Soho Hotel Booking NULLED v4.0.1 Calendar WordPress Theme

Related Posts
1 của 146

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Soho Hotel cho phép bạn dễ dàng tạo một trang web phù hợp với khách sạn của bạn – nhận và quản lý các đặt phòng, thanh toán và truy vấn của khách một cách dễ dàng.

Link Demo : https://themeforest.net/item/soho-hotel-responsive-hotel-booking-wp-theme/5576098

Soho Hotel – Những đặc điểm chính

 • Đặt chỗ trực tuyến : Chấp nhận đặt chỗ trực tuyến và để trang web của bạn kiếm tiền cho doanh nghiệp của bạn
 • Thanh toán Trực tuyến : Tất cả các đặt phòng có thể được thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng (qua Stripe) hoặc PayPal hoặc cách khác là thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.
 • Trình kiểm tra tình trạng phòng trống: Khách và quản trị viên trang web có thể liên tục kiểm tra tình trạng phòng trống trực tuyến
 • Định giá theo mùa : Tính các mức giá khác nhau cho các thời điểm khác nhau trong năm
 • Quy định về giá dành cho khách : Tính các mức giá khác nhau tùy thuộc vào số lượng khách đặt
 • Giá hàng đêm, hàng tuần hoặc hàng tháng : Tính các mức giá khác nhau tùy thuộc vào thời gian lưu trú
 • Các tiện ích bổ sung tùy chọn : Cho phép khách chọn các dịch vụ bổ sung tùy chọn như đưa đón sân bay, bữa sáng, v.v.
 • Mã phiếu giảm giá : Cung cấp chiết khấu theo tỷ lệ cố định và tỷ lệ phần trăm cho khách thông qua mã phiếu thưởng
 • Các trường trong biểu mẫu đặt phòng có thể tùy chỉnh hoàn toàn : Thêm hoặc xóa bất kỳ trường nào bạn muốn khỏi biểu mẫu đặt phòng
 • Sử dụng Với Nhiều Khách sạn : Các phòng có thể được phân loại thành các địa điểm / chi nhánh khách sạn khác nhau
 • Email đặt chỗ : Email xác nhận được gửi đến quản trị viên trang web và khách khi đặt phòng mới
 • Dễ dàng tùy chỉnh màu sắc : Sử dụng bộ chọn màu tích hợp trong các tùy chọn chủ đề
 • Hoàn toàn tương thích với các thiết bị di động : Soho Hotel đáp ứng và sẵn sàng cho võng mạc – nói cách khác, nó trông tuyệt vời trên mọi thiết bị
 • Chỉnh sửa kéo và thả : Tất cả các trang và bài đăng có thể được chỉnh sửa dễ dàng thông qua trình chỉnh sửa kéo và thả đi kèm (Visual Composer) nên không cần mã hóa khi chỉnh sửa
 • Tạo trình chiếu tuyệt vời : Sử dụng trình chỉnh sửa trình chiếu được đóng gói bao gồm (Revolution Slider)

 

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Danh sách combo

Free Download Soho Hotel Booking NULLED v4.0.1 Calendar WordPress Theme nulled changelog
=Soho Hotel Booking NULLED V4.0.4 - 02.11.2021 =
* Added more translation options

=Soho Hotel Booking NULLED V4.0.3 - 26.10.2021 =
* Added more color customization options

=Soho Hotel Booking NULLED V4.0.2 - 13.10.2021 =
* Fixed booking plugin bugs
* Improved booking process on mobile devices

= V4.0.1 - 06.10.2021 =
* Fixed booking plugin bugs
* Added more color selection options

= V4.0 - 21.09.2021 =
* Major update
* Full re-design
* New booking system
* WooCommerce support added
* Custom multi-language translation plugin added

= V3.2.2 - 17.10.2019 =
* Further iCal support improvements

= V3.2.1 - 01.10.2019 =
* Improved iCal support

= V3.2 - 10.09.2019 =
* Added Stripe SCA support

= V3.1.4 - 28.08.2019 =
* Added custom booking form functionality

= V3.1.3 - 06.08.2019 =
* Fixed update release bugs

= V3.1.2 - 04.08.2019 =
* Fixed update release bugs

= V3.1.1 - 24.07.2019 =
* Fixed update release bugs
* Added more documentation

= V3.1 - 18.07.2019 =
* Major update to the booking system, please refer to the documentation for details

= V3.0.3 - 04.01.2019 =
* Fixed booking step 4 display bug

= V3.0.2 - 02.01.2019 =
* Added Gutenberg support

= V3.0.1 - 28.12.2018 =
* Fixed photo gallery bug

= V3.0 - 10.12.2018 =
* Re-designed and developed all theme elements - this is a major update, please backup your website before updating

= V2.2.4 - 09.07.2018 =
* Improved hotel/category search filter for booking form

= V2.2.3 - 16.06.2018 =
* Added hotel/category search filter to booking form

= V2.2.2 - 24.05.2018 =
* Added improved iCal functionality

= V2.2.1 - 09.04.2018 =
* Accommodation single page booking form now selects the chosen room in the booking process automatically

= V2.2 - 02.04.2018 =
* Added improved datepicker
* Added live availability checker in datepicker

= V2.1.4 - 16.03.2018 =
* Booking confirmation email only sent after payment is made now
* Added improved support for iCal

= V2.1.3 - 02.03.2018 =
* Added improved room selection option in booking form

= V2.1.2 - 20.02.2018 =
* Added option to remove children from booking form

= V2.1.1 - 13.02.2018 =
* Added backend booking calendar

= V2.1 - 08.02.2018 =
* Added improved booking management interface

= V2.0.9.1 - 17.01.2018 =
* Added unique booking ID to confirmation emails
* Added manual booking confirmation option
* Added improved datepicker translation

= V2.0.9 - 13.11.2017 =
* Added iCal feed support so booking data can be synced with AirBNB and other platforms which support iCal

= V2.0.8 - 30.10.2017 =
* Improved import data

= V2.0.7 - 26.10.2017 =
* Fixed booking form bug

= V2.0.6 - 17.10.2017 =
* Added availability checking calendar
* Added option to disable payment gateways

= V2.0.5 - 12.10.2017 =
* Added date blocking tool

= V2.0.4 - 03.10.2017 =
* Added more booking form options

= V2.0.3 - 28.09.2017 =
* Fixed pricing bug

= V2.0.2 - 25.09.2017 =
* Added more color customization options

= V2.0.1 - 06.09.2017 =
* Added credit card payments using the Stripe payment gateway

= V2.0 - 05.09.2017 =
* Totally re-designed and developed theme and booking plugin
* Please note old theme data is not compatible with this update, you will need to manually import all data, please open a support ticket if you are unsure of anything: https://quitenicestuff.ticksy.com/

= V1.9.8 - 30.06.2016 =
* Updated Google Map API

= V1.9.7 - 17.12.2015 =
* Updated widgets

= V1.9.6 - 24.06.2015 =
* Added prettyPhoto security fix

= V1.9.5 - 24.04.2015 =
* Added TGM activation class security fix

= V1.9.4 - 27.08.2014 =
* Fixed bug with Google Map when placed inside jQuery tabs

= V1.9.3 - 16.06.2014 =
* Fixed minor booking system bugs

= V1.9.2 - 16.05.2014 =
* Updated to maintain compatibility with WPML

* Fixed "Are you sure you want to leave this page?" message appearing when saving accommodation, booking, blocked dates, coupon, and service in Wordpress 3.9

= V1.9.1 - 25.04.2014 =
* Fixed calendar colour selection bug

= V1.9 - 12.04.2014 =
* Fixed homepage booking form CSS bug

= V1.8.9 - 28.03.2014 =
* Fixed booking step 1 calendar date bug

= V1.8.8 - 18.03.2014 =
* Fixed database inconsistency when all prices filters are deleted from an accommodation
* Fixed blocked dates blocking end date
* Fixed single day vacancy in live availability calendar unable to select checkout date
* Fixed custom CSS colors not being applied
* Fixed some theme options not saving when using WPML
* Fixed non-Western characters displaying incorrectly in booking details when MySQL < 5.5
* Fixed error messages appearing when loading archive index with WPML enabled and no posts of that language available
* Added WPML workaround when saving checkbox options
* Added booking manual confirmation
* Added per-person variable pricing
* Added per-person variable pricing in price filters
* Added services (amenities)
* Added accommodation surcharge
* Added tax calculation
* Updated translations in Bookings and Accommodations admin area
* Reinstated live availability calendars on single accommodation template and widgets
* Speeded up live availability calendar AJAX checks
* Minor admin UI fixes

= V1.8.7-1 - 03.03.2014 =
* Fixed booking step 1 calendar not showing dates beyond 6 months
* Fixed header image not showing when using a child theme

= V1.8.7 - 03.03.2014 =
* Fixed non-Western characters saving incorrectly in booking details
* Fixed homepage slider always making the last link active
* Fixed homepage slider autoplay setting
* Fixed Google map display when marker is empty
* Fixed button shortcode attributes
* Fixed events template month localization
* Fixed testimonials template pagination
* Fixed page background flash when loading with a custom background color
* Fixed homepage and accommodation image sliders pushing content down when images of different heights are used
* Fixed checkbox validation (e.g. Terms and Conditions) in Chrome on booking step 3
* Fixed prettyPhoto when gallery shortcode used multiple times on the same page
* Fixed calculation of lowest price on accommodations page
* Fixed pricing errors when switching pricing scheme without updating pricing data (accommodations will be set to "pending" status)
* Fixed repair accommodation maintenance task incorrectly deleting price filter data
* Fixed use of non-English characters in title of tab shortcode
* Fixed room remaining chosen if the user restarts the booking process
* Accommodations: Increased maximum "Number of rooms of this type available", "Maximum occupancy"
* Plugin settings: Increased maximum "Maximum persons to show on booking form", "Minimum stay"
* Added links to accommodations in booking step 2
* Added datepicker checkout minimum selectable date for homepage and booking widgets
* Added datepicker checkout minimum selectable date for booking admin, price filters, blocked dates
* Added customizable currency thousands and decimal separators ("QNS Booking > Payment > Payment settings")
* Added "Charge full amount" deposit type (removes all mentions of deposits in front-end)
* Minor admin UI fixes
* Minor front end UI fixes
* Updated translation file

= V1.8.6 - 30.01.2014 =
* Added setting to specify number of decimal places in currency ("QNS Booking > Payment > Currency decimal places")
* Added minimum stay requirement ("QNS Booking > General > Minimum stay")
* Added MySQL temporary table creation privilege check
* Added setting to hide booking system ("QNS Booking > General > Hide booking system")
* Added the capability to block rooms from being booked for specific days. ("Bookings > Add blocked date")
* Added coupons
* Added Tripadvisor to social widget
* Changed first day of Datepicker calendar to Monday
* Single accommodation template now uses theme's "Main layout" setting ("Appearance > Theme options > Main layout")
* If "Hide booking system" setting is enabled, the single accommodation template will show the normal sidebar
* Fixed price formatting
* Fixed version numbering upgrade conflict
* Fixed font size in theme options screen
* Fixed calendar being unable to select dates when "Disable live availability check" setting is enabled
* Fixed calendar showing last day of month as available when bookings cross over it
* Fixed wrong room being selected in booking admin when using WPML
* Removed booking step 2 "other available rooms" list if the selected room is available and there are no other rooms
* Updated custom post type menu names for clarity
* Removed obsolete widgets
* Updated translation files

= V1.8.5 - 15.01.2014 =
* Fixed accordion shortcode display of content of different heights
* Fixed homepage testimonial slider not responding on first click
* Fixed Javascript effects (accordion, tabs) not loading when the plugin is disabled
* Fixed color scheme setting always reverting to 'Gold & Black'
* If the booking step 1 calendar live availability check is enabled, it will preload availability to decrease subsequent loading time
* Booking step 1 calendar live availability check now processes in 6-month blocks to reduce the number of requests
* "Room From:" now includes seasonal price filters when calculating lowest price
* Added height easing on homepage slideshow for images of different heights
* Added option to hide businesses on Google Maps ("Appearance > Theme Options > Contact Settings")
* Added currency decimal rounding setting ("QNS Booking > Payment > Currency decimal places")
* Updated language files

= V1.8.4 - 13.01.2014 =
* Fixed errors in user and admin emails when booking database is disabled
* Fixed Google maps HTTPS compatibility

= V1.8.3 - 10.01.2014 =
* Fixed seasonal price filter "To" field being uneditable beyond the current month
* Datepicker translations are now loaded in the admin accommodation and booking screens
* Fixed events ordering on homepage templates 4 and 5
* Fixed booking step 3 reservation form fields not being translatable via .po/.mo files/WPML
* Prevent booking posts from being displayed by the front end

= V1.8.2 - 09.01.2014 =
* Configured WPML to copy seasonal price filter fields to translated accommodations. If you have more 10 seasonal price filters per accommodation, please add them to the section of wpml-config.xml
* Fixed WPML being unable to translate booking step 3 form
* Fixed Google map shortcode CSS
* Minor UI fixes for seasonal price filters admin
* Fixed booking step 3 email validation
* Added mailto: links to email contacts
* Added [slideshow] shortcode
* Fixed responsive CSS for footer widgets

= V1.8.1 - 08.01.2014 =
* Calendars now show room availability
* Reverted booking step 3 "Address Line 2" to an optional field
* Added capability to have more than 3 seasonal pricing filters
* Fixed single accommodation template slideshow caption
* Fixed tabs responsive CSS

=Soho Hotel Booking NULLED V1.8.0 - 06.01.2014 =
* Added seasonal price filters to accommodations
* Added deposit method and deposit status memo fields to booking admin
* Added an option to place the currency symbol after the price (QNS Booking > Payment > Display currency symbol right of the price)
* The homepage booking form and reservation widgets now assume a single-room booking and will direct to step 2. An option has been added to display a link to step 1 if desired (QNS Booking > General > Show multi-room link on booking widgets)
* The "Check Availability" button on the accommodation page will direct to step 1. After step 1 is submitted, the selected room will be highlighted in step 2
* Fixed accommodations not being shown on booking step 2 when there are more than 10 different accommodations available
* Added uninstall script
* All emails are now handled by PHPMailer instead of wp_mail() for better compatibility
* Fixed jQuery compatibility
* Updated dashboard icons to use new Wordpress icon font

=Soho Hotel Booking NULLED V1.7.2 - 20.12.2013 =
* Fixed WPML overbooking issue. If you are using WPML, please go into QNS Booking > Maintenance and run the Repair Bookings task
* Fixed booking step 4 race condition that allowed overbooking
* Allow events to be sorted by event date, and allow past events to be hidden

=Soho Hotel Booking NULLED V1.7.1 - 16.12.2013 =
* Allow shortcode content to be placed above or below other content in the booking and accommodation pages
* Fixed Google Maps not showing in homepage blocks
* Fixed display of deposit in confirmation email
* Fixed responsive CSS for 4 columns shortcode

=Soho Hotel Booking NULLED V1.7.0 - 10.12.2013 =
* Fixed tabs on accommodations page
* Fixed "Quick edit" discarding booking data
* Additional deposit types can now be selected in QNS Booking > Payment
* Minor fixes to booking and accommodation editors
* Fixed default email message being displayed, but not actually set, in plugin settings
* Fixed default booking success message being displayed, but not actually set, in plugin settings
* Fixed plugin unable to save blank page IDs
* Modularized bed definitions
* Modularized "per person" and "per room" pricing schemes
* Modularized pricing scheme
* Added utilities class
* Added premium feature hooks

=Soho Hotel Booking NULLED V1.6.5 - 06.12.2013 =
* Fixed accommodation template fax field
* Flipped "More rooms" links on accommodations page
* Allow multiple Google maps to be displayed on the same page
* Allow multiple tabs containers on the same page

=Soho Hotel Booking NULLED V1.6.4 - 29.11.2013 =
* Fixed payment success page not showing the reservation details
* Additional translatable strings

= V1.6.3 - 26.11.2013 =
* Fixed overbooking issue
* Fixed extraneous settings being saved

=Soho Hotel Booking NULLED V1.6.2 - 22.11.2013 =
* Fixed step 1-2 validation loop when "Remove children from booking form" option is enabled
* Fixed localization of plural forms

=Soho Hotel Booking NULLED V1.6.1 - 20.11.2013 =
* Added availability checker to the booking admin. It is now safe to add bookings via admin > Bookings > Add New
* Fixed deposit amount still being calculated in booking admin when all payment methods have been disabled

= V1.6.0 - 18.11.2013 =
* Added a setup prompt to automatically create and configure pages required by the plugin
* The Accommodation, Booking steps 1-4, Payment success/failure pages are now configured by their post IDs instead of URLs in the plugin settings. The plugin will automatically upgrade these settings if set in a previous version
* To show translations of the above pages in WPML, the post IDs of the translated pages must be supplied instead of their URLs
* Fixed deposit amount still being calculated in booking admin when all payment methods have been disabled
* Fixed accommodation meta being zeroed out when saving using Quick Edit

=Soho Hotel Booking NULLED V1.5.5 - 15.11.2013 =
* Please read the updated documentation for using translations with the QNS Booking plugin, especially for Datepicker translations and installations using Codestyling Localization or Poedit
* Added localization template to plugin and changed the default names of the .mo/.po files to avoid confusion
* Fixed situation where Datepicker translations are not being loaded
* Fixed error messages appearing when all payment methods are disabled
* Added localization for booking form Javascript error messages. Fixes Datepicker not showing on booking step 1 when the 'Check In' and 'Check Out' strings have been translated

=Soho Hotel Booking NULLED V1.5.4 - 13.11.2013 =
* Fixed booking confirmation emails being sent to the administrator instead of the email specified in the plugin

= V1.5.3 - 08.11.2013 =
* Room details such as size and view are now hidden on booking step 2 if they are not set
* Fixed language files not loading
* Allow deposit percentages over 100
* Added option to send emails by SMTP
* Using the reservation widget on the single accommodation template will now take the user directly to booking step 2, with the room highlighted

= V1.5.2 - 06.11.2013 =
* Fixed featured image not appearing in booking step 2

= V1.5.1 - 05.11.2013 =
* Fixed compatibility for web servers running PHP < 5.3.0

= V1.5.0 - 04.11.2013 =
* The QNS Booking options page has been reorganized for better usability
* The maximum number of persons to show on the booking form can now be configured
* The maximum number of rooms per booking can now be configured
* Added 2 additional date formats (MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD)
* Added bank transfer as a payment option
* Moved the "price per room" option from the QNS Booking options page to the Accommodation post

= V1.4.4 - 16.10.2013 =
* Fixed booking email name
* Added two thirds shortcode
* Improved photo gallery styling
* Improved WPML language switcher styling

= V1.4.3 - 11.10.2013 =
* Added booking ID to bookings
* Fixed undecoded HTML entities in email subject header
* Added option to change datepicker unavailable, available and selected colours in theme options

= V1.4.2 - 09.10.2013 =
* Fixed Google Maps Marker not displaying when its content contains line breaks or single quotes
* Fixed booking total price calculation when room price contains a thousands (,) separator
* Added a "Select Room" button on booking step 2 if accommodation has no bed set
* Fixed booking step 4 success message not being displayed
* Fixed translation issue with WPML

= V1.4.1 - 04.10.2013 =
* Added Instagram social icon
* Fixed RSS bug
* Made all JavaScript validation text translatable
* Added "Double Bed" option
* Added "No. of Bedrooms" option

= V1.4 - 26.09.2013 =
* Fixed multi-room booking availability checker bug
* Added option to stop bookings being recorded in the database
* Added option to remove children from booking form

= V1.3.2 - 24.09.2013 =
* Fixed booking plugin availability checker bug which made the check out date of rooms unavailable
* Fixed datepicker z-index issue
* Added option to charge per room as opposed to just per person

= V1.3.1 - 21.09.2013 =
* Fixed Google map JavaScript error
* Fixed custom Google font error

= V1.3 - 18.09.2013 =
* Added Yelp Social Icon
* Added accommodation slideshow delete icon
* Fixed slideshow autoplay option
* Added language translation files for QNS Booking plugin

= V1.2 - 16.09.2013 =
* Fixed menu naming mistake

= V1.1 - 14.09.2013 =
* Fixed colour scheme selection not working
* Fixed custom datepicker colour issue
* Fixed Google Map marker content no displaying
* Fixed guest email not sending correctly

= V1.0 - 12.09.2013 =
* Initial Release

Free Download Soho Hotel Booking NULLED v4.0.1 Calendar WordPress Theme :


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

Để lại một bình luận

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

×
Combo Bản Quyền
×
Combo Bản Quyền
© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress