Simple Custom CSS and JS PRO v4.28


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Simple Custom CSS and JS PRO giúp bạnCó toàn quyền kiểm soát thiết kế và chức năng của trang web WordPress của bạn.

Link Demo : https://www.silkypress.com/simple-custom-css-js-pro/

Các tính năng của Simple Custom CSS and JS PRO:

Tùy chỉnh

Bạn đã bao giờ tùy chỉnh một plugin để phù hợp với theme và bạn muốn giữ các tùy chỉnh trong quá trình cập nhật theme và plugin?

Nhanh thôi

Bạn đã bao giờ “chỉ muốn thử nhanh cách này” và bạn không muốn đào sâu vào các tệp của theme và sau đó tải chúng lên bằng FTP?

Nhận được sự chấp thuận

Bạn đã bao giờ cần nhận được sự chấp thuận của khách hàng hoặc đồng nghiệp của mình đối với các thay đổi trước khi thực hiện các thay đổi chưa?

Giới hạn các trang

Bạn đã bao giờ muốn chỉ thêm CSS hoặc JS tùy chỉnh trên các trang cụ thể?

Chỉ áp dụng trên một số URL nhất định

Theo mặc định, mã được áp dụng trên toàn bộ trang web. Sử dụng tính năng này để hạn chế các trang mà mã hiển thị trên đó. Ví dụ: cài đặt từ ảnh chụp màn hình bên trái sẽ áp dụng mã trên toàn bộ trang web, ngoại trừ trên các trang có URL chứa từ “danh mục”. Bạn có thể thêm các ràng buộc khác để khớp chính xác các trang bạn muốn.

Mã CSS / JS / HTML tùy chỉnh trên toàn mạng

Trên các cài đặt WordPress nhiều trang, bất kỳ mã CSS / JS / HTML tùy chỉnh nào được viết trong trang con chính đều có thể hiển thị trên tất cả các trang con khác, nếu tùy chọn “Áp dụng toàn mạng” được bật. Plugin Simple Custom CSS và JS Pro cần được kích hoạt trên tất cả các trang con mà bạn muốn mã tùy chỉnh hiển thị, nhưng khóa cấp phép không cần phải được kích hoạt trên mỗi trang con để chức năng này hoạt động.

Thêm mã ngắn

Bất kỳ mã HTML tùy chỉnh nào cũng có thể được đặt trong đầu trang, chân trang của trang hoặc nếu được cung cấp một id, nó có thể được sử dụng như một mã rút gọn trong một trang / bài đăng hoặc trong một tiện ích văn bản. Các mã ngắn cũng chấp nhận các biến, vì vậy cùng một mã ngắn có thể được hiển thị ở một số nơi trên trang web của bạn với các sửa đổi nhỏ. Trong cài đặt nhiều trang WordPress, một shortcode được xác định trong trang con chính có bật tùy chọn “Áp dụng toàn mạng” có thể được sử dụng trong bất kỳ trang con nào khác.

Xem trước các thay đổi mã

Bạn có thể kiểm tra giao diện của trang web trước khi lưu mã và áp dụng các thay đổi trực tiếp. Bằng cách nhấp vào nút Xem trước Thay đổi, trang xem trước sẽ được mở trong tab mới. URL được tạo trong tab mới có thể được chia sẻ với đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn, vì vậy bạn có thể hỏi ý kiến ​​của họ về những thay đổi trước khi đưa chúng vào hoạt động.

Bản sửa đổi

Lưu giữ lịch sử của tất cả các thay đổi được thực hiện đối với mã CSS và JS cùng với các tùy chọn, ngày tháng và người dùng đã thực hiện các thay đổi. Bạn có thể so sánh bất kỳ hai bản sửa đổi riêng lẻ nào để xem những gì đã được thêm vào, những gì không thay đổi và những gì đã bị loại bỏ.

Sử dụng Bộ tiền xử lý Sass hoặc Ít hơn

Trở nên chuyên nghiệp với CSS bằng cách thêm các quy tắc lồng nhau, biến, mixin, kế thừa bộ chọn, các phép tính toán học hoặc logic … Nếu bạn đã viết bằng Sass hoặc Less thì bạn biết rõ các lợi thế.

Giảm thiểu các mã CSS và JS

Giảm kích thước mã của bạn để trang web của bạn luôn mượt mà và tải nhanh. Trong một cuộc khảo sát trên mười trang web hàng đầu của Hoa Kỳ, việc thu nhỏ giúp giảm kích thước 21%. (Được chú ý trong Các Thực tiễn Tốt nhất để Tăng tốc Trang Web của Bạn từ Yahoo)

Xuất và nhập mã CSS và JS

Đây là những mã của bạn ; bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn với họ. Nếu bạn muốn sử dụng lại mã trong một cài đặt WordPress khác, bạn có thể chỉ cần xuất mã cùng với tất cả siêu dữ liệu (tùy chọn, URL xem trước, hạn chế URL, ngoại trừ các bản sửa đổi).

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download Simple Custom CSS and JS PRO v4.28 nulled changelog

* 02/02/2020
* Feature: color the matching brackets in the editor
* Fix: date Published and Modified date wasn't shown in Japanese

= 4.17 =
* 12/19/2019
* Fix: codes limited only to homepage were showing on all the pages
* Feature: editor autocomplete on keyup
* Feature: add "After tag" option for HTML codes, if the theme allows it

= 4.16.1 =
* 11/05/2019
* Declare compatibility with WP5.3 and WC3.8

= 4.16 =
* 10/23/2019
* Fix: preview wasn't working under certain conditions

= 4.15 =
* 10/02/2019
* Feature: Linting for SASS code
* Feature: permalink slug for custom codes

= 4.14 =
* 09/08/2019
* Compatibility with the "CMSMasters Content Composer" plugin
* Option: remove the comments from the HTML

= 4.13 =
* 05/08/2019
* Fix: remove the CodeMirror library added from the WP Core
* Tweak: use protocol relative urls for custom code linked file
* Declare compatibility with WordPress 5.2

= 4.12 =
* 04/21/2019
* Tweak: rename "First Page" to "Homepage" to avoid misunderstandings
* Add CCJ_WP_CONDITIONALS constant that turns off the WP Conditional Tags from being executed
* Fix: update the Bootstrap library used in the admin side to 3.4.1 version

= 4.11 =
* 03/09/2019
* Fix: avoid conflicts with other plugins that use CodeMirror as their editor

= 4.10 =
* 12/07/2018
* Fix: the Edit Custom Code page was blank for WordPress 5.0 and the Classic Editor enabled

= 4.9 =
* 09/10/2018
* 10/09/2018
* Feature: add the add/edit/delete custom post capabilities to the admin and 'css_js_designer' roles on plugin activation
* Fix: add to the admin the capabilities of the custom-css-js custom post

= 4.8 =
* 09/04/2018
* Fix: rebuild the custom-css-js-tree when activating the pro version, otherwise some HTML codes don't show up in the frontend
* Fix: keep the editor LTR even on RTL websites
* Fix: catch the syntax errors from WP Conditional Tags
* Fix: on multi-site installations any HTML code from the subsite was replaced with one from the main site

= 4.7 =
* 07/13/2018
* New: allow importing one custom code from another for Less/SASS CSS codes
* Fix: PHP warning at "Apply only on these Pages" if the JSON is not properly formatted
* Fix: the default comment for JS for other locales than "en_" was removing the tags
* Tweak: add some missing translations
* Tweak: make the search dialog persistent
* Tweak: use default codemirror.js scrollbar style instead of "simple" in order to avoid conflicts with other plugins
* New: allow shortcodes in a custom HTML code

= 4.6 =
* 05/15/2018
* Tweak: hide the license key on the Settings page
* Tweak: design the custom codes table for screens smaller than 786px
* Fix: check all the functions if exists before declaring them
* Fix: the time accounts also for the timezone

= 4.5 =
* 04/15/2018
* Fix: PHP warning when displaying time for PHP 7.2.x
* Tweak: use the CSS and JS minifier from Matthias Mullie
* Fix: remove ";" character from the "WP Conditional Tags"
* Tweak: compatibility with WP Quads Pro plugin

= 4.4 =
* 03/28/2018
* Fix: the codes table was squeezed to 70% of the screen width
* Fix: it was impossible to turn off the "Apply network wide" option
* Change: check the option name against an array of allowed values
* Tweak: tinyMCE menu, add "No shortcodes defined" message
* Tweak: show the network defined shortcodes in the tinyMCE menu
* Tweak: show an "Network wide" icon in the table of custom codes

= 4.3 =
* 03/10/2018
* Fix: deleting a rule from "Apply on these pages" was mistakenly deleting two rule
* Fix: date format on the Custom Codes table list
* Tweak: redesign the Settings page
* Tweak: show more information about the license

= 4.2 =
* 02/20/2018
* Fix: error undefined ccj_editor_theme
* Tweak: show notice to uninstall the free version

= 4.1 =
* 02/16/2018
* Fix: use the `login_init` hook for the login page

= 4.0 =
* 02/11/2018
* Feature: Network-wide custom codes
* Option "Use HTTPS for the main site" for MultiSite installations
* Fix: change syntax highlighting for Less and Sass
* Tweak: for post.php and post-new.php page show code's title in the page title
* Fix: allow admin stylesheets from ACF plugin, otherwise it breaks the post.php page
* Feature: lint on editor

= 3.15 =
* 01/23/2018
* Tweak: "Apply only on these Pages" accepts also absolute URLs
* Tweak: add Editor Shortcuts to the Help area
* Feature: auto close brackets for the editor
* Feature: autocomplete on Ctrl + Space

= 3.14 =
* 01/15/2018
* Feature: add the "Encode the HTML tags" option

= 3.13 =
* 01/12/2018
* Feature: add the "Keep the HTML entities, don't convert to its character" option

= 3.12 =
* 01/08/2018
* Fix: https://wordpress.org/support/topic/footer-code-position-before-external-scripts-is-overridden/
* Fix: https://wordpress.org/support/topic/annoying-bug-in-text-editor/

= 3.11 =
* 03/01/2018
* 01/03/2018
* Feature: add filter by code type
* Feature: make the 'Modified' column sortable
* Fix: https://wordpress.org/support/topic/broken-layout-of-code-snippet-type-color-tag-css-html-js-on-main-list-table/
* Fix: if the default comment remains in the "Add Custom JS", then there was no 'script' tags added to the code, as the comment contained a 'script' tag

= 3.10 =
* 11/14/2017
* Fix: change the ids of the loaded assets in admin in order to avoid conflicts
* Fix: remove the iframe footer hook in order to avoid conflict with the `HTML Editor Syntax Highlighter` plugin
* Fix: for revisions set the modal with `top` instead of `margin-top`

= 3.9 =
* 10/19/2017
* Declare compatibility with WooCommerce 3.2 (https://woocommerce.wordpress.com/2017/08/28/new-version-check-in-woocommerce-3-2/)
* Fix: avoid conflicts with other plugins that implement the CodeMirror editor
* Update the CodeMirror library to the 5.28 version

= 3.8 =
* 09/29/2017
* Fix: "Apply only on these Pages: First Page" needs to use home_url() instead of get_option('home') for multi-site installations
* Fix: allow the "Please activate the license" meta box

= 3.7 =
* 09/07/2017
* Fix: compatibility with the CSS Plus plugin

= 3.6 =
* 08/06/2017
* Fix: show the preview also when there are no other codes defined
* Tweak: comment about linking an external JS

= 3.5 =
* 07/27/2017
* Feature: prepare the plugin for translation
* Tweak: show date according to the get_option('date_format')
* Fix: the Custom Codes table is responsive for narrower screens
* Fix: initialize the codes with `wp` on frontend and `init` on backend.

= 3.4 =
* 07/15/2017
* Fix: rename the EDD_SL_Plugin_Updater class to avoid conflicts with other plugins that update with this class
* Security fix according to VN: JVN#31459091 / TN: JPCERT#91837758
* Add activate/deactivate link to row actions and in Publish box
* Make the activate/deactivate links work with AJAX
* Feature: option for adding Codes to the Login Page

= 3.3 =
* 06/13/2017
* Fix: compatibility issue with the HTML Editor Syntax Highlighter plugin
* Fix: remove htmlentities in the editor

= 3.2 =
* 04/04/2017
* Fix: allow codes in the backend

= 3.1 =
* 12/22/2016
* Feature: use WP Conditional Tags to restrict code
* Feature: wrap the lines in the editor
* Feature: Beautify Code editor button
* Feature: Fullscreen editor button
* Fix: cURL error because the activation license was done on silkypress.com:80

= 3.0 =
* 11/07/2016
* Feature: shortcodes functionality for the HTML codes
* Check: compatibility with WordPress 4.7

= 2.9 =
* 11/03/2016
* Fix: when Toolset Types plugin was enabled, the editor lost the colors

= 2.8 =
* 10/16/2016
* Fix: add stripslashes before preprocessors or minifiers, not after
* Fix: on activation along the free version there was a warning because both plugins used the same CCJ_VERSION constant

= 2.7 =
* 10/14/2016
* Feature: keep the cursor position after saving
* Fix: for empty allowed_codes() the search_tree() was still printed

= 2.6 =
* 08/24/2016
* Feature: add HTML code
* Feature: choose priority for the codes

= 2.5 =
* 08/03/2016
* Feature: Search functionality for the editor
* Feature: add "Add CSS Code" and "Add JS Code" buttons in order to be consequent with the WP admin interface
* Fix: make the editor wrapper adapt as width to the editor's line numbers gutter
* Fix: adapt the editor wrapper theme to the editor's theme
* Fix: incompatibility with other plugins that load CodeMirror (https://wordpress.org/support/topic/almost-everything-disabled)
* Fix: show warning when qTranslate is activated (https://wordpress.org/support/topic/conflict-with-qtranslate-x-2)
* Compatibility with WP 4.6: the "Modified" column in the Codes listing was empty

= 2.4 =
* 07/01/2016
* Fix: PHP warning for no codes in the $allowed_codes array
* Feature: change the editor's scrollbar so it can be caught with the mouse

= 2.3 =
* 06/24/2016
* Feature: "Debug Info" tab to the settings in order to help debugging
* Fix: when the Allowed Codes is empty, the Search Tree was not filtered

= 2.2 =
* 06/12/2016
* Initial commit
Tải Miễn Phí Simple Custom CSS and JS PRO v4.28 :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup