WooCommerce Sensei Pro (WC Paid Courses) v4.2.0.1.0.2 NULLED


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin BẢN QUYỀN VÀ MỚI NHẤT với giá chỉ 40K thì hãy liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Sensei Pro (WC Paid Courses) bán các khóa học trực tuyến của bạn bằng Sensei LMS với WooCommerce – hoàn thành việc quản lý học tập với các câu đố, chứng chỉ, nội dung nhỏ giọt và hơn thế nữa.

Link Demo : https://woocommerce.com/products/woocommerce-paid-courses


Related Posts
1 of 281

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Plugin Sensei LMS được tạo bởi Automattic, cùng một công ty đứng sau WooCommerce và WordPress.com. Trên thực tế, Sensei là một trong những tiện ích mở rộng đầu tiên từng được tạo cho WooCommerce và được sử dụng tại Automattic để hỗ trợ đào tạo cho gần 2.000 nhân viên của chúng tôi.

Với Sensei Pro (trước đây được gọi là Các khóa học trả phí WooCommerce), bạn nhận được:

  • Tích hợp WooCommerce để bán các khóa học dưới dạng sản phẩm
  • Hoạt động với Đăng ký WooCommerce, Tư cách thành viên và Chi nhánh
  • Trải nghiệm khóa học nhập vai và không bị phân tâm
  • Chia nhỏ và sắp xếp nội dung bài học cho học sinh
  • Điều kiện tiên quyết về khóa học và bài học
  • Các câu hỏi đố vui với tính năng tự động chấm điểm, hẹn giờ cho câu hỏi và phản hồi
  • Quản lý sinh viên và báo cáo chi tiết

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Free Download WooCommerce Sensei Pro (WC Paid Courses) v4.2.0.1.0.2 NULLED nulled changelog
*** Sensei Pro (WC Paid Courses) ***

2022.03.22 - version 4.2.0.1.0.2
* Sensei LMS: Version bump to 4.2.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/4.2.0/changelog.txt

2022.03.08 - version 4.1.1.1.0.2
* This is a significant update. WooCommerce Paid Courses is being renamed as Sensei Pro and now includes all features from the Paid Courses and Content Drip extensions. [Learn more about Sensei Pro here](https://senseilms.com/introducing-sensei-pro/).
* Sensei Pro: Version bump to 1.0.2
* New: Subscriptions with WooCommerce Payments compatibility [#863](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/863)
* New: Add/action scheduler [#859](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/859)
* Tweak: Revert job names back to WCPC naming for now [#873](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/873)
* Tweak: Update legacy content drip message to be displayed in the plugins page [#870](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/870)
* Tweak: Set correct background job schedular import path. [#865](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/865)
* Tweak: Course Expiration Module v2 [#851](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/851)

2022.03.02 - version 4.1.1.1.0.1
* Add a notice to connect the account to WooCommerce.com [#843](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/843)
* Sensei LMS: Version bump to 4.1.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/4.1.1/changelog.txt
* Sensei Pro: Version bump to 1.0.1
* New: Add clarification for ordering question type under the question title. [#847](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/847)
* New: Add a Shared Module [#846](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/846)
* Tweak: Simplifying plugin updater response processing. [#854](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/854)
* Tweak: Occupy all the admin body content when on licensing page. [#855](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/855)
* Fix: multi-choice to ordering question switch bug [#848](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/848)
* Fix: drag&drop for ordering question type on mobile [#833](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/833)
* Fix: quiz timer mobile view [#844](https://github.com/Automattic/sensei-pro/pull/844)

2022.02.17 - version 4.0.2.2.6.4
* Tweak: Update purchase course link for logged out users - #775
* Fix: Remove PHP nullable types (and void return type) to fix compatibility with PHP 7.0 - #804
* Fix: Fix learning mode notices in preview lessons - #772
* Fix: Fix issue when lesson is not part of a course - #724
* Sensei LMS: Version bump to 4.0.2 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/4.0.2/changelog.txt

2022.02.03 - version 4.0.1.2.6.3
* Sensei LMS: Version bump to 4.0.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/4.0.1/changelog.txt

2022.02.01 - version 4.0.0.2.6.3
* Sensei LMS: Version bump to 4.0.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/4.0.0/changelog.txt

2022.01.20 - version 3.15.2.2.6.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.15.2 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.15.2/changelog.txt

2022.01.19 - version 3.15.1.2.6.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.15.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.15.1/changelog.txt

2022.01.18 - version 3.15.0.2.6.3
* Tweak: Register ProductTour as a separate block-editor plugin - #714
* Tweak: Update product tour opening logic - #719
* Sensei LMS: Version bump to 3.15.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.15.0/changelog.txt

2021.11.25 - version 3.14.0.2.6.2
* Sensei LMS: Version bump to 3.14.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.14.0/changelog.txt

2021.10.27 - version 3.13.3.2.6.2
* Fix: Fix learner courses pagination - #694

2021.10.14 - version 3.13.3.2.6.1
* Fix: Do not display notices for unrelated products - #689
* Fix: Set a default value to post__in - #692

2021.10.12 - version 3.13.3.2.6.0
* New: Course expiration
* Add course expiration settings in the sidebar - #658
* Add job to remove learner access to a course when the access expiry date passes - #661
* Add course expiry notification - #662
* Add enrollment expiration check - #664
* Hide Take Course button when access is expired - #666
* Handle manual enrolments with expiries - #668
* Add notice when trying to buy expired courses - #670
* Show view results button and course enrollment actions for expired learners - #672
* Add expired courses to learner courses page - #673
* Add expired warning to course and lesson page - #675
* Add expiration notifications - #677
* Update expiration time to 23:59:59 instead of midnight - #679
* Remove course expiration feature flag - #680
* Handles timezone variations while scheduling cron jobs - #681
* Add notices in module page, hide registration notices when expired - #682
* Set the expiry date on manual enrolment - #683
* Fix time issues in course expiration - #684
* Add a template from Sensei core in the Course Expiration email notification - #685
* Add help message to the expiration configuration - #686
* Ensure that enrolment term is in sync before manual modifications - #687
* Tweak: Add product assignment usage tracking - #656
* Sensei LMS: Version bump to 3.13.3 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.13.3/changelog.txt

2021.10.01 - version 3.13.2.2.5.0
* Sensei LMS: Version bump to 3.13.2 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.13.2/changelog.txt

2021.08.26 - version 3.13.1.2.5.0
* New: Add the ability to create a product from the course page - #651
* New: Add product assignment usage logging - #654
* Tweak: Exclude products from the selector that are already associated with the course via a membership - #653
* Sensei LMS: Version bump to 3.13.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.13.1/changelog.txt

2021.08.12 - version 3.13.0.2.4.0
* New: Add a product tour - #611, #623
* New: Add the ability to select courses on the product page - #616
* Tweak: Product selection workflow
* Add product association modal - #614, #622, #641
* Add product association sidebar - #617
* Refactor linked products list in the purchase block - #619
* Deprecate sidebar plugin and modal warning - #624, #625
* Add notice and modal when adding or removing products with purchase - #640
* Fix: Translations not working for paid courses functionality - #621
* Sensei LMS: Version bump to 3.13.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.13.0/changelog.txt

2021.07.19 - version 3.12.0.2.3.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.12.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.12.0/changelog.txt

2021.06.24 - version 3.11.1.2.3.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.11.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.11.1/changelog.txt

2021.05.10 - version 3.11.0.2.3.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.11.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.11.0/changelog.txt

2021.04.14 - version 3.10.0.2.3.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.10.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.10.0/changelog.txt

2021.03.31 - version 3.9.1.2.3.3
* Sensei LMS: Version bump to 3.9.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.9.1/changelog.txt

2021.03.25 - version 3.9.0.2.3.3
* Fix: Return array instead of null to fix warning - #594
* Sensei LMS: Version bump to 3.9.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.9.0/changelog.txt

2021.02.17 - version 3.8.1.2.3.2
* Fix: Fix untranslatable string for Complete purchase - #590
* Sensei LMS: Version bump to 3.8.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.8.1/changelog.txt

2021.02.09 - version 3.8.0.2.3.1
* Tweak: Use Sensei_Notices for Purchase Course block - #577
* Fix: Add JS strings and references to POT file - #582
* Fix: Set script text domain for block assets - #586
* Sensei LMS: Version bump to 3.8.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.8.0/changelog.txt

2021.01.21 - version 3.7.0.2.3.0
* New: Add link to My Courses on My Account page - #560
* New: Add Courses section to order details - #561
* New: Remove plugin data when plugin is uninstalled - #570
* Tweak: Don't show purchase confirmation on Order Received page - #565
* Tweak: Filter out course product meta when duplicating course - #562
* Fix: Remove product from course when product is sent to trash - #567
* Sensei LMS: Version bump to 3.7.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.7.0/changelog.txt

2021.01.06 - version 3.6.1.2.2.0
* Sensei LMS: Version bump to 3.6.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.6.1/changelog.txt

2020.12.10 - version 3.6.0.2.2.0
* New: Purchase Course block
* Add Purchase Course block - #543
* Add single product front-end rendering - #544
* Use proper filter to extend Take Course block - #545
* Add product cards to the purchase block in the editor - #546
* Use product data for the Purchase Button block in the editor - #547
* Add multiple products to the frontend - #548
* Add purchase block keywords - #550
* Add legacy course method check to avoid fatal error on sites running old Sensei version - #551
* Show button only when in block preview mode - #552
* Fix text domain - #554
* Warn learner when buying a product containing a course they are already taking - #549
* Expand the editor and the frontend to support many purchase blocks - #553
* Ensure variable products work with purchase block - #555
* Tweak: Switch to webpack via wordpress-scripts and simplify build - #522
* Fix: Fix typo in package generation to include `lang` folder - #558
* Sensei LMS: Version bump to 3.6.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.6.0/changelog.txt

2020.10.29 - version 3.5.3.2.1.1
* Sensei LMS: Version bump to 3.5.3 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.5.3/changelog.txt

2020.09.30 - version 3.5.2.2.1.1
* New: Cache Sensei LMS proxy request response for language packs - #534
* Fix: Require login for paid courses - #530
* Sensei LMS: Version bump to 3.5.2 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.5.2/changelog.txt

2020.09.10 - version 3.5.1.2.1.0
* Sensei LMS: Version bump to 3.5.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.5.1/changelog.txt

2020.09.04 - version 3.5.0.2.1.0.1
* Fix: Bundle the correct version of Sensei LMS

2020.08.27 - version 3.5.0.2.1.0
* Sensei LMS: Version bump to 3.5.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.5.0/changelog.txt

2020.08.11 - version 3.4.1.2.1.0
* Sensei LMS: Version bump to 3.4.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.4.1/changelog.txt

2020.08.06 - version 3.4.0.2.1.0
* New: Remove / Restore Enrollments
* Restore enrolment when new membership is purchased or existing membership is updated - #513
* Restore simple product enrollments - #514
* Restore subscription enrollments - #515
* Fix: Issue with course products sidebar icon in Wordpress 5.5 - #519
* Sensei LMS: Version bump to 3.4.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.4.0/changelog.txt

2020.07.30 - version 3.3.1.2.0.1
* Sensei LMS: Version bump to 3.3.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.3.1/changelog.txt

2020.07.23 - version 3.3.0.2.0.1
* Sensei LMS: Version bump to 3.3.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.3.0/changelog.txt

2020.06.30 - version 3.2.0.2.0.1
* Sensei LMS: Version bump to 3.2.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.2.0/changelog.txt

2020.06.05 - version 3.1.1.2.0.1
* Sensei LMS: Version bump to 3.1.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.1.1/changelog.txt

2020.06.04 - version 3.1.0.2.0.1
* Sensei LMS: Version bump to 3.1.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.1.0/changelog.txt

2020.04.29 - version 3.0.1.2.0.1
* Fix: Skip enrollment checking completely for guests - #489
* Sensei LMS: Version bump to 3.0.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.0.1/changelog.txt

2020.04.27 - version 3.0.0.2.0.0
* New: Fix membership rule with empty field - #452
* New: Recalculate membership plan when granting access for existing purchases - #446
* New: Recalculate membership when plan is updated - #411
* New: Refactor membership recalculation to use new scheduler - #448
* New: Add a scheduler for background jobs - #445
* New: Add memberships enrolment provider - #393
* New: Add support for directly deleted orders in simple provider - #343
* New: Add a user confirmation modal on course's product update - #345
* New: Add simple/variable product course enrolment provider - #324
* New: Add subscriptions course enrolment provider - #325
* New: Allow membership courses to be signed up for - #435
* New: Block legacy manual enrolment migration for learners with active memberships - #414
* New: Block manual enrolment for simple product purchasers - #375
* New: Block manual enrolment for subscription product purchasers - #392
* New: Deprecate Sensei_WC::is_my_courses_page - #425
* New: Deprecate `Courses::activate_purchased_single_course` - #427
* New: Deprecate alter_can_user_view_lesson - #420
* New: Deprecate legacy membership handling methods - #431
* New: Deprecate legacy subscription behavior - #338
* New: Detect and notify admins when active memberships with cancelled orders are found - #444
* New: Fire actions when products attached to a course are changed - #341
* New: Fix issue with single action scheduling in Action Scheduler and stop all on deactivation - #457
* New: Introduce enrollment provider handler and deprecate some legacy methods - #330
* New: Recalculate enrolments on course membership update - #453
* New: Recalculate enrolments when toggling products in a course - #401
* New: Deprecate some membership-related functions - #350
* New: Add notice to upgrade Sensei LMS when using a version older than 3.0 with WCPC 2.0 - #337
* New: Add debug information to providers - #465
* New: Enable ability to block users with memberships that have ended from being manually enrolled - #477
* Tweak: Load jquery-modal from Sensei core - #424
* Tweak: Remove purchase notice message override on lesson and quiz pages - #415
* Tweak: Replace use of current_time function - #328
* Tweak: Use callback method for filter in membership frontend sign-up - #458
* Tweak: Recalculate course enrolments for all learners - #474
* Tweak: Switch flag to not provide manual enrolment to anyone with inactive memberships - #481
* Fix: Fix large catalog functionality in course products sidebar - #340
* Fix: Remove check for placed orders when getting purchasable products - #417
* Fix: Only add woocommerce CSS class to the single course page - #297
* Fix: Fix PHP warning when running cron jobs - #466
* Fix: Allow graceful deactivation without Action Scheduler - #468
* Fix: Fix display of products in product selector - #471
* Fix: Ensure deactivation hooks are executed in plugins - #40
* Sensei LMS: Version bump to 3.0.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/3.0.0/changelog.txt

2020.01.23 - version 2.4.0.1.2.4
* Sensei LMS: Version bump to 2.4.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.4.0/changelog.txt

2020.01.14 - version 2.3.0.1.2.4
* Sensei LMS: Version bump to 2.3.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.3.0/changelog.txt

2019.12.16 - version 2.2.1.1.2.4
* Fix: PHP warning for anonymous user when viewing lesson not attached to a course - #289
* Fix: Add missing "Add to Cart" translation string - #288
* Fix: Conflict with WooCommerce Blocks plugin - #286
* Tweak: Remove @woocommerce/block-library dependency - #294

2019.11.28 - version 2.2.1.1.2.3
* Fix: PHP error when calling functions on variable that is not a WC_Product - #275
* Fix: Conflict with WooCommerce Blocks plugin - #276

2019.11.21 - version 2.2.1.1.2.2
* Fix: Prevent possibility of fatal error on Courses page - #266

2019.10.28 - version 2.2.1.1.2.1
* Fix: My Courses page error when selling product bundle - #262
* Fix: "Class not found" error when viewing single course page for a course sold using a product bundle - #264

2019.10.23 - version 2.2.1.1.2.0
* New: Sanitize `_course_woocommerce_product` in REST API - #240
* New: Add notice for double-attached product to Course Edit page - #246, #253
* New: Show notice on Edit Membership Plan page when course is double-attached to product - #228, #253
* New: Include memberships on order cancellation and completion enrollment checks - #242
* New: Expand confirmation notice to contain memberships - #250
* New: Include membership courses in email confirmation - #239
* New: Show notice when user adds product to cart they already have access to via a membership - #229
* New: Add Membership courses to product courses - #237
* Tweak: Refactor product course access - #232
* Tweak: Prevent checking for missing language pack index on every admin request - #222
* Fix: Add purchased course check on learner profile and my courses page - #236
* Fix: Remove user from membership course when order is refunded or cancelled - #225
* Fix: Enroll user in course during subscription check when they have an active subscription - #244
* Fix: Fix course access on cancelled subscription - #249
* Sensei LMS: Version bump to 2.2.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.2.1/changelog.txt

2019.09.03 - version 2.2.0.1.1.0
* New: Add new method for fetching multiple course product IDs - #120, #143
* New: Add course product ID meta to REST API - #122
* New: Add block editor asset build system - #124
* New: Add course block editor sidebar - #127
* New: Add products to course archive and category pages - #154, #164, #193, #197, #212
* New: Remove product dropdown from "Course" meta box on lesson page - #155
* New: Add REST API endpoint for block editor sidebar - #149
* New: Show product info when course membership restricted by course category - #185
* New: Deprecate `assign_user_to_unassigned_purchased_courses` and `start_purchased_courses_for_user` functions - #173
* New: Show multiple products on the Courses admin page - #192, #213
* New: Update course product metabox in classic editor to support multiple products - #158
* New: Add product cards to single course page - #186, #198
* Tweak: Don't remove user from course when subscription is cancelled - #125
* Tweak: Update Unpurchased Courses shortcode to include course memberships - #129
* Tweak: Hide membership notice and show excerpt on course archive and course category pages - #163
* Tweak: Remove membership notice on single course page - #168
* Tweak: Add multiple product support to enrol user with valid order in a course when visiting the single course page - #165
* Tweak: Add multiple product support for removing user from course once all orders are cancelled - #174
* Tweak: Add multiple product support for enrolling user in course once an order is completed - #175
* Tweak: Show message to complete purchase if any of the products attached to a course are in the cart - #170
* Tweak: Add multiple product support for viewing lesson video - #167
* Tweak: Allow user to purchase product if they are not taking all the courses attached to the product - #171
* Tweak: Don't show purchase details if products attached to a course are not published - #172
* Tweak: Add multiple product support to enrol user with valid order in a course when visiting the learner profile page - #162
* Tweak: Add multiple product support for subscriptions - #183, #202
* Fix: PHP notice when activating subscription - #126
* Fix: Remove double notice when adding course to cart - #148
* Fix: Content not showing on the single course page for course memberships on unsupported themes - #189
* Fix: Purchase button displays incorrect price for product in Draft status - #196
* Sensei LMS: Version bump to 2.2.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.2.0/changelog.txt

2019.06.26 - version 2.1.2.1.0.2
* Sensei LMS: Version bump to 2.1.2 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.1.2/changelog.txt

2019.06.25 - version 2.1.1.1.0.2
* Fix: PHP fatal error when adding Sensei shortcode to a shortcode block - #113
* Sensei LMS: Version bump to 2.1.1 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.1.1/changelog.txt

2019.06.17 - version 2.1.0.1.0.1
* New: Log that extension is installed - #96
* Fix: Show confirmation notice on the Order Received page - #99
* Fix: Replace call to deprecated WC Memberships method - #100
* Sensei LMS: Version bump to 2.1.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.1.0/changelog.txt

2019.05.22 - version 2.0.1.1.0.0
* New: Version scheme for this packaged plugin is {Sensei Version}.{WooCommerce Paid Courses Version}
* Sensei LMS: version bump to 2.0 https://raw.githubusercontent.com/Automattic/sensei/version/2.0.1/changelog.txt
* WooCommerce Paid Courses: Initial version with WooCommerce course purchasing functionality from Sensei 1.x

2019.03.27 - version 1.12.3
* New: Restrict future updates for sites running a version of PHP less than 5.6 - #2502
* Fix: Conflict with Jetpack shortcodes module and Sensei videos - #2426
* Fix: Change progress status to "Completed" in modules (@tonytettinger) - #2342
* Fix: Lesson order changes when lesson is updated using Classic Editor - #2471
* Fix: Update version number on plugin update - #2503

2018.11.29 - version 1.12.2
* New: Add usage tracking for course enrolments
* Fix: PHP warnings when ordering courses, modules or lessons
* Fix: PHP warnings on Sensei Analysis page
* Fix: PHP warning on Course Results page
* Fix: Add missing translations on Messages screen
* Fix: Enable translating "more" text on Bulk Learner Actions screen
* Fix: Show post content for paid courses on single course page
* Fix: Show course categories in WordPress 5.0
* Fix: Coding standard and security violations
* Fix: Use updated lesson data when updating quiz
* Tweak: Removed underscores from filenames

2018.11.01 - version 1.12.1
* Fix: Comments not displaying on Lesson page on unsupported themes
* Fix: I18n problems
* Fix: AJAX requests sent too frequently
* Fix: Comments displaying where they shouldn't on some unsupported themes

2018.10.22 - version 1.12.0
* New: Better support for non-Sensei themes
* New: Redirect to next lesson after completing a lesson
* New: Show comments for preview lessons
* New: Add `sensei_course_image_html`Â filter to enable altering HTML output of a course image
* Tweak: Start lesson when student first views lesson page
* Tweak: Remove _Single Course page displays_ setting
* Tweak: Minify sensei.css
* Tweak: Upgrade Select2 to latest version
* Fix: Bulk Learner Actions showing all users in the network
* Fix: JavaScript error on Lessons page
Tải Miễn Phí WooCommerce Sensei Pro (WC Paid Courses) v4.2.0.1.0.2 NULLED :

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Xem thêm : Trọn bộ plugin, theme wordpress bản quyền

CẢNH BÁO :Đây là bản NULLED. Chúng tôi không nhận bất cứ trách nhiệm nào về mã độc, virus, malware. Nếu bạn muốn tải theme, plugin SẠCH với giá chỉ 20K thì vui lòng liên hệ với chúng tôi

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress


Trong khi chờ đợi, vui lòng nhấn vao quảng cáo phía trên để tác giả có phí duy trì website , xin cám ơn ^^^

In the meantime, please click on the ad so that the author has a website maintenance fee, very very very thank you ^^^ !!!!

Join our official telegram group and channel for latest updates.

KHUYẾN MÃI : Chúng tôi đang có chương trình giảm giá với combo 600 + theme, plugin bản quyền với giá chỉ 249k. Xem danh sách tại đây: Mua Theme wordpress

Leave a comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

© 2021 All Rights Reserved | Shared by Tainguyenwordpress

* Kéo chuột để đóng popup