Sửa lỗi Windows Live Mail 0x800CCC0B

Chỉ bằng cách nhấp vào một tùy chọn đơn giản

Other :

Windows Live Mail là ứng dụng e-mail nằm trong bộ ứng dụng Windows Live của Microsoft. Một lỗi phổ biến gặp phải khi sử dụng Live Mail liên quan đến việc xác thực máy chủ cho thư đi. Tìm hiểu cách khắc phục Lỗi Windows Live Mail 0x800CCC0B.

Xác thực Máy chủ E-mail Đi

Khi nhận thư trong bất kỳ ứng dụng e-mail nào, cần phải sử dụng tên người dùng và mật khẩu để xác thực rằng bạn có quyền nhận e-mail trong tài khoản của mình. Máy chủ Giao thức Bưu điện (POP), do nhà cung cấp e-mail của bạn quản lý, xử lý thư đến.

Tuy nhiên, nhiều nhà cung cấp dịch vụ e-mail không yêu cầu xác thực cho thư đi. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ e-mail sử dụng Giao thức truyền thư đơn giản (SMTP) để xử lý thư đi.

Nếu bạn nhận được lỗi Windows Live Mail 0x800CCC0B, có thể nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bạn yêu cầu xác thực cho thư đi cũng như thư đến.

Trong Windows Live Mail, bạn có thể bật xác thực trên cơ sở từng tài khoản. Trước khi bạn tiến hành sửa lỗi bên dưới, hãy đảm bảo rằng bạn chỉ áp dụng nó cho (các) tài khoản đang gặp lỗi. Việc thêm xác thực vào tài khoản không yêu cầu có thể gây thêm lỗi cho tài khoản.

Sửa lỗi 0x800CCC0B trong Windows Live Mail

Mở Windows Live Mail và nhấp vào tab Tài khoản. Nhấp vào tài khoản e-mail cho bạn lỗi và sau đó nhấp vào nút Thuộc tính.

Thuộc tính tài khoản Windows Live Mail

Thuộc tính tài khoản Windows Live Mail

Bây giờ bạn sẽ xem xét các thuộc tính cho tài khoản e-mail của mình. Bấm vào tab Máy chủ và tìm một phần của cửa sổ có tiêu đề Máy chủ Thư đi . Chọn hộp có nhãn Máy chủ của tôi Yêu cầu Xác thực .

Xác thực Windows Live Mail Outgoing Server

Xác thực Windows Live Mail Outgoing Server

Thông thường, nhà cung cấp dịch vụ email của bạn sẽ sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu cho thư đi cũng như sử dụng cho thư đến để xác thực rằng bạn được phép gửi thư từ tài khoản. Nếu không đúng như vậy, hãy nhấp vào nút Cài đặt.

Bây giờ bạn sẽ nhìn vào cửa sổ thuộc tính Máy chủ Thư đi. Theo mặc định, tùy chọn có tiêu đề Sử dụng Cài đặt Giống như Máy chủ Thư Đến của Tôi được chọn.

Đánh dấu vào tùy chọn có tiêu đề Đăng nhập Sử dụng . Nhập thông tin Tên tài khoảnMật khẩu của bạn cho thư đi.

Sửa lỗi Windows Live Mail 0x800CCC0B

Sửa lỗi Windows Live Mail 0x800CCC0B

Việc chọn tùy chọn có nhãn Nhớ mật khẩu là tùy thuộc vào bạn. Trừ khi bạn đang sử dụng PC được đặt ở một vị trí không an toàn, bạn nên chọn tùy chọn này.

Nếu không, bạn sẽ phải nhập tên người dùng và mật khẩu của mình mỗi khi muốn gửi thư từ tài khoản này. Nhấp vào nút OK trên cửa sổ và sau đó nhấp vào nút OK trong cửa sổ thuộc tính. Gửi e-mail từ tài khoản và xem lỗi có biến mất không.

Windows Live Mail, giống như bất kỳ ứng dụng thư nào, có khả năng nhận và gửi e-mail từ nhà cung cấp dịch vụ e-mail của bạn một cách an toàn. Một số nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu xác thực máy chủ cho cả thư đến và thư đi.

Điều này có thể dẫn đến Lỗi Windows Live. Bằng cách chọn một tùy chọn đơn giản trong ứng dụng và tùy chọn thêm thông tin tên người dùng và mật khẩu, bạn có thể sửa lỗi Windows Live 0x800CCC0B.

Free Download Sửa lỗi Windows Live Mail 0x800CCC0B :

Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress