SEOPress Pro v5.7 NULLED – Best WordPress SEO plugin


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Related Posts
1 of 287

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin giúp tối ưu hóa nhanh chóng và dễ dàng SEO trang web WordPress của bạn

Link Demo : https://www.seopress.org/features/

Đặc trưng của SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin :

 • Tự động cài đặt
 • Tiêu đề và meta
 • Sơ đồ trang web XML
 • Sơ đồ trang web HTML
 • Phân tích nội dung với từ khóa không giới hạn (thậm chí miễn phí)
 • Sơ đồ tri thức của Google
 • Loại dữ liệu doanh nghiệp địa phương của Google
 • Dublin Core
 • Mở đồ thị
 • Thẻ Twitter
 • Google Analytics (đã sẵn sàng cho GDPR)
 • Matomo Cloud (đã sẵn sàng cho GDPR)
 • Trình quản lý thẻ của Google
 • Google Ads
 • Nhập / Xuất cài đặt
 • Chuyển hướng các tệp đính kèm đến đăng URL gốc hoặc URL của tệp
 • Không quảng cáo?
 • Không có dấu chân?
 • nhãn trắng
 • Giao diện trực quan
 • Thương mại điện tử nâng cao của Google Analytics
 • Nhập siêu dữ liệu từ tệp CSV
 • Đề xuất của Google
 • Các loại dữ liệu có cấu trúc của Google (lược đồ)
 • Lược đồ tự động / thủ công với các điều kiện nâng cao
 • SEOPress BOT – Liên kết bị hỏng
 • Sơ đồ trang web XML Video
 • Thống kê Google Analytics trong Trang tổng quan WordPress
 • Chuyển hướng 301, 302, 307, 410, 451
 • Chỉnh sửa tệp robots.txt của bạn
 • Chỉnh sửa htaccess của bạn
 • Breadcrumbs
 • Tốc độ trang Google
 • WooCommerce
 • Sơ đồ trang web Google Tin tức
 • Giám sát 404
 • Viết lại URL
 • Xếp hạng: theo dõi vị trí từ khóa của bạn
 • Thông tin chi tiết
 • Giám sát liên kết ngược

Tất cả các tính năng của SEOPress

Tối ưu hóa

Metas

 • Tiêu đề meta / mô tả
 • Mở đồ thị
 • Thẻ Twitter
 • Dublin Core

Thương mại điện tử

 • WooCommerce
 • Tải xuống kỹ thuật số dễ dàng

Thu thập thông tin / lập chỉ mục

 • robots.txt / htaccess
 • Robot meta
 • URL hợp quy

Hình ảnh

 • Tự động đặt hình ảnh Tiêu đề / Thay thế / Chú thích / Mô tả dựa trên tên tệp

RSS

 • RSS

Cấu trúc / chuyển hướng

Sơ đồ trang web XML / HTML

 • Sơ đồ trang web XML
 • Sơ đồ trang web HTML
 • Sơ đồ trang web hình ảnh
 • Sơ đồ trang web dành cho video
 • Sơ đồ trang web của tác giả
 • Sơ đồ trang web tin tức

Breadcrumbs

 • Breadcrumbs

Viết lại URL

 • Viết lại tìm kiếm
 • Xóa / danh mục / trong URL

Chuyển hướng

 • Quản lý chuyển hướng 301
 • Chuyển hướng các trang đính kèm đến đăng trang gốc
 • Chuyển hướng các trang đính kèm đến URL của tệp

Đánh dấu

Các loại dữ liệu có cấu trúc của Google (lược đồ)

 • Kinh doanh địa phương
 • Dịch vụ
 • Bài báo
 • Biến cố
 • Công việc
 • Sản phẩm
 • Câu hỏi thường gặp
 • Ôn tập
 • Công thức nấu ăn
 • Băng hình
 • Món ăn
 • Ứng dụng phần mềm
 • Tập quán

Sơ đồ tri thức của Google

 • Sơ đồ tri thức
 • Tài khoản xã hội

Liên kết / Phân tích / Giám sát

Phân tích

 • Phân tích nội dung
 • Google Analytics
 • Thương mại điện tử nâng cao của Google Analytics
 • Google Tối ưu hóa
 • Đề xuất của Google
 • Tốc độ trang Google

Hội nhập

 • Thống kê Google Analytics trong Trang tổng quan WordPress
 • Google Tin tức

Điều khiển

 • Liên kết bị hỏng
 • Giám sát 404
 • Xếp hạng – theo dõi vị trí từ khóa của bạn
 • Giám sát liên kết ngược
SEOPress Pro - Best WordPress SEO plugin
SEOPress Pro - Best WordPress SEO plugin

SeoPress Pro Changelog:

SEOPress Pro - Best WordPress SEO plugin Version 5.0.4 (4/08/2021) =  NEW Edit homepage with universal SEO metabox INFO Disable Universal SEO metabox by default (will not affect users who already have version 5.0 of SEOPress) INFO Add an option to disable the universal SEO metabox from the configuration wizard INFO Strengthening security (thanks to Wordfence) FIX Add schema notification FIX Pixel counter for title and meta description FIX Notice: Undefined index: bestRating wp-seopress-pro/src/JsonSchemas/Review.php FIX WordPress ; 5.0 compatibility (is_block_editor() error) FIX PHP Fatal error: Uncaught TypeError: method_exists(): Argument #1 ($object_or_class) must be of type object|string, null given in wp-seopress/src/Actions/Admin/ModuleMetabox.php:44 FIX Warning: Undefined variable $sp_seo_admin_menu in wp-seopress-pro/inc/admin/admin.php on line 134 (Multisite only) SEOPress Pro - Best WordPress SEO plugin Version 5.0.3 (31/07/2021) =  FIX Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function seopress_render_dyn_variables() if “Hide help icons and SEOPress documentation links” (White Label) is enabled FIX Some CSS SEOPress Pro - Best WordPress SEO plugin Version 5.0.2 (31/07/2021) =  NEW Allow user to drag and drop the beacon INFO Allow users with edit_posts capability to use the universal SEO metabox in frontend FIX Fatal error: Uncaught TypeError: method_exists() in some cases FIX Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function seopress_feature_save() (WP multisite only) Read More 
 • tag (thanks to @Presskopp https://github.com/wp-seopress/wp-seopress-public/pull/18) FIX Incorrect conditional tag for Where to display the schema? option (props @maigret) FIX i18n strings SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.9.2 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 2/09/2020FIX Elementor synchronization SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.9.1 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 21/08/2020

  FIX Fatal error: Cannot redeclare seopress_title_columns() FIX FAQ manual schema SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.9 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 20/08/2020

  NEW Free Elementor integration (first iteration) 🎉 NEW Automatically set the image Alt text from target keywords if empty (this setting is retroactive, no need to resave your post content) NEW Hide SEOPress columns in post list (SEO, Titles and metas, Single post types, Click to hide any SEO metaboxes / columns for this post type) NEW White label options: change plugin name, description, author and website url in plugins list for both SEOPress and SEOPress PRO (PRO) NEW Add quick edit feature for Redirection post type (PRO) NEW Notification to automatically generate meta description with Divi, Oxygen, Enfold (Avia Layout), WP Bakery NEW Notification for Enfold theme if SEO settings are not correctly setup to avoid any SEO issue NEW “seopress_sitemaps_index_lastmod” hook to disable lastmod column in the index sitemaps to get a huge performance boost with large amount of posts (1,5 seconds to load 1 million posts – https://www.seopress.org/support/hooks/disable-lastmod-column-in-index-sitemaps/) INFO Optimization of structured data in database for better performance INFO White label improvements: “Remove SEOPress menu/submenu pages” option now also remove items from SEOPress dashboard page INFO “seopress_get_pro_schemas_manual” hook as a fallback to display previous data before cleaning (https://www.seopress.org/support/hooks/get-old-manual-schemas-fallback/) INFO Adding new Google PageSpeed Insights KPI: Cumulative Layout Shift (CLS), Largest Contentful Paint (LCP) (SEO, PRO, PageSpeed Insights) INFO Google PageSpeed Insights is now using the mobile index score INFO Add meta robots for Googlebot / Bingbot INFO Import Yoast Primary Category with our import tool INFO Quick buttons improvements to avoid empty spaces at the beginning of the fields INFO Add a second argument “taxonomy name” to “seopress_titles_custom_tax” hook to filter %%_ct_your_custom_taxonomy_slug%% dynamic variable (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-_ct_your_custom_taxonomy_slug-dynamic-variable/) INFO Add notice if “Override every og:image tag” option is enabled without a default OG image set from Social Networks settings INFO Improve UI in schemas INFO Improve UI when adding a new redirection INFO Improve post list with all SEOPress columns INFO Add redirection settings from the SEO metabox to import / export metadata to a CSV file FIX Compatibility issue with WP All Import for XML sitemaps FIX Content analysis with special charaters in target keywords FIX “term title” small button from SEO metabox for Terms FIX Broken link checker error in post type list FIX an issue on import tool from other plugins FIX 404 monitoring encoding issue with non UTF-8 charaters FIX 410/451 redirects from the SEO metabox (post editing screen) FIX i18n strings FIX Improve accessibility SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.8.9.1 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 13/08/2020

  FIX JS error for import tool with WP 5.5 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.8.9 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 16/07/2020

  NEW Design for Configuration Wizard NEW Oembed for LinkedIn! NEW Onboarding for Redirections / Schemas post type list NEW Dynamic variable %%currentmonth_num%% to display the current month in digital format NEW “seopress_titles_custom_tax” hook to filter %%_ct_your_custom_taxonomy_slug%% dynamic variable (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-_ct_your_custom_taxonomy_slug-dynamic-variable/) NEW “seopress_oembed_thumbnail” hook to filter the post thumbnail array used in oembed (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-post-thumbnail-in-oembed/) NEW “seopress_oembed_thumbnail_size” hook to filter the post thumbnail size used in oembed (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-post-thumbnail-size-used-in-oembed/) NEW “seopress_oembed_title” hook to filter the post title used in oembed (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-title-used-in-oembed/) NEW “Disable all automatic schemas for this post?” option from Structured Data Types metabox NEW “Disable this automatic schema for this post?” option from Structured Data Types metabox INFO Responsive design enhancements INFO White label: Remove SEOPress logo in Wizard INFO Update link to Rich Snippets Google testing tool INFO Remove hreflang tags from TranslatePress v2 if noindex FIX Outbound links in Content Analysis FIX call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, class ‘SEOPRESS_CSV_Importers’ does not have a method ‘post_importer_compatibility’ FIX PHP comments in SEOPress submenu FIX Breadcrumbs issue with WooCommerce FIX Import tool for Configuration Wizard FIX “Undefined variable: seopress_get_post_type” from /inc/admin/ajax.php line 127 FIX Keywords in Permalinks with dashes SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.8.8 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 25/06/2020

  NEW Google Enhanced Ecommerce! Measure purchases, additions and removals from shopping carts 🎉 (PRO) NEW robots.txt file for multisite and multidomain installations (PRO) NEW Export Redirections for an .htaccess file (SEO, Tools, Redirections – PRO) NEW Option to add noindex meta robots on paged archive pages (SEO, Titles and metas, Advanced tab) NEW Add IP address to 404 monitoring (PRO) NEW Hook ‘seopress_pro_breadcrumbs_remove_cpt’ to remove CPT from single view for Breadcrumbs (https://www.seopress.org/support/hooks/delete-the-custom-post-type-archive-from-a-single-view-for-the-breadcrumb/ – PRO) NEW Hook ‘seopress_gtag_ec_purchases_ev’ to filter GA Enhanced Ecommerce Purchase event (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-google-analytics-ecommerce-purchase-tracking/) NEW Hooks ‘seopress_gtag_ec_add_to_cart_checkout_ev’, ‘seopress_gtag_ec_add_to_cart_single_ev’, ‘seopress_gtag_ec_add_to_cart_archive_ev’ to filter GA Enhanced Ecommerce Add To Cart event (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-add-to-cart-events-for-google-enhanced-ecommerce/) NEW Hooks ‘seopress_gtag_ec_remove_from_cart_checkout_ev’, ‘seopress_gtag_ec_remove_from_cart_ev’ to filter GA Enhanced Ecommerce Remove from Cart event (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-remove-from-cart-event-for-google-enhanced-ecommerce/) NEW White Label: hide SEOPress links / help icons (SEO, PRO, White Label) INFO Add responsive controler for our Elementor Breadcrumbs INFO Improve accessibility for tooltips and SEOPress’ metaboxes INFO Improve compatibility with Permalink Manager plugin if autoredirect enabled for “keywords in permalink” feature INFO Sortable questions for FAQ schema INFO Add WooCommerce short product description to content analysis INFO Add target keyword column to Admin Columns PRO (PRO) INFO Remove “cancel reply”, “reply” nofollow links from content analysis to avoid confusion INFO Exclude avatar from content analysis – alt texts of images (not relevant) INFO Automatically remove WP 5.5 XML sitemaps feature to avoid any conflits and SEO issues INFO Refactoring robots.txt feature: you don’t need to add rewrite rules for NGINX servers anymore! INFO Remove hreflang tags from WPML, Polylang, MultilingualPress v2 if noindex INFO Video duration field converted to input text to avoid browser compatibility issues FIX Blog page and Shop page for Breadcrumbs (PRO) FIX Fix Italian translation PO/MO FIX servesCuisine property typo for SEO > PRO > LocalBusiness schema (PRO) FIX 403 error on license activation with some webhosts FIX Social notification for Twitter Preview if Social options are disabled FIX JS error from SEO, Social Networks page when uploading a default OG/Twitter img FIX Google Analytics to avoid sending a double code when clicking on the Accept button if GDPR is off FIX Escaping dynamic variables with custom schema FIX PHP warning in HTML sitemap if “Pages” post type is not included SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.8.7.1 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 03/06/2020

  FIX Redirections in specific cases FIX Robots.txt with Oxygen Builder SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.8.7 SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 28/05/2020

  NEW Import post and term metadata from Premium SEO Pack plugin (https://www.seopress.org/support/guides/import-post-and-terms-metadata-from-premium-seo-pack-to-seopress/) NEW Italian translation (by entersys.it) 🇮🇹 NEW Custom breadcrumbs title for term taxonomy NEW Custom og:image for custom post type archive NEW ‘seopress_remove_pro_settings_tabs’ hook to hide specific SEOPress PRO settings tabs (https://www.seopress.org/support/hooks/hide-specific-pro-tabs-settings/) NEW ‘seopress_sitemaps_news_keywords_value’ hook to filter keywords in News sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-keywords-in-xml-news-sitemap/) NEW Sol currency for schemas INFO Redirections: import CSV file with comma or semicolon separator INFO Improve compatibility with BeTheme WordPress theme INFO Improve searchbox in Redirections CPT INFO Improve compatibility with the Block Editor (Gutenberg) INFO Add a warning indicator if the post is noindex on Advanced tab (SEO metabox) INFO i18n translations INFO “keywords in permalinks” verification removed for homepage (because no slug) INFO Refactoring import tool INFO Refactoring GA custom dimensions INFO Display Video sitemap tab in SEO metabox only if Video sitemap option is enabled INFO Update plugin updater INFO Redirects are now priority over 404 if redirect identical to a 404 error from the list of redirects FIX Product currency for automatic schema if manually set FIX Trailing slash for News and Video XML sitemaps (no impact for SEO/Search Console) FIX White label: “Remove “You like SEOPress? Don’t forget to rate it 5 stars!” on SEOPress post type (Schemas, Redirections…) FIX Display content before / after each post in RSS feeds if full text displayed FIX Redirections with status “published” only are now redirected FIX Import redirections from CSV whose URLs contains + signs SEOPress Pro – Best WordPress SEO plugin Version 3.8.6.2 = 10/05/2020

  FIX Redirections with WPML = 3.8.6.1 = 7/05/2020

  FIX Redirections with parameters / WPML compatibility = 3.8.6 = 28/04/2020

  NEW Elementor Breadcrumbs widget 🎉 (PRO) NEW Set a primary category for WooCommerce products 🎉 (SEO metabox, Advanced tab) NEW ‘seopress_sitemaps_external_link’ hook to add external sitemaps URL to index sitemaps (https://www.seopress.org/support/hooks/add-external-urls-to-xml-index-sitemaps/) NEW ‘seopress_sitemaps_news_keywords’ hook to add keywords to Google News sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/add-target-keywords-to-google-news-xml-sitemaps/) NEW Add post type column in broken link checker NEW Brazilian Portuguese language (Free and PRO) 🇧🇷 INFO Add images to Google News Sitemap (PRO) INFO Remove shop page option in breadcrumbs is back INFO Improve “Test redirection” link for Redirections INFO Improve WPML compatibility for redirects INFO i18n Google Analytics (props to @lriaudel) INFO Improve security (props to @eringerm) INFO Improve compatibility with Query Monitor (props to @sabrinazeidan) INFO Remove Jquery dependency from Google Analytics tracking FIX Conflict with GiveWP FIX Target keyword with special characters FIX Primary category for posts FIX Improved saving of content analysis FIX Flush permalinks button from Sitemap settings page FIX Duplicate query with 404/301 feature enabled FIX Alternative text check for content analysis FIX Warning illegal offset when adding a new post without content FIX WordPress error in Google Preview FIX JS Warning if no social image found from post editing FIX Remove /category/ option after adding new category to avoid manual flushing FIX Notice: Undefined variable: seopress_get_ua (props to @wpchannel) FIX Remove canonical / social meta tags on 404 pages (props to @bartekduls) FIX Default currency for automatic product schema is now based on WC / EDD currency settings = 3.8.5.1 = 21/04/2020

  FIX Fatal error with Google Preview with some configurations = 3.8.5 = 13/04/2020

  NEW Matomo tracking integration! 🎉 NEW Twitter Preview! 🎉 NEW Display custom taxonomy and custom post type in Breadcrumbs based on your settings 🎉 (PRO) NEW Product stock/availability for automatic Product schema 🎉 (PRO) NEW WooCommerce product attributes for automatic schemas 🎉 (PRO) NEW Add “Article”, “AdvertiserContentArticle”, “SatiricalArticle”, “TechArticle”, “AnalysisNewsArticle”, “AskPublicNewsArticle”, “BackgroundNewsArticle”, “OpinionNewsArticle”, “ReportageNewsArticle”, “ReviewNewsArticle”, “LiveBlogPosting” subtypes for Article schema (PRO) NEW Add ‘seopress_matomo_cookie_domain’ hook to filter Matomo cookie domain (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-matomo-cookie-domain/) NEW Add ‘seopress_matomo_site_domain’ hook to filter Matomo site domain (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-matomo-prepend-site-domain/) NEW Add ‘seopress_matomo_dnt’ hook to filter Matomo Do Not Track feature (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-do-not-track-dnt-matomo-feature/) NEW Add ‘seopress_matomo_disable_cookies’ hook to filter disable cookies feature (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-disable-all-tracking-cookies-matomo-feature/) NEW Add ‘seopress_matomo_linker’ hook to filter cross domains feature (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-the-cross-domains-matomo-feature/) NEW Add ‘seopress_matomo_link_tracking’ hook to filter link tracking feature (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-download-outlink-tracking-matomo-feature/) NEW Add ‘seopress_matomo_cd_author_ev’ hook to filter author custom dimension (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-author-custom-dimension-in-matomo/) NEW Add ‘seopress_matomo_cd_categories_ev’ hook to filter categories custom dimension (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-categories-custom-dimension-in-matomo/) NEW Add ‘seopress_matomo_cd_tags_ev’ hook to filter tags custom dimension (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-tags-custom-dimension-in-matomo/) NEW Add ‘seopress_matomo_cd_cpt_ev’ hook to filter custom post type custom dimension (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-custom-post-type-custom-dimension-in-matomo/) NEW Add ‘seopress_matomo_cd_logged_in_ev’ hook to filter connected users custom dimension (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-connected-users-custom-dimension-in-matomo/) NEW Add ‘seopress_matomo_no_js’ hook to filter no JS feature (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-no-js-matomo-feature/) NEW Add ‘seopress_matomo_tracking_html’ hook to filter the full tracking snippet (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-matomo-tracking-code/) INFO Automatically add “coverageStartTime”, “coverageEndTime” for LiveBlogPosting schema INFO New checks for Facebook and Twitter preview (format, dimensions, ratio, image url) INFO Improve UI for broken link checker INFO Add domain not found if no status code to broken link checker INFO Remove last link in breadcrumb to follow latest Google guidelines (https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb#html_example) INFO Improve Toolset compatibility (thanks to their support team) INFO Oxygen compatibility with SEOPress INFO ECWID compatibility with SEOPress INFO Add count column to CSV redirect export file (props to @wpchannel) INFO Improve White Label INFO LocalBusiness schema can now be display for a specific page (default is now homepage) from SEO, PRO, Local Business INFO Possibility to add seconds for the duration of a video (Video schema) FIX additional tracking code in footer which was not displayed dynamically after the acceptance of cookies without complete reloading of the page FIX Broken link checker if post_content is select FIX Anchor column in broken link checker post type FIX paginated sitemaps with Polylang FIX Link in admin features list to schema tab (props to @wpchannel) FIX autodraft with WP Customer Area (props to Yi Qi) FIX Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function wp_date if WP ; 5.3 FIX Custom canonical for blog page (notice in options-title.php line 1280) FIX target keywords with special characters wasn’t working as expected FIX placeholders for social meta in SEO metabox if mulitple tags found in source code FIX i18n strings FIX unique ID property for Local Business schema FIX W3C errors for breadcrumbs = 3.8.4 = 20/03/2020 NEW New properties for virtual, postponed, and canceled events: “eventStatus”, “eventAttendanceMode”, “previousStartDate” properties due to COVID-19 (PRO) INFO Improve translations INFO Improve Oxygen compatibility with Oxygen Gutenberg add-on (little tricky) FIX unlink error if WP can’t download the file for analysis FIX Links in SEOPress dashboard = 3.8.3 = 18/03/2020 NEW Add sitemaps / URLs count INFO Improve translations INFO Hide drop-down list of redirect categories if no category INFO Improve UI to clean 404 errors FIX Google News XML sitemap FIX Fatal error seopress_capability() if Free version is not installed/activated FIX JS error in SEO metabox = 3.8.2.3 = 13/03/2020 NEW ‘seopress_ob_end_flush_all’ hook to activate on demand wp_ob_end_flush_all for sitemaps (https://www.seopress.org/support/hooks/activate-wp_ob_end_flush_all-for-sitemaps/) FIX sitemaps = 3.8.2.2 = 11/03/2020 FIX Import tool (extension not valid error) FIX Valid From Date / Time for automatic Event schema (PRO) = 3.8.2.1 = 10/03/2020 FIX Fatal error Call to undefined function wc_get_product() = 3.8.2 = 9/03/2020 NEW 🎉 Advanced conditions for schemas! (PRO) NEW Google Mobile Preview! NEW TranslatePress compatibility! NEW “remove post category links from breadcrumbs” option (SEO, PRO, Breadcrumbs) NEW Import redirects from Rank Math NEW SEO Ultimate import tool NEW WP Meta SEO import tool NEW Custom capability for SEOPress pages (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-user-capacities/) NEW Add servesCuisine property to LocalBusiness schemas related to Food (PRO) NEW “seopress_rgpd_full_message_styles” hook to filter cookie bar inline styles (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-user-consent-inline-styles/) NEW “seopress_toggle_mobile_preview” hook to change the default Google Preview (desktop or mobile – https://www.seopress.org/support/hooks/set-google-snippet-preview-to-desktop-by-default/) INFO Improve Oxygen compatibility INFO Improve UI for FAQ schema INFO Improve Wizard Configuration UI INFO Improve UI for import tool INFO Improve UX with tabs/anchor INFO Improve responsive design INFO Improve tooltip INFO Improve alt text detection with tiny images (eg: Facebook Pixel) to avoid false positives INFO Parsing the target keyword in permalinks no longer takes accents into account INFO Improve orderby 404 in SEO, Redirections INFO Automatically remove BOM from plugin export JSON file INFO Add “Last time loaded” column to Redirections INFO If redirect in place from the SEO metabox, then don’t generate Google preview or content analysis FIX Support non UTF-8 characters for “keyword in permalink” check FIX Notices FIX Redirect from blog page FIX Warning: array_count_values(): Can only count STRING and INTEGER values FIX Trailing slash in post type archive link for XML sitemaps FIX Provider name for service schema FIX redirects if “&” in query string FIX product primary category for breadcrumbs FIX White label with multisite FIX XML Sitemaps with Polylang FIX undefined index in video XML sitemap FIX %%post_author%% in author archive page for specific cases FIX W3C error for cookie bar, inline styles are now printed in the head of your document FIX Plugin import / export settings tool FIX tabs JS error if SEO metabox is not displayed with Structured data types metabox = 3.8.1.1 = 27/02/2020 FIX JS error for SEO metabox of taxonomy terms = 3.8.1 = 7/02/2020 INFO Improve general user experience INFO Improve UI to import redirections INFO Improve backward compatibility INFO Remove default WooCommerce meta robots to avoid conflicts INFO Improve performance to remove the cookie bar when user clicks the Accept button FIX Fatal error $product->get_id FIX Some CSS FIX Twitter Cards false positive if Tw Image size is set to large = 3.8.0.3 = 4/02/2020

  INFO Add a fallback for get modified post date in xml sitemaps FIX JS file for SEO metabox = 3.8.0.2 = 4/02/2020

  FIX XML Image sitemaps = 3.8.0.1 = 3/02/2020

  FIX Fatal error Google Analytics widget = 3.8 = 3/02/2020

  NEW Content analysis now detects duplicated schemas from your source code to avoid conflicts NEW Add Product Global Identifiers type and Product Global Identifiers fields to WooCommerce metabox for Product schema – PRO NEW Software Application schema (manual and automatic) – PRO NEW Option to force a default OG:IMAGE tag if no custom OG:IMAGE set from SEO metabox (SEO > Social Networks > Open Graph) NEW “seopress_schemas_softwareapp_html” hook to filter the software app manual schema (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-manual-software-application-schema/) – PRO NEW “seopress_schemas_auto_softwareapp_html” hook to filter the software app automatic schema (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-automatic-software-application-schema/) – PRO NEW ‘seopress_sitemaps_headers’ hook to filter sitemaps headers (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-sitemaps-headers/) NEW ‘%%post_title%%’ dynamic variable for RSS feeds INFO Improve notifications center INFO Improve UI/UX INFO Improve SEOPress Wizard INFO Improve UI for automatic schemas INFO You can now redirect 404 to homepage/custom URL without enabling 404 INFO Adding a new verification in the content analysis metabox: if the post modification date is more than 1 year, a message will prompt you to update the content of your article. INFO Add x-robots-tag: noindex,follow to sitemaps headers INFO Add a new argument to “seopress_rgpd_full_message” hook to filter the close button (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-user-consent-message-html/) INFO Remove some CSS from the cookie bar buttons to better match the design of the themes INFO Add a new notification if automatic schemas used without Structured data types option ON INFO Improve code quality / refactoring INFO If noimageindex checked, remove image links from XML sitemap for consistency FIX Bug with primary category link and Gutenberg FIX Import redirects from Yoast Premium FIX Small UI bug for custom automatic schema FIX Keywords in permalink FIX iOS toggle from Dashboard feature list / Titles and metas page FIX Facebook Preview if site title is too long FIX Outbound links check from Content Analysis FIX Google Suggestions last empty item FIX Improve security FIX Performance issue with PRO FIX Send parameters to redirect URL FIX seopress-block-editor.js?ver=3.7.8:36 Uncaught TypeError: Cannot read property ‘length’ of undefined = 3.7.8 = 31/12/2019

  NEW Pixel counter for title and meta description now works with each language / alphabet! Faster, more reliable and universal! NEW Facebook Preview! NEW Cookie bar customization: change background, color, buttons… from SEO, Google Analytics, Cookie bar / GDPR tab NEW Add new checks to content analysis for social networks (Open Graph / Twitter cards) to detect duplicated tags/conflicts NEW %%post_thumbnail_url%% global dynamic variable to display post thumbnail URL (https://www.seopress.org/support/guides/manage-titles-meta-descriptions/) NEW %%currentmonth_short%% global dynamic variable to display current month in 3 letters (https://www.seopress.org/support/guides/manage-titles-meta-descriptions/) NEW ‘seopress_titles_post_thumbnail_url’ hook to filter post thumbnail URL (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-seopress_titles_post_thumbnail_url-dynamic-variable/) INFO Content analysis now displays duplicate H1 title values for faster identification INFO Add Post title and Permalink to the metadata export file (PRO) INFO wpForo compatibility with SEOPress INFO Improve compatibility with Jetpack CDN (thanks to @jeherve) INFO Improve UI in content analysis if transparent / white images INFO Remove SEO admin bar for user roles without “manage_options” capability to improve UX FIX Facebook OG:Image URL encoding if no featured thumbnail or custom og:image set (thanks to @bitofseo) FIX Keywords in permalink was case sensitive = 3.7.7.1 = 12/12/2019

  FIX Remove /category/ in permalinks to target “category” taxonomy only by default = 3.7.7 = 10/12/2019

  NEW WordPress 4.7 is now the minimum required to use SEOPress (WP 5.3 is recommended) NEW Add %%page%% dynamic variable, current page number with context (eg: “Page 1 of 4”) NEW Add “Remove hentry post class” option (SEO > Advanced > Advanced tab) to prevent Google from seeing this as a schema NEW Add “Remove author website in comments” option (SEO > Advanced > Advanced tab) NEW Add “Remove website field in comments” option (SEO > Advanced > Advanced tab) NEW Add “Clean manually all your 404 errors” feature (SEO > Tools > Redirections > Clean your 404 errors) NEW article:tag meta property on singular post for Open Graph protocol NEW article:section meta property on singular post for Open Graph protocol NEW Add a notification to alert admin if PHP module DOM is missing from SEO notifications center NEW Add “Remove default breadcrumbs JSON-LD structured data (WooCommerce 3+)” option (SEO > PRO > WooCommerce) NEW Add ‘seopress_context_paged’ hook to filter %%page%% dynamic variable (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-page-dynamic-variable/) NEW ‘seopress_social_og_tag’ hook to filter article:tag metas (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-article-tag-meta/) NEW ‘seopress_social_og_section’ hook to filter article:section meta (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-article-section-meta-tag/) NEW ‘seopress_titles_template_variables’ hook to filter dynamic variables in meta title / desc… (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-dynamic-variables-array/) NEW ‘seopress_sitemaps_html_post_date’ hook to filter date in HTML sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-to-enable-disable-post-date-by-post-type-in-html-sitemap/) NEW Content analysis: check if one your target keyword is in your slug INFO add new characters to content analysis to avoid “NAN” error INFO Update Admin Columns PRO compatibility (thanks to Stefan) INFO The notification about the license activation is now only show for users with “manage_options” capability INFO Improve code design INFO Add “ and ” characters to pixels counter INFO Improve plugin updater to avoid 403 error on license activation FIX Warning count() error if no main menu selected from “Add SiteNavigationElement schema” feature FIX Replace category_link (deprecated) by term_link FIX a notice on 404 page in specific case FIX Incorrect message about PRO version in Configuration wizard (thanks to @Noomia) FIX Bulk edit for post types generated by Toolset plugin FIX Undefined variable in plugin-licence.php file FIX Change CSV separator for Export metadata tool (‘,’ to ‘;’) = 3.7.6 = 21/11/2019

  NEW Add SiteNavigationElement schema (SEO > PRO > Structured data types to enable this schema on your main menu) INFO Add compatibility to Oxygen Builder for additional tracking code (body tag) INFO add new characters to content analysis to avoid “NAN” error FIX Change CSV seperator for Export metadata tool (‘,’ to ‘;’) to match import metadata tool seperator FIX Export CSV in specific cases FIX XML sitemaps if WordPress is located in a subdirectory FIX Short description for WooCommerce in Product Automatic schema FIX Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input in XML sitemaps = 3.7.5 = 14/11/2019

  NEW Review schema: Add item type CreativeWorkSeason, CreativeWorkSeries, Episode, Game, MediaObject, MusicPlaylist, MusicRecording, Organization to solve “Thing is not a known valid target type for the itemReviewed property.” NEW Add custom tracking code just before the body closing tag NEW Add an option to display/hide any SEO metaboxes for each custom post type NEW ‘seopress_custom_footer_tracking’ hook to filter additional tracking code in body footer (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-html-additional-tracking-code-in-footer-body/) NEW ‘seopress_sitemaps_xml_index’ hook to filter XML index sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-index-sitemap/) NEW ‘seopress_sitemaps_xml_single’ hook to filter XML single post type sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-single-post-type-sitemap/) NEW ‘seopress_sitemaps_xml_single_term’ hook to filter XML single taxonomy sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-sitemap-single-taxonomy/) NEW ‘seopress_sitemaps_xml_author’ hook to filter XML author sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-author-sitemap/) NEW ‘seopress_sitemaps_xml_video’ hook to filter XML video sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-video-sitemap/) NEW ‘seopress_sitemaps_xml_news’ hook to filter XML news sitemap (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-xml-news-sitemap/) INFO Support %%sitedesc%% dynamic variable (alias of %%tagline%%’) in title / meta description INFO Support %%excerpt%% dynamic variable (alias of %%post_excerpt%%’) in title / meta description INFO Support %%date%% dynamic variable (alias of %%post_date%%’) in title / meta description INFO Display author meta only if username is not equal to display name INFO Improve UI INFO Improve content analysis (UX/UI) INFO Improve block editor (Gutenberg) compatibility FIX XML sitemaps with Polylang FIX Add ’59’ value for minutes in LocalBusiness schema to manage stores open 24 hours a day FIX Solved undefined in broken link checker bot (log textarea) = 3.7.4 = 7/11/2019

  NEW Author meta name for singular page (enabled by default) NEW ‘seopress_robots_txt_file’ hook to filter robots.txt file (useful with Polylang and multidomain option https://www.seopress.org/support/hooks/filter-robots-txt-file-seopress-pro/) NEW ‘seopress_get_custom_fields’ hook to filter custom fields list in Schemas (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-custom-fields-list-in-schemas/) INFO Support hierarchical custom post type for breadcrumbs (PRO) INFO Improve documentation for robots.txt page INFO Improve primary category feature for post INFO Breadcrumbs is now matching primary category (if set) FIX get_home_url() for XSL sitemap with Polylang FIX replace wp_count_posts by pll_count_posts if Polylang activated for XML Sitemap index FIX check when applying “rsd_link” option (thanks to @bomalo) FIX Site is experience difficulties error after requesting the bot in specific cases = 3.7.3 = 24/10/2019

  NEW WordPress 5.3 compatibility NEW Export metadata to a CSV file! (PRO) NEW Added multi-domain support for XML sitemaps with Polylang (https://www.seopress.org/support/guides/multidomain-xml-sitemap-with-polylang-and-seopress/) NEW Import post metadata from Squirrly (https://www.seopress.org/support/guides/import-post-metadatas-from-squirrly-to-seopress/) NEW ‘seopress_metadata_query_args’ hook to filter CSV metadata export query (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-the-arguments-of-the-metadata-export-query/) NEW ‘seopress_post_types’ hook to filter custom post type used by SEOPress NEW ‘seopress_sitemaps_single_img_url’ hook to filter standard image URLs in XML image sitemaps (use it inside a mu-plugin) NEW ‘seopress_sitemaps_single_shortcodes’ hook to filter execution of shortcodes in XML image sitemaps (use it inside a mu-plugin) INFO Improve XML image sitemaps for featured images, product galleries… INFO Breadcrumbs options can now be translated from WPML / Polylang (wpml-config.xml) FIX Call to undefined function is_product() in /wp-seopress/inc/functions/variables/dynamic-variables.php:97 FIX JS error in content analysis metabox on Google Suggestions = 3.7.2 = 15/10/2019

  NEW Custom taxonomy for automatic schemas (eg: Brand for product schema) – PRO NEW Add image caption and title to XML Image Sitemaps NEW Image sitemaps now support shortcodes (useful with DIVI page builder) NEW Add %%post_content%% dynamic variable to get the post content / product description NEW ‘seopress_titles_product_cat’ hook to filter product categories using %%wc_single_cat%% NEW ‘seopress_titles_product_tag’ hook to filter product categories using %%wc_single_tag%% NEW ‘seopress_titles_cat’ hook to filter product categories using %%post_category%% NEW ‘seopress_titles_tag’ hook to filter product tags using %%post_tag%% INFO Improve schemas rendering to avoid “}” missing error in Google Search Console FIX UI – Hide Redirections tab in SEO > Tools if SEOPress PRO is not enabled FIX new meta robots FIX Call to undefined function is_product() in /wp-seopress-pro/inc/functions/options-woocommerce.php:8 = 3.7.1 = 9/10/2019

  NEW JobPosting schema (PRO) NEW ‘seopress_metabox_seo_tabs’ hook to filter tabs in SEO metabox NEW ‘seopress_schemas_auto_job_html’ hook to filter JobPosting global schema NEW ‘seopress_schemas_job_html’ hook to filter JobPosting manual schema NEW ‘seopress_sitemaps_max_posts_per_sitemap’ hook to filter max posts per paginated sitemap INFO GA: we now follow all external links, even if you have not defined an empty target attribute INFO Performance optimization INFO Improving security INFO Improving the user experience = 3.7 = 1/10/2019

  NEW Import metadata from CSV file: title, meta description, meta robots and more… (SEO > Tools > Data) – PRO NEW Support the new Google meta robots (max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1), ON by default INFO Improve translations FIX %%current_pagination%% for first page FIX robots.txt with Elementor didn’t load in specific configurations FIX Outbound links count in content analysis FIX Last separator for breadcrumbs with “seopress_pro_breadcrumbs_crumbs” hook = 3.6.5 = 09/09/2019

  NEW XML Author sitemap NEW ‘seopress_schemas_organization_html’ hook to filter Organization schema NEW ‘seopress_remove_feature_titles’ hook to remove Titles and metas block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_xml_sitemap’ hook to remove Titles and metas block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_social’ hook to remove Social block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_google_analytics’ hook to remove Google Analytics block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_advanced’ hook to remove Advanced block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_woocommerce’ hook to remove WooCommerce block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_edd’ hook to remove Easy Digital Downloads block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_local_business’ hook to remove Local Business block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_dublin_core’ hook to remove Dublin Core block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_breadcrumbs’ hook to remove Breadcrumbs block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_schemas’ hook to remove Schemas block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_page_speed’ hook to remove Page Speed block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_robots’ hook to remove Robots block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_news’ hook to remove News block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_redirects’ hook to remove Redirects block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_bot’ hook to remove Bot (broken links) block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_backlinks’ hook to remove Backlinks block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_rewrite’ hook to remove Rewrite block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_htaccess’ hook to remove htaccess block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_rss’ hook to remove RSS block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_tools’ hook to remove Tools (Import / Export) block in SEO > Dashboard NEW ‘seopress_remove_feature_license’ hook to remove License block in SEO > Dashboard INFO Aria-label attribute in breadcrumbs is now translatable INFO %%current_pagination%% is now set to 1 by default FIX ‘seopress_sitemaps_html_pages_query’ hook to include $cpt_key parameter FIX bounce rate with custom dimensions FIX Hierarchical post types in HTML sitemap FIX CSS bug in SEO dashboard with WordPress 5.2.3 = 3.6.4 = 29/08/2019

  NEW Add ‘seopress_bot_query’ hook to filter the broken links checker query INFO Relevanssi users: posts marked as noindex are no longer indexed by default (Relevanssi 4.3.2 required) INFO Updated Chart JS library FIX primary category in XML sitemaps FIX meta robots / canonical tags for static blog page FIX Breadcrumbs with before / after HTML hooks (thanks to @wpchannel) = 3.6.3 = 22/08/2019

  INFO Improve code quality INFO Improve security FIX Notice: Undefined index: seopress_backlinks_majestic_key FIX Notice: Undefined index: seopress_robots_file FIX Notice: Undefined index: seopress_rss_before_html FIX Notice: Undefined index: seopress_rss_after_html FIX Saving FAQ manual schema FIX Saving Service description manual schema FIX Saving Recipe ingredients manual schema FIX Saving Recipe instructions manual schema FIX Pixels counter color FIX Some CSS FIX map_meta_cap was called incorrectly. The post type seopress_404 is not registered, so it may not be reliable to check the capability “edit_post” against a post of that type. FIX Undefined variable in installation wizard = 3.6.2.1 = 09/08/2019

  FIX Video duration for manual edit (automatic schema) FIX Notice: Undefined variable: seopress_excerpt_length FIX undefined ‘post_author’ variable if no posts in author archive FIX %%post_author%% and %%author_bio%% variables FIX Redirections with HTML entities = 3.6.2 = 08/08/2019

  NEW Add custom manual / automatic schema with dynamic variables (PRO) NEW Add custom tracking code after opening body tag like Google Tag Manager NEW Add meta name “thumbnail” option in SEO > Titles and metas > Single post types to display post thumbnail in Google Custom Search (eg: https://wordpress.org/search/seopress) NEW Add FAQ global schema (PRO) NEW Add ‘keywords’ for Recipe schema (PRO) NEW Add ‘recipeCuisine’ for Recipe schema (PRO) NEW Add ‘recipeIngredient’ for Recipe schema (PRO) NEW Add ‘recipeInstructions’ for Recipe schema (PRO) NEW Add ‘BlogPosting’ for Article schema (PRO) NEW ‘seopress_schemas_auto_faq_html’ hook to filter FAQ global schema NEW ‘seopress_sitemaps_single_img’ hook to add custom fields to XML image sitemaps NEW ‘seopress_sitemaps_html_pages_depth_query’ hook to filter depth for hierarchical contents in HTML sitemap NEW ‘seopress_custom_body_tracking’ hook to filter custom body tracking NEW ‘seopress_titles_template_variables_array’ && ‘seopress_titles_template_replace_array’ hook to filter dynamic variables for title tag / meta description NEW Add keywords density to content analysis to help you avoid keyword stuffing NEW Add outbound links to content analysis (in links tab) INFO WP-Rocket now automatically detect our XML sitemaps (WP-Rocket 3.3.7 required) INFO Add quick button separator for title fields INFO You can now disable BOT / Broken links checker from the SEO dashboard (admin bar, menu page and post type) INFO Improve content analysis by removing empty target keywords INFO Remove Alexa Rank feature (the API is no longer provided for free by Amazon) INFO Translate Google Analytics UA option field with WPML / Polylang INFO Automatic schemas tab is now the default one in Structured Data Types metabox INFO Checks if the redirects feature is active before importing redirects FIX Some translation strings / localize strings FIX wpml-config.xml file, WPML / Polylang users can now translate Archives title and meta description (eg: shop page) FIX Recipe schema: cooking time / calories / yield / total time FIX Custom tracking code in head FIX Remove Website schema if nositelinkssearchbox option is ON = 3.6.1.1 = 26/07/2019

  FIX s(…).tabs is not a function in seopress-cookies.min.js = 3.6.1 = 25/07/2019

  INFO PHP 5.6 is now the minimum requirement INFO Small performance improvements INFO Refactoring some JS files (drastic weight reduction) INFO Support %%title%% dynamic variable (alias of %%post_title%%’) in title / meta description INFO Remove query strings for social sharing and image XML sitemaps FIX Canonical placeholder value in SEO metabox for terms taxonomy FIX Undefined variable: html FIX Breadcrumbs shortcode FIX Fatal error SEOPRESS_Language_Packs FIX Notice array to string conversion FIX Saving image fields for automatic schemas = 3.6 = 17/07/2019

  NEW Using the pixel to calculate the length of title / meta description (beta) NEW All translations are now maintained on TranslationsPress NEW Remove static Shop page defined in WooCommerce settings from Breadcrumbs (PRO) NEW Google Ads (SEO > Google Analytics > Tracking tab) NEW Import redirects from Yoast Premium (PRO) NEW Service schema (automatic and manual – PRO) NEW “seopress_metaboxe_term_seo_priority” hook to filter SEO metabox priority in terms taxonomy NEW “seopress_gtag_ua” hook to filter Google UA tag + features NEW “seopress_gtag_ads” hook to filter Google Ads tag NEW “seopress_pro_breadcrumbs_crumbs” hook to filter crumbs for breadcrumbs NEW “seopress_sitemaps_html_cpt” hook to filter post types for HTML sitemap NEW Add ‘seopress_schemas_auto_service_html’ hook to filter automatic service schema (PRO) INFO Refactoring broken links checker feature (PRO) INFO Remove stop words feature INFO JSON-LD breadcrumbs is now automatically called in the head of your document (if enabled). No longer need to manually add the function in your theme. INFO Improve UI for License page / displaying license error INFO Improve UI for Tools page INFO Improve CSS for Schemas INFO Improve SEO metabox UI for term taxonomy INFO Improve Content Analysis metabox UI INFO Removal of the version number in the header of the SEO dashboard (too confusing) INFO Significant performance improvement for Google Analytics widget in Dashboard INFO Improve select values for automatic schemas INFO Better Admin Columns PRO integration (thanks Stefan from ACPRO team @admincolumns) INFO Minify some JS files to slightly improve performance INFO Remove 100 CSS lines in seopress-pro.css FIX Social meta tags for Shop Page (WooCommerce) FIX Some translation strings FIX Add a check to avoid displaying empty automatic schemas FIX White Label: Remove SEOPress admin header FIX SEO metabox position for term taxonomy is now using the setting defined in SEO > Advanced FIX Undefined variable: article_img_height for article schema FIX Undefined variable: article_img_width for article schema FIX Redirections category filtering in backend FIX JS error ctx is not defined when configuring Google Analytics widget in Dashboard FIX Notice Only variables should be passed by reference in Import tool page FIX CSS position sticky with Safari FIX CSS for FAQ schema (Structured data types metabox) FIX Display the searched keyword in the breadcrumb FIX HTML Entities decode in placeholders for SEO metabox FIX Product Global Identifiers type and value for manual Product schema FIX Using WooCommerce product metas with automatic schemas FIX Broken link checker percentage of completion FIX Strip HTML comments in title / schemas (especially those of Gutenberg) = 3.5.8 = 19/06/2019

  NEW Installation wizard! NEW Import redirects from Redirections plugin NEW Display and automatically accept the user‘s consent on page load (not fully GDPR) for Google Analytics INFO Compatibility with LifterLMS plugin INFO Improve redirections export to CSV FIX Import/export redirects tool for query param FIX Links in SEO Tools FIX Post type archive link if no posts page set in Settings > Reading for HTML sitemap = 3.5.7 = 7/06/2019

  NEW Add 23 LocalBusiness types FIX Sitemap for subdirectory installs FIX get_home_url() with WPML = 3.5.6 = 4/06/2019

  NEW Rank Math importer FIX Notice in HTML sitemap FIX Fatal Error with manual Product Schema if Brand isn’t defined = 3.5.5 = 3/06/2019

  FIX Fatal errors FIX Strings translation = 3.5.4 = 3/06/2019

  NEW brand field for Product Schema (PRO) NEW aggregateRating for Product Schema (PRO) NEW review for Product Schema (PRO) NEW global identifiers field for Product Schema (PRO) NEW SKU field for Product Schema (PRO) NEW priceValidUntil field for Product Schema (PRO) NEW URL for Product Schema (PRO) NEW Remove default JSON/LD structured data (WooCommerce 3+, PRO) NEW ‘seopress_ga_dashboard_widget_cap’ hook to filter Google Analytics dashboard widget capability (PRO) INFO Small performance improvements INFO Add default values for Product schema if empty fields (for manual and automatic) INFO Google Analytics dashboard widget is now only visible for users with “edit_dashboard” capability (PRO) FIX Page Speed screenshots (PRO) FIX Notices in Page Speed analysis (PRO) FIX Esc_attr for term taxonomies FIX Revert itemscope attribute in Breadcrumbs (it’s not possible to be valid both in W3C and in Google Structured Data test tool, PRO) = 3.5.3 = 29/05/2019

  NEW Add ‘seopress_dublin_core_language’ hook to filter Dublin Core language FIX itemscope attribute in Breadcrumbs FIX Conflict between SEO and Schemas metboxes FIX XML sitemaps compatibility with WPML (double slash, prefix in URLs…) = 3.5.2 = 22/05/2019

  INFO Block Ahrefs bot in 1 click (SEO > PRO > robots.txt) FIX robots.txt save in multisite setup FIX Title in Content Analysis FIX CSS typo = 3.5.1 = 22/05/2019

  NEW Add %%sku%% dynamic variable (thanks to Necdet Emre Ozpalamutcu) INFO Improve content analysis by adding nositelinkssearchbox detection INFO Refactoring some JS files INFO Improve UI in redirections edit screen INFO Improve UI in Social pages INFO Display page post type first in HTML sitemap page INFO Display post type archive link in HTML sitemap if available FIX XML Product category sitemaps with latest version of WooCommerce FIX Content analysis if target keywords field empty FIX Undefined index: seopress_analysis_target_kw FIX noimageindex meta tags detection in content analysis FIX Google Optimize if empty FIX CSS conflicts with WooCommerce / Easy Digital Downloads = 3.5 = 15/05/2019

  NEW WP 5.2 compatibility NEW Automatic schemas for your posts, pages, post types: article, local business, course, recipe, video, event, product, review (SEO > PRO > Structured Data Types)! (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_article_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_lb_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_course_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_recipe_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_video_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_event_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_product_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_auto_review_html’ hook to filter automatic review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_article_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_lb_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_faq_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_course_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_recipe_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_video_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_event_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_product_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_schemas_review_html’ hook to filter manual review schema (PRO) NEW Add ‘seopress_titles_article_published_time’ hook to filter article published time meta NEW Add ‘seopress_titles_article_modified_time’ hook to filter article published time meta NEW Add ‘seopress_titles_og_updated_time’ hook to filter article published time meta NEW Add additional tracking code like Facebook Pixel, Hotjar… from SEO > Analytics > Tracking (PRO) NEW Add seopress_gtag_after_additional_tracking_html hook to filter custom tracking NEW White label: remove SEOPress icons on the right in header (changelog, YouTube, Twitter…) – (PRO) NEW Add SEOPRESS_WL_ICONS_HEADER define to remove SEOPress icons INFO WordPress 4.6 is now the minimum recommended version INFO Removing multiple references to SEOPress to improve the white label FIX White label for subsites in a multisite setup FIX TotalTime for recipe schema FIX Remove /category/ in content (thanks to Udo Telaar)! Flush your permalinks! = 3.4 = 19/04/2019

  NEW Automatically set the image Title based on filename NEW Automatically set the image Alt text based on filename NEW Automatically set the image Caption based on filename NEW Automatically set the image Description based on filename NEW Redirect attachment pages to the file URL NEW Query parameters of redirections (exact match, exclude all parameters, exclude all parameters and passed them to the redirection) NEW Google Optimize INFO Show content analysis tab even if there is no target keyword entered FIX Escape attribute on custom field dynamic variable (thanks @wpchannel) FIX Word count for Themify builder plugin = 3.3.15 = 16/04/2019

  FIX Fatal error: Can’t use function return value in write context = 3.3.14 = 10/04/2019

  NEW Paginated XML Sitemaps (NGINX USERS READ THIS PLEASE: you must update your nginx configuration file. More info here: https://www.seopress.org/support/guides/xml-sitemap-returns-404-error/) NEW Add categories for redirects (PRO) FIX Redirects with parameters in specific cases FIX CSS admin body class = 3.3.13.1 = 21/03/2019

  FIX CSS admin body class = 3.3.13 = 20/03/2019

  INFO Update updater FIX The link has expired with very specific configurations FIX Can’t save PRO options with some configurations FIX PHP Notice: Trying to get property of non-object in options-redirections.php on line 18 FIX CSS admin body class hook = 3.3.12 = 10/03/2019

  NEW Support Redirects with parameters (PRO) NEW Add Argentina Peso currency (PRO) NEW White label settings + Multisite (PRO) INFO Improve Content Analysis UX/UI if no target keywords INFO Improve UI in Permalink settings page FIX Test redirection link and Test your URL button (PRO) FIX Notice Trying to get property ‘ID’ of non-object in wp-content/plugins/wp-seopress/inc/functions/options-titles-metas.php:439 FIX Notice Trying to get property ‘ID’ of non-object in wp-content/plugins/wp-seopress/inc/functions/options-titles-metas.php:807 = 3.3.11.2 = 27/02/2019

  FIX Content Analysis for non UTF-8 characters FIX H1 count for Content Analysis FIX Content Analysis for Images and links detection = 3.3.11.1 = 26/02/2019

  FIX SSL verification for Content Analysis / Snippet Preview! FIX a problem with cookies that prevented the generation of Snippet Preview / Content Analysis = 3.3.11 = 26/02/2019

  NEW Add seopress_category_rewrite_rules hook to filter rewrite rules for category taxonomy INFO Content analysis is now working with draft / pending review / published posts FIX Date Picker CSS conflict FIX WP Editor in term description = 3.3.10 = 23/02/2019

  NEW Content analysis for all page builders / themes NEW Add Turkish language INFO Improve CSS FIX Security = 3.3.9 = 15/02/2019

  NEW WP 5.1 compatibility NEW German language updated by WP Translations NEW Select a primary category for post permalink NEW WooCommerce dynamic variables for title / meta desc: price with taxes (%%wc_single_price%%), price without taxes (%%wc_single_price_exc_tax%%) INFO Better URL encoding for canonical / dc.relation / dc.source / og.url INFO Add is_wp_error checks for custom taxonomy in title tag FIX Canonical URL for old permalink FIX redirects with + sign FIX CSS in Tools blocking buttons FIX og:image:alt esc_attr = 3.3.8.1 = 8/02/2019

  FIX Remove Google + = 3.3.8 = 8/02/2019

  NEW Remove the advice if None schema selected option in SEO > Advanced > Appearance (PRO) INFO Add new notification in SEO > Dashboard about 404 cleaning INFO Improve UI/UX for License page / XML Sitemaps INFO Improve UI when clicking Import / Export redirects buttons INFO Google Analytics links to documentation updated INFO Google Suggestions is now localized to your country (PRO) FIX Warning Invalid argument supplied for foreach() when using filters to remove metaboxes (thanks to John Buchanan) FIX Remove Blog page for Tags / Categories option FIX Cross domains tracking if multiple domains FIX OG:type video.other FIX Import SEOPress Google Analytics settings (thanks to @wpchannel) FIX Permalink encoding in Google Snippet Preview / XML Sitemaps (thanks to Tsika Boom) FIX Compatibility with WPML and e-commerce features for XML sitemaps FIX Tribe events for XML Sitemaps FIX Reset License button FIX Compatibility with WPML/Events Calendar/HTML sitemap = 3.3.7 = 30/01/2019

  NEW Add ‘seopress_sitemaps_html_cat_query’ filter to HTML sitemap NEW Add ‘seopress_sitemaps_html_pages_query’ filter to HTML sitemap NEW Add menu_order option for HTML sitemap NEW Remove static Posts page defined in WordPress Reading settings from Breadcrumbs (PRO) NEW Enhanced Google Analytics Dashboard widget (PRO) NEW Add 92 Types for Local Business schema (PRO) NEW Add ‘seopress_rgpd_full_message’ filter for user consent message (PRO) NEW Add Persian language INFO HTML sitemap now lists your content hierarchically if the custom post type is (eg: Pages). INFO A11Y for cookie bar INFO Update of the logo for 404 email notification FIX Shortcode for user consent message if privacy page not available FIX 404 filter in post type list FIX Encoding for tags and categories in Video XML sitemap FIX Import / export Redirections FIX SEOPress icon font = 3.3.6 = 14/01/2019

  INFO Allow rel attribute in RSS feeds INFO Improve license notification FIX Multisite: metaboxes did not show up if super_admin user role FIX Google News Sitemap (news:title encoding) FIX Count words column (was displaying unique words instead of words) FIX Warning invalid argument for Page Speed = 3.3.5 = 10/01/2019

  INFO Add admin notice for License / automatic update (PRO) INFO Password posts are now excluded by default from XML Sitemaps FIX Video / Image sitemaps FIX SEO tools URLs FIX Notice: do_shortcode_tag was called incorrectly in XML Sitemaps FIX Progress-bar CSS conflict with WPML FIX PHP Warning: htmlspecialchars(): charset ‘UTF-8;’ not supported, assuming utf-8 (to fix bad server PHP configuration) = 3.3.4 = 07/01/2019

  FIX Notice: Undefined variable: seopress_social_og_thumb = 3.3.3 = 03/01/2019

  FIX Notice $is_block_editor = 3.3.2 = 31/12/2018

  FIX Support non unicode characters and accents in Redirections = 3.3.1 = 31/12/2018

  NEW Add Ukrainian hryvnia currency (PRO) INFO Improvement of UI FIX Rollback for executing shortcode in meta description: replace do_shortcode by strip_shortcodes FIX Display meta description only if not empty = 3.3 = 30/12/2018

  NEW Add Simple Review schema (PRO) NEW Update Google Page Speed to API Version 5 (PRO) NEW Add Persan language (thanks to Dariush Ojabonian) NEW Add separator button in SEO metabox NEW Use [seopress_privacy_page] in Consent message for user tracking field to get Privacy Page URL dynamically NEW Add og:locale:alternate with Polylang NEW Add Target keywords quick edit from post type list INFO Support DIVI / Elegant Theme Builder / Visual Composer / page builders using shortcodes for meta description / social / Image XML sitemaps… (????) INFO User cookie bar A11Y / CSS / HTML improvements INFO Improvement of notification for license activation INFO Improvement of XML Image sitemap INFO Improvement of import/export tool INFO Update seopress-cookies.min.js INFO Allow target (eg: _blank) attribute in consent message for user tracking textarea INFO Phasing out jQuery dependency INFO Update SEOPress webfont INFO Add Validate my schema button for Structured Data Types metabox (PRO) FIX PHP Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function get_category_link(), 0 passed in /wp-content/plugins/wp-seopress-pro/inc/functions/options-breadcrumbs.php on line 488 FIX Increase timeout to generate Google Snippet Preview (5 to 15 seconds), useful on slow server FIX Stop words now only applied when post is published, not updated FIX Stop words and Polylang conflict FIX User consent message bar with caching plugins FIX Quick edit in post types FIX Bulk edit for custom post types FIX Logo preview in Structured Data Types FIX Words counter column in post type list FIX Breadcrumbs with custom search URL (PRO) FIX Breadcrumbs with default search URL FIX Notice Trying to get property ‘labels’ of non-object FIX Notice Trying to get property ‘name’ of non-object FIX Notice undefined index ‘seopress_google_analytics_ua’ FIX Notice undefined index ‘seopress_google_analytics_opt_out_msg_ok’ FIX Notice undefined index ‘seopress_google_analytics_cross_domain’ FIX Notice undefined variable ‘seopress_local_business_type_option’ = 3.2.6 = 13/12/2018

  FIX Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_current_screen() = 3.2.5 = 12/12/2018

  NEW Add hook ‘seopress_real_preview_remote’ to filter Google Snippet Preview remote request and allow htaccess/htpasswd INFO Support maintenance plugin for Google Snippet Preview FIX Gutenberg compatibility if Classic Editor activated = 3.2.4 = 12/12/208

  NEW Add Guternberg / WP 5.0 compatibility INFO German translation updated (thanks to Nicola Stobbe) INFO Support %%sitename%% (alias of %%sitetitle%%) in titles and description FIX %%post_author%% dynamic variable in meta description FIX CSS on Breadcrumbs FIX Elementor compatibility when creating new single template = 3.2.3 = 2/12/2018

  NEW Add ?replytocom option (SEO > Advanced settings) NEW Add Business type option to Local Business Schema (PRO) NEW Add “None” choice for Contact option (Knowledge Graph) NEW Add Bulgarian lev currency to Product / Event data type (PRO) INFO Add Help tab in Licence page INFO Redirect URL is no longer needed if status code is set to 410 / 451 INFO Add 404, 410 and 451 redirects to filters in Redirections list INFO Improve UI/UX INFO Remove max limit to “Number of posts / pages / post types to scan” FIX Remove WooCommerce pages from sitemap if noindex set in SEO > PRO > WooCommerce FIX Video schema publisher logo FIX Dutch translation string (thanks to Dirk) FIX check if XML sitemaps feature on/off FIX Add checks to Structured Data Types fields FIX Words counter FIX conflict with Google XML Sitemaps FIX Undefined notice in admin.php line 177 FIX HTML sitemap with WPML FIX article:author / article:publisher FIX JSON/LD Breadcrumbs can now be used without HTML Breadcrumbs = 3.2.2 = 5/11/2018

  NEW Add %%sep%% dynamic variable (custom separator) NEW Add %%post_modified_date%% dynamic variable for meta title / desc NEW Add meta property article:author and article:publisher for Open Graph NEW Capture the user agent for 404 monitoring (PRO) NEW Add itemCondition for Product schema (PRO) INFO Improve UI INFO Add option to disable Knowledge graph (select None in Person or organization field, in SEO > Social Networks) FIX Snippet preview counters if no custom title / meta desc set FIX WPML XML sitemap issue FIX Breadcrumbs with WooCommerce FIX Disable date archives = 3.2.1 = 25/10/2018

  FIX Image sitemaps = 3.2 = 22/10/2018

  NEW WPML officially supported (still one issue with duplicate sitemap) NEW Polylang compatibility for translating options (site title, global titles / meta desc, google analytics user consent message…) NEW The SEO Framework import tool NEW Add Local Business schema on a per post basis NEW Add FAQ schema on a per post basis NEW Add orber/order by option for HTML Sitemap (SEO > XML / HTML Sitemap > HTML Sitemap) NEW ‘seopress_404_exclude’ to filter 404 error creation NEW Add 410 (gone) and 451 (Unavailable For Legal Reasons) redirections type NEW Add Arabic language (thanks to Moqbel Bajri) NEW Prevent Google to display a sitelinks searchbox in search results (nositelinkssearchbox) NEW Remove Genesis SEO link in WP Admin Menu (SEO > Advanced > Appearance) NEW Add Indonesian rupiah currency to Product data type (PRO) INFO Updating Google Analytics API source INFO Better UI for meta robots INFO Automatically exclude URLs starting with “wp-content/cache” from 404 monitoring INFO Exclude base64 img from XML Sitemaps INFO New notifications to detect already active SEO plugins to avoid conflicts FIX Import tool (AIO, Yoast, The SEO Framework) FIX XML Video sitemap FIX dynamic variables in term titles / term description FIX ‘seopress_breadcrumbs_after_html’ hook FIX redirects FIX Video and News sitemaps template_include FIX First thumbnail from the_content for OG/Twitter img FIX Couldn’t fetch XML sitemaps with the new Google Search Console FIX Warning: Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /****/wp-content/plugins/wp-seopress/inc/admin/admin.php:3074) FIX Avoid error 500 if mbstring PHP module is not installed, add fallback if not available = 3.1.1 = 07/09/2018

  FIX Yoast/AIO import tool FIX Updater! (PRO) = 3.1 = 06/09/2018

  NEW All In One SEO importer NEW JSON/LD for Breadcrumbs (PRO) NEW Add German language (thanks to Nicola Stobbe) NEW Add Greek language (thanks to Stratos Karavarakis) NEW Add author biography tag for meta description NEW Add seopress_404_cleaning_query hook to filter 404 cleaning query (PRO) NEW Add ‘seopress_rgpd_message’ hook to filter user consent message (RGPD) NEW Add Valid from / Image / Description in Event data type (PRO) NEW Add new types of Events for Structured Data types (PRO) NEW Add Indian Rupee / Chilean Pesos / Vietnamese đồng currency to Product data type (PRO) INFO Complete refactoring of the breadcrumb trail: more flexible, more efficient INFO Add link to post type archive in SEO > Titles & metas > Archives (if has_archive is true) INFO Remove Whois tool INFO Change default ItemCondition from UsedCondition to NewCondition for Product schema (PRO) INFO Improve Yoast importer tool INFO Improve Google Snippet Preview UI INFO Add date picker in Event data type to improve UX/UI (PRO) INFO Improve Reset License action INFO Improve UI INFO Improve performance FIX Undefined index: responseCode FIX Post update messages if 404 monitoring is on FIX Undefined variable: seopress_404_test FIX 404 cleaning after 30 days (PRO) FIX Ping Google manually link FIX Disable News Sitemap if green toggle off FIX Some strings translation / wrong text domain FIX TechArticle selected value in admin FIX Fixing updater / license “the link has expired” FIX If default search parameter is empty, do not display quotes in breadcrumbs / meta title FIX Calculation of title length / meta description for content analysis FIX Use OG if no Twitter Cards FIX OG/Twitter cards thumbnail if Your latest posts is set for homepage = 3.0 = 24/07/2018

  NEW 404 monitoring will now automatically exclude crawlers (robots/spiders) NEW Hide SEO tools option in SEOPress dashboard page NEW Hide Useful links option in SEOPress dashboard page NEW Add ‘seopress_404_bots’ hook to filter bots list NEW Add ‘seopress_adminbar_icon’ hook to filter SEOPress icon in adminbar (White labeling) NEW Add SEOPRESS_WL_ADMIN_HEADER define to remove SEOPress admin header (White labeling) NEW Add SEOPRESS_WL_ADMIN_HEADER_LOGO define to change SEOPress logo in admin header (White labeling) NEW Add ‘seopress_content_analysis_content’ hook to filter the analyzed content (eg: adding custom fields, ACF fields…) NEW Add ‘seopress_custom_tracking’ hook to add your custom tracking code (Facebook Pixel, Hotjar…) with user consent NEW Breadcrumbs: add translation for homepage option NEW Breadcrumbs: add translation for 404 error option NEW Breadcrumbs: add translation for Search results option NEW Breadcrumbs: add translation for No results option INFO Improve UI / UX INFO Improve CSS / JS registering INFO Performances improvement INFO A11Y for Breadcrumbs (remove title attr) INFO Better microdata markup for Breadcrumbs INFO Remove News keywords / genres / standout tag for News XML Sitemap to match new guidelines INFO You can now delete “Your theme doesn’t use add_theme_support(‘title-tag’);” notice INFO Add compatibility for Admin Columns > 4.3 (older versions of AC will stop working with SEOPress, please update) INFO Improve content analysis INFO Decrease meta description length to 160 characters INFO Meta robots for articles and terms (noindex, nofollow, nosnippet, noodp, noarchive, noimageindex) are now precoched according to the global parameters. FIX Change og:price:amount prefix to product FIX Change og:price:currency prefix to product FIX Event calendar compatibility with Breadcrumbs FIX If Google News sitemap is off, Video tab doesn’t display in SEO metaboxe FIX “seopress_breadcrumbs” shortcode to return instead of echo FIX jQuery accordion error FIX %%archive_date%% in title/meta desc FIX Udpater = 2.9.3 = 12/06/2018

  FIX PHP 5.4 compatibility (we strongly recommend users to upgrade to PHP 7.2) = 2.9.2.1 = 10/06/2018

  FIX Encoding in xml image sitemaps = 2.9.2 = 9/06/2018

  FIX Encoding some characters in xml image sitemaps & og:image = 2.9.1 = 9/06/2018

  FIX og:image = 2.9 = 7/06/2018

  NEW Video XML Sitemap (PRO Only) NEW Add Google Suggest to find top 10 suggestions / keywords for your post (PRO Only) NEW Add Romanian language (thanks to @antonio) NEW Add Chinese language (thanks to @stanma) NEW Add seopress_excerpt_length hook to filter excerpt length NEW Add ‘seopress_sitemaps_video_query’ hook to filter video xml sitemap query NEW og:image and twitter:image tags now automatically take the first image of the post if no post thumbnail INFO Add og:title, og:description, og:image, twitter:title, twitter:description and twitter:image values from source code to placeholders INFO Trim words for category, tag and term description on og:description and twitter:description meta (default: 50 words, use ‘seopress_excerpt_length’ hook to filter) INFO add a check on “Discourage search engines from indexing this site” option before rendering meta robots INFO Improve UI in notifications center INFO Add useful information about og:image and twitter:image as image ratio, size etc when uploading INFO Set meta robots to noindex if is a password protected page INFO Detect relative urls in XML Image sitemap and fix them FIX Export redirections file (thanks to Rémy Rouqual) FIX Remove post type archive link in single XML sitemap if noindex set (thanks to Momo Zaza) FIX Flush permalinks ajax FIX XML Category sitemap if remove /category/ enabled FIX Strip html comments in meta description / og:description / twitter:description / dc.description for excerpt/post content FIX Fix translation in Local business = 2.8.3 = 14/05/2018

  INFO Add shop base to breadcrumbs if WooCommerce is enabled for single product and archive page (product cat and product tag) FIX Columns in post types FIX some text-domain FIX Flush permalinks ajax = 2.8.2 = 9/05/2018

  FIX Google Analytics GDPR compatibility FIX Search URL rewrite FIX 4 notices in SEOPress dashboard FIX 1 fatal error seopress_get_toggle_rewrite_option() = 2.8.1 = 9/05/2018

  FIX Fatal error, hook too early = 2.8 = 8/05/2018

  NEW GDPR for Google Analytics: request user’s consent for analytics tracking NEW Search results URL rewriting, eg: https://example.com/search/my-keyword (PRO only) NEW Add ARIA label to breadcrumbs NEW %%_ct_your_custom_taxonomy_slug%% dynamic variable for title / meta description NEW %%currentday%% dynamic variables for title / meta description NEW %%currentmonth%% dynamic variables for title / meta description NEW %%currentyear%% dynamic variables for title / meta description NEW %%currentdate%% dynamic variables for title / meta description NEW %%currenttime%% dynamic variables for title / meta description NEW %%archive_title%% dynamic variable for title / meta description NEW %%archive_date_day%% dynamic variable for title / meta description NEW %%archive_date_month%% dynamic variable for title / meta description NEW %%archive_date_year%% dynamic variable for title / meta description NEW Add ‘seopress_pro_breadcrumbs_css’ hook to filter breadcrumbs inline CSS NEW Add ‘seopress_pro_breadcrumbs_sep’ hook to filter breadcrumbs separator INFO Remove “seopress-breadcrumb” class INFO Add echo parameter to ‘seopress_display_breadcrumbs’ function, default true, set to false to return the breadcrumbs INFO Remove SEOPress PRO ad in Add plugin section INFO Add a message when import settings is done FIX Word count in Content Analysis metaboxe FIX XML Sitemaps standard images FIX PHP Notice: Undefined index: _ajax_nonce = 2.7.3 = 15/04/2018

  FIX Meta title / description = 2.7.2 = 14/04/2018

  NEW Add Vietnamese language (thanks to Anh) NEW Add seopress_titles_canonical hook to filter canonical URL tag NEW Add seopress_social_og_title hook to filter OG title tag NEW Add seopress_social_og_desc hook to filter OG description tag NEW Add seopress_social_og_thumb hook to filter OG thumbnail tag NEW Add seopress_social_og_url hook to filter OG URL tag NEW Add seopress_social_og_site_name hook to filter OG site name tag NEW Add seopress_social_og_locale hook to filter OG locale tag NEW Add seopress_social_twitter_card_title hook to filter Twitter card title tag NEW Add seopress_social_twitter_card_desc hook to filter Twitter card description tag NEW Add seopress_social_twitter_card_thumb hook to filter Twitter card thumbnail tag NEW Add seopress_social_twitter_card_summary hook to filter Twitter card summary tag NEW Add seopress_social_twitter_card_site hook to filter Twitter card site tag NEW Add seopress_social_twitter_card_creator hook to filter Twitter card creator tag NEW Add seopress_dublin_core_title hook to filter Dublic Core title tag NEW Add seopress_dublin_core_desc hook to filter Dublic Core description tag NEW Add seopress_dublin_core_relation hook to filter Dublic Core relation tag NEW Add seopress_dublin_core_source hook to filter Dublic Core source tag INFO Remove canonical URL if noindex set FIX Notice: Undefined variable: seopress_titles_title_template FIX Notice: Undefined variable: seopress_titles_description_template FIX Improve breadcrumbs compatibility with WooCommerce FIX Dutch translation = 2.7.1 = 5/04/2018

  NEW Add seopress_titles_title hook to filter title tag NEW Add seopress_titles_desc hook to filter meta description NEW Add seopress_titles_robots hook to filter meta robots (complete tag) NEW Add seopress_titles_noindex hook to filter meta robots noindex value NEW Add seopress_titles_nofollow hook to filter meta robots nofollow value NEW Add seopress_titles_nosnippet hook to filter meta robots nosnippet value NEW Add seopress_titles_noarchive hook to filter meta robots noarchive value NEW Add seopress_titles_noodp hook to filter meta robots noodp value NEW Add seopress_titles_noimageindex hook to filter meta google noimageindex NEW Add seopress_ga_dashboard_widget filter to remove Google Analytics Widget in Dashboard (PRO Only, feature requested by @wpchannel) INFO “Discourage search engines from indexing this site” option (Settings > Reading), is not impacting anymore Titles & metas in frontend INFO Improve Post type title in HTML Sitemap (suggested by @mickaelgris) INFO Autoredirect sitemap.xml to sitemaps.xml FIX Export redirections CSV file FIX backslashes in metas FIX Google Snippet Preview = 2.7 = 21/03/2018

  NEW Export redirections to CSV file (PRO only) NEW Add Redirection URL and Redirection Enable columns in post types (Go to SEO > Advanced > Appearance to enable them) NEW Swedish stop words NEW Add Dutch language (thanks to Sebastiaan Hendriks) INFO Import tool from Yoast now supports large amount of posts (tested with 10 000 posts) INFO Improve server software detection (thanks to @KulkaNicolas) INFO Improve design to separate 301/302/307 redirections compare to 404 errors (PRO Only) FIX Double echo in Breadcrumbs FIX Encoding in Google Snippet Preview = 2.6.3 = 27/02/2018

  FIX Regression on canonical = 2.6.2 = 26/02/2018

  FIX Regression Google Analytics introduced in 2.6.1 = 2.6.1 = 24/02/2018

  NEW Russian language for SEOPress PRO (thanks to @Dmitriy) FIX Themosis Framework (thanks to @romainhe) FIX XML Sitemap last mod error FIX Multisite save settings = 2.6 = 14/02/2018

  NEW Add WP Editor to taxonomy description textarea NEW 15 new Google Analytics hooks (custom dimensions, link attribution etc…) NEW Admin menu hook to filter SEOPress icon INFO Content Analysis improvement: now with support for expressions, accented words, case insensitive etc… INFO Improve A11Y FIX Trying to get property ‘ID’ of non-object (inc/functions/options-titles-metas.php:503 & inc/functions/options-titles-metas.php:253) = 2.5.2 = 3/02/2018

  FIX Google Analytics = 2.5.1 = 1/02/2018

  FIX Fatal error in XML Sitemaps = 2.5 = 30/01/2018

  NEW Google Analytics: Moving from analytics.js to gtag.js NEW Huge improvement for accessibility (thanks to @thierrypigot for his feedbacks) NEW Real Google Snippet Preview: meta title and description are now read from your source code NEW 404 email alert redesign (PRO Only) NEW Page Speed email alert redesign (PRO Only) INFO Improve Page Speed design page (PRO Only) INFO Add post type archive link in XML sitemaps INFO Increase htaccess textarea width INFO Add a default value for meta description at plugin activation INFO Redirections now support Query String FIX 4 Notices FIX CSS conflicts FIX Notice seopress_xml_terms_list in XML sitemaps (thanks to @lriaudel) = 2.4 = 13/01/2018

  NEW Add priceRange field for Local Business (PRO Only) NEW Add ‘seopress_sitemaps_single_query’ hook to filter XML Sitemap query for single post type NEW Add ‘seopress_sitemaps_single_term_query’ hook to filter XML Sitemap query for single term NEW Add ‘seopress_sitemaps_single_gnews_query’ hook to filter XML Sitemap query for Google News NEW Add ‘seopress_sitemaps_index_cpt_query’ hook to filter latest post types query in index XML Sitemap NEW Add ‘seopress_sitemaps_index_gnews_query’ hook to filter latest post types query for Google News in index XML Sitemap NEW Add ‘seopress_sitemaps_index_tax_query’ hook to filter taxonomies query in index XML Sitemap NEW Add ‘seopress_sitemaps_html_query’ hook to filter HTML Sitemap query NEW Group posts by category in HTML Sitemap NEW Option to set noindex on search pages INFO Breadcrumbs now displays the category hierarchy for single post INFO Compatibility with PHP 7.2 INFO Updating Google Analytics API with latest release FIX Google News XML Sitemap with Polylang FIX Latest post in XML Sitemaps index for Google News FIX Wrong og:title / og:description / twitter:title / twitter:description in category/tag/term archive if custom title/desc set FIX 5 notices: undefined index in Titles & metas option page FIX Increase security = 2.3 = 30/12/2017

  NEW Facebook Link Ownership meta: link your website to your Facebook page in order to edit your titles, links and thumbnails in Facebook when your share posts NEW Add Shortcode to call Breadcrumbs (PRO Only) NEW Admin Columns PRO support: quickly add inline editing for Meta Title, Meta Description, noindex & nofollow (PRO Only) NEW Add Standout tag for Google News (PRO Only) NEW Add Canonical URL column / quick edit in post types NEW Add ‘seopress_paged’ hook to filter current pagination tag in title / meta description (see documentation) NEW Add ‘seopress_get_search_query’ hook to filter search keywords tag in title / meta description (see documentation) NEW Add ‘seopress_metaboxe_seo’ hook to filter call of SEO metaboxe for each post type (see documentation) NEW Add ‘seopress_metaboxe_term_seo’ hook to filter call of SEO metaboxe for each term taxonomy (see documentation) NEW Add ‘seopress_metaboxe_content_analysis’ hook to filter call of Content Analysis metaboxe for each post type (see documentation) NEW Add ‘seopress_pro_metaboxe_sdt’ hook to filter call of Structured Data Types metaboxe for each post type (PRO Only – see documentation) INFO Breadcrumbs: you can now call multiples breadcrumbs in same page INFO Improve Breadcrumbs support for paged pages, parent page, blog page… INFO Replace “Products” in Breadcrumbs by Product terms category (WooCommerce and PRO Only) INFO Gutenberg compatibility INFO Increase meta description length to 320 characters INFO Increase Twitter description length INFO Improve search keywords title / meta description if empty INFO Add a notice if logo publisher is empty when using Article structured data types (required by Google) INFO Performance improvement FIX Translations FIX Notice seopress_titles_single_titles FIX Notice undefined $post value in terms = 2.2.3 = 5/12/2017

  INFO Improve Broken links feature with better UI INFO Add option to increase number of posts to scan for broken links feature FIX Notice in Local Business (thanks to Aurélien Joahny) FIX Google News XML Sitemaps encoding (thanks to Christophe Lengay) FIX Remove Post and Page in Titles > Archives (thanks to Patrice Defago) FIX Support SEOPress custom columns for Easy Digital Downloads = 2.2.2 = 27/11/2017

  NEW Custom fields (from post, page and post type) for titles and meta description NEW Easy Digital Downloads: remove meta tag generator, add Open Graph Price & Currency, OG:TYPE Product (PRO Only) INFO XML Sitemaps: check if there is posts associated to custom post type (to reduce Search Console error) INFO XML Sitemaps: check if there is terms associated to taxonomy (to reduce Search Console error) FIX Custom breadcrumbs with multiple children = 2.2.1 = 18/11/2017

  NEW Remove WordPress meta generator in source code NEW Remove Windows Live Writer tag in source code NEW Remove RSD (Really Simple Discovery) tag in source code INFO Add notice in metaboxe if is Shop page FIX noindex on archives taxonomies default setting FIX Toggle features JS = 2.2 = 13/11/2017

  NEW Content analysis! NEW Add Target keyword column (go to SEO -> Advanced page to enable) INFO Importer tool now supports Focus keyword from Yoast SEO INFO PHP 5.3 compatibility (we strongly encourage you to switch to PHP 7.1) INFO Improve security FIX Redirection test in list view FIX Home url for breadcrumbs with Polylang FIX seopress-counters.js conflict with WooCommerce Variation Swatches and Photos FIX Undefined $seopress_robots_breadcrumbs in term edit FIX Undefined variable seopress_backlinks_majestic_key = 2.1.9 = 21/10/2017

  NEW Custom breadcrumbs for single post types (PRO Only) INFO Improve redirection test (thanks @mickaelgris) INFO Improve post type notifications for bulk edit (redirections, broken links and backlinks) (thanks @wpchannel) INFO Improve current submenu for post type (redirections and broken links) (thanks @gd6d) INFO Small performance improvement for XML taxonomy sitemap FIX Google Analytics lock selection (thanks @wpchannel) FIX GA Notice FIX XML Taxonomy sitemaps by removing terms if noindex set FIX Italian language FIX Robots.txt & htaccess tabs = 2.1.8 = 11/10/2017

  NEW Block robots.txt and .htaccess file editing with define in wp-config.php (https://www.seopress.org/support/guides/block-robots-txt-htaccess-file-editing-wordpress-admin/) NEW %%post_category%% dynamic variable for single post title / meta description NEW %%post_tag%% dynamic variable for single post title / meta description NEW Add Tamil language (thanks to Sankar Srinivasan) NEW Add bulk edit for WooCommerce products NEW Add bulk edit for terms taxonomies FIX DatePublished quotes for Article Data Structured FIX Some strings translation FIX Add logo to Google Knowledge Graph only if Organization type is selected FIX Breadcrumbs (thanks to Aurélien Joahny) FIX Schema.org for Organization = 2.1.7.2 = 21/09/2017

  NEW Add Brazilian Portuguese language (thanks to Daniel Pechmann) FIX Google News Genre = 2.1.7.1 = 18/09/2017

  FIX Fatal Error (function doesn’t exist!) = 2.1.7 = 16/09/2017

  NEW Filter stop words list (https://www.seopress.org/support/hooks/filter-stop-words-list-by-language/) NEW Open Graph and Twitter Cards tags now inherit custom title and meta description first NEW Use Open Graph for Twitter Cards if empty INFO Add YouTube link in admin header FIX EDD Updater FIX Twitter link in admin header = 2.1.6 = 7/09/2017

  NEW Add WooCommerce dynamic variables for Titles and meta descriptions (single product cat, single product tag and short desc) NEW Add content before each post in RSS (PRO Only) NEW Add content after each post in RSS (PRO Only) FIX XML Image Sitemaps errors FIX CSS opacity for Google Analytics dashboard widget FIX Replace User Login with User ID for Google Analytics custom dimensions = 2.1.5 = 22/08/2017

  FIX Esc attr if post excerpt in meta desc/OG/DC FIX Flush permalinks in Network admin = 2.1.4 = 11/08/2017

  NEW Add Russian language (thanks to Dmitriy) INFO Add sidebar in help tab INFO Add Reset license button (PRO Only) INFO Refactoring code (Dublin Core and Meta-description) INFO OG:TYPE is now “product” if single product page with WooCommerce FIX Strip all HTML tags in metas FIX CSS background FIX CSS Help tab FIX Disable admin bar in frontend if option is checked FIX Improve check when loading CSS files FIX og:price:amount notice FIX Translations / Update POT FIX Home Title/meta description if Your latest posts checked = 2.1.3 = 2/08/2017

  NEW Lock your Google Analytics view NEW Add “seopress_html_sitemap” shortcode to display HTML Sitemap NEW Add Import redirects button in redirections list NEW Add Flush permalinks button in robots.txt tab NEW Add option to disable published date in HTML Sitemap NEW Add Test redirection link in Redirections list view to quickly test your redirection NEW Add Telugu language (thanks to Manoj Kumar) NEW Add new notification to detect if add_theme_support(‘title-tag’) is used FIX Replace get_gallery_attachment_ids by get_gallery_image_ids() for XML Sitemaps FIX UTF8 Encode/decode URL in XML Sitemaps FIX CSS alert z-index FIX Sanitize seopress_robots_file FIX Remove Google News tab in metaboxe if Google News feature is Off = 2.1.2 = 24/07/2017

  FIX Notice: Undefined variable: seopress_social_og_type in wp-content/plugins/wp-seopress/inc/functions/options-social.php on line 392 FIX Fatal Error with Recipes Rich Snippet (PRO Only) = 2.1.1 = 20/07/2017

  FIX Add new plugin page error = 2.1 = 19/07/2017

  NEW Check your backlinks with Majestic API (PRO Only) NEW Multisite support for .htaccess and robots.txt (PRO Only) NEW Track external links in Google Analytics (PRO Only) NEW Track affiliates links in Google Analytics (PRO Only) NEW Add some hooks to breadcrumbs INFO License key are now hidden in admin INFO Links to documentation are now localized if language is available INFO Improve notice if SEOPress (free release) is disabled (if PRO enabled) INFO No more SEOPress mention in XML Sitemap and now translatable INFO Check if .htaccess file exists before editing FIX Minor CSS FIX XML Sitemaps template conflicts with some themes FIX Google Analytics Ajax Fatal Error = 2.0.4 = 1/07/2017

  NEW Add new option to automatically clean old 404 error if monitoring enabled (PRO Only) INFO Add site name in 404 email alerts INFO Notice user if default permalink structure is used in XML Sitemaps settings FIX RSS deactivation FIX Default tab in PRO page settings FIX Text domain for translations FIX XML Sitemaps Image if Jetpack enabled FIX Undefined offset in admin.php FIX Whois if subdomain = 2.0.3 = 19/06/2017

  NEW Add indonesian language (thanks to Tomtom) FIX Title/meta desc/OG, DC and Twitter metas for blog page FIX OG/Twitter metas for term archive FIX Esc quotes = 2.0.2 = 8/06/2017

  INFO WordPress 4.8 compatibility FIX Whois (PRO Only) FIX CSS conflicts FIX Undefined index: Domain Name wp-content/plugins/wp-seopress/inc/admin/admin.php:1041 FIX Undefined index: Registrar wp-content/plugins/wp-seopress/inc/admin/admin.php:1043 FIX Undefined index: Updated Date wp-content/plugins/wp-seopress/inc/admin/admin.php:1045 FIX Undefined index: Creation Date wp-content/plugins/wp-seopress/inc/admin/admin.php:1047 FIX Undefined index: Registry Expiry Date wp-content/plugins/wp-seopress/inc/admin/admin.php:1049 FIX Notice wp-content/plugins/wp-seopress/inc/functions/options-titles-metas.php:408 FIX Notice wp-content/plugins/wp-seopress-pro/inc/functions/options-dublin-core.php:71 = 2.0.1 = 6/06/2017

  NEW Add bulgarian language (thanks to @ilivanov) FIX Compatibility with Custom Post Type UI FIX Fatal Error if Advanced options is disabled FIX CSS issues = 2.0 = 31/05/2017

  NEW SEO metaboxe for terms (categories, tags, custom taxonomies including WooCommerce categories and tags) NEW Track downloads with Google Analytics (PDF, ZIP, DOCX…) NEW Disable author archives NEW Disable date archives NEW Check websites/domain names setup on your server (useful with share hosting – PRO Only) NEW Receive email alert before domain name expiration (PRO Only) NEW Check your Alexa Rank (PRO Only) NEW Add link rel=”prev” / rel=”next” for paginated archives NEW Import Yoast SEO term settings in SEOPress NEW Disable RSS feeds NEW Quickly block directory browsing, protect wp-config.php file and create 301 redirection when editing htaccess (PRO only) INFO Introducing SEOPress font family: better integration of SEOPress icon in admin (remove base64 img) INFO Remove Google Analytics footprint INFO Add notification for NGINX server in XML Sitemaps page by providing NGINX rules (thanks wpserveur.net) FIX Scan link in SEOPres Dashboard FIX Remove Jetpack Open Graph metas now availabe in the free release instead of PRO FIX %%post_excerpt%% if empty, use the_content() for meta-description FIX Link to SEOPress.org FIX Remove Redirections in menu if disabled to avoid error FIX Undefined variable $seopress_get_the_excerpt FIX Trying to get property of non-object in options-titles-metas.php:378 if no post in post type archives FIX Trying to get property of non-object in options-breadcrumbs.php:136 if no post in post type archives FIX Disable post type archive link in breadcrumbs if no archive for CPT FIX Bulk edit nofollow FIX Quick edit save FIX UX/UI bugs FIX Google Analytics: not showing if user logged in FIX Google Page Speed request/redirect = 1.9 = 27/04/2017

  NEW Add W3C check column in post types list NEW Add Google Page Speed check column in post types list FIX Use https for schema.org if SSL used FIX Compatibility with Max Mega Menu = 1.8.2 = 21/04/2017

  FIX Enable by default trailing slash in options = 1.8.1 = 20/04/2017 =

  INFO Enable / disable trailing slash at the end of URL FIX Wrong link for Broken links page in Dashboard FIX CSS minification in admin = 1.8 = 18/04/2017

  NEW Import your redirections from CSV file (PRO Only) NEW Bulk actions to enable/disable redirections from list view (PRO Only) NEW Add redirections type filter button in Redirections list view (PRO Only) NEW Google Local Business to improve your Knowledge Graph card in search results and Google Maps NEW Show total number of words from posts, pages and custom post types list view INFO Improve UI/UX INFO Add some advices in notifications center INFO Strip all HTML tags in breadcrumbs (PRO Only) FIX Warning: array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given in /wp-content/plugins/wp-seopress/inc/functions/options-google-analytics.php FIX Notice ReportPageSpeed = 1.7.6 = 8/04/2017

  FIX some text domain translations FIX Block SEO and Google Structured Data Types metaboxes for user roles FIX Google Analytics Stats in WordPress Dashboard (PRO Only) FIX Undefined variable seopress_google_analytics_auth FIX Redirect licence manager FIX XML Image Sitemaps (thanks to @mikyjoseph) = 1.7.5 = 29/03/2017

  FIX Redirections (PRO Only) FIX UI issues FIX Capability for SEOPress BOT (PRO only) FIX Default tab JS (PRO only) FIX Notice Undefined variable: seopress_social_twitter_card_site in options-social.php on line 553 = 1.7.4 = 27/03/2017

  NEW Add Redirection Enable column in Redirections / 404 monitoring NEW Add Redirection status column in Redirections / 404 monitoring NEW Add Redirection URL column in Redirections / 404 monitoring INFO Updating updater licence manager INFO Improve translations INFO Improve UX INFO Improve UI FIX Text domain in some translations = 1.7.3 = 22/03/2017

  NEW Add spanish language (thanks to http://www.rslprogramacion.es/) FIX Remove non public custom post types in XML Sitemaps options FIX Undefined index: seopress_social_knowledge_type FIX Undefined index: seopress_social_knowledge_contact_type FIX Undefined index: seopress_social_knowledge_contact_option FIX Undefined index: seopress_social_twitter_card_img_size FIX Undefined index: seopress_social_accounts_facebook FIX Undefined index: seopress_social_accounts_twitter FIX Undefined index: seopress_social_accounts_google FIX Undefined index: seopress_social_accounts_pinterest FIX Undefined index: seopress_social_accounts_instagram FIX Undefined index: seopress_social_accounts_youtube FIX Undefined index: seopress_social_accounts_linkedin FIX Undefined index: seopress_social_accounts_myspace FIX Undefined index: seopress_social_accounts_soundcloud FIX Undefined index: seopress_social_accounts_tumblr FIX Undefined index: seopress_social_knowledge_name FIX Undefined index: seopress_social_knowledge_phone FIX Undefined index: seopress_social_facebook_admin_id FIX Undefined index: seopress_social_facebook_app_id FIX Undefined index: seopress_social_knowledge_img FIX Undefined index: seopress_social_facebook_img FIX Undefined index: seopress_social_twitter_card_img FIX Undefined index: description FIX Undefined index: description (2) FIX Undefined index: seopress_titles_archives_author_desc FIX Undefined index: seopress_titles_archives_date_desc FIX Undefined index: seopress_titles_archives_404_desc FIX Undefined index: seopress_xml_sitemap_html_mapping FIX Undefined index: seopress_xml_sitemap_html_exclude FIX Undefined index: seopress_advanced_advanced_google FIX Undefined index: seopress_advanced_advanced_bing FIX Undefined index: seopress_advanced_advanced_pinterest FIX Undefined index: seopress_advanced_advanced_yandex FIX Use of undefined constant seopress_admin_header – assumed ‘seopress_admin_header’ FIX Undefined index: seopress_rich_snippets_publisher_logo FIX Undefined index: seopress_rich_snippets_publisher_logo_width FIX Undefined index: seopress_rich_snippets_publisher_logo_height FIX Undefined index: seopress_breadcrumbs_separator FIX Undefined index: seopress_robots_file FIX Undefined index: seopress_news_name FIX Undefined index: seopress_news_genres FIX Undefined index: seopress_news_keywords FIX Undefined index: seopress_404_redirect_home FIX Undefined index: seopress_404_redirect_custom_url FIX Undefined index: seopress_404_redirect_status_code FIX Undefined index: seopress_404_enable_mails_from = 1.7.2 = 16/03/2017

  INFO Breadcrumbs now support Events Calendar / Events Calendar Pro FIX Edit robots.txt FIX Esc_attr for SEOPress BOT FIX Google Knowledge Graph (thanks to @leflibustier) = 1.7.1 = 1/03/2017

  FIX XML Index sitemaps count column FIX XML Sitemaps replace Published date by Modified date (last update) FIX XML Sitemaps Notice: Undefined variable: product_img FIX XML Sitemaps Warning: DOMDocument::loadHTML(): Empty string supplied as input FIX XML Sitemaps Notice: Undefined variable: images FIX Undefined index: logout wp-seopress-pro/inc/admin/admin.php (Google Analytics) FIX Google Analytics Dashboard widget if no token = 1.7 = 23/02/2017

  NEW SEOPress BOT : scan all your links in content and detect 404 errors, 301/302/307 redirects, links down… (SEOPress PRO only) NEW SEOPress BOT : export links scan in CSV (SEOPress PRO only) NEW XML Image Sitemap now with Post Thumbnail support INFO Improve UI INFO Improve Licence page FIX Twitter Card FIX Google News Sitemap FIX Sanitize fields (PRO only) FIX Translations = 1.6 = 9/02/2017

  NEW XML Image Sitemap to improve ranking in Google Images (supports standard images, WP Image Galleries and WooCommerce image products) NEW Block SEO metaboxe to specific user roles NEW Block Structured Data Types metaboxe to specific user roles INFO Move SEO metaboxe just under the editor INFO Add Items count column in index XML Sitemaps INFO Move Structured Data Types metaboxe just under SEO metaboxe FIX Undefined notice phone number FIX Change Price input number to input text to allow decimals (Structured Data Types) FIX incorrect last update date in index XML Sitemaps FIX Admin bar is_plugin_active error = 1.5.1 = 2/02/2017

  INFO Improve Breadcrumbs SEO FIX Google Analytics Fatal Error FIX Dublin Core notices FIX Adminbar now visible in front-end too when user is logged FIX Use of undefined constant yes – assumed ‘yes’ FIX WooCommerce compatibility with Breadcrumbs FIX Dublin Core Subject FIX Dublin Core Description FIX 10 Undefined variable seopress_social_knowledge_img_option = 1.5 = 26/01/2017

  NEW Google Analytics Stats in Dashboard with interactive charts (SEOPress PRO only) NEW Add new advices in Notifications center NEW Add bulk actions to enable/disable noindex/nofollow/index/follow NEW Hide Genesis SEO Metaboxe (in Advanced page, appearance tab) INFO You can now reset notifications display settings in Import/Export/Reset page INFO Enhanced Google Snippet Preview FIX Conflict with AIT Themes FIX some undefined notices FIX Notice admin_header = 1.4 = 16/01/2017

  NEW Remove /category/ in permalinks (works with Polylang and WPML) NEW Show/Hide Notifications Center NEW Allow Google AdSense bot, Allow Google Image Bot, Add Default WP rules in on click in robots.txt INFO Hide Search Console notice if Google site verification field isn’t empty INFO Minifying CSS FIX Canonical tag FIX Facebook Admin ID FIX Facebook App ID FIX Remove stop words conflict with WooCommerce Orders report FIX Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function seopress_titles_single_desc_option() = 1.3 = 10/01/2017

  NEW Redirect 404 to homepage/custom url automatically with custom status code (301, 302 or 307) – (SEOPress PRO only) NEW Receive email notifications each time a 404 is detected (SEOPress PRO only) NEW Create an HTML sitemap to boost your SEO INFO Add save remove notices FIX Esc_html on category, tag and term description FIX Structured Data Types metaboxe if disabled FIX Some french translations FIX Canonical URL FIX Dublin Core Relation FIX OG:URL = 1.2.1 = 5/01/2017

  FIX Fatal error for WooCommerce cart, checkout, my account pages = 1.2 = 4/01/2017

  NEW Add Dublin Core meta tags (SEOPress PRO only) NEW Add Structured Data Types for Articles, Courses, Videos, Recipes, Events and Products (SEOPress PRO only) NEW Add Organization phone number for Google Knowledge Graph NEW Add Contact type for Google Knowledge Graph NEW Add Contact option for Google Knowledge Graph FIX Remove Meta description if empty FIX Esc_html in tooltips FIX Logo Google Knowledge Graph FIX Social Accounts in Google Knowledge Graph FIX Duplicate URL (trailing slash bug) = 1.1 = 21/12/2016

  NEW Add new advices in notifications center NEW Link your robots.txt to your sitemap in one click NEW Block SEMRush et Majestic SEO Bots in one click NEW Add noindex column in post types NEW Add nofollow column in post types INFO Improve performance in xml sitemap generation INFO Improve translations INFO Set Google Analytics enable by default INFO Add some helps FIX XML Sitemaps compatibility with Polylang FIX Access to PRO options if SEOPress is disabled FIX Notice Trying to get property of non-object seopress.php:182 = 1.0.2 = 11/12/2016

  FIX Escape HTML tags in title FIX WooCommerce (PRO) fatal error = 1.0.1 = 8/12/2016

  FIX XML sitemaps fatal error = 1.0 = 7/12/2016

  NEW Google Analytics NEW Import Yoast Posts metadata in SEOPress (Title tags, Meta description, Facebook Open Graph tags (title, description and image thumbnail), Twitter tags (title, description and image thumbnail), Meta Robots (noindex, nofollow…), Canonical URL) NEW Google News Sitemap (SEOPress PRO only) NEW Breadcrumbs (SEOPress PRO only) NEW Google Page Speed tool (SEOPress PRO only) NEW Robots.txt (SEOPress PRO only) NEW htaccess (SEOPress PRO only) NEW WooCommerce OG:PRICE meta for product (SEOPress PRO only) NEW WooCommerce OG:CURRENCY meta for product (SEOPress PRO only) NEW WooCommerce Noindex cart page (SEOPress PRO only) NEW WooCommerce Noindex checkout page (SEOPress PRO only) NEW WooCommerce Noindex customer account pages (SEOPress PRO only) NEW Add Title tag column in post types NEW Add Meta description column in post types NEW Set default values (settings need to be reset if you already own the plugin) NEW Add SEOPress in Admin Bar for quick access (you can remove it) NEW Manage Titles, Meta Descriptions and Meta Robots for Custom Post Type Archives NEW Add new checks in notifications center NEW Add Logo preview in Knowledge graph INFO If Jetpack enabled, disable Jetpack Open Graph Tags for compatibility INFO Check if SEOPress is installed, if not, display a notice for SEOPress Pro users INFO Improve some labels INFO Add minimum size required for Facebook and Twitter thumbnail INFO Add SEOPress icon in admin menu INFO Add descriptions / tooltips for labels, inputs… FIX Disable article:published_time, article:modified_time and og:updated_time on homepage FIX CSS bugs FIX XML Sitemaps namespaces FIX Escape HTML in OG:Title, Twitter:title FIX Wrong link for rating SEOPress on w.org FIX Replace get_site_url() by get_home_url() (thanks to Ludovic Riaudel) FIX Title tag and meta description for frontpage FIX Notification center checks FIX if function exists errors FIX WooCommerce checks = 0.9 = 3/10/206

  NEW Add OG:URL if Open Graph is enabled NEW Add OG:SITE_NAME if Open Graph is enabled NEW Add OG:TYPE if Open Graph is enabled NEW Add OG:LOCALE if Open Graph is enabled NEW Add TWITTER:SITE if Twitter Card is enabled NEW Add TWITTER:CREATOR if Twitter Card is enabled NEW Add Flush permalinks button in XML Sitemaps settings page NEW Add Ping Google manually button for XML Sitemaps NEW Add noindex meta robots tag for Author and Date archives FIX Display Site Verification meta only on homepage FIX Set Search and 404 pages to noindex by default FIX Notice Undefined variable: seopress_social_knowledge_img_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_facebook_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_twitter_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_google_option FIX Undefined variable: seopress_social_accounts_pinterest_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_instagram_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_youtube_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_linkedin_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_myspace_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_soundcloud_option FIX Notice Undefined variable: seopress_social_accounts_tumblr_option FIX Notice: Trying to get property of non-object in inc/functions/options-titles-metas.php on line 253 FIX Notice: Trying to get property of non-object in inc/functions/options-titles-metas.php on line 355 = 0.8 = 25/09/2016

  NEW Remove stop words in URL (supported languages: EN, FR, ES, DE, IT, PT) INFO List last modified posts first in XML sitemaps FIX Remove posts marked as noindex in edit post page in XML sitemaps = 0.7 = 17/09/2016

  NEW Redesign SEOPress main page NEW Notifications center NEW Add XSL in sitemaps for readability NEW Add Google site verification option NEW Add Bing site verification option NEW Add Pinterest site verification option NEW Add Yandex site verification option INFO Limit items in sitemaps to 1000 for performances FIX Notice Undefined variable: seopress_paged FIX Website Schema.org in JSON-LD = 0.6 = 5/09/2016

  NEW Add template variable for titles tags and meta descriptions INFO Remove screenshots from main directory to assets FIX Notice: Trying to get property of non-object in /inc/admin/admin-metaboxes.php on line 11 FIX Notice: Undefined variable: seopress_titles_the_description FIX Notice: Undefined variable: post FIX Canonical tag FIX Notice: Trying to get property of non-object = 0.5 = 30/08/2016

  NEW Add 301/302 redirections in SEOPress metaboxe for custom post types NEW Add Redirect attachment pages to post parent or home if none option INFO Use pretty names for Custom Post Types and Custom Taxonomies in all options = 0.4 = 26/08/2016

  NEW Add article:published_time, article:modified_time, og:updated_time metadata INFO Add website link INFO Improve UI in Google Snippet Preview with live preview INFO Improve Canonical URL field FIX CSS Google Snippet preview FIX Title tag in Google Snipet Preview = 0.3 = 24/08/2016

  INFO Add placeholders INFO Improve sanitization INFO Set noindex on xml sitemaps FIX Text domain for localization FIX CSS in Import / Export page = 0.2 = 23/08/2016

  INFO Improve SEOPress Metaboxe UI/UX INFO CSS Cleaning FIX Titles tag, meta description and meta robots FIX Test site visibility in Reading Options before applying Titles & Metas settings FIX Security Allowing Direct File Access to plugin files FIX No more calling core loading files directly FIX Import / Export Tool = 0.1 =

  NEW Add Title tag for homepage NEW Add Meta Description for homepage NEW Add Title tag for Single Post Types NEW Add Meta Description for Single Post Types NEW Add noindex meta robots tag for Single Post Types NEW Add nofollow meta robots tag for Single Post Types NEW Add Title tag for Taxonomies NEW Add Meta Description for Taxonomies NEW Add noindex meta robots tag for Taxonomies NEW Add nofollow meta robots tag for Taxonomies NEW Add Title tag for Author archives NEW Add Title tag for Date archives NEW Add Title tag for Search archives NEW Add Title tag for 404 archives NEW Add Title tag for Paged archives NEW Add Meta Description for Author archives NEW Add Meta Description for Date archives NEW Add Meta Description for Search archives NEW Add Meta Description for 404 archives NEW Add Meta Description for Paged archives NEW Add noindex meta robots tag NEW Add nofollow meta robots tag NEW Add noodp meta robots tag NEW Add noimageindex meta google tag NEW Add noarchive meta robots tag NEW Add nosnippet meta robots tag NEW Add Google Knowledge Graph (person, organization, links with social accounts…) NEW Add Open Graph Data for Facebook NEW Add Twitter Card for Twitter NEW Add Sitemap.xml NEW Add Import / Export / Reset tool Alpha release.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Tải Miễn Phí SEOPress Pro v5.7 NULLED – Best WordPress SEO plugin :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup