Tải Miễn Phí Post Pay Counter PRO v1.8.9


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Post Pay Counter PRO là một  addon  để bài Pay Counter giúp bạn  tính toán và theo dõi thanh toán nhà văn của bạn và thực hiện một mô hình chia sẻ doanh thu  trong kinh doanh của bạn.

Liên kết Demo: https://postpaycounter.com/post-pay-counter-pro

Đánh dấu là đã thanh toán và xem lại các khoản thanh toán trước đây

Bạn muốn biết bạn nợ mỗi tác giả bao nhiêu tiền mỗi tháng và bạn đã trả bao nhiêu mà không phải trả gấp đôi các bài viết trước đây. Đó chính xác là những gì mà Post Pay Counter PRO cho phép bạn làm.

Bạn có thể tạm biệt cơn ác mộng mỗi lần làm toán, bởi vì khi bạn đánh dấu một bài đăng là đã thanh toán, khoản thanh toán của bài viết đó sẽ không được xem xét trong tương lai. Bằng cách này, bạn luôn có một con số rõ ràng về số tiền bạn phải trả cho mỗi người viết. Đừng bận tâm về công việc kế toán của bạn, plugin sẽ chăm sóc nó cho bạn! ( Hướng dẫn )

Bạn cũng có thể xem lại các giao dịch trước đây thông qua lịch sử thanh toán chi tiết để luôn có thể biết  khi nào  bạn đã thanh toán   cho ai để làm  .

Thanh toán trực tiếp qua PayPal

Bạn có thể trả tiền cho người viết của mình trực tiếp từ trang thống kê bằng PayPal thông qua một nút tiện dụng. Plugin không bao giờ lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn: bạn nhập chúng sau mỗi lần thanh toán. ( Hướng dẫn )

Bạn cũng có thể thêm ký hiệu tiền tệ mong muốn trước hoặc sau khi thanh toán, để tác giả luôn biết bạn đang thanh toán cho họ bằng loại tiền nào.

Hiển thị số liệu thống kê bất cứ nơi nào bạn muốn

Với nhiều trang web không cấp cho người dùng quyền truy cập vào wp-admin, cần có một phương pháp để tác giả có thể xem số liệu thống kê của họ trong khi vẫn ở ngoài khu vực quản trị.

Chúng tôi có một shortcode để làm điều đó: hiển thị số liệu thống kê trong các trang công khai (và bất cứ nơi nào khác phù hợp với nhu cầu của bạn). Bạn thậm chí có thể loại trừ một số cột khỏi màn hình và chỉnh sửa những gì được hiển thị. Ngoài ra còn có một mã ngắn cho lịch sử thanh toán của tác giả. ( Hướng dẫn )

Tích hợp với Analytics và Adsense

Analytics: use your account on one of the most reliable visits tracking systems to pay writers basing on how many times their posts were seen. You can choose between pageviews and unique pageviews as you like and stop the counting after a certain number of days. (Tutorial)

Adsense: share with your writers a part of the Adsense Revenues generated by their own posts. (Tutorial)

Export stats

Whatever you can see in stats, you can also download it as a csv file. This is ideal if you need to consult stats offline or you would like to store them on your drive.

Award payment bonus

Chỉ định một phần thưởng đặc biệt cho các bài đăng đơn lẻ. Đôi khi cần một mẹo để có một bài viết tuyệt vời, một số trường hợp khác, bài viết xấu sẽ bị phạt: có thể đạt được cả hai nhu cầu: chỉ cần nhập số tiền bạn muốn được cộng / trừ vào tổng số tiền thanh toán.

Xem số liệu thống kê trong trang chỉnh sửa bài đăng

Số liệu thống kê về bài đăng có thể được hiển thị trong trang chỉnh sửa bài đăng. Điều này rất tốt cho các tác giả để họ ngay lập tức biết bài viết của họ có giá trị như thế nào khi viết nó.

Các bài đăng cá nhân thậm chí có thể được loại trừ khỏi số liệu thống kê thông qua một hộp kiểm đơn giản. Hộp thống kê bài đăng có thể được hiển thị / ẩn có chọn lọc cho một số người dùng nhất định.

Hỗ trợ ưu tiên

Nhận càng nhanh càng tốt để chúng tôi hỗ trợ, ưu tiên hơn những người dùng miễn phí.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí Post Pay Counter PRO v1.8.9 nulled changelog
1.8.9 (2021-11-09)
Tweak: PHP 8 compatible.
Tweak: updated Google API to latest version.
Tweak: display stats metabox in post edit page for all post statuses.
Fix: bail Analytics rows process if no rows are in queue (fixes potential conflict with other plugins as well).
Fix: impossible to activate Adsense revenue data pulling for new users.
1.8.8 (2021-04-05)
Feature: introducing WP-CLI commands for Analytics tasks (clear data, import data, process data, daily incremental update).
Feature: allow to process redirects when processing Analytics rows.
Feature: show Analytics last request and stats time range in Options box.
Feature: toggle the Analytics debug mode from the Options box.
Tweak: improved shortcode styling in "See stats for" section.
Tweak: improved Analytics logging.
Fix: Analytics lock not released in case of error during processing routine.
1.8.7.4 (2020-10-29)
Fix: impossile to execute a payment in some circumstances (moving from WP_Query found_posts to no_found_rows).
Fix: author payment history link not working in some cases.
1.8.7.3 (2020-09-18)
Fix: manual import reqesting data up to current day instead of yesterday, resulting in duplicated data for some hours of current day.
Fix: wrong labels in Analytics logging.
Fix: typos in options page.
Tweak: updated turkish locale.
1.8.7.2 (2020-01-23)
Feature: ability to choose "All time" in shortcode stats as well.
Fix: italian localization fo "All time" in shortcode stats not working.
1.8.7.1 (2019-12-07)
Fix: Analytics pending rows never going to zero when Adsense was enabled on some sites.
1.8.7 (2019-11-17)
Tweak: compatibility with free version feature of showing all users in stats.
Fix: localization glitches in totals section of shortcode stats.
Tweak: Analytics skipping update of rows with zero visits.
1.8.6 (2019-11-02)
Feature: allow flexible tstart and tend arguments in shortcode stats.
Fix: localization glitches in shortcode stats.
Fix: Analytics non-Countable PHP warning.
1.8.5 (2019-09-21)
Feature: show stats content in post edit metabox even when post is still in draft.
Tweak: improved Options page layout.
Tweak: updated localizations.
Fix: shortcode for payment history and PayPal settings always showing below post content.
Fix: prevent updating Analytics post records when no change in data has happened.
Fix: Request Payment addon not working from shortcode stats.
Fix: post stats cache not cleared upon post PPC option update.
Fix: PHP Notices in payment page on some circumstances.
1.8.4 (2019-08-25)
Feature: added Spanish localization.
Tweak: /temp folder being recreated automatically if missing.
Tweak: under the hood improvements to Analytics data processing.
Tweak: Analytics data processing distinguishes between normal and AMP visits (see new AMP Analytics addon).
Fix: PHP Warning for empty object.
Fix: Javascript error in Options page when Analytics was not set up.
Fix: Localization glitches.
1.8.3.1 (2019-08-07)
Fix: Request Payment not working when in frontend.
1.8.3 (2018-12-03)
Tweak: added display_timerange_choices option in shortcode.
Tweak: updated italian localization.
1.8.2 (2018-10-01)
Fix: due payment at bottom of shortcode stats table not hidden even if due payment column was hidden.
Fixed: author counting types (Referral visits, Publisher bonus...) not shown in payment notifications emails.
Tweak: check if re-creating Analytics cron event is needed at any time.
1.8.1 (2018-06-27)
Fix: prevent possible lock-in situations with Analytics updates.
Fix: deleting author payment history record link not working if arriving from the header of author stats page.
Fix: shortcode stats displaying ugly-formatted text in header.
Fix: added/improved hooks for saving Analytics/PayPal settings and processing Analytics rows.
1.8 (2018-05-14)
Feature: showing time ranges choices in shortcoded stats.
Feature: showing paid total amounts and counts at the top of author payment history.
1.7.9.3 (2018-03-13)
Tweak: improved styling of stats shortcode and payment history shortcode.
1.7.9.2 (2018-03-01)
Feature: payment notification emails now come from "Your website name" rather than just "WordPress".
Feature: make Adsense revenue sharing start after a post has reached some revenue threshold.
Tweak: misc under-the-hood improvements.
1.7.9.1 (2018-01-17)
Fixed: issue with Facebook addon. Payment confirm summary would always display 0 shares/comments and no payment would be done for them.
Fixed: time range issue with shortcode/frontend stats.
Tweak: misc sanity checks/under-the-hood improvements.
1.7.9 (2017-12-01)
Fixed: issue with Publisher Bonus addon and due payment.
Fixed: possible issue with payments when no payments had yet been done (depending on server setup).
1.7.8 (2017-11-09)
Tweak: overall stats in shortcode now display payments as well.
Fixed: some payments displayed as zero - although payments were correct, it was just a display issue.
Fixed: author counting types with auxiliary data not working well with payment history.
Fixed: stats and payemnt history in frontend breaking layout if window size was too small.
Tweak: improved Analytics flow.
Tweak: under the hook improvements.
1.7.7 (2017-09-29)
Feature: display blog name in PayPal checkout page instead of Stefano Ottolenghi.
Fixed: quotes breaking csv stats.
Fixed: due payment for one author could be calculated using previous author settings instead of his own, if available.
Tweak: compatibility with latest Publisher Bonus version (allow bonus to editors depending on length/success of reviewed post).
Tweak: improved error handling.
1.7.6 (2017-09-09)
Feature: shortcode to allow users to enter their PayPal email [ppc_user_paypal_email_settings].
Feature: exclude posts from future payments once they are paid.
Fixed: custom menu name not correctly escaping quotes.
Fixed: due payment not being displayed nicely if tooltips were disabled.
Fixed: csv exported stats not displaying currency symbol nicely.
Tweak: make sure to clear stats cache on update/install.
1.7.5 (2017-08-15)
Fixed: csv export not working anymore.
Fixed: minor improvements.
1.7.4 (2017-07-17)
Fixed: improved Analytics processing routine.
Fixed: fread warning on Analytics file.
Fixed: fatal error if PRO was disabled and PPC was already disabled.
Fixed: various minor improvements.
1.7.3 (2017-06-08)
Fixed: due payment not considering payment history items that only contained bonus payment.
Fixed: Analytics cron job running even if Analytics was not set up.
Tweak: working with custom rounding introduced in latest PPC version.
1.7.2 (2017-05-16)
Tweak: compatibility with new PPC post stats caching system.
Tweak: compatibility with new Request Payment addon.
Tweak: improved payment history/transaction record delete flow.
Fixed: possible PHP notice payment history display.
Fixed: possible PHP warning in shortcode stats.
Tweak: new hooks and filters.
1.7.1 (2017-05-05)
Fixed: PHP warning in posts list page.
1.7 (2017-05-01)
Tweak: significant improvement in load time for posts list page (edit.php).
Fixed: unlocalized strings in shortcoded stats.
Fixed: localization improvements.
Fixed: avoids update notice being shown even after addon has been updated.
Fixed: Analytics big red warning being shown even in situations in which it should not.
Fixed: csv export link being relative.
Tweak: bit of improvements in Analytics error handling.
Tweak: improved payment history shortcode formatting.
Tweak: better hiding of general options boxes in non-general options pages.
Tải Miễn Phí Tải Miễn Phí Post Pay Counter PRO v1.8.9 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup