect user timezone
- Feature: supports IDEAL payments through Stripe
- Fix: PHP 8.x compatibility
v2.5.8

- PayPal certificates update
v2.5.7

- Support for SCA with Stripe
- Fix: minor bugs
v2.5.6

- Fix: issue with WordPress 5.1 and containers showing the wrong slot times
- Fix: batched e-mail messages not sent in some occasions
- Fix: frontend timezone sorting and searching according to locale language
- Fix: Google Batch endpoints updated
v2.5.5

- Fix: wrong price displayed in the payment step
- Fix: tickets selected always reverted to 1 in some configurations
- Fix: coupons were not applied to cart reservations
v2.5.4

- Fix: e-mail template can now be edited
- Fix: added the "token" property to the API reservation object
- Fix: price increments were not recognized when escaped chars are involved
- Fix: custom regex expressions with backslashes now work
- Fix: the edit_reservation API now edits the form fields too
v2.5.3

- Fix: payment options not shown during a cart checkout
v2.5.2

- Fix: the selection of the number of tickets was not friendly on mobiles
v2.5.1

- Fix: promotions can't be created due to uncorrectly wrong date format
- Fix: reminders were not sent
- Fix: reservations database timeout setting were not observed
- Fix: payment e-mail page wasn't functional
v2.5.0

- Feature: multiple slots selection (cart)
- Feature: full WPML compatibility
- Feature: e-mail templates
- Feature: frontend slot customers list
- Feature: slot commands via Google Calendar
- Improvement: selectable template for the cancellation/approval/payment pages
- Improvement: services can be read-only
- Improvement: past slots can be shown in the backend slots list
- Improvement: persistent customer's preferences
- Improvement: searchable timezone selector and timezone aliases
- Fix: general languages directory is now recognized
- Fix: Google PHP API library is now namespaced to avoid conflicts
- Fix: admins and coworkers (for their own slots) will open/close limits
- Fix: TGMPA library conflict with some themes should be no longer an issue
- Fix: All-day events timezone
- Fix: wrong dates in PDF export
- Fix: reservations were computed 2 times in multisite environments
- Fix: sorting order of the form fields were inconsistent
- Minor bugfixes
v2.4.3

- Improvement: containers (and only containers) can now be created in a shared Google Calendar also by non-owners
- Improvement: e-mail reminders can now be set up to 5 days before
- Fix: Stripe payment errors now give some feedback to the user
- Fix: recurring events causing bad performance in a multisite environment
- Fix: coworker_url e-mail hook now works
- Fix: service providers should be able to cancel a confirmed reservation
- Fix: "Error calling GET[...]" in rare occasions
- Fix: slots were incorrectly set as read-only in rare occasions
- Fix: all-day recurring instances were wrongly addressed
v2.4.2

- Improvement: ability to add or prevent the customer being added as a guest to the Google Calendar event
- Improvement: customer's phone number available as additional event title data
- Improvement: ability to hide the service's name from the frontend slots
- Fix: slider's height went crazy when service description contains images
- Fix: upcoming events were not showing correctly in some occasions
- Fix: recurring containers were not showing correctly when the start time passes while the end date still not
v2.4.1

- Fix: fixed coupons were not working
- Minor bugfixes
v2.4.0

- Feature: backend slots list
- Feature: single-use coupons
- Feature: query string parameters
- Improvement: selectable timezone continents
- Improvement: show tickets left only under a threshold
- Improvement: query string parameters
- Improvement: show/hide the map
- Improvement: new reservation_id and service_name e-mail hooks
- Improvement: do_reservation API request
- Improvement: how to treat discarded free slots (show as booked or totally hidden)
- Improvement: customizable login URL and redirect back to the calendar page as option
- Improvement: new filter to add custom content inside the thank you message
- Improvement: custom meta_keys to populate form fields with
- Improvement: better and (way) faster recurring events management
- Fix: hide_same_days parameter was not working
- Fix: reminder e-mail manual sending process now works
- Fix: approval rule setting was not correctly loaded
- Fix: coupon validation is now case insensitive
- Fix: non-admin coworkers were able to see all the reservations in the Overview tab
- Minor bugfixes
v2.3.2

- Fix: localization and timezones for the upcoming events list
- Minor bugfixes
v2.3.1

- Fix: coupons were not working properly
- Fix: new services were not correctly added
- Fix: some upcoming list sorting issues
- Fix: upcoming shortcode builder was outputting a wrong parameter for selective services
v2.3.0

- Feature: upcoming events list shortcode and widget
- Feature: promotions usage limits
- Feature: promotions timeslots date bounds
- Improvement: a new slots display style
- Improvement: dynamic data for booked event titles in Google Calendar (Appointment services only)
- Improvement: the Service's name too can now be shown inside the numbered dots
- Improvement: PayPal checkout logo and other tweaks
- Improvement: data tabbed modals
- Improvement: reservations table's items per page is now configurable and persistent on a user-basis
- Fix: reminder e-mail messages were not sent under some circumstances
- Fix: all-day slots overlapping timezone logic
- Fix: create api token read/write was not working
- Fix: backend display issues with Firefox
- Fix: Google Calendar reminders were set even if not selected
- Minor bugfixes
v2.2.2

- Improvement: more colored dots display settings (name of the service can now be added)
- Fix: approval/decline issue
- Fix: double e-mail messages were sent
- Fix: reminder e-mail setting issue
- Fix: all-day containers are now correctly parsed
v2.2.1

- Fix: booked slot were always visible regardless of the relative setting
v2.2.0

- Feature: coworkers can be limited to certain services only
- Feature: Visual Composer's TeamBooking elements added
- Improvement: form fields now can have a description text/html
- Improvement: reservations list with bulk actions (you can export selected reservations only) and better filtering
- Improvement: incremental price can be set also when the base price is zero
- Improvement: sortable built-in form fields
- Improvement: basic Google Maps style implemented, Snazzy Maps plugin supported (you can create your own style!)
- Improvement: more actions/filters (e-mail generate/send process is completely customizable by a custom script)
- Improvement: frontend timezones are now translated to the current language
- Improvement: non-decimal currencies are formatted out of the box
- Improvement: form elements in the builder now show a preview
- Improvement: a reservation now shows an #ID number in any exported stylesheets
- Some bugfixes
v2.1.5

- Improvement: cancel/approve/deny e-mail links landing page now inherits your theme's template
- Fix: CSS and scripts were not loaded on some themes
- Fix: some strings and times were not localized correctly
- Fix: CSS issues
- Minor bugfixes
v2.1.4

- Improvement: custom WordPress actions for extreme customizations
- Improvement: CSS are loaded at the top
- Improvement: new API function (get_slots)
- Fix: some strings were not translatable
- Fix: issue when unscheduled forms are shown directly
- Fix: dropdown now works with IE
- Fix: decline_link e-mail hook not correctly displayed
- Minor bugfixes
v2.1.3

- Fix: Overview time sorting issues
- Fix: Full-day events showing the wrong day in some timezones
- Fix: Overview error when there is a reservation for a removed service
- Fix: Safari and old browser's frontend issues
v2.1.2

Fix: activation issue
v2.1.1

- Feature: realtime Google Maps directions
- Feature: Google Calendars interdependence
- Improvement: a more clean and informative overview table
- Improvement: Stripe's credit card dynamic form
- Improvement: database size optimization
- Improvement: map zoom level now configurable
- Improvement: new [timezone] e-mail hook
- Improvement: payment step skipped when the price goes down to 0 due to a promotion
- Improvement: built-in fields are now translated on the fly
- Improvement: support for .po editing plugins like LocoTranslate
- Improvement: a new "review" step during the reservation process
- Fix: frontend calendar timezone issues
- Fix: Google Calendar event reminders are revert to default when a reservation is cancelled
- Fix: selective price not updated in the frontend and e-mail templates
- Fix: availabilities not in sync in some multisite environments
- Fix: REST API "invalid resource" error
- Fix: dropdown overlapping issues
- Minor bugfixes
v2.0.5

- Fix: double cancellation email to the coworker/admin
- Fix: sold-out label not correctly shown
- Fix: minor bugfixes
v2.0.4

- Improvement: added cancellation notification email back to admin/coworker
- Improvement: cancellation reason is now configurable in the e-mail body (it's a hook)
- Improvement: e-mail hooks start_datetime and end_datetime are splitted in date only and time only too, for a better customization.
- Improvement: better-looking, translatable status labels in the frontend reservations list
- Fix: visualization issues on some mobile devices
- Fix: Event color not correctly restored in particular configurations
v2.0.3

- Fixed reservations were not inserted in the overview tab
- Added multisite compatibility
- Code cleanups
v2.0.2

- Fixed overview tab getting slow when handling an high number of reservations
- Fixed errors in some booking circumstances
- Fixed the redirect URL option that can't be de-selected
- Fixed the widget when hiding the timezone selector
- Fixed a blocking error when full-day events are present
- Fixed some database memory leaks
- Fixed wrong frontend slot sorting
- Added versioning to the scripts/stylesheets (should avoid caching issues after a plugin's upgrade)
- Minor bugfixes
v2.0.1

- Fix: some settings were not saved
- Fix: "booked" label was displayed also for available events
- Fix: wrong count of reservations made by the same customer
- Fix: redirect URLs now work
- Fix: POST error when using the container mode
- Fix: sorting in the backend reservation table
- Minor bugfixes
v2.0

- Feature: promotion campaigns and discount coupons
- Feature: incremental price depending on selected options
- Feature: REST API
- Feature: Customer's Timezone selector
- Feature: Cancel/Approve/Decline/Pay via e-mail link are now implemented (read the documentation!)
- Feature: e-mail reminder for customers (read the documentation!)
- Feature: Customer's backend list
- Feature: 2-way Google Calendar Sync and overlapping events management
- Feature: PDF reservation basic report
- Improvement: faster and powerful overview table
- Improvement: faster and more reliable Google fetcher
- Improvement: additional mapstyles!
- Improvement: completely new frontend slot's list and restyled calendar (no more modals, less conflicts)
- Improvement: frontend accessibility
- Improvement: memory optimizations
- Improvement: reservation's customer details can now be edited via backend
- Improvement: "When reservations should be opened?" setting implemented
- Improvement: reservation database id parameter is passed along the redirection URL for conversion tracking
- Fix: Google Maps API token requirement is now supported and documented
- Fix: XLSX and CSV issue about missing details
- Fix: PayPal IPN server requirements are now enforced
- Minor bugfixes
v1.4.2.2

- Several minor bugfixes
- Speed and memory optimizations
v1.4.2.1

- Fixed an important speed issue
- Fixed ICS issues
- Fixed frontend form glitches
- Enforced Google Event's privacy
v1.4.2

- Feature: new and more reliable auto update notification system
- Feature: frontend reservation list via shortcode
- Feature: cancellation by customer
- Feature: custom redirect for each service
- Improvement: more refined backend overview tab
- Improvement: new status management (todo/done) for unschedued services
- Improvement: more patterns and borders in the style panel
- Improvement: CSS fix for small fonts (themes using 62.5% font-size method)
- Bugfixes
v1.4.1.5

- Improvement: selective resource loading
- Fix: issues with cloned services
- Fix: PayPal IPN don't fail anymore if taxes are added
- Fix: a little issue with accented letters in Google Calendar event's description
v1.4.1.4

- Improvement: notification emails to admin/coworker when approval is required
- Improvement: pending payment reservations can now be confirmed by admins
- Improvement: admins now bypass the payment system in the frontend calendar
- Optimization: more efficient external resource loading
- Fix: PayPal IPN issue when price is set > 999
- Fix: ICAL file can't be downloaded by non-logged users
- Fix: wrong time shown in admin area / emails when PHP default timezone is not UTC
- Fix: exception thrown for logged-users-only reservation's modal
- Minor bugfixes
v1.4.1.3

- Improvement: notification bubbles for new reservations added in the admin dashboard
- Improvement: faster animation types
- Bugfixes for coworker approvals
- Bugfixes for tickets left counting logic
v1.4.1.2

- Improvement: added 2 new email hooks (coworker_name, service_location)
- Bugfixes
v1.4.1.1

- Fix: "Error calling patch"
v1.4.1

- Feature: approval system (no approval, Admin approval, Coworker approval)
- Feature: Google Map style customization
- Improvement: added a TinyMCE button for shortcodes!
- Improvement: the slot's list is now a modal
- Improvement: added filtering functions in the slot list
- Improvement: general cosmetic refinements both frontend/backend
- Fix: fixed "Please reload the page" error in some server's caching circumstances
- Fix: a bunch of minor bugfixes
v1.4.0.9

- Fix: cloning bug
- Fix: "error calling GET: not found"
v1.4.0.8

- Fix: activation bug
- Fix: stucked loading wheel
v1.4.0.7

- Fix: conflict with transit.js
- Fix: PayPal listener
- Fix: Stripe gateway
- Fix: issue with booked slots not correctly excluded
v1.4.0.6

- Bugfix
v1.4.0.5

- Improvement: added a search field in the Overview tab
- Fix: coworkers without admin privileges can't save their settings
v1.4.0.4

- Fix: reservations won't be confirmed when paying with Stripe
v1.4.0.3

- Fix: payment gateways were not included correctly
v1.4.0.2

- Fix: first activation error
v1.4.0.1

- Feature: Stripe gateway!
- Feature: multiple services container mode!
- Feature: custom validation rules for reservation form text fields!
- Improvement: auto updater (a valid Envato purchase code is required)
- Improvement: way faster frontend calendar when navigating through days.
- Improvement: frontend calendar fast month/year selector
- Improvement: now also the "Event" class service reservations can be cancelled (revoked)!
- Improvement: the core configuration is now very simple thanks to JSON file importer
- Improvement: the coworker's auth process and the Google Calendars selection was simplified a lot, less room for user errors!
- Improvement: backend overview tab, now multiple reservations records can be selected
- Improvement: backend overview tab, reservations can be sorted by "Date of reservation" or by "when" value.
- Improvement: better currency management
- Improvement: frontend slots list, less space wasted, get rid of "Book now" button
- Improvement: the service/event address, when present, is shown in the slots list too
- Improvement: reservation modal is more refined and good-looking
- Fixes: a lot of bug fixes.
v1.3.9.2

- Fixed a lot of issues when using Container Mode + Event classes
- Code refactoring and commenting
v1.3.9.1

- Added option to skip Google Maps library loading if the theme is already loading it
- Fix: the thankyou message after the reservation now loads correctly
- Fix: cancellation now works well for container slots
- Fix: cancellation now correctly resets the event color!
- Code cleanup
v1.3.9

- Improvement: a complete admin restyle!
- Improvement: CSS classes namespaced (to avoid some themes conflicts)
- Fix: annoying bug, date_time hooks not converted in email content
- Improvement: added HTML editor to service description textarea
- Improvement: added an "update built-in field translation" button
- Minor bugfixes
v1.3.8.1

- Fix: the buffer duration now can be correctly set to 0
- Fix: email not sent if php < 5.4 (it causes some hangs during reservations, with buttons that keeps loading)
- Fix: avoid uncaught exception on overview tab when a service was previously deleted
- Other minor issues fixed
v1.3.8

- Feature: multiple Google Calendars per Coworker!
- Improvement: more values added to "when reservations should close"
- Improvement: added option to hide/show the "Save on my calendar" button
- Improvement: minimum time for "when reservation should close" can be now relative to the slot's end time too.
- Improvement: a more correct way to set the From header to comply with security domain policies
- Fix: PayPal IPN certificate updated (should fix some IPN issues)
- Fix: Google Fonts now load over https too
- Fix: fixed dropdown conflict with Bootstrap
- Fix: fixed date/time translations issue
- Other bugfixes
v1.3.7.1

- fixed a typo
v1.3.7

- Feature: location and maps!
- Optimization: frontend ticket selection doesn't rely anymore on ajax calls
- Cosmetic tweak: frontend ticket selection now is made with a less fancy select.
- Documentation update
- Bugfixes
v1.3.6.2

- Documentation updated
- Bugfix
v1.3.6.1

- Bugfix
v1.3.6

- Feature: added a new "container mode" for placing availability.
- Feature: reservations can now be cancelled (revoked) by admins (Appointments only).
- Improvement: it's possible now to manually book/un-book a slot on Google Calendar by changing the title (Appointments only).
- Documentation lifting
- Major changes in Timezone handlings.
- Minor styling changes
- Better, clearer and polished settings grouping in back-end
- Bugfix
v1.3.5

- Improvement: added TinyMCE editors to email bodies
- Improvement: added service color setting
- Improvement: added color setting for price tags
- Important bugfix: service cloning now does't mess up with custom fields anymore
- Bugfixes
v1.3.4

- Improvement: added [post_id] and [post_title] hooks
- Improvement: fixed some CSS conflicts with Foundation framework and Enfold theme
- Improvement: added option to open the calendar at the nearest month with free slots by default
- Bugfix
v1.3.3

- Improvement: a custom profile page can be linked to Coworker's name, if shown
- Improvement: services can now be cloned
- Improvement: ability to import/export settings
- Improvement: custom selects can now be "required"
- Improvement: extensions whitelist for file fields
- Improvement: frontend calendar cosmetic tweaks (the little numbers inside the gray pointing label now represent how many slots there are, instead of how many total 'tickets')
- Improvement: on frontend calendars, the week starts accordingly to WordPress site settings
- Improvement: prefilled form fields for logged users can now be hidden
- Improvement: small admin backend refactoring
- DST Bugfix on notification email
v1.3.2

- Improvement: option to include uploaded files in notification email
- Bugfix (reservations went wrong in some scenarios)
- Minor bugfix in file upload
v1.3.1

- Minor bugfix for file fields
v1.3.0

- Feature: payments with PayPal!
- Feature: file custom fields
- Improvement: permanent database for reservations
- Improvement: filtering button can now be removed
- Improvement: more buffer values for "when reservations should close"
- Improvement: SemanticUI assets upgrade
- Improvement: Switch from morris.js to charts.js
- Bugfixes
v1.2.8

- Feature: frontend service filtering ability!
- Feature: ability to show/hide sold-out slots on service basis
- Feature: new service class (unscheduled service)
- Improvement: services can now be deactivated
- Improvement: Coworkers can now choose to participate/unparticipate to each service
- Improvement: more buffer values for "when reservations should close"
- Improvement: SemanticUI assets upgrade
- Improvement: Service prices (preparing to PayPal payments)
- Updated documentation
- Bugfix
v1.2.7

- Bugfix
v1.2.6

- Bugfix
v1.2.5

- Added: reservation form builder with custom fields (text, textarea, checkbox, radio, select)!
- Added: new specific coworker's shortcodes!
- Improved: dramatic speed increase (80% faster) on reservations (API optimization)
- Improved: advanced error message front-end display
- Improved: advanced error message back-end logging system
- Improved: list of currently authorized Coworkers in Administrator panel
- Improved: way better ticket management for 'Event' services!
- Improved: improved calendar graphic customization in Administrator panel, with preview!
- Improved: graphical improvements, a more elegant feel
- Optimized: got rid of external icons, now using the WordPress built-in ones (dashicons)
- Documentation updated
v1.2.1

- Bugfix
v1.2

- Added: download reservations logs and data in *.CSV and *.XLSX
- Added: more values and better logic for "when reservations should close"
- Resolved a conflict with jQuery Transit library when present
- Resolved a conflict with FontAwesome css when present
- Minor bugs fixed
- Code refactoring
v1.1

- Added: service custom description
- Added: frontend schedule list grouping options
- Added: choosable max number of log entries per page to show on Overview Tab
- Updated documentation
- Better user-error handling
- Minor code refactoring
- Minor bugfix
v1.0

- Initial release
- Languages: English, Italian
Tải Miễn Phí Team Booking v2.5.21 NULLED – WordPress Booking System :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress