Tải Miễn Phí SUMO WooCommerce Payment Plans v9.4 – Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments etc


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

SUMO WooCommerce Payment Plans là một Plugin kế hoạch thanh toán WooCommerce toàn diện bằng cách sử dụng mà bạn có thể định cấu hình các Gói thanh toán khác nhau như Gửi tiền bằng Thanh toán số dư, Trả góp số tiền cố định, Trả góp theo số tiền thay đổi, Trả trước bằng các khoản trả góp, v.v. trong WooCommerce Shop của bạn. Email Nhắc nhở (dựa trên thiết lập) sẽ được gửi khi Thanh toán đến hạn và tất cả Thanh toán có thể được thực hiện theo cách thủ công bởi khách hàng. Ngoài ra, tính phí thanh toán tự động bằng cách sử dụng Stripe cũng được hỗ trợ.

Link Demo : https://codecanyon.net/item/sumo-woocommerce-payment-plans-deposits-down-payments-installments-variable-payments-etc/21244868

SUMO WooCommerce Payment Plans - Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments etc

SUMO WooCommerce Payment Plans – Đặc trưng

 • Plugin Gửi tiền, Trả góp và Gói thanh toán WooCommerce Toàn diện nhất
 • Tính phí thanh toán tự động bằng cách sử dụng Stripe
 • Số tiền ký quỹ có thể được xác định trước / người dùng xác định
 • Đặt trước bất kỳ sản phẩm nào bằng cách thanh toán số tiền đặt cọc
 • Buộc người dùng thanh toán số tiền ký quỹ
 • Thời gian thanh toán Số dư có thể được định cấu hình
 • Sản phẩm có thể được mua trả góp
 • Có thể định cấu hình nhiều gói thanh toán
 • Số tiền trả góp có thể là Số tiền cố định / Số tiền có thể thay đổi
 • Mua Sản phẩm bằng cách trả trước và số tiền còn lại trả góp
 • Lãi suất có thể được tính khi trả góp
 • Tùy chọn tính Chi phí thuế trong mỗi lần thanh toán / lần thanh toán cuối cùng
 • Tùy chọn Ẩn các Cổng Thanh toán Cụ thể khi Sản phẩm Gói Thanh toán SUMO có trong Giỏ hàng
 • Email nhắc nhở thanh toán
 • Tương thích với Điểm thưởng SUMO (yêu cầu Plugin Điểm thưởng SUMO)
 • Tương thích với WooCommerce Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi (yêu cầu WooCommerce Khôi phục giỏ hàng bị bỏ rơi)
 • Tương thích với SUMO Affiliates (Yêu cầu Plugin SUMO Affiliates)
 • Hoạt động với Tư cách thành viên SUMO (Yêu cầu Plugin Tư cách thành viên SUMO)
 • Có thể tùy chỉnh cao
 • WPML tương thích
 • Bản dịch đã sẵn sàng
 • Và hơn thế nữa

SUMO WooCommerce Payment Plans - Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments etc

Các tình huống Use Case

SUMO WooCommerce Payment Plans - Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments etc

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Tải Miễn Phí SUMO WooCommerce Payment Plans v9.4 – Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments etc nulled changelog
Version 8.9 on 19 August 2021
Tweak: Tested with WordPress 5.8
Tweak: Tested with WooCommerce 5.6
Tweak: Compatible with PHP 8.x
Fix: Fatal error when order is refunded
Fix: Warning error in edit order page

Version 8.8 on 23 July 2021
Tweak: Tested with WordPress 5.7.2
Tweak: Tested with WooCommerce 5.5.1
Fix: Automatic Payments for Order PaymentPlan not working when placed using SUMO Payment Plans - Stripe

Version 8.7 on 10 July 2021
Fix: Unable to create new payment plans
Tweak: Code Improvements

Version 8.6 on 06 July 2021
Tweak: Code Improvements
Tweak: Deprecation notice added for SUMO Payment Plans - Stripe payment method
Tweak: Removed support for WooCommerce Versions 3.0 and below
Fix: Warning notice displayed when customer purchased payment plan is deleted

Version 8.5 on 12 June 2021
New: Show Related Payment Orders in Edit Order Page
New: Option to charge Shipping Fee during Initial/Final Payment for Order PaymentPlan
New: Payment orders related table in email can be overridden in theme
New: New Order email can be disabled for Payment Plan/Deposit orders
Tweak: WPML Compatibility improvements Tweak: Utility functions added
Tweak: Code improvements in SUMO Payment Plans - Stripe payment method

Version 8.4 on 24 April 2021
New: Option to show payment gateways when order amount is zero
New: Option to display Order PaymentPlan in Cart Page
Tweak: Code improvement in Order PaymentPlan settings page
Tweak: WPML Product Compatibility improvements
Tweak: Added filter API to display the order balance payable amount
Tweak: Added action API after the balance payable order creation
Tweak: Order Paymentplan - Multiple line item option supported for manually created orders
Fix: Frontend CSS isssue
Fix: Disable time option not working in Email
Fix: Product variations not loading in backend when there are more variations

Version 8.3 on 03 February 2021
New: Admin can edit installment amount from edit payment page
New: Option to customize plugin endpoints
Tweak: Added filter API for product name formatting args
Tweak: Added filter API to start with custom installment number
Fix: Compatibility issue with SUMO Preorders plugin
Fix: WooCommerce Stripe duplicated payment info
Fix: WooCommerce Stripe Payment Gateway plugin activation error
Fix: Automatic payment mode switcher not displaying for SUMO Payment Plans - Stripe

Version 8.2 on 09 December 2020
Tweak: Code Sniffed
Tweak: Plugin Settings page enqueues revamped
Tweak: Compatibility with WooCommerce v4.7.x
Fix: Price updated as 0 while Recalculating in Edit Order page

Version 8.1 on 06 November 2020
New: Category level filter added for Order PaymentPlan
Tweak: Admin notice to check whether PayPal Reference Transactions is enabled or not
Tweak: Automatic Payment failure retry support in WooCommerce Stripe gateway Integration
Tweak: Code improvement while redirecting the plan added to cart
Tweak: Price display improvement when the product Sale Price and Payment
Plan price is charged based on Regular Price
Fix: SUMO Preorders compatibility - Fatal error issue
Fix: Stripe parameters missing error in checkout
Fix: Legacy option of Variation Form Template not working correctly
Fix: Fixed Price applied from Global Settings not working
Fix: Prevent loading Stripe js in all pages

Version 8.0 on 18 September 2020
New: SUMO Payment Plans - PayPal Reference Transactions payment gateway for automatic instalment payments Fix: Stripe parameters missing error in checkout

Version 7.8 on 17 September 2020
New: Compatible with WooCommerce Stripe( for Credit Card payment gateway support for automatic payments)

Version 7.7 on 10 September 2020
Fix: Initial Payable amount displayed incorrectly in single product page Payment Table

Version 7.6 on 01 September 2020
Fix: Order Payment Plan not working in some cases
Fix: Unable to place orders using SUMO Payment Plans - Stripe payment gateway in some cases

Version 7.5 on 13 August 2020
Tweak: Stripe Localized error messages supported
Tweak: Payment amount in Cart and Checkout page will be displayed based on tax settings
Tweak: Displayed additional Payment related information in WooCommerce Orders section
Tweak: Displayed Initial Payment information in View More link

Version 7.4 on 24 July 2020
New: Added API to end the instalment at the end of the day
Tweak: Code optimization

Version 7.3 on 12 June 2020
Fix: Automatic payment mode switch not working for Manual Orders
Fix: Unable to write a template error when plugin email templates are edited

Version 7.2 on 03 June 2020
Tweak: Stripe Library updated to latest version 7.36.1

Version 7.1 on 28 May 2020
Tweak: Manual payment order can be created using line total
Tweak: Stripe.js thrown error displayed as WC error notice
Fix: Display issue in edit payment page

Version 7.0 on 15 May 2020
New: Admin can edit instalment dates from Edit Payment Page
Fix: Automatic Payments not processed when switching from Manual Payment mode
Fix: Bulk action not working for Excluded Categories
Fix: Flush rewrite rules not working in some scenarios

Version 6.8 on 01 May 2020
Tweak: Payments will be cancelled if the parent order status is Refunded
Tweak: Flush rewrite rules call prevented in multiple pages
Tweak: API added to provide custom Stripe Payment Description
Tweak: API added to fire before the email gets sent
Fix: Warning message - calling self :: in Non-static method
Fix: Unable to write a template error when the email template gets edited

Version 6.7 on 22 April 2020
New: Maximum Order Total to display Order PaymentPlan
Fix: Total Payable Amount displayed incorrectly in cart/checkout page

Version 6.6 on 17 March 2020
New: Troubleshoot option to display products in Order PaymentPlan as Multiple Line Items
New: Option to give variation deposit/plan form from plugin/WooCommerce

Version 6.5 on 18 February 2020
New: Option to restrict same/different plans in cart
New: Option for admin to give Fixed Price for Order Payment Plan
Tweak: Added flag to indicate invoice order have been paid already
Tweak: Validated if parent order is fully refunded then don't trigger any automatic crons for that payment
Tweak: UI enhancement for toggling pay in full/payment plans/deposits
in frontend
Tweak: Used {order_date} and {order_number} in the plugin email templates
Tweak: Stripe failure scenarios - Alternatively use the default source set via Stripe Dashboard
Fix: My Payments data protection
Fix: Bulk action not working for product categories

Version 6.4 on 27 January 2020
New: Option to grant Downloadable File Access After Initial/Final Payment
New: Option to give Order Payment Plan for selected products
Tweak: Prevent Cancel option in My Orders Page
Tweak: Deprecated Charge Tax during Initial/Each payment option
Fix: Issue when the initial order status changed from failed to processing/completed

Version 6.3 on 04 December 2019
New: Schedule option for Payment Plan/Deposit
New: Payment Plan can be scheduled on a specific date to make available for users
Tweak: WPML config file updated
Tweak: View More Modal responsive support for mobile devices
Fix: Order PaymentPlan not working in WooCommerce Version 3.2 and below

Version 6.2 on 21 November 2019
Tweak: Plan description is not mandatory
Tweak: Display total payable amount under Cart Total
Tweak: Supported custom order item meta from other plugins for Order Payment Plan
Tweak: Admin can override the translated po file under WP_LANG/plugin_name/.mo
Fix: Initial Order item metadata not updated in balance payable order
Fix: Stock not reduced for products in Order Payment Plan
Fix: Deposit Amount mismatch in the cart/checkout page when the page is static
Fix: PO translation issue

Version 6.1 on 13 October 2019
Fix: Fatal Error during Plugin activation

Version 6.0 on 01 October 2019
New: SUMO Payment Plans - Stripe Payment Gateway for automatic charging
New: Order Payment Plan Frontend templates can be overridden by the
Admin in Theme directory
Tweak: Code Optimized
Tweak: Updated PO files
Fix: Charge shipping during final payment not working correctly

Version 5.6 on 20 September 2019
New: Plugin theme templates(Single product page and My account page) can be overridden
New: Option to include/exclude products/categories in Bulk update
Tweak: Code improvements
Fix: Duplicate products added in the cart when the cart contains deposit products
Fix: Bulk action not working for Selected Categories

Version 5.5 on 05 August 2019
Tweak: Initial Payable Value display in Product page
Tweak: Add to cart using hyperlink supported for Product Deposit
Fix: Payment Plan value not showing in Mini Cart
Fix: Order Payment Plan calculation issue when selecting Shipping calculator in checkout page
Fix: Permission not granted to download products if purchased using order payment plan
Fix: Option to charge Shipping during Final payment is not working

Version 5.4 on 06 July 2019
New: Short-code added to display Next and Current Instalment Amount in cart/checkout page
New: Deposit Compatible with YITH WC Booking
Tweak: WC Filters arg support to latest version
Tweak: Export payments code improved
Tweak: Improved Search Process in List of Payments
Fix: Force Guest Sign-up improvements based on WooCommerce configuration
Fix: Order Payment Plan selector in Checkout page is not displayed for some themes

Version 5.3 on 5 June 2019
New: Short-codes added for Cart/Checkout to display payment info
Tweak: Bulk Product Update improvements in the background process
Tweak: API added in the product page
Fix: Force account creation for Guest not working for the Order Payment Plan

Version 5.2 on 9 May 2019
New: Minimum Order Total validation to display the Order Payment Plan in Checkout-page
New: Order Payment Plan based display Improvement to Customers in Order Table
New: PHP 7.3 Compatibility
Tweak: Code Improvements
Tweak: Order Payment Plan based Tax Calculation improvement in Balance Payable Order(s)
Tweak: Api added for payment info display based developments
Tweak: Removed Cent Percent validation from Instalment table

Version 5.1 on 12 April 2019
New: Fixed Instalment Payment Plans
New: Show/Hide option for Time Display in Frontend
Tweak: Removed Previous Order Status restriction
Tweak: Code Improved
Fix: Incorrect Balance Payable Amount showing in Invoice Order

Version 5.0 on 28 March 2019
New: Added Manual Payment Creation support for Order Payment Plan
New: Added Shortcode to display My Payments section
Tweak: Automatically complete the Invoice Order when Order Total become Zero
Tweak: Invoice Order Paying restriction based on Previous Order Status removed
Fix: Apply Global Level Settings for Order Payment Plans not working
Fix: Configured Instalment(s) not saved in Payment Plan when Sync is Enabled

Version 4.9 on 13 March 2019
New: Option to display payment date in WordPress format
Tweak: Included Custom order statuses for updating payment status Troubleshoot option

Version 4.8 on 20 February 2019
Tweak: Added decimal point limit by WC settings in Total Payment Amount field
Fix: Add New Payment Plan button not displaying

Version 4.7 on 18 February 2019
New: Products to be placed in a single order Restriction option
New: Payments can be Exported as CSV
New: Custom recipients supported for Payment Awaiting Cancel Email template
New: Added option to charge shipping fee during Initial/Final payment
Tweak: Given user roles capability to plugin CPT based on WooCommerce
Tweak: Updated po files

Version 4.6 on 06 February 2019
New: Manual Payment Plan/Deposit Order creation from admin backend
Tweak: Updated plugin backend menu priority
Tweak: Improvements in Sorting and Filtering in the Admin dashboard
Tweak: Cart session saving revamped
Tweak: Given compatibility with WC native do_action arguments for email templates
Fix: Payment Plans View More link CSS issue
Fix: Incorrect Price updated if Static Homepage is used

Version 4.5 on 21 January 2019
Tweak: Code revamped in the Bulk update
Tweak: Updated po files
Fix: Fatal Error prevention when class object 'SUMO_PP_Order' is overridden in WC email
Fix: CSS issue in the edit product page
Fix: Unable to pay Renewal Order for Order Payment Plan
Fix: UI issue in the edit payment page

Version 4.4 on 11 January 2019
Fix: Payment Plans not working for Simple products

Version 4.3 on 10 January 2019
Tweak: Added classes in Single Product page for Payment Plan fields
Fix: Payment Plan options displayed twice for Variable Products in Single Product Page

Version 4.2 on 07 January 2018
New: Payment Plan information table in the single product page
New: Search Filters added in Payments dashboard
New: Added API to update payments based on new order status
Tweak: Updated po files
Fix: Order Payment Plan display variation issue in order emails
Fix: Current date taken as Payment date when the date field is left empty
Fix: Minor display issues

Version 4.1 on 17 December 2018
New: Payment Plan Synchronization
Tweak: Updated po files
Fix: Force Deposit/Payment option global level settings applied even if it is disabled in Product Level

Version 4.0 on 10 December 2018
New: Specific Due Date in Payment Plans
Tweak: Maximum Deposit Price validation removed for Order Payment Plan
Tweak: Updated po files
Fix: Multiple Instalment Payment option displayed in frontend even if Payment Plan Orders Creation is set as Based upon Settings
Fix: Hidden order item meta displaying in Edit Payment Page
Fix: Balance Payment activation after Admin approval option not working for Order Payment Plans
Fix: Instalment amount display issue in Payment table
Fix: Translation issue

Version 3.6 on 27 November 2018
New: Added option to modify the expected payment date when multiple instalments are paid at once
Tweak: Product quantity display improvement in instalment table
Tweak: Displayed Balance Payable Amount and Remaining Instalments in View Payment Page
Tweak: Updated po files
Fix: Product URL showing as admin URL in email templates
Fix: Payment note showing admin email to the customer when the invoice is sent

Version 3.5 on 13 November 2018
Tweak: Supported Unlimited Final Payment Period for Payment Plans
Fix: Invoice Email not creating when Balance Payment Activation is set as After Admin Approval
Fix: Remaining Instalment in Payments list is always displaying as 0 when Balance Payment Activation is set as After Admin Approval

Version 3.4 on 01 November 2018
New: Option to Update Payment Status when Order Status moves from Failed/Cancelled to Processing/Completed
New: Prefix can be given for Payment Identification Number
Tweak: Code improved
Tweak: Updated po files
Fix: Disable Payment gateways option not working for Order Payment Plan
Fix: Duplicate Payment Entry creation problem

Version 3.3 on 18 October 2018
New: Option to redirect to cart/checkout page when a payment plan is added to cart
New: API added to apply previous order statuses to update payments
New: Multiple Instalments payable at once from My Account page
Tweak: Updated po files
Fix: Product is added to cart in product category page rather than the redirection to the product page
Fix: Added one deprecated function

Version 3.2 on 07 October 2018
New: Option to hide the Product price in single product/cart/checkout page for Payment Plans
New: Option to set Minimum and Maximum Price as Fixed Price in User Defined Deposits
New: Payments can be Cancelled Automatically/After Admin Approval
New: API added to show/hide the payment plan option and label in the single product page
Tweak: Display Total Payable amount in single product page when the user selects Payment Plans
Tweak: Allow Payment Status change based on order status
Tweak: Empty Value validation removed to support Indefinite due date for Deposit in Order Payment Plan
Tweak: Updated po files
Fix: Timezone Problem when creating invoice
Fix: Special Characters prevention when selecting variations

Version 3.1 on 18 September 2018
New: Option to Cancel Payment After Admin approval when payment is unpaid
New: Currency Switcher Compatibility
Tweak: Code Revamped
Tweak: Updated po files

Version 3.0 on 07 September 2018
New: Option to Activate the Initial Payment Immediately/After Admin Approval
New: Option to Create next Balance Payable order instantly after paying the previous instalment
Tweak: Validation made to not pay for the installments when Payment is Cancelled
Tweak: Updated po files
Fix: Password field is hidden in checkout page when Force Guest Checkout option is enabled

Version 2.9 on 22 August 2018
Tweak: Added hook for UI improvement in Order Payment Plan
Fix: Unable to pay balance payments when the Product is Out of Stock for Order Payment Plan
Fix: Booking Plugins compatibility issue
Fix: WP comments counting issue

Version 2.8 on 13 August 2018
New: Added Payment Cancelled Email Template
New: User/User Role Filter for Order Payment Plan
Tweak: Updated po files

Version 2.7 on 07 August 2018
New: Option to Calculate Price for Deposits/Payment Plans based on Regular/Sale price
Tweak: Updated po files
Fix: Unable to pay balance payments when the Product is Out of Stock
Fix: Deposit/Payment Plans option display issue for Guests

Version 2.6 on 03 August 2018
New: User/User Role filter to display Deposits/Payment Plans
New: Custom CSS added New: Sorting Payment Plans
New: Payment Plans can be displayed in 2 Columns
Tweak: Updated po files
Fix: Deposit amount displaying incorrectly when using Static Homepage

Version 2.5 on 30 July 2018
New: Display Payment Plan info in Master Log
Tweak: Empty Value validation removed to support Indefinite due date for Deposits
Tweak: Payment Schedule Email will be sent during initial Deposit
Tweak: Display improvement in the frontend
Tweak: Updated po files
Fix: Payable amount displayed problem for Deposit Balance Payable Order in the frontend
Fix: UI issue in admin backend

Version 2.4 on 21 July 2018
Tweak: Update plan selection in single product page without using AJAX
Fix: Product price updated incorrectly when different plans are added for same product

Version 2.3 on 09 July 2018
New: Option to charge deposit balance payment before a specific date for Order Payment Plan
New: Compatibility with Event Ticket Plus plugin
Fix: Payment Plans displayed as Order Payment Plan in frontend
Fix: Search fields in backend not working properly
Fix: Payment notes erasure issue during WP Data Erasure

Version 2.2 on 23 June 2018
New: Order Payment Plans
New: Display Username, User email, Order ID in List of Subscriptions
New: Display Payment Plan Info in WooCommerce Orders
Tweak: Updated po files

Version 2.1 on 09 June 2018
New: Option to remove personal data from payment plan orders(WooCommerce 3.4 compatibility)
Tweak: Payment Plan/Deposit meta payment information updated in Orders and Emails
Tweak: Overdue period supported for Deposit before specific date
Fix: When the user cancels payment in PayPal, Payment Plan/Deposit data is erased in cart page
Fix: When normal product is updated as a Payment Plan/Deposit product, price is updated incorrectly when the product is already in cart

Version 2.0 on 03 June 2018
New: GDPR compliance WordPress compatibility for Data Access, Data Erasure and Privacy Policy update

Version 1.9 on 11 May 2018
New: Added POT translation file
Tweak: Validation improvements

Version 1.8 on 24 April 2018
New: Bulk Update Capability

Version 1.7 on 11 April 2018
Fix: Payment Plans product variation settings UI issue

Version 1.6 on 01 April 2018
New: Fixed price for payment plans
Tweak: Compatibility improvements with SUMO WooCommerce Pre-orders Plugin

Version 1.5 on 15 March 2018
New: Deposit Payments Compatibility with SUMO Bookings

Version 1.4 on 03 March 2018
New: Option to Cancel Deposit payments before specific date
New: Custom product type compatibility

Version 1.3 on 23 February 2018
New: Option to give payment plans as hyperlink which adds the plan directly to cart
New: WooCommerce Emails for payment plan orders can be disabled
Fix: String Translation issue

Version 1.2 on 08 February 2018
New: WooCommerce Bookings Compatibility for Deposit Payments
New: Total percentage display for payment plans
Tweak: Code Improvements
Fix: Log recording issue
Fix: Display issue when payment goes to Overdue status
Fix: Multiple overdue reminder emails sent all at once

Version 1.1 on 25 January 2018
New: Option to Hide Payment Plans for Selected User Roles

Version 1.0 on 19 January 2018
- Initial Release
Tải Miễn Phí Tải Miễn Phí SUMO WooCommerce Payment Plans v9.4 – Deposits, Down Payments, Installments, Variable Payments etc :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment
  © 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress